دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا
هاست آزنا هاست خرید هاست خرید هاست لینوکس خرید هاست دایرکت ادمین ایران خرید هاست ارزان هاست ارزان آزنا هاست

جستجو

کانال تلگرام

کانال تلگرام زهرا مدیا

آخرین نظرات

هم‌سنگران

http://abatorab.ir/asset/image/logo.png http://up.yargomnam.ir/view/1000671/banner-yargomnam240-new.gif http://dl.tazyekal.ir/admin/baner240-120.jpg http://havayeharam.ir/wp-content/uploads/2015/08/folder.jpg

آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه aayatullaah mohammad shojaee3

 

 

آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه videodl سیر و سلوک ۰۵:۰۸
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 نقش هوی در تثبیت حیات دنیوی-مراتب حیات بشر- موقعیت انسان در نظام وجوداز دیدگاه قرآن و روایات ۳۶:۱۷
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 حیات دنیوی گسترده ترین مرتبه حیات ۳۷:۰۰
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 برنامه اصلی سالک شکستن خود و مخالفت با هوای نفس ۳۵:۴۵
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 مرز هوی کجاست؟ محبت به انبیاء و نیکوکاران…هدف سالک از بهره مندی مواهب دنیا در نجات و جلب رضایت الهی است. ۳۱:۱۴
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 یکی از جلوات هوی حب مال، بخل و قرض است و طمع… ۳۵:۳۶
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 از جلوات هوی اجتناب نکردن از مال حرام ۴۳:۰۴
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 خیانت یکی از جلوات هوی ۳۹:۱۳
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 در مورد بیجا صحبت کردن ۴۲:۲۸
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 مذمت اهانت به مومن ۳۶:۴۰
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 مذمت تحقیر کردن مومن ۳۷:۳۹
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 اذیت مومن ۳ و اکرام مومن ۳۳:۴۴
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 کدام رذیله اخلاقی عین کفر است ؟ ۴۰:۲۲
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 مذمت حسد در روایات ۳۷:۵۴
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 ایجاد اضطراب برای مومن ۳۲:۰۷
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 ایجاد سرور برای مومن ۴۰:۴۴
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 مداهنه و سستی در امر به معروف و نهی از منکر ۳۵:۵۸
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 ادامه مداهنه و سستی در امر به معروف و نهی‌از منکر ۴۴:۲۳
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 ادامه مداهنه و سستی در امر به معروف و نهی‌از منکر ۵۰:۵۵
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 تباعد و تهاجر ۴۷:۵۳
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 قطع رحم ۴۳:۵۴
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 حقوق همسایه تجسس تتبع و پیگیری خطاهای دیگران ۳۹:۴۴
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 ادامه حقوق همسایه تجسس تتبع و پیگیری خطاهای دیگران ۳۹:۴۵
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 عدم حفظ اسرار نمامی و فاش کردن اسرار دیگران ۳۷:۰۴
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 ادامه بحث ۲۳ و شماتت ۳۹:۴۷
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 غیبت ۴۶:۰۶
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 غیبت ۴۲:۵۳
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 غیبت و دروغ ۳۸:۲۲
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 دروغ و اقسام آن ۴۶:۱۶
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 صدق و مراحل آن ۳۳:۵۱
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 صمت یا سکوت ۳۱:۵۸
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 رذائل اخلاقی فرد جاه طلب ۳۲:۵۷
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 مذمت شهرت طلبی در روایات ۲۶:۴۷
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 معنا و مبناء اخلاص ۲۹:۰۷
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 افت های اخلاص کدام اند؟ ۳۷:۳۰
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 نفاق چیست؟ ۳۰:۱۲
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 مراتب نفاق ۲۸:۱۱
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 مذمت نفاق در روایات ۳۸:۵۶
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 معنای لغوی و اصطلاحی غرور ۴۷:۲۵
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 شناخت عوامل غرور از زبان روایات ۳۵:۳۰
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 شناخت اصناف غرور ۵۲:۴۰
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 انواع غرور و عوامل آن ها ۴۷:۰۴
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 وقاحت و حیا ۴۳:۲۰
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 مراتب وقاحت و حیا ۳۵:۱۰
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 معنای طول امل در روایات ۳۹:۰۷
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 راه رهایی از طول امل در روایات ۲۹:۴۸
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 رابطه سالک با طول امل ۳۰:۱۶
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 مراحل غضب و ریشه های آن ۳۳:۳۲
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 مذمت افراط در غضب ۳۷:۳۸
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 تاثیر غضب بر فرد سالک ۳۸:۰۱
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 راه های معالجه غضب ۴۷:۲۵
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 انتقام ۲۸:۵۹
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 سوء خلق ۵۰:۰۳
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 معنا و مبنا عجب ۴۵:۵۲
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 عُجب و معالجه آن ۵۸:۲۲
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 تهور و ترس در راه سلوک ۵۶:۲۲
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 سوءظن به خالق و مخلوق و راه حل آنها ۵۴:۴۵
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 سوءظن به خالق و مخلوق و راه حل آنها ۴۰:۳۶
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 غیرت نسبت به همسر و اولاد ۴۱:۲۴
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 کبر و لطمات آن ۴۰:۵۱
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 تواضع صفت ضد کبر و راه معالجه کبر ۳۰:۳۲
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 تواضع و حلاوت در عبادت ۳۹:۲۵
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 خطر آفرین بودن جهل برای فرد سالک ۵۲:۱۲
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 مذمت فرد سالک از جهل در روایات ۵۰:۱۸
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 فضیلت علم و آگاهی سالک در طریق سلوک ۳۳:۲۹
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 ادامه فضیلت علم و آگاهی سالک در طریق سلوک ۲۹:۳۲
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 مراتب یقین ۳۲:۰۷
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 ادامه مراتب یقین ۴۳:۲۵
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 مرتبه عالی یقین(حق الیقین) ۴۲:۳۳
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 بررسی و شناخت مراتب یقین ۵۱:۲۲
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 آثار یقین ۳۸:۰۴
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 رذیله شرک(جلی و خفی) ۳۹:۱۸
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 رذیله شرک شرک خفی مرحله۴ ۳۷:۳۰
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 مضرات شرک خفی ۳۵:۰۰
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 معنی صحیح عبودیت و شرح معنی نفس و خودیت ۴۵:۳۳
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 مراتب شرک و راه نجات از آن ۴۹:۴۶
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 شرک در محبت و طریقه نجات از آن ۳۱:۵۱
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 مذمت و بررسی شرک در ذات ۳۰:۳۹
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 عقوبت شرک ورزیدن به ذات حق ۳۵:۰۹
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 توحید صفاتی ۴۴:۱۵
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 خواطر نفسانی ۳۴:۵۱
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 حدیث نفس ۳۸:۳۰
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 شناخت انواع حیله های شیطانی ۳۸:۲۹
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 خطورات شیطانی ۳۹:۳۳
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 ادامه خطورات شیطانی ۳۹:۴۹
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 ادامه خطورات شیطانی ۳۴:۵۶
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 ادامه خطورات شیطانی ۳۱:۱۴
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 راه حل رهایی از خواطر شیطانی ۳۵:۳۸
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 ادامه راه حل رهایی از خواطر شیطانی ۳۱:۴۰
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 شرح در طریق سلوک حالت سالک و تجلیاتی که بر او رخ می دهد ۳۳:۳۲
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 ربوبیت حق چگونه با اسماء جلال برای سالک تجلی میگردد. ۲۶:۱۰
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 تجلی اسم یا تواب در سالک ۳۸:۴۰
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 تجلی اسم عفّو در سالک ۳۷:۱۶
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 ادامه تجلی اسم عفّو و اثرات آن و ۳۳:۲۸
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 ادامه اثرات تجلی اسم غفور بر سالک ۲۴:۵۹
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 ادامه تجلیات اسماء جمال بر سالک ۲۰:۱۸
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 تجلی اسم غفور در عالم هستی ۱۷:۳۴
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 مسئله اول در باب تجلیات تجلی نور در قلب ۳۳:۰۷
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 ادامه تجلی انوار ربوبی در قلب سالک ۲۵:۴۹
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 ادامه تجلی انوار ربوبی در قلب سالک ۲۲:۳۷
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 تجلیات اسماء در انبیاء الهی ۴۳:۱۵
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 تجلیات اسماء و صفات حق در وجود سالک به تناسب برطرف شدن حجابها از قلب ۲۸:۴۴
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 مراحل دیگر از کشف ابصاری ۲۸:۱۵
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 مراحل دیگر از کشف ابصاری ۳۴:۳۷
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 مراحل دیگر از کشف ابصاری ۲۶:۵۴
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 تجلیات ربوبیت با اسماء و صفات در وجود سالک ۲۸:۱۶
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 مراحل دیگر از کشف ابصاری- کشف ابصاری برای برخی از سالکین به دلایلی اصلا پیش نمی آید ۲۶:۵۷
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 اشتباهات و ضلالتها در کشف ابصاری ۲۱:۵۶
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 نقش خیال و وهم در خطاهای کشف ابصاری ۱۷:۲۰
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 نقش شیطان در بعضی مکاشفات ۱۹:۴۷
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 کشف ابصاری(میثم تمار)در مورد اسرار کشف ابصاری ۲۴:۱۵
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 ادامه کشف ابصاری ۲۸:۴۲
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 کشف سمائی ۲۷:۵۵
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 مراحل بالای کشف سمائی کشف از عالم برزخ و قیامت ۲۱:۰۳
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 کشف ذوقی ۳۱:۲۰
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 کشف شمّی و لمسی ۲۳:۴۶
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 ادامه کشف شمّی ۱۹:۵۹
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 کشف لمسی- یکی از کشفهای اصحاب ائمه ۲۱:۳۳
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 اسرار ولایت خداوند متعال بر مومنین ۲۷:۱۹
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 ادامه اسرار ولایت خداوند متعال بر مومنین ۲۷:۳۳
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 نقطه ارتباط ما با عالم وجود دل است حول مطلع وجهنم و اثرات نیت بد ۲۵:۴۲
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 چرا کلام شرع و معارفی که ریشه در وحی دارند قابل تجزیه و تحلیل و تصرف عقلی نیستند ۲۹:۲۶
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 شعور درک وحی مخصوص انبیاء ۲۸:۴۸
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 کسب معرفت و اثر آن بر سلوک مراتب فهم آیات قرآن ۳۲:۵۳
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 ارتباط عالم دنیا با عوالم بالاتر در برزخ درهایی از بهشت بر روی ما باز می شود ۲۶:۳۴
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 درباره شرح صدر ۲۷:۴۹
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 ادامه بحث قبلی ۳۲:۲۴
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 یکی از عواملی که دل را از کار می اندازد گناه است ۳۳:۰۱
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 ادامه بحث قبلی ۳۲:۳۳
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 سنت استدراج ۴۰:۲۴
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 پیرامون خشیت از پروردگار ۴۰:۲۴
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 در مورد خصوصیات اهل بهشت یکی از خصوصیات اهل بهشت تکیه نکردن به عمل خیر خود و امید به فضل خدا در عین مجاهدت ۳۰:۰۴
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 آمادگی سفر سلوک عبودی در حیات دنیوی ۳۹:۲۱
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 چرا در مسیر سلوک موفق نمی شویم ۱۰ علت از موانع سلوک حقیقی ۴۸:۴۹
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 قساوت دل اهل ایمان ۳۶:۲۸
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 در مورد رفع قساوت قلب ۲۹:۴۵
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 صدق در عبودیت ۳۴:۰۶
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 توضیح در مورداثرات صدق ۳۶:۰۹
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 یکی از اسماء الهی عالم بودن خدا و غیب و شهادت هر چیزی صورتی ملکی و ملکوتی دارد ۲۸:۰۵
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 ادامه بحث قبلی ۲۶:۳۵
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 تجرید ایمان از ظلم وشرک به خداوند متعال ۳۹:۲۸
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 دوام و استمرار در ذکر حضرت حق در مقام اطاعت از او منجر به پاک شدن ایمان از ظلم وشرک می شود ۳۶:۴۶
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 اشاره به آیه ۱۲ سوره طه ۳۴:۴۶
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 نکاتی در مورد چگونگی حضور در موقف مرگ ۴۴:۳۲
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 خطرات و موانعی که بر سر راه بندگان در مسیر عبودیت وجود دارد.از طمع اجتناب کرد ۳۰:۰۵
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 طمع ۲۴:۴۹
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 فنا شدن در غیر خدا(دنیا)با مجاهدت به مرحله یقین و بعد محبت رسید ۲۶:۰۴
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 عشق و محبت به خدا انسان را از فنا شدن در غیر خدا باز می دارد ۲۸:۱۹
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 متقین و خصوصیات آنها مقام تقوا یکی از بالاترین منزلتهای توحیدی است ۴۳:۰۵
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 تشکیک شیطان ۲۸:۴۰
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 در وجود خود جز خود کسی را نمی بینیم و این از القائات فقط صاحبان تقوا می فهمند ۳۷:۱۸
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 شیطان اعمال بندگان را تزئین می کندهمه انسانها در معرض تزئین شیطان قراردارند مگر مخلصین ۳۵:۰۹
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 موارد دیگر از تزئین شیطان ۲۸:۵۹
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 حریص بودن انسان به خیر مطلق که همانا خداوند متعال است ۳۲:۳۳
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 در باب حالاتی بندگان صالح خود در حال عبودیت دارندخداوند متعال چشم و گوش صالحان را بر روی حقیقت قرآن باز میکند ۳۸:۵۸
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 یکی از اسماء الهی (مومن)آدمی در مراحل مختلف زندگی باید خود را تحت اسم مومن خدا قرار دهد ۲۸:۰۵
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 یکی از راههایی که تحت اسم مومن خدا قرار می دهد تقوا است ۳۲:۴۹
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 تنبلی و سستی در عبادت ۳۴:۰۸
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 چگونگی غلبه شیطان بر انسان ۲۹:۰۱
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 ادامه بحث قبلی ۲۹:۰۱
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 سپردن ولایت و سرپرستی مسلمانان به حضرت علی(علیه السلام) و ترس پیامبراز نفوذ شیطان ۳۴:۱۸
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 چگونگی دور شدن انسان از امام علی(علیه السلام) ۴۵:۱۹
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 چگونه می توان به یقین برسیم و ایمان به دل ماراه پیدا کنید؟ ۲۶:۱۴
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 مراتب و درجات یقین(علم الیقین، علم الیقین و حق الیقین) ۲۳:۵۵
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 حیات و ممات دل ۲۷:۱۶
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 هر چه انسان از نفسانیت دور شوداز مرتبه مرگ صعود می کند ۲۹:۳۲
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 ترس پیامبر از عذاب روز قیامت(آیه ۱۵ سوره انعام) ۲۷:۱۵
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 اشاره به شخصیت والای نبی اکرم و اتفاقات هنگام تولد ایشان ۲۵:۰۹
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 فطرت و دین فطری ۳۷:۳۱
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 اشاره به ذکر خدا- یکی از معانی ذکر خدا این است که انسان در همه احوال بیاد خدائی باشد که عالم محضر اوست. ۲۹:۵۷
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 محبت و خوف نسبت به خدا ۲۷:۴۹
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 آثار تجلی اسماء الهی در روح انسان ۳۰:۰۷
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 شناخت منازل عبودیت ۲۶:۲۶
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 خوف و مراتب آن ۲۷:۳۰
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 عبودیت یعنی کمال انسان و حیات ابدی او ۳۱:۵۹
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 بخش اول در مورد خلق عظیم حضرت رسول(صلی الله علیه و آله) ۳۰:۳۰
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 بخش دوم در مورد خلق عظیم حضرت رسول(صلی الله علیه و آله) ۲۶:۰۳
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 بخش اول خصوصیات امام زمان و نقاط ضعف شیعیان پس ظهور ایشان ۳۴:۴۹
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 بخش دوم خصوصیات امام زمان و نقاط ضعف شیعیان پس ظهور ایشان ۲۶:۳۴
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 درباره علل بی ذوقی مادر عبادت ۳۷:۳۲
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 درباره عبادت پروردگار متعال ۳۷:۰۲
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 داشتن دید توحیدی در تمامی امور ۲۷:۱۶
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 ادامه داشتن دید توحیدی در تمامی امور ۲۲:۴۶
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 تزکیه و خودسازی( مراتب مختلف نظام وجودی انسان) ۳۰:۰۸
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 مراتب مختلف حیات انسان ۳۱:۵۶
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 مراتب صعودی انسان ۲۵:۴۷
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 راه عملی سلوک در تزکیه به چه شکل است؟ ۳۰:۵۲
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 مراتب عملی سلوک از دید علما ۴۲:۱۴
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 آثار بیداری و گام نهادن در راه سلوک ۱۵:۴۳
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 مراتب توبه ۲۴:۴۴
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 شرایط پذیرفته شدن توبه ۳۱:۱۹
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 اصول توبه ۳۵:۲۹
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 انابه و مراتب مختلف آن در طریق تزکیه و سلوک ۲۲:۵۱
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 مراتب مختلف انابه در طریق تزکیه و سلوک ۲۸:۲۴
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 بحث مراقبه از مراتب تزکیه و خودسازی ۲۵:۰۸
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 مراحل مراقبه ۲۶:۰۸
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 مراحل تزکیه و خودسازی ۲۶:۱۲
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 توصیه به محاسبه نفس ۳۶:۰۳
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 شناخت مراحل سه گانه ذکر و یاد خدا ۲۹:۵۰
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 فضائل دست یابی به سلوک ۲۷:۴۴
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 بخش هجدهم تزکیه و سلوک ۳۳:۵۸
آیت الله شجاعی - سیر و سلوک - 206 جلسه musicdl 128 بخش نوزدهم تزکیه و سلوک(قصد ونیت سالک در مراقبه) ۲۵:۵۱
کانال تلگرام زهرامدیا
791 بازدید نظر: »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

بسم رب الشهدا والصدیقین

سلام

ضمن عرض تبریک ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و روز مادر و همچنین فرا رسیدن سال 96 خدمت شما عزیزان . من به دلیل مسافرت تا تاریخ 4 فروردین 96 نیستم و نمیتونم به نظرات جواب بدم . اگه خدا عمری داد برگشتم جواب میدم وگرنه حلالمون کنید .

دنیا به مثل بهر بشر مزرع کشت است

بی حب علی کشتن این مزرعه زشت است

بنوشته چنین بر در فردوس خداوند

هر کس که علی دوست بود اهل بهشت است

شیعه همه جا رهبر و مولاش علیست

دنیاش علی بوده و عقباش علیست

بی مهر علی زهد ابوذر همه هیچ

سلمان که محمدیست آقاش علیست

یا علی مدد

 

دسته بندی