دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا
هاست آزنا هاست خرید هاست خرید هاست لینوکس خرید هاست دایرکت ادمین ایران خرید هاست ارزان هاست ارزان آزنا هاست

جستجو

کانال تلگرام

کانال تلگرام زهرا مدیا

آخرین نظرات

هم‌سنگران

http://abatorab.ir/asset/image/logo.png http://up.yargomnam.ir/view/1000671/banner-yargomnam240-new.gif http://dl.tazyekal.ir/admin/baner240-120.jpg http://havayeharam.ir/wp-content/uploads/2015/08/folder.jpg

http://www.zahra-media.ir/wp-content/uploads/2013/04/2255dd6e-9d4d-49ba-8f1d-1c14614809e71.jpg تلاوت های عبدالرحمان سديس 2255dd6e 9d4d 49ba 8f1d 1c14614809e71

 

 

تلاوت های عبدالرحمان سديس musicdl483 سوره حمد ۰۰:۳۴
تلاوت های عبدالرحمان سديس musicdl483 سوره بقره ۱:۲۹:۰۹
تلاوت های عبدالرحمان سديس musicdl483 سوره آل عمران ۵۱:۲۱
تلاوت های عبدالرحمان سديس musicdl483 سوره نساء ۵۵:۴۴
تلاوت های عبدالرحمان سديس musicdl483 سوره مائده ۴۳:۵۰
تلاوت های عبدالرحمان سديس musicdl483 سوره انعام ۴۳:۵۲
تلاوت های عبدالرحمان سديس musicdl483 سوره اعراف ۵۱:۲۳
تلاوت های عبدالرحمان سديس musicdl483 سوره انفال ۱۹:۱۰
تلاوت های عبدالرحمان سديس musicdl483 سوره توبه ۳۸:۴۶
تلاوت های عبدالرحمان سديس musicdl483 سوره یونس ۲۶:۱۹
تلاوت های عبدالرحمان سديس musicdl483 سوره هود ۲۸:۰۳
تلاوت های عبدالرحمان سديس musicdl483 سوره یوسف ۲۸:۰۳
تلاوت های عبدالرحمان سديس musicdl483 سوره رعد ۱۲:۵۸
تلاوت های عبدالرحمان سديس musicdl483 سوره ابراهیم ۱۲:۳۶
تلاوت های عبدالرحمان سديس musicdl483 سوره حجر ۱۰:۴۶
تلاوت های عبدالرحمان سديس musicdl483 سوره نحل ۲۷:۳۱
تلاوت های عبدالرحمان سديس musicdl483 سوره اسراء ۲۴:۳۱
تلاوت های عبدالرحمان سديس musicdl483 سوره کهف ۲۲:۰۴
تلاوت های عبدالرحمان سديس musicdl483 سوره مریم ۱۵:۳۷
تلاوت های عبدالرحمان سديس musicdl483 سوره طه ۱۹:۴۱
تلاوت های عبدالرحمان سديس musicdl483 سوره انبیاء ۱۸:۰۸
تلاوت های عبدالرحمان سديس musicdl483 سوره حج ۱۹:۵۸
تلاوت های عبدالرحمان سديس musicdl483 سوره مومنون ۱۵:۲۰
تلاوت های عبدالرحمان سديس musicdl483 سوره نور ۲۲:۰۲
تلاوت های عبدالرحمان سديس musicdl483 سوره فرقان ۱۳:۴۱
تلاوت های عبدالرحمان سديس musicdl483 سوره شعراء ۲۰:۱۰
تلاوت های عبدالرحمان سديس musicdl483 سوره نمل ۱۷:۵۸
تلاوت های عبدالرحمان سديس musicdl483 سوره قصص ۲۱:۵۸
تلاوت های عبدالرحمان سديس musicdl483 سوره عنکبوت ۱۵:۴۸
تلاوت های عبدالرحمان سديس musicdl483 سوره روم ۱۱:۰۶
تلاوت های عبدالرحمان سديس musicdl483 سوره لقمان ۷:۵۶
تلاوت های عبدالرحمان سديس musicdl483 سوره سجده ۶:۲۲
تلاوت های عبدالرحمان سديس musicdl483 سوره احزاب ۲۰:۲۷
تلاوت های عبدالرحمان سديس musicdl483 سوره سباء ۱۳:۲۱
تلاوت های عبدالرحمان سديس musicdl483 سوره فاطر ۱۳:۳۶
تلاوت های عبدالرحمان سديس musicdl483 سوره یس ۱۲:۴۶
تلاوت های عبدالرحمان سديس musicdl483 سوره صافات ۱۴:۵۲
تلاوت های عبدالرحمان سديس musicdl483 سوره ص ۱۲:۲۵
تلاوت های عبدالرحمان سديس musicdl483 سوره زمر ۲۰:۵۵
تلاوت های عبدالرحمان سديس musicdl483 سوره غافر ۱۷:۳۲
تلاوت های عبدالرحمان سديس musicdl483 سوره فصلت ۱۳:۰۸
تلاوت های عبدالرحمان سديس musicdl483 سوره شوری ۱۱:۴۳
تلاوت های عبدالرحمان سديس musicdl483 سوره زخرف ۱۴:۰۷
تلاوت های عبدالرحمان سديس musicdl483 سوره دخان ۵:۴۹
تلاوت های عبدالرحمان سديس musicdl483 سوره الجادثیه ۸:۱۷
تلاوت های عبدالرحمان سديس musicdl483 سوره احقاف ۸:۳۷
تلاوت های عبدالرحمان سديس musicdl483 سوره محمد ۷:۲۱
تلاوت های عبدالرحمان سديس musicdl483 سوره فتح ۸:۵۵
تلاوت های عبدالرحمان سديس musicdl483 سوره حجرات ۶:۱۸
تلاوت های عبدالرحمان سديس musicdl483 سوره ق ۷:۰۳
تلاوت های عبدالرحمان سديس musicdl483 سوره ذاریات ۵:۵۴
تلاوت های عبدالرحمان سديس musicdl483 سوره طور ۵:۰۰
تلاوت های عبدالرحمان سديس musicdl483 سوره نجم ۴:۳۸
تلاوت های عبدالرحمان سديس musicdl483 سوره قمر ۴:۴۵
تلاوت های عبدالرحمان سديس musicdl483 سوره رحمن ۸:۲۹
تلاوت های عبدالرحمان سديس musicdl483 سوره واقعه ۷:۱۱
تلاوت های عبدالرحمان سديس musicdl483 سوره حدید ۹:۰۹
تلاوت های عبدالرحمان سديس musicdl483 سوره مجادله ۶:۳۴
تلاوت های عبدالرحمان سديس musicdl483 سوره حشر ۶:۰۴
تلاوت های عبدالرحمان سديس musicdl483 سوره ممتحنه ۵:۰۵
تلاوت های عبدالرحمان سديس musicdl483 سوره صفّ ۳:۱۳
تلاوت های عبدالرحمان سديس musicdl483 سوره جمعه ۳:۰۸
تلاوت های عبدالرحمان سديس musicdl483 سوره منافقون ۳:۱۷
تلاوت های عبدالرحمان سديس musicdl483 سوره تغابن ۴:۰۸
تلاوت های عبدالرحمان سديس musicdl483 سوره طلاق ۵:۰۴
تلاوت های عبدالرحمان سديس musicdl483 سوره تحریم ۴:۵۴
تلاوت های عبدالرحمان سديس musicdl483 سوره ملک ۴:۳۵
تلاوت های عبدالرحمان سديس musicdl483 سوره قلم ۴:۳۰
تلاوت های عبدالرحمان سديس musicdl483 سوره حاقه ۴:۱۸
تلاوت های عبدالرحمان سديس musicdl483 سوره معارج ۳:۲۰
تلاوت های عبدالرحمان سديس musicdl483 سوره نوح ۳:۱۶
تلاوت های عبدالرحمان سديس musicdl483 سوره جنّ ۵:۰۲
تلاوت های عبدالرحمان سديس musicdl483 مزّمّل ۳:۳۸
تلاوت های عبدالرحمان سديس musicdl483 سوره مدثر ۴:۳۷
تلاوت های عبدالرحمان سديس musicdl483 سوره قیامه ۲:۵۲
تلاوت های عبدالرحمان سديس musicdl483 سوره انسان ۴:۳۵
تلاوت های عبدالرحمان سديس musicdl483 سوره مرسلات ۳:۳۶
تلاوت های عبدالرحمان سديس musicdl483 سوره نباء ۳:۳۲
تلاوت های عبدالرحمان سديس musicdl483 سوره نازعات ۳:۰۷
تلاوت های عبدالرحمان سديس musicdl483 عبس ۲:۳۴
تلاوت های عبدالرحمان سديس musicdl483 سوره تکویر ۱:۴۶
تلاوت های عبدالرحمان سديس musicdl483 سوره انفطار ۱:۲۱
تلاوت های عبدالرحمان سديس musicdl483 سوره مطفّفین ۲:۵۷
تلاوت های عبدالرحمان سديس musicdl483 سوره انشقاق ۱:۵۱
تلاوت های عبدالرحمان سديس musicdl483 سوره بروج ۱:۵۶
تلاوت های عبدالرحمان سديس musicdl483 سوره طارق ۱:۰۱
تلاوت های عبدالرحمان سديس musicdl483 سوره اعلی ۱:۰۶
تلاوت های عبدالرحمان سديس musicdl483 سوره غاشیه ۱:۱۹
تلاوت های عبدالرحمان سديس musicdl483 سوره فجر ۲:۱۰
تلاوت های عبدالرحمان سديس musicdl483 سوره بلد ۱:۰۸
تلاوت های عبدالرحمان سديس musicdl483 سوره شمس ۰۰:۵۴
تلاوت های عبدالرحمان سديس musicdl483 سوره لیل ۱:۰۴
تلاوت های عبدالرحمان سديس musicdl483 سوره ضحی ۰۰:۴۰
تلاوت های عبدالرحمان سديس musicdl483 سوره شرح ۰۰:۲۵
تلاوت های عبدالرحمان سديس musicdl483 سوره تین ۰۰:۳۵
تلاوت های عبدالرحمان سديس musicdl483 سوره علق ۱:۰۰
تلاوت های عبدالرحمان سديس musicdl483 سوره قدر ۰۰:۲۶
تلاوت های عبدالرحمان سديس musicdl483 سوره بینه ۱:۱۵
تلاوت های عبدالرحمان سديس musicdl483 سوره زلزله ۰۰:۵۱
تلاوت های عبدالرحمان سديس musicdl483 سوره عادیات ۰۰:۵۸
تلاوت های عبدالرحمان سديس musicdl483 سوره قارعه ۰۰:۵۲
تلاوت های عبدالرحمان سديس musicdl483 سوره تکاثر ۰۰:۴۲
تلاوت های عبدالرحمان سديس musicdl483 سوره عصر ۰۰:۲۶
تلاوت های عبدالرحمان سديس musicdl483 سوره همزه ۰۰:۴۱
تلاوت های عبدالرحمان سديس musicdl483 سوره فیل ۰۰:۳۵
تلاوت های عبدالرحمان سديس musicdl483 سوره قریش ۰۰:۳۰
تلاوت های عبدالرحمان سديس musicdl483 سوره ماعون ۰۰:۳۴
تلاوت های عبدالرحمان سديس musicdl483 سوره کوثر ۰۰:۱۷
تلاوت های عبدالرحمان سديس musicdl483 سوره کافرون ۰۰:۳۱
تلاوت های عبدالرحمان سديس musicdl483 سوره نصر ۰۰:۲۹
تلاوت های عبدالرحمان سديس musicdl483 سوره مسد ۰۰:۲۹
تلاوت های عبدالرحمان سديس musicdl483 سوره اخلاص ۰۰:۱۷
تلاوت های عبدالرحمان سديس musicdl483 سوره فلق ۰۰:۲۶
تلاوت های عبدالرحمان سديس musicdl483 سوره ناس ۰۰:۳۳
کانال تلگرام زهرامدیا
27654 بازدید ۸ نظر »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

بسم رب الشهدا والصدیقین

سلام

ضمن عرض تبریک ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و روز مادر و همچنین فرا رسیدن سال 96 خدمت شما عزیزان . من به دلیل مسافرت تا تاریخ 4 فروردین 96 نیستم و نمیتونم به نظرات جواب بدم . اگه خدا عمری داد برگشتم جواب میدم وگرنه حلالمون کنید .

دنیا به مثل بهر بشر مزرع کشت است

بی حب علی کشتن این مزرعه زشت است

بنوشته چنین بر در فردوس خداوند

هر کس که علی دوست بود اهل بهشت است

شیعه همه جا رهبر و مولاش علیست

دنیاش علی بوده و عقباش علیست

بی مهر علی زهد ابوذر همه هیچ

سلمان که محمدیست آقاش علیست

یا علی مدد

 

 1. محمد گفت:

  مردمو مثل خودتون فرض کردید اینک استاد سدیس نیست !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  • سید طاهر گفت:

   سلام :کاری به عکس ندارم ولی صوت مال سدیسه .

  • hamed گفت:

   سلام
   برادر این تلاوت ها دو نفری میباشند. یعنی ضبط شده از نماز تراویح مسجدالحرام میباشد. و چون در اون زمان نماز تراویح به امامت سدیس و شریم بود این ترتیل باصوت دو نفر میباشد.سخت است که تلاوت تک سدیس پیدا بشه. چون همه تلاوت های ایشان ضبط شده از نماز میباشد که آن هم تک نفره نیست.

 2. شعباني گفت:

  خیلی خیلی ازتون ممنونم.امیدوارم آرامشی که ما از شنیدن این صدا بدست میاریم رو شما در زندگیتون داشته باشید

 3. هدی گفت:

  من نمیتونم دانلود کنم

 4. زهره گفت:

  سلام من سوره های فجر و یس و نبا و صافات رو دانلود کردم دستتون درد نکنه ولی سوره فجر و صافات با صدای شیخ سدیس نبود. کاش توضیحی برای این کار می نوشتین. من سایت های زیادی رفتم هیچ کدوم لینکشون کار نمی کرد یعنی دانلود نمی شد فقط توسایت شما امکان پذیر بود این نکته مثبتیه ولی خوب…. انشااله سلامت و شاد باشید

 5. محسن فلاحت پیشه گفت:

  عالی بود. ایشاله همگی با هم سید شهدا محشور بشیم.

دسته بندی