دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا

جستجو

.

سوره ی انفال آیه ی ۱ (۱) ۳۹:۰۳
سوره ی انفال آیه ی ۱ (۲) ۲۹:۴۴
سوره ی انفال آیه ی ۱ (۳) ۳۰:۵۴
سوره ی انفال آیه ی ۱ (۴) ۳۱:۴۵
سوره ی انفال آیات ۲ تا ۴ (۱) ۲۸:۴۷
سوره ی انفال آیات ۲ تا ۴ (۲) ۳۳:۴۹
سوره ی انفال آیات ۲ تا ۴ (۳) ۳۰:۱۴
سوره ی انفال آیات ۲ تا ۴ (۴) ۲۴:۳۶
سوره ی انفال آیات ۵ تا ۸ (۱) ۳۳:۰۵
سوره ی انفال آیات ۵ تا ۸ (۲) ۳۴:۳۹
سوره ی انفال آیات ۵ تا ۸ (۳) ۳۲:۰۹
سوره ی انفال آیات ۵ تا ۸ (۴) ۳۹:۵۵
سوره ی انفال آیات ۹ تا ۱۰ (۱) ۲۷:۳۱
سوره ی انفال آیات ۹ تا ۱۰ (۲) ۲۸:۲۰
سوره ی انفال آیات ۹ تا ۱۱ ۲۶:۰۰
سوره ی انفال آیات ۱۱ تا ۱۴ ۲۷:۵۴
سوره ی انفال آیات ۱۲ تا ۱۶ (۱) ۳۰:۵۵
سوره ی انفال آیات ۱۲ تا ۱۶ (۲) ۲۵:۴۲
سوره ی انفال آیات ۱۵ تا ۱۸ (۱) ۳۰:۳۳
سوره ی انفال آیات ۱۵ تا ۱۸ (۲) ۲۶:۲۹
سوره ی انفال آیات ۱۵ تا ۱۸ (۳) ۳۰:۳۸
سوره ی انفال آیات ۱۵ تا ۱۹ ۲۹:۱۶
سوره ی انفال آیات ۱۷ تا ۲۱ ۲۹:۵۳
سوره ی انفال آیات ۱۸ تا ۲۲ ۲۹:۵۸
سوره ی انفال آیات ۱۹ تا ۲۳ (۱) ۲۷:۰۰
سوره ی انفال آیات ۱۹ تا ۲۳ (۲) ۲۶:۴۳
سوره ی انفال آیات ۲۰ تا ۲۴ ۳۲:۲۱
سوره ی انفال آیات ۲۱ تا ۲۴ ۳۳:۰۳
سوره ی انفال آیات ۲۲ تا ۲۴ ۳۴:۵۸
سوره ی انفال آیه ی ۲۴ ۳۰:۵۰
سوره ی انفال آیه ی ۲۵ (۱) ۲۸:۵۵
سوره ی انفال آیه ی ۲۵ (۲) ۲۶:۲۸
سوره ی انفال آیه ی ۲۵ تا ۲۶ ۳۷:۱۷
سوره ی انفال آیات ۲۶ تا ۲۸ ۲۷:۴۹
سوره ی انفال آیات ۲۷ تا ۲۸ ۳۱:۲۹
سوره ی انفال آیات ۲۷ تا ۲۹ (۱) ۲۸:۰۴
سوره ی انفال آیات ۲۷ تا ۲۹ (۲) ۳۱:۴۰
سوره ی انفال آیات ۲۹ تا ۳۰ (۱) ۲۹:۲۹
سوره ی انفال آیات ۲۹ تا ۳۰ (۲) ۲۸:۱۹
سوره ی انفال آیات ۳۰ تا ۳۱ ۲۳:۵۴
سوره ی انفال آیات ۳۰ تا ۳۳ ۲۵:۴۰
سوره ی انفال آیات ۳۲ تا ۳۴ (۱) ۲۵:۰۹
سوره ی انفال آیات ۳۱ تا ۳۴ ۲۶:۰۱
سوره ی انفال آیات ۳۲ تا ۳۴ (۲) ۲۴:۳۱
سوره ی انفال آیات ۳۴ تا ۳۶ ۲۲:۳۷
سوره ی انفال آیات ۳۵ تا ۳۸ ۲۵:۲۸
سوره ی انفال آیات ۳۶ تا ۳۸ ۲۳:۲۲
سوره ی انفال آیات ۳۶ تا ۴۰ ۲۷:۴۵
سوره ی انفال آیات ۳۸ تا ۴۰ ۳۰:۴۵
سوره ی انفال آیه ی ۴۱ (۱) ۲۴:۰۳
سوره ی انفال آیه ی ۴۱ (۲) ۲۵:۰۹
سوره ی انفال آیات ۴۱ تا ۴۴ (۱) ۲۳:۲۶
سوره ی انفال آیات ۴۱ تا ۴۴ (۲) ۲۹:۴۱
سوره ی انفال آیات ۴۲ تا ۴۴ ۳۰:۲۹
سوره ی انفال آیات ۴۲ تا ۴۶ ۳۱:۳۵
سوره ی انفال آیات ۴۳ تا ۴۷ ۲۷:۳۷
سوره ی انفال آیات ۴۵ تا ۴۷ ۳۱:۳۷
سوره ی انفال آیات ۴۷ تا ۴۹ ۲۸:۱۹
سوره ی انفال آیات ۴۵ تا ۴۹ ۳۰:۴۷
سوره ی انفال آیات ۴۹ تا ۵۱ ۲۸:۱۳
سوره ی انفال آیات ۵۰ تا ۵۴ ۲۶:۴۶
سوره ی انفال آیات ۵۰ تا ۵۲ ۲۷:۳۸
سوره ی انفال آیات ۵۱ تا ۵۴ (۱) ۲۶:۳۲
سوره ی انفال آیات ۵۱ تا ۵۴ (۲) ۳۵:۲۱
سوره ی انفال آیات ۵۵ تا ۵۸ ۲۸:۵۸
سوره ی انفال آیات ۵۵ تا ۵۹ ۲۹:۲۵
سوره ی انفال آیات ۵۵ تا ۶۰ ۲۹:۳۱
سوره ی انفال آیات ۵۵ تا ۶۱ ۳۱:۳۲
سوره ی انفال آیات ۶۰ تا ۶۱ ۲۸:۴۶
سوره ی انفال آیات ۶۰ تا ۶۳ (۱) ۳۲:۰۴
سوره ی انفال آیات ۶۰ تا ۶۳ (۲) ۳۶:۲۲
سوره ی انفال آیات ۶۰ تا ۶۴ (۱) ۳۸:۴۹
سوره ی انفال آیات ۶۰ تا ۶۴ (۲) ۳۷:۴۸
سوره ی انفال آیات ۶۲ تا ۶۵ ۳۷:۴۷
سوره ی انفال آیات ۶۲ تا ۶۶ (۱) ۳۴:۵۱
سوره ی انفال آیات ۶۲ تا ۶۶ (۲) ۳۰:۵۶
سوره ی انفال آیات ۶۵ تا ۶۷ ۲۸:۰۶
سوره ی انفال آیات ۶۷ تا ۷۱ (۱) ۲۷:۰۳
سوره ی انفال آیات ۶۷ تا ۷۱ (۲) ۲۹:۴۷
سوره ی انفال آیات ۶۷ تا ۷۱ (۳) ۲۷:۳۳
سوره ی انفال آیات ۶۷ تا ۷۱ (۴) ۲۲:۱۶
سوره ی انفال آیات ۶۸ تا ۷۱ ۲۸:۱۹
سوره ی انفال آیات ۷۲ تا ۷۵ (۱) ۳۱:۲۲
سوره ی انفال آیات ۷۲ تا ۷۵ (۲) ۲۷:۰۳
سوره ی انفال آیات ۷۲ تا ۷۵ (۳) ۲۸:۳۰
سوره ی انفال آیات ۷۳ تا ۷۵ ۳۹:۴۰
سوره ی انفال آیات ۷۴ تا ۷۵ (۱) ۲۷:۵۳
سوره ی انفال آیات ۷۴ تا ۷۵ (۲) ۳۳:۰۴

مطالب مشابه

4417 بازدید ۱ نظر »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

فروشگاه سایت

 1. فریده مرتضوی زاده گفت:

  با سلام.
  مدتهاپیش خوابی در مورد سوره انفال دیدم که پس از چهار سال بطرز کاملا مشهودی تعبیر شد.. بدنبال معنای واقعی این سوره بودم.خیلی خوشحالم که استاد ارجمند من چنین فایلهایی را برای امثال بنده منتشر کرده اند …خیلی عالمانه …
  خیلی منظم …خیلی راحت الوصول
  بسیار متشکرم…

  [پاسخ]

دسته بندی

امارگیر سایت