دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا

جستجو

.

http://zahra-media.ir/wp-content/uploads/2019/04/2198597.jpg

از شبنم عشق ۰۰:۴۹
از نماز جمعه دل روشن شود ۰۰:۲۶
آسمانی از ستاره ۰۰:۱۵
اگر روی تنت آینه ۰۰:۲۸
اگر روی طلب داری ۱ ۳:۰۹
اگر روی طلب داری ۲ ۳:۵۱
الا ای تشنه ۰۰:۵۰
الا مردمان ۱:۱۶
الاسلام سلم یا سلام ۰۰:۲۰
الا یا ایها الساقی ۴:۰۹
الطین لنا ۰۰:۴۵
آن گفته تویی ۳:۱۰
اندیشه چو چشمه ۱:۳۰
اهل عرفان ۰۰:۳۳
ای باغ تویی خوشتر ۰۰:۱۱
ای به وفا صبح دل تار من ۸:۴۲
ای به وفا ۲:۲۷
ای جوان که پیش رو گشوده ای ۰۰:۳۹
ای حبیب اشک جاری ۰۰:۱۶
ای خوشا ۴:۱۳
کنون دریاب کار افتاده ای را ۱:۴۲
کنید از خدا و پیمبر اطاعت ۰۰:۴۲
گر به چشم دل جانا جلوه های ما بینی ۰۰:۲۲
گر زنده ام به خاطر مهر و وفای توست ۲:۵۹
گفتم آنها را چه می گویی ۰۰:۲۶
گویم چه ثنای تو که خود عین ثنایی ۱:۲۴
مشنو ای دوست که غیر از تو مرا یاری هست ۱:۱۸
میان برنامه ترکیبی ۲:۰۸
وقتی دل سودایی می رفت به بستانها ۳:۴۹
ها تو ای شکسته دل خدا خدا نمی کنی ۰۰:۵۷
هر آنکه جانب اهل خدا نگه دارد ۲:۱۷
هر که شد محرم دل در حرم یار ۱:۰۱
هر نفس از پرده ای ساز دگر ۲:۱۸
هردم زند آتش ای گل ۱:۰۲
هرکس به تماشایی رفتند به صحرایی ۳:۰۱
هرگز دلم از یاد تو غافل نشود ۳:۰۱
هستم ز وجود تو خدایا آگاه ۱:۴۴
هستیم بردی، شیدائیم دادی ۱:۲۸
هیچ مگو ای لب من ۰۰:۵۹
یاد آنکه تفاوت نکند لیل و نهار ۰۰:۵۸
راستی را کس نمیداند ۲:۳۸
راه تو به هر روش که گویند خوش است ۰۰:۲۶
روشن از روی تو آفاق جهان می بینم ۰۰:۳۷
ز ایمان به اوج سعادت رسی ۰۰:۴۰
ز حریم درگه کبریا ۰۰:۳۲
زان یار دلنوازم شکریست با شکایت ۲:۲۷
زخود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی ۱:۰۹
زکوی یار می آید نسیم باد نوروزی ۲:۵۳
زندگی نشاط و شور ۰۰:۵۵
سال ها دل طلب جاجم از ما می کرد ۱:۱۵
سحر هنگامه راز و نیاز است ۱:۳۷
سرگشتگان کویت ۰۰:۵۰
شمیم سینه من ز مرحمت نظری کن ۰۰:۵۲
صبح است اهل ایمان بشنو صدای قرآن ۰۰:۳۳
صفای اوست که از چشمه سار می جوشد ۰۰:۵۷
عاشق شو گرنه روزی کار جهان سرآید ۱:۰۳
عشق آمد و حلقه کوفت بر خانه ما ۰۰:۴۹
عطر حضور روشن باران گرفته ام ۰۰:۵۵
غیر حق را می دهی ره در حریم دل چرا ۲:۴۹
فضل خدای را که تواند شمار کرد ۳:۵۶
هر آنکه جانب اهل خدا نگه دارد ۰۰:۴۲
هر که شد محرم دل در حرم یار ۱:۰۱
تو افروختی شمع جان مرا ۱:۰۷
چه خوشست ناله من ۳:۵۴
وقتی دل سودایی می رفت به بستان ها ۳:۳۵
ای ز شرار عشق تو در دل ما زبانه ای ۱:۴۴
بشنو ز پرده راز، نجوای زنده دلان ۱:۳۸
چنین شنیدم که لطف یزدان به روی جوینده در نبندد ۰۰:۴۶
مثل چشمه ای ز نور ۰۰:۲۴
ما بدین در نه پی حشمت و جاه آمده ایم ۲:۳۱
ما در دو جهان غیر خدا یار نداریم ۱:۲۵
مر تو را ای که صاحب جودی و مجد و اولا ۳:۴۶
من که آب از دیده دارم … ۳:۲۳
من ماندم و آهی که تو می دانی و من ۱:۰۸
ندانم چه بودی، ندانم چه هستی ۱:۲۳
نظر باز کن بر خلقت … ۰۰:۳۱
دل ز پی جستجو ۳:۵۶
دلت را خانه ما کن، مصفا کردنش با من ۱:۲۰
دوای حق ۰۰:۳۷
دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند ۱:۰۳
ما دل به غم تو بسته داریم ای دوست ۱:۲۲
ما گدایان خیل سلطانیم ۱:۴۷
من آنچه هست به عشق تو داده ام از دست ۱:۳۶
چو غلام آفتابم همه ز آفتاب گویند ۱:۵۸
هر کس به تماشایی رفتند به بستان ها ۱:۳۱
سفره سبز کرامات خدا گستردست ۰۰:۳۷
سلسله ی موی دوست … ۲:۴۹
شب که همه درها بسته … ۱:۲۵
صبح تا باد صبا از سر گلزار گذشت ۰۰:۴۰
عالم امروز پر از ماتم و رنج و مهن است ۱:۰۰
غیر توام دلبر و دلدار نیست ۰۰:۳۵
فاش می گویم و از گفته خود دلشادم ۲:۲۰
کسی از باغ گل آهسته مرا می خواند ۱:۲۱
گر بگذری ز هستی ۳:۱۰
گر به چشم دل جانا … ۱:۰۳
گر دست رسد در سر زلفین تو بازم ۳:۵۰
گل دفتر اسرار خداوند گشودست ۱:۱۵
مظهر خالق و نور کیست به جز محمد ۰۰:۳۶
رها کن این تن خاکی ۲:۲۷
هر گذری در نگری جز دل خوبان نبری ۰۰:۴۴
منم که شهره ی شهرم به عشق ورزیدن ۲:۲۹
پس ای مومنان با رضا و قبول … ۰۰:۳۴
می وزد نسیم عشق ۰۰:۲۸
نوبت وصل و لواست ۱:۴۱
یک دم به خدای و ببین … ۷:۵۸
دریا زلال چشمه ۰۰:۳۲
از هر چه می رود سخن دوست خوش ترست ۱:۱۱
تو را آنروز عاشق آفریدند ۰۰:۵۱
خواب روا نیست به صبح بهار ۲:۲۲
در چشمه سار وحی اهلی وضو کند ۰۰:۵۷
گر عشق زنده باید، کز مرده هیچ ناید ۳:۱۷
در آب زمزم ای بلبل غزل … ۰۰:۴۱
خوش آمد گل، وزان خوشتر نباشد ۰۰:۴۴
دل از من برد و روی از من نهان کرد ۰۰:۳۹
دل را دم گرم تو جوانی بخشد ۰۰:۲۸
دل در پی جستجو در به در و کو به کو ۳:۵۵
روزها فکر من اینست، همه شب سخنم ۰۰:۲۷
سحر با باد می گفتم حدیث آرزومندی ۳:۱۵
سمن گویان غبار غم ۲:۳۳
سرگشته گان کویت … ۰۰:۵۰
الهی سینه ای ده آتش افروز ۲:۰۴
نیست آسان عشق جانان با هم ۸:۵۱
ای ز دردم خستگان را بوی درمان آمده ۵:۳۲
گر به جان و به جهانت … ۰۰:۴۹
برخیز تا به عهد امانت وفا کنی ۱:۲۱
پیراهن خلاف به دست مراجعت … ۱:۱۸
دارالشفای توبه نبستست در هنوز ۱:۳۶
نتوان وصف تو گفتن، که تو در فهم نگنجی ۱:۴۵
ملکا ذکر تو گویم … ۷:۵۵
تو نفس کور دل بگذار و بگذر ۲:۳۰
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی ۳:۴۳
اگر دنیا به دیدارت بنشست ۴:۲۷
دلا بسوز که سوز تو کارها بکند ۳:۴۶
سیر دیار اغیار در چشم جان طلب خواند ۱:۰۸
نیمه شب ها با شقایق تا سخن دارد نسیم ۱:۰۵
بی تو ای آرام جان ۳:۴۴
مست توام … ۲:۲۶
خوشا آنان که الله یارشان بید ۰۰:۵۵
چون مرغ شب تنها به دام شبها … ۱:۲۰
بگشای خدا که گشاینده توای ۱:۵۳
اهل معنی به سخن بلبل بستان… ۱۱:۱۳
رها کنیدم به شهر باران … ۰۰:۴۹
سر خدای ازل … ۲:۵۲
نم نم می بارد به زمین باران ۲:۱۶
هوا خواه توام جانا ۶:۰۲
مردان خدا پرده پیکار دریدند ۳:۵۳
مرغی به نغمه عشق … ۱:۳۲
ما سرخوشان مست دل از دست داده ایم ۲:۵۰
می و میخانه مست و می کشان مست ۴:۵۰
هر عاشقی و شام و سحر یاد رخ یارش کند ۱:۵۶
ای دل غم عشق از ورای من و تو ۱:۳۳
جانا حدیث شوقت در داستان نگنجد ۳:۲۱
دلا بسوز، که سوز تو کارها بکند ۳:۲۰
ای دل چه اندیشیده ای در عذر آن تقصیرها ۴:۲۳
زهی ساکن شدم در خانه دل ۳:۱۶
در دل چو عشقت آید … ۱:۱۲
ای دل جز ره عشق تو نپویم ۲:۵۴
ای عشق تو مایه جنون دل من ۲:۱۲
صحرای دلم، عشق تو شورستان کرد ۱:۳۶
ای دل جز ره عشق تو نپویم ۳:۱۷
صدایم از تو ۱:۰۳
طالب روشن ۱:۰۷
عمر شاخه ایست ۰۰:۴۶
عمر عزیزست ۱:۱۱
غریبانه ۱:۱۶
غلام آفتابم ۰۰:۳۰
بر در تو من رو به خاک عجز ناله می کنم ۴:۴۷
رها کنیدم به چشم عاشق … ۱:۳۶
گر زنده ام به خاطر مهر و وفای تو ۲:۱۷
نالانم همچون نی دمادم ۲:۴۳
هر که دارد نوبت سربازیت … ۶:۳۱
هو الاول، هوالاآخر … ۲:۴۶
چو دل شد زان او هرگز نمیرد ۲:۴۰
دل در فنای وحدت و جان ۰۰:۵۶
روزها فکر من اینست و همه شب سخنم ۸:۰۵
شب که در خلوت اندیشه تمنای تو بود ۵:۵۵
شبانگاهان تا حریم فلک ۲:۵۲
صاحب که در میان نبود … ۱:۴۱
گل جمال افروختست و … ۰۰:۵۲
تو معنای عشقی تو جان جهانی ۳:۱۴
قرب و من از شور و صفا ۱:۰۴
کل شوق قلبی- عربی ۱:۱۰
که رفته است ۳:۵۳
کی اسیر شب سحر دمید ۰۰:۴۵
گذری در نگری جز دل خوبان نبری ۰۰:۵۶
گر دست رسد بر سر زلف ۳:۵۰
گر زنده ام به خاطر مهر و وفای توست ۳:۰۲
گلستان جهان ۱:۰۶
ما با به سر کوی تو ۰۰:۴۶
مادرم ای مهربان ۰۰:۲۲
مترس از جان فشانی ۰۰:۴۰
مرا بالیست از پرواز مانده ۱:۱۱
مشنو ای دوست ۱:۱۶
معطر کن گل فرخندگی را ۰۰:۳۳
منّ الخطا ۱:۱۹
من مانده ام ۰۰:۴۶
من و امید وصال ۰۰:۱۵
منت کس نکش ۰۰:۴۹
منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن ۳:۳۷
مهتاب و سپیده و من آموختیم ۰۰:۲۰
می از خم معرفت ۰۰:۳۲
می خوانمت ای عطر سرشار جوانی ۰۰:۴۳
میهن نام تو باید ۰۰:۳۹
ناز مست ۰۰:۳۵
نازم به عالمی ۰۰:۴۵
نترس از جان فشانی ۰۰:۴۰
ندانم چه بودی ۱:۱۲
نسیم انس می آید ۰۰:۲۵
نغمه الله اکبر ۴:۴۴
نکو کاری و مسلمانی ۰۰:۲۷
نور رویش روشن می کند ۰۰:۳۱
نیست عمری در ره دنیا و دین ۴:۲۹
نیکوکار ۰۰:۳۶
وقتی دل سودایی ۱:۱۱
و ما ارسلنا ۰۰:۳۵
و ما کان المومنون ۰۰:۴۲
هر که را خواهی که بر افتد ۰۰:۲۲
هر دم زند آتش ای کل ۱:۰۵
هرگز چنین سر را … ۱:۳۶
هرگز دلم از … ۱:۰۳
هم دوش محنت ۰۰:۳۶
یا اقل اسلام ۱:۴۷
یاد تو امید زندگانی بخشد ۰۰:۳۵
یاران مژده روز وحدت است ۰۰:۴۹
بیا تا بهم مهربانی کنیم ۱:۱۲
هم خوانی- نجوا ۱ ۰۰:۳۴
هم خوانی- نجوا ۲ ۰۰:۱۷
هم خوانی- نجوا ۳ ۰۰:۳۰
هم خوانی- نجوا ۴ ۰۰:۰۶
هم خوانی- نجوا ۵ ۰۰:۱۸
هم خوانی- نجوا ۶ ۰۰:۱۴
هم خوانی- نجوا ۷ ۰۰:۲۰
هم خوانی- نجوا ۸ ۰۰:۲۶
هم خوانی- نجوا ۹ ۰۰:۲۸
هم خوانی- نجوا ۱۰ ۰۰:۱۸
هم خوانی- نجوا ۱۱ ۰۰:۲۵
هم خوانی- نجوا ۱۲ ۰۰:۱۳
هم خوانی- نجوا ۱۳ ۰۰:۲۱
هم خوانی- نجوا ۱۴ ۰۰:۰۹
هم خوانی- نجوا ۱۵ ۰۰:۲۳
هم خوانی- نجوا ۱۶ ۰۰:۱۱
هم خوانی- نجوا ۱۷ ۰۰:۱۱
هم خوانی- نجوا ۱۸ ۰۰:۲۰
هم خوانی- نجوا ۱۹ ۰۰:۱۴
هم خوانی- نجوا ۲۰ ۰۰:۲۳
هم خوانی- نجوا ۲۱ ۰۰:۱۱
هم خوانی- نجوا ۲۲ ۰۰:۲۰
هم خوانی- نجوا ۲۳ ۰۰:۵۱
هم خوانی- نجوا ۲۴ ۰۰:۱۷
هم خوانی- نجوا ۲۵ ۰۰:۱۱
هم خوانی- نجوا ۲۶ ۰۰:۲۳
هم خوانی- نجوا ۲۷ ۰۰:۰۹
هم خوانی- نجوا ۲۸ ۰۰:۱۲
هم خوانی- نجوا ۲۹ ۰۰:۲۰
هم خوانی- نجوا ۳۰ ۰۰:۴۳
هم خوانی- نجوا ۳۱ ۰۰:۱۹
هم خوانی- نجوا ۳۲ ۰۰:۱۱
هم خوانی- نجوا ۳۳ ۰۰:۱۰
هم خوانی- نجوا ۳۴ ۰۰:۳۱
هم خوانی- نجوا ۳۵ ۰۰:۳۰
هم خوانی- نجوا ۳۶ ۰۰:۱۲
هم خوانی- نجوا ۳۷ ۰۰:۰۴
هم خوانی- نجوا ۳۸ ۰۰:۲۸
هم خوانی- نجوا ۳۹ ۰۰:۰۹
هم خوانی- نجوا ۴۰ ۰۰:۲۸
هم خوانی- نجوا ۴۲ ۰۰:۱۲
هم خوانی- نجوا ۴۳ ۰۰:۰۶
هم خوانی- نجوا ۴۴ ۰۰:۱۷
هم خوانی- نجوا ۴۵ ۰۰:۱۴
هم خوانی- نجوا ۴۶ ۰۰:۲۱
هم خوانی- نجوا ۴۷ ۰۰:۱۴
هم خوانی- نجوا ۴۸ ۰۰:۲۶
هم خوانی- نجوا ۴۹ ۰۰:۲۰
هم خوانی- نجوا ۵۰ ۰۰:۱۳
هم خوانی- نجوا ۵۱ ۰۰:۱۳
هم خوانی- نجوا ۵۲ ۰۰:۳۱
هم خوانی- نجوا ۵۳ ۰۰:۲۵
هم خوانی- نجوا ۵۴ ۰۰:۰۹
هم خوانی- نجوا ۵۵ ۰۰:۱۵
هم خوانی- نجوا ۵۶ ۰۰:۲۷
هم خوانی- نجوا ۵۷ ۰۰:۳۲
هم خوانی- نجوا ۵۸ ۰۰:۲۷
هم خوانی- نجوا ۵۹ ۰۰:۲۳
هم خوانی- نجوا ۶۰ ۰۰:۲۷
هم خوانی- نجوا ۶۱ ۰۰:۲۲
هم خوانی- نجوا ۶۲ ۰۰:۱۸
هم خوانی- نجوا ۶۳ ۰۰:۰۹
جانان من چرا رفتی ۵:۱۴
آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند ۳:۴۹
مادر ۲:۲۰
امشب آسمان گویی ۱:۳۴
ای گرامی گوهر عالی نصب ۰۰:۲۷
به نکو سیرتان ۲:۱۵
بیا که بلبل ۶:۳۸
پی دانش و علم کوشش کنید ۰۰:۴۶
تو چشمه ساران بین ۰۰:۴۳
خدایا این وصل را هجران نکن ۵:۳۲
ز دانش چراغی ۰۰:۳۲
بر خیز تا به عهد امانت ۸:۳۹
پی دانش ۰۰:۵۷
ز دانش ۰۰:۴۶
زدانش چراغیست ۰۰:۴۵
ز خواب غفلت آخر ۳:۱۳
هر که زند جرعه جام بلا ۳:۲۵
هم جلوه ۴:۱۶
میان نقش تو ۳:۰۱
اگر دنیا به دیدارت بهشت است ۵:۰۹
چشم دل باز کن ۱۱:۲۶
حال دنیا را … ۳:۱۳
یارا ۱۱:۳۲
چشم دل باز کن- کوتاه ۱:۵۴
هر چه داری اگر … ۰۰:۵۶
امشب ز غمت ۲:۰۱
ای دل به کوی عشق گذاری نمی کنی ۵:۲۳
می رفتم و خون دل به راهم می ریخت ۱:۱۸
زمزمه های دلنشین از آرشیو رادیویی رادیو معارف؛ مجموعه نفیس هم خوانی، آواز و نجوا ۳:۴۳
گر بسوزم ز آتش عشق ات رواست ۰۰:۵۵
گم شدن در عاشقی دین من است ۱:۲۸
ما ز میخانه عشق … ۵:۳۸
گر بسوزم ز آتش عشق ات رواست ۰۰:۵۵
گم شدن در عاشقی دین من است ۱:۲۸
ما ز میخانه عشق … ۵:۳۸
اگر ز کوی تو بویی به رساند باد ۷:۳۱
ای اسیر خاک ۵:۰۶
ای که می آیی مسیر زندگی را پا به پا با من ۰۰:۵۶
بزن که سوز دلم به ساز می گویی ۲:۴۶
به مژگان سیه کردی ۴:۱۳
به معنای عشقی ۴:۳۴
تابه خاک قدمت ۵:۱۷
تو معنای عشقی ۴:۲۱
چو رسول آفتابم به طریق ترجمانی ۱:۰۳
چو دل شد ۳:۰۰
چه شور است این ۵:۲۴
خانه بی تو سوت و کور است ۰۰:۳۴
خوش آمد گل وز آن خوشتر مباشد ۱:۲۳
ای دل به چه می پایی ۰۰:۳۱
رها کنیدم ۱:۳۴
سپه غم بفرستی ۶:۰۴
خانه بی تو … ۰۰:۳۳
اگر دنیا به دیدارت بهشت است ۵:۰۹
اگر دنیا به دیدارت بهشت است ۵:۰۹
بزن که سوز دل من ۲:۴۷
من گل افتابگردانم ۲:۴۹
میان به کار ببند ۱۰:۵۳
به جان پیر خرابات ۵:۵۳
به خم هایی که در شیراز می جوشد ۴:۳۲
سر خدای ازل ۲:۵۲
شب که در خلوت اندیشه … ۱:۴۸
شکسته شد دلا ۰۰:۵۳
شب که در … ۵:۴۲
شبانگاهان ۲:۵۱
شکسته شد دل شاد است جان خسته ۰۰:۵۳
عید آمد ۰۰:۱۵
غروب ۹:۵۳
گر حسن رخ خوبان ۱:۱۳
عید آمد ۰۰:۱۵
غروب ۹:۵۳
گر حسن رخ خوبان ۱:۱۳
گر مرد رهی ۵:۰۸
گفتم به کس، صورتگرا .. ۱:۲۱
ما سر خوشان مست ۲:۵۰
مرا دیوانه و شیدا ۱:۲۴
نشست به چهره زرد من ۳:۲۴
هرکه با تو یک دم به سر برد ۱:۲۵
آتش افروز ۶:۰۴
بزن که سوز دل من ۱:۳۱
به روزهای روشن به گردش ستاره ها ۱:۰۵
تا چشم باز کردم نور رخ تو دیدم ۱:۴۱
چشم بیمار تو ای می زده بیمارم کرد ۴:۴۳
خدا را بر آن بنده بخشایش است ۴:۲۸
دراین دقایقی که پر از عطر بندگیست ۰۰:۳۰
ذکر را خورشید این افسرده، ساز ۵:۱۰
زندگی پنجره ایست رو به آفاق بلند ۰۰:۴۰
سپه غمزه فرستی ز پی صید دلم ۶:۰۵
سحرگاهی کریمی را گدایی ۳:۵۹
شبانگاهان تا حریم فلک ۲:۵۲
شبی رسی به سراپرده صفای سحر ۶:۵۱
شکسته شد دل ۴:۰۵
شورش بلبل و سحر باشد ۶:۵۵
عاشقان را زخم با مرحم یکیست ۹:۳۱
نیکوتر از دیار محبت، دیار نیست ۲:۱۰
هر عاشقی شام و سحر یاد رخ یارش کند ۳:۰۷
بی تو ای آرام جان ۲:۵۱
بی حکم تو ۲:۵۴
جانان من چرا رفتی ۲:۲۹
وصف تو از جرعه و جان آزاد است ۱:۱۹
تا کی به تمنای وصال تو یگانه ۰۰:۴۰
جان گدازی اگر به آتش عشق ۳:۳۵
چشم بگشا به گلستان ۱:۱۰
چشم دل باز کن که جان بینی ۱:۱۷
دلا بسوز که سوز تو کارها کند ۴:۴۲
ای خدا این وصل را هجران مکن ۶:۲۳
ای دوای درون خسته دلان ۹:۳۹
ای ز دردت خستگان را بوی درمان آمده ۵:۴۵
ای که تو جان جهانی ۱:۰۳
ای واقف اسرار ضمیر همه کس ۰۰:۵۵
بیا ای بلبل خوش لهجه من ۹:۱۹
تا به خاک قدمت روی نیاز است مرا ۴:۲۵
افتاده بالم اینجا ۱:۳۳
شب می گذرد دفتردل را بگشایید ۲:۴۵Sorod
ای دل به کوه عشق گذاری نمی کنی ۵:۲۳
ای که در حضرت او ۳:۴۳
جانا حدیث شوقت در داستان نگنجد ۳:۲۳
چون عاشق روی تو شدم ۱:۱۲
گم شدن در عاشقی دین من است ۳:۱۳
هوای خویشتن بگذار اگر داری هوای او ۶:۵۰
خیال نقش تو در کارگاه دیده کشیدم ۴:۲۵
ارغوان ریخته بر دکه خضراء چمن ۰۰:۴۲
ارمغان بهانه ای ۰۰:۲۴
از بوستان وصل تو هر گل که چیده ام ۱:۱۶
از شبنم عشق خاک آدم گل شد ۱:۳۴
از کجا آمده ام، آمدنم بهر چه بود ۱:۴۴
از گل سوری قیام و از بنفشه بین رکوع ۰۰:۳۷
از مکتب والی نجف ۰۰:۲۷
آفرید از گل و آیینه تو را ۱:۱۳
الا ای تشنه ی سرچشمه نور ۰۰:۴۷
الا یاایها ساقی ۱:۲۳
الا ای فروزنده خورشید من ۱:۲۴
الاای که جانم باصفا گردد ۰۰:۵۱
امروز جمال تو سیمای دیگر دارد ۲:۱۲
انا فی اذان ۳:۳۱
ای اهل ولا شد گاه صفا ۳:۰۴
ای آشنا ای که پرسی کیست بهر کرم ۱:۲۴
ای آنکه بجز نام تو هستی نبود ۰۰:۵۶
ای باید و نباید تو مایه امان ما ۱:۲۸
ای برتر از سپهر جلال و مقام تو ۰۰:۵۲
ای به ذکر روی تو ۱:۵۹
ای حبیب اشک جاری به سویت آمدم با بی قراری ۰۰:۱۶
ای خوشا آن دل آزاری نمی آید از او ۰۰:۵۲
ای در میان جانم و جان از تو بی خبر ۱ ۰۰:۵۴
ای در میان جانم و جان از تو بی خبر ۲ ۱:۲۰
ای دل قبول محفل اهل ولا شوی ۱:۰۳
ای دل و جان عاشقان شیفته جمال تو ۴:۲۳
ای دوست شکر بهتر یا آنکه شکر سازد ۳:۳۰
ای ربوده دلم به رعنایی ۱:۰۷
ای ساربان آهسته رو که آرام جانم می رود ۲:۵۵
ای عاشقان ای عاشقان جان می رسد ۰۰:۴۹
ای عاقلان، من عاشقی دیوانه ام ۶:۲۴
ای فلک بی من مگرد ۱:۰۰
ای که با سلسله زلف دراز آمده ای ۲:۴۳
ای گرامی چشمه ی جوشان عشق ۰۰:۲۳
ای مثل دریا بی کران ۰۰:۳۵
ای مثل دریابی کران ۰۰:۴۸
ای همه میل دل من سوی تو ۰۰:۵۱
آفرید از گل و آئینه و لبخند تو را ۱:۰۳
آمد به درت امیدواریم ۴:۳۶
آمده ام که تا به خود گوش کشان کشانمت ۱:۰۴
آن صانع لطیف که بر فرش کائنات ۱:۰۵
آن کو ز عشق زاید ۱:۱۵
آن نکته تویی ۳:۱۰
آنجا که عشق باشد دردم اثر بیافتد ۰۰:۳۰
با اشارات خدای مهربان می رسد صبحی دگر ۰۰:۳۷
با دست طلب پای تو در سلسله تا چند ۵:۳۶
با قامت عصمت و حیا ۲:۰۱
با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی ۲:۳۶
باد بهاری وزید ۴:۳۵
باز آمدم باز آمدم از پیش آن یار آمدم ۱:۲۵
بامدادان که فرق نکند لیل و نهار ۳:۴۴
باوجود تو نظر بازی بیجا عیب است ۱:۳۶
بخشنده ای که سابقه لطف و رحمتش ۰۰:۵۲
بر دیده روشن ۱:۱۷
برخیز سحر ناله و آهی می کن ۰۰:۵۷
بندگی باید کرد ۱:۰۷
به به از این رایحه دلنواز ۰۰:۴۰
به حریم خلوت خود شبی ۰۰:۳۸
به شوق قبله دل بی قرار می گردیم ۰۰:۲۳
به هر حالی که باشی با خدا باش ۱:۰۷
بیا بیا که تویی بهر عشق و شوق و صفا ۱:۵۱
بیا تا گل بر افشانیم ۴:۳۰
پر بگشا به آسمان ۷:۵۶
پرتو یاد خدا گر دهد آرامش دل ۲:۴۹
پرده غنچه می درد خنده دلگشای تو ۱:۰۹
پیمانه شو پیمانه شو ۶:۲۹
تا رسیدن به شما یک قدم فاصله است ۰۰:۲۵
تا عدل خدا و بندگی باید کرد ۱:۰۰
تابه خاک قدمت ۵:۵۵
تنها نه منم جانا از بهر تو دیوانه ۱:۱۳
تو با چشمه ها هم صدایی ۰۰:۲۵
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی ۱:۰۷
جانا هزاران آفرین ۶:۳۱
جز یاد خدا هیچ دگر کار نداریم ۱:۲۳
چراغ گرم تو جوانی بخشد ۰۰:۳۴
چراغ هدایت ۱ ۰۰:۳۳
چراغ هدایت ۲ ۰۰:۲۸
چشم از من و رخصت تماشا از تو ۱:۱۰
چنین شنیدم که لطف یزدان به روی جوینده در نبندد ۰۰:۴۶
چو نورش ۰۰:۵۱
چون زلف تو ۱:۰۶
چه خوش است ناله من ۳:۵۹
حین سخن تازه بگو ۱:۲۳c
خاطر پر گنه از عشق خدا کن سرشار ۰۰:۲۶
خداوندا در این دیرینه منزل ۲:۲۴
خدایا دیده ای بینا به من ده ۰۰:۴۰
خوش خرامان می روی ۲:۴۶
خوشا آنان که الله یارشان بید ۱:۳۱
خوشامد زمان خوش دلی ۳:۱۰
خیز خیز تا بر سر کویش ۰۰:۴۰
در بزم آسمان ها دارد ملک ترانه ۱:۵۹
در خانه دل مارا جز یار نمی گنجد ۱:۵۳
در سایه ولایت ۰۰:۱۱
در مسلخ عشق ۱:۰۵
در نمازم خم ابروی تو در یاد آمد ۰۰:۲۱
دست از طلب ندارم تا کام من بر آید ۲:۳۲
دست گلگوی نسیم ۰۰:۵۶
دست مرا بگیر با خود مرا ببر ۱:۲۲
ای دل چه اندیشیده ای در عذر آن تقصیرها ۴:۲۳
اگر چشمی گشایی بر دل خویش ۱۳:۴۵
الهی به مستان میخانه ات ۴:۴۹
به مژگان سیه کردی … ۴:۱۵
چو دل شد زان او، هرگز نمیرد ۰۰:۳۹
می گرید دل شیدا … ۱:۱۳
رعد گوید، ابر راند … ۱:۳۶
شکسته شد دل و … ۴:۰۵
شورشان بلبلان سحر باشد ۲:۵۷
عطر حضور روشن باران گرفته ام ۰۰:۵۵
چه رفته است که امشب سحر نمی آید ۱:۳۱
هر چه می رود سخن دوست خوشتر است ۹:۲۸
همون نغمه … ۱:۴۹
گذشت عمر و چه گوییم، خیال و خوابی بود ۱۱:۴۵
ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او ۵:۳۱
از شبنم عشق ۰۰:۴۹
از نماز جمعه دل روشن شود ۰۰:۲۶
آسمانی از ستاره ۰۰:۱۵
اگر روی تنت آینه ۰۰:۲۸
اگر روی طلب داری ۱ ۳:۰۹
اگر روی طلب داری ۲ ۳:۵۱
الا ای تشنه ۰۰:۵۰
الا مردمان ۱:۱۶
الاسلام سلم یا سلام ۰۰:۲۰
الا یا ایها الساقی ۴:۰۹
الطین لنا ۰۰:۴۵
آن گفته تویی ۳:۱۰
اندیشه چو چشمه ۱:۳۰
اهل عرفان ۰۰:۳۳
ای باغ تویی خوشتر ۰۰:۱۱
ای به وفا صبح دل تار من ۸:۴۲
ای به وفا ۲:۲۷
ای جوان که پیش رو گشوده ای ۰۰:۳۹
در میان جانم و جان از تو بی خبر ۲:۱۵
ای دوست بیا که بی تو آرامم نیست ۲:۵۸
ای حبیب اشک جاری ۰۰:۱۶
ای خوشا ۴:۱۳
ای ربوب دلم ۱:۰۱
ای که به عشقت اسیر ۰۰:۵۱
ای ماه منیر برج عصمت ۰۰:۳۹
ای معلم ای توانده ۲:۰۹
ای همیشه فارس ۱:۱۹
ای یار من ای یار من ۰۰:۴۳
این لحظه ها شکوه تماشایی شماست ۱:۰۰
آغاشلارین نفسیندن- ترکی ۱:۱۴
با حریم ۰۰:۵۹
با درد خو گرفته دل درد آشنا ۱:۰۴
باز آمدم ۰۰:۲۰
بازا اگر ۱:۲۳
بالبینات ۰۰:۳۴
بر سرآمده دوره شعار ۰۰:۳۶
برخیز ۱:۱۱
بزن گامی به عمق جاده عشق ۱:۱۹
بشنو پرده راز ۳:۱۵
بگشا نقاب ۰۰:۵۶
بود نور مه بر جهان نور دین ۱:۳۰
بوی آسمان دمیده ۰۰:۴۳
بوی شمع بی امان ۰۰:۵۴
بوی شمع بی امان ۰۰:۵۴
به باغ منظر چشم ۱:۳۱
به پا ای جوان ۰۰:۵۸
به چشم از معرفت نوری ۱:۰۹
به حریم خلوت خود ۰۰:۳۸
به دشت دل تو ۰۰:۱۰
به ساقی ۰۰:۲۹
به ساقی ۰۰:۲۹
به شادی بکوشیم ۰۰:۴۶
به مژگان سیه کردی ۳:۰۳
بهار آمد ۰۰:۴۰
بیایید بیایید ۰۰:۳۰
بیتفقه بالدین ۰۰:۲۷
پر گشا ۰۰:۵۰
پرتو یاد خدا ۰۰:۵۸
پس ای مومنان ۱:۱۰
تا پرتو اهل دل ۱:۲۲
تا رسیدن یه قدم یک صدا فاصله است ۰۰:۳۶
تحقیق ۰۰:۳۴
ترا آن روز عاشق آفریدم ۰۰:۲۵
تمام خاک را گشتم ۱:۳۸
تنها تویی ۵:۳۵
تو آن نو بهاری ۰۰:۰۹
تواشیح عربی کودکان ۰۰:۲۷
تواشیح محلی ۱ ۰۰:۱۵
تواشیح محلی ۲ ۰۰:۰۸
بشنو ز پرده راز ۴:۱۹
پرهیزگار ۰۰:۴۷
تو را با لاله رویان ۰۰:۵۳
جان شاخه ای است ۰۰:۵۳
جان فدای تو ۱:۰۶
جوان نخل امیدت پر ثمر باد ۰۰:۳۸
جهان بی ما بسی بودست و باشد ۱:۰۲
چشم از من ۰۰:۳۰
چشمه جاری میشه ۰۰:۴۴
چشمه حسنش … ۱:۳۰
چون در این باغ گلهای آزادی دمید ۰۰:۳۱
چون زلف توام جانا ۱:۲۱
حال دنیا را چو پرسیدم از فرزانه ای ۱:۰۱
حین سخن تازه بگو ۱:۴۳
خلقیا رب علی طه الامین ۰۰:۱۹
خواب بنفشه ۲:۲۷
خیال من از خیال تو بی نصیب ۰۰:۳۴
خیرها ۰۰:۳۰
در آن زم زم احکام ۱:۱۱
در حریم دل چرا ۲:۱۷
در خانه دل مارا جز یار نمی گنجد ۱:۳۱
در طلبش ۱:۰۵
در مسلخ عشق ۱:۰۵
در بزم پاکان ۲:۳۷
دریاب زلال چشمه ایمان را ۱:۰۲
دریاب زلال ۰۰:۳۱
دست مرا بگیر ۰۰:۲۶
ای خوشا آن دل ۰۰:۵۰
دوش وقت سحر ۱:۰۴
ذرات آشکار و نهان ۰۰:۳۰
الله اکبر، ان الاسلام ۱:۱۴
آنان که طلیعه بهارند ۱:۳۹
اندیشه چو چشمه تو را … ۱:۲۹
ای دل اهل معرفت ۰۰:۵۵
ای دوست ۰۰:۳۷
ای که از پنجره پاک سحر ۱:۵۷
برخیز برخی ۰۰:۵۱
به شوق قبله دل ۰۰:۵۳
بیا تا مونس هم یار هم باشیم ۰۰:۲۸
بیا دمی به اهل دل ۰۰:۱۷
اغفرلنا ۰۰:۳۵
لامسلمون ۰۰:۳۰
ای از خم معرفت ۱:۰۷
تو با چشمه ها هم صدایی ۰۰:۲۵
حال دنیا را چو پرسیدم ۱:۲۶
خوی شمع بی زبان دارد دلم ۰۰:۴۷
خیز و صفایی ده آئینه ۱:۴۳
در سایه فقه ۱:۰۹
ز ایمان به اوج سعادت رسید ۰۰:۵۹
در وصف پارسیان ۰۰:۲۹
زندگی نشاط و شور ۰۰:۵۵
خوشا آنان که الله یارشان بید ۰۰:۵۵
چون مرغ شب تنها به دام شبها … ۱:۲۰
بگشای خدا که گشاینده توای ۱:۵۳
دل ز پی جستجو ۳:۵۶
دلت را خانه ما کن، مصفا کردنش با من ۱:۲۰
دوای حق ۰۰:۳۷
دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند ۱:۰۳
راستی را کس نمیداند ۲:۳۸
راه تو به هر روش که گویند خوش است ۰۰:۲۶
روشن از روی تو آفاق جهان می بینم ۰۰:۳۷
ز ایمان به اوج سعادت رسی ۰۰:۴۰
ز حریم درگه کبریا ۰۰:۳۲
زان یار دلنوازم شکریست با شکایت ۲:۲۷
زخود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی ۱:۰۹
زکوی یار می آید نسیم باد نوروزی ۲:۵۳
زندگی نشاط و شور ۰۰:۵۵
سال ها دل طلب جاجم از ما می کرد ۱:۱۵
سحر هنگامه راز و نیاز است ۱:۳۷
سرگشتگان کویت ۰۰:۵۰
شمیم سینه من ز مرحمت نظری کن ۰۰:۵۲
صبح است اهل ایمان بشنو صدای قرآن ۰۰:۳۳
صفای اوست که از چشمه سار می جوشد ۰۰:۵۷
عاشق شو گرنه روزی کار جهان سرآید ۱:۰۳
عشق آمد و حلقه کوفت بر خانه ما ۰۰:۴۹
عطر حضور روشن باران گرفته ام ۰۰:۵۵
غیر حق را می دهی ره در حریم دل چرا ۲:۴۹
فضل خدای را که تواند شمار کرد ۳:۵۶
کنون دریاب کار افتاده ای را ۱:۴۲
کنید از خدا و پیمبر اطاعت ۰۰:۴۲
گر به چشم دل جانا جلوه های ما بینی ۰۰:۲۲
گر زنده ام به خاطر مهر و وفای توست ۲:۵۹
گفتم آنها را چه می گویی ۰۰:۲۶
گویم چه ثنای تو که خود عین ثنایی ۱:۲۴
مشنو ای دوست که غیر از تو مرا یاری هست ۱:۱۸
میان برنامه ترکیبی ۲:۰۸
وقتی دل سودایی می رفت به بستانها ۳:۴۹
ها تو ای شکسته دل خدا خدا نمی کنی ۰۰:۵۷
هر آنکه جانب اهل خدا نگه دارد ۲:۱۷
هر که شد محرم دل در حرم یار ۱:۰۱
هر نفس از پرده ای ساز دگر ۲:۱۸
هردم زند آتش ای گل ۱:۰۲
هرکس به تماشایی رفتند به صحرایی ۳:۰۱
هرگز دلم از یاد تو غافل نشود ۳:۰۱
هستم ز وجود تو خدایا آگاه ۱:۴۴
هستیم بردی، شیدائیم دادی ۱:۲۸
هیچ مگو ای لب من ۰۰:۵۹
یاد آنکه تفاوت نکند لیل و نهار ۰۰:۵۸
یک دم به خدای و ببین چی کسی ۶:۰۸

 

180 بازدید نظر: »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

فروشگاه سایت

دسته بندی

امارگیر وبلاگامارگیر سایتتقویم و ساعت
مشاهده آمار وبسایت