دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا
هاست آزنا هاست خرید هاست خرید هاست لینوکس خرید هاست دایرکت ادمین ایران خرید هاست ارزان هاست ارزان آزنا هاست

جستجو

کانال تلگرام

کانال تلگرام زهرا مدیا

آخرین نظرات

هم‌سنگران

http://abatorab.ir/asset/image/logo.png http://up.yargomnam.ir/view/1000671/banner-yargomnam240-new.gif http://dl.tazyekal.ir/admin/baner240-120.jpg http://havayeharam.ir/wp-content/uploads/2015/08/folder.jpg

http://www.zahra-media.ir/wp-content/uploads/2013/04/351e6af0-8c1e-420e-bade-ed1f66fb6e072.jpg تلاوت های القارئ یاسین، قاری الجزائری 351e6af0 8c1e 420e bade ed1f66fb6e072

 

 

تلاوت های القارئ یاسین، قاری الجزائری musicdl41 سوره حمد ۰۰:۰۰:۴۶
تلاوت های القارئ یاسین، قاری الجزائری musicdl41 سوره بقره ۰۲:۰۹:۳۰
تلاوت های القارئ یاسین، قاری الجزائری musicdl41 سوره آل عمران ۰۱:۱۴:۰۸
تلاوت های القارئ یاسین، قاری الجزائری musicdl41 سوره نساء ۰۱:۲۱:۲۶
تلاوت های القارئ یاسین، قاری الجزائری musicdl41 سوره مائده ۰۱:۰۲:۲۶
تلاوت های القارئ یاسین، قاری الجزائری musicdl41 سوره انعام ۰۱:۰۷:۲۲
تلاوت های القارئ یاسین، قاری الجزائری musicdl41 سوره اعراف ۰۱:۱۱:۴۶
تلاوت های القارئ یاسین، قاری الجزائری musicdl41 سوره انفال ۰۰:۲۷:۰۷
تلاوت های القارئ یاسین، قاری الجزائری musicdl41 سوره توبه ۰۰:۵۵:۰۳
تلاوت های القارئ یاسین، قاری الجزائری musicdl41 سوره یونس ۰۰:۳۹:۱۴
تلاوت های القارئ یاسین، قاری الجزائری musicdl41 سوره هود ۰۰:۴۰:۴۲
تلاوت های القارئ یاسین، قاری الجزائری musicdl41 سوره یوسف ۰۰:۳۹:۰۲
تلاوت های القارئ یاسین، قاری الجزائری musicdl41 سوره رعد ۰۰:۱۷:۲۹
تلاوت های القارئ یاسین، قاری الجزائری musicdl41 سوره ابراهیم ۰۰:۱۷:۴۱
تلاوت های القارئ یاسین، قاری الجزائری musicdl41 سوره حجر ۰۰:۱۴:۲۴
تلاوت های القارئ یاسین، قاری الجزائری musicdl41 سوره نحل ۰۰:۳۸:۰۹
تلاوت های القارئ یاسین، قاری الجزائری musicdl41 سوره اسراء ۰۰:۳۲:۵۱
تلاوت های القارئ یاسین، قاری الجزائری musicdl41 سوره کهف ۰۰:۳۵:۰۸
تلاوت های القارئ یاسین، قاری الجزائری musicdl41 سوره مریم ۰۰:۲۰:۰۷
تلاوت های القارئ یاسین، قاری الجزائری musicdl41 سوره طه ۰۰:۲۷:۲۰
تلاوت های القارئ یاسین، قاری الجزائری musicdl41 سوره انبیاء ۰۰:۲۷:۱۰
تلاوت های القارئ یاسین، قاری الجزائری musicdl41 سوره حج ۰۰:۲۶:۵۱
تلاوت های القارئ یاسین، قاری الجزائری musicdl41 سوره مومنون ۰۰:۲۳:۰۷
تلاوت های القارئ یاسین، قاری الجزائری musicdl41 سوره نور ۰۰:۳۰:۲۲
تلاوت های القارئ یاسین، قاری الجزائری musicdl41 سوره فرقان ۰۰:۱۹:۲۲
تلاوت های القارئ یاسین، قاری الجزائری musicdl41 سوره شعراء ۰۰:۳۰:۰۹
تلاوت های القارئ یاسین، قاری الجزائری musicdl41 سوره نمل ۰۰:۲۵:۵۲
تلاوت های القارئ یاسین، قاری الجزائری musicdl41 سوره قصص ۰۰:۳۴:۳۸
تلاوت های القارئ یاسین، قاری الجزائری musicdl41 سوره عنکبوت ۰۰:۲۱:۵۶
تلاوت های القارئ یاسین، قاری الجزائری musicdl41 سوره روم ۰۰:۱۸:۱۶
تلاوت های القارئ یاسین، قاری الجزائری musicdl41 سوره لقمان ۰۰:۱۰:۵۳
تلاوت های القارئ یاسین، قاری الجزائری musicdl41 سوره سجده ۰۰:۰۷:۵۶
تلاوت های القارئ یاسین، قاری الجزائری musicdl41 سوره احزاب ۰۰:۳۰:۲۴
تلاوت های القارئ یاسین، قاری الجزائری musicdl41 سوره سبأ ۰۰:۱۸:۲۹
تلاوت های القارئ یاسین، قاری الجزائری musicdl41 سوره فاطر ۰۰:۱۶:۰۸
تلاوت های القارئ یاسین، قاری الجزائری musicdl41 سوره یس ۰۰:۱۶:۲۰
تلاوت های القارئ یاسین، قاری الجزائری musicdl41 سوره صافات ۰۰:۲۰:۰۶
تلاوت های القارئ یاسین، قاری الجزائری musicdl41 سوره ص ۰۰:۱۵:۳۹
تلاوت های القارئ یاسین، قاری الجزائری musicdl41 سوره زمر ۰۰:۲۳:۴۳
تلاوت های القارئ یاسین، قاری الجزائری musicdl41 سوره غافر ۰۰:۲۵:۳۵
تلاوت های القارئ یاسین، قاری الجزائری musicdl41 سوره فصلت ۰۰:۱۹:۵۰
تلاوت های القارئ یاسین، قاری الجزائری musicdl41 سوره شوری ۰۰:۱۸:۴۰
تلاوت های القارئ یاسین، قاری الجزائری musicdl41 سوره زخرف ۰۰:۱۹:۵۷
تلاوت های القارئ یاسین، قاری الجزائری musicdl41 سوره دخان ۰۰:۰۸:۱۷
تلاوت های القارئ یاسین، قاری الجزائری musicdl41 سوره جاثیه ۰۰:۱۱:۰۸
تلاوت های القارئ یاسین، قاری الجزائری musicdl41 سوره احقاف ۰۰:۱۵:۰۴
تلاوت های القارئ یاسین، قاری الجزائری musicdl41 سوره محمّد ۰۰:۱۲:۴۱
تلاوت های القارئ یاسین، قاری الجزائری musicdl41 سوره فتح ۰۰:۱۱:۵۹
تلاوت های القارئ یاسین، قاری الجزائری musicdl41 سوره حجرات ۰۰:۰۸:۱۱
تلاوت های القارئ یاسین، قاری الجزائری musicdl41 سوره ق ۰۰:۰۸:۰۱
تلاوت های القارئ یاسین، قاری الجزائری musicdl41 سوره ذاریات ۰۰:۰۷:۵۹
تلاوت های القارئ یاسین، قاری الجزائری musicdl41 سوره طور ۰۰:۰۷:۰۹
تلاوت های القارئ یاسین، قاری الجزائری musicdl41 سوره نجم ۰۰:۰۷:۵۵
تلاوت های القارئ یاسین، قاری الجزائری musicdl41 سوره قمر ۰۰:۰۸:۲۳
تلاوت های القارئ یاسین، قاری الجزائری musicdl41 سوره رحمن ۰۰:۱۰:۰۴
تلاوت های القارئ یاسین، قاری الجزائری musicdl41 سوره واقعه ۰۰:۱۰:۱۴
تلاوت های القارئ یاسین، قاری الجزائری musicdl41 سوره حدید ۰۰:۱۳:۰۲
تلاوت های القارئ یاسین، قاری الجزائری musicdl41 سوره مجادله ۰۰:۱۱:۳۱
تلاوت های القارئ یاسین، قاری الجزائری musicdl41 سوره حشر ۰۰:۱۰:۲۴
تلاوت های القارئ یاسین، قاری الجزائری musicdl41 سوره ممتحنه ۰۰:۰۹:۵۰
تلاوت های القارئ یاسین، قاری الجزائری musicdl41 سوره صف ۰۰:۰۵:۱۲
تلاوت های القارئ یاسین، قاری الجزائری musicdl41 سوره جمعه ۰۰:۰۴:۱۱
تلاوت های القارئ یاسین، قاری الجزائری musicdl41 سوره منافقون ۰۰:۰۴:۱۵
تلاوت های القارئ یاسین، قاری الجزائری musicdl41 سوره تغابن ۰۰:۰۵:۰۹
تلاوت های القارئ یاسین، قاری الجزائری musicdl41 سوره طلاق ۰۰:۰۶:۲۶
تلاوت های القارئ یاسین، قاری الجزائری musicdl41 سوره تحریم ۰۰:۰۶:۱۵
تلاوت های القارئ یاسین، قاری الجزائری musicdl41 سوره ملک ۰۰:۰۷:۰۷
تلاوت های القارئ یاسین، قاری الجزائری musicdl41 سوره قلم ۰۰:۰۶:۵۶
تلاوت های القارئ یاسین، قاری الجزائری musicdl41 سوره حاقه ۰۰:۰۶:۰۰
تلاوت های القارئ یاسین، قاری الجزائری musicdl41 سوره معارج ۰۰:۰۴:۵۸
تلاوت های القارئ یاسین، قاری الجزائری musicdl41 سوره نوح ۰۰:۰۵:۰۰
تلاوت های القارئ یاسین، قاری الجزائری musicdl41 سوره جنّ ۰۰:۰۵:۴۹
تلاوت های القارئ یاسین، قاری الجزائری musicdl41 سوره مزّمّل ۰۰:۰۴:۱۸
تلاوت های القارئ یاسین، قاری الجزائری musicdl41 سوره مدّثّر ۰۰:۰۵:۵۴
تلاوت های القارئ یاسین، قاری الجزائری musicdl41 سوره قیامه ۰۰:۰۳:۲۰
تلاوت های القارئ یاسین، قاری الجزائری musicdl41 سوره انسان ۰۰:۰۵:۳۷
تلاوت های القارئ یاسین، قاری الجزائری musicdl41 سوره مرصلات ۰۰:۰۴:۱۷
تلاوت های القارئ یاسین، قاری الجزائری musicdl41 سوره نبأ ۰۰:۰۴:۱۲
تلاوت های القارئ یاسین، قاری الجزائری musicdl41 سوره نازعات ۰۰:۰۳:۵۱
تلاوت های القارئ یاسین، قاری الجزائری musicdl41 سوره عبس ۰۰:۰۳:۱۳
تلاوت های القارئ یاسین، قاری الجزائری musicdl41 سوره تکویر ۰۰:۰۲:۱۲
تلاوت های القارئ یاسین، قاری الجزائری musicdl41 سوره انفطار ۰۰:۰۱:۴۷
تلاوت های القارئ یاسین، قاری الجزائری musicdl41 سوره مطفّفین ۰۰:۰۳:۵۵
تلاوت های القارئ یاسین، قاری الجزائری musicdl41 سوره انشقاق ۰۰:۰۲:۰۹
تلاوت های القارئ یاسین، قاری الجزائری musicdl41 سوره بروج ۰۰:۰۲:۰۸
تلاوت های القارئ یاسین، قاری الجزائری musicdl41 سوره طارق ۰۰:۰۱:۲۸
تلاوت های القارئ یاسین، قاری الجزائری musicdl41 سوره اعلی ۰۰:۰۱:۲۷
تلاوت های القارئ یاسین، قاری الجزائری musicdl41 سوره غاشیه ۰۰:۰۱:۵۵
تلاوت های القارئ یاسین، قاری الجزائری musicdl41 سوره فجر ۰۰:۰۲:۵۵
تلاوت های القارئ یاسین، قاری الجزائری musicdl41 سوره بلد ۰۰:۰۱:۴۸
تلاوت های القارئ یاسین، قاری الجزائری musicdl41 سوره شمس ۰۰:۰۱:۱۲
تلاوت های القارئ یاسین، قاری الجزائری musicdl41 سوره لیل ۰۰:۰۱:۴۲
تلاوت های القارئ یاسین، قاری الجزائری musicdl41 سوره ضحی ۰۰:۰۱:۰۰
تلاوت های القارئ یاسین، قاری الجزائری musicdl41 سوره شرح ۰۰:۰۰:۳۳
تلاوت های القارئ یاسین، قاری الجزائری musicdl41 سوره تین ۰۰:۰۰:۴۹
تلاوت های القارئ یاسین، قاری الجزائری musicdl41 سوره علق ۰۰:۰۱:۳۴
تلاوت های القارئ یاسین، قاری الجزائری musicdl41 سوره قدر ۰۰:۰۰:۴۲
تلاوت های القارئ یاسین، قاری الجزائری musicdl41 سوره بیّنه ۰۰:۰۲:۱۵
تلاوت های القارئ یاسین، قاری الجزائری musicdl41 سوره زلزله ۰۰:۰۰:۴۶
تلاوت های القارئ یاسین، قاری الجزائری musicdl41 سوره عادیات ۰۰:۰۰:۵۲
تلاوت های القارئ یاسین، قاری الجزائری musicdl41 سوره قارعه ۰۰:۰۰:۵۲
تلاوت های القارئ یاسین، قاری الجزائری musicdl41 سوره تکاثر ۰۰:۰۰:۳۸
تلاوت های القارئ یاسین، قاری الجزائری musicdl41 سوره عصر ۰۰:۰۰:۱۹
تلاوت های القارئ یاسین، قاری الجزائری musicdl41 سوره همزه ۰۰:۰۰:۴۸
تلاوت های القارئ یاسین، قاری الجزائری musicdl41 سوره فیل ۰۰:۰۰:۳۰
تلاوت های القارئ یاسین، قاری الجزائری musicdl41 سوره قریش ۰۰:۰۰:۳۵
تلاوت های القارئ یاسین، قاری الجزائری musicdl41 سوره ماعون ۰۰:۰۰:۳۸
تلاوت های القارئ یاسین، قاری الجزائری musicdl41 سوره کوثر ۰۰:۰۰:۱۹
تلاوت های القارئ یاسین، قاری الجزائری musicdl41 سوره کافرون ۰۰:۰۰:۵۲
تلاوت های القارئ یاسین، قاری الجزائری musicdl41 سوره نصر ۰۰:۰۰:۲۶
تلاوت های القارئ یاسین، قاری الجزائری musicdl41 سوره مسد ۰۰:۰۰:۳۴
تلاوت های القارئ یاسین، قاری الجزائری musicdl41 سوره اخلاص ۰۰:۰۰:۱۵
تلاوت های القارئ یاسین، قاری الجزائری musicdl41 سوره فلق ۰۰:۰۰:۲۵
تلاوت های القارئ یاسین، قاری الجزائری musicdl41 سوره ناس ۰۰:۰۰:۲۹
کانال تلگرام زهرامدیا
2116 بازدید نظر: »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

بسم رب الشهدا والصدیقین

سلام

ضمن عرض تبریک ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و روز مادر و همچنین فرا رسیدن سال 96 خدمت شما عزیزان . من به دلیل مسافرت تا تاریخ 4 فروردین 96 نیستم و نمیتونم به نظرات جواب بدم . اگه خدا عمری داد برگشتم جواب میدم وگرنه حلالمون کنید .

دنیا به مثل بهر بشر مزرع کشت است

بی حب علی کشتن این مزرعه زشت است

بنوشته چنین بر در فردوس خداوند

هر کس که علی دوست بود اهل بهشت است

شیعه همه جا رهبر و مولاش علیست

دنیاش علی بوده و عقباش علیست

بی مهر علی زهد ابوذر همه هیچ

سلمان که محمدیست آقاش علیست

یا علی مدد

 

دسته بندی