دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا

جستجو

.

آخرین نظرات

 • آموزش وردپرس در مجموعه مداحی و مناجات های علی فانی
 • ya zahra 135 در مجموعه مستند هند دوستان
 • علی در تناقضات احمدی نژاد قبل و بعد از ریاست جمهوری
 • rad-iran در دانلود سریال شوق پرواز با کیفیت عالی و لینک مستقیم
 • منیره حیدرزاده در مجموعه مستند هند دوستان
 • وفا در دانلود سریال کلانتر با لینک مستقیم - هر سه فصل
 • صنعت و هنر تجسم در دانلود سریال خرده ستمکاران با لینک مستقیم
 • بوکاموز در شعر خوانی های مصطفی صابر خراسانی
 • ستاره در دانلود سریال خرده ستمکاران با لینک مستقیم
 • مسترتست در شعر خوانی های مصطفی صابر خراسانی
 • خشکشویی در کرامات فوق العاده شهید زنگی آبادی
 • اکبر در جلسات درس طب اسلامی - آیت الله تبریزیان - 244 جلسه
 • آپ گوگل در آموزش دانلود
 • پشتیبان سایت در 110 کلیپ وسخنرانی از آیت الله محمدعلی جاودان
 • روح اله در آیت الله مصباح یزدی-سخنرانی های سیاسی و اجتماعی
 • طب الشفا در شعر خوانی های مصطفی صابر خراسانی
 • مشاور سرمایه گذاری در اعلانات سایت
 • صالح در غفلت از یار گرفتار شدن هم دارد - امید روشن بین
 • http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRirecsjyuj_x7GkrFIrZq_CB-V_An-fvPyir_zP1db3lvegEaH

  شرح «رساله انسان در عرف عرفان» تألیف علامه ذوالفنون آیت الله حسن زاده آملی توسط شاگرد ایشان استاد صمدی آملی، آمل، ۱۳۸۰-۱۳۷۷

   

   

  (شرح رساله انسان در عرف عرفان-۱) تفسیری از انسان حقیقی در عرف برهان ۰۰:۵۱:۲۱
  (شرح رساله انسان در عرف عرفان-۲) تفاوت ضیافت الهی با دیگر ضیافت ها ۰۰:۵۱:۵۶
  (شرح رساله انسان در عرف عرفان-۳) ترسیم حقایق قرآنی ۰۰:۴۵:۱۲
  (شرح رساله انسان در عرف عرفان-۴) تقرب وجودی به ذات حضرت حق ۱:۰۳:۰۰
  (شرح رساله انسان در عرف عرفان-۵) اهمیت رشد و تعالی در تمامی علوم ۰۰:۴۸:۴۲
  (شرح رساله انسان در عرف عرفان-۶) رابطه ی تشریع و تکوین ۰۰:۵۷:۵۲
  (شرح رساله انسان در عرف عرفان-۷) معنی انسان از دیدگاه منطق و عرفان ۱:۰۰:۴۱
  (شرح رساله انسان در عرف عرفان-۸) ماهیت و حد وجودی اشیاء ۰۰:۵۰:۳۸
  (شرح رساله انسان در عرف عرفان-۹) تاثیر وجود استاد در یادگیری علم ۰۰:۵۶:۰۹
  (شرح رساله انسان در عرف عرفان-۱۰) رسیدن به فعلیت در عرف عرفان ۰۰:۵۶:۱۳
  (شرح رساله انسان در عرف عرفان-۱۱) تفاوت تمیز منطقی و حقیقی بین اشیاء ۰۰:۴۹:۵۴
  (شرح رساله انسان در عرف عرفان-۱۲) رابطه ی فطرت انسانی با کسب و اکتساب ۰۰:۵۹:۵۳
  (شرح رساله انسان در عرف عرفان-۱۳) درک صفات نظام هستی ۰۰:۵۵:۲۰
  (شرح رساله انسان در عرف عرفان-۱۴) تطابق بین نظام هستی و وحدت صنع ۰۰:۵۹:۳۹
  (شرح رساله انسان در عرف عرفان-۱۵) شرح تکامل برزخی ۰۰:۳۲:۳۴
  (شرح رساله انسان در عرف عرفان-۱۶) صور بالقوه و بالفعل ۰۰:۵۹:۱۲
  (شرح رساله انسان در عرف عرفان-۱۷) صور برهان تام حکمت متعالیه ۱:۰۰:۰۹
  (شرح رساله انسان در عرف عرفان-۱۸) میزان ملکات انسان در عرف عرفان ۰۰:۵۷:۲۸
  (شرح رساله انسان در عرف عرفان-۱۹) صورت افعال انسان در ما بعد طبیغت ۰۰:۵۶:۴۵
  (شرح رساله انسان در عرف عرفان-۲۰) رابطه ی ادراکات و حیوان بالقوه و انسان بالفعل ۰۰:۵۷:۵۲
  (شرح رساله انسان در عرف عرفان-۲۱) عرفان به توحید صمدی ۱:۰۱:۵۱
  (شرح رساله انسان در عرف عرفان-۲۲) سعه ی وجودی انسان ۱:۰۱:۱۹
  (شرح رساله انسان در عرف عرفان-۲۳) فیلسوف کامل کیست؟ ۰۰:۵۲:۳۳
  (شرح رساله انسان در عرف عرفان-۲۴)اثبات عدم تعارض علوم ۰۰:۵۸:۲۰
  (شرح رساله انسان در عرف عرفان-۲۵) اسرار اسم اعظم ۰۰:۵۷:۴۱
  (شرح رساله انسان در عرف عرفان-۲۶) افزایش قدرت ادراک در نظام هستی ۰۰:۴۷:۱۶
  (شرح رساله انسان در عرف عرفان-۲۷) توحید صمدی کمال علم است. ۰۰:۵۹:۳۸
  (شرح رساله انسان در عرف عرفان-۲۸) توحید صمدی و حق الیقین ۰۰:۵۵:۱۸
  (شرح رساله انسان در عرف عرفان-۲۹) اصل رابطه ی نفس و انسان ۱:۰۰:۲۳
  (شرح رساله انسان در عرف عرفان-۳۰) قرآن و عرفان انسان ساز ۰۰:۵۶:۳۳
  (شرح رساله انسان در عرف عرفان-۳۱) عمق حقیقت نظام هستی در سوره ی توحید ۱:۰۰:۲۲
  (شرح رساله انسان در عرف عرفان-۳۲) دستیابی به مراتب عالیه ی القائات الهی ۰۰:۵۶:۵۲
  (شرح رساله انسان در عرف عرفان-۳۳) اهمیت القای دستورات انسان ساز قرآن ۰۰:۵۴:۳۸
  (شرح رساله انسان در عرف عرفان-۳۴) عرفان بالله، بزرگترین سرمایه ی وجودی انسان ۰۰:۴۶:۵۳
  (شرح رساله انسان در عرف عرفان-۳۵) مرتبط بودن اجزای عالم به یکدیگر ۰۰:۵۵:۲۶
  (شرح رساله انسان در عرف عرفان-۳۶) تعلقات انسان به اجزاء نظام هستی ۰۰:۵۲:۵۱
  (شرح رساله انسان در عرف عرفان-۳۷) الهام گرفتن از نفس انسان در خودسازی ۱:۰۴:۰۰
  (شرح رساله انسان در عرف عرفان-۳۸) موحد حقیقی کیست؟ ۰۰:۳۰:۲۰
  (شرح رساله انسان در عرف عرفان-۳۹) حالات عرفانی انسان موحد ۰۰:۴۲:۳۲
  (شرح رساله انسان در عرف عرفان-۴۰) شرح مقام شریف توجه عرفانی ۱:۰۰:۳۴
  (شرح رساله انسان در عرف عرفان-۴۱) مقدمات عرفان نظری و عملی ۰۰:۵۹:۲۳
  (شرح رساله انسان در عرف عرفان-۴۲) ارتباط با مجردات جزئیه ۱:۰۰:۱۷
  (شرح رساله انسان در عرف عرفان-۴۳) اسرار ظاهر و باطن نظام هستی ۱:۰۵:۲۶
  (شرح رساله انسان در عرف عرفان-۴۴) محاسبه ی نفس یکی از راه های رسیدن به عرفان ۱:۰۳:۱۶
  (شرح رساله انسان در عرف عرفان-۴۵) تعلق تدبیری نفس ۱:۰۹:۵۴
  (شرح رساله انسان در عرف عرفان-۴۶) حالت های رسیدن به عرفان در سوره ی واقعه ۰۰:۵۷:۵۷
  (شرح رساله انسان در عرف عرفان-۴۷) ارتباط صور ادراکی و صور تخیلی ۱:۰۱:۱۱
  (شرح رساله انسان در عرف عرفان-۴۸) وحدت وجودی نظام هستی ۰۰:۴۸:۳۳
  (شرح رساله انسان در عرف عرفان-۴۹) عمل طبق شرع مقدس ۱:۰۶:۵۹
  (شرح رساله انسان در عرف عرفان-۵۰) عرفان و معاد جسمانی ۰۰:۵۱:۳۴
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- قم ۵۱ – شناخت قوه باصره ۱:۰۱:۱۷
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- قم ۵۲ – آثار تفکر در نظام هستی ۱:۰۳:۲۸
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- قم ۵۳ – شرایط یک استاد صاحب علم چیست؟ ۱:۱۵:۲۸
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- قم ۵۴ – معنا و مبنا رفض ۰۰:۴۷:۱۱
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- قم ۵۵ – محشور شدن با انبیاء ۱:۰۰:۲۳
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- قم ۵۶ – مراتب طهارت نفس ۰۰:۵۹:۵۱
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- قم ۵۷ – صور برزخی ملکات ۱:۰۰:۴۱
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- قم ۵۸ – آثار شناخت حقایق عالم اعلی ۰۰:۵۷:۱۵
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- قم ۵۹ – شرح نزول عالم ۰۰:۳۸:۳۲
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- قم ۶۰ ۱:۰۱:۱۵
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- قم ۶۱ – شرح حضور و مراقبت نفس ۱:۰۴:۵۵
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- قم ۶۲ – مسئله روزه در ماه ذی القعده ۱:۰۴:۱۲
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- قم ۶۳ – جان انسان کامل آیینه تمام نمای دین ۱:۰۳:۱۲
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- قم ۶۴ – مذمت عجله کردن ۱:۰۳:۲۴
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- قم ۶۵ – تفسیر نفس هیولانی انسان ۰۰:۵۴:۴۰
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- قم ۶۶ – بررسی مسئله زمان بعثت ۱:۵۰:۰۰
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- قم ۶۷ – شرحی از موت ارادی ۰۰:۵۸:۴۵
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- قم ۶۸ – شرح حالت انسان در قبض ۰۰:۵۰:۲۸
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- قم ۶۹ – صبر در قبض ۰۰:۵۲:۰۲
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- قم ۷۰ – چگونگی خارج شدن از حالت قبض ۰۰:۵۶:۵۴
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- قم ۷۱ – آثار اراده و همت بر جان آدمی ۰۰:۵۸:۵۲
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- قم ۷۲ – منجی شناسی و انتظار منجی ۰۰:۵۹:۳۲
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- قم ۷۳ – جایگاه بعد مادی و معنوی انسان ۰۰:۵۰:۵۰
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- قم ۷۴ – بررسی رمز حال عارف ۱:۰۱:۲۰
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- قم ۷۵ – رابطه ماسواالله با موجودات هستی ۰۰:۴۸:۰۸
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- قم ۷۶ – شرحی از جذبه های مثالی ۰۰:۵۹:۲۶
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- قم ۷۷ – ایجاز و اتناب ۱:۰۲:۵۶
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- قم ۷۸ – مسئله انصراف از نشئه ی طبیعت ۱:۰۲:۱۰
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- قم ۷۹ – چگونگی غیبت از نشئه ی طبیعت ۱:۰۰:۳۹
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- قم ۸۰ – مقام غیبت شخص از نشئه ی طبیعت ۰۰:۵۸:۲۰
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- قم ۸۱ – بررسی مقام عصمت و کمال ۰۰:۵۸:۰۰
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- قم ۸۲ – راه های شناخت علم ۰۰:۵۹:۲۰
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- قم ۸۳ – شناخت علوم ایقانی ۰۰:۵۸:۰۱
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- قم ۸۴ – بررسی علوم اصطلاحی ۰۰:۵۸:۴۸
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- قم ۸۵ – انزال دفعی و تنزل تدریجی ۰۰:۵۴:۲۱
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- قم ۸۶ – عالم غیب و هویت انسان ۱:۰۱:۱۱
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- قم ۸۷ – شناخت قوه ی عقل فعال ۰۰:۵۹:۲۴
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- قم ۸۸ – بررسی مقام شریف امی بودن پیامبر (ص) ۱:۰۰:۱۹
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- قم ۸۹ – اوصاف الگوهای انسان در دین ۰۰:۵۴:۵۵
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- قم ۹۰ – اصول ایقانی در اعتقادات ایمانی ۰۰:۵۶:۳۰
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- قم ۹۱ – چگونگی انتقال شخص از مرتبه ماده به مرتبه مجرد ۰۰:۴۸:۳۹
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- قم ۹۲ – بررسی جسمیت عمل ۱:۰۰:۲۰
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- قم ۹۳ – درجات معرفت نفس ۰۰:۵۶:۵۹
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- قم ۹۴ – تاثیر اعتقاد به حشردر انسان ۰۰:۵۵:۵۶
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- قم ۹۵ – مسئله احضار ارواح ۱:۰۱:۱۸
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- قم ۹۶ – احکام آب قلیل ۰۰:۵۸:۳۶
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- قم ۹۷ – چگونگی ارتقاء اخلاص در انسان ۰۰:۵۹:۴۷
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- قم ۹۸ – ادراک حسی چیست ؟ ۰۰:۴۷:۳۵
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- قم ۹۹ – تاثیر حس بر علم و عمل انسان ۰۰:۵۹:۳۸
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- قم ۱۰۰ – رابطه قرآن و برهان و عرفان ۰۰:۴۲:۱۳
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- قم ۱۰۱ – چگونگی بهره وری صحیح از علم ۰۰:۵۷:۵۳
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- قم ۱۰۲ – توصیه به فکر در فلسفه ۱:۰۱:۲۵
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- قم ۱۰۳ – بررسی وجود حقیقی و ظاهری ملائکه ۰۰:۵۸:۲۸
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- قم ۱۰۴ – ظهور مثالی بدن در عالم برزخ ۰۰:۵۳:۲۷
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- قم ۱۰۵ – شرح روایات ائمه (ع)در مبحث عرفان ۰۰:۴۸:۴۷
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- قم ۱۰۶ – مرگ و اصول دنیوی آن ۱:۰۰:۱۴
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- قم ۱۰۷ – شناخت حالات انسان در نشئه طبیعت ۰۰:۵۷:۵۶
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- قم ۱۰۸ -تابش نور بر سطح ظاهری اجسام ۰۰:۵۵:۳۵
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- قم ۱۰۹ – برزخ به چه معناست ؟ ۰۰:۵۹:۴۴
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- قم ۱۱۰ – کیفیت تنزل وحی ۰۰:۵۲:۴۲
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- قم ۱۱۱ – راه تکامل و به فعلیت رسیدن انسان ۰۰:۵۷:۱۴
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- قم ۱۱۲ – شرح صورت مثالیه انسان ۰۰:۵۰:۲۹
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- قم ۱۱۳ – خصائص بدن طبیعی ۰۰:۵۶:۰۷
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- قم ۱۱۴ – خلق محتاج به حق ۰۰:۵۸:۵۰
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- قم ۱۱۵ – شرایط عروج نفس ناطقه انسانی ۰۰:۵۳:۵۹
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- قم ۱۱۶ – مراد از تجسم اعمال در آخرت چیست ؟ ۰۰:۴۶:۵۶
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- قم ۱۱۷ – راه حصول جمال ۰۰:۵۹:۱۱
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- قم ۱۱۸ – تشبیه دنیا به عالم طبیعت ۰۰:۵۸:۰۷
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- قم ۱۱۹ – اهل الجنه و اهل الله چه کسانی هستند؟ ۱:۰۳:۰۴
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- قم ۱۲۰ – بررسی سیر تکاملی موجودات در طبیعت ۰۰:۵۷:۳۸
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- قم ۱۲۱ – تفسیر متکلم شدن اشیاء ۰۰:۵۹:۴۹
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- قم ۱۲۲ – منزلت بسم الله الرحن الرحیم ۰۰:۵۹:۰۲
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- قم ۱۲۳ – مبنای معاد جسمانی ۰۰:۵۷:۲۰
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- قم ۱۲۴ – مسئله ی امنتاع شخص از عمل سوء ۰۰:۵۸:۲۵
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- قم ۱۲۵ – چگونگی تجرد تام از ماهیت ۰۰:۵۸:۰۰
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- قم ۱۲۶ – تعلق نفس نباتی به بدن ۱:۰۳:۴۳
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- قم ۱۲۷ – فوت نفس ۰۰:۳۹:۵۶
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- قم ۱۲۸ – نفس ،کمال جسم طبیعی است. ۱:۰۲:۴۶
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- قم ۱۲۹ – تفاوت حیات بدن دنیایی با بدن اخروی ۰۰:۵۲:۳۰
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- قم ۱۳۰ – آثار نفس بر جسم طبیعی ۰۰:۵۳:۴۰
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- قم ۱۳۱ – ادراک حیات اخروی ۰۰:۵۴:۰۸
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- قم ۱۳۲ – فضائل عید الزهرا ۰۰:۵۱:۳۷
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- قم ۱۳۳ – شناخت قوه ی باصره ۰۰:۴۶:۳۰
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- قم ۱۳۴ – شناخت خواص نبوت ۰۰:۵۰:۲۶
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- قم ۱۳۵ – آثار مراقبت از نفس ۰۰:۵۷:۲۲
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- قم ۱۳۶ – شرایط عصمت از نظر عرفان ۱:۰۱:۴۳
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- قم ۱۳۷ – کیفیت تلقی وحی ۰۰:۵۰:۳۳
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- قم ۱۳۸ – فضائل قوه عاقله ۰۰:۵۸:۰۶
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- قم ۱۳۹ – اتحاد قوای وجودی در راستای تکامل انسان ۰۰:۵۴:۰۲
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- قم ۱۴۰ – حقایق القایی نفس ۱:۰۱:۰۴
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- قم ۱۴۱ – بررسی محسوسات عالم خیال ۰۰:۴۵:۰۹
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- قم ۱۴۲ – تصویر گری خیال در قوس نزول ۰۰:۵۱:۱۱
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- قم ۱۴۳ – کار قوه خیال در تثبیت معانی ۰۰:۵۶:۴۵
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- قم ۱۴۴ – ابواب حقیقت علم ۰۰:۵۵:۱۹
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- قم ۱۴۵ – سرشت قوه متخیله بر چه اساسی است؟ ۰۰:۴۳:۱۷
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- قم ۱۴۶ – انشاعات صور خیالیه ۱:۰۲:۲۵
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- قم ۱۴۷ – فتاح القلوب بودن پروردگار ۰۰:۵۸:۱۶
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- قم ۱۴۸ – منشاء اراده نفس ناطقه انسانی ۱:۰۳:۰۳
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- قم ۱۴۹ – ثابت سیال در حرکت جوهری چیست؟ ۰۰:۵۴:۳۶
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- قم ۱۵۰ – تفاوت بدن های انسانی در چیست؟ ۰۰:۵۵:۰۱
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- قم ۱۵۱ – چگونگی احوال انسان ها در قیامت ۱:۰۰:۰۷
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- قم ۱۵۲ – عالم آخرت حیات محض است . ۰۰:۵۷:۲۴
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- قم ۱۵۳ – شناخت سیر و مراتب نفس ۰۰:۵۱:۳۴
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- قم ۱۵۴ – بررسی نشانه های معاد جسمانی ۰۰:۵۷:۱۱
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- قم ۱۵۵ – وجود ادراکی ملائکه ۰۰:۵۴:۴۲
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- قم ۱۵۶ – حالت انسان در حال موت ۰۰:۵۶:۰۷
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- قم ۱۵۷ – مراد از بشارت پروردگار به انسان در دنیا چیست؟ ۱:۰۰:۴۵
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- قم ۱۵۸ – مسئله تجسم اعمال در معاد جسمانی ۰۰:۵۴:۴۴
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- قم ۱۵۹ – ترس از موت ۰۰:۵۳:۰۸
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- قم ۱۶۰ – تشریحیات عالم ماده ۱:۰۷:۰۳
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- قم ۱۶۱ – بررسی اجناس عوالم ۰۰:۵۸:۳۰
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- قم ۱۶۲ – شرح انفسی آیات و روایات اهل بیت(ع) ۱:۰۴:۳۵
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- قم ۱۶۳ – معنا و مبنای طی الارض ۰۰:۵۷:۱۸
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- قم ۱۶۴ – فضیلت زیارت اهل بیت (ع) ۱:۰۱:۵۸
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- قم ۱۶۵ – توصیه به داشتن بینش الهی ۰۰:۵۷:۵۰
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- قم ۱۶۶ – تفاوت سیر آفاقی با سیر انفسی ۰۰:۵۶:۰۱
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- قم ۱۶۷ – چگونگی حرکت از سیئات به نیکی ها ۰۰:۵۹:۰۲
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- قم ۱۶۸ – انسان موجود ممتد از فرش تا عرش ۰۰:۵۹:۲۱
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- قم ۱۶۹ – علل انحرافات در طول تاریخ ۰۰:۵۸:۳۳
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- قم ۱۷۰ – تقسیم عوالم در فلسفه ۰۰:۵۵:۵۰
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- قم ۱۷۱ – اثبات جوهر بودن علم و عمل ۰۰:۵۷:۴۳
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- قم ۱۷۲ – شناخت صورت باطنی عمل ۱:۰۳:۲۴
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- قم ۱۷۳ – آثار نفس در مقام علم و عمل ۱:۰۳:۴۰
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- قم ۱۷۴ – اتحاد عالم و معلوم به چه شکل است ؟ ۱:۰۵:۱۸
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- قم ۱۷۵ – بررسی ادراک انسان از صور محسوسات ۰۰:۵۷:۱۷
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- قم ۱۷۶ – رابطه ی فیض الهی با جدول وجودی هر شخص ۱:۰۱:۲۷
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- قم ۱۷۷ – آثار تعلق نفس به بدن ۱:۰۱:۰۱
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- قم ۱۷۸ – جایگاه علم و عالم روحانیت ۱:۰۳:۱۴
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- آمل ۱ – بررسی و شناخت انسان از دیدگاه عرفان ۱:۰۱:۳۸
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- آمل ۲ – رابطه ی عرفان با قرآن به چه گونه است؟ ۰۰:۵۶:۲۷
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- آمل ۳ – آثار شناخت اقسام موجودات ۰۰:۵۵:۱۸
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- آمل ۴ – رابطه منطق با حدود اشیاء ۰۰:۵۸:۳۰
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- آمل ۵ – توحید اولین راه رسیدن به عرفان حقیقی ۰۰:۳۹:۳۱
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- آمل ۶ – نقطه اشتراک و جنس به چه معناست؟ ۰۰:۵۷:۱۶
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- آمل ۷ – اقسام موجود مجرد ۰۰:۵۴:۵۴
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- آمل ۸ – بررسی متن حقیقت انسان ۱:۰۱:۱۳
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- آمل ۹ – چگونگی تکون نطفه ۱:۰۱:۱۸
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- آمل ۱۰ – بررسی قوای نطفه برای به فعلیت رسیدن ۱:۰۱:۵۳
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- آمل ۱۱ – تولد حضرت آدم از دید عرفان ۱:۰۱:۵۶
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- آمل ۱۲ – رشد نطفه در رحم ۰۰:۴۱:۰۸
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- آمل ۱۳ – چگونگی حیوان ناطق ۱:۰۱:۵۰
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- آمل ۱۴ – رابطه اعمال کسبی و اکتسابی ۱:۰۱:۴۶
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- آمل ۱۵ – اوصاف انسان اکتسابی ۱:۰۱:۵۳
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- آمل ۱۶ ۱:۰۲:۱۱
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- آمل ۱۷ – نتیجه اتحاد موجودات هستی ۰۰:۵۸:۰۱
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- آمل ۱۸ – آیا حیوانات هم در قیامت محشور میشوند؟ ۰۰:۳۳:۲۵
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- آمل ۱۹ – منظور از ملاکات نفس چیست؟ ۱:۰۱:۴۱
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- آمل ۲۰ – مقام قرآن درعرفان ۰۰:۵۳:۱۲
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- آمل ۲۱ – تفسیر مزاج انسانی ۱:۰۲:۰۴
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- آمل ۲۲ – قوای صالحه نفس ۱:۰۱:۳۲
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- آمل ۲۳ – رابطه اعمال با ملاکات نفس ۰۰:۵۶:۳۶
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- آمل ۲۴ – شناخت اقسام خوهای حیوانی ۱:۱۳:۲۲
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- آمل ۲۵ – عرفان به توحید صمدی ۱:۰۱:۵۸
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- آمل ۲۶ – راه شناخت مراتب علم و عرفان ۱:۰۲:۱۵
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- آمل ۲۷ – آثار شناخت اصل یقین اصول ۰۰:۴۰:۵۲
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- آمل ۲۸ – حدود و شرایط طی الارض ۰۰:۳۶:۰۶
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- آمل ۲۹ – شناخت صور معقوله ۰۰:۳۹:۵۳
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- آمل ۳۰ – قیامت ظرف ظهور حقایق ۰۰:۴۴:۰۴
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- آمل ۳۱ – اتحاد وجودی قضا و مقتضی ۱:۰۰:۳۴
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- آمل ۳۲ – شناخت ابزار وجودی موجودات ۱:۰۱:۱۸
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- آمل ۳۳ – وسائل ذایته نفس ۰۰:۳۵:۰۷
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- آمل ۳۴ – حجاب برزخی چیست؟ ۰۰:۴۰:۲۱
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- آمل ۳۵ – ساخت بدن مثالی توسط نفس ۱:۰۰:۲۲
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- آمل ۳۶ – تاثیرات نفس بر بدن ۰۰:۳۷:۲۴
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- آمل ۳۷ – مسئله انقطاع نفس از بدن ۰۰:۲۰:۵۷
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- آمل ۳۸ – بررسی اشراقات نفس ۰۰:۵۳:۵۴
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- آمل ۳۹ – ارتباط وجودی موجودات به چه شکل است ؟ ۰۰:۵۰:۲۹
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- آمل ۴۰ – تن، حجاب مانع از رسیدن به عالم روحانی ۰۰:۴۶:۰۱
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- آمل ۴۱ – جایگاه فرد مبلغ ۱:۰۸:۳۴
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- آمل ۴۲ – بررسی عالم قبر و قیامت ۰۰:۵۵:۳۶
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- آمل ۴۳ – منظور از قبر عنصری چیست؟ ۰۰:۴۹:۲۰
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- آمل ۴۴ – بررسی عیون مسائل نفس ۰۰:۴۶:۰۸
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- آمل ۴۵ – بررسی اقسام بلوغ ۰۰:۴۵:۱۲
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- آمل ۴۶ – آثار عرفان به توحید صمدی ۰۰:۵۱:۱۵
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- آمل ۴۷ – مراحل رسیدن به کمال ۰۰:۵۲:۵۲
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- آمل ۴۸ – بررسی حقیقت عرفان ۰۰:۵۴:۲۵
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- آمل ۴۹ – بررسی کمال علم ادراکی و شهودی ۰۰:۵۲:۰۰
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- آمل ۵۰ – آثار ظهور توحید صمدی ۰۰:۴۷:۲۲
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- آمل ۵۱ – ترجیع بند دیوان امام ۱:۰۰:۲۸
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- آمل ۵۲ – حقیقت عرفان در قرآن چیست؟ ۰۰:۵۲:۴۰
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- آمل ۵۳ – مقدمات سیر انفسی چیست؟ ۰۰:۳۹:۱۵
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- آمل ۵۴ – جایگاه نام خدا در سخن ۰۰:۴۹:۲۳
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- آمل ۵۵ – حقیقت عرفان توحید عملی چیست؟ ۰۰:۴۳:۲۰
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- آمل ۵۶ – رابطه ی معنای عرفان و قرآن ۰۰:۴۶:۱۹
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- آمل ۵۷ – مقام مرسل پیامبران ۰۰:۵۴:۴۰
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- آمل ۵۸ – راه رسیدن القائات حق تعالی ۰۰:۵۶:۰۸
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- آمل ۵۹ – شرح سر و حقیقت سماء ۰۰:۵۴:۴۰
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- آمل ۶۰ – چرا خداوند عالم را خلق کرده است . ۰۰:۵۰:۴۵
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- آمل ۶۱ – تاثیر ریاضت بر جان آدمی ۰۰:۵۱:۴۶
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- آمل ۶۲ – مسئله روزه قضاشده ۱:۰۵:۱۰
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- آمل ۶۳ – آثار توسل به مقام ولایت ۱:۰۴:۴۹
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- آمل ۶۴ – چرا بازار سیر و سلوک همیشه داغ است؟ ۰۰:۵۸:۲۲
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- آمل ۶۵ – قوه ی شهوت در اصطلاح فلسفی به چه معناست؟ ۱:۰۰:۲۱
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- آمل ۶۶ – ولایت تکوینی به چه معناست؟ ۰۰:۵۹:۴۸
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- آمل ۶۷ – تفسیر اخلاص و صفای نفس ۱:۰۰:۴۷
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- آمل ۶۸ – شناخت لطافت های تعبیر خواب ۰۰:۴۶:۵۱
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- آمل ۶۹ – راه جلوگیری از افتادن به گناه ۰۰:۵۷:۴۴
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- آمل ۷۰ – مثال هایی از طی نمودن راه عملی کمال ۰۰:۳۵:۲۲
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- آمل ۷۱ – بررسی مسئله خواب در بهشت ۰۰:۲۵:۵۱
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- آمل ۷۲ – بررسی سیر جوهری نفس ۰۰:۳۴:۱۹
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- آمل ۷۳ – معاد جسمانی و تجسم اعمال ۰۰:۵۶:۲۹
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- آمل ۷۴ – مقتل خوانی برای امام حسین (ع) ۱:۰۱:۰۲
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- آمل ۷۵ – معنا و مبنا تجسم اعمال ۰۰:۳۷:۴۵
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- آمل ۷۶ – منظور از جسم دهری چیست؟ ۰۰:۴۳:۳۸
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- آمل ۷۷ – تاثیر خواست و اراده خدا در عالم ۰۰:۵۱:۵۳
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- آمل ۷۸ – بررسی نظام اراده انسانی ۱:۰۰:۱۵
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- آمل ۷۹ – مضررات تعلق به بدن ۰۰:۴۶:۵۵
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- آمل ۸۰ – چگونگی حیات ماوراء طبیعت ۰۰:۳۱:۱۱
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- آمل ۸۱ – بررسی مسئله حیات برای کلیه موجودات ۱:۱۵:۵۹
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- آمل ۸۲ – بررسی حرکت قهقرا ۰۰:۳۴:۲۷
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- آمل ۸۳ – چگونگی تصور صورت عمل برای افراد ۰۰:۴۴:۳۲
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- آمل ۸۴ – تجدد امثال به چه معناست؟ ۰۰:۵۳:۵۴
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- آمل ۸۵ – آثار عرض ذاتی ۰۰:۵۵:۱۰
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- آمل ۸۶ – شناخت معنای ظاهری قرآن ۰۰:۵۴:۴۷
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- آمل ۸۷ – آخرت کاملترین نظام مشیت انسانی ۱:۰۰:۵۵
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- آمل ۸۸ – سیر نفس به حالات معنوی ۰۰:۴۹:۰۳
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- آمل ۸۹ – حکمت حوادث طبیعی در عرفان ۰۰:۵۵:۳۲
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- آمل ۹۰ – خروج شی از ذات بالعرض ۱:۰۰:۰۲
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- آمل ۹۱ – حیات بدن اخروی به چه شکل است ؟ ۰۰:۵۳:۲۸
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- آمل ۹۲ – آیا حیات جسمی ذاتی است؟ ۰۰:۳۴:۰۲
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- آمل ۹۳ – راه رسیدن به بصیرت باطنی ۰۰:۲۷:۳۱
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- آمل ۹۳ ۰۰:۲۷:۳۱
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- آمل ۹۴ – سرشته شدن قوه ی خیال بر تصویر ۰۰:۴۸:۳۱
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- آمل ۹۵ – بررسی مسئله حیات محض ۰۰:۵۲:۲۹
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- آمل ۹۶ – تصویر محسوسات توسط قوه ی خیال ۰۰:۵۷:۲۶
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- آمل ۹۷ – اقسام قوای ادراکی ۰۰:۵۳:۰۹
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- آمل ۹۸ – چگونگی کسب آگاهی بین صورت و معنا ۰۰:۴۳:۱۵
  شرح رساله انسان در عرف عرفان- آمل ۹۹ – بررسی تجرد تام عالم آخرت ۱:۲۱:۴۵
  13798 بازدید ۸ نظر »

  ارسال نظر

  آموزش دانلود از سایت

  http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

  فروشگاه سایت

  1. محمدجواد گفت:

   بسیار عالی
   مجموعه عظیمی است به لحاظ معنوی عرض میکنم
   ان شاءالله درخشش وجود ایشان روشنای دل خوانندگان این اثر یگانه دوران باشد

   [پاسخ]

  2. حسن گفت:

   با عرض سلام و خسته نباشید
   و با تشکر از سایت خیلی خوبتونو من چنتا از مجموعه سخنرانیهای سایتتون رو میخوام.چیکار باید بکنم؟میشه برام با پست بفرستید؟
   با تشکر

   [پاسخ]

   ya zahra 110 پاسخ در تاريخ بهمن ۱۱ام, ۱۳۹۴ ۲۱:۲۲:

   سلام کدوم سخنرانی ها؟

   [پاسخ]

  3. حسن گفت:

   مجموعه سخنرانی های آقای صمدی آملی و جوادی آملی و حسن زاده را میخوام

   [پاسخ]

   ya zahra 110 پاسخ در تاريخ بهمن ۲۷ام, ۱۳۹۴ ۱۵:۵۸:

   سلام باور کن خودمم ندارمشون
   بهترین کار اینه که اگه نت پرسرعت نداری پول بدی به یه کافی نت که برات دانلود کنه خیلی هم از خریدن ارزونتر در میاد

   [پاسخ]

  4. سالک گفت:

   سلام فایل یکجا کن همه رو یه لینک بزار به اسم صمدی املی

   [پاسخ]

   ya zahra 135 پاسخ در تاريخ آذر ۳ام, ۱۳۹۷ ۰۴:۱۸:

   سلام از آموزش شماره ۴ استفاده کن
   http://www.zahra-media.ir/150348-2/

   [پاسخ]

  5. مهدی گفت:

   بسم الله الرحمن الرحیم
   سلام. واقعا از زحماتتون ممنونم. اجرتون با مادر کل هستی فاطمه زهرا.
   انسان در عرف عرفان رو تا جلسه ۹۹ گذاشتید مابقیشو چطور دانلود کنم؟ اگه از بقیه دروس استاد صمدی هم اطلاع دارید لطف کنید بگید.

   اجرکم عندالزهرا.

   [پاسخ]

  دسته بندی

  امارگیر وبلاگامارگیر سایتتقویم و ساعت
  مشاهده آمار وبسایت