جستجو
در اين سایت
در كل اينترنت

کانال تلگرام

کانال تلگرام زهرا مدیا

آخرین نظرات

آمار سایت

http://dwgir.com/wp-content/uploads/2016/11/ads240.gif http://abatorab.ir/asset/image/logo.png http://up.yargomnam.ir/view/1000671/banner-yargomnam240-new.gif http://dl.tazyekal.ir/admin/baner240-120.jpg http://havayeharam.ir/wp-content/uploads/2015/08/folder.jpg

http://www.shiaupload.ir/images/79433227151524729052.gif

 

آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۲؛ خدا شناسی – سنخیّت بین خالق و مخلوق ۰۰:۳۵:۲۲
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۳؛ خدا شناسی – سنخیّت بین خالق و مخلوق ۰۰:۳۲:۴۱
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۴؛ خدا شناسی – سنخیّت بین خالق و مخلوق ۰۰:۳۰:۲۴
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۵؛ خدا شناسی – سنخیّت بین خالق و مخلوق ۰۰:۳۰:۳۴
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۶؛ خدا شناسی – سنخیّت بین خالق و مخلوق ۰۰:۳۲:۲۸
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۷؛ خدا شناسی – سنخیّت بین خالق و مخلوق ۰۰:۳۰:۱۶
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۸؛ خدا شناسی – حدیث امیرالمؤمنین علیه السلام فی یوم جمل ۰۰:۰۲:۱۳
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۹؛ خدا شناسی – حدیث امیرالمؤمنین علیه السلام فی یوم جمل ۰۰:۴۲:۲۲
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۱۰؛ خدا شناسی – خطبه امیر المؤمنین: لا تراه بمشاهده العیان ولکن تدرکه القلب بحقایق الایمان ۰۰:۳۵:۱۳
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۱۱؛ خدا شناسی – خطبه امیر المؤمنین: لا تراه بمشاهده العیان ولکن تدرکه القلب بحقایق الایمان ۰۰:۲۷:۵۷
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۱۲؛ خدا شناسی – عدم تعقل در ذات حضرت حق ۰۰:۳۰:۲۵
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۱۳؛ خدا شناسی – خدا شناسی عدم تعقل در ذات حضرت حق ۰۰:۳۹:۲۲
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۱۴؛ خدا شناسی – خدا شناسی عدم تعقل در ذات حضرت حق ۰۰:۵۳:۱۵
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۱۵؛ خدا شناسی – معیارهای قرآن و حدیث إنّ اللّه علم أن یکون فی آخرالزمان اقوام متعمّقون ۰۰:۳۰:۳۴
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۱۶؛ خدا شناسی – معیارهای قرآن و حدیث إنّ اللّه علم أن یکون فی آخرالزمان اقوام متعمّقون ۰۰:۲۷:۲۳
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۱۷؛ خدا شناسی – معیارهای قرآن و حدیث تجلّی و جلوه و فناء فی اللّه ۰۰:۲۳:۴۵
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۱۸؛ خدا شناسی – معیارهای قرآن و حدیث تجلّی و جلوه و فناء فی اللّه ۰۰:۳۰:۴۶
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۱۹؛ خدا شناسی – تجلّی و جلوه و فناء فی اللّه ۰۰:۳۰:۱۱
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۲۰؛ خدا شناسی – تجلّی و جلوه و فناء فی اللّه ۰۰:۳۲:۵۶
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۲۱؛ خدا شناسی – تجلّی و جلوه و فناء فی اللّه ۰۰:۲۶:۱۳
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۲۲؛ خدا شناسی – تجلّی و جلوه و فناء فی الله ۰۰:۲۲:۵۰
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۲۳؛ خدا شناسی – تجلّی و جلوه و فناء فی الله ۰۰:۲۲:۵۷
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۲۴؛ خدا شناسی – تجلّی و جلوه و فناء فی الله ۰۰:۲۱:۴۵
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۲۵؛ خدا شناسی – فناء افعالی وفناء صفاتی ۰۰:۲۱:۵۱
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۲۶؛ خدا شناسی – فناء افعالی وفناء صفاتی ۰۰:۲۶:۰۴
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۲۷؛ خدا شناسی – فناء افعالی وفناء صفاتی، مرحله سوم فناء ذاتی ۰۰:۲۹:۲۷
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۲۸؛ خدا شناسی – فناء افعالی وفناء صفاتی، مرحله سوم فناء ذاتی ۰۰:۲۶:۴۳
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۲۹؛ خدا شناسی – فناء فی اللّه ۰۰:۲۴:۵۱
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۳۰؛ خدا شناسی – فناء فی الله ۰۰:۲۰:۴۹
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۳۱؛ خدا شناسی – فناء فی افعال و صفات و قسمتی از معنی اراده ۰۰:۲۴:۰۸
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۳۲؛ خدا شناسی – فناء فی افعال و صفات و قسمتی از معنی اراده ۰۰:۳۱:۱۷
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۳۳؛ خدا شناسی – آیا اراده از صفات فعل است یا از صفات ذات و … ۰۰:۲۷:۰۴
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۳۴؛ خدا شناسی – آیا اراده از صفات فعل است یا از صفات ذات و … ۰۰:۳۰:۰۹
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۳۵؛ خدا شناسی – اقوال مختلف در معنی اراده ۰۰:۲۳:۳۰
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۳۶؛ خدا شناسی – اقوال مختلف در معنی اراده ۰۰:۲۶:۳۴
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۳۷؛ خدا شناسی – مستفاد قرآن و حدیث در اراده اللّه ۰۰:۲۹:۴۶
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۳۸؛ خدا شناسی – مستفاد قرآن و حدیث در اراده اللّه ۰۰:۲۳:۵۷
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۳۹؛ خدا شناسی – مبحث اراده اللّه و معنی مشیت و فرق بین اراده و مشیت ۰۰:۱۷:۲۴
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۴۰؛ خدا شناسی – مبحث اراده اللّه و معنی مشیت و فرق بین اراده و مشیت ۰۰:۳۱:۰۲
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۴۱؛ خدا شناسی – مبحث اراده و مشیت ۰۰:۳۳:۴۱
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۴۲؛ خدا شناسی – مبحث اراده و مشیت ۰۰:۳۴:۲۴
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۴۳؛ خدا شناسی – مبحث قدرت حق ۰۰:۲۱:۱۷
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۴۴؛ خدا شناسی – مبحث قدرت حق ۰۰:۳۱:۲۱
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۴۵؛ خدا شناسی – مبحث قدرت حق ۰۰:۳۲:۲۸
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۴۶؛ خدا شناسی – مبحث قدرت حق ۰۰:۲۸:۰۱
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۴۷؛ خدا شناسی – مبحث قدرت حق ۰۰:۳۰:۲۲
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۴۸؛ خدا شناسی – مبحث قدرت حق ۰۰:۲۶:۳۸
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۴۹؛ ابتداء مبحث جبر و تفویض ۰۰:۳۱:۰۹
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۵۰؛ ابتداء مبحث جبر و تفویض ۰۰:۲۸:۰۴
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۵۱؛ مبحث جبر و تفویض ۰۰:۲۳:۴۴
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۵۲؛ مبحث جبر و تفویض ۰۰:۲۸:۲۱
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۵۳؛ مبحث جبر و تفویض ۰۰:۳۲:۲۸
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۵۴؛ مبحث جبر و تفویض ۰۰:۲۰:۴۷
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۵۵؛ مبحث جبر و تفویض ۰۰:۳۰:۰۲
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۵۶؛ مبحث جبر و تفویض ۰۰:۳۳:۵۵
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۵۷؛ مبحث جبر و تفویض ۰۰:۲۷:۵۷
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۵۸؛ مبحث جبر و تفویض ۰۰:۲۸:۱۷
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۵۹؛ مبحث جبر و تفویض ۰۰:۲۴:۳۹
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۶۰؛ مبحث جبر و تفویض ۰۰:۲۸:۱۵
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۶۱؛ معاد ، بهشت و دوزخ ۰۰:۲۶:۲۶
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۶۲؛ معاد، بهشت و دوزخ ۰۰:۲۳:۱۶
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۶۳؛ معاد ، کیفیت حشر ۰۰:۳۳:۴۶
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۶۴؛ معاد ، کیفیت حشر ۰۰:۲۶:۲۴
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۶۵؛ معاد ، کیفیت حشر ۰۰:۲۹:۰۵
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۶۶؛ معاد ، کیفیت حشر ۰۰:۳۴:۰۸
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۶۷؛ معاد ، کیفیت حشر ۰۰:۳۲:۵۷
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۶۸؛ معاد ، کیفیت حشر ۰۰:۲۴:۰۴
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۷۰؛ معاد ، کیفیت حشر ۰۰:۳۰:۱۱
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۷۱؛ معاد ، کیفیت حشر ۰۰:۲۶:۲۵
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۷۲؛ معاد ، کیفیت حشر ۰۰:۱۶:۴۰
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۷۳؛ معاد ، کیفیت حشر ۰۰:۳۰:۱۲
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۷۴؛ معاد ، کیفیت حشر ۰۰:۳۴:۲۴
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۷۵؛ معاد ، کیفیت حشر ۰۰:۳۳:۰۴
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۷۶؛ معاد ، کیفیت حشر ۰۰:۳۴:۰۲
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۷۷؛ معاد ، کیفیت حشر ۰۰:۲۵:۳۶
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۷۸؛ معاد ، کیفیت حشر ۰۰:۲۶:۱۰
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۷۹؛ موجودیت بهشت و دوزخ ۰۰:۳۰:۴۱
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۸۰؛ موجودیت بهشت و دوزخ ۰۰:۳۷:۱۷
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۸۱؛ عذاب اهل دوزخ ۰۰:۲۵:۵۳
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۸۲؛ عذاب و خلود اهل دوزخ ۰۰:۴۹:۰۱
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۸۳؛ عذاب و خلود اهل دوزخ ۰۰:۴۲:۴۶
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۸۴؛ عذاب و خلود اهل دوزخ ۰۰:۳۷:۱۴
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۸۵؛ عذاب و خلود اهل دوزخ ۰۰:۳۸:۴۷
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۸۶؛ صراط و تطایر کتب ۰۰:۴۹:۳۵
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۸۷؛ میزان اعمال ۰۰:۴۷:۵۲
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۸۸؛ معاد و اصول دهگانه ملاصدرا ۰۰:۴۴:۱۲
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۸۹؛ معاد و اصول دهگانه ملاصدرا ۰۰:۴۰:۱۴
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۹۰؛ مبحث حدوث و قدم ۰۰:۳۲:۰۲
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۹۱؛ مبحث حدوث و قدم ۰۰:۳۲:۲۴
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۹۲؛ مبحث حدوث و قدم ۰۰:۳۹:۱۱
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۹۳؛ مبحث حدوث و قدم ۰۰:۳۹:۳۲
آیت اللّه سیّدان / مباحث اعتقادی جلسه ۹۴؛ مبحث حدوث و قدم ۰۰:۳۹:۲۴

رمضان ۹۲

جلسه اول ۹۲/۰۴/۱۹

جلسه دوم ۹۲/۰۴/۲۰

جلسه سوم ۹۲/۰۴/۲۲

جلسه چهارم ۹۲/۰۴/۲۳

جلسه پنجم۹۲/۰۴/۲۴

جلسه ششم۹۲/۰۴/۲۵

جلسه هفتم۹۲/۰۴/۲۶

جلسه هشتم۹۲/۰۴/۲۷

جلسه نهم۹۲/۰۴/۲۹

جلسه دهم۹۲/۰۴/۳۰

سه یازدهم۹۲/۰۴/۳۱

جلسه دوازدهم۹۲/۰۵/۰۱

جلسه سیزدهم۹۲/۰۵/۰۲

جلسه چهاردهم۹۲/۰۵/۰۳

جلسه پانزدهم۹۲/۰۵/۰۵

جلسه شانزدهم۹۲/۰۵/۰۶

جلسه هفدهم۹۲/۰۵/۰۷

جلسه هجدهم۹۲/۰۵/۰۸

جلسه نوزدهم۹۲/۰۵/۰۹

جلسه بیستم۹۲/۰۵/۱۰

جلسه بیست و یکم۹۲/۰۵/۱۲

جلسه بیست و دوم۹۲/۰۵/۱۳

جلسه بیست و سوم۹۲/۰۵/۱۴

جلسه بیست و چهارم۹۲/۰۵/۱۵

جلسه بیست و پنجم۹۲/۰۵/۱۶

جلسه بیست و ششم۹۲/۰۵/۱۷

 

رمضان ۹۱

جلسه اول ۹۱/۰۴/۳۱

جلسه دوم ۹۱/۰۵/۰۱:

جلسه سوم  91/05/02:

جلسه چهارم ۹۱/۰۵/۰۳ :

جلسه پنجم   91/05/04 :

جلسه ششم ۹۱/۰۵/۰۵:

جلسه هفتم  91/05/07:

جلسه هشتم ۹۱/۰۵/۰۸:

جلسه  نهم  91/05/09: 

جلسه دهم ۹۱/۰۵/۱۰: 

جلسه یازدهم ۹۱/۰۵/۱۱:

جلسه دوازده ۹۱/۰۵/۱۲:

جلسه سیزده ۹۱/۰۵/۱۴:

جلسه چهارده ۹۱/۰۵/۱۵:

جلسه پانزدهم ۹۱/۰۵/۱۶:

جلسه شانزدهم ۹۱/۰۵/۱۷:

جلسه هفدهم ۹۱/۰۵/۱۸:

جلسه هجدهم ۹۱/۰۵/۱۹:

جلسه نوزدهم  91/05/20:

جلسه بیستم  91/05/21 :

جلسه بیست ویکم۹۱/۰۵/۲۲:

جلسه بیست ودوم۹۱/۰۵/۲۳:

جلسه بیست وسوم۹۱/۰۵/۲۳:

جلسه بیست وچهارم۹۱/۰۵/۲۵

جلسه بیست وپنجم۹۱/۰۵/۲۶

جلسه بیست وشش۹۱/۰۵/۲۷

 

رمضان ۸۵ با موضوع برزخ

دانلود ۳ رمضان      دانلود ۴رمضان       دانلود ۶رمضان 

  دانلود ۷رمضان      دانلود ۹رمضان       دانلود ۱۰رمضان

 

تفسیر سوره حمد

جلسه ۱
جلسه ۲
جلسه ۳ مجود نیست
جلسه ۴
جلسه ۵
جلسه ۶
جلسه ۷
جلسه ۸
جلسه ۹
جلسه ۱۰
جلسه ۱۱
جلسه ۱۲

 

رمضان ۱۴۳۰

 

تصویری

۶/۲/۸۷
۱۳/۲/۸۷
۲۰/۲/۸۷
۲۳/۱/۸۷
۲۷/۲/۸۷
۳۰/۱/۸۷

سنخیت و … تصویری
 

جلسه ۱
جلسه ۲
جلسه ۳
جلسه ۴
جلسه ۵
جلسه ۶
جلسه ۷
جلسه ۸
جلسه ۹/۱
جلسه ۹/۲
جلسه ۱۰/۱
جلسه ۱۰/۲
جلسه ۱۱/۲

 

درس اعتقادات ۱

درس اعتقادات ۲

درس اعتقادات ۳

درس اعتقادات ۴

درس اعتقادات ۵

درس اعتقادات ۶

درس اعتقادات ۷

درس اعتقادات ۸

درس اعتقادات ۹

درس اعتقادات ۱۰

درس اعتقادات ۱۱

درس اعتقادات ۱۲

درس اعتقادات ۱۳

درس اعتقادات ۱۴

درس اعتقادات ۱۵

درس اعتقادات ۱۶

درس اعتقادات ۱۷

درس اعتقادات ۱۸

درس اعتقادات ۱۹

درس اعتقادات ۲۰

درس اعتقادات ۲۱

درس اعتقادات ۲۲

درس اعتقادات ۲۳

درس اعتقادات ۲۴

درس اعتقادات ۲۵

درس اعتقادات ۲۶

درس اعتقادات ۲۷

درس اعتقادات ۲۸

درس اعتقادات ۲۹

درس اعتقادات ۳۰

درس اعتقادات ۳۱

درس اعتقادات ۳۲

درس اعتقادات ۳۳

درس اعتقادات ۳۴

درس اعتقادات ۳۵

درس اعتقادات ۳۶

درس اعتقادات ۳۷

درس اعتقادات ۳۸

درس اعتقادات ۳۹

درس اعتقادات ۴۰

دروس عقائد سال ۹۱
 
تاریخ : ۱۳۹۱
مکان : مشهد مقدس مدرسه آیت الله خوئی ره

 

 

دروس عقاید عالم ذر
 
تاریخ :  
مکان : مشهد مقدس

 

جلسه دوم: خدا شناسی « سنخیّت بین خالق و مخلوق »

  جلسه سوم: خدا شناسی « سنخیّت بین خالق و مخلوق »

  جلسه چهارم: خدا شناسی « سنخیّت بین خالق و مخلوق »

  جلسه پنجم: خدا شناسی « سنخیّت بین خالق و مخلوق »

  جلسه ششم: خدا شناسی « سنخیّت بین خالق و مخلوق »

  جلسه هفتم: خدا شناسی « سنخیّت بین خالق و مخلوق »

  جلسه هشتم: خدا شناسی حدیث امیرالمؤمنین علیه السلام فی یوم جمل

  جلسه نهم: خدا شناسی حدیث امیرالمؤمنین علیه السلام فی یوم جمل

  جلسه دهم: خدا شناسی خطبه امیر المؤمنین: لا تراه بمشاهده العیان ولکن تدرکه القلب بحقایق الایمان

  جلسه یازدهم: خدا شناسی خطبه امیر المؤمنین: لا تراه بمشاهده العیان ولکن تدرکه القلب بحقایق الایمان

  جلسه دوازدهم: خدا شناسی عدم تعقل در ذات حضرت حق

  جلسه سیزدهم: خدا شناسی عدم تعقل در ذات حضرت حق

  جلسه چهاردهم: خدا شناسی عدم تعقل در ذات حضرت حق

  جلسه پانزدهم: خدا شناسی معیارهای قرآن و حدیث إنّ الله علم أن یکون فی آخرالزمان اقوام متعمّقون

  جلسه شانزدهم: خدا شناسی معیارهای قرآن و حدیث إنّ الله علم أن یکون فی آخرالزمان اقوام متعمّقون

  جلسه هفدهم: خدا شناسی معیارهای قرآن و حدیث تجلّی و جلوه و فناء فی الله

  جلسه هجدهم: خدا شناسی معیارهای قرآن و حدیث تجلّی و جلوه و فناء فی الله

  جلسه نوزدهم: خدا شناسی تجلّی و جلوه و فناء فی الله

  جلسه بیستم: خدا شناسی تجلّی و جلوه و فناء فی الله

  جلسه بیست و یکم: خدا شناسی تجلّی و جلوه و فناء فی الله

  جلسه بیست و دوم: خدا شناسی تجلّی و جلوه و فناء فی الله

  جلسه بیست و سوم: خدا شناسی تجلّی و جلوه و فناء فی الله

  جلسه بیست و چهارم: خدا شناسی تجلّی و جلوه و فناء فی الله

  جلسه بیست و پنجم: خدا شناسی « فناء افعالی وفناء صفاتی »

  جلسه بیست و ششم: خدا شناسی « فناء افعالی وفناء صفاتی »

  جلسه بیست و هفتم: خدا شناسی « فناء افعالی وفناء صفاتی » مرحله سوم فناء ذاتی

  جلسه بیست و هشتم: خدا شناسی « فناء افعالی وفناء صفاتی » مرحله سوم فناء ذاتی

  جلسه بیست و نهم: خدا شناسی « فناء فی الله »

  جلسه سی ام: خدا شناسی « فناء فی الله »

  جلسه سی و یکم: خدا شناسی « فناء فی افعال و صفات » قسمتی از معنی اراده

  جلسه سی و دوم: خدا شناسی « فناء فی افعال و صفات » قسمتی از معنی اراده

  جلسه سی و سوم: خدا شناسی « آیا اراده از صفات فعل است یا از صفات ذات و …»

  جلسه سی و چهارم: خدا شناسی « آیا اراده از صفات فعل است یا از صفات ذات و …»

  جلسه سی و پنجم: خدا شناسی « اقوال مختلف در معنی اراده »

  جلسه سی و ششم: خدا شناسی « اقوال مختلف در معنی اراده »

  جلسه سی وهفتم: خدا شناسی « مستفاد قرآن و حدیث در اراده الله »

  جلسه سی وهشتم: خدا شناسی « مستفاد قرآن و حدیث در اراده الله »

  جلسه سی ونهم: خدا شناسی « مبحث اراده الله » و معنی مشیت و فرق بین اراده و مشیت

  جلسه چهلم: خدا شناسی « مبحث اراده الله » و معنی مشیت و فرق بین اراده و مشیت

  جلسه چهل و یکم: خدا شناسی « مبحث اراده و مشیت »

  جلسه چهل دوم: خدا شناسی « مبحث اراده و مشیت »

  جلسه چهل سوم: خدا شناسی « مبحث قدرت حق »

  جلسه چهل چهارم: خدا شناسی « مبحث قدرت حق »

  جلسه چهل پنجم: خدا شناسی « مبحث قدرت حق »

  جلسه چهل ششم: خدا شناسی « مبحث قدرت حق »

  جلسه چهل هفتم: خدا شناسی « مبحث قدرت حق »

  جلسه چهل هشتم: خدا شناسی « مبحث قدرت حق »

 

جلسه ۴۹:  « ابتداء مبحث جبر و تفویض »

 

  جلسه ۵۰:  « ابتداء مبحث جبر و تفویض »

 

  جلسه ۵۱:  « مبحث جبر و تفویض »

 

  جلسه ۵۲:  « مبحث جبر و تفویض »

 

  جلسه ۵۳:  « مبحث جبر و تفویض »

 

  جلسه ۵۴:  « مبحث جبر و تفویض »

 

  جلسه ۵۵:  « مبحث جبر و تفویض »

 

  جلسه ۵۶:  « مبحث جبر و تفویض »

 

  جلسه ۵۷:  « مبحث جبر و تفویض »

 

  جلسه ۵۸:  « مبحث جبر و تفویض »

 

  جلسه ۵۹:  « مبحث جبر و تفویض »

 

  جلسه ۶۰:  « مبحث جبر و تفویض »

 

  جلسه ۶۱ « معاد ، بهشت و دوزخ »

 

  جلسه ۶۲ « معاد ، بهشت و دوزخ »

 

  جلسه ۶۳:  « معاد ، کیفیت حشر »

 

  جلسه ۶۴:  « معاد ، کیفیت حشر »

 

  جلسه ۶۵:  « معاد ، کیفیت حشر »

 

  جلسه ۶۶:  « معاد ، کیفیت حشر »

 

  جلسه ۶۷:  « معاد ، کیفیت حشر »

 

  جلسه ۶۸:  « معاد ، کیفیت حشر »

   

  جلسه ۶۹:  « موجود نبود »

 

  جلسه ۷۰:  « معاد ، کیفیت حشر »

 

  جلسه ۷۱:  « معاد ، کیفیت حشر »

 

  جلسه ۷۲:  « معاد ، کیفیت حشر »

 

  جلسه ۷۳:  « معاد ، کیفیت حشر »

 

  جلسه ۷۴:  « معاد ، کیفیت حشر »

 

  جلسه ۷۵:  « معاد ، کیفیت حشر »

 

  جلسه ۷۶:  « معاد ، کیفیت حشر »

 

  جلسه ۷۷:  « معاد ، کیفیت حشر »

 

  جلسه ۷۸:  « معاد ، کیفیت حشر »

 

  جلسه ۷۹:  « موجودیت بهشت و دوزخ »

 

  جلسه ۸۰:  « موجودیت بهشت و دوزخ »

 

  جلسه ۸۱:  « عذاب اهل دوزخ »

 

  جلسه ۸۲:  « عذاب و خلود اهل دوزخ »

 

  جلسه ۸۳:  « عذاب و خلود اهل دوزخ »

 

  جلسه ۸۴:  « عذاب و خلود اهل دوزخ »

 

  جلسه ۸۵:  « عذاب و خلود اهل دوزخ »

 

  جلسه ۸۶:  « صراط و تطایر کتب »

 

  جلسه ۸۷:  « میزان اعمال »

 

  جلسه ۸۸:  « معاد و اصول دهگانه ملا صدرا »

 

  جلسه ۸۹:  « معاد و اصول دهگانه ملا صدرا »

 

  جلسه ۹۰:  « مبحث حدوث و قدم »

 

  جلسه ۹۱:  « مبحث حدوث و قدم »

 

  جلسه ۹۲:  « مبحث حدوث و قدم »

 

  جلسه ۹۳:  « مبحث حدوث و قدم »

 

  جلسه ۹۴:  « مبحث حدوث و قدم »

   

    ضمنا جلسه ۱ هم مانند ۶۹موجود نبود با عرض پوزش

الهیات در نهج البلاغه (صوتی)
 
نهج ۱
نهج ۲
نهج ۳
نهج ۴
نهج ۵
نهج ۶
نهج ۷
نهج ۸
نهج ۹
نهج ۱۰
نهج ۱۱
نهج ۱۲
نهج ۱۳
نهج ۱۴
نهج ۱۵
نهج ۱۶
نهج ۱۷
الهیات در نهج البلاغه ۳۶ جلسه (pdf)
 
تاریخ : ۱۳۸۶
مکان : مشهد مقدس

 

کلاس تخصصی معارف سال تحصیلی ۹۲-۹۱

 

ردیف تاریخ جلسه دانلود
۱ ۹۱/۰۶/۲۱
۲ ۹۱/۰۶/۲۸
۳ ۹۱/۰۷/۰۴
۴ ۹۱/۰۷/۰۵
۵ ۹۱/۰۹/۱۴
۶ ۹۱/۰۹/۱۵
۷ ۹۱/۰۹/۲۱
۸ ۹۱/۰۹/۲۲
۹ ۹۱/۰۹/۲۸
۱۰ ۹۱/۱۰/۰۵
۱۱ ۹۱/۱۱/۰۳
۱۲ ۹۱/۱۱/۰۴
۱۳ ۹۱/۱۱/۱۸
۱۴ ۹۱/۱۱/۲۵
۱۵ ۹۱/۱۲/۰۹
۱۶ ۹۲/۰۱/۲۱
۱۷ ۹۲/۰۱/۲۲
۱۸ ۹۲/۰۲/۰۴
۱۹ ۹۲/۰۲/۲۵
۲۰ ۹۲/۰۳/۰۱

کتاب ها

 
آیات العقاید
بررسی روش تفسیر المیزان
میزان شناخت
درنگی در عقاید وهابیت
بیان الفرقان
درر النبویه
روش ما در گفتگوهای علمی
فهرست بعضی از تألیفات
دروس اعتقادی
عکس جلد بعضی از کتابها
شرح خطبه ۱۵۲ نهج البلاغه
جبر و تفویض

جلسات هفتگی

۱/۱۸:

جلسه ۹۱/۰۱/۲۵:

جلسه ۹۱/۰۲/۱:

جلسه ۹۱/۰۲/۸:

جلسه ۹۱/۰۲/۱۵:

جلسه ۹۱/۰۲/۲۲:

جلسه ۹۱/۰۲/۲۹:

جلسه ۹۱/۰۳/۰۵:

جلسه ۹۱/۰۳/۱۶:

جلسه ۹۱/۰۳/۲۶:

۴/۰۲:

جلسه ۹۱/۰۴/۰۹:

جلسه ۹۱/۰۴/۱۶:

جلسه ۹۱/۰۴/۲۳:

جلسه ۹۱/۰۶/۱۷:

جلسه ۹۱/۰۶/۲۴:

جلسه ۹۱/۰۸/۱۹:

جلسه ۹۱/۰۸/۲۶:

جلسه ۹۱/۰۹/۰۳:

جلسه ۹۱/۰۹/۱۰:

۱/۰۹/۱۷:

جلسه ۹۱/۰۹/۲۴:

جلسه ۹۱/۱۰/۰۱:

جلسه ۹۱/۱۰/۰۸:

جلسه ۹۱/۱۰/۱۵:

جلسه ۹۱/۱۰/۲۲:

جلسه ۹۱/۱۰/۲۹:

جلسه ۹۱/۱۱/۰۶:

جلسه ۹۱/۱۱/۱۳:

جلسه ۹۱/۱۱/۲۰:

جلسه ۹۱/۱۱/۲۷:

جلسه ۹۱/۱۲/۰۴:

جلسه ۹۱/۱۲/۱۱:

 

نشست ها و همایش ها

چکیده نشست اول:

موضوع: کارکردهای عقل در نگاه دین (استاد برنجکار)

در این نشست، پس از خیر مقدم آقای رضاداد و سخنرانی کوتاه آیت الله سیدان در موضوع، اهمیت مسأله هدایت و شناخت صحیح، استاد برنجکار به مباحث ذیل پرداختند:

۱. تعریف عقل از نگاه دانشمندان.

۲. جایگاه عقل در آیات و روایات.

۳. بیان مباحث مربوط به عقل و کارکردهای آن.

در منابع اسلام درباره هر سه کارکرد نظری، عملی و ابزاری عقل مطالبی ذکر گردیده است. عقل نظری در خداشناسی، جهان‌شناسی و انسان‌شناسی کارکرد دارد. براساس آنچه که از روایات و فهم خودمان استنباط می‌کنیم، عقل عملی، اعتباریات را همچون واقعیات درک و فهم می‌کند.

روایات را درباره عقل عملی به چهار دسته می‌توان تقسیم نمود:

۱ـ آنهایی که به نتیجه عقل (ارزش‌ها) اشاره دارد.

۲ـ عقل مُدرک خوبی‌هاست.

۳ـ عقل حکم و دستور می‌دهد.

۴ـ عقل خود عمل خوب است.

آنچه که از روایات درباره عقل ابزاری به دست می‌آید، این است که عقل فقط در صدد کشف واقع نیست بلکه به دنبال پیدا کردن راه برای رسیدن به آن نیز می‌باشد. اسلام، عقل را در مقابل هوای نفس قرار می‌دهد برخلاف غرب (مانند: هیوم) که وظیفه عقل را پیدا کردن راهی برای رسیدن به خواسته‌های دل می‌دانند. براساس احادیث، عقل ابزاری در خدمت عقل عملی و نظری می‌باشد.

 

چکیده نشست دوم:

موضوع: رابطه عقل و وحی در فهم معارف دینی

در این نشست پس از خیر مقدم آقای رضاداد، استاد برنجکار و استاد یثربی به بیان دیدگاه خود در این مسأله پرداخته و در پایان آیت الله سیدان نیز در این باره به تذکراتی پرداختند.

 

گزیده فرمایشات استاد برنجکار:

ایشان قبل از طرح دیدگاه‌ها در این مسأله به پنج مقدمه اشاره نمودند:

۱. مقصود از وحی.

۲. ابعاد وحی.

۳. قابل فهم بودن وحی.

۴. اجتهاد مسیر فهم وحی.

۵. مقصود از عقل.

دیدگاه فلاسفه: عقل در مقام پاسخ به پرسش‌های اساسی اعتقادی، نیازی به وحی ندارد.

دیدگاه اهل حدیث: عقل درباره مسائل اعتقادی هیچ درکی ندارد و منبع نمی‌باشد و فقط باید از وحی استفاده نمود.

دیدگاه میانه: این دیدگاه که شامل طیف وسیعی همچون اشاعره، معتزله، امامیه و… می‌شود هرکدام برای عقل ـ خواه به صورت منبع و خواه به عنوان مدافع ـ و وحی گونه‌ای از ادراک را قائل‌اند.

دیدگاه مختار: در این دیدگاه سخن از تعامل عقل و وحی است یعنی در جریان فهم حقایق، هر دو منبع‌اند و از اولین تا آخرین قدم با یکدیگر تعامل دارند که البته در هر قدمی نوع تعامل متفاوت است.

گزیده بیانات استاد یثربی:

ایشان برای تحلیل موضوع بحث، به بررسی مسأله ترتب عقل و وحی پرداختند و برای این امر در ابتدا مقدمه‌ای در تاریخ نزاع بین عقل و وحی از نگاه کلیسا، ادیان هندی و غربی‌ها درباره عقل و وحی بیان نمودند و آنگاه نکات ذیل را تبیین نمودند:

۱ـ اسلام با غیر عاقل طرف نیست.

۲ـ از مشکلات ما در تعریف عقل و فهم وحی، میراث یونان زدگی ماست.

۳. در مسأله تعارض عقل و وحی، نباید بگوییم که عقل همه چیز را درک می‌کند، هرچند ممکن است در آینده برخی امور فهمیده شود.

۴. اگر یک مسأله از دین با عقل ثابت گردید، نتایج مترتب بر آن نیز عقلی است.

 

چکیده نشست سوم:

موضوع: قلمرو عقل در معارف دینی

در این نشست استاد برنجکار و استاد سبحانی به بیان دیدگاه خود در این موضوع پرداختند و در پایان آیت الله سیدان در این باره تذکراتی را ارائه نمودند.

 

استاد برنجکار:

ایشان به توضیح دیدگاه تعامل پرداخته و برای تعامل عقل و وحی، حوزه‌های متفاوتی را بیان نمودند.

حوره اول (ارشاد): در این حوزه (اثبات خدا، برخی از صفات او و یا اثبات نبوت) عقل تنها منبع است، هرچند وحی در همین جا نقش دارد و عقل را به مطلب صحیح ارشاد می‌نماید.

حوزه دوم (تعلیم وجدانی): وحی گاهی امور وجدان ما را بیدار می‌نماید همچون اختیار.

حوزه سوم (تذکر): انبیا به معرفت‌های فطری ما تذکر می‌دهند.

حوزه چهارم (تعبّد): در اینجا وحی تنها منبع است، هرچند عقل در مسأله استنباط از دین و دفاع از عقلانی بودن آن مطلب، نقش دارد.

چند نکته:

۱. علم کلام به مانند فقه در دامن اسلام رشد یافت برخلاف فلسفه که از یونان آمده است.

۲. اشکال به مباحث فلسفی به جهت مخالفت با عقل است نه یونانی بودن آن.

۳. بین عقل فلسفی و الهی تفاوت است در:

الف: عقل فلسفی مستقل است و از معلم استفاده ننموده برخلاف عقل الهی.

ب: عقل فلسفی فقط به مفاهیم و صورت معطوف است ولی در روایات، عقل، واقع را درک می‌کند.

ج: عقل فلسفی مبتلا به تکلّف می‌شود همچون مسأله تعمق در ذات الهی.

استاد سبحانی:

ایشان نظریه تعامل بین عقل و وحی را نظر اجماعی اصحاب امامیه در عهد حضور دانستند و در ادامه فرمودند:

حجیت عقل از دیدگاه امامیه، ذاتی و استقلالی است هرچند نیازمند به تنبیه و تعلیم از وحی می‌باشد.

روش فلسفی دو ویژگی دارد:

۱ـ عقل تنها منبع حجت و مبنای استدلال است.

۲ـ عقل هیچ حد و مرزی ندارد.

تفاوت این روش در مباحث همچون قاعده الواحد فاعلیت خداوند متعال، وحدت و کثرت، علیت و… با روش تعاملی روشن می‌گردد.

در مبحث حدود عقل، در روایات به قواعد عقلی اشاره شده است همچون:

۱. مسأله قیاس (اعم از فقهی و غیر فقهی).

۲. حقیقت تقدیر الهی.

۳. حد فهم عقل در جایی است که بتواند کشف و توهم نماید.

 

چکیده نشست چهارم:

موضوع: قلمرو عقل در معارف وحیانی

در این نشست آیت الله سیدان و استاد سبحانی به بیان دیدگاه‌های خویش در این مسأله پرداختند.

استاد سیدان:

ایشان پس از بیان مقصود از عقل که همان «ما به الإدراک» می‌باشد به تحلیل موضوع پرداخته و فرمودند که در ارتباط با تفصیل قسمتی از حقایق وحیانی، عقل هیچ راهی ندارد، هرچند نسبت به تمام مسائل وحیانی، هرگز تضاد ندارد.

مثل نقش عقل در اثبات ذات خداوند مشخص است ولی در ارتباط با معرفت به کنه ذات هیچ راهی ندارد.

استاد در ادامه به بررسی مسأله تعمق در ذات و تحلیل روایت «إنَّ الله عزوجل علم أنه یکون فی آخر الزمان أقوام متعمّقون…» پرداخته و در این باره دیدگاه علامه طباطبایی را ارزیابی نمودند.

استاد سبحانی:

ایشان در تبیین موضوع ابتدا محورهای مبحث عقل را بازگو نموده که در سه قسمت هستی‌شناسی، روانشناسی و معرفت‌شناسی هرکدام با یکدیگر متمایزند.

در قسمت نخست سخن از چیستی حقیقت عقل و رابطه آن با نقش انسانی است و در بحث دوم کلام از چگونگی ادراک عقل می‌باشد و در بخش سوم، چند محور اصلی وجود دارد.

۱. آیا عقل واقع‌نماست؟

۲. حد عقل در نشان دادن معلوم چقدر است؟

استاد در ادامه رابطه عقل و وحی را در سه محور بیان نمودند:

۱ـ هرچند حجیت عقل ذاتی است اما باید وحی باشد تا به مدرکاتش متذکر شود.

۲ـ گاهی وحی، نقش تبینی برای مدرکات کلی عقل را دارد.

۳ـ گاهی وحی، در مواردی که از حد درک عقل خارج است، نقش تعلیمی دارد.

استاد سبحانی در پایان، به برخی قواعد به دست آمده از روایات در امور اقتصادی اشاره نمودند که عبارتند از:

۱. مسأله قیاسی و نسبت ندادن خصوصیات مخلوقات به خالق.

۲. محال بودن معرفت بالکنه نسبت به ذات الهی.

۳. محال بودن معرفت بالاحاطه درباره خداوند متعال و آنچه ما فوق اشراف عقل است.

۴. محال بودن معرفت بالتحدید یا معرفت بالوصف.

 

چکیده نشست پنچم:

موضوع: جایگاه وحی در فهم معارف دینی

در این نشست در ابتدا آقای رضاداد گزارشی از نشست‌های قبل ارائه نموده و سپس آیت الله مروارید به طرح دیدگاه خویش در این موضوع پرداختند.

استاد در این باره فرمودند: رابطه بین عقل و وحی در معارف دینی، تعامل است و تنافی در صورتی است که آنچه که عقل نامیده‌ایم صرف فرضیه و نظریه باشد و یا نقل، از دلیل معتبری اخذ نشده باشد.

وحی جایگاه مقوّم در فهم معارف دینی دارد و بحث در ابزار شناخت وحی می‌باشد. از تمام ادراکات عقلی همچون قیاس و استحسان نمی‌توان به وحی رسید، چراکه کاشفیت از واقع ندارد چون این طریق عقلائی نیست.

اقسام نقل:

۱. اگر راوی، شخصی فقیه و مدلول روایت روشن و صریح باشد، آن نقل یقینی است.

۲. اگر مستند قطعی باشد به اینکه فرهیختگان آن نحله برداشت واحد دارند، آن نقل در حکم خبر متواتر است مثل حکم به حدوث زمانی عالم و یا روایات مربوط به عالم ذر.

۳. اگر خبر واحد است و مدلولش روشن می‌باشد و سند روایت معتبر است، آن روایت موجب اطمینان است که تفهیم و تفاهمات عقلائی براساس اطمینان است.

اگر در موضوعی به روایتی که موجب اطمینان نیست برخوردیم به آن روایت در حد خودش باید توجه نمود و در اعتقادات عدم توجه به چنین روایاتی جرأت می‌خواهد این قاعده براساس تفکر اصولی است.

 

چکیده نشست ششم:

موضوع: منزلت وحی در مباحث اعتقادی

در این نشست آقای رضاداد گزارشی از نشست‌های گذشته مطرح نمودند و سپس آیت الله مروارید دیدگاه خویش در این باره را بیان نمودند.

استاد فرمودند:

هیچگاه تعارض بین عقل ـ به معنای صحیح ـ و حقیقت وحی قابل طرح نیست بلکه تعارض بین توهم و خیال و یا حاکی از وحی صورت می‌پذیرد.

اعتبار روایات در صورتی است که صدورش از معصوم با اثبات برسد و مدلولش واضح باشد. اگر خبری محفوف به قرائن اطمینان‌آور است عقلاء به اطمینانی که منشأ عقلائی دارد اعتماد می‌کنند، وضعیت راوی در قطع به صدور روایت از معصوم مؤثر است.

به اخبار آحاد ثقه در امور اعتقادی ـ اگر شرایط حجیت در آنها جمع باشد ـ هم می‌توانیم إخبار کنیم و هم بدان‌ها معتقد باشیم چراکه شارع آن را به منزل علم به واقع قرار داده است.

راه صحیح و عقلائی درک معارف اسلامی آشنایی با فضای دوران صدور کلام، از ناحیه ائمه هدی (علیهم‌السلام) و بررسی بدون پیش داوری ذهنی آنها می‌باشد.

 

چکیده نشست هفتم:

موضوع: نقدها در بوته نقد

در این نشست آقای رضاداد به گزیده‌ای از مباحث گذشته اشاره نموده و سپس آیت الله سیدان و آیت الله مروارید به شبهاتی که پیرامون مکتب تفکیک و روش‌شناسی آن، مطرح است پاسخ می‌دهند.

قبل از طرح شبهات، آیت الله سیدان تاریخ تفکیک و روش آن را تبیین نمودند. در این همایش به شبهات ذیل پاسخ داده شد:

۱. عقل، کلید و مفتاح است نه چراغ و مصباح.

۲. مخدوش ساختن عصمت پیام‌های وحیانی از رهگذر آمیختن آنها با یافته‌های بشری.

۳. جمود بر ظواهر و نصوص کتاب و سنت.

 

نشست هشتم

نشست نهم

نشست دهم

نشست یازدهم

مناظره ها

مناظره با آیت الله جوادی پیرامون مسأله‏ اى از معاد

مناظره با اساتید دانشگاه اصفهان پیرامون توحید از دیدگاه مکتب وحی و حکمت متعالیه_۲

مناظره با اساتید دانشگاه اصفهان پیرامون توحید از دیدگاه مکتب وحی و حکمت متعالیه_۱

مناظره قم (عقل و وحی از دیدگاه مکتب فقهاء امامیه و فلسفه ( متن و تصویری)

تفسیر آیات العقائد سال تحصیلی ۹۱-۹۰

فایل های متنی سلسله مباحث تفسیر آیات اعتقادی که توسط آیت الله سیدان، روزهای چهارشنبه در مدرسه آیت الله العظمی خویی (ره) ایراد گردیده است.

شماره دانلود شماره دانلود شماره دانلود شماره دانلود
۱ ۷ ۱۳ ۱۹
۲ ۸ ۱۴ ۲۰
۳ ۹ ۱۵ ۲۱
۴ ۱۰ ۱۶ ۲۲
۵ ۱۱ ۱۷
۶ ۱۲ ۱۸

 

تفسیر آیات العقائد سال تحصیلی ۹۲-۹۱

فایل های متنی سلسله مباحث تفسیر آیات اعتقادی که توسط آیت الله سیدان، روزهای چهارشنبه در مدرسه آیت الله العظمی خویی (ره) ایراد گردیده است.

شماره دانلود شماره دانلود شماره دانلود
۱ ۷ ۱۳
۲ ۸ ۱۴
۳ ۹ ۱۵
۴ ۱۰ ۱۶
۵ ۱۱ ۱۷
۶ ۱۲ ۱۸

جلسه درسی توحید صدوق آیت الله سیدان هر هفته  در مشهد برگزار است.

اکنون فایل های صوتی و متنی این جلسات در ۳ صفحه برای علاقمندان قابل دانلود است.

جلسه سی دوم۹۲/۰۲/۳۱:

جلسه سی یکم۹۲/۰۲/۱۷:

جلسه سی ام۹۲/۰۲/۰۳:

جلسه بیست نهم۹۲/۰۱/۲۷:

جلسه بیست هشتم۹۲/۰۱/۲۰:

جلسه بیست هفتم۹۱/۱۲/۱۴:

جلسه بیست ششم۹۱/۱۲/۰۷:

جلسه بیست پنجم۹۱/۱۱/۳۰:

جلسه بیست چهارم۹۱/۱۱/۲۳:

جلسه بیست سوم۹۱/۱۱/۱۶:

جلسه بیست دوم۹۱/۱۱/۰۹:

جلسه بیست یکم۹۱/۱۱/۰۲:

جلسه بیستم۹۱/۱۰/۰۴:  

جلسه نوزدهم۹۱/۰۹/۲۷:  

جلسه هجدهم۹۱/۰۹/۲۰:

جلسه هفدهم۹۱/۰۹/۱۳: 

جلسه شانزدهم۹۱/۰۸/۲۲:

جلسه پانزدهم۹۱/۰۷/۱۰ :

جلسه چهاردهم۹۱/۰۷/۰۳:

جلسه سیزدهم ۹۱/۰۶/۲۷: 

جلسه دوازدهم ۹۱/۰۶/۲۰:

جلسه یازدهم ۹۱/۰۳/۰۴:

جلسه دهم ۹۱/۰۲/۲۸:

جلسه نهم ۹۱/۰۲/۲۱:

جلسه هشتم ۹۱/۰۲/۱۴:

جلسه هفتم ۹۱/۰۲/۰۷:

جلسه ششم ۹۱/۰۱/۳۱:

جلسه پنجم ۹۱/۰۱/۲۴:

جلسه چهارم ۹۰/۱۲/۲۵:

جلسه سوم ۹۰/۱۲/۱۸:

جلسه دوم ۹۰/۱۲/۱۱:

جلسه اول ۹۰/۱۲/۰۴:

 

 

درس نهج البلاغه استاد سیدان

عنوان

تاریخ

محل

دانلود

فرمت

نهج البلاغه ۰۱

۸۶/۷/۳۰

مدرسه علمیه ولبعصر(عج)

نهج البلاغه ۰۲

۸۶/۸/۷

مدرسه علمیه ولبعصر(عج)

نهج البلاغه ۰۳

۸۶/۸/۹

مدرسه علمیه ولبعصر(عج)

نهج البلاغه ۰۴

۸۶/۸/۱۴

مدرسه علمیه ولبعصر(عج)

نهج البلاغه ۰۵

۸۶/۸/۱۶

مدرسه علمیه ولبعصر(عج)

نهج البلاغه ۰۶

۸۶/۸/۲۱

مدرسه علمیه ولبعصر(عج)

نهج البلاغه ۰۷

۸۶/۸/۲۳

مدرسه علمیه ولبعصر(عج)

نهج البلاغه ۰۸

۸۶/۸/۲۸

مدرسه علمیه ولبعصر(عج)

نهج البلاغه ۰۹

۸۶/۱۱/۸

مدرسه علمیه ولبعصر(عج)

نهج البلاغه ۱۰

۸۶/۱۱/۱۰

مدرسه علمیه ولبعصر(عج)

نهج البلاغه ۱۱

۸۶/۱۱/۱۵

مدرسه علمیه ولبعصر(عج)

نهج البلاغه ۱۲

۸۶/۱۱/۲۴

مدرسه علمیه ولبعصر(عج)

نهج البلاغه ۱۳

۸۶/۱۱/۲۹

مدرسه علمیه ولبعصر(عج)

نهج البلاغه ۱۴

۸۶/۱۲/۱

مدرسه علمیه ولبعصر(عج)

نهج البلاغه ۱۵

۸۶/۱۲/۲۲

مدرسه علمیه ولبعصر(عج)

نهج البلاغه ۱۶

۸۶/۱۲/۲۷

مدرسه علمیه ولبعصر(عج)

نهج البلاغه ۱۷

۸۷/۱/۲۱

مدرسه علمیه ولبعصر(عج)

نهج البلاغه ۱۸

۸۷/۱/۲۶

مدرسه علمیه ولبعصر(عج)

نهج البلاغه ۱۹

۸۷/۱/۲۸

مدرسه علمیه ولبعصر(عج)

نهج البلاغه ۲۰

۸۷/۲/۲

مدرسه علمیه ولبعصر(عج)

نهج البلاغه ۲۱

۸۷/۲/۴

مدرسه علمیه ولبعصر(عج)

نهج البلاغه ۲۲

۸۷/۲/۹

مدرسه علمیه ولبعصر(عج)

نهج البلاغه ۲۳

۸۷/۲/۱۱

مدرسه علمیه ولبعصر(عج)

نهج البلاغه ۲۴

۸۷/۲/۱۶

مدرسه علمیه ولبعصر(عج)

نهج البلاغه ۲۵

۸۷/۲/۱۸

مدرسه علمیه ولبعصر(عج)

نهج البلاغه ۲۶

۸۷/۲/۲۳

مدرسه علمیه ولبعصر(عج)

نهج البلاغه ۲۷

۸۷/۲/۲۵

مدرسه علمیه ولبعصر(عج)

نهج البلاغه ۲۸

۸۷/۳/۶

مدرسه علمیه ولبعصر(عج)

نهج البلاغه ۲۹

۸۷/۳/۱۳

مدرسه علمیه ولبعصر(عج)

نهج البلاغه ۳۰

۸۷/۳/۲۲

مدرسه علمیه ولبعصر(عج)

نهج البلاغه ۳۱

۸۷/۷/۲۲

مدرسه علمیه ولبعصر(عج)

نهج البلاغه ۳۲

۸۷/۷/۲۹

مدرسه علمیه ولبعصر(عج)

نهج البلاغه ۳۳

۸۷/۸/۶

مدرسه علمیه ولبعصر(عج)

نهج البلاغه ۳۴

۸۷/۸/۶

مدرسه علمیه ولبعصر(عج)

نهج البلاغه ۳۵

۸۷/۸/۶

مدرسه علمیه ولبعصر(عج)

نهج البلاغه ۳۶

۸۷/۸/۶

مدرسه علمیه ولبعصر(عج)

 

 درس عقائد

جلسه ۹۱/۰۱/۲۰:

جلسه ۹۱/۰۱/۲۱:

جلسه ۹۱/۰۱/۲۲:

جلسه ۹۱/۰۱/۲۶:

جلسه ۹۱/۰۱/۲۷:

جلسه ۹۱/۰۱/۲۸:

جلسه ۹۱/۰۲/۰۹:

جلسه ۹۱/۰۲/۱۱:

جلسه ۹۱/۰۲/۱۲:

جلسه ۹۱/۰۲/۱۸:

جلسه ۹۱/۰۲/۳۱:

جلسه ۹۱/۰۳/۰۱:

جلسه ۹۱/۰۳/۰۲:

جلسه ۹۱/۰۳/۰۸:

روش شناخت
 
تاریخ : ۱۸.۹.۹۱-۱۱.۳.۹۲
مکان : مشهد مقدس مدرسه امام حسن مجتبی ع

 

دانلود

 

۰۰۳

۰۰۴

۰۰۵

۰۰۶

۰۰۷

۰۰۸

۰۰۹

۰۱۰

۰۱۱

۰۱۲

 

 

کلاس تخصصی معارف سال تحصیلی ۹۱-۹۰

عنوان

تاریخ

محل

دانلود

فرمت

جلسه ۰۱

۹۰/۰۷/۲۴

مدرسه علمیه ولبعصر(عج)

جلسه ۰۲

۹۰/۰۸/۰۱

مدرسه علمیه ولبعصر(عج)

جلسه ۰۳

۹۰/۰۸/۰۸

مدرسه علمیه ولبعصر(عج)

جلسه ۰۴

۹۰/۰۸/۱۲

مدرسه علمیه ولبعصر(عج)

جلسه ۰۵

۹۰/۰۸/۲۲

مدرسه علمیه ولبعصر(عج)

جلسه ۰۶

۹۰/۰۸/۲۹

مدرسه علمیه ولبعصر(عج)

جلسه ۰۷

۹۰/۰۹/۲۰

مدرسه علمیه ولبعصر(عج)

جلسه ۰۸

۹۰/۰۹/۲۷

مدرسه علمیه ولبعصر(عج)

جلسه ۰۹

۹۰/۱۰/۰۴

مدرسه علمیه ولبعصر(عج)

جلسه ۱۰

۹۰/۱۰/۱۱

مدرسه علمیه ولبعصر(عج)

جلسه ۱۱

۹۰/۱۰/۱۸

مدرسه علمیه ولبعصر(عج)

جلسه ۱۲

۹۰/۱۱/۰۹

مدرسه علمیه ولبعصر(عج)

جلسه ۱۳

۹۰/۱۱/۱۶

مدرسه علمیه ولبعصر(عج)

جلسه۱۴

۹۰/۱۱/۲۳

مدرسه علمیه ولبعصر(عج)

جلسه ۱۵

۹۰/۱۱/۳۰

مدرسه علمیه ولبعصر(عج)

جلسه ۱۶

۹۰/۱۲/۰۶

مدرسه علمیه ولبعصر(عج)

جلسه ۱۷

۹۰/۱۲/۱۴

مدرسه علمیه ولبعصر(عج)

جلسه ۱۸

۹۰/۱۲/۲۱

مدرسه علمیه ولبعصر(عج)

جلسه ۱۹

۹۱/۰۱/۲۰

مدرسه علمیه ولبعصر(عج)

جلسه ۲۰

۹۱/۰۱/۲۷

مدرسه علمیه ولبعصر(عج)

جلسه ۲۱

۹۱/۰۲/۰۳

مدرسه علمیه ولبعصر(عج)

جلسه ۲۲

۹۱/۰۲/۰۴

مدرسه علمیه ولبعصر(عج)

جلسه ۲۳

۹۱/۰۲/۰۹

مدرسه علمیه ولبعصر(عج)

جلسه ۲۴

۹۱/۲/۱۷

مدرسه علمیه ولبعصر(عج)

جلسه ۲۵

۹۱/۰۲/۲۴

مدرسه علمیه ولبعصر(عج)

جلسه ۲۶

۹۱/۰۲/۳۰

مدرسه علمیه ولبعصر(عج)

جلسه ۲۷

۹۱/۰۲/۳۱

مدرسه علمیه ولبعصر(عج)

جلسه ۲۸

۹۱/۰۳/۰۶

مدرسه علمیه ولبعصر(عج)

جلسه ۲۹

۹۱۰۳/۰۷

مدرسه علمیه ولبعصر(عج)

 

مطالب مرتبط

1976 بازدید نظر: »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

دسته بندی