دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا
هاست آزنا هاست خرید هاست خرید هاست لینوکس خرید هاست دایرکت ادمین ایران خرید هاست ارزان هاست ارزان آزنا هاست

جستجو

کانال تلگرام

کانال تلگرام زهرا مدیا

آخرین نظرات

هم‌سنگران

http://abatorab.ir/asset/image/logo.png http://up.yargomnam.ir/view/1000671/banner-yargomnam240-new.gif http://dl.tazyekal.ir/admin/baner240-120.jpg http://havayeharam.ir/wp-content/uploads/2015/08/folder.jpg

ادعیه و زیارات کتاب مفاتیح الجنان

http://ahlolbait.com/files/13521_140.jpg ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان 13521 140

 

 

 

دعای کمیل بن زیاد (علیه الرحمه)

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ حاج محمود کریمی (سال تحویل ۹۳ قسمت اول) ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۴,۰۱۹ ۰:۱۳:۲۷
۲ حاج محمود کریمی (سال تحویل ۹۳ قسمت دوم) ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۳,۵۸۹ ۰:۱۱:۵۹
۳ حاج محمود کریمی (سال تحویل ۹۳ قسمت سوم) ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۳,۵۰۳ ۰:۱۱:۴۱
۴ حاج محمود کریمی (سال تحویل ۹۳ قسمت چهارم) ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۳,۵۷۹ ۰:۱۱:۵۷
۵ حاج محمود کریمی (سال تحویل ۹۳ قسمت پنجم) ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۳,۷۳۴ ۰:۱۲:۲۸
۶ حاج محمود کریمی (سال تحویل ۹۳ قسمت ششم) ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۶۴۴ ۰:۰۱:۵۵
۷ حاج رضا بکایی ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۱۲,۷۹۷ ۰:۵۴:۳۴
۸ نزار القطری ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۵,۷۳۴ ۰:۲۴:۲۶
۹ کافی ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۶,۹۸۸ ۰:۲۹:۴۸
۱۰ حاج مهدی منصوری ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۱۰,۶۸۰ ۱:۰۰:۱۴
۱۱ عباس صالحی ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۷,۷۶۲ ۰:۴۳:۵۲
۱۲ انصاریان – قسمت اول ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۴,۰۶۵ ۰:۲۲:۴۹
۱۳ انصاریان – قسمت دوم ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۶,۹۵۱ ۰:۳۹:۳۱
۱۴ هاشمی نژاد – قسمت اول ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۴,۳۸۷ ۰:۲۴:۳۹
۱۵ هاشمی نژاد – قسمت دوم ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۵,۳۱۰ ۰:۳۰:۱۱
۱۶ عبدالرضا هلالی ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۲,۸۳۲ ۰:۱۵:۴۹
۱۷ حاج رضا نبوی – قسمت اول ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۵,۳۵۴ ۰:۳۰:۰۹
۱۸ حاج رضا نبوی – قسمت دوم ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۵,۴۴۵ ۰:۳۰:۵۷
۱۹ حاج منصور ارضی (رمضان۸۶ قسمت اول) ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۲,۶۷۴ ۰:۱۸:۱۹
۲۰ حاج منصور ارضی (رمضان۸۶ قسمت دوم) ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۲,۶۱۸ ۰:۱۷:۵۶
۲۱ حاج محمود کریمی (رمضان۸۶ قسمت اول) ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۲,۹۱۰ ۰:۱۹:۵۷
۲۲ حاج محمود کریمی (رمضان۸۶ قسمت دوم) ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۳,۰۰۴ ۰:۲۰:۳۵
۲۳ حاج محمود کریمی (رمضان۸۶ قسمت سوم) ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۲,۷۱۷ ۰:۱۸:۳۷
۲۴ حاج محمد رضا طاهری (رمضان۸۶ قسمت اول) ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۳,۲۴۳ ۰:۲۲:۱۴
۲۵ حاج محمد رضا طاهری (رمضان۸۶ قسمت دوم) ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۳,۹۸۱ ۰:۲۷:۱۸
۲۶ حاج محمد رضا طاهری (رمضان۸۶ قسمت سوم) ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۱,۲۲۳ ۰:۰۶:۵۷
۲۷ دعای کمیل ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۱,۸۱۲ ۰:۲۹:۲۲
۲۸ حاج مهدی سماواتی ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۱,۳۸۶ ۰:۳۴:۳۶
۲۹ شیخ باقر مقدسی ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۱,۲۳۷ ۰:۲۰:۰۱
۳۰ حاج محمد رضا غلامرضازاده ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۸,۷۹۳ ۰:۲۹:۵۹
۳۱ مرحوم کافی ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۴,۳۳۴ ۰:۲۹:۳۱

 

دعای توسل

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ رستگار ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۱۰,۵۷۵ ۱:۰۰:۰۹
۲ عبدالرضا هلالی ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۵,۴۲۰ ۰:۳۰:۳۲
۳ حاج مهدی منصوری ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۴,۹۶۸ ۰:۲۷:۵۸
۴ سید مهدی میرداماد ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۵,۰۳۸ ۰:۲۸:۲۲
۵ حاج مهدی سلحشور ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۶,۸۰۸ ۰:۳۸:۲۶
۶ سازگار ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۴,۹۰۹ ۰:۲۷:۳۵
۷ حاج حسین سازور ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۷,۹۶۰ ۰:۴۴:۵۹
۸ حاج مهدی سماواتی – قسمت اول ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۵,۵۶۸ ۰:۱۸:۵۰
۹ حاج مهدی سماواتی – قسمت دوم ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۵,۵۶۴ ۰:۱۸:۵۸
۱۰ حاج صادق آهنگران ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۱,۳۷۰ ۰:۲۲:۱۲
۱۱ سید ولید المزیدی ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۱,۱۲۸ ۰:۱۸:۱۵
۱۲ فرهمند ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۳,۶۹۶ ۰:۱۵:۴۶

 

دعای ندبه

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ انصاریان ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۸,۹۵۹ ۰:۵۰:۵۶
۲ کافی ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۵,۶۲۰ ۰:۳۱:۳۸
۳ حاج سعید حدادیان ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۷,۰۶۴ ۰:۳۹:۵۴
۴ حاج مهدی منصوری – قسمت اول ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۴,۲۵۷ ۰:۲۳:۵۵
۵ حاج مهدی منصوری – قسمت دوم ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۵,۳۷۷ ۰:۳۰:۳۴
۶ حاج مهدی سماواتی – قسمت اول ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۵,۳۷۲ ۰:۱۸:۰۹
۷ حاج مهدی سماواتی – قسمت دوم ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۵,۵۶۸ ۰:۱۷:۵۹
۸ شیخ باقر مقدسی ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۱,۲۹۱ ۰:۲۰:۵۴
۹ فرهمند ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۴,۰۰۵ ۰:۲۶:۲۵

 

دعای عهد

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ موسوی قهار ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۳,۵۵۴ ۰:۱۰:۰۶
۲ فرهمند ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۵۴۲ ۰:۰۸:۴۲
۳ دعای عهد ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۵۴۲ ۰:۰۸:۴۲
۴ سید ولید المزیدی ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۵۸۸ ۰:۰۹:۲۷

 

دعای اللهم انی اسالک بکتابک المنزل … (دعای قرآن به سر گرفتن)

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ حاج محمد رضا طاهری ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۶.۳۹۱ ۰:۱۸:۱۰
۲ حاج سعید حدادیان ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۷.۴۸۰ ۰:۲۱:۱۶

 

دعای مجیر

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ حاج رضا بکایی ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۴,۶۱۲ ۰:۱۹:۳۹
۲ حاج سعید حدادیان ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۶,۵۴۲ ۰:۳۷:۱۱
۳ حاج مهدی منصوری ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۶,۲۶۰ ۰:۲۱:۱۱
۴ حاج منصور ارضی ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۲,۵۶۴ ۰:۴۱:۳۷

 

دعای جوشن کبیر

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ میثم مطیعی (جدید) ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۲۰,۵۰۲ ۱:۲۷:۲۷
۲ مرشد لو ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۹,۴۶۱ ۱:۰۴:۳۴
۳ موسوی قهار ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۱۶,۷۶۷ ۱:۱۱:۳۰
۴ شیخ باقر مقدسی ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۱,۸۷۶ ۰:۳۰:۲۵
۵ محمدرضا طاهری ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۲۰,۶۴۰ ۱:۲۸:۰۲
۶ سید مهدی میرداماد ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۲۱,۷۰۳ ۱:۳۲:۳۵
۷ دعای جوشن کبیر۱ (قسمت اول) ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۱,۲۴۰ ۰:۲۰:۰۵
۸ دعای جوشن کبیر۱ (قسمت دوم) ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۱,۲۴۲ ۰:۲۰:۰۷
۹ دعای جوشن کبیر۲ ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۱۶,۵۷۰ ۱:۱۰:۴۰
۱۰ دعای جوشن کبیر۳ ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۱۷,۳۵۱ ۱:۱۴:۰۰

 

دعای سمات

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ موسوی قهار ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۳,۱۰۰ ۰:۱۷:۳۶
۲ کافی ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۲.۲۷۰ ۰:۰۵:۲۲
۳ فرهمند ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۳,۵۶۱ ۰:۱۵:۱۱

 

دعای افتتاح

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ حاج رضا بکایی ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۱۲,۱۶۳ ۰:۵۱:۵۲
۲ حاج سعید حدادیان ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۴,۹۷۴ ۰:۲۸:۱۶
۳ حاج منصور ارضی ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۱۰,۷۹۳ ۱:۰۱:۲۳
۴ حاج محمد رضا طاهری ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۸,۶۷۴ ۰:۴۹:۱۹
۵ حاج مهدی سماواتی ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۷,۶۳۴ ۰:۲۵:۵۳
۶ دعای افتتاح ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۲,۰۳۴ ۰:۳۲:۵۸
۷ شیخ باقر مقدسی ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۹۲۰ ۰:۱۴:۵۲

 

دعای سحر

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ موسوی قهار ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۴,۴۶۸ ۰:۱۹:۰۲
۲ محمد اصفهانی ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۳,۴۸۳ ۰:۱۴:۵۰
۳ عباس صالحی (قسمت اول) ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۵,۳۷۶ ۰:۳۰:۳۴
۴ عباس صالحی (قسمت دوم) ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۵,۴۴۰ ۰:۳۰:۵۵
۵ دعای سحر ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۵۶۱ ۰:۰۹:۰۰
۶ استاد فرهمند ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۲,۷۰۶ ۰:۱۱:۳۲

 

دعای ابو حمزه ثمالی

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ سید حسن نصرالله ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۳,۳۲۹ ۰:۰۹:۲۶
۲ حاج رضا بکایی (قسمت اول) ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۱۲,۴۶۹ ۰:۵۳:۱۰
۳ حاج رضا بکایی (قسمت دوم) ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۹,۵۹۹ ۰:۴۰:۵۵
۴ حاج رضا بکایی (قسمت سوم) ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۱۱,۶۶۷ ۰:۴۹:۴۵
۵ حاج رضا بکایی (قسمت چهارم) ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۸,۳۲۶ ۰:۳۵:۳۰
۶ حاج رضا بکایی (قسمت پنجم) ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۸,۷۸۶ ۰:۳۷:۲۷
۷ حاج رضا بکایی (قسمت ششم) ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۷,۴۶۲ ۰:۳۱:۴۸
۸ حاج رضا بکایی (قسمت هفتم) ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۱۱,۴۸۳ ۰:۴۸:۵۸
۹ حاج ماشاءالله عابدی (قسمت اول) ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۸,۹۹۸ ۰:۳۸:۲۳
۱۰ حاج ماشاءالله عابدی (قسمت دوم) ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۱۰,۹۹۲ ۰:۴۶:۳۵
۱۱ حاج ماشاءالله عابدی (قسمت سوم) ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۱۰,۱۱۶ ۰:۴۳:۰۹
۱۲ میثم تمار (قسمت اول) ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۲,۹۹۲ ۰:۰۹:۵۷
۱۳ میثم تمار (قسمت دوم) ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۲,۹۹۲ ۰:۰۹:۵۷
۱۴ میثم تمار (قسمت سوم) ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۲,۹۹۲ ۰:۰۹:۵۷
۱۵ میثم تمار (قسمت چهارم) ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۲,۹۹۲ ۰:۰۹:۵۷
۱۶ میثم تمار (قسمت پنجم) ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۲,۹۹۲ ۰:۰۹:۵۷
۱۷ میثم تمار (قسمت ششم) ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۲,۲۵۰ ۰:۰۷:۳۹
۱۸ رفیعی – قسمت اول ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۶,۴۶۵ ۰:۳۶:۴۵
۱۹ رفیعی – قسمت دوم ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۶,۲۱۵ ۰:۳۵:۲۱
۲۰ حاج مهدی منصوری – قسمت اول ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۵,۱۸۳ ۰:۲۹:۱۱
۲۱ حاج مهدی منصوری – قسمت دوم ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۵,۶۳۳ ۰:۳۲:۰۱
۲۲ حاج مهدی سماواتی۱ – قسمت اول ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۱۰,۶۰۲ ۰:۳۶:۱۰
۲۳ حاج مهدی سماواتی۱ – قسمت دوم ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۹,۳۹۸ ۰:۳۲:۰۳
۲۴ حاج مهدی سماواتی۱ – قسمت سوم ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۹,۹۴۲ ۰:۳۳:۵۵
۲۵ حاج مهدی سماواتی۱ – قسمت چهارم ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۱۰,۵۱۵ ۰:۳۵:۴۲
۲۶ حاج مهدی سماواتی۲ ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۹,۲۹۷ ۰:۳۹:۳۸
۲۷ حاج مهدی سماواتی۳ ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۹,۶۶۴ ۰:۴۱:۱۲

 

مناجات حضرت امیرالمؤمنین (ع)

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ میثم مطیعی – جدید ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۸,۹۸۸ ۰:۳۸:۱۹
۲ حاج رضا بکایی ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۵,۹۲۹ ۰:۲۵:۱۶
۳ حاج مهدی سماواتی ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۱,۲۸۰ ۰:۲۰:۴۴
۴ حاج مهدی سماواتی ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۱,۰۸۱ ۰:۱۷:۲۹
۵ فرهمند ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۳,۱۲۱ ۰:۱۳:۱۸

 

حدیث شریف کساء

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(MB)

زمان
۱ حاج سعید حدادیان ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۷.۸۳ ۰:۴۵:۱۹
۲ کافی ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۲.۱۱ ۰:۱۲:۰۱
۳ حاج مهدی سماواتی ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۶.۷۸ ۰:۲۳:۳۳
۴ حدیث شریف کساء – ۱ ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۶.۶۹ ۰:۲۹:۱۲
۵ حدیث شریف کساء – ۲ ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۳.۴۷ ۰:۱۵:۰۹

 

دعای صباح امام علی (علیه السلام)

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ فرهمند ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۸۷۲ ۰:۱۴:۰۵

 

دعای مشلول (موسوم به دعای الشّاب المأخوذ بذنبه)

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ دعای مشلول ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۱,۲۶۳ ۰:۲۰:۲۷
۲ فرهمند ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۳,۵۳۴ ۰:۲۰:۰۵

 

دعای جوشن صغیر

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ حاج رضا بکایی ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۱۵,۶۰۱ ۱:۰۶:۳۹
۲ شیخ باقر مقدسی ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۱,۲۴۲ ۰:۲۰:۰۶
۳ فرهمند ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۹,۵۲۵ ۰:۴۰:۳۶

 

دعای فرج

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ دعای فرج(با صدای امیر رضا عرب) ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۱,۷۷۲ ۰:۰۱:۵۳
۲ اباذر واحدی ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۷۱۰ ۰:۰۲:۰۱
۳ دعای فرج ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۲۲۸ ۰:۰۳:۳۶

 

دعای سلامتی امام زمان (ع)

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ فرهمند ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۴۲۷ ۰:۰۱:۴۵

 

ادعیه دیگر:

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ مناجات توبه امام سجاد (ع)
(مناجات ۳۱ صحیفه سجادیه) – حاج رضا بکایی
ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۱۳,۵۶۹ ۰:۵۷:۵۲
۲ اللهم هذا شهر رمضان ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۳,۹۴۶ ۰:۲۹:۵۲
۳ اللهم الرزقنی حج بیتک الحرام ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۲۹۳ ۰:۰۲:۱۱
۴ یا علی و یا عظیم … ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۷۵۰ ۰:۰۲:۳۲
۵ اللهم ادخل علی اهل القبور السرور ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۷۹۴ ۰:۰۲:۴۱
۶ مناجات منظومه – حاج مهدی سماواتی – ۱ ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۴,۵۴۷ ۰:۱۵:۲۱
۷ مناجات منظومه – حاج مهدی سماواتی – ۲ ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۵,۱۷۱ ۰:۱۷:۳۸
۸ دعای بعد از زیارات امام رضا- فرهمند ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۴,۷۴۷ ۰:۲۰:۱۴
۹ دعای نور- فرهمند ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۳۷۷ ۰:۰۱:۳۶
۱۰ دعای عید غدیر- فرهمند ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۵,۲۱۶ ۰:۲۲:۱۴
۱۱ دعای روز مباهله- فرهمند ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۴,۴۷۹ ۰:۱۹:۰۶
۱۲ دعای سریع الاجابه- فرهمند ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۶۷۲ ۰:۰۲:۵۱
۱۳ آیت الکرسی- فرهمند ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۵۲۲ ۰:۰۲:۱۳
۱۴ اَللّهُمَّ عَرّفنی نَفسَک- فرهمند ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۲۴۷ ۰:۰۱:۰۲
۱۵ اَللّهُمَّ عن صنمی قریش- فرهمند ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۵,۹۶۹ ۰:۱۰:۱۱
۱۶ اللهم اصلح عبدک و خلیفتک- فرهمند ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۴۳۳ ۰:۰۱:۵۰
۱۷ مناجات با خدا- فرهمند ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۷۷۱ ۰:۰۳:۱۷
۱۸ دعای عظم البلاء – فرهمند ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۱,۲۶۳ ۰:۰۳:۳۴
۱۹ استغاثه به امام زمان – فرهمند ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۲,۰۹۵ ۰:۰۵:۵۶
۲۰ دعای تربت امام حسین (ع) ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۱,۴۲۳ ۰:۰۳:۰۱
۲۱ دعای ناد علی – نزار قطری ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۵,۱۴۰ ۰:۱۰:۵۷
۲۲ دعای معراج ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۲,۶۴۷ ۰:۰۱:۵۲

 

 

 1. پیامبر اکرم (ص)

ردیف

عنوان

مداح اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ زیارت حضرت رسول اکرم (ص) فرهمند ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۴۱۵ ۰:۰۶:۳۸
۲ زیارت حضرت رسول اکرم (ص) از راه دور —- ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۴,۹۳۱ ۰:۰۶:۳۸
۳ توسل به حضرت رسول (ص) —- ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۳۲۹ ۰:۰۶:۳۸
۴ صلوات حضرت رسول (ص) حسن زاده ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۸۶۳ ۰:۰۶:۳۸
۵ کیفیت زیارت حضرت رسول (ص) —- ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۱,۵۵۹ ۰:۰۶:۳۸

 2. امام علی (ع)

ردیف

عنوان

مداح اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ زیارت غدیریه (جدید) فرهمند ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۳,۲۵۷ ۰:۰۹:۱۵
۲ زیارت مطلقه امیرالمؤمنین —- ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۴,۱۵۳ ۰:۴۴:۱۹
۳ زیارت امین الله (امیرالمؤمنین) —- ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۵۷۷ ۰:۰۶:۰۵
۴ زیارت امین الله (امیرالمؤمنین) سماواتی ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۶۹۸ ۰:۰۷:۲۳
۵ زیارت امین الله (امیرالمؤمنین) طاهری ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۱,۴۶۹ ۰:۱۵:۳۷
۶ زیارت امین الله (امیرالمؤمنین) علی یوسف ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۳۲۹ ۰:۰۵:۱۴
۷ زیارت امین الله (امیرالمؤمنین) فرهمند
سبک ۱
ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۱,۸۴۵ ۰:۰۷:۵۱
۸ زیارت امین الله (امیرالمؤمنین) فرهمند
سبک ۲
ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۱,۰۶۷ ۰:۰۸:۳۷
۹ زیارت روز یکشنبه به نام امام علی (ع) و حضرت فاطمه (س) فرهمند ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۵۲۹ ۰:۰۲:۱۵
۱۰ زیارت روز یکشنبه به نام امام علی (ع) و حضرت فاطمه (س) مهدی صدقی ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۱,۰۳۵ ۰:۰۴:۲۳

 3. حضرت زهرا (س)

ردیف

عنوان

مداح اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ زیارت حضرت زهرا (س) اباذر ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۱,۹۵۹ ۰:۰۸:۲۰
۲ زیارت حضرت زهرا (س) فرهمند ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۱,۷۲۵ ۰:۰۷:۲۰
۳ زیارت حضرت زهرا (س) محمدرضا طاهری ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۳,۵۹۷ ۰:۲۰:۲۶
۴ زیارت حضرت زهرا (س) ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۲,۴۳۴ ۰:۱۰:۲۱
۵ زیارت حضرت زهرا (س) ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۱,۸۹۳ ۰:۰۸:۰۳
۶ زیارت حضرت زهرا (س) ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۲,۷۲۰ ۰:۱۱:۳۵
۷ زیارت حضرت زهرا (س) —- ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۷۲۲ ۰:۱۱:۳۸
۸ زیارت حضرت زهرا (س) —- ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۴۶۰ ۰:۰۷:۲۲
۹ زیارت روز یکشنبه به نام امام علی (ع) و حضرت فاطمه (س) مهدی صدقی ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۱,۰۳۵ ۰:۰۴:۲۳
۱۰ زیارت روز یکشنبه به نام امام علی (ع) و حضرت فاطمه (س) فرهمند ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۵۲۹ ۰:۰۲:۱۵
۱۱ صلوات حضرت زهرا (س) حسن زاده ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۱,۱۴۰ ۰:۰۷:۲۲
۱۲ صلوات حضرت زهرا (س) طوسی ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۱۷۰ ۰:۰۴:۲۳
۱۳ صلوات حضرت زهرا (س) —- ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۵۳۵ ۰:۰۲:۱۵

 ۴. امام حسن مجتبی (ع)

ردیف

عنوان

مداح اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ زیارت روز دوشنبه به نام امام حسن مجتبی (ع)  —- ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۱۵۶ ۰:۰۲:۲۵
۲ زیارت روز دوشنبه به نام امام حسن مجتبی (ع) —- ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۸۳۷ ۰:۰۳:۳۲
۳ صلوات امام حسن و امام حسین —- ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۱,۶۲۰ ۰:۰۶:۵۳

 ۵. امام حسین (ع)

ردیف

عنوان

مداح اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ زیارت عاشورا آهنگران ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۵,۸۸۲ ۰:۳۳:۱۰
۲ زیارت عاشورا ارضی ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۶,۱۰۰ ۰:۳۴:۲۴
۳ زیارت عاشورا حبیبی ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۶,۱۰۰ ۰:۳۴:۲۴
۴ زیارت عاشورا حدادیان ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۷,۳۰۲ ۰:۴۱:۱۴
۵ زیارت عاشورا کریمی ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۸,۱۵۸ ۰:۴۶:۰۷
۶ زیارت عاشورا خلج ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۸,۶۶۲ ۰:۴۸:۵۹
۷ زیارت عاشورا منصوری ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۴,۰۰۸ ۰:۲۲:۳۰
۸ زیارت عاشورا سازور ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۵,۷۳۰ ۰:۳۲:۱۸
۹ زیارت عاشورا طاهری ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۶,۶۲۴ ۰:۳۷:۲۳
۱۰ زیارت عاشورا سماواتی ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۵,۹۷۷ ۰:۲۰:۱۳
۱۱ زیارت عاشورا فرهمند ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۲,۵۳۷ ۰:۱۶:۴۲
۱۲ زیارت عاشورا —- ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۹۵۶ ۰:۱۵:۲۶
۱۳ زیارت عاشورا شیخ باقر مقدسی ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۶۴۹ ۰:۱۰:۲۷
۱۴ زیارت عاشورا مسلم زمانیان ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۲,۶۱۰ ۰:۱۱:۰۵
۱۵ زیارت ناحیه مقدسه میرداماد ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۶,۸۲۰ ۰:۳۸:۳۰
۱۶ زیارت وارث حسین سیمرغ ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۲,۴۴۱ ۰:۰۶:۵۵
۱۷ زیارت وارث حاج محمد نصر آبادی ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۱,۷۰۳ ۰:۰۴:۴۹
۱۸ زیارت وارث —- ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۲,۷۵۴ ۰:۱۱:۴۳
۱۹ زیارت وارث رضا سبحانی ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۲,۰۹۹ ۰:۰۵:۵۷
۲۰ زیارت وارث صفی خوانی ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۲,۴۰۴ ۰:۰۶:۴۹
۲۱ زیارت وارث سماواتی ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۴,۴۸۳ ۰:۱۵:۱۷
۲۲ زیارت وارث —- ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۳۶۹ ۰:۰۵:۵۳
۲۳ زیارت امام حسین (ع) —- ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۴۸۵ ۰:۰۷:۴۶
۲۴ صلوات امام حسین (ع) حسن زاده ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۱,۶۰۵ ۰:۰۶:۴۸
۲۵ توسل به امام حسین (ع) —- ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۲۸۰ ۰:۰۱:۰۹
۲۶ زیارت اربعین امیر رضا عرب ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۲,۶۸۳ ۰:۱۱:۲۵
۲۷ زیارت اربعین حاج سیدمهدی میرداماد ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۴,۵۰۶ ۰:۱۹:۱۲
۲۸ زیارت اربعین حاج احمد چینی ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۴,۵۰۶ ۰:۱۹:۱۲
۲۹ زیارت اربعین —- ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۲,۶۹۷ ۰:۰۹:۱۱
۳۰ زیارت اربعین سعید طوسی ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۲,۷۱۷ ۰:۰۹:۱۵

 6. امام سجاد (ع)

ردیف

عنوان

مداح اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ زیارت روز سه شنبه به نام امام سجاد و امام محمد باقر
و امام جعفر صادق علیهم السلام
—- ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۱۹۸ ۰:۰۳:۰۶

 7. امام محمد باقر (ع)

ردیف

عنوان

مداح اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ زیارت امام محمد باقر (ع) فرهمند ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۱,۰۱۲ ۰:۰۸:۱۲
۲ صلوات امام محمد باقر (ع) —- ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۴۰۸ ۰:۰۱:۴۳
۳ توسل به امام محمد باقر (ع) —- ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۲۵۲ ۰:۰۱:۰۳
۴ زیارت روز سه شنبه به نام امام سجاد و امام محمد باقر
و امام جعفر صادق علیهم السلام
—- ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۱۹۸ ۰:۰۳:۰۶

 8. امام جعفر صادق (ع)

ردیف

عنوان

مداح اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ زیارت روز سه شنبه به نام امام سجاد و امام محمد باقر
و امام جعفر صادق علیهم السلام
—- ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۱۹۸ ۰:۰۳:۰۶
۲ زیارت امام جعفر صادق (ع) —- ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۵۲۴ ۰:۰۸:۲۴
۳ صلوات امام جعفر صادق (ع) فرهمند ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۲۹۶ ۰:۰۱:۱۵
۴ صلوات بر امام جعفر صادق (ع) حسن زاده ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۳۷۹ ۰:۰۱:۳۶
۵ قطعه ای از دعای توسل —- ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۲۸۲ ۰:۰۱:۱۱

 9. امام موسی کاظم (ع)

ردیف

عنوان

مداح اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ زیارت امام موسی کاظم (ع) به روایت ۱ فرهمند ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۲,۹۵۱ ۰:۱۲:۳۴
۲ زیارت امام موسی کاظم (ع) به روایت ۱ ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۱,۱۳۹ ۰:۱۲:۰۶
۳ زیارت امام موسی کاظم (ع) به روایت ۲ ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۵۴۲ ۰:۰۵:۴۴
۴ زیارت امام موسی کاظم (ع) به روایت ۳ ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۳۸۰ ۰:۰۳:۵۹
۵ صلوات امام موسی کاظم (ع) فرهمند ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۱,۱۷۹ ۰:۰۵:۰۱
۶ صلوات امام موسی کاظم (ع) حسن زاده ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۹۴۰ ۰:۰۱:۵۹
۷ توسل به امام موسی کاظم (ع) ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۵۶۷ ۰:۰۱:۱۱
۸ زیارت مشترک کاظمین ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۵۳۴ ۰:۰۵:۳۸

 10. امام رضا (ع)

ردیف

عنوان

مداح اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ صلوات خاصه امام رضا (ع) انصاریان ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۱,۰۶۴ ۰:۰۱:۳۰
۲ زیارت امام رضا (ع) فرهمند ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۵,۵۵۳ ۰:۲۳:۴۱
۳ صلوات امام رضا (ع) —- ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۴۲۶ ۰:۰۱:۴۷
۴ قسمتی از دعای توسل —- ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۲۶۷ ۰:۰۱:۰۷
۵ وداع با امام رضا —- ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۱۴۰ ۰:۰۱:۰۹
۶ در هنگام وارد شدن به حرم —- ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۱۷,۷۴۴ ۰:۱۸:۵۵

 11. امام جواد (ع)

ردیف

عنوان

مداح اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ زیارت امام جواد (ع) —- ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۱,۰۴۲ ۰:۰۳:۳۲
۲ زیارت امام جواد (ع) —- ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۲,۰۲۲ ۰:۰۶:۵۲
۳ زیارت امام جواد (ع) —- ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۷۶۲ ۰:۰۲:۳۷
۴ زیارت امام جواد(ع) فرهمند ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۱,۲۰۵ ۰:۰۵:۰۸
۵ صلوات امام جواد (ع) —- ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۴۰۰ ۰:۰۱:۴۱
۶ توسل به امام جواد —- ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۲۶۷ ۰:۰۱:۰۷
۷ زیارت مشترک کاظمین ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۵۳۴ ۰:۰۵:۳۸

 12. امام هادی (ع)

ردیف

عنوان

مداح اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ زیارت امام هادی (ع) فرهمند ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۱,۲۰۵ ۰:۰۵:۰۸
۲ صلوات امام هادی —- ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۸۸۰ ۰:۰۲:۲۹
۳ توسل به امام هادی محسن حسن زاده ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۴۰۷ ۰:۰۱:۰۸

 13. امام حسن عسگری (ع)

ردیف

عنوان

مداح اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ زیارت امام حسن عسگری (ع) فرهمند ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۱,۹۱۴ ۰:۰۸:۰۹
۲ زیارت امام حسن عسگری (ع) —- ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۱,۲۱۵ ۰:۱۹:۳۹
۳ صلوات امام حسن عسگری (ع) —- ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۳۴۸ ۰:۰۱:۲۷
۴ توسل به امام حسن عسگری (ع) —- ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۲۸۷ ۰:۰۱:۱۲

 14. حضرت بقیه الله الاعظم (عج)

ردیف

عنوان

مداح اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ زیارت روز جمعه به نام امام زمان (عج) —- ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۲۶۵ ۰:۰۴:۱۲
۲ زیارت روز جمعه به نام امام زمان (عج) فرهمند ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۹۲۳ ۰:۰۳:۵۶
۳ زیارت آل یس (امام زمان (عج) ) سازور ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۷,۹۸۲ ۰:۴۵:۰۷
۴ زیارت آل یس (امام زمان (عج) ) سماواتی ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۴,۱۵۹ ۰:۱۴:۰۱
۵ زیارت آل یس (امام زمان (عج) ) فرهمند ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۱,۹۰۳ ۰:۱۶:۴۹
۶ زیارت آل یس (امام زمان (عج) ) —- ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۹۳۱ ۰:۱۵:۰۱
۷ استغاثه به امام زمان فرهمند ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۲,۰۹۵ ۰:۰۵:۵۶
۸ صلوات امام زمان فرهمند ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۱,۰۰۱ ۰:۰۴:۱۵
۹ زیارت مادر امام زمان فرهمند ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۱,۸۷۳ ۰:۰۷:۵۹

 15. خاندان معصومین علیهم السلام

ردیف

عنوان

مداح اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ زیارت حضرت زینب (س) شیخ احمد ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۱,۳۵۴ ۰:۰۷:۴۰
۲ زیارت حضرت عباس (ع) —- ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۸۹۹ ۰:۱۴:۳۱
۳ زیارت حضرت رقیه (س) —- ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۲۳۶ ۰:۰۳:۴۴
۴ زیارت حضرت معصومه (س) —- ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۵۹۳ ۰:۰۹:۳۳
۵ زیارت حضرت معصومه (س) —- ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۴۵۸ ۰:۰۷:۲۰
۶ زیارت حضرت معصومه (س) عباس
حیدر زاده
ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۱,۲۵۷ ۰:۱۰:۱۳
۷ زیارت حضرت معصومه (س) —- ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۵۰۸ ۰:۰۵:۲۱
۸ ترجمه زیارت حضرت معصومه (س) —- ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۹۴۶ ۰:۰۷:۴۰

 16. متفرقه

ردیف

عنوان

مداح اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ زیارت رجبیه —- ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۲۸۷ ۰:۰۲:۵۶
۲ زیارت ائمه بقیع (علیهم السلام) علی یوسف ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۲۵۸ ۰:۰۴:۰۴
۳ زیارت ائمه بقیع (علیهم السلام) فرهمند ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۲,۳۴۰ ۰:۰۹:۵۸
۴ زیارت ائمه سُر َّ مَن رَائ (سامرا) (علیهم السلام) فرهمند ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۱,۵۶۶ ۰:۰۶:۴۰
۵ زیارت جامعه کبیره فرهمند ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۹,۹۷۹ ۰:۴۲:۳۴
۶ زیارت جامعه کبیره   سماواتی ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۹,۳۸۵ ۰:۳۱:۵۱
۷ اذن دخول حرم های شریفه فرهمند ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۶۱۷ ۰:۰۵:۱۳

دعای روزهای هفته

موضوع

مداح اجرا

حجم
(KB)

زمان
دعای روز شنبه موسوی قهار ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۵۰۳ ۰:۰۲:۵۱
—- ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۱,۳۳۸ ۰:۰۲:۵۱
—- ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۲۵۳ ۰:۰۴:۰۰
دعای روز یکشنبه موسوی قهار ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۷۶۱ ۰:۰۴:۱۹
—- ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۱,۵۲۰ ۰:۰۴:۱۹
—- ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۲۹۳ ۰:۰۴:۳۹
دعای روز دوشنبه موسوی قهار ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۱,۰۶۱ ۰:۰۶:۰۱
—- ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۲,۱۱۸ ۰:۰۶:۰۱
—- ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۵۱۴ ۰:۰۸:۱۵
دعای روز سه شنبه موسوی قهار ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۷۸۳ ۰:۰۴:۲۶
—- ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۱,۵۶۲ ۰:۰۴:۲۶
—- ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۳۳۹ ۰:۰۵:۲۴
دعای روز چهارشنبه موسوی قهار ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۶۸۱ ۰:۰۳:۵۲
—- ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۱,۳۵۸ ۰:۰۳:۵۱
—- ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۲۹۲ ۰:۰۴:۳۸
دعای روز پنجشنبه موسوی قهار ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۷۱۷ ۰:۰۴:۰۴
—- ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۱,۴۳۰ ۰:۰۴:۰۳
—- ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۱۰۶ ۰:۰۱:۳۶
دعای روز جمعه موسوی قهار ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۷۶۷ ۰:۰۴:۲۱
—- ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۱,۵۳۰ ۰:۰۴:۲۱
—- ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۲۸۷ ۰:۰۴:۳۲
اعمال مشترکه ماه رجب

اول، آنکه در تمام ایّام ماه رجب بخواند این دعا را که روایت شده حضرت امام زین العابدین علیه السلام در حجر در غُرّه رجب خواند:

ردیف

توضیحات

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ یا مَنْ یَمْلِکُ حَواَّئِجَ السّاَّئِلینَ ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۵۶۷ ۰:۰۱:۳۵

 

دوم، بخواند این دعا راکه حضرت صادق علیه السلام در هر روز ماه رجب مى خواندند:

ردیف

توضیحات

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ خابَ الوافِدُونَ عَلى غَیْرِکَ ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۸۷۹ ۰:۰۲:۲۹

 

سوم، شیخ در مصباح فرموده مُعَلَّى بن خُنَیْس از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود بخوان درماه رجب:

ردیف

توضیحات

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ صَبْرَ الشّاکِرینَ لَکَ ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۶۱۵ ۰:۰۱:۴۴

 

چهارم، و نیز شیخ فرموده که مستحبّ است بخوانند در هر روز این دعا را:

ردیف

توضیحات

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ دعاى اللَّهُمَّ یَا ذَا الْمِنَنِ السَّابِغَهِ ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۱,۶۲۹ ۰:۰۴:۳۷

مؤلف گوید: که این دعائى است که در مسجد صَعْصَعهْ نیز خوانده میشود

 

پنجم، شیخ روایت کرده که بیرون آمد از ناحیه مُقَدّسه بر دست شیخ کبیر ابى جعفر محمّد بن عثمان بن سعید (رض ) این توقیع شریف بخوان در هر روز از ایّام رجب:

ردیف

توضیحات

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ اَللّهُمَّ اِنّى اَسئَلُکَ بِمَعانى جَمیعِ ما یَدْعُوکَ بِهِ وُلاهُ اَمْرِکَ ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۲,۵۸۶ ۰:۰۷:۲۰

مؤلف گوید: که این دعائى است که در مسجد صَعْصَعهْ نیز خوانده میشود

 

ششم، و نیز شیخ روایت کرده که بیرون آمد از ناحیه مُقَدّسه بر دست شیخ ابوالقاسم (رض ) این دعا در ایّام رجب:

ردیف

توضیحات

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ اَللّهُمَّ اِنّى اَسئَلُکَ بِا المَولوُدینَ فِی رَجَب ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۱,۰۹۲ ۰:۰۳:۰۵

 

هفتم، …زیارت کن در هر مشهدی که باشی از مشاد مشرفه در ماه رجب به این زیارت می گویی چون داخل شدی:

ردیف

توضیحات

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ زیارت رجبیه ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۱,۳۳۰ ۰:۰۳:۴۶
۲ زیارت رجبیه ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۲۸۷ ۰:۰۲:۵۶

 

هشتم، بگو در هر روز از رجب در صبح و شام و در عقب نمازهاى روز و شب :

ردیف

توضیحات

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ یا من ارجوه لکل خیر (فردی) ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۵۴۱ ۰:۰۲:۱۷
۲ یا من ارجوه لکل خیر (خانچی) ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۵۷۱ ۰:۰۲:۲۴
۳ یا من ارجوه لکل خیر (معنوی) ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۵۶۳ ۰:۰۲:۲۲
۴ یا من ارجوه لکل خیر (صدفی) ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۶۱۹ ۰:۰۲:۳۷
۵ یا من ارجوه لکل خیر(سبحانی) ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۶۴۳ ۰:۰۲:۴۳
۶ یا من ارجوه لکل خیر ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۵۵۹ ۰:۰۲:۲۱
۷ یا من ارجوه لکل خیر ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۲,۹۳۵ ۰:۰۳:۰۷
۸ یا من ارجوه لکل خیر ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۶۶۷ ۰:۰۳:۴۶
۹ یا من ارجوه لکل خیر (همخوانی) ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۷۳۵ ۰:۰۳:۰۶

 

 

پانزده رجب

عمل امّ داوود که عمده اعمال این روز است و براى برآمدن حاجات و کشف کُرُبات و دفع ظلم ظالمان مؤ ثّر است و کیفیّت آن بنا بر آنچه در مصباح شیخ است آنست که چون خواهد این عمل را بجا آورد روزه بگیرد روز سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم را پس در روز پانزدهم نزد زوال غسل کند و چون وقت زوال داخل شود نماز ظهر و عصر را بجا آورد در حالتیکه رکوع و سجودشان را نیکو کند و در موضع خلوتى باشد که چیزى او را مشغول نسازد و انسانى با او تکلّم ننماید پس چون از نماز فارغ شود رو به قبله کند و بخواند حمد را صد مرتبه و سوره اخلاص را صد مرتبه و آیه الکرسى را ده مرتبه و بعد از اینها بخواند سوره انعام و بنى اسرائیل و کهف و لقمان و یَّس و صافّات و حَّم سجده و حَّمعَّسَّق و حَّم دخان و فتح و واقعه و مُلْک و نَّ وَ اِذَا السَّماَّءُ انْشَقَّتْ و ما بعدش را تا آخر قرآن و چون از اینها فارغ شود بگوید در حالتى که رو به قبله باشد:

ردیف

توضیحات

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ دعای ام داوود ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۷,۶۵۸ ۰:۳۲:۳۹

 

بیست و هفتم رجب (شب مبعث)

اوّل، شیخ در مصباح فرموده روایت شده از حضرت ابو جعفر امام جواد علیه السلام که فرمود همانا در رجب شبى است که بهتر است از آنچه که میتابد برآن آفتاب و آن شب بیست و هفتم رجب است که در صبح آن پیغمبرخدا صَلَّى اللَّهِ عَلِیهِ وَاله به رسالت مبعوث گردید و بدرستى که از براى عامل در آن شب از شیعه ما اجر عمل شصت سال است بخدمت آنحضرت عرض شد که عمل در آن شب چیست فرمود چون بجا آوردى نماز عشا را و به رختخواب رفتى پس بیدار مى شوى هر ساعتى که خواستى از شب تا پیش از نیمه آن و بجا مى آورى دوازده رکعت نماز مى خوانى در هر رکعتى حمد و سوره اى از سوره هاى کوچک مفصّل ومفصّل ازسوره محمّد است تا آخرقرآن پس چون سلام دادى درهر دو رکعتى وفارغ شدى ازنمازها مى نشینى بعدازسلام و مى خوانى حمد را هفت مرتبه و مُعَوَّذَتَیْن را هفت مرتبه وقُلْ هُوَ اللّهُ اَحَدٌ و قُلْ یا اَیُّها الْکافِرُونَ هرکدام را هفت مرتبه و اِنّا اَنْزَلْناهُ و آیه الکرسى هر کدام را هفت مرتبه و بخوان در عقب همه این دعا را :

ردیف

توضیحات

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ اَلْحَمْدُ لِلّهِ الَّذى لَمْ یَتَّخِذْ وَلَداً ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۱,۰۹۲ ۰:۳۲:۳۹

 

دوم: شیخ کفعمى در بلد الا مین فرموده که در شب مبعث این دعا را بخوانند:

ردیف

توضیحات

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ اَللّهُمَّ اِنّى اَسئَلُکَ بِالتَّجَلِىِ الاْعْظَمِ ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۴,۳۷۳ ۰:۱۲:۲۵

 

سوم: در اقبال و در بعض نسخ مصباح است که مستحبّ است در این روز این دعا را بخوانند:

ردیف

توضیحات

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ یا مَنْ اَمَرَ بِالْعَفْوِ وَالتَّجاوُزِ ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۳,۰۲۸ ۰:۰۸:۳۵

 

زیارات در ماه رجب

زیارت حضرت امیر المؤمنین علی (ع) در ماه رجب:

ردیف

توضیحات

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ زیارت حضرت امیر المؤمنین علی (ع) ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۳,۲۰۵ ۰:۰۹:۰۶

 

زیارت حضرت رسول اکرم (س) در ماه رجب:

ردیف

توضیحات

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ زیارت حضرت رسول اکرم (س) ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۷,۶۶۱ ۰:۳۲:۳۹
اعمال مشترکه ماه شعبان

۱. در هر روز از شعبان در وقت زوال و در شب نیمه آن بخوانداین صلوات مَرْویّه ازحضرت امام زین العابدین علیه السلام را:

ردیف

توضیحات

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ صلوات ماه شعبان ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۱,۷۰۶ ۰:۰۴:۵۰
۲ صلوات ماه شعبان ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۱,۴۹۱ ۰:۰۴:۱۳
۳ صلوات ماه شعبان /سید ولید المزیدی ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۳۵۱ ۰:۰۵:۳۵

 

۲. بخواند این مناجات مرویّه از ابن خالویه را که نقل کرده و گفته این مناجات حضرت امیرالمؤ منین و امامان از فرزندان او است که در ماه شعبان مى خواندند:

ردیف

توضیحات

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ مناجات شعبانیه / حاج مهدی سماواتی ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۳,۷۲۲ ۰:۱۵:۵۱
۲ مناجات شعبانیه ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۳,۸۷۴ ۰:۱۶:۳۰
۳ مناجات شعبانیه ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۴,۸۵۹ ۰:۲۰:۴۲
۴ مناجات شعبانیه ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۲,۸۰۸ ۰:۱۱:۵۷
۵ مناجات شعبانیه ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۵,۶۲۴ ۰:۲۳:۵۸
۶ مناجات شعبانیه/حاج مهدی منصوری ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۱۰,۱۹۴ ۰:۵۷:۵۹
۷ مناجات شعبانیه/سید ولید المزیدی ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۱,۲۴۷ ۰:۲۰:۱۱
۸ مناجات شعبانیه ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۱,۴۶۷ ۰:۲۳:۴۶

 

 

اعمال روز سوم شعبان

۱. روز سوم شعبان… روز مبارکی است… پس روزه بگیر آن روز را و این دعا را در آن روز بخوان:

ردیف

توضیحات

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ دعای روز سوم شعبان ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۱,۶۹۰ ۰:۰۵:۴۵

 

اعمال شب و روز نیمه شعبان

۱. روز نیمه شعبان…خواندن این دعا که شیخ و سیّد نقل کرده اند و به منزله زیارت امام زمان صلوات الله و سلامُه عَلَیْهِ است:

ردیف

توضیحات

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ اَللّهُمَّ بِحَقِّ لَیْلَتِنا [هذِهِ] وَمَوْلُودِها ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۱,۴۵۲ ۰:۰۴:۰۷

 

۲. بخواند این دعا را که حضرت رسول صلى الله علیه و آله دراین شب مى خواندند:

ردیف

توضیحات

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ اَللّهُمَّ اقْسِمْ لَنا مِنْ خَشْیَتِکَ ما یَحُولُ بَیْنَنا ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۴۷۱ ۰:۰۱:۱۹

و این دعائیست که در سحرها در عقب نماز شفع خوانده مى شود.

 

۳. در فضیلت شب نیمه شعبان… گفتم به مولاى خودم حضرت صادق علیه السلام که بهترین دعاها در این شب کدام است، فرمود هر گاه به جا آوردى نماز عشا را پس دو رکعت نمازگذار بخوان در رکعت اوّل حمد و سُوره جحد که قُلْ یا اَیُّهَا الْکافِروُنَ باشد و بخوان در رکعت دویّم حمد و سوره توحید که قُلْ هُوَاللّهُ اَحَدٌ است پس چون سلام دادى بگو سُبْحانَ اللّهِ سى و سه مرتبه و اَلْحَمْدُلِلّهِ سى و سه مرتبه و اللّهُ اَکْبَرُ سى و چهار مرتبه پس بگو:

ردیف

توضیحات

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ یا مَنْ اِلَیْهِ مَلْجَاءُ الْعِبادِ فِى الْمُهِمّاتِ ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۲,۵۵۸ ۰:۰۸:۴۲

پس به سجده مى روى و مى گوئى "یا رَبِّ" بیست مرتبه "یا اَللّهُ" هفت مرتبه "لا حَوْلَ وَلا قُوَّهَ اِلاّ بِاللّهِ" هفت مرتبه "ما شآءَ اللّهُ" ده مرتبه "لا قُوّهَ اِلاّ بِاللّهِ" ده مرتبه پس صلوات مى فرستى بر پیغمبر و آل او عَلیهمُ السلام و مى خواهى از خدا حاجت خود را پس قسم به خدا که اگر حاجت بخواهى بسبب این عمل به عدد قطرات باران هر آینه برساند به تو خداوند عَزَّوَجَلَّ آن حاجتها را بکَرَم عَمیم و فَضْل جَسیمِ خود.

 

 

۴. شیخ طوسى و کفعمى فرموده اند که بخواند در این شب :

ردیف

توضیحات

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ اِلهى تَعَرَّضَ لَکَ فى هذَا اللَّیْلِ الْمُتَعَرِّضُونَ ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۱,۰۰۴ ۰:۰۲:۵۴

و این دعائیست که در سحرها در عقب نماز شفع خوانده مى شود.

 

۵. بجا آورد سجده ها و دعاهایى را که از رسول خدا (ص) روایت شده از جمله روایتى است که شیخ از حَمّاد بن عیسى از اَبانِ بنِ تَغْلب روایت کرده که گفت حضرت صادق علیه السلام فرمودند شب نیمه شعبانى داخل شد و بود رسول خدا (ص) در آن شب نزد عایشه همین که نصف شب شد برخاست رسول خدا (ص) از رختخواب خود براى عبادت پس چون بیدار شد عایشه یافت که پیغمبر (ص) بیرون رفته از رختخواب او و داخل شد بر او آنچه که فرو گیرد زنها را یعنى غیرت و گمان کرد که آن حضرت رفته پیش بعض زنهاى خود پس برخاست و پیچید بر خود شَمْله یعنى چادر خود را و قسم به خدا که شَمْله او از ابریشم و کتان و پنبه نبود ولکن تار آن مو و پُود آن از کُرکهاى شتر بود و جستجو مى کرد رسول خدا (ص) را در حجره هاى زنهاى دیگرش حجره به حجره پس در این بین که در جستجوى آن حضرت بود به ناگاه نظرش افتاد بر رسول خدا (ص) که در سجده است مثل جامه اى که چسبیده شده بر روى زمین پس نزدیک آن حضرت شد شنید که مى گوید در سجده خود

ردیف

توضیحات

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ سَجَدَ لَکَ سَوادى وَ خَیالى ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۱,۶۱۶ ۰:۰۴:۳۴

پس همین که خواست رسول خدا (ص) برگردد شتافت عایشه به سوى رختخواب خود پس رسول خدا (ص) آمد به رختخواب او و شنید که نفس ‍ بلند مى زند فرمود چیست این نفس بلند آیا نداسته اى که چه شبى است امشب این شب نیمه شعبان است که در آن قسمت مى شود روزیها و در آن نوشته مى شود اَجَلْها و در آن نوشته مى شود روندگان به حج و بدرستى که خداى تعالى مى آمرزد در این شب از خلق خود بیشتر از عدد موهاى بُزهاى قبیله کَلْب و مى فرستد خداى تعالى ملائکه خود را از جانب آسمان به سوى زمین در مکه .

ادعیه و اعمال ماه مبارک رمضان

 

دعای شب آخر ماه شعبان و اول ماه مبارک رمضان

ردیف

توضیحات

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ شب آخر ماه شعبان ۱۳۹۱-میثم مطیعی ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۸,۸۳۷ ۰:۳۷:۴۰
۲ دعای ورود به ماه رمضان – حاج رضا بکایی ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۳,۶۷۵ ۰:۱۵:۳۹
۳ منصور ارضی (بخش اول) ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۱,۷۰۷ ۰:۰۹:۴۱
۴ منصور ارضی (بخش دوم) ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۱,۳۱۵ ۰:۰۷:۲۷

 

دعای مشلول موسوم به دعای الشّاب المأخوذ بذنبه

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ دعای مشلول ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۱,۲۶۳ ۰:۲۰:۲۷

 

ادعیه روزانه ماه مبارک رمضان

ردیف

توضیحات

۱  ادعیه هر روز ماه مبارک رمضان (۳۰ روز ماه مبارک رمضان)
۲  شرح ادعیه هر روز ماه مبارک رمضان (۳۰ روز ماه مبارک رمضان)

 

ادعیه وارده شده در زمان افطار

ردیف

توضیحات

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ دعای ربنا (با صدای حامد زمانی) ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۸۷۷ ۰:۰۲:۴۳
۲ دعای ربنا (با صدای سید علی موسوی) ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۱,۱۰۸ ۰:۰۳:۳۱
۳ اللهم لک صمت و علی رزقک افطرت و علیک توکلت ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۱۱۵ ۰:۰۰:۱۸
۴ بسم الله اللهم لک صمنا و علی رزقک افطرنا فتقبل منا… ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۱۰۵ ۰:۰۰:۱۶
۵ یا واسع المغفره اغفر لی ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۷۰ ۰:۰۰:۱۰

 

ادعیه هر روز و شب ماه مبارک رمضان

ردیف

توضیحات

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ یا علی و یا عظیم … ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۷۵۰ ۰:۰۲:۳۲
۲ یا علی و یا عظیم (با صدای امیر رضا عرب) ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۲,۷۲۰ ۰:۰۲:۵۴
۳ اللهم ادخل علی اهل القبور السرور ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۷۹۴ ۰:۰۲:۴۱
۴ اللهم هذا شهر رمضان ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۳,۹۴۶ ۰:۲۹:۵۲
۵ اللهم الرزقنی حج بیتک الحرام ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۲۹۳ ۰:۰۲:۱۱

 

دعای سحر

ردیف

توضیحات

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ موسوی قهار ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۴,۴۶۸ ۰:۱۹:۰۲
۲ محمد اصفهانی ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۳,۴۸۳ ۰:۱۴:۵۰
۳ عباس صالحی (قسمت اول) ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۵,۳۷۶ ۰:۳۰:۳۴
۴ عباس صالحی (قسمت دوم) ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۵,۴۴۰ ۰:۳۰:۵۵
۵ دعای سحر   ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۵۶۱ ۰:۰۹:۰۰
۶ استاد فرهمند ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۲,۷۰۶ ۰:۱۱:۳۲

 

دعای جوشن کبیر

ردیف

توضیحات

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ میثم مطیعی ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۲۰,۵۰۲ ۱:۲۷:۲۷
۲ مرشد لو ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۹,۴۶۱ ۱:۰۴:۳۴
۳ موسوی قهار ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۱۶,۷۶۷ ۱:۱۱:۳۰
۴ شیخ باقر مقدسی   ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۱,۸۷۶ ۰:۳۰:۲۵
۵ محمدرضا طاهری ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۲۰,۶۴۰ ۱:۲۸:۰۲
۶ سید مهدی میرداماد ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۲۱,۷۰۳ ۱:۳۲:۳۵
۷ دعای جوشن کبیر۱ (قسمت اول)   ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۱,۲۴۰ ۰:۲۰:۰۵
۸ دعای جوشن کبیر۱ (قسمت دوم)   ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۱,۲۴۲ ۰:۲۰:۰۷
۹ دعای جوشن کبیر۲ ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۱۶,۵۷۰ ۱:۱۰:۴۰
۱۰ دعای جوشن کبیر۳ ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۱۷,۳۵۱ ۱:۱۴:۰۰

 

دعای اللهم انی اسالک بکتابک المنزل … (دعای قرآن به سر گرفتن)

ردیف

توضیحات

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ حاج محمد رضا طاهری ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۶,۳۹۱ ۰:۱۸:۱۰
۲ حاج سعید حدادیان ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۷,۴۸۰ ۰:۲۱:۱۶

 

دعای مجیر

ردیف

توضیحات

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ حاج سعید حدادیان ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۶,۵۴۲ ۰:۳۷:۱۱
۲ حاج مهدی منصوری ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۶,۲۶۰ ۰:۲۱:۱۱
۳ حاج منصور ارضی ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۲,۵۶۴ ۰:۴۱:۳۷
۴ حاج منصور ارضی (بخش اول) ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۳,۶۰۱ ۰:۲۰:۲۷
۵ حاج منصور ارضی (بخش دوم) ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۳,۸۰۱ ۰:۲۱:۳۶

 

دعای جوشن صغیر

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ شیخ باقر مقدسی ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۱,۲۴۲ ۰:۲۰:۰۶

 

دعای افتتاح

ردیف

توضیحات

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ حاج سعید حدادیان ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۴,۹۷۴ ۰:۲۸:۱۶
۲ حاج منصور ارضی ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۱۰,۷۹۳ ۱:۰۱:۲۳
۳ حاج محمد رضا طاهری ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۸,۶۷۴ ۰:۴۹:۱۹
۴ حاج مهدی سماواتی ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۷,۶۳۴ ۰:۲۵:۵۳
۵ دعای افتتاح (محمد طاهری _ قسمت اول) ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۱,۷۲۰ ۰:۰۹:۴۵
۶ دعای افتتاح (محمد طاهری _ قسمت دوم) ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۲,۷۱۹ ۰:۱۸:۳۸
۷ دعای افتتاح (منصور ارضی _ قسمت اول) ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۳,۲۰۴ ۰:۱۸:۱۲
۸ دعای افتتاح (منصور ارضی _ قسمت دوم) ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۳,۳۱۱ ۰:۱۸:۴۸
۹ دعای افتتاح (منصور ارضی _ قسمت اول) ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۳,۷۰۳ ۰:۲۱:۰۲
۱۰ دعای افتتاح (منصور ارضی _ قسمت دوم) ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۳,۸۲۳ ۰:۲۱:۴۳
۱۱ دعای افتتاح   ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۲,۰۳۴ ۰:۳۲:۵۸
۱۲ شیخ باقر مقدسی   ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۹۲۰ ۰:۱۴:۵۲

 

دعای ابو حمزه ثمالی

ردیف

توضیحات

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ سید حسن نصر الله ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۳,۳۲۹ ۰:۰۹:۲۶
۲ حاج ماشاءالله عابدی (قسمت اول) ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۸,۹۹۸ ۰:۳۸:۲۳
۳ حاج ماشاءالله عابدی (قسمت دوم) ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۱۰,۹۹۲ ۰:۴۶:۳۵
۴ حاج ماشاءالله عابدی (قسمت سوم) ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۱۰,۱۱۶ ۰:۴۳:۰۹
۵ میثم تمار (قسمت اول) ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۲,۹۹۲ ۰:۰۹:۵۷
۶ میثم تمار (قسمت دوم) ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۲,۹۹۲ ۰:۰۹:۵۷
۷ میثم تمار (قسمت سوم) ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۲,۹۹۲ ۰:۰۹:۵۷
۸ میثم تمار (قسمت چهارم) ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۲,۹۹۲ ۰:۰۹:۵۷
۹ میثم تمار (قسمت پنجم) ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۲,۹۹۲ ۰:۰۹:۵۷
۱۰ میثم تمار (قسمت ششم) ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۲,۲۵۰ ۰:۰۷:۳۹
۱۱ رفیعی – قسمت اول ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۶,۴۶۵ ۰:۳۶:۴۵
۱۲ رفیعی – قسمت دوم ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۶,۲۱۵ ۰:۳۵:۲۱
۱۳ حاج مهدی منصوری – قسمت اول ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۵,۱۸۳ ۰:۲۹:۱۱
۱۴ حاج مهدی منصوری – قسمت دوم ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۵,۶۳۳ ۰:۳۲:۰۱
۱۵ حاج مهدی سماواتی۱ – قسمت اول ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۱۰,۶۰۲ ۰:۳۶:۱۰
۱۶ حاج مهدی سماواتی۱ – قسمت دوم ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۹,۳۹۸ ۰:۳۲:۰۳
۱۷ حاج مهدی سماواتی۱ – قسمت سوم ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۹,۹۴۲ ۰:۳۳:۵۵
۱۸ حاج مهدی سماواتی۱ – قسمت چهارم ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۱۰,۵۱۵ ۰:۳۵:۴۲
۱۹ حاج مهدی سماواتی۲ ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۹,۲۹۷ ۰:۳۹:۳۸
۲۰ حاج مهدی سماواتی۳ ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۹,۶۶۴ ۰:۴۱:۱۲

 

مناجات حضرت امیرالمؤمنین (ع) (مسجد کوفه)

ردیف

توضیحات

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ مناجات حضرت امیرالمؤمنین (ع)(میثم مطیعی)- جدید ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۸,۹۸۸ ۰:۳۸:۱۹
۲ مناجات حضرت امیرالمؤمنین (ع)(مهدی سماواتی قسمت اول) ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۲,۰۳۵ ۰:۱۱:۳۴
۳ مناجات حضرت امیرالمؤمنین (ع)(مهدی سماواتی قسمت دوم) ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۱,۶۳۴ ۰:۰۹:۱۷
۴ مناجات حضرت امیرالمؤمنین (ع)(مهدی سماواتی قسمت سوم) ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۱,۰۷۶ ۰:۰۶:۰۶
۵ مناجات حضرت امیرالمؤمنین (ع)(مهدی سماواتی قسمت چهارم) ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۱,۰۷۵ ۰:۰۶:۰۶
۶ مناجات حضرت امیرالمؤمنین (ع)   ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۱,۲۸۰ ۰:۲۰:۴۴
۷ مناجات حضرت امیرالمؤمنین (ع)   ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۱,۰۸۱ ۰:۱۷:۲۹

 

دعای عهد

ردیف

توضیحات

اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ فرهمند ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۶۲۷ ۰:۱۰:۰۵
۲ دعای عهد ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۵۴۲ ۰:۰۸:۴۲
۳ سید ولید المزیدی ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۵۸۸ ۰:۰۹:۲۷

ادعیه روز آخر ماه مبارک رمضان و شب عید فطر

ردیف

توضیحات

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ دعای وداع امام سجاد (ع) با ماه مبارک رمضان/میثم مطیعی- جدید ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۴,۶۴۰ ۰:۱۵:۴۹
۲ دعای وداع امام سجاد (ع) با ماه مبارک رمضان/قسمت اول/حاج رضا بکایی ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۷,۰۴۱ ۰:۳۰:۰۱
۳ دعای وداع امام سجاد (ع) با ماه مبارک رمضان/قسمت دوم/حاج رضا بکایی ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۱۰,۴۴۷ ۰:۴۴:۳۲
۴ دعای شب عید فطر/حاج رضا بکایی ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۳,۹۰۱ ۰:۱۶:۳۷

 

ادعیه روز عید فطر

ردیف

توضیحات

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ دعای امام سجاد در روز عید فطر(دعای ۴۶ صحیفه) ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۳,۲۲۱ ۰:۱۳:۴۳
۲ ترجمه دعای امام سجاد در روز عید فطر (دعای ۴۶ صحیفه) ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۱,۴۹۰ ۰:۰۶:۲۰
ادعیه و اعمال ماه ذی الحجه

 

اعمال ماه ذی الحجه

ردیف

توضیحات

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ اعمال ماه ذی الحجه ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۶,۰۵۰ ۰:۱۴:۲۳

 

دعای روز مباهله

ردیف

توضیحات

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱۰ فرهمند آزاد ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۴,۴۷۹ ۰:۱۹:۰۶

 

دعای عرفه

ردیف

توضیحات

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱

حاج میثم مطیعی در صحرای عرفات سال ۱۳۸۹ (جدید)

ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۳۱,۸۶۵ ۱:۳۰:۲۴
۲

حاج سعید حدادیان – دعای عرفه امام حسین (ع) ۱۳۹۱ – ۱ (جدید)

ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۵,۱۳۳ ۰۰:۲۱:۳۴
۳

حاج سعید حدادیان – دعای عرفه امام حسین (ع) ۱۳۹۱ – ۲ (جدید)

ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۵,۶۳۹ ۰۰:۲۳:۴۴
۴

حاج سعید حدادیان – دعای عرفه امام حسین (ع) ۱۳۹۱ – ۳ (جدید)

ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۵,۰۵۴ ۰۰:۲۱:۱۴
۵

حاج سعید حدادیان – دعای عرفه امام حسین (ع) ۱۳۹۱ – ۴ (جدید)

ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۴,۳۵۷ ۰۰:۱۸:۱۶
۶

حاج سعید حدادیان – دعای عرفه امام حسین (ع) ۱۳۹۱ – ۵ (جدید)

ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۵,۴۴۲ ۰۰:۲۲:۵۳
۷

حاج سعید حدادیان – دعای عرفه امام حسین (ع) ۱۳۹۱ – ۶ (جدید)

ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۵,۶۲۰ ۰۰:۲۳:۳۹
۸

حاج سعید حدادیان – دعای عرفه امام حسین (ع) ۱۳۹۱ – ۷ (جدید)

ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۴,۸۱۶ ۰۰:۲۰:۱۳
۹

حاج سعید حدادیان – دعای عرفه امام حسین (ع) ۱۳۹۱ – ۸ (جدید)

ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۴,۹۶۱ ۰۰:۲۰:۵۰
۱۰

حاج سعید حدادیان – دعای عرفه امام حسین (ع) ۱۳۹۱ – ۹ (جدید)

ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۵,۱۷۶ ۰۰:۲۱:۴۵
۱۱

حاج سعید حدادیان – دعای عرفه امام حسین (ع) ۱۳۹۱ – ۱۰ (جدید)

ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۴,۳۳۰ ۰۰:۱۸:۰۹
۱۲ حاج سعید حدادیان-بخش اول ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۱۶,۰۱۲ ۰۱:۰۸:۱۷
۱۳ حاج سعید حدادیان-بخش دوم ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۱۵,۷۰۶ ۰۱:۰۶:۵۹
۱۴ حاج محمد رضا طاهری ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۱۷,۱۱۸ ۰۱:۱۳:۰۰
۱۵ حاج محمود کریمی ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۳۰,۵۱۷ ۲:۰۷:۰۷
۱۶

حاج مهدی سلحشور ۱۳۹۱ – ۱ (جدید)

ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۵,۷۳۳ ۰۰:۲۴:۰۸
۱۷

حاج مهدی سلحشور ۱۳۹۱ – ۲ (جدید)

ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۸,۳۰۰ ۰۰:۴۶:۴۷
۱۸

حاج مهدی سلحشور ۱۳۹۱ – ۳ (جدید)

ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۵,۶۵۶ ۰۰:۳۱:۴۴
۱۹

حاج مهدی سلحشور ۱۳۹۱ – ۴ (جدید)

ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۲,۹۹۷ ۰۰:۱۶:۳۶
۲۰

حاج مهدی سلحشور ۱۳۹۱ – ۵ (جدید)

ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۳,۹۰۲ ۰۰:۱۶:۱۹
۲۱

حاج مهدی سلحشور ۱۳۹۱ – ۶ (جدید)

ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۷,۸۷۴ ۰۰:۳۳:۱۶
۲۲ دعای عرفه سال ۹۰ -سلحشور-قسمت اول ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۱۶,۲۱۹ ۰۱:۰۹:۱۰
۲۳ دعای عرفه سال ۹۰- قسمت دوم-سلحشور-حجت الاسلام انجوی نژاد ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۹,۴۲۱ ۰:۴۰:۱۰
۲۴ سلحشور سال ۸۵ (قسمت اول) ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۳,۷۵۳ ۰:۲۵:۳۴
۲۵ سلحشور سال ۸۵  (قسمت دوم) ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۳,۵۷۶ ۰:۲۴:۲۱
۲۶ سلحشور سال ۸۵  (قسمت سوم) ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۳,۳۲۵ ۰:۲۲:۳۹
۲۷ سلحشور سال ۸۵  (قسمت چهارم) ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۳,۵۷۱ ۰:۲۴:۱۹
۲۸ سلحشور سال ۸۵  (قسمت پنجم) ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۵,۰۳۶ ۰:۳۴:۱۹
۲۹ دعای عرفه ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۵,۸۴۲ ۰:۴۹:۴۹
۳۰

حاج منصور ارضی-حاج محمودکریمی-حاج حسین سازور-دعای عرفه ۱۳۹۰ – ۱ (جدید)

ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۱۰,۴۱۰ ۰۰:۴۴:۰۵
۳۱

حاج منصور ارضی-حاج محمودکریمی-حاج حسین سازور-دعای عرفه ۱۳۹۰ – ۲ (جدید)

ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۱۰,۵۵۰ ۰۰:۴۴:۴۱
۳۲

حاج منصور ارضی-حاج محمودکریمی-حاج حسین سازور-دعای عرفه ۱۳۹۰ – ۳ (جدید)

ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۲,۰۴۲ ۰۰:۰۶:۴۲
۳۳

حاج منصور ارضی-حاج محمودکریمی-حاج حسین سازور-دعای عرفه ۱۳۹۰ – ۴ (جدید)

ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۲,۳۰۷ ۰۰:۰۷:۳۷
۳۴

حاج منصور ارضی-حاج محمودکریمی-حاج حسین سازور-دعای عرفه ۱۳۹۰ – ۵ (جدید)

ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۲,۵۹۱ ۰۰:۰۸:۳۵
۳۵

حاج منصور ارضی-حاج محمودکریمی-حاج حسین سازور-دعای عرفه ۱۳۹۰ – ۶ (جدید)

ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۱,۷۹۳ ۰۰:۰۵:۵۱
۳۶

حاج منصور ارضی-حاج محمودکریمی-حاج حسین سازور-دعای عرفه ۱۳۹۰ – ۷ (جدید)

ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۱۰,۴۲۵ ۰۰:۴۴:۰۹
۳۷

حاج منصور ارضی-حاج محمودکریمی-حاج حسین سازور-دعای عرفه ۱۳۹۰ – ۸ (جدید)

ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۶,۷۵۴ ۰۰:۲۸:۲۹
۳۸ حاج منصور ارضی (قسمت اول) ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۱۳,۰۲۷ ۱:۱۴:۰۶
۳۹ حاج منصور ارضی (قسمت دوم) ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۱۰,۹۲۶ ۱:۰۲:۰۸
۴۰ حاج منصور ارضی (قسمت سوم) ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۷,۹۱۱ ۰:۴۴:۵۹
۴۱ حاج منصور ارضی (قسمت چهارم) ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۱۰,۱۰۶ ۰:۵۷:۲۸
۴۲ موسوی قهار (قسمت اول) ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۶,۲۰۹ ۰:۳۵:۰۱
۴۳ موسوی قهار (قسمت دوم) ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۶,۶۵۱ ۰:۳۷:۴۹
۴۴

شیخ حسین انصاریان (جدید)

ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۲۰,۷۲۸ ۰۱:۲۸:۰۶
۴۵ انصاریان (قسمت اول) ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۶,۴۶۳ ۰:۳۶:۲۷
۴۶ انصاریان (قسمت دوم) ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۷,۱۰۹ ۰:۴۰:۲۵
۴۷ منصوری (قسمت اول) ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۱,۲۴۰ ۰:۲۰:۰۵
۴۸ منصوری (قسمت دوم) ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۱,۲۳۷ ۰:۲۰:۰۲
۴۹ منصوری (قسمت سوم) ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۱,۱۹۲ ۰:۱۹:۱۸
۵۰ منصوری (قسمت چهارم) ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۹۸۸ ۰:۱۵:۵۹
۵۱

حاج سیدمهدی میرداماد – دعای عرفه حرم حضرت معصومه ۱۳۹۱ – ۱ (جدید)

ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۴,۸۸۰ ۰۰:۱۳:۴۰
۵۲

حاج سیدمهدی میرداماد – دعای عرفه حرم حضرت معصومه ۱۳۹۱ – ۲ (جدید)

ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۶,۰۰۷ ۰۰:۲۰:۱۴
۵۳

حاج سیدمهدی میرداماد – دعای عرفه حرم حضرت معصومه ۱۳۹۱ – ۳ (جدید)

ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۷,۷۶۹ ۰۰:۲۶:۱۵
۵۴

حاج سیدمهدی میرداماد – دعای عرفه حرم حضرت معصومه ۱۳۹۱ – ۴ (جدید)

ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۸,۱۲۹ ۰۰:۳۴:۲۱
۵۵

حاج سیدمهدی میرداماد – دعای عرفه حرم حضرت معصومه ۱۳۹۱ – ۵ (جدید)

ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۲,۳۵۴ ۰۰:۰۵:۳۳
۵۶

حاج سیدمهدی میرداماد – دعای عرفه حرم حضرت معصومه ۱۳۹۱ – ۶ (جدید)

ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۱,۷۸۲ ۰۰:۰۳:۳۸

 

دعای وارده در روز عید غدیر

ردیف

توضیحات

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ محسن حسن زاده ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۲,۵۳۴ ۰:۱۰:۴۸

 

دعاهای شب و روز عید غدیر

ردیف

توضیحات

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ محسن فرهمند آزاد ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۵,۲۱۶ ۰:۲۲:۱۵

 

مناجات خمس عشر با معنی (۱۵ مناجات از امام سجاد علیه السلام)
ردیف

عنوان

اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ مناجات التّائبین (مناجات توبه کنندگان) – میثم مطیعی ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۴,۹۸۰ ۰:۲۱:۱۳
۲ مناجات التّائبین (مناجات توبه کنندگان) ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۱,۰۸۷ ۰:۱۷:۳۶
۳ مناجات الشّاکین (مناجات شکوه داران) ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۶۲۶ ۰:۱۰:۰۵
۴ مناجات الخائفین (مناجات ترسناکان) ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۲۵۱ ۰:۰۳:۵۸
۵ مناجات الرّاجین (مناجات درخواست کنندگان) ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۲۷۳ ۰:۰۴:۱۹
۶ مناجات الرّاغبین (مناجات راغبان و مشتاقان حق) ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۸۴۵ ۰:۱۳:۳۹
۷ مناجات الشّاکرین (مناجات شکرگزاران) ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۲۵۹ ۰:۰۴:۰۷
۸ مناجات المطیعین للّه (مناجات اهل طاعت خدا) ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۵۴۸ ۰:۰۸:۴۹
۹ مناجات المُریدین (مناجات اهل ارادت و اشتیاق) ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۸۷۳ ۰:۱۴:۰۶
۱۰ مناجات المُحبّین (مناجات محبان خداوند) ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۹۲۶ ۰:۱۴:۵۸
۱۱ مناجات المتوسّلین (مناجات اهل توسل به خدا) ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۴۸۵ ۰:۰۷:۴۷
۱۲ مناجات المفتقرین (مناجات نیازمندان به درگاه خدا) ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۸۴۲ ۰:۱۳:۳۶
۱۳ مناجات العارفین (مناجات عارفان) ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۷۵۰ ۰:۱۲:۰۶
۱۴ مناجات الذّاکرین (مناجات اهل ذکر) ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۶۶۳ ۰:۱۰:۴۱
۱۵ مناجات المعتصمین (مناجات معتصمین) ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۶۰۱ ۰:۰۹:۴۰
۱۶ مناجات الزّاهدین (مناجات اهل زهد) ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۴۱۴ ۰:۰۶:۳۷
صحیفه سجادیه
ردیف

عنوان

اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ دعای اول صحیفه سجادیه ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۲,۳۹۱ ۰:۱۶:۱۷
۲ درود بر رسول خدا (ص) ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۱,۰۵۸ ۰:۷:۱۱
۳ درود بر حاملان عرش الهی و هر فرشته مقرب ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۱,۷۴۶ ۰:۱۱:۵۳
۴ درود بر پیروان پیامبران و تصدیق کنندگانشان ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۱,۴۲۰ ۰:۹:۳۹
۵ برای خود و برای یارانش ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۱,۳۶۳ ۰:۹:۱۶
۶ برای خود و برای یارانش ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۲,۳۹۳ ۰:۹:۱۶
۷ آنگاه که دشواری به او رو آورد ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۹۷۵ ۰:۶:۳۷
۸ پناه جستن از ناخوشایندها ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۸۳۳ ۰:۵:۳۹
۹ دراشتیاق به عمل آمرزش از خدای بزرگ باشکوه ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۷۸۰ ۰:۵:۱۷
۱۰ در پناه بردن به خداوند بلند مرتبه ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۷۵۵ ۰:۵:۰۷
۱۱ در عاقبت به خیری ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۷۴۱ ۰:۵:۰۱
۱۲ در اعتراف و طلب بازگشت به سوی خداوند بلند مرتبه ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۲,۱۶۲ ۰:۱۴:۴۳
۱۳ در طلب حاجت ها از خداوند بلند مرتبه ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۱,۷۸۱ ۰:۱۲:۰۷
۱۴ آنگاه که به او تعدی می شد یا از ستمگران انچه دوست نمی داشت می دید ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۱,۴۵۶ ۰:۹:۵۴
۱۵ آنگاه که بیمار می شد یا دچار اندوه یا گرفتاری می گردید ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۹۵۶ ۰:۶:۲۹
۱۶ آنگاه که از گناهانش درخواست گذشت می کرد ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۲,۹۴۳ ۰:۲۰:۰۳
۱۷ آنگاه که از شیطان یاد می شد و از او و از دشمنی و مکرش به خدا پناه می برد ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۱,۷۲۱ ۰:۱۱:۴۳
۱۸ آنگاه که آنچه از آن می هراسید ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۴۴۹ ۰:۳:۰۱
۱۹ هنگام درخواست باران،بعد از خشک سالی ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۹۲۵ ۰:۶:۱۷
۲۰ در اخلاق نیک و کردارهای پسندیده ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۴,۵۳۳ ۰:۳۰:۵۴
۲۱ آنگاه که چیزی او را اندوهگین می نمود و خطاها او را پشیمان می کرد ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۲,۵۸۳ ۰:۱۷:۳۶
۲۲ هنگام سختی و مشقت و دشوار شدن کارها ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۲۵۵۲ ۰:۱۷:۲۳
۲۳ آنگاه که عافیت و شکرگزاری بر آن را،از خداوند درخواست می فرمود ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۱,۶۵۵ ۰:۱۱:۱۶
۲۴ برای پدر و مادرس که سلام بر آنان باد ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۱,۸۹۱ ۰:۱۲:۵۲
۲۵ برای فرزندانش که سلام بر آنان باد ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۲۰۶۵ ۰:۱۴:۰۳
۲۶ درباره همسایگانش و دوستانش ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۸۵۰ ۰:۵:۴۶
۲۷ برای مرزداران ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۳,۵۳۵ ۰:۲۴:۰۵
۲۸ پناهنده به خداوند تواناوبزرگ ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۸۸۵ ۰:۶:۰۰
۲۹ انگاه که روزی بر او تنگ می شد ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۶۲۱ ۰:۴:۱۲
۳۰ در یاری خواستن بر پرداخت وام ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۹۱۰ ۰:۶:۱۰
۳۱ در یاد کردن توبه و طلب آن ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۳,۹۵۰ ۰:۲۶:۵۶
۳۲ پس از فراغت از نماز شب ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۳,۶۸۹ ۰:۲۵:۰۹
۳۳ در خیر طلبی ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۶۷۹ ۰:۴:۳۶
۳۴ آنگاه که گرفتار آزمایش می شد ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۸۰۹ ۰:۵:۲۹
۳۵ در خوشنودی ،آنگاه که به اهل دنیا نظر می کرد ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۶۶۹ ۰:۴:۳۲
۳۶ آنگاه که به ابر و برق نگاه می کرد ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۱,۰۷۰ ۰:۷:۱۶
۳۷ آنگاه که به کوتاهی از انجام شکرگزاری اعتراف می نمود ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۲,۰۰۳ ۰:۱۳:۳۸
۳۸ در پوزش خواستن از دادخواهی های بندگان و از کوتاهی کردن در حقوقشان و در رهایی اش از آتش ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۶۰۵ ۰:۴:۰۵
۳۹ در طلب بخشایش و رحمت ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۱,۷۷۷ ۰:۱۲:۰۶
۴۰ آنگاه که خبر فوت کسی را می شنید ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۸۲۸ ۰:۵:۳۷
۴۱ در طلب پرده پوشی و نگهداری از گناه و کیفر ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۵۲۸ ۰:۳:۳۴
۴۲ هنگام ختم قرآن ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۳,۶۰۲ ۰:۲۴:۳۳
۴۳ آنگاه که به ماه نو نگاه می کرد ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۱,۰۹۰ ۰:۷:۲۴
۴۴ انگاه که ماه رمضان می رسید ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۲,۹۷۶ ۰:۲۰:۱۷
۴۵ در روز فطر و در روز جمعه آنگاه که از نمازش فارغ می شد ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۵,۵۴۹ ۰:۱۳:۴۹
۴۶ در خداحافظی با ماه رمضان ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۲,۰۲۹ ۰:۳۷:۵۰
۴۷ در روز عرفه ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۹,۶۰۸ ۱:۰۵:۳۳
۴۸ روز عید قربان و روز جمعه ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۳,۵۴۰ ۰:۲۴:۰۸
۴۹ در دفع مکر دشمنان و رد سختی آنان ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۲,۴۱۴ ۰:۱۶:۲۷
۵۰ در ترس از خداوند ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۱,۲۱۵ ۰:۸:۱۵
۵۱ در زاری نمودن و فروتنی کردن ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۲,۰۳۹ ۰:۱۳:۵۳
۵۲ در اصرار به خداوند بلند مرتبه ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۱,۶۲۱ ۰:۱۱:۰۲
۵۳ در فروتنی برای خداوند ارجمند و بزرگوار ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۹۰۱ ۰:۶:۰۷
۵۴ در برطرف نمودن اندوه ها ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۱,۱۰۴ ۰:۷:۳۰

 

ترجمه صحیفه سجادیه (با صدای محمد صادق کرمی)
ردیف

عنوان

اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ دعای اول صحیفه سجادیه ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۵,۲۵۸ ۰۰:۱۱:۱۲
۲ درود بر رسول خدا (ص) ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۱,۸۵۸ ۰۰:۰۳:۵۷
۳ درود بر حاملان عرش الهی و هر فرشته مقرب ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۳,۰۰۷ ۰۰:۰۶:۲۴
۴ درود بر پیروان پیامبران و تصدیق کنندگانشان ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۲,۸۵۳ ۰۰:۰۶:۰۵
۵ برای خود و برای یارانش ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۲,۲۳۳ ۰۰:۰۴:۴۵
۶ برای خود و برای یارانش ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۴,۰۳۲ ۰۰:۰۸:۳۶
۷ آنگاه که دشواری به او رو آورد ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۱,۶۵۶ ۰۰:۰۳:۳۱
۸ پناه جستن از ناخوشایندها ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۱,۴۲۸ ۰۰:۰۳:۰۲
۹ دراشتیاق به عمل آمرزش از خدای بزرگ باشکوه ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۱,۳۰۷ ۰۰:۰۲:۴۷
۱۰ در پناه بردن به خداوند بلند مرتبه ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۱,۲۴۸ ۰۰:۰۲:۳۹
۱۱ در عاقبت به خیری ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۱,۰۴۰ ۰۰:۰۲:۱۳
۱۲ در اعتراف و طلب بازگشت به سوی خداوند بلند مرتبه ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۳,۶۲۲ ۰۰:۰۷:۴۳
۱۳ در طلب حاجت ها از خداوند بلند مرتبه ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۳,۰۴۷ ۰۰:۰۶:۳۰
۱۴ آنگاه که به او تعدی می شد یا از ستمگران انچه دوست نمی داشت می دید ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۲,۶۰۹ ۰۰:۰۵:۳۳
۱۵ آنگاه که بیمار می شد یا دچار اندوه یا گرفتاری می گردید ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۱,۵۸۶ ۰۰:۰۳:۲۲
۱۶ آنگاه که از گناهانش درخواست گذشت می کرد ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۵,۹۸۹ ۰۰:۱۲:۴۶
۱۷ آنگاه که از شیطان یاد می شد و از او و از دشمنی و مکرش به خدا پناه می برد ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۳,۳۳۶ ۰۰:۰۷:۰۶
۱۸ آنگاه که آنچه از آن می هراسید ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۶۷۹ ۰۰:۰۱:۲۶
۱۹ هنگام درخواست باران،بعد از خشک سالی ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۱,۷۶۴ ۰۰:۰۳:۴۵
۲۰ در اخلاق نیک و کردارهای پسندیده ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۹,۷۵۳ ۰۰:۲۰:۴۸
۲۱ آنگاه که چیزی او را اندوهگین می نمود و خطاها او را پشیمان می کرد ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۳,۸۴۰ ۰۰:۰۸:۱۱
۲۲ هنگام سختی و مشقت و دشوار شدن کارها ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۳,۹۵۲ ۰۰:۰۸:۲۵
۲۳ آنگاه که عافیت و شکرگزاری بر آن را،از خداوند درخواست می فرمود ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۲,۵۳۶ ۰۰:۰۵:۲۴
۲۴ برای پدر و مادرس که سلام بر آنان باد ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۴,۲۹۷ ۰۰:۰۹:۰۹
۲۵ برای فرزندانش که سلام بر آنان باد ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۴,۱۳۰ ۰۰:۰۸:۴۸
۲۶ درباره همسایگانش و دوستانش ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۱,۶۱۵ ۰۰:۰۳:۲۶
۲۷ برای مرزداران ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۷,۰۱۸ ۰۰:۱۴:۵۸
۲۸ پناهنده به خداوند تواناوبزرگ ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۱,۴۲۹ ۰۰:۰۳:۰۲
۲۹ انگاه که روزی بر او تنگ می شد ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۹۲۶ ۰۰:۰۱:۵۸
۳۰ در یاری خواستن بر پرداخت وام ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۱,۴۸۴ ۰۰:۰۳:۰۹
۳۱ در یاد کردن توبه و طلب آن ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۷,۳۰۶ ۰۰:۱۵:۳۵
۳۲ پس از فراغت از نماز شب ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۷,۵۵۷ ۰۰:۱۶:۰۷
۳۳ در خیر طلبی ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۱,۲۳۰ ۰۰:۰۲:۳۷
۳۴ آنگاه که گرفتار آزمایش می شد ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۱,۲۰۸ ۰۰:۰۲:۳۴
۳۵ در خوشنودی ،آنگاه که به اهل دنیا نظر می کرد ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۱,۱۸۸ ۰۰:۰۲:۳۲
۳۶ آنگاه که به ابر و برق نگاه می کرد ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۱,۵۸۶ ۰۰:۰۳:۲۳
۳۷ آنگاه که به کوتاهی از انجام شکرگزاری اعتراف می نمود ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۳,۶۸۸ ۰۰:۰۷:۵۲
۳۸ در پوزش خواستن از دادخواهی های بندگان و از کوتاهی کردن در حقوقشان و در رهایی اش از آتش ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۹۸۰ ۰۰:۰۲:۰۵
۳۹ در طلب بخشایش و رحمت ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۳,۶۰۷ ۰۰:۰۷:۴۱
۴۰ آنگاه که خبر فوت کسی را می شنید ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۱,۵۰۱ ۰۰:۰۳:۱۲
۴۱ در طلب پرده پوشی و نگهداری از گناه و کیفر ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۹۶۰ ۰۰:۰۲:۰۲
۴۲ هنگام ختم قرآن ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۷,۴۱۱ ۰۰:۱۵:۴۸
۴۳ آنگاه که به ماه نو نگاه می کرد ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۱,۹۵۵ ۰۰:۰۴:۱۰
۴۴ انگاه که ماه رمضان می رسید ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۵,۳۸۴ ۰۰:۱۱:۲۹
۴۵ در روز فطر و در روز جمعه آنگاه که از نمازش فارغ می شد ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۱۱,۴۳۴ ۰۰:۲۴:۲۳
۴۶ در خداحافظی با ماه رمضان ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۴,۴۱۰ ۰۰:۰۹:۲۴
۴۷ در روز عرفه ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۲۲,۱۰۵ ۰۰:۴۷:۰۹
۴۸ روز عید قربان و روز جمعه ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۷,۰۹۴ ۰۰:۱۵:۰۸
۴۹ در دفع مکر دشمنان و رد سختی آنان ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۴,۴۷۷ ۰۰:۰۹:۳۳
۵۰ در ترس از خداوند ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۱,۸۷۹ ۰۰:۰۴:۰۰
۵۱ در زاری نمودن و فروتنی کردن ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۳,۴۲۶ ۰۰:۰۷:۱۸
۵۲ در اصرار به خداوند بلند مرتبه ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۳,۰۲۴ ۰۰:۰۶:۲۷
۵۳ در فروتنی برای خداوند ارجمند و بزرگوار ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۱,۴۱۸ ۰۰:۰۳:۰۱
۵۴ در برطرف نمودن اندوه ها ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01 ۱,۹۵۲ ۰۰:۰۴:۰۹
دعای ترویه
ردیف

عنوان

اجرا

حجم
(KB)

زمان
۱ دعای ترویه -۰۱ (جدید) ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۱,۸۶۷ ۰:۰۵:۱۷
۲ دعای ترویه -۰۲ (جدید) ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۴۴۰ ۰:۰۱:۱۴
۳ دعای ترویه -۰۳ (جدید) ادعيه و زيارات كتاب مفاتيح الجنان ejra 01264 ۴۲۶ ۰:۰۱:۱۱


 

 

کانال تلگرام زهرامدیا
6089 بازدید ۱۳ نظر »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

بسم رب الشهدا والصدیقین

سلام

ضمن عرض تبریک ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و روز مادر و همچنین فرا رسیدن سال 96 خدمت شما عزیزان . من به دلیل مسافرت تا تاریخ 4 فروردین 96 نیستم و نمیتونم به نظرات جواب بدم . اگه خدا عمری داد برگشتم جواب میدم وگرنه حلالمون کنید .

دنیا به مثل بهر بشر مزرع کشت است

بی حب علی کشتن این مزرعه زشت است

بنوشته چنین بر در فردوس خداوند

هر کس که علی دوست بود اهل بهشت است

شیعه همه جا رهبر و مولاش علیست

دنیاش علی بوده و عقباش علیست

بی مهر علی زهد ابوذر همه هیچ

سلمان که محمدیست آقاش علیست

یا علی مدد

 

 1. ایمان گفت:

  کاشکی متن دعا ها رو هم میذاشتید که هم زمان با صدا خودمونم از روش بخونیم. چون یه ادمی مثل من الان به مفاتیح دسترسی ندارم شدیدا هم به دعای سریع الاستجابه امام زین العابدین نیاز دارم. الان فقط دارم گوش میکنمش. تو نت خیلی گشتم اما متن عربیشو پیدا نکردم

 2. محمد گفت:

  ممنون صحیفه سجادیه رو هم بذارید.باتشکر

 3. محمود طاهري گفت:

  بهترین و زیباترین و کاملترین سایت بوده است خدا اجرتون بده و همیشه در زیر سایه امام زمان باشید و از همه ی گزندها بدور باشید

 4. محمود طاهري گفت:

  لطفا دعا های قرآنی که برای شفاست بگذارید

 5. محمد گفت:

  سلام فیلم ملک سلیمان رو هم بذارید با تشکر

 6. محمد گفت:

  سلام اگه میشه مداهی سیستانی هم بذارید

 7. مجید گفت:

  به نام خداوند تبارک و تعالی
  بااحیای سلام وخداقوت ببخشید یک خواهشی داشتم لطفا فایل پی دی اف دعای هفته ، زیارات کامل ائمه معصومین وصلوات خاصه ها و نماززیارت و اعمال کامل روزانه را بصورت pdf برایم به ایمیلم ارسال می کنید.باتشکر

 8. علی محمد علمدار گفت:

  با سلام
  بسیار سایت خوب و کار آمدی دارید اما متاسفانه لینکهای این بخش خراب شده و نتونستم مفاتیح رو دانلود کنم لطفا اصلاحش نمایید.
  و نیز همچنین اگر لطف کنید تمامی فایلهای صوتی مفاتیح رو در یک پوشه آپلود کنید تا یکجا دانلود بشه و نیز حجم فایلها رو کاهش ندهید تا کیفیتش افت نکنه خیلی ممنون میشم.

دسته بندی