دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا
هاست آزنا هاست خرید هاست خرید هاست لینوکس خرید هاست دایرکت ادمین ایران خرید هاست ارزان هاست ارزان آزنا هاست

جستجو

کانال تلگرام

کانال تلگرام زهرا مدیا

آخرین نظرات

هم‌سنگران

http://abatorab.ir/asset/image/logo.png http://up.yargomnam.ir/view/1000671/banner-yargomnam240-new.gif http://dl.tazyekal.ir/admin/baner240-120.jpg http://havayeharam.ir/wp-content/uploads/2015/08/folder.jpg

http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTUwiEm5RjdauuAMsWbpUagATtzAX8oFF-bnLN_77DQaziCOipmpQ  آیت الله جوادی آملی - تفسیر موضوعی قرآن کریم - 65 جلسه images q tbn ANd9GcTUwiEm5RjdauuAMsWbpUagATtzAX8oFF bnLN 77DQaziCOipmpQ

آیت الله جوادی آملی - تفسیر موضوعی قرآن کریم - 65 جلسه musicdl379 ساخت کعبه و تغییر قبله ۴۴:۵۵
آیت الله جوادی آملی - تفسیر موضوعی قرآن کریم - 65 جلسه musicdl379 کعبه و قبله، نعمت های مهم ۳۸:۳۴
آیت الله جوادی آملی - تفسیر موضوعی قرآن کریم - 65 جلسه musicdl379 مقام کعبه ۲۹:۳۴
آیت الله جوادی آملی - تفسیر موضوعی قرآن کریم - 65 جلسه musicdl379 مالکیت کعبه ۳۳:۴۰
آیت الله جوادی آملی - تفسیر موضوعی قرآن کریم - 65 جلسه musicdl379 دعای حضرت ابراهیم برای مومنان بعد از ساخت کعبه ۳۷:۰۹
آیت الله جوادی آملی - تفسیر موضوعی قرآن کریم - 65 جلسه musicdl379 به اجابت رسیدن دعای حضرت ابراهیم و اسماعیل ۴۳:۰۲
آیت الله جوادی آملی - تفسیر موضوعی قرآن کریم - 65 جلسه musicdl379 روایت در باب حجرالاسود ۴۰:۲۵
آیت الله جوادی آملی - تفسیر موضوعی قرآن کریم - 65 جلسه musicdl379 چگونگی پیدایش امت مسلمان ۳۸:۱۸
آیت الله جوادی آملی - تفسیر موضوعی قرآن کریم - 65 جلسه musicdl379 بهره وری عموم مردم از کعبه و مساله ی بعثت ۲۹:۲۹
آیت الله جوادی آملی - تفسیر موضوعی قرآن کریم - 65 جلسه musicdl379 دین ابراهیم،معیار سفاهت یا عقل ۳۱:۰۹
آیت الله جوادی آملی - تفسیر موضوعی قرآن کریم - 65 جلسه musicdl379 تغییر قبله ۲۹:۵۹
آیت الله جوادی آملی - تفسیر موضوعی قرآن کریم - 65 جلسه musicdl379 معجزه در تغییر قبله ۳۳:۱۵
آیت الله جوادی آملی - تفسیر موضوعی قرآن کریم - 65 جلسه musicdl379 مساله ی شهادت ۳۷:۵۴
آیت الله جوادی آملی - تفسیر موضوعی قرآن کریم - 65 جلسه musicdl379 هدایت الهی در تغییر قبله ۳۷:۴۵
آیت الله جوادی آملی - تفسیر موضوعی قرآن کریم - 65 جلسه musicdl379 امت میانه رو،امت ابراهیم ۳۶:۵۸
آیت الله جوادی آملی - تفسیر موضوعی قرآن کریم - 65 جلسه musicdl379 تربیت نفس برای رسیدن به دین همراه باکمال ۳۰:۴۸
آیت الله جوادی آملی - تفسیر موضوعی قرآن کریم - 65 جلسه musicdl379 معنا و تفسیر امت وسط ۲۷:۴۰
آیت الله جوادی آملی - تفسیر موضوعی قرآن کریم - 65 جلسه musicdl379 تغییر قبله و امتحان الهی ۳۱:۴۷
آیت الله جوادی آملی - تفسیر موضوعی قرآن کریم - 65 جلسه musicdl379 نزول وحی برای تغییر قبله ۲۸:۰۲
آیت الله جوادی آملی - تفسیر موضوعی قرآن کریم - 65 جلسه musicdl379 شرح چگونگی تغییر قبله ۲۶:۳۲
آیت الله جوادی آملی - تفسیر موضوعی قرآن کریم - 65 جلسه musicdl379 اهمیت قبله ۳۵:۳۷
آیت الله جوادی آملی - تفسیر موضوعی قرآن کریم - 65 جلسه musicdl379 احکام قبله ۲۸:۱۴
آیت الله جوادی آملی - تفسیر موضوعی قرآن کریم - 65 جلسه musicdl379 حق بودن مساله ی تغییر قبله ۲۸:۲۰
آیت الله جوادی آملی - تفسیر موضوعی قرآن کریم - 65 جلسه musicdl379 یکسان نبودن اهل کتاب ۳۰:۵۲
آیت الله جوادی آملی - تفسیر موضوعی قرآن کریم - 65 جلسه musicdl379 پایداری بر قبله ی حق ۳۰:۲۶
آیت الله جوادی آملی - تفسیر موضوعی قرآن کریم - 65 جلسه musicdl379 دلایل تغییر قبله ۲۹:۰۰
آیت الله جوادی آملی - تفسیر موضوعی قرآن کریم - 65 جلسه musicdl379 صفا و مروه ۳۰:۳۲
آیت الله جوادی آملی - تفسیر موضوعی قرآن کریم - 65 جلسه musicdl379 حج ۳۶:۱۰
آیت الله جوادی آملی - تفسیر موضوعی قرآن کریم - 65 جلسه musicdl379 معنا و شرایط حج و عمره ۳۶:۵۱
آیت الله جوادی آملی - تفسیر موضوعی قرآن کریم - 65 جلسه musicdl379 وجوب اتمام حج ۳۷:۱۶
آیت الله جوادی آملی - تفسیر موضوعی قرآن کریم - 65 جلسه musicdl379 استنکار حج در زمان جاهلی ۳۷:۵۳
آیت الله جوادی آملی - تفسیر موضوعی قرآن کریم - 65 جلسه musicdl379 اقسام حج و سیره ی نبی در حج ۳۷:۲۷
آیت الله جوادی آملی - تفسیر موضوعی قرآن کریم - 65 جلسه musicdl379 حج ، سنت پیامبر(ص) ۳۸:۳۷
آیت الله جوادی آملی - تفسیر موضوعی قرآن کریم - 65 جلسه musicdl379 نقض بدعت های حج با روایات ۳۷:۴۶
آیت الله جوادی آملی - تفسیر موضوعی قرآن کریم - 65 جلسه musicdl379 احکام زمان حج ۳۳:۳۰
آیت الله جوادی آملی - تفسیر موضوعی قرآن کریم - 65 جلسه musicdl379 تقوا در حج ۳۳:۲۴
آیت الله جوادی آملی - تفسیر موضوعی قرآن کریم - 65 جلسه musicdl379 وجود علم اخلاق در حج ۳۹:۰۴
آیت الله جوادی آملی - تفسیر موضوعی قرآن کریم - 65 جلسه musicdl379 مسائل فقهی و عبادی حج ۳۷:۲۶
آیت الله جوادی آملی - تفسیر موضوعی قرآن کریم - 65 جلسه musicdl379 بررسی وضع انسان ازحیث اعمال ۳۳:۲۰
آیت الله جوادی آملی - تفسیر موضوعی قرآن کریم - 65 جلسه musicdl379 اسرار حج ۳۴:۳۴
آیت الله جوادی آملی - تفسیر موضوعی قرآن کریم - 65 جلسه musicdl379 تهذیب نفس و اخلاق ۳۶:۵۹
آیت الله جوادی آملی - تفسیر موضوعی قرآن کریم - 65 جلسه musicdl379 تزکیه ی حج و باطن اعمال آن ۳۹:۱۸
آیت الله جوادی آملی - تفسیر موضوعی قرآن کریم - 65 جلسه musicdl379 تشریح مسائل حج در رابطه با تهذیب نفس ۲۹:۲۵
آیت الله جوادی آملی - تفسیر موضوعی قرآن کریم - 65 جلسه musicdl379 باطن انسان و کردار او ۳۹:۵۹
آیت الله جوادی آملی - تفسیر موضوعی قرآن کریم - 65 جلسه musicdl379 لبیک گفتن ۳۹:۱۲
آیت الله جوادی آملی - تفسیر موضوعی قرآن کریم - 65 جلسه musicdl379 امامت و ولایت حضرت ابراهیم(ع) ۳۹:۴۳
آیت الله جوادی آملی - تفسیر موضوعی قرآن کریم - 65 جلسه musicdl379 ولایت و امامت در خاندان عصمت و طهارت ۳۳:۴۴
آیت الله جوادی آملی - تفسیر موضوعی قرآن کریم - 65 جلسه musicdl379 تاثیر امام و ولی در وحدت انسان ها ۴۲:۱۸
آیت الله جوادی آملی - تفسیر موضوعی قرآن کریم - 65 جلسه musicdl379 ولایت معصومانه ی خاندان عصمت به چه معناست؟ ۳۸:۱۹
آیت الله جوادی آملی - تفسیر موضوعی قرآن کریم - 65 جلسه musicdl379 دلائل خلافت ۵۳:۳۸
آیت الله جوادی آملی - تفسیر موضوعی قرآن کریم - 65 جلسه musicdl379 پویایی مکتب با ولایت اولیاء ۴۹:۰۸
آیت الله جوادی آملی - تفسیر موضوعی قرآن کریم - 65 جلسه musicdl379 حکیم و متکلم بودن حضرت علی (ع) ۵۷:۵۸
آیت الله جوادی آملی - تفسیر موضوعی قرآن کریم - 65 جلسه musicdl379 ولی ، مانع تهاجم بیگانگان ۴۱:۴۹
آیت الله جوادی آملی - تفسیر موضوعی قرآن کریم - 65 جلسه musicdl379 تشبیه حضرت علی (ع) به چراغی در شب تاریک ۱:۰۷:۵۷
آیت الله جوادی آملی - تفسیر موضوعی قرآن کریم - 65 جلسه musicdl379 ولایت حضرت علی (ع) تمام و کمال دین ۴۹:۴۳
آیت الله جوادی آملی - تفسیر موضوعی قرآن کریم - 65 جلسه musicdl379 نمونه ترین انسان ها ۵۴:۱۳
آیت الله جوادی آملی - تفسیر موضوعی قرآن کریم - 65 جلسه musicdl379 خلقت آسمانی حضرت فاطمه (س) ۱:۰۳:۵۳
آیت الله جوادی آملی - تفسیر موضوعی قرآن کریم - 65 جلسه musicdl379 سیره و سنت صدیقه ی کبری (س) ۱:۰۳:۳۵
آیت الله جوادی آملی - تفسیر موضوعی قرآن کریم - 65 جلسه musicdl379 بیان عظمت معیث در قرآن ۲۴:۲۲
آیت الله جوادی آملی - تفسیر موضوعی قرآن کریم - 65 جلسه musicdl379 عظمت پیامبر اکرم (ص) ۵۱:۰۳
آیت الله جوادی آملی - تفسیر موضوعی قرآن کریم - 65 جلسه musicdl379 مبعث در کلام قرآن ۵۱:۳۱
آیت الله جوادی آملی - تفسیر موضوعی قرآن کریم - 65 جلسه musicdl379 شناخت و حرکت در راه اولیای الهی ۲۵:۵۴
آیت الله جوادی آملی - تفسیر موضوعی قرآن کریم - 65 جلسه musicdl379 ظهور،وعده ی حق ۲۶:۲۵
آیت الله جوادی آملی - تفسیر موضوعی قرآن کریم - 65 جلسه musicdl379 شرح مهمترین رهاورد حضرت ولی عصر (عج) ۳۸:۳۲
آیت الله جوادی آملی - تفسیر موضوعی قرآن کریم - 65 جلسه musicdl379 اثبات و تبیین مهدویت ۵۴:۱۲
آیت الله جوادی آملی - تفسیر موضوعی قرآن کریم - 65 جلسه musicdl379 سیره ی حضرت حجت (عج) ۴۴:۴۹
آیت الله جوادی آملی - تفسیر موضوعی قرآن کریم - 65 جلسه musicdl379 عبادت یکی از رموز و اهداف خلقت ۵۲:۴۴
کانال تلگرام زهرامدیا
3001 بازدید نظر: »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

بسم رب الشهدا والصدیقین

سلام

ضمن عرض تبریک ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و روز مادر و همچنین فرا رسیدن سال 96 خدمت شما عزیزان . من به دلیل مسافرت تا تاریخ 4 فروردین 96 نیستم و نمیتونم به نظرات جواب بدم . اگه خدا عمری داد برگشتم جواب میدم وگرنه حلالمون کنید .

دنیا به مثل بهر بشر مزرع کشت است

بی حب علی کشتن این مزرعه زشت است

بنوشته چنین بر در فردوس خداوند

هر کس که علی دوست بود اهل بهشت است

شیعه همه جا رهبر و مولاش علیست

دنیاش علی بوده و عقباش علیست

بی مهر علی زهد ابوذر همه هیچ

سلمان که محمدیست آقاش علیست

یا علی مدد

 

دسته بندی