دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا

جستجو

.

http://mahanserver.ir/ads/120x240.gif

2047 435 آیت الله مکارم شیرازی حضرت نوح(ع) در قرآن

 

 

اصحاب در قرآن

اصحاب در قرآن(جلسه۲)-اصحاب الکهف-جلسه اول ۲۱:۲۹
اصحاب در قرآن(جلسه۳)-اصحاب الکهف-جلسه دوم ۲۳:۱۳
اصحاب در قرآن(جلسه۴)-اصحاب الکهف-جلسه سوم ۲۴:۲۱
اصحاب در قرآن(جلسه۵)-اصحاب الکهف-جلسه چهارم ۲۳:۳۲
اصحاب در قرآن(جلسه۶)-اصحاب الکهف-جلسه پنجم ۲۳:۳۲
اصحاب در قرآن(جلسه۷)-اصحاب الکهف-جلسه ششم ۲۰:۲۰
اصحاب در قرآن(جلسه۸)-اصحاب الکهف-جلسه هفتم ۲۲:۰۶
اصحاب در قرآن(جلسه۹)-اصحاب الکهف-جلسه هشتم ۲۵:۵۷
اصحاب در قرآن(جلسه۱۰)-اصحاب الکهف-جلسه نهم ۲۳:۴۱
اصحاب در قرآن(جلسه۱۱)-اصحاب الاخدود-جلسه اول ۲۷:۲۰
اصحاب در قرآن(جلسه۱۲)-اصحاب الاخدود-جلسه دوم ۲۳:۲۷
اصحاب در قرآن(جلسه۱۳)-اصحاب الجنه-جلسه اول ۲۸:۵۷
اصحاب در قرآن(جلسه۱۴)-اصحاب الجنه-جلسه دوم ۲۳:۱۷
اصحاب در قرآن(جلسه۱۵)-اصحاب الفیل-جلسه اول ۲۶:۰۰
اصحاب در قرآن(جلسه۱۶)-اصحاب الفیل-جلسه دوم ۳۰:۰۹
اصحاب در قرآن(جلسه۱۷)-اصحاب الفیل-جلسه سوم ۳۳:۰۳
اصحاب در قرآن(جلسه۱۸)-اصحاب السبت-جلسه اول ۳۱:۲۱
اصحاب در قرآن(جلسه۱۹)-اصحاب السبت-جلسه دوم ۳۲:۳۰
اصحاب در قرآن(جلسه۲۰)-اصحاب السبت-جلسه سوم ۲۷:۲۵
اصحاب در قرآن(جلسه۲۱)-اصحاب السفینه-جلسه اول ۲۲:۳۶
اصحاب در قرآن(جلسه۲۲)-اصحاب السفینه-جلسه دوم ۲۳:۱۸
اصحاب در قرآن(جلسه۱)-مقدمه مباحث: عبرت از تاریخ و اصحاب ذکر شده در قرآن کریم ۳۴:۴۹

ماه رمضان

وداع با ماه مبارک رمضان

۰۳:۰۸

 

تفسیر قرآن

سوال و پاسخ های قرآنی؛ شراب ۰۰:۲۵:۰۸
تفسیر آیات روزه و ماه رمضان ۰۰:۲۴:۱۸
حضرت نوح در قرآن | انبیاء اولوالعزم ۰۰:۲۶:۰۳
حضرت نوح در قرآن | شیخ الانبیاء ۰۰:۲۴:۰۵
حضرت نوح در قرآن | شکرگزاری نوح ۰۰:۲۷:۴۳
حضرت نوح در قرآن | نعمت و شکر ۰۰:۲۳:۲۸
حضرت نوح در قرآن | دعای نوح ۰۰:۲۲:۴۹
حضرت نوح در قرآن | نوح و ۹۵۰ سال هدایت قومش ۰۰:۲۴:۵۹
حضرت نوح در قرآن | اعجاز طول عمر نوح ۰۰:۲۴:۴۵
حضرت نوح در قرآن | آغاز دعوت نوح ۰۰:۲۷:۰۶
آیات اصحاب بهشتی ۰۰:۲۶:۱۵
حضرت نوح در قرآن | بشارت و انذار ۰۰:۲۶:۱۳
حضرت نوح در قرآن | توحید و معاد ۰۰:۲۳:۲۴
حضرت نوح در قرآن | اعتراضات مخالفان نوح ۱ ۰۰:۱۹:۱۶
حضرت نوح در قرآن | اعتراضات مخالفان نوح ۲ ۰۰:۲۳:۴۹
حضرت نوح در قرآن | اعتراضات مخالفان نوح ۳ ۰۰:۲۵:۵۰
حضرت نوح در قرآن | اعتراضات مخالفان نوح ۴ ۰۰:۲۵:۰۲
حضرت نوح در قرآن | تهدید مخالفان و نفرین نوح ۰۰:۲۶:۳۵
حضرت نوح در قرآن | کشتی نجات ۰۰:۲۵:۳۲
حضرت نوح در قرآن | ماجرای طوفان ۰۰:۲۳:۱۰
حضرت نوح در قرآن | گفتگوی نوح با فرزندش ۰۰:۲۴:۲۳
حضرت نوح در قرآن | شکایت نوح در پیشگاه خدا ۰۰:۲۵:۳۹
حضرت نوح در قرآن | پیوند جسمانی و معنوی ۰۰:۲۶:۰۷
حضرت نوح در قرآن | زکات فطره – دلایل گمراهی فرزند نوح ۱ ۰۰:۲۹:۳۲
حضرت نوح در قرآن | دلایل گمراهی فرزند نوح ۲ ۰۰:۲۲:۳۶
حضرت نوح در قرآن | زکات فطره – دلایل گمراهی فرزند نوح ۳ ۰۰:۲۸:۳۳
حضرت نوح در قرآن | اثبات رویت هلال – شجاعت و توکل نوح نبی ۰۰:۳۲:۱۱

شرح خطبه همام(۱۹۳)

عظمت ماه مبارک رمضان ۴۸:۰۲
اعتراف به حق ، امانتداری ۵۷:۲۷
وقار در طوفان زندگی ، صبر در مسایل خلاف میل ۰۱:۰۱:۰۷
ذکر و غفلت ۰۱:۰۰:۳۳
جامعترین تعریف پیرامون دین و مذهب ۰۱:۰۱:۴۳
احترام به خاطر در امان بودن از شر ۳۱:۰۶
آرزوی طولانی ، خطا و لغرش ۵۲:۲۵
همراهی علم با حلم ، همراهی سخن با عمل ۴۶:۰۵
تنبیه نفس ، نور چشم در آخرت ، زهد در دنیا ۴۵:۵۵
حسابرسی اعمال در شب ، شادی صبح بخاطر فضل الهی ۴۵:۲۰
صبر در بلا ، طلب روزی حلال ، نشاط در هدایت ۰۱:۰۱:۵۷
خشوع در عبادت ، تحمل در فقر ۰۱:۰۰:۵۷
حرص در علم ، علم همراه با حلم ، میانه روی ۴۶:۲۱
قوت در دین ۴۵:۰۰
ترس از مدح دیگران ۰۱:۰۱:۴۸
متقین به اعمال کم قانع نمی شوند ۰۱:۰۲:۳۵
برنامه های روزانه ی متقین ۰۱:۰۱:۰۱
متقین هنگام عبادت فقط طلب آزادی می کنند ۵۷:۰۳
تقوا نیرویی باز دارنده ۵۳:۳۳
قرآن درمان دردها ۰۱:۰۲:۰۴
ایمان پایدار ۵۵:۴۹
عبادت شبانه همراه با تفکر ۵۷:۱۷
صبر متقین ۳ – (یاری پروردگار و قدرت انسان) ۰۱:۲۰:۵۰
صبر متقین ۲ – (کلید رشد و پیشرفت) ۴۴:۳۵
صبر متقین ۱ – (روایات صبر) ۰۱:۰۲:۲۴
پرهیزکاران با عفتند ۰۱:۰۲:۴۱
قلوب متقین محزون است ۲ – (چند صفت متقین) ۰۱:۰۲:۲۱
قلوب متقین محزون است ۱ – (دنیا پرستی نقطه مقابل تقوا) ۰۱:۰۳:۱۶
مقام یقین خالص ۵۹:۱۰
خوف و رجا در متقین به یک اندازه ۴۴:۱۸
پرهیزکاران گویی بهشت را با چشم خود دیده اند ۴۰:۴۷
جسم متقین ظرفیت روحشان را ندارد ۰۱:۰۱:۱۳
بلا و آسایش متقین مساوی است ۵۷:۰۳
متقین اهل خیرند ۵۷:۲۶
استفاده ی صحیح از چشم و گوش ۰۱:۰۰:۰۵
بیماری روح ۰۱:۰۱:۲۸
تواضع ۲ – (فواید وجود تواضع و فروتنی) ۵۷:۱۷
تواضع ۱ – (تساوی تمام انسانها) ۰۱:۰۱:۱۶
تعادل قوا در عالم ۰۱:۰۳:۵۳
اصلاح زبان قبل از هر چیز ۰۱:۰۲:۱۹
تقسیم ارزاق بین جامعه ۵۳:۵۸
تقوا و حقیقت تقوا ۲ – (عدم نیاز خداوند به اعمال انسان) ۵۹:۳۰
تقوا و حقیقت تقوا ۱ – (ازخودگذشتگی و ایثار) ۵۵:۵۹

شرح خطبه ۱۹۲

تعصب زشت و زیبا ۲ – (علت پیروزی و شکست ملل) ۴۹:۴۴
تعصب زشت و زیبا ۱ – (ثبات و لغزش ها) ۰۱:۰۳:۲۶
فلسفه ی عبادات اسلامی ۰۱:۰۰:۳۸
فلسفه احکام، دانستن یا نداستن؟! ۵۷:۳۰
فلسفه ی حج (آیا قدس از آن مسلمانان است؟) ۵۸:۰۹
فلسفه ی عظمت انبیاء در نظر مردم ۰۱:۰۰:۲۵
فلسفه ی آزمایش ها ۰۱:۰۲:۲۱
ضرورت عبرت از گذشتگان ۰۱:۰۱:۰۷
پرهیز از سران متکبر و خود پسند ۵۹:۲۵
کفر مثل انفجاری عظیم ۵۳:۴۵
کبر باعث بسیاری از گناهان است ۵۷:۴۰
فاصله ی میان ایمان و کفر ۰۱:۱۲:۳۵
غافلگیری انسان بوسیله ی شیطان ۴۳:۳۸
دوری از دشمن خدا ۱ – هوای نفس و دوری از آن ۴۲:۵۰
دوری از دشمن خدا ۱ – شیطان و اغواگری ۰۱:۱۸:۴۹
عبرت گیری از کاری که خدا با ابلیس کرد ۴۶:۰۳
امتحانات و انواع و اقسام آن ۵۶:۴۴
آزمایش فرشتگان هنگام سجود بر آدم ۴۵:۴۴
تکبر بدترین انحراف انسانی ۴۷:۲۱

شرح خطبه ۱۷۶

عظمت ماه مبارک رمضان ۴۳:۲۳
استفاده از قرآن ۱ – (شناخت خداوند از راه قرآن) ۴۲:۰۷
استفاده از قرآن ۲ – (قرآن، ملاک و معیار تفکر انسان) ۴۴:۲۶
خلقت انسان بی هدف نیست ۴۵:۱۱
سختی خلافت حضرت علی علیه السلام ۴۲:۲۴
پاکی دست و زبان انسان ۵۷:۵۲
بدعت گزاری در دین خدا ۵۰:۳۸
حجت بر انسانها تمام شده است ۴۳:۰۳
بهره گیری از نعمت تجربه و بلاهای روزگار ۴۱:۴۰
اهمیت قرآن در تهذیب نفوس و هدایت انسانها ۴۷:۲۱
قرآن کریم، عظمت علمی ۴۳:۳۸

شرح خطبه ۸۷

علت بحث در مورد تقوا ۴۶:۱۱
خوف از خدا ۴۶:۵۳
متقین اهل بیت علیهم السلام هستند. ۴۵:۱۸
شکست بت هوا و هوس ۴۲:۰۰
متقین در حال سیرند ۴۵:۲۸
متقی سخن منطقی می گوید ۴۳:۲۵
امر به معروف و نهی از منکر ۱ (نقش اجرائی در فرد یا جامعه) ۴۵:۵۶
امر به معروف و نهی از منکر ۲ (شرایط و اخلاص در عمل) ۴۶:۲۶
اخلاص ۴۵:۵۸
اهل عمل به حقند ۴۶:۳۸
تعریف حق و باطل ۴۵:۳۹
کتاب خدا بر متقین حاکم است. ۴۵:۲۱
قرآن، رهبر متقین است. ۴۶:۰۳
فرد بی تقوا چگونه است؟ ۴۶:۳۱
اطاعت خدا ضد تمایلات نفسانی ۴۷:۲۴
بی تقوا:ظاهرش انسان و باطنش حیوان ۴۵:۱۱
الگوهای انسانی ۴۶:۴۸
اهل بیت علیهم السلام از دنیا نمی روند ۴۴:۵۸

متفرقه

سخنان آیت الله مکارم پیرامون کربلائی کاظم ۰۵:۵۱
پاسخ به چند سوال اعتقادی مهم ۵۴:۲۶

مطالب مشابه

9150 بازدید ۹ نظر »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

 1. سلام اقاحشمت ممنون ازحضورتون اصلاانتظارنداشتم همچین سایت پرمحتوایی داشته باشیدتبریک میگم ممنون ازحضورتون
  اگه میشه یه راهنمایی هایی درموردساخت سایت و…ازتون بگیرم
  منتظرم
  یاعلی

  [پاسخ]

  ya zahra پاسخ در تاريخ دی ۲۶ام, ۱۳۹۱ ۲۳:۲۶:

  سلام
  این سایت رو یک سالی میشه زدم
  باشه آی دیم رو اد کن بعد از امتحانات اگه خدا بخاد برات توضیح میدم
  یا علی

  [پاسخ]

 2. majid گفت:

  saite kamelie vahen .mamnon azaton

  [پاسخ]

 3. احمد گفت:

  سلام
  من نتوانستم دانلود کنم.
  ممکن است راهنمایی کنید.
  ممنون
  احمد

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ آبان ۱۴ام, ۱۳۹۲ ۲۰:۵۹:

  سلام
  روی آیکون آبی رنگ دوتا کلیک کن

  [پاسخ]

  سید سعید بیگدلی پاسخ در تاريخ آبان ۱۵ام, ۱۳۹۲ ۰۸:۰۶:

  با سلام از سایت عالیتون میخواستم ببینم چرا لینک رائفی پور خرابه با تشکر

  [پاسخ]

 4. سید سعید بیگدلی گفت:

  با سلام از سایت عالیتون میخواستم ببینم چرا لینک رائفی پور خرابه با تشکر

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ آبان ۱۵ام, ۱۳۹۲ ۰۸:۴۸:

  سلام شرمنده فعلا سرور دچار مشکل شده لینکها از کار افتاده
  فعلا دو بخش دکتر عباسی و استاد رائفی پور رو از دسترس خارج کردم تا ان شاالله درست که شد دوباره بازشون کنم

  [پاسخ]

 5. امیر گفت:

  سلام
  ازسایت خوبتون تشکر می کنم

  [پاسخ]

دسته بندی