دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا

آمار سایت

امارگیر وبلاگامارگیر سایتتقویم و ساعت
در حال بارگذاری آمار

جستجو

.

http://zahra-media.ir/wp-content/uploads/2016/10/5e0a846a.jpg

 

 

آیت الله ناصری – نکات اخلاقی ویژه طلاب حوزه های علمیه (تصویری) ۲۹:۱۱
آیت الله ناصری – نکات اخلاقی ویژه طلاب حوزه های علمیه (صوتی) ۲۹:۱۱
آیت الله ناصری – مباحث اخلاقی ویژه طلاب – تصویری ۲۹:۱۱
آیت الله ناصری – مباحث اخلاقی ویژه طلاب – صوتی ۲۹:۱۱
آیت الله ناصری – شرح دعای مکارم الاخلاق – کظم غیظ و فرونشاندن غضب (صوتی) ۲۳:۳۷
آیت الله ناصری – شرح دعای مکارم الاخلاق – کظم غیظ و فرونشاندن غضب (تصویری) ۲۳:۳۷
آیت الله ناصری – شرح دعای مکارم الاخلاق – کمال صفات خوب در انسان (تصویری) ۲۱:۵۶
آیت الله ناصری – شرح دعای مکارم الاخلاق – کمال صفات خوب در انسان (صوتی) ۲۱:۵۶
آیت الله ناصری-مباحث اخلاقی ویژه طلاب-مدرسه علمیه حضرت ولی عصر (عج) اصفهان (جلسه یازدهم-تصویری) ۳۰:۲۴
آیت الله ناصری-مباحث اخلاقی ویژه طلاب-مدرسه علمیه حضرت ولی عصر (عج) اصفهان (جلسه یازدهم-صوتی) ۳۰:۲۴
آیت الله ناصری-مباحث اخلاقی ویژه طلاب-مدرسه علمیه حضرت ولی عصر (عج) اصفهان (جلسه دهم-تصویری) ۲۹:۰۴
آیت الله ناصری-مباحث اخلاقی ویژه طلاب-مدرسه علمیه حضرت ولی عصر (عج) اصفهان (جلسه دهم-صوتی) ۲۹:۰۴
آیت الله ناصری – توفیق عبادت – تصویری ۱۹:۴۲
آیت الله ناصری – توفیق عبادت – صوتی ۱۹:۴۲
آیت الله ناصری-مباحث اخلاقی ویژه طلاب-مدرسه علمیه حضرت ولی عصر (عج) اصفهان (جلسه نهم-تصویری) ۳۰:۰۱
آیت الله ناصری-مباحث اخلاقی ویژه طلاب-مدرسه علمیه حضرت ولی عصر (عج) اصفهان (جلسه نهم-صوتی) ۳۰:۲۰
آیت الله ناصری-مباحث اخلاقی ویژه طلاب-مدرسه علمیه حضرت ولی عصر (عج) اصفهان (جلسه هشتم-تصویری) ۳۰:۰۱
آیت الله ناصری-مباحث اخلاقی ویژه طلاب-مدرسه علمیه حضرت ولی عصر (عج) اصفهان (جلسه هشتم-صوتی) ۳۰:۰۱
آیت الله ناصری-مباحث اخلاقی ویژه طلاب-مدرسه علمیه حضرت ولی عصر (عج) اصفهان (جلسه هفتم-تصویری) ۳۱:۳۲
آیت الله ناصری-مباحث اخلاقی ویژه طلاب-مدرسه علمیه حضرت ولی عصر (عج) اصفهان (جلسه هفتم-صوتی) ۳۱:۳۲
آیت الله ناصری-مباحث اخلاقی ویژه طلاب-مدرسه علمیه حضرت ولی عصر (عج) اصفهان (جلسه ششم-تصویری) ۳۰:۰۷
آیت الله ناصری-مباحث اخلاقی ویژه طلاب-مدرسه علمیه حضرت ولی عصر (عج) اصفهان (جلسه ششم-صوتی) ۳۰:۰۷
آیت الله ناصری-مباحث اخلاقی ویژه طلاب-مدرسه علمیه حضرت ولی عصر (عج) اصفهان (جلسه پنجم-تصویری) ۳۱:۰۸
آیت الله ناصری-مباحث اخلاقی ویژه طلاب-مدرسه علمیه حضرت ولی عصر (عج) اصفهان (جلسه پنجم-صوتی) ۳۱:۰۸
آیت الله ناصری-اخلاق و فضیلت و رویدادهای ماه مبارک ذی الحجه (تصویری) ۲۲:۲۷
آیت الله ناصری-اخلاق و فضیلت و رویدادهای ماه مبارک ذی الحجه (صوتی) ۲۲:۲۷
آیت الله ناصری-مباحث اخلاقی ویژه طلاب-مدرسه علمیه حضرت ولی عصر (عج) اصفهان (جلسه چهارم-تصویری) ۳۱:۳۹
آیت الله ناصری-مباحث اخلاقی ویژه طلاب-مدرسه علمیه حضرت ولی عصر (عج) اصفهان (جلسه چهارم-صوتی) ۳۱:۳۹
آیت الله ناصری-مباحث اخلاقی ویژه طلاب-مدرسه علمیه حضرت ولی عصر (عج) اصفهان (جلسه سوم-تصویری) ۳۱:۳۱
آیت الله ناصری-مباحث اخلاقی ویژه طلاب-مدرسه علمیه حضرت ولی عصر (عج) اصفهان (جلسه سوم-صوتی) ۳۱:۳۱
آیت الله ناصری-پرهیز از شهادت دروغ و غیبت-تصویری ۳۰:۳۸
آیت الله ناصری-پرهیز از شهادت دروغ و غیبت-صوتی ۳۰:۳۸
آیت الله ناصری-پرهیز از اسراف و زیاده روی (تصویری-۱۳۹۳/۰۴/۲۱) ۰۹:۴۸
آیت الله ناصری-پرهیز از اسراف و زیاده روی (صوتی-۱۳۹۳/۰۴/۲۱) ۰۹:۴۸
آیت الله ناصری-مباحث اخلاقی ویژه طلاب-مدرسه علمیه حضرت ولی عصر (عج) اصفهان (جلسه دوم-تصویری) ۲۹:۴۵
آیت الله ناصری-مباحث اخلاقی ویژه طلاب-مدرسه علمیه حضرت ولی عصر (عج) اصفهان (جلسه دوم-صوتی) ۲۹:۴۵
آیت الله ناصری-مباحث اخلاقی ویژه طلاب-مدرسه علمیه حضرت ولی عصر (عج) اصفهان (جلسه اول-تصویری) ۳۱:۱۹
آیت الله ناصری-مباحث اخلاقی ویژه طلاب-مدرسه علمیه حضرت ولی عصر (عج) اصفهان (جلسه اول-صوتی) ۳۱:۱۹
آیت الله ناصری-زیارت ۰۱:۵۴
آیت الله ناصری-مباحث اخلاقی ویژه طلّاب (مدرسه علمیّه حضرت ولی عصر (عج) اصفهان-۱۳۹۲) تصویری ۳۱:۳۹
آیت الله ناصری-مباحث اخلاقی ویژه طلّاب (مدرسه علمیّه حضرت ولی عصر (عج) اصفهان-۱۳۹۲) صوتی ۳۱:۳۹
آیت الله ناصری- شرح دعای مکارم الاخلاق۱۵ (مباحث اخلاقی-مسجد کمر زرین اصفهان ۱۳۹۰) ۲۰:۳۰
آیت الله ناصری- شرح دعای مکارم الاخلاق۱۴ (مباحث اخلاقی-مسجد کمر زرین اصفهان ۱۳۹۰) ۱۵:۱۴
آیت الله ناصری- شرح دعای مکارم الاخلاق۱۳ (مباحث اخلاقی-مسجد کمر زرین اصفهان ۱۳۹۰) ۲۸:۳۸
آیت الله ناصری- شرح دعای مکارم الاخلاق۱۲ (مباحث اخلاقی-مسجد کمر زرین اصفهان ۱۳۹۰) ۲۸:۴۳
آیت الله ناصری- شرح دعای مکارم الاخلاق ۱۱ (مباحث اخلاقی-مسجد کمر زرین اصفهان ۱۳۹۰) ۲۱:۲۷
آیت الله ناصری- شرح دعای مکارم الاخلاق۱۰ (مباحث اخلاقی-مسجد کمر زرین اصفهان ۱۳۹۰) ۱۸:۲۹
آیت الله ناصری- شرح دعای مکارم الاخلاق۹ (مباحث اخلاقی-مسجد کمر زرین اصفهان ۱۳۹۰) ۱۸:۱۴
آیت الله ناصری- شرح دعای مکارم الاخلاق۸ (مباحث اخلاقی-مسجد کمر زرین اصفهان ۱۳۹۰) ۲۹:۳۳
آیت الله ناصری- شرح دعای مکارم الاخلاق۷ (مباحث اخلاقی-مسجد کمر زرین اصفهان ۱۳۹۰) ۱۵:۱۹
آیت الله ناصری- شرح دعای مکارم الاخلاق۶ (مباحث اخلاقی-مسجد کمر زرین اصفهان ۱۳۹۰) ۲۹:۴۴
آیت الله ناصری- شرح دعای مکارم الاخلاق۵ (مباحث اخلاقی-مسجد کمر زرین اصفهان ۱۳۹۰) ۱۳:۲۲
آیت الله ناصری- شرح دعای مکارم الاخلاق۴ (مباحث اخلاقی-مسجد کمر زرین اصفهان ۱۳۹۰) ۳۳:۱۷
آیت الله ناصری-شرح دعای مکارم الاخلاق۳ (مباحث اخلاقی-مسجد کمر زرین اصفهان ۱۳۹۰) ۱۸:۰۲
آیت الله ناصری-شرح دعای مکارم الاخلاق۲ (مباحث اخلاقی-مسجد کمر زرین اصفهان ۱۳۹۰) ۲۳:۱۰
آیت الله ناصری- شرح دعای مکارم الاخلاق۱ (مباحث اخلاقی-مسجد کمر زرین اصفهان ۱۳۹۰) ۱۹:۵۲
آیت الله ناصری-شرح دعای مکارم الأخلاق-درخواست امان از شرّ عیب جوئی های مردم از درگاه خداوند ۲۶:۳۶
آیت الله ناصری-شرح دعای مکارم الاخلاق-پرهیز از شهادت دروغ و غیبت ۳۰:۳۸
آیت الله ناصری-امام حسن (ع) و خلق حسن (رمضان ۹۲) ۰۷:۱۸
آیت الله ناصری-شرح دعای مکارم الاخلاق (توسل و تضرع به درگاه حق در مشکلات) ۲۸:۵۹
آیت الله ناصری-شرح دعای مکارم الاخلاق (اسباب اصلاح نفس)-۱۶/۱۱/۱۳۹۱ ۲۴:۱۵
آیت الله ناصری-موضوع: فضاپل اخلاقی-حسن ظن به مردم ۳۹:۴۷
آیت الله ناصری-موضوع: رذائل اخلاقی-بخل و حسد ۳۶:۴۵
آیت الله ناصری-موضوع: مکارم اخلاق-ماه خدا و محبت ۳۲:۱۰
آیت الله ناصری-مبحث تواضع و تسلیم-(اولاد آدم) ۳۳:۵۵

 

 

55387 بازدید ۴۴ نظر »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

فروشگاه سایت

 1. ecogeek گفت:

  مرسی… آرشیو خوبی بود

 2. رضا گفت:

  اگه منبع و سرور نگه داری فایلها در دامنه آِِی آر باشد بهتر است چون اینترنت ادارات بقیه دامنه ها را باز نمیکند

 3. فتح اله گفت:

  ممنون از اینکه مجموعه ای از سخنرانیهای این مرد بزرگ را در سایتی جمع آوری کردین اجرتون با خدا

  • احمد رضا گفت:

   سلام .من میخواستم آیت الله ناصری را ببینم خیلی کار واجب دارم لطفا راهنماییم کنید .ممنونم هر چه سریعتر.

   • ya zahra 110 گفت:

    سلام
    اگه دفتر داره بهتره با اونجا تماس بگیری وگرنه من اصلا نه میشناسمش نه میدونم کدوم شهره ولی بیشتر مراجع دفتر دارن هر چند توی گوگل که گشتم چیزی پیدا نکردم

    • زينب_الگوي صبر گفت:

     خوشبختانه ایت الله ناصری همشهری ماست اصفهان زیبا ایشون بیشتر مسجد کمرزرین اصفهان هستند میدان امام علی معروف به سبزه میدان قدیم

     وقتی از مسجد خارج میشون ما هم از دیدن ایشون فیض میبریم خدا حفظشون کنه مرد خالص…

   • جواد گفت:

    با سلام ایت الله ناصری توی مسجد کمرزرین واقع در میدان امام علی یا سبزه میدان قدیم اصفهان نمازمیخونن

 4. امامعلی گفت:

  اگر دانلوت بصورت تیک زدن و یا انتخاب کلیه سخنرانیها با یک کلیک بصورت یکجا دانلود شود بهتر بوده و از اتلاف وقت جلوگیری می شود

 5. ایرج گفت:

  سلام
  واقعا خسته نباشین خیلی وقته از خدا دور شدم امیدوارم این سخنرانی ها یه تاثیری بزاره
  خدا هم به ایت الله ناصری عمر بده و هم از شما راضی باشه

 6. زينب_الگوي صبر گفت:

  خیلی عالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی بود
  اجرتون با امام زمان

 7. سجاد گفت:

  خیلی ممنون ،از زحمات بیکرانی که کشیدید،خداقوت…

 8. علیرضا گفت:

  سلام . بی نهایت از شما تشکر میکنم بابت جمه آوری و نشر مجموع سخنرانیهای آیت ناصری . در صورت امکان با حفظ موضوع سخنرانیها بتوان بصورت گروهی دانلود کرد خیلی بهتر است .

 9. رضا عرب گفت:

  به نام خدا باسلام ازخدمت حضرت اقا میخواستم یک راهنمایی جهت سیرو سلوک بفرمایید

 10. سید محمد گفت:

  سلام
  نمی شد یه طوری بذارید که همه رو یجا بشه دانلود کرد؟؟؟؟

 11. امیر گفت:

  بابا دمت گرم
  ببین خرابتم

 12. احسان گفت:

  با سلام

  واقعا یه دنیا ممنون به خاطر این سخنرانی های عالی
  این قدر اقای ناصری ادم پاکی هستن که حرفاشون هم خیلی راحت به دل میشینه
  بازم ممنون
  اجرتون با امام زمان

 13. حسین گفت:

  با سلام واحترام-
  (سخن کز دل برآید لاجرم بر دل نشیند) مصداق این سخن ،بزرگانی چون آیت الله ناصری می باشد که واقعا همه ی قلبها را تسخیر می نمایند و ازخوبانی چون شما که با نیت پاکتان راه اولیای الهی را در پیش گرفته و داعیان به سوی حق می باشید آنهم در عصری که مملو از فرق ضاله و انحرافات فکری واخلاقی است،شما اینگونه گره گشای مشکلات فکری واخلاقی بشر می باشید،صمیمانه سپاسگذارم.آجرکم الله.

 14. محمود گفت:

  خدا علمایی مثل ایت الله ناصری را برای همه مسلمین حفظ کند

 15. علی گفت:

  اجرک الله.خدا خیرتون دهد.

 16. امیر حسین گفت:

  از زحمات شما صمیمانه تشکر می کنم . شما زمینه را فراهم می کنید تا افرادی که حتی در مناطق دور دست زندگی می کنند به این گونه سخنرانیها دسترسی پیدا کنند و با معارف اسلام و شیعه بیشتر آشنا شوند . خداوند به شما اجر بدهد .

 17. صدرایی گفت:

  با سلام
  من سخنرانی دارم که دفاع دقیق درست ار ایت الله ناصری در مورد فرج امام زمان میکند .موضوع کاملا باز میکند وبدا را توضیح می دهد.وکوتاه

 18. رضا گفت:

  سلام خیلی خیلی جالب بود

 19. مظفر گفت:

  من دوست دارم این پکج راخریداری کنم لظفا رهنمایی فرمایید

 20. مصطفی گفت:

  سلام خداقوت خدامیکرد برای فایلها ی تصویری یک دانلودکلی وبرای صوتی یه فایل دانلود کلی میذاشتید.باتشکر

 21. مهناز افشار گفت:

  واقعا خدا قوت به راسخون عزیز و کپی پیست شما

 22. مسعود ماهری گفت:

  با سلام چطور می توان سخنرانی استاد را در سی دی یا دی وی دی تهیه کرد. با تشکر

 23. ایمان شریفیان گفت:

  با سلام
  من خدمت ایت الله ناصری رسیدم حرفاشون در تمام وجود رخنه میکنه واشک از چشمان انسان سرازیر میشه قدر همچین کسایی رو بدونین برکت ما مسلمانانن خدا انشاالله حفظشون کنه

 24. مرتضی گفت:

  بسمه تعالی
  با سلام
  خیلی حرکت جالبی بود . ولی امیدوارم بیشتر روی سخنرانی آیت الله ناصری کار بشه . کسانی که در این زمینه کار می کنند در به درجات علمی خیلی خوبی نائل می شوند . ( به صورت پی دی اف ، یا اینکه یک وبلاگ برای حاج آیت الله درست بشه و کار خصوصی برای ایشان بشود خیلی خوب است . اگر کسانی در توانشان هست . مساعدت مالی برای کسانی که این کار را می کنند داشته باشند تا کار خوب و عالی پیش برود برای نمونه سایت مقام معظم رهبری خوب است .)
  و السلام

 25. طاهره گفت:

  با سلام و خدا قوت من از راه دوری به اصفهان آمده ام و حتماً باید
  جناب آیت الله ناصری را ملاقات کنم حتی در حد چند دقیقه خواهش میکنم برای من در همین هفته یک وقت ملاقات با ایشان در نظر بگیرید. با تشکر فراوان

 26. h1va گفت:

  عزیزم با دانلودمنیجر می تونی همه رو یکجادانلود و کنی و دیگه نیازی به دانلود تک تک نیست .همه رو انتخاب کن مثه وقتی می خوای کپی کنی برو تو نرم افزارقسمت task-add batch to clip boardگزینه چک ال رو بزن و بعدشم hide html fileوبعد اکی کن.بعد همه اونجا می یانو و هروقت خاسی می تونی دان کنی

 27. شریفی گفت:

  سلام دوستان عزیزم. التماس دعا از همگی…..
  درود و خسته نباشید به دوستان زحمت کش این سایت گرانبها و خدادوست.
  اللهم عجل لولیک الفرج….

 28. محمدی گفت:

  باسلام.من ازاردبیل مزاحم میشم وضع روحی مساعدی ندارم میخواستم آقارو دیدار کنم ممنون میشم اگه راهنمائیم کنید .ضمنن میشه دیدار حضوری وسریع باایشون داشت چون خیلی ضروریه

 29. مهدي گفت:

  سلام ممنون از رفتی کربلا مارو هم دعا کن

 30. احسان نادری گفت:

  با سلام خدمت حاج اقا حاج اقا من یه دختر یازده ساله دارم از نظر روحی داغونه افسرده شده وبه همه چیز بی اهمیت وحساس شده دلم میخواد منو یه راهنمایی بکنید حاج اقا دختر من دیگه به نماز هم بی اهمیت شده منو راهنمایی کنید

 31. معین گفت:

  خداوند بابت این مطالب مفیدی که گذاشتین هم اجر دنیوی و هم اجر اخروی بهتون بدهد.
  با تشکر زیاد.

 32. فاطمه گفت:

  سلام
  من و دوستام که طلبه هستیم چطوری می تونیم ملاقات حضوری با آیت الله ناصری داشته باشیم؟ البته نه در مسجد کمر زرین. اونجا سرشون شلوغه. تو خونشون امکان دیدار هست؟ ؟؟؟لطفا راهنمایی کنید

دسته بندی

امارگیر وبلاگامارگیر سایتتقویم و ساعت
مشاهده آمار وبسایت