دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا

جستجو

مکتب انتظار در مهدویت / حجت الاسلام پناهیان

حجت الاسلام پناهیان-اصول تزکیه-طرحی نو و کامل در بیان و قواعد کلیدی ، رشد معنوی و اخلاق اسلامی (جلسه اول-تصویری) ۲۱:۳۰
حجت الاسلام پناهیان-اصول تزکیه-طرحی نو و کامل در بیان و قواعد کلیدی ، رشد معنوی و اخلاق اسلامی (جلسه اول-صوتی) ۲۱:۳۱
راهنما شناسی۱۴/۵/۱۳۹۱تصویری ۵۵:۲۰
راهنما شناسی ۱۴/۵/۱۳۹۱صوتی ۵۵:۲۰
سوق به ایمان نتیجه علم(صوتی)۱۲/۵/۹۱ ۱:۰۶:۴۱
مبارزه با هوای نفس(تصویری) ۲۸/۵/۹۱ ۱:۰۹:۴۳
مبارزه با هوای نفس(صوتی) ۲۸/۵/۹۱ ۱:۰۹:۴۳
رهایی از هوای نفس(تصویری) ۲۷/۵/۹۱ ۱:۰۴:۳۸
رهایی از هوای نفس(صوتی) ۲۷/۵/۹۱ ۱:۰۴:۳۸
تزکیه برای خدا(تصویری) ۲۶/۵/۹۱ ۴۵:۵۷
تزکیه برای خدا(صوتی) ۲۶/۵/۹۱ ۴۵:۵۷
ملاقات باخدا(تصویری) ۲۵/۵/۹۱ ۴۳:۲۲
ملاقات باخدا(صوتی) ۲۵/۵/۹۱ ۴۳:۲۲
فرهنگ سازی تزکیه(تصویری) ۲۴/۵/۹۱ ۵۳:۵۵
فرهنگ سازی تزکیه(صوتی) ۲۴/۵/۹۱ ۵۳:۵۵
عزم درتزکیه(تصویری) ۱۵/۵/۹۱ ۴۸:۴۵
عزم درتزکیه(صوتی) ۱۵/۵/۹۱ ۴۸:۴۵
ولایت پذیری وتزکیه(تصویری) ۱۴/۵/۹۱ ۵۵:۲۰
ولایت پذیری وتزکیه(صوتی) ۱۴/۵/۹۱ ۵۵:۲۰
سوق به ایمان نتیجه علم( تصویری) ۱۳/۵/۹۱ ۱:۰۶:۴۱
سوق به ایمان نتیجه علم (صوتی) ۱۳/۵/۹۱ ۱:۰۳:۴۸
مبارزه باعلایق درراستای تزکیه(تصویری) ۱۲/۵/۹۱ ۱:۰۳:۲۶
مبارزه باعلایق درراستای تزکیه(صوتی) ۱۲/۵/۹۱ ۱:۰۳:۲۶
ادب در دین وتزکیه (تصویری)۱۱/۵/۹۱ ۴۶:۱۸
ادب دردین وتزکیه(صوتی)۱۱/۵/۹۱ ۴۶:۱۹
معرفت نفس درتزکیه(تصویری)۱۰/۵/۹۱ ۱:۰۱:۰۶
تزکیه وسهولت در زندگی(تصویری)۹/۵/۹۱ ۵۹:۲۸
معرفت نفس درتزکیه(صوتی)۱۰/۵/۹۱ ۱:۰۱:۰۶
تزکیه وسهولت درزندگی(صوتی)۹/۵/۹۱ ۵۹:۲۸
درک انتظارات مولا(تصویری)۸/۵/۹۱ ۱:۰۱:۴۵
درک انتظارات مولا(صوتی)۸/۵/۹۱ ۱:۰۱:۴۵
تزکیه نیازکل زندگی (تصویری)۷/۵/۹۱ ۵۵:۵۸
تزکیه نیازکل زندگی (صوتی)۷/۵/۹۱ ۵۵:۵۸
ضرورت هدف درزندگی(تصویری)۶/۵/۹۱ ۴۹:۵۸
ضرورت هدف درزندگی(صوتی)۶/۵/۹۱ ۴۹:۵۸
تزکیه اصلی ترین رسالت پیامبران(تصویری)۵/۵/۹۱ ۴۵:۳۴
تزکیه اصلی ترین رسالت پیامبران(صوتی)۵/۵/۹۱ ۴۵:۳۴
طرح مسئله به جای توضیح موضوع(تصویری)۴/۵/۹۱ ۵۸:۵۴
طرح مسئله به جای توضیح موضوع( صوتی)۴/۵/۹۱ ۵۸:۵۴
چگونگی به کمال رسیدن(صوتی)۳/۵/۹۱ ۵۲:۱۰
تزکیه تنها راه رشد روح(تصویری)۲/۵/۹۱ ۴۴:۰۸
تزکیه تنها راه رشد روح(صوتی)۲/۵/۹۱ ۵۹:۰۰
فرایندتزکیه(تصویری)۱/۵/۹۱ ۴۴:۰۸
فرایندتزکیه(صوتی)۱/۵/۹۱ ۴۴:۰۸
رمضان فرصت دوری ازجهل(تصویری)۳۱/۴/۹۱ ۵۳:۴۴
رمضان فرصت دوری از جهل(صوتی)۳۱/۴/۹۱ ۵۳:۴۴
طلب توفیق در هر زمان ۴۶:۴۱
مروری بر تاریخ زندگی حضرت علی (ع) ۵۳:۰۰
بهترین فایده ی ماه رمضان ۴۴:۲۷
نتیجه تزکیه ۴۵:۱۱
ادب دنیای غرب و اسلام ۵۳:۱۱
اقدام علیه میل باطنی غلط ۴۲:۰۲
رابطه ی کنترل ظاهر و باطن ۵۲:۰۸
برخورد سیاسی تدبیری بانفس ۱:۰۱:۰۹
امید به محبت خدا ۵۵:۴۳
مشقت های کنترل نفس ۵۸:۰۷

مطالب مشابه

945 بازدید نظر: »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

فروشگاه سایت

دسته بندی

امارگیر سایت