هاست آزنا هاست خرید هاست خرید هاست لینوکس خرید هاست دایرکت ادمین ایران خرید هاست ارزان هاست ارزان آزنا هاست

جستجو
در اين سایت
در كل اينترنت

کانال تلگرام

کانال تلگرام زهرا مدیا

آخرین نظرات

هم‌سنگران

http://abatorab.ir/asset/image/logo.png http://up.yargomnam.ir/view/1000671/banner-yargomnam240-new.gif http://dl.tazyekal.ir/admin/baner240-120.jpg http://havayeharam.ir/wp-content/uploads/2015/08/folder.jpg

http://www.zahra-media.ir/wp-content/uploads/2013/05/Farouq11.jpg

 

 

ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره فاتحه ۰۰:۰۰:۴۴
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره بقره ۰۱:۵۰:۰۰
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره آل عمران ۰۱:۰۲:۰۷
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره نساء ۰۱:۰۸:۱۳
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره مائده ۰۰:۵۶:۰۰
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره انعام ۰۰:۵۷:۰۰
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره اعراف ۰۰:۵۶:۰۰
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره انفال ۰۰:۲۱:۲۵
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره توبه ۰۰:۴۲:۳۲
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره یونس ۰۰:۳۲:۰۲
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره هود ۰۰:۳۱:۴۷
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره یوسف ۰۰:۳۱:۲۴
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره رعد ۰۰:۱۴:۵۶
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره ابراهیم ۰۰:۱۳:۲۸
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره حجر ۰۰:۱۱:۱۵
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره نحل ۰۰:۲۹:۴۱
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره اسراء ۰۰:۲۳:۰۶
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره کهف ۰۰:۲۴:۱۷
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره مریم ۰۰:۱۵:۲۳
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره طه ۰۰:۲۰:۱۹
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره انبیاء ۰۰:۲۱:۴۲
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره حجّ ۰۰:۲۳:۱۶
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره مومنون ۰۰:۲۰:۲۲
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره نور ۰۰:۲۳:۴۴
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره فرقان ۰۰:۱۴:۵۴
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره شعراء ۰۰:۲۴:۰۵
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره نمل ۰۰:۲۰:۴۳
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره قصص ۰۰:۲۶:۱۲
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره عنکبوت ۰۰:۱۸:۳۳
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره روم ۰۰:۱۳:۲۹
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره لقمان ۰۰:۰۹:۰۰
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره سجده ۰۰:۰۶:۵۸
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره احزاب ۰۰:۲۱:۴۵
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره سبأ ۰۰:۱۴:۲۴
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره فاطر ۰۰:۱۲:۴۲
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره یس ۰۰:۱۱:۳۱
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره صافات ۰۰:۱۵:۲۸
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره ص ۰۰:۱۱:۳۷
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره زمر ۰۰:۱۷:۵۷
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره غافر ۰۰:۱۸:۱۷
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره فصّلت ۰۰:۱۲:۵۶
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره شوری ۰۰:۱۳:۴۹
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره زخرف ۰۰:۱۵:۵۵
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره دخان ۰۰:۰۷:۱۲
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره جاثیه ۰۰:۰۹:۱۰
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره احقاف ۰۰:۱۱:۰۲
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره محمّد صلوات اللّه علیه و آله ۰۰:۰۹:۴۵
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره فتح ۰۰:۰۹:۳۴
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره حجرات ۰۰:۰۶:۱۴
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره ق ۰۰:۰۷:۲۳
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره ذاریات ۰۰:۰۶:۱۳
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره طور ۰۰:۰۵:۴۰
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره نجم ۰۰:۰۶:۰۱
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره قمر ۰۰:۰۵:۵۳
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره الرحمن ۰۰:۰۸:۰۶
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره واقعه ۰۰:۰۸:۰۵
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره حدید ۰۰:۱۰:۰۶
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره مجادله ۰۰:۰۸:۳۱
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره حشر ۰۰:۰۸:۰۴
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره ممتحنه ۰۰:۰۶:۱۳
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره صفّ ۰۰:۰۳:۵۰
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره جمعه ۰۰:۰۳:۱۴
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره منافقون ۰۰:۰۳:۲۷
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره تغابن ۰۰:۰۴:۱۵
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره طلاق ۰۰:۰۵:۰۹
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره تحریم ۰۰:۰۴:۵۶
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره ملک ۰۰:۰۶:۰۰
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره قلم ۰۰:۰۶:۰۲
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره حاقه ۰۰:۰۵:۱۴
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره معارج ۰۰:۰۴:۱۴
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره نوح ۰۰:۰۳:۵۴
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره جنّ ۰۰:۰۴:۲۵
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره مزّمّل ۰۰:۰۳:۲۸
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره مدّثّر ۰۰:۰۴:۳۵
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره قیامه ۰۰:۰۲:۵۲
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره انسان ۰۰:۰۴:۳۰
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره مرسلات ۰۰:۰۳:۵۰
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره نبأ ۰۰:۰۳:۴۵
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره نازعات ۰۰:۰۳:۲۳
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره عبس ۰۰:۰۲:۵۵
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره تکویر ۰۰:۰۲:۰۱
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره انفطار ۰۰:۰۱:۳۷
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره مطفّفین ۰۰:۰۳:۲۱
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره انشقاق ۰۰:۰۱:۵۲
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره بروج ۰۰:۰۲:۰۹
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره طارق ۰۰:۰۱:۱۰
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره اعلی ۰۰:۰۱:۱۸
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره غاشیه ۰۰:۰۱:۳۸
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره فجر ۰۰:۰۲:۲۷
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره بلد ۰۰:۰۱:۲۲
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره شمس ۰۰:۰۱:۰۳
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره لیل ۰۰:۰۱:۱۸
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره ضحی ۰۰:۰۰:۴۷
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره انشراح ۰۰:۰۰:۲۷
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره تین ۰۰:۰۰:۴۲
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره علق ۰۰:۰۱:۱۰
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره قدر ۰۰:۰۰:۳۱
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره بیّنه ۰۰:۰۱:۳۵
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره زلزله ۰۰:۰۰:۴۱
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره عادیات ۰۰:۰۰:۴۷
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره قارعه ۰۰:۰۰:۴۲
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره تکاثر ۰۰:۰۰:۳۸
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره عصر ۰۰:۰۰:۱۸
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره همزه ۰۰:۰۰:۳۷
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره فیل ۰۰:۰۰:۳۰
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره قریش ۰۰:۰۰:۲۴
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره ماعون ۰۰:۰۰:۳۳
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره کوثر ۰۰:۰۰:۱۶
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره کافرون ۰۰:۰۰:۲۹
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره نصر ۰۰:۰۰:۲۴
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره مسد ۰۰:۰۰:۲۵
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره اخلاص ۰۰:۰۰:۱۶
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره فلق ۰۰:۰۰:۲۵
ترتیل ماجد فاروق (روایت حفص عن عاصم) / سوره ناس ۰۰:۰۰:۳۲

مطالب مرتبط

691 بازدید نظر: »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

دسته بندی