دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا

آمار سایت

امارگیر وبلاگامارگیر سایتتقویم و ساعت
در حال بارگذاری آمار

جستجو

.

 

 

سیر و سلوک ۰۵:۰۸
نقش هوی در تثبیت حیات دنیوی-مراتب حیات بشر- موقعیت انسان در نظام وجوداز دیدگاه قرآن و روایات ۳۶:۱۷
حیات دنیوی گسترده ترین مرتبه حیات ۳۷:۰۰
برنامه اصلی سالک شکستن خود و مخالفت با هوای نفس ۳۵:۴۵
مرز هوی کجاست؟ محبت به انبیاء و نیکوکاران…هدف سالک از بهره مندی مواهب دنیا در نجات و جلب رضایت الهی است. ۳۱:۱۴
یکی از جلوات هوی حب مال، بخل و قرض است و طمع… ۳۵:۳۶
از جلوات هوی اجتناب نکردن از مال حرام ۴۳:۰۴
خیانت یکی از جلوات هوی ۳۹:۱۳
در مورد بیجا صحبت کردن ۴۲:۲۸
مذمت اهانت به مومن ۳۶:۴۰
مذمت تحقیر کردن مومن ۳۷:۳۹
اذیت مومن ۳ و اکرام مومن ۳۳:۴۴
کدام رذیله اخلاقی عین کفر است ؟ ۴۰:۲۲
مذمت حسد در روایات ۳۷:۵۴
ایجاد اضطراب برای مومن ۳۲:۰۷
ایجاد سرور برای مومن ۴۰:۴۴
مداهنه و سستی در امر به معروف و نهی از منکر ۳۵:۵۸
ادامه مداهنه و سستی در امر به معروف و نهی‌از منکر ۴۴:۲۳
ادامه مداهنه و سستی در امر به معروف و نهی‌از منکر ۵۰:۵۵
تباعد و تهاجر ۴۷:۵۳
قطع رحم ۴۳:۵۴
حقوق همسایه تجسس تتبع و پیگیری خطاهای دیگران ۳۹:۴۴
ادامه حقوق همسایه تجسس تتبع و پیگیری خطاهای دیگران ۳۹:۴۵
عدم حفظ اسرار نمامی و فاش کردن اسرار دیگران ۳۷:۰۴
ادامه بحث ۲۳ و شماتت ۳۹:۴۷
غیبت ۴۶:۰۶
غیبت ۴۲:۵۳
غیبت و دروغ ۳۸:۲۲
دروغ و اقسام آن ۴۶:۱۶
صدق و مراحل آن ۳۳:۵۱
صمت یا سکوت ۳۱:۵۸
رذائل اخلاقی فرد جاه طلب ۳۲:۵۷
مذمت شهرت طلبی در روایات ۲۶:۴۷
معنا و مبناء اخلاص ۲۹:۰۷
افت های اخلاص کدام اند؟ ۳۷:۳۰
نفاق چیست؟ ۳۰:۱۲
مراتب نفاق ۲۸:۱۱
مذمت نفاق در روایات ۳۸:۵۶
معنای لغوی و اصطلاحی غرور ۴۷:۲۵
شناخت عوامل غرور از زبان روایات ۳۵:۳۰
شناخت اصناف غرور ۵۲:۴۰
انواع غرور و عوامل آن ها ۴۷:۰۴
وقاحت و حیا ۴۳:۲۰
مراتب وقاحت و حیا ۳۵:۱۰
معنای طول امل در روایات ۳۹:۰۷
راه رهایی از طول امل در روایات ۲۹:۴۸
رابطه سالک با طول امل ۳۰:۱۶
مراحل غضب و ریشه های آن ۳۳:۳۲
مذمت افراط در غضب ۳۷:۳۸
تاثیر غضب بر فرد سالک ۳۸:۰۱
راه های معالجه غضب ۴۷:۲۵
انتقام ۲۸:۵۹
سوء خلق ۵۰:۰۳
معنا و مبنا عجب ۴۵:۵۲
عُجب و معالجه آن ۵۸:۲۲
تهور و ترس در راه سلوک ۵۶:۲۲
سوءظن به خالق و مخلوق و راه حل آنها ۵۴:۴۵
سوءظن به خالق و مخلوق و راه حل آنها ۴۰:۳۶
غیرت نسبت به همسر و اولاد ۴۱:۲۴
کبر و لطمات آن ۴۰:۵۱
تواضع صفت ضد کبر و راه معالجه کبر ۳۰:۳۲
تواضع و حلاوت در عبادت ۳۹:۲۵
خطر آفرین بودن جهل برای فرد سالک ۵۲:۱۲
مذمت فرد سالک از جهل در روایات ۵۰:۱۸
فضیلت علم و آگاهی سالک در طریق سلوک ۳۳:۲۹
ادامه فضیلت علم و آگاهی سالک در طریق سلوک ۲۹:۳۲
مراتب یقین ۳۲:۰۷
ادامه مراتب یقین ۴۳:۲۵
مرتبه عالی یقین(حق الیقین) ۴۲:۳۳
بررسی و شناخت مراتب یقین ۵۱:۲۲
آثار یقین ۳۸:۰۴
رذیله شرک(جلی و خفی) ۳۹:۱۸
رذیله شرک شرک خفی مرحله۴ ۳۷:۳۰
مضرات شرک خفی ۳۵:۰۰
معنی صحیح عبودیت و شرح معنی نفس و خودیت ۴۵:۳۳
مراتب شرک و راه نجات از آن ۴۹:۴۶
شرک در محبت و طریقه نجات از آن ۳۱:۵۱
مذمت و بررسی شرک در ذات ۳۰:۳۹
عقوبت شرک ورزیدن به ذات حق ۳۵:۰۹
توحید صفاتی ۴۴:۱۵
خواطر نفسانی ۳۴:۵۱
حدیث نفس ۳۸:۳۰
شناخت انواع حیله های شیطانی ۳۸:۲۹
خطورات شیطانی ۳۹:۳۳
ادامه خطورات شیطانی ۳۹:۴۹
ادامه خطورات شیطانی ۳۴:۵۶
ادامه خطورات شیطانی ۳۱:۱۴
راه حل رهایی از خواطر شیطانی ۳۵:۳۸
ادامه راه حل رهایی از خواطر شیطانی ۳۱:۴۰
شرح در طریق سلوک حالت سالک و تجلیاتی که بر او رخ می دهد ۳۳:۳۲
ربوبیت حق چگونه با اسماء جلال برای سالک تجلی میگردد. ۲۶:۱۰
تجلی اسم یا تواب در سالک ۳۸:۴۰
تجلی اسم عفّو در سالک ۳۷:۱۶
ادامه تجلی اسم عفّو و اثرات آن و ۳۳:۲۸
ادامه اثرات تجلی اسم غفور بر سالک ۲۴:۵۹
ادامه تجلیات اسماء جمال بر سالک ۲۰:۱۸
تجلی اسم غفور در عالم هستی ۱۷:۳۴
مسئله اول در باب تجلیات تجلی نور در قلب ۳۳:۰۷
ادامه تجلی انوار ربوبی در قلب سالک ۲۵:۴۹
ادامه تجلی انوار ربوبی در قلب سالک ۲۲:۳۷
تجلیات اسماء در انبیاء الهی ۴۳:۱۵
تجلیات اسماء و صفات حق در وجود سالک به تناسب برطرف شدن حجابها از قلب ۲۸:۴۴
مراحل دیگر از کشف ابصاری ۲۸:۱۵
مراحل دیگر از کشف ابصاری ۳۴:۳۷
مراحل دیگر از کشف ابصاری ۲۶:۵۴
تجلیات ربوبیت با اسماء و صفات در وجود سالک ۲۸:۱۶
مراحل دیگر از کشف ابصاری- کشف ابصاری برای برخی از سالکین به دلایلی اصلا پیش نمی آید ۲۶:۵۷
اشتباهات و ضلالتها در کشف ابصاری ۲۱:۵۶
نقش خیال و وهم در خطاهای کشف ابصاری ۱۷:۲۰
نقش شیطان در بعضی مکاشفات ۱۹:۴۷
کشف ابصاری(میثم تمار)در مورد اسرار کشف ابصاری ۲۴:۱۵
ادامه کشف ابصاری ۲۸:۴۲
کشف سمائی ۲۷:۵۵
مراحل بالای کشف سمائی کشف از عالم برزخ و قیامت ۲۱:۰۳
کشف ذوقی ۳۱:۲۰
کشف شمّی و لمسی ۲۳:۴۶
ادامه کشف شمّی ۱۹:۵۹
کشف لمسی- یکی از کشفهای اصحاب ائمه ۲۱:۳۳
اسرار ولایت خداوند متعال بر مومنین ۲۷:۱۹
ادامه اسرار ولایت خداوند متعال بر مومنین ۲۷:۳۳
نقطه ارتباط ما با عالم وجود دل است حول مطلع وجهنم و اثرات نیت بد ۲۵:۴۲
چرا کلام شرع و معارفی که ریشه در وحی دارند قابل تجزیه و تحلیل و تصرف عقلی نیستند ۲۹:۲۶
شعور درک وحی مخصوص انبیاء ۲۸:۴۸
کسب معرفت و اثر آن بر سلوک مراتب فهم آیات قرآن ۳۲:۵۳
ارتباط عالم دنیا با عوالم بالاتر در برزخ درهایی از بهشت بر روی ما باز می شود ۲۶:۳۴
درباره شرح صدر ۲۷:۴۹
ادامه بحث قبلی ۳۲:۲۴
یکی از عواملی که دل را از کار می اندازد گناه است ۳۳:۰۱
ادامه بحث قبلی ۳۲:۳۳
سنت استدراج ۴۰:۲۴
پیرامون خشیت از پروردگار ۴۰:۲۴
در مورد خصوصیات اهل بهشت یکی از خصوصیات اهل بهشت تکیه نکردن به عمل خیر خود و امید به فضل خدا در عین مجاهدت ۳۰:۰۴
آمادگی سفر سلوک عبودی در حیات دنیوی ۳۹:۲۱
چرا در مسیر سلوک موفق نمی شویم ۱۰ علت از موانع سلوک حقیقی ۴۸:۴۹
قساوت دل اهل ایمان ۳۶:۲۸
در مورد رفع قساوت قلب ۲۹:۴۵
صدق در عبودیت ۳۴:۰۶
توضیح در مورداثرات صدق ۳۶:۰۹
یکی از اسماء الهی عالم بودن خدا و غیب و شهادت هر چیزی صورتی ملکی و ملکوتی دارد ۲۸:۰۵
ادامه بحث قبلی ۲۶:۳۵
تجرید ایمان از ظلم وشرک به خداوند متعال ۳۹:۲۸
دوام و استمرار در ذکر حضرت حق در مقام اطاعت از او منجر به پاک شدن ایمان از ظلم وشرک می شود ۳۶:۴۶
اشاره به آیه ۱۲ سوره طه ۳۴:۴۶
نکاتی در مورد چگونگی حضور در موقف مرگ ۴۴:۳۲
خطرات و موانعی که بر سر راه بندگان در مسیر عبودیت وجود دارد.از طمع اجتناب کرد ۳۰:۰۵
طمع ۲۴:۴۹
فنا شدن در غیر خدا(دنیا)با مجاهدت به مرحله یقین و بعد محبت رسید ۲۶:۰۴
عشق و محبت به خدا انسان را از فنا شدن در غیر خدا باز می دارد ۲۸:۱۹
متقین و خصوصیات آنها مقام تقوا یکی از بالاترین منزلتهای توحیدی است ۴۳:۰۵
تشکیک شیطان ۲۸:۴۰
در وجود خود جز خود کسی را نمی بینیم و این از القائات فقط صاحبان تقوا می فهمند ۳۷:۱۸
شیطان اعمال بندگان را تزئین می کندهمه انسانها در معرض تزئین شیطان قراردارند مگر مخلصین ۳۵:۰۹
موارد دیگر از تزئین شیطان ۲۸:۵۹
حریص بودن انسان به خیر مطلق که همانا خداوند متعال است ۳۲:۳۳
در باب حالاتی بندگان صالح خود در حال عبودیت دارندخداوند متعال چشم و گوش صالحان را بر روی حقیقت قرآن باز میکند ۳۸:۵۸
یکی از اسماء الهی (مومن)آدمی در مراحل مختلف زندگی باید خود را تحت اسم مومن خدا قرار دهد ۲۸:۰۵
یکی از راههایی که تحت اسم مومن خدا قرار می دهد تقوا است ۳۲:۴۹
تنبلی و سستی در عبادت ۳۴:۰۸
چگونگی غلبه شیطان بر انسان ۲۹:۰۱
ادامه بحث قبلی ۲۹:۰۱
سپردن ولایت و سرپرستی مسلمانان به حضرت علی(علیه السلام) و ترس پیامبراز نفوذ شیطان ۳۴:۱۸
چگونگی دور شدن انسان از امام علی(علیه السلام) ۴۵:۱۹
چگونه می توان به یقین برسیم و ایمان به دل ماراه پیدا کنید؟ ۲۶:۱۴
مراتب و درجات یقین(علم الیقین، علم الیقین و حق الیقین) ۲۳:۵۵
حیات و ممات دل ۲۷:۱۶
هر چه انسان از نفسانیت دور شوداز مرتبه مرگ صعود می کند ۲۹:۳۲
ترس پیامبر از عذاب روز قیامت(آیه ۱۵ سوره انعام) ۲۷:۱۵
اشاره به شخصیت والای نبی اکرم و اتفاقات هنگام تولد ایشان ۲۵:۰۹
فطرت و دین فطری ۳۷:۳۱
اشاره به ذکر خدا- یکی از معانی ذکر خدا این است که انسان در همه احوال بیاد خدائی باشد که عالم محضر اوست. ۲۹:۵۷
محبت و خوف نسبت به خدا ۲۷:۴۹
آثار تجلی اسماء الهی در روح انسان ۳۰:۰۷
شناخت منازل عبودیت ۲۶:۲۶
خوف و مراتب آن ۲۷:۳۰
عبودیت یعنی کمال انسان و حیات ابدی او ۳۱:۵۹
بخش اول در مورد خلق عظیم حضرت رسول(صلی الله علیه و آله) ۳۰:۳۰
بخش دوم در مورد خلق عظیم حضرت رسول(صلی الله علیه و آله) ۲۶:۰۳
بخش اول خصوصیات امام زمان و نقاط ضعف شیعیان پس ظهور ایشان ۳۴:۴۹
بخش دوم خصوصیات امام زمان و نقاط ضعف شیعیان پس ظهور ایشان ۲۶:۳۴
درباره علل بی ذوقی مادر عبادت ۳۷:۳۲
درباره عبادت پروردگار متعال ۳۷:۰۲
داشتن دید توحیدی در تمامی امور ۲۷:۱۶
ادامه داشتن دید توحیدی در تمامی امور ۲۲:۴۶
تزکیه و خودسازی( مراتب مختلف نظام وجودی انسان) ۳۰:۰۸
مراتب مختلف حیات انسان ۳۱:۵۶
مراتب صعودی انسان ۲۵:۴۷
راه عملی سلوک در تزکیه به چه شکل است؟ ۳۰:۵۲
مراتب عملی سلوک از دید علما ۴۲:۱۴
آثار بیداری و گام نهادن در راه سلوک ۱۵:۴۳
مراتب توبه ۲۴:۴۴
شرایط پذیرفته شدن توبه ۳۱:۱۹
اصول توبه ۳۵:۲۹
انابه و مراتب مختلف آن در طریق تزکیه و سلوک ۲۲:۵۱
مراتب مختلف انابه در طریق تزکیه و سلوک ۲۸:۲۴
بحث مراقبه از مراتب تزکیه و خودسازی ۲۵:۰۸
مراحل مراقبه ۲۶:۰۸
مراحل تزکیه و خودسازی ۲۶:۱۲
توصیه به محاسبه نفس ۳۶:۰۳
شناخت مراحل سه گانه ذکر و یاد خدا ۲۹:۵۰
فضائل دست یابی به سلوک ۲۷:۴۴
بخش هجدهم تزکیه و سلوک ۳۳:۵۸
بخش نوزدهم تزکیه و سلوک(قصد ونیت سالک در مراقبه) ۲۵:۵۱
8288 بازدید ۳ نظر »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

فروشگاه سایت

 1. استخر گفت:

  بسیار کامل و جامع بود ممنون از سایت خوبتون

 2. سجاد گفت:

  بسیار زیبا بود و کامل ممنونم

 3. حمید گفت:

  زیر دیوار وجود تو بود گنج گوهر
  گنج پیدا شود ار تو ز میان برخیزی

  مرحوم آیت الله شجاعی، عشق است
  مثل ایشون ندیدم هنوز
  هم جامعیت هم با ادبیات جدید و روان و به دور از اصطلاحات حکمی عرفانی
  خدا خیرتون بده که این جلسات رو قرار دادید در دسترس عموم
  من با مقالات ایشون و شرح صوتی حضرت استاد طاهرزاده بحمدلله زندگی میکنم. یه دور کامل سیر و سلوک از ابتدا تا انتها هم نظری و هم عملی است.
  یاعلی

سلام

با عرض معذرت به علت خدمت سربازی و عدم دسترسی به کامپیوتر و اینترنت تا اطلاع ثانوی امکان پاسخگویی به نظرات شما کاربران عزیز وجود نداره

یا حسین

دسته بندی

امارگیر وبلاگامارگیر سایتتقویم و ساعت
مشاهده آمار وبسایت