دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا
هاست آزنا هاست خرید هاست خرید هاست لینوکس خرید هاست دایرکت ادمین ایران خرید هاست ارزان هاست ارزان آزنا هاست

جستجو

کانال تلگرام

کانال تلگرام زهرا مدیا

آخرین نظرات

هم‌سنگران

http://abatorab.ir/asset/image/logo.png http://up.yargomnam.ir/view/1000671/banner-yargomnam240-new.gif http://dl.tazyekal.ir/admin/baner240-120.jpg http://havayeharam.ir/wp-content/uploads/2015/08/folder.jpg

http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTq_rzkZeFr6R_CreCpcReXDOoT2bXc5Q19YKvPIWIDT-aXSjcm  تربیت دینی - 75 جلسه - استاد پناهیان images q tbn ANd9GcTq rzkZeFr6R CreCpcReXDOoT2bXc5Q19YKvPIWIDT aXSjcm

تربیت دینی - 75 جلسه - استاد پناهیان musicdl175 حجت الاسلام پناهیان – محبت، روش تربیتی خدا – جلسه اول ۲۴:۴۴
تربیت دینی - 75 جلسه - استاد پناهیان musicdl175 حجت الاسلام پناهیان – محبت، روش تربیتی خدا – جلسه دوم ۳۵:۴۷
تربیت دینی - 75 جلسه - استاد پناهیان musicdl175 حجت الاسلام پناهیان – محبت، روش تربیتی خدا – جلسه سوم ۳۴:۳۰
تربیت دینی - 75 جلسه - استاد پناهیان musicdl175 حجت الاسلام پناهیان – محبت، روش تربیتی خدا – جلسه چهارم ۴۴:۳۵
تربیت دینی - 75 جلسه - استاد پناهیان musicdl175 حجت الاسلام پناهیان – محبت، روش تربیتی خدا – جلسه پنجم ۳۸:۵۹
تربیت دینی - 75 جلسه - استاد پناهیان musicdl175 حجت الاسلام پناهیان – محبت، روش تربیتی خدا – جلسه ششم ۳۹:۱۷
تربیت دینی - 75 جلسه - استاد پناهیان musicdl175 حجت الاسلام پناهیان – محبت، روش تربیتی خدا – جلسه هفتم ۲۹:۳۷
تربیت دینی - 75 جلسه - استاد پناهیان musicdl175 حجت الاسلام پناهیان – محبت، روش تربیتی خدا – جلسه هشتم ۴۱:۳۶
تربیت دینی - 75 جلسه - استاد پناهیان musicdl175 حجت الاسلام پناهیان – محبت، روش تربیتی خدا – جلسه نهم ۴۸:۵۳
تربیت دینی - 75 جلسه - استاد پناهیان musicdl175 حجت الاسلام پناهیان – محبت، روش تربیتی خدا – جلسه دهم ۴۵:۴۴
تربیت دینی - 75 جلسه - استاد پناهیان musicdl175 کلید طلایی برای زندگی مشترک و تربیت فرزند ۱۱:۵۱
تربیت دینی - 75 جلسه - استاد پناهیان musicdl175 دانلود سخنرانی حجت الاسلام پناهیان : راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی (جلسه چهلم) ۵۵:۵۵
تربیت دینی - 75 جلسه - استاد پناهیان musicdl175 دانلود سخنرانی حجت الاسلام پناهیان : راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی (جلسه سی و نهم) ۴۷:۴۴
تربیت دینی - 75 جلسه - استاد پناهیان musicdl175 دانلود سخنرانی حجت الاسلام پناهیان : راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی (جلسه سی و هشتم) ۱:۰۱:۴۵
تربیت دینی - 75 جلسه - استاد پناهیان musicdl175 دانلود سخنرانی حجت الاسلام پناهیان : راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی (جلسه سی و هفتم) ۵۷:۳۱
تربیت دینی - 75 جلسه - استاد پناهیان musicdl175 دانلود سخنرانی حجت الاسلام پناهیان : راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی (جلسه سی و ششم) ۴۴:۱۲
تربیت دینی - 75 جلسه - استاد پناهیان musicdl175 دانلود سخنرانی حجت الاسلام پناهیان : راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی (جلسه سی و پنجم) ۳۹:۳۷
تربیت دینی - 75 جلسه - استاد پناهیان musicdl175 دانلود سخنرانی حجت الاسلام پناهیان : راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی (جلسه سی و چهارم) ۱:۰۴:۳۴
تربیت دینی - 75 جلسه - استاد پناهیان musicdl175 حجت الاسلام علیرضا پناهیان – ضرورت تحصیل علوم انسانی ۱۸:۵۶
تربیت دینی - 75 جلسه - استاد پناهیان musicdl175 دانلود سخنرانی حجت الاسلام پناهیان : راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی (جلسه سی و سوم) ۴۷:۳۶
تربیت دینی - 75 جلسه - استاد پناهیان musicdl175 دانلود سخنرانی حجت الاسلام پناهیان : راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی (جلسه سی و دوم) ۴۳:۲۷
تربیت دینی - 75 جلسه - استاد پناهیان musicdl175 دانلود سخنرانی حجت الاسلام پناهیان : راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی (جلسه سی و یکم) ۱:۰۲:۴۳
تربیت دینی - 75 جلسه - استاد پناهیان musicdl175 دانلود سخنرانی حجت الاسلام پناهیان : راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی (جلسه سی ام) ۱:۰۳:۱۹
تربیت دینی - 75 جلسه - استاد پناهیان videodl15 پینگ پنگ با خدا ۴:۰۶
تربیت دینی - 75 جلسه - استاد پناهیان musicdl175 دانلود سخنرانی حجت الاسلام پناهیان : راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی (جلسه بیست و نهم) ۴۱:۴۹
تربیت دینی - 75 جلسه - استاد پناهیان musicdl175 دانلود سخنرانی حجت الاسلام پناهیان : راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی (جلسه بیست و هشتم) ۱:۰۷:۲۵
تربیت دینی - 75 جلسه - استاد پناهیان musicdl175 دانلود سخنرانی حجت الاسلام پناهیان : راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی (جلسه بیست و هفتم) ۵۴:۰۷
تربیت دینی - 75 جلسه - استاد پناهیان musicdl175 دانلود سخنرانی حجت الاسلام پناهیان : راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی (جلسه بیست و ششم) ۱:۱۱:۱۱
تربیت دینی - 75 جلسه - استاد پناهیان musicdl175 دانلود سخنرانی حجت الاسلام پناهیان : راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی (جلسه بیست و پنجم) ۱:۱۱:۱۱
تربیت دینی - 75 جلسه - استاد پناهیان musicdl175 دانلود سخنرانی حجت الاسلام پناهیان : راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی (جلسه بیست و چهارم) ۵۷:۴۵
تربیت دینی - 75 جلسه - استاد پناهیان musicdl175 دانلود سخنرانی حجت الاسلام پناهیان : راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی (جلسه بیست و سوم) ۱:۰۷:۲۸
تربیت دینی - 75 جلسه - استاد پناهیان musicdl175 دانلود سخنرانی حجت الاسلام پناهیان : راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی (جلسه بیست و دوم) ۵۲:۳۰
تربیت دینی - 75 جلسه - استاد پناهیان musicdl175 دانلود سخنرانی حجت الاسلام پناهیان : راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی (جلسه بیست و یکم) ۳۴:۰۰
تربیت دینی - 75 جلسه - استاد پناهیان musicdl175 دانلود سخنرانی حجت الاسلام پناهیان : راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی (جلسه بیستم) ۵۲:۲۰
تربیت دینی - 75 جلسه - استاد پناهیان musicdl175 دانلود سخنرانی حجت الاسلام پناهیان : راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی (جلسه نوزدهم) ۳۰:۳۱
تربیت دینی - 75 جلسه - استاد پناهیان musicdl175 دانلود سخنرانی حجت الاسلام پناهیان : راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی (جلسه هجدهم) ۴۸:۲۱
تربیت دینی - 75 جلسه - استاد پناهیان musicdl175 دانلود سخنرانی حجت الاسلام پناهیان : راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی (جلسه هفدهم) ۱:۱۴:۰۰
تربیت دینی - 75 جلسه - استاد پناهیان musicdl175 دانلود سخنرانی حجت الاسلام پناهیان : راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی (جلسه شانزدهم) ۱:۰۴:۴۰
تربیت دینی - 75 جلسه - استاد پناهیان musicdl175 دانلود سخنرانی حجت الاسلام پناهیان : راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی (جلسه پانزدهم) ۵۴:۰۲
تربیت دینی - 75 جلسه - استاد پناهیان musicdl175 دانلود سخنرانی حجت الاسلام پناهیان : راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی (جلسه چهاردهم) ۴۹:۱۳
تربیت دینی - 75 جلسه - استاد پناهیان musicdl175 دانلود سخنرانی حجت الاسلام پناهیان : راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی (جلسه سیزدهم) ۵۶:۰۵
تربیت دینی - 75 جلسه - استاد پناهیان musicdl175 دانلود سخنرانی حجت الاسلام پناهیان : راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی (جلسه دوازدهم) ۵۲:۴۳
تربیت دینی - 75 جلسه - استاد پناهیان musicdl175 دانلود سخنرانی حجت الاسلام پناهیان : راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی (جلسه یازدهم) ۵۲:۳۵
تربیت دینی - 75 جلسه - استاد پناهیان musicdl175 دانلود سخنرانی حجت الاسلام پناهیان : راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی (جلسه دهم) ۵۲:۰۰
تربیت دینی - 75 جلسه - استاد پناهیان musicdl175 دانلود سخنرانی حجت الاسلام پناهیان : راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی (جلسه نهم) ۱:۰۵:۴۳
تربیت دینی - 75 جلسه - استاد پناهیان musicdl175 دانلود سخنرانی حجت الاسلام پناهیان : راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی (جلسه هشتم) ۵۸:۳۳
تربیت دینی - 75 جلسه - استاد پناهیان musicdl175 دانلود سخنرانی حجت الاسلام پناهیان : راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی (جلسه هفتم) ۱۳۹۲/۴/۲۷ ۵۹:۳۲
تربیت دینی - 75 جلسه - استاد پناهیان musicdl175 دانلود سخنرانی حجت الاسلام پناهیان : راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی (جلسه ششم) ۱۳۹۲/۴/۲۴ ۵۷:۰۴
تربیت دینی - 75 جلسه - استاد پناهیان musicdl175 دانلود سخنرانی حجت الاسلام پناهیان : راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی (جلسه پنجم) ۱۳۹۲/۴/۲۳ ۵۳:۲۹
تربیت دینی - 75 جلسه - استاد پناهیان musicdl175 دانلود سخنرانی حجت الاسلام پناهیان : راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی (جلسه چهارم) ۱۳۹۲/۴/۲۲ ۵۷:۵۳
تربیت دینی - 75 جلسه - استاد پناهیان musicdl175 دانلود سخنرانی حجت الاسلام پناهیان : راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی (جلسه سوم) ۱۳۹۲/۴/۲۱ ۱:۰۴:۴۱
تربیت دینی - 75 جلسه - استاد پناهیان musicdl175 دانلود سخنرانی حجت الاسلام پناهیان : راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی (جلسه دوم) ۱۳۹۲/۴/۲۰ ۴۳:۱۰
تربیت دینی - 75 جلسه - استاد پناهیان musicdl175 دانلود سخنرانی حجت الاسلام پناهیان : راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی (جلسه اول) ۱۳۹۲/۴/۱۹ ۴۶:۱۲
تربیت دینی - 75 جلسه - استاد پناهیان musicdl175 پیچیدگی روح انسان ۵۹:۳۳
تربیت دینی - 75 جلسه - استاد پناهیان musicdl175 معنای تربیت ولایی ۴۶:۳۱
تربیت دینی - 75 جلسه - استاد پناهیان musicdl175 وجه تمایزتربیت ولایی از عناوین دیگر ۵۰:۴۸
تربیت دینی - 75 جلسه - استاد پناهیان musicdl175 تربیت ولایی،تربیت جامع ۵۷:۵۱
تربیت دینی - 75 جلسه - استاد پناهیان musicdl175 هیئت ها:محل تداوم ادب و عبادت ۵۰:۱۴
تربیت دینی - 75 جلسه - استاد پناهیان musicdl175 آموزش رقص در تلوزیون _ تربیت فرزندان ۵:۰۴
تربیت دینی - 75 جلسه - استاد پناهیان musicdl175 آموزش رقص در تلوزیون _ تربیت فرزندان ۵:۰۴
تربیت دینی - 75 جلسه - استاد پناهیان musicdl175 تعریف دین و تربیت ۴۸:۳۰
تربیت دینی - 75 جلسه - استاد پناهیان musicdl175 مهم ترین ویژگی تربیت دینی ۴۴:۰۱
تربیت دینی - 75 جلسه - استاد پناهیان musicdl175 گستره ی تربیت دینی ۴۱:۳۳
تربیت دینی - 75 جلسه - استاد پناهیان musicdl175 تربیت دینی در جامعه مهدوی ۴۰:۱۷
تربیت دینی - 75 جلسه - استاد پناهیان musicdl175 پرسش و پاسخ پیرامون تربیت دینی ۴۳:۰۱
تربیت دینی - 75 جلسه - استاد پناهیان musicdl175 آثار تربیتی عبادت ۴۱:۵۸
تربیت دینی - 75 جلسه - استاد پناهیان musicdl175 آثار تربیتی ماه رمضان ۳۹:۳۵
تربیت دینی - 75 جلسه - استاد پناهیان musicdl175 آثار تربیتی دعا ۳۹:۴۱
تربیت دینی - 75 جلسه - استاد پناهیان musicdl175 توبه ۴۱:۵۷
تربیت دینی - 75 جلسه - استاد پناهیان musicdl175 چگونگی ترک گناه ۳۹:۳۷
تربیت دینی - 75 جلسه - استاد پناهیان musicdl175 چگونگی حفظ آثار تربیتی ماه رمضان ۳۸:۲۷
تربیت دینی - 75 جلسه - استاد پناهیان musicdl175 تفاوت تربیت دینی وغیر دینی ۴۵:۲۹
تربیت دینی - 75 جلسه - استاد پناهیان musicdl175 ابتدا باور سپس عمل ۵۱:۴۷
تربیت دینی - 75 جلسه - استاد پناهیان musicdl175 امام صادق (ع) وتربیت ۴۱:۴۱
تربیت دینی - 75 جلسه - استاد پناهیان musicdl175 ضرورت تربیت دینی ۴۵:۰۲
تربیت دینی - 75 جلسه - استاد پناهیان musicdl175 آثار تربیتی حجاب ۲۸:۵۹
تربیت دینی - 75 جلسه - استاد پناهیان musicdl175 پرسش وپاسخ پیرامون حجاب ۵۱:۵۴
تربیت دینی - 75 جلسه - استاد پناهیان musicdl175 چرا حجاب؟ ۵۱:۱۰
کانال تلگرام زهرامدیا
640 بازدید نظر: »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

بسم رب الشهدا والصدیقین

سلام

ضمن عرض تبریک ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و روز مادر و همچنین فرا رسیدن سال 96 خدمت شما عزیزان . من به دلیل مسافرت تا تاریخ 4 فروردین 96 نیستم و نمیتونم به نظرات جواب بدم . اگه خدا عمری داد برگشتم جواب میدم وگرنه حلالمون کنید .

دنیا به مثل بهر بشر مزرع کشت است

بی حب علی کشتن این مزرعه زشت است

بنوشته چنین بر در فردوس خداوند

هر کس که علی دوست بود اهل بهشت است

شیعه همه جا رهبر و مولاش علیست

دنیاش علی بوده و عقباش علیست

بی مهر علی زهد ابوذر همه هیچ

سلمان که محمدیست آقاش علیست

یا علی مدد

 

دسته بندی