دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا

جستجو

.

noorodin

این مجموعه درباره خاطرات سید نورالدین عافی، جانباز ۷۰ درصد است که در سن ۱۵ سالگی وارد جبهه‌های جنگ تحمیلی عراق علیه ایران شد و بارها مجروح شد.

برای شادی روح شهدا و امام شهدا و فرج آقا امام زمان هر دانلود یک صلوات ختم شود.

دانلود فیلم با کیفیت بالا
بخش اول بخش دوم بخش سوم بخش چهارم
۲۴,۴۱۵ کیلوبایت ۲۴,۴۱۵ کیلوبایت ۲۴,۴۱۵ کیلوبایت ۲۴,۴۱۵ کیلوبایت
بخش پنجم بخش ششم
۲۴,۴۱۵ کیلوبایت ۱۰,۵۸۷ کیلوبایت
ابتدا تمامی قسمت ها را دانلود کرده و سپس نسبت به باز کردن آن اقدام نمایید.
در صورتی که نرم افزار  ( WinRar ) بر روی رایانه ی خود نصب ندارید
می توانید از اینجا دریافت نمایید.
نورالدین پسر ایران – قسمت نهم

 

«نورالدین پسر ایران» در ۳۰ قسمت ۱۵ دقیقه‌ای در قالب نیمه‌ انیمیشن است. این مجموعه درباره خاطرات سید نورالدین عافی، جانباز ۷۰ درصد است که در سن ۱۵ سالگی وارد جبهه‌های جنگ تحمیلی عراق علیه ایران شد و بارها مجروح شد.

دانلود فیلم با کیفیت بالا
بخش اول بخش دوم بخش سوم بخش چهارم
۲۴,۴۱۵ کیلوبایت ۲۴,۴۱۵ کیلوبایت ۲۴,۴۱۵ کیلوبایت ۲۴,۴۱۵ کیلوبایت
بخش پنجم بخش ششم
۲۴,۴۱۵ کیلوبایت ۱۹,۵۵۵ کیلوبایت
ابتدا تمامی قسمت ها را دانلود کرده و سپس نسبت به باز کردن آن اقدام نمایید.
در صورتی که نرم افزار  ( WinRar ) بر روی رایانه ی خود نصب ندارید
می توانید از اینجا دریافت نمایید.
نورالدین پسر ایران – قسمت هشتم

 

«نورالدین پسر ایران» در ۳۰ قسمت ۱۵ دقیقه‌ای در قالب نیمه‌ انیمیشن است. این مجموعه درباره خاطرات سید نورالدین عافی، جانباز ۷۰ درصد است که در سن ۱۵ سالگی وارد جبهه‌های جنگ تحمیلی عراق علیه ایران شد و بارها مجروح شد.

دانلود فیلم با کیفیت بالا
بخش اول بخش دوم بخش سوم بخش چهارم
۱۴,۶۴۹ کیلوبایت ۱۴,۶۴۹ کیلوبایت ۱۴,۶۴۹ کیلوبایت ۱۴,۶۴۹ کیلوبایت
بخش پنجم بخش ششم
۱۴,۶۴۹ کیلوبایت ۱۰,۶۷۴ کیلوبایت
ابتدا تمامی قسمت ها را دانلود کرده و سپس نسبت به باز کردن آن اقدام نمایید.
در صورتی که نرم افزار  ( WinRar ) بر روی رایانه ی خود نصب ندارید
می توانید از اینجا دریافت نمایید.
نورالدین پسر ایران – قسمت هفتم

 

رهسپار جبهه/ «نورالدین پسر ایران» در ۳۰ قسمت ۱۵ دقیقه‌ای در قالب نیمه‌ انیمیشن است. این مجموعه درباره خاطرات سید نورالدین عافی، جانباز ۷۰ درصد است که در سن ۱۵ سالگی وارد جبهه‌های جنگ تحمیلی عراق علیه ایران شد و بارها مجروح شد.

دانلود فیلم با کیفیت بالا
بخش اول بخش دوم بخش سوم بخش چهارم
۲۱,۴۸۵ کیلوبایت ۲۱,۴۸۵ کیلوبایت ۲۱,۴۸۵ کیلوبایت ۲۱,۴۸۵ کیلوبایت
بخش پنجم
۱۸,۲۱۱ کیلوبایت
ابتدا تمامی قسمت ها را دانلود کرده و سپس نسبت به باز کردن آن اقدام نمایید.
در صورتی که نرم افزار  ( WinRar ) بر روی رایانه ی خود نصب ندارید
می توانید از اینجا دریافت نمایید.
نورالدین پسر ایران – قسمت ششم

 

در یک قدمی شهادت/ «نورالدین پسر ایران» در ۳۰ قسمت ۱۵ دقیقه‌ای در قالب نیمه‌ انیمیشن است. این مجموعه درباره خاطرات سید نورالدین عافی، جانباز ۷۰ درصد است که در سن ۱۵ سالگی وارد جبهه‌های جنگ تحمیلی عراق علیه ایران شد و بارها مجروح شد.

دانلود فیلم با کیفیت بالا
بخش اول بخش دوم بخش سوم
۲۱,۴۸۵ کیلوبایت ۲۱,۴۸۵ کیلوبایت ۱۶,۳۲۸ کیلوبایت
ابتدا تمامی قسمت ها را دانلود کرده و سپس نسبت به باز کردن آن اقدام نمایید.
در صورتی که نرم افزار  ( WinRar ) بر روی رایانه ی خود نصب ندارید
می توانید از اینجا دریافت نمایید.
نورالدین پسر ایران – قسمت پنجم

 

در یک قدمی شهادت/ «نورالدین پسر ایران» در ۳۰ قسمت ۱۵ دقیقه‌ای در قالب نیمه‌ انیمیشن است. این مجموعه درباره خاطرات سید نورالدین عافی، جانباز ۷۰ درصد است که در سن ۱۵ سالگی وارد جبهه‌های جنگ تحمیلی عراق علیه ایران شد و بارها مجروح شد.

دانلود فیلم با کیفیت بالا
بخش اول بخش دوم بخش سوم
۲۱,۴۸۵ کیلوبایت ۲۱,۴۸۵ کیلوبایت ۱۶,۳۸۰ کیلوبایت
ابتدا تمامی قسمت ها را دانلود کرده و سپس نسبت به باز کردن آن اقدام نمایید.
در صورتی که نرم افزار  ( WinRar ) بر روی رایانه ی خود نصب ندارید
می توانید از اینجا دریافت نمایید.
نورالدین پسر ایران – قسمت چهارم

 

اولین مجروحیت/ «نورالدین پسر ایران» در ۳۰ قسمت ۱۵ دقیقه‌ای در قالب نیمه‌ انیمیشن است. این مجموعه درباره خاطرات سید نورالدین عافی، جانباز ۷۰ درصد است که در سن ۱۵ سالگی وارد جبهه‌های جنگ تحمیلی عراق علیه ایران شد و بارها مجروح شد. پاییز سال ۱۳۶۰ تصمیم گرفتم از سپاه کردستان به سپاه جنوب منتقل شوم. از طرف دیگر ماه محرم نزدیک بود و دلم برای عاشورا در تبریز یک ذره شده بود . درخواست چند روز مرخصی کردم که قبول نکردند و با کلی بحث و دعوا …

دانلود فیلم با کیفیت بالا
بخش اول بخش دوم بخش سوم
۲۱,۴۸۵ کیلوبایت ۲۱,۴۸۵ کیلوبایت ۱۵,۷۰۳ کیلوبایت
ابتدا تمامی قسمت ها را دانلود کرده و سپس نسبت به باز کردن آن اقدام نمایید.
در صورتی که نرم افزار  ( WinRar ) بر روی رایانه ی خود نصب ندارید
می توانید از اینجا دریافت نمایید.
نورالدین پسر ایران – قسمت سوم

 

شهادت شهید مدنی/ «نورالدین پسر ایران» در ۳۰ قسمت ۱۵ دقیقه‌ای در قالب نیمه‌ انیمیشن است. این مجموعه درباره خاطرات سید نورالدین عافی، جانباز ۷۰ درصد است که در سن ۱۵ سالگی وارد جبهه‌های جنگ تحمیلی عراق علیه ایران شد و بارها مجروح شد.روزی که خبر شهادت شهید بهشتی را آوردند همه خیلی ناراحت بودند و آنروز به جمله تاریخی امام در مورد شهید بهشتی پی بردم. در آن زمان امنیت جاده را به ما سپردند …

دانلود فیلم با کیفیت بالا
بخش اول بخش دوم بخش سوم
۲۴,۴۱۵ کیلوبایت ۲۴,۴۱۵ کیلوبایت ۱۵,۹۱۷ کیلوبایت
ابتدا تمامی قسمت ها را دانلود کرده و سپس نسبت به باز کردن آن اقدام نمایید.
در صورتی که نرم افزار  ( WinRar ) بر روی رایانه ی خود نصب ندارید
می توانید از اینجا دریافت نمایید.
نورالدین پسر ایران – قسمت دوم

 

کشتن اولین عراقی/«نورالدین پسر ایران» در ۳۰ قسمت ۱۵ دقیقه‌ای در قالب نیمه‌ انیمیشن است. این مجموعه درباره خاطرات سید نورالدین عافی، جانباز ۷۰ درصد است که در سن ۱۵ سالگی وارد جبهه‌های جنگ تحمیلی عراق علیه ایران شد و بارها مجروح شد.قرار شد ما را به مهاباد کردستان اعزام کنند . اول فکر میکردیم مارو سر کار گذاشتند و فرستادند یک جای آروم ولی بعد از چند روز فهمیدیم چه خبر است. در آن روزها ۳۵ نفر از دوستانمان را شهید کردند و در همان روزها اولین عراقی را کشتم و خیلی ترسیده بودم….

دانلود فیلم با کیفیت بالا
بخش اول بخش دوم بخش سوم
۲۴,۴۱۵ کیلوبایت ۲۴,۴۱۵ کیلوبایت ۸,۹۱۷ کیلوبایت
ابتدا تمامی قسمت ها را دانلود کرده و سپس نسبت به باز کردن آن اقدام نمایید.
در صورتی که نرم افزار  ( WinRar ) بر روی رایانه ی خود نصب ندارید
می توانید از اینجا دریافت نمایید.
نورالدین پسر ایران – قسمت اول

 

اعزام نور الدین به جبهه/ «نورالدین پسر ایران» در ۳۰ قسمت ۱۵ دقیقه‌ای در قالب نیمه‌ انیمیشن است. این مجموعه درباره خاطرات سید نورالدین عافی، جانباز ۷۰ درصد است که در سن ۱۵ سالگی وارد جبهه‌های جنگ تحمیلی عراق علیه ایران شد و بارها مجروح شد.پسری شانزده ساله از اهالی روستای خنجان در حوالی تبریز که مانند دیگر رزمنده‌های نوجوان ایران با تلاش و زحمت فراوان رضایت والدین و مسئولین را برای اعزام به مناطق عملیاتی جلب کرد و از دی ماه ۱۳۵۹ -یعنی تنها سه ماه پس از آغاز جنگ تحمیلی- به جبهه‌های نبرد با متجاوزان رفت و در همان ابتدا اتفاقات جالبی برایش می افتد که در این قسمت، به این موضوع پرداخته می شود.

دانلود فیلم با کیفیت بالا
بخش اول بخش دوم بخش سوم
۱۹,۵۳۲ کیلوبایت ۱۹,۵۳۲ کیلوبایت ۵,۰۰۹ کیلوبایت
ابتدا تمامی قسمت ها را دانلود کرده و سپس نسبت به باز کردن آن اقدام نمایید.
در صورتی که نرم افزار  ( WinRar ) بر روی رایانه ی خود نصب ندارید
می توانید از اینجا دریافت نمایید.
2453 بازدید ۶ نظر »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

فروشگاه سایت

 1. ملک زاده گفت:

  سلام یا زهرای گرامی لینکاش کار نمیکنه لطفا درسش کن
  اهمیت دفاع از فلسطین دکتر عباسی هم کا نمی کنه

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ دی ۱۴ام, ۱۳۹۳ ۱۵:۵۶:

  سلام هر دوتاش درست شد

  [پاسخ]

  ملک زاده پاسخ در تاريخ دی ۱۴ام, ۱۳۹۳ ۱۹:۴۹:

  سلام فایلا رو تست نمی کنی قبل از اینکه کپی کنی؟

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ دی ۱۴ام, ۱۳۹۳ ۲۲:۳۹:

  سلام
  یه سایتی هست به اسم به سوی بیداری که تازه پیداش کردم مطالب خوبی داشت منم به صورت زمان بندی شده گذاشتم تو سایت ولی متاسفانه سایتش فعلا از کار افتاده لینکاشم همه خراب شدن

  [پاسخ]

 2. Wake Up گفت:

  سلام و خسته نباشید

  لطفا قسمت های بعدیش را هم داخل سایت قرار بدین
  ممنون

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ مهر ۴ام, ۱۳۹۴ ۱۳:۱۴:

  سلام فعلا فقط تونستم همینا رو پیدا کنم

  [پاسخ]

دسته بندی

امارگیر وبلاگامارگیر سایتتقویم و ساعت
مشاهده آمار وبسایت