دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا
هاست آزنا هاست خرید هاست خرید هاست لینوکس خرید هاست دایرکت ادمین ایران خرید هاست ارزان هاست ارزان آزنا هاست

جستجو

کانال تلگرام

کانال تلگرام زهرا مدیا

آخرین نظرات

هم‌سنگران

http://abatorab.ir/asset/image/logo.png http://up.yargomnam.ir/view/1000671/banner-yargomnam240-new.gif http://dl.tazyekal.ir/admin/baner240-120.jpg http://havayeharam.ir/wp-content/uploads/2015/08/folder.jpg

آشنایی با سوره های قرآن کریم توسط حجت الاسلام دکتر محمدعلی رضایی اصفهانی، پخش شده در رادیو قرآن

http://www.zahra-media.ir/110/2013/03/dae1dca1-474f-4ccf-9db0-23750493d9db.jpg  آشنایی با سوره های قرآن کریم-دکتر محمدعلی رضایی dae1dca1 474f 4ccf 9db0 23750493d9db

 

 

 

آشنایی با سوره های قرآن کریم-دکتر محمدعلی رضایی musicdl100 سوره حمد ۰۰:۱۵:۵۶
آشنایی با سوره های قرآن کریم-دکتر محمدعلی رضایی musicdl100 سوره بقره ۰۰:۱۶:۵۵
آشنایی با سوره های قرآن کریم-دکتر محمدعلی رضایی musicdl100 سوره آل عمران ۰۰:۱۵:۵۰
آشنایی با سوره های قرآن کریم-دکتر محمدعلی رضایی musicdl100 سوره نساء ۰۰:۱۵:۳۴
آشنایی با سوره های قرآن کریم-دکتر محمدعلی رضایی musicdl100 سوره مائده ۰۰:۱۷:۰۶
آشنایی با سوره های قرآن کریم-دکتر محمدعلی رضایی musicdl100 سوره انعام ۰۰:۱۷:۳۳
آشنایی با سوره های قرآن کریم-دکتر محمدعلی رضایی musicdl100 سوره اعراف ۰۰:۱۸:۰۰
آشنایی با سوره های قرآن کریم-دکتر محمدعلی رضایی musicdl100 سوره انفال ۰۰:۱۶:۱۶
آشنایی با سوره های قرآن کریم-دکتر محمدعلی رضایی musicdl100 سوره یونس ۰۰:۱۷:۴۸
آشنایی با سوره های قرآن کریم-دکتر محمدعلی رضایی musicdl100 سوره هود ۰۰:۱۸:۲۳
آشنایی با سوره های قرآن کریم-دکتر محمدعلی رضایی musicdl100 سوره یوسف ۰۰:۱۷:۳۲
آشنایی با سوره های قرآن کریم-دکتر محمدعلی رضایی musicdl100 سوره رعد ۰۰:۱۸:۲۳
آشنایی با سوره های قرآن کریم-دکتر محمدعلی رضایی musicdl100 سوره ابراهیم ۰۰:۱۸:۳۴
آشنایی با سوره های قرآن کریم-دکتر محمدعلی رضایی musicdl100 سوره حجر ۰۰:۱۵:۴۶
آشنایی با سوره های قرآن کریم-دکتر محمدعلی رضایی musicdl100 سوره نحل ۰۰:۱۸:۳۷
آشنایی با سوره های قرآن کریم-دکتر محمدعلی رضایی musicdl100 سوره اسراء ۰۰:۱۸:۲۷
آشنایی با سوره های قرآن کریم-دکتر محمدعلی رضایی musicdl100 سوره کهف ۰۰:۱۹:۴۶
آشنایی با سوره های قرآن کریم-دکتر محمدعلی رضایی musicdl100 سوره مریم ۰۰:۱۷:۲۷
آشنایی با سوره های قرآن کریم-دکتر محمدعلی رضایی musicdl100 سوره طه ۰۰:۱۸:۴۹
آشنایی با سوره های قرآن کریم-دکتر محمدعلی رضایی musicdl100 سوره انبیاء ۰۰:۱۷:۲۱
آشنایی با سوره های قرآن کریم-دکتر محمدعلی رضایی musicdl100 سوره حج ۰۰:۱۶:۴۵
آشنایی با سوره های قرآن کریم-دکتر محمدعلی رضایی musicdl100 سوره مومنون ۰۰:۱۶:۴۸
آشنایی با سوره های قرآن کریم-دکتر محمدعلی رضایی musicdl100 سوره نور ۰۰:۱۸:۲۱
آشنایی با سوره های قرآن کریم-دکتر محمدعلی رضایی musicdl100 سوره فرقان ۰۰:۱۶:۵۸
آشنایی با سوره های قرآن کریم-دکتر محمدعلی رضایی musicdl100 سوره شعراء ۰۰:۱۷:۴۵
آشنایی با سوره های قرآن کریم-دکتر محمدعلی رضایی musicdl100 سوره نمل ۰۰:۱۸:۳۳
آشنایی با سوره های قرآن کریم-دکتر محمدعلی رضایی musicdl100 سوره قصص ۰۰:۱۷:۵۲
آشنایی با سوره های قرآن کریم-دکتر محمدعلی رضایی musicdl100 سوره عنکبوت ۰۰:۱۷:۱۸
آشنایی با سوره های قرآن کریم-دکتر محمدعلی رضایی musicdl100 سوره روم ۰۰:۱۸:۰۶
آشنایی با سوره های قرآن کریم-دکتر محمدعلی رضایی musicdl100 سوره لقمان ۰۰:۱۹:۴۰
آشنایی با سوره های قرآن کریم-دکتر محمدعلی رضایی musicdl100 سوره سجده ۰۰:۱۸:۵۷
آشنایی با سوره های قرآن کریم-دکتر محمدعلی رضایی musicdl100 سوره احزاب ۰۰:۲۰:۲۹
آشنایی با سوره های قرآن کریم-دکتر محمدعلی رضایی musicdl100 سوره سبأ ۰۰:۱۹:۰۰
آشنایی با سوره های قرآن کریم-دکتر محمدعلی رضایی musicdl100 سوره فاطر ۰۰:۲۰:۴۴
آشنایی با سوره های قرآن کریم-دکتر محمدعلی رضایی musicdl100 سوره یس ۰۰:۲۰:۳۱
آشنایی با سوره های قرآن کریم-دکتر محمدعلی رضایی musicdl100 سوره صافات ۰۰:۲۰:۰۰
آشنایی با سوره های قرآن کریم-دکتر محمدعلی رضایی musicdl100 سوره ص ۰۰:۱۸:۱۲
آشنایی با سوره های قرآن کریم-دکتر محمدعلی رضایی musicdl100 سوره زمر ۰۰:۱۹:۰۰
آشنایی با سوره های قرآن کریم-دکتر محمدعلی رضایی musicdl100 سوره غافر ۰۰:۱۸:۵۳
آشنایی با سوره های قرآن کریم-دکتر محمدعلی رضایی musicdl100 سوره فصلت ۰۰:۱۹:۱۰
آشنایی با سوره های قرآن کریم-دکتر محمدعلی رضایی musicdl100 سوره شوری ۰۰:۱۷:۳۸
آشنایی با سوره های قرآن کریم-دکتر محمدعلی رضایی musicdl100 سوره زخرف ۰۰:۱۵:۲۲
آشنایی با سوره های قرآن کریم-دکتر محمدعلی رضایی musicdl100 سوره دخان ۰۰:۱۶:۵۲
آشنایی با سوره های قرآن کریم-دکتر محمدعلی رضایی musicdl100 سوره جاثیه ۰۰:۱۶:۵۱
آشنایی با سوره های قرآن کریم-دکتر محمدعلی رضایی musicdl100 سوره احقاف ۰۰:۱۹:۵۱
آشنایی با سوره های قرآن کریم-دکتر محمدعلی رضایی musicdl100 سوره محمّد ۰۰:۱۶:۴۰
آشنایی با سوره های قرآن کریم-دکتر محمدعلی رضایی musicdl100 سوره فتح ۰۰:۲۰:۱۹
آشنایی با سوره های قرآن کریم-دکتر محمدعلی رضایی musicdl100 سوره حجرات ۰۰:۱۸:۰۳
آشنایی با سوره های قرآن کریم-دکتر محمدعلی رضایی musicdl100 سوره ق ۰۰:۱۷:۵۰
آشنایی با سوره های قرآن کریم-دکتر محمدعلی رضایی musicdl100 سوره ذاریات ۰۰:۱۸:۴۳
آشنایی با سوره های قرآن کریم-دکتر محمدعلی رضایی musicdl100 سوره طور ۰۰:۱۸:۲۸
آشنایی با سوره های قرآن کریم-دکتر محمدعلی رضایی musicdl100 سوره نجم ۰۰:۱۹:۱۴
آشنایی با سوره های قرآن کریم-دکتر محمدعلی رضایی musicdl100 سوره قمر ۰۰:۱۷:۵۸
آشنایی با سوره های قرآن کریم-دکتر محمدعلی رضایی musicdl100 سوره رحمن ۰۰:۱۷:۲۳
آشنایی با سوره های قرآن کریم-دکتر محمدعلی رضایی musicdl100 سوره واقعه ۰۰:۲۰:۴۳
آشنایی با سوره های قرآن کریم-دکتر محمدعلی رضایی musicdl100 سوره حدید ۰۰:۱۹:۲۶
آشنایی با سوره های قرآن کریم-دکتر محمدعلی رضایی musicdl100 سوره مجادله ۰۰:۱۹:۰۴
آشنایی با سوره های قرآن کریم-دکتر محمدعلی رضایی musicdl100 سوره حشر ۰۰:۲۰:۰۹
آشنایی با سوره های قرآن کریم-دکتر محمدعلی رضایی musicdl100 سوره ممتحنه ۰۰:۱۹:۱۱
آشنایی با سوره های قرآن کریم-دکتر محمدعلی رضایی musicdl100 سوره صف ۰۰:۱۹:۵۴
آشنایی با سوره های قرآن کریم-دکتر محمدعلی رضایی musicdl100 سوره جمعه ۰۰:۱۷:۱۲
آشنایی با سوره های قرآن کریم-دکتر محمدعلی رضایی musicdl100 سوره منافقون ۰۰:۱۸:۰۰
آشنایی با سوره های قرآن کریم-دکتر محمدعلی رضایی musicdl100 سوره تغابن ۰۰:۱۹:۵۰
آشنایی با سوره های قرآن کریم-دکتر محمدعلی رضایی musicdl100 سوره طلاق ۰۰:۲۰:۰۳
آشنایی با سوره های قرآن کریم-دکتر محمدعلی رضایی musicdl100 سوره تحریم ۰۰:۱۹:۳۰
آشنایی با سوره های قرآن کریم-دکتر محمدعلی رضایی musicdl100 سوره ملک ۰۰:۱۶:۵۹
آشنایی با سوره های قرآن کریم-دکتر محمدعلی رضایی musicdl100 سوره قلم ۰۰:۱۷:۴۳
آشنایی با سوره های قرآن کریم-دکتر محمدعلی رضایی musicdl100 سوره حاقه ۰۰:۱۸:۲۲
آشنایی با سوره های قرآن کریم-دکتر محمدعلی رضایی musicdl100 سوره معارج ۰۰:۱۷:۰۸
آشنایی با سوره های قرآن کریم-دکتر محمدعلی رضایی musicdl100 سوره نوح ۰۰:۱۸:۴۵
آشنایی با سوره های قرآن کریم-دکتر محمدعلی رضایی musicdl100 سوره جنّ ۰۰:۱۶:۰۷
آشنایی با سوره های قرآن کریم-دکتر محمدعلی رضایی musicdl100 سوره مزّمّل ۰۰:۱۸:۴۲
آشنایی با سوره های قرآن کریم-دکتر محمدعلی رضایی musicdl100 سوره مدّثّر ۰۰:۱۹:۵۹
آشنایی با سوره های قرآن کریم-دکتر محمدعلی رضایی musicdl100 سوره قیامه ۰۰:۱۷:۰۹
آشنایی با سوره های قرآن کریم-دکتر محمدعلی رضایی musicdl100 سوره انسان ۰۰:۲۱:۰۷
آشنایی با سوره های قرآن کریم-دکتر محمدعلی رضایی musicdl100 سوره مرسلات ۰۰:۱۷:۲۴
آشنایی با سوره های قرآن کریم-دکتر محمدعلی رضایی musicdl100 سوره نبأ ۰۰:۲۱:۲۰
آشنایی با سوره های قرآن کریم-دکتر محمدعلی رضایی musicdl100 سوره نازعات ۰۰:۱۹:۲۲
آشنایی با سوره های قرآن کریم-دکتر محمدعلی رضایی musicdl100 سوره عبس ۰۰:۱۹:۵۱
آشنایی با سوره های قرآن کریم-دکتر محمدعلی رضایی musicdl100 سوره تکویر ۰۰:۱۹:۰۲
آشنایی با سوره های قرآن کریم-دکتر محمدعلی رضایی musicdl100 سوره انفطار ۰۰:۱۸:۲۳
آشنایی با سوره های قرآن کریم-دکتر محمدعلی رضایی musicdl100 سوره مطفّفین ۰۰:۱۹:۳۰
آشنایی با سوره های قرآن کریم-دکتر محمدعلی رضایی musicdl100 سوره انشقاق ۰۰:۱۶:۲۰
آشنایی با سوره های قرآن کریم-دکتر محمدعلی رضایی musicdl100 سوره بروج ۰۰:۲۰:۰۲
آشنایی با سوره های قرآن کریم-دکتر محمدعلی رضایی musicdl100 سوره طارق ۰۰:۱۶:۵۸
آشنایی با سوره های قرآن کریم-دکتر محمدعلی رضایی musicdl100 سوره اعلی ۰۰:۱۸:۲۲
آشنایی با سوره های قرآن کریم-دکتر محمدعلی رضایی musicdl100 سوره غاشیه ۰۰:۲۰:۰۶
آشنایی با سوره های قرآن کریم-دکتر محمدعلی رضایی musicdl100 سوره فجر ۰۰:۲۰:۵۴
آشنایی با سوره های قرآن کریم-دکتر محمدعلی رضایی musicdl100 سوره بلد ۰۰:۱۹:۳۶
آشنایی با سوره های قرآن کریم-دکتر محمدعلی رضایی musicdl100 سوره شمس ۰۰:۲۰:۳۱
آشنایی با سوره های قرآن کریم-دکتر محمدعلی رضایی musicdl100 سوره لیل ۰۰:۱۸:۵۶
آشنایی با سوره های قرآن کریم-دکتر محمدعلی رضایی musicdl100 سوره ضحی ۰۰:۱۹:۱۹
آشنایی با سوره های قرآن کریم-دکتر محمدعلی رضایی musicdl100 سوره شرح ۰۰:۱۵:۳۲
آشنایی با سوره های قرآن کریم-دکتر محمدعلی رضایی musicdl100 سوره تین ۰۰:۲۰:۰۸
آشنایی با سوره های قرآن کریم-دکتر محمدعلی رضایی musicdl100 سوره قدر ۰۰:۱۷:۵۶
آشنایی با سوره های قرآن کریم-دکتر محمدعلی رضایی musicdl100 سوره بیّنه ۰۰:۱۸:۴۷
آشنایی با سوره های قرآن کریم-دکتر محمدعلی رضایی musicdl100 سوره زلزله ۰۰:۱۶:۵۶
آشنایی با سوره های قرآن کریم-دکتر محمدعلی رضایی musicdl100 سوره عادیات ۰۰:۱۸:۴۸
آشنایی با سوره های قرآن کریم-دکتر محمدعلی رضایی musicdl100 سوره قارعه ۰۰:۱۵:۴۹
آشنایی با سوره های قرآن کریم-دکتر محمدعلی رضایی musicdl100 سوره تکاثر ۰۰:۱۸:۲۲
آشنایی با سوره های قرآن کریم-دکتر محمدعلی رضایی musicdl100 سوره عصر ۰۰:۱۴:۵۷
آشنایی با سوره های قرآن کریم-دکتر محمدعلی رضایی musicdl100 سوره همزه ۰۰:۲۱:۳۹
آشنایی با سوره های قرآن کریم-دکتر محمدعلی رضایی musicdl100 سوره فیل ۰۰:۲۱:۲۳
آشنایی با سوره های قرآن کریم-دکتر محمدعلی رضایی musicdl100 سوره قریش ۰۰:۲۰:۵۳
آشنایی با سوره های قرآن کریم-دکتر محمدعلی رضایی musicdl100 سوره ماعون ۰۰:۱۹:۴۰
آشنایی با سوره های قرآن کریم-دکتر محمدعلی رضایی musicdl100 سوره کوثر ۰۰:۱۷:۲۴
آشنایی با سوره های قرآن کریم-دکتر محمدعلی رضایی musicdl100 سوره کافرون ۰۰:۱۸:۰۸
آشنایی با سوره های قرآن کریم-دکتر محمدعلی رضایی musicdl100 سوره نصر ۰۰:۲۰:۴۸
آشنایی با سوره های قرآن کریم-دکتر محمدعلی رضایی musicdl100 سوره مسد ۰۰:۱۹:۵۲
آشنایی با سوره های قرآن کریم-دکتر محمدعلی رضایی musicdl100 سوره اخلاص ۰۰:۱۷:۳۷
آشنایی با سوره های قرآن کریم-دکتر محمدعلی رضایی musicdl100 سوره فلق ۰۰:۱۸:۰۲
آشنایی با سوره های قرآن کریم-دکتر محمدعلی رضایی musicdl100 سوره ناس ۰۰:۱۸:۰۸
کانال تلگرام زهرامدیا
2011 بازدید نظر: »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

بسم رب الشهدا والصدیقین

سلام

ضمن عرض تبریک ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و روز مادر و همچنین فرا رسیدن سال 96 خدمت شما عزیزان . من به دلیل مسافرت تا تاریخ 4 فروردین 96 نیستم و نمیتونم به نظرات جواب بدم . اگه خدا عمری داد برگشتم جواب میدم وگرنه حلالمون کنید .

دنیا به مثل بهر بشر مزرع کشت است

بی حب علی کشتن این مزرعه زشت است

بنوشته چنین بر در فردوس خداوند

هر کس که علی دوست بود اهل بهشت است

شیعه همه جا رهبر و مولاش علیست

دنیاش علی بوده و عقباش علیست

بی مهر علی زهد ابوذر همه هیچ

سلمان که محمدیست آقاش علیست

یا علی مدد

 

دسته بندی