دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا

جستجو

.

http://www.zahra-media.ir/wp-content/uploads/2013/04/73af6957-eda4-41e9-8ce6-759b4a842207.jpg

سوره حمد ۰۰:۰۰:۳۸
سوره بقره ۱:۵۱:۴۷
سوره آل عمران ۱:۱۱:۱۱
سوره نساء ۱:۱۳:۴۸
سوره مائده ۰۰:۵۷:۱۳
سوره انعام ۱:۰۳:۴۷
سوره اعراف ۱:۰۷:۴۲
سوره انفال ۰۰:۲۳:۴۵
سوره توبه ۰۰:۴۶:۰۷
سوره یونس ۰۰:۳۴:۲۰
سوره هود ۰۰:۳۶:۳۲
سوره یوسف ۰۰:۳۲:۰۱
سوره رعد ۰۰:۱۵:۴۰
سوره ابراهیم ۰۰:۱۵:۵۶
سوره حجر ۰۰:۱۲:۵۲
سوره نحل ۰۰:۳۴:۱۴
سوره اسراء ۰۰:۲۹:۱۴
سوره کهف ۰۰:۲۷:۵۰
سوره مریم ۰۰:۱۸:۲۵
سوره طه ۰۰:۲۴:۳۰
سوره انبیاء ۰۰:۲۳:۱۵
سوره حج ۰۰:۲۴:۳۱
سوره مومنون ۰۰:۲۰:۱۸
سوره نور ۰۰:۲۵:۳۹
سوره فرقان ۰۰:۱۸:۴۰
سوره شعراء ۰۰:۲۵:۱۸
سوره نمل ۰۰:۲۲:۲۱
سوره قصص ۰۰:۲۷:۵۳
سوره عنکبوت ۰۰:۲۰:۰۴
سوره روم ۰۰:۱۵:۵۶
سوره لقمان ۰۰:۱۰:۵۴
سوره سجده ۰۰:۰۷:۲۴
سوره احزاب ۰۰:۲۶:۳۸
سوره سبأ ۰۰:۱۶:۱۵
سوره فاطر ۰۰:۱۴:۴۱
سوره یس ۰۰:۱۳:۴۵
سوره صافات ۰۰:۱۷:۵۹
سوره زمر ۰۰:۲۱:۱۸
سوره غافر ۰۰:۲۱:۰۸
سوره فصلت ۰۰:۱۵:۰۰
سوره ص ۰۰:۱۴:۲۲
سوره زخرف ۰۰:۱۵:۱۹
سوره دخان ۰۰:۰۶:۳۵
سوره جاثیه ۰۰:۰۹:۰۰
سوره شوری ۰۰:۱۵:۰۷
سوره احقاف ۰۰:۱۲:۰۳
سوره محمّد ۰۰:۱۰:۳۷
سوره فتح ۰۰:۱۰:۲۸
سوره حجرات ۰۰:۰۶:۵۱
سوره ق ۰۰:۰۷:۱۸
سوره ذاریات ۰۰:۰۵:۵۵
سوره طور ۰۰:۰۵:۲۵
سوره نجم ۰۰:۰۵:۵۴
سوره قمر ۰۰:۰۵:۵۰
سوره رحمن ۰۰:۰۸:۰۷
سوره واقعه ۰۰:۰۷:۳۹
سوره حدید ۰۰:۰۹:۲۷
سوره مجادله ۰۰:۰۹:۱۵
سوره حشر ۰۰:۰۹:۰۰
سوره ممتحنه ۰۰:۰۷:۳۴
سوره صف ۰۰:۰۴:۳۹
سوره جمعه ۰۰:۰۳:۰۸
سوره منافقون ۰۰:۰۳:۲۳
سوره تغابن ۰۰:۰۴:۲۳
سوره طلاق ۰۰:۰۵:۱۶
سوره تحریم ۰۰:۰۴:۴۴
سوره ملک ۰۰:۰۵:۵۲
سوره قلم ۰۰:۰۵:۲۳
سوره حاقه ۰۰:۰۵:۱۶
سوره معارج ۰۰:۰۴:۰۵
سوره نوح ۰۰:۰۳:۵۶
سوره جنّ ۰۰:۰۵:۰۸
سوره مزّمّل ۰۰:۰۳:۵۶
سوره مدّثّر ۰۰:۰۴:۳۰
سوره قیامه ۰۰:۰۳:۰۴
سوره انسان ۰۰:۰۴:۱۵
سوره مرسلات ۰۰:۰۳:۵۳
سوره نبأ ۰۰:۰۳:۴۴
سوره نازعات ۰۰:۰۳:۳۳
سوره عبس ۰۰:۰۲:۴۱
سوره تکویر ۰۰:۰۱:۴۵
سوره انفطار ۰۰:۰۱:۳۴
سوره مطفّفین ۰۰:۰۳:۱۹
سوره انشقاق ۰۰:۰۲:۰۰
سوره بروج ۰۰:۰۲:۰۳
سوره طارق ۰۰:۰۱:۰۸
سوره اعلی ۰۰:۰۱:۱۹
سوره غاشیه ۰۰:۰۱:۴۱
سوره فجر ۰۰:۰۲:۴۳
سوره بلد ۰۰:۰۱:۲۱
سوره شمس ۰۰:۰۱:۰۶
سوره لیل ۰:۰۱:۲۷
سوره ضحی ۰۰:۰۰:۵۰
سوره شرح ۰۰:۰۰:۲۸
سوره تین ۰۰:۰۰:۴۰
سوره علق ۰۰:۰۱:۱۴
سوره قدر ۰۰:۰۰:۲۹
سوره بیّنه ۰۰:۰۱:۳۸
سوره زلزله ۰۰:۰۰:۴۳
سوره عادیات ۰۰:۰۰:۴۶
سوره قارعه ۰۰:۰۰:۴۲
سوره تکاثر ۰۰:۰۰:۳۶
سوره عصر ۰۰:۰۰:۱۹
سوره همزه ۰۰:۰۰:۳۷
سوره فیل ۰۰:۰۰:۲۸
سوره قریش ۰۰:۰۰:۲۵
سوره ماعون ۰۰:۰۰:۳۶
سوره کوثر ۰۰:۰۰:۱۴
سوره کافرون ۰۰:۰۰:۳۲
سوره نصر ۰۰:۰۰:۲۳
سوره مسد ۰۰:۰۰:۲۵
سوره اخلاص ۰۰:۰۰:۱۴
سوره فلق ۰۰:۰۰:۲۳
سوره ناس ۰۰:۰۰:۲۸
2674 بازدید نظر: »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

فروشگاه سایت

دسته بندی

امارگیر وبلاگامارگیر سایتتقویم و ساعت
مشاهده آمار وبسایت