جستجو
در اين سایت
در كل اينترنت

کانال تلگرام

کانال تلگرام زهرا مدیا

آخرین نظرات

آمار سایت

http://dwgir.com/wp-content/uploads/2016/11/ads240.gif http://abatorab.ir/asset/image/logo.png http://up.yargomnam.ir/view/1000671/banner-yargomnam240-new.gif http://dl.tazyekal.ir/admin/baner240-120.jpg http://havayeharam.ir/wp-content/uploads/2015/08/folder.jpg

http://www.shiaupload.ir/images/79433227151524729052.gif

http://www.zahra-media.ir/wp-content/uploads/2013/04/sdfsdfsdfsdfsdgfgjhk1.png

 

 

سوره حمد ۰۰:۰۰:۴۳
سوره بقره ۰۲:۰۸:۴۵
سوره آل عمران ۰۱:۱۳:۱۳
سوره نساء ۰۱:۱۹:۳۹
سوره مائده ۰۱:۰۱:۴۲
سوره انعام ۰۱:۱۶:۱۸
سوره اعراف ۰۱:۱۶:۱۸
سوره انفال ۰۰:۲۸:۴۲
سوره توبه ۰۰:۵۳:۱۲
سوره یونس ۰۰:۳۸:۴۲
سوره هود ۰۰:۴۰:۳۱
سوره یوسف ۰۰:۳۶:۳۷
سوره رعد ۰۰:۱۷:۲۹
سوره ابراهیم ۰۰:۱۷:۵۱
سوره حجر ۰۰:۱۴:۲۵
سوره نحل ۰۰:۳۹:۱۵
سوره اسراء ۰۰:۳۲:۴۰
سوره کهف ۰۰:۳۱:۱۰
سوره مریم ۰۰:۲۰:۳۲
سوره طه ۰۰:۲۷:۴۷
سوره انبیاء ۰۰:۲۶:۳۳
سوره حج ۰۰:۲۹:۳۹
سوره مومنون ۰۰:۲۵:۳۱
سوره نور ۰۰:۳۰:۲۶
سوره فرقان ۰۰:۱۸:۵۴
سوره شعراء ۰۰:۲۶:۵۳
سوره نمل ۰۰:۲۶:۰۰
سوره قصص ۰۰:۳۱:۲۶
سوره عنکبوت ۰۰:۲۱:۴۱
سوره روم ۰۰:۱۷:۴۲
سوره لقمان ۰۰:۱۱:۰۲
سوره سجده ۰۰:۰۷:۴۶
سوره احزاب ۰۰:۲۷:۱۲
سوره سبأ ۰۰:۱۶:۵۶
سوره فاطر ۰۰:۱۶:۰۲
سوره یس ۰۰:۱۴:۴۸
سوره زمر ۰۰:۲۵:۰۴
سوره صافات ۰۰:۱۴:۴۸
سوره ص ۰۰:۱۴:۴۲
سوره غافر ۰۰:۲۴:۲۵
سوره فصلت ۰۰:۱۷:۱۱
سوره شوری ۰۰:۱۷:۱۳
سوره زخرف ۰۰:۱۸:۵۹
سوره دخان ۰۰:۰۸:۰۹
سوره جاثیه ۰۰:۱۰:۲۸
سوره احقاف ۰۰:۱۳:۳۵
سوره محمّد ۰۰:۱۱:۵۶
سوره فتح ۰۰:۱۲:۳۴
سوره حجرات ۰۰:۰۸:۴۳
سوره ق ۰۰:۰۸:۳۸
سوره ذاریات ۰۰:۰۸:۲۲
سوره طور ۰۰:۰۷:۲۶
سوره نجم ۰۰:۰۸:۰۶
سوره قمر ۰۰:۰۷:۲۶
سوره رحمن ۰۰:۱۰:۲۱
سوره واقعه ۰۰:۰۹:۵۵
سوره حدید ۰۰:۱۳:۳۰
سوره مجادله ۰۰:۱۰:۴۸
سوره حشر ۰۰:۱۰:۲۷
سوره ممتحنه ۰۰:۰۹:۰۱
سوره صف ۰۰:۰۴:۵۰
سوره جمعه ۰۰:۰۳:۵۴
سوره منافقون ۰۰:۰۴:۱۱
سوره تغابن ۰۰:۰۵:۰۸
سوره طلاق ۰۰:۰۶:۲۸
سوره تحریم ۰۰:۰۶:۲۱
سوره ملک ۰۰:۰۷:۱۹
سوره قلم ۰۰:۰۷:۳۲
سوره حاقه ۰۰:۰۶:۲۸
سوره معارج ۰۰:۰۵:۲۴
سوره نوح ۰۰:۰۵:۳۶
سوره جنّ ۰۰:۰۵:۲۵
سوره مزّمّل ۰۰:۰۴:۳۰
سوره مدّثّر ۰۰:۶:۰۵
سوره قیامه ۰۰:۰۳:۴۰
سوره انسان ۰۰:۰۶:۲۷
سوره مرسلات ۰۰:۰۴:۴۹
سوره نبأ ۰۰:۰۴:۳۹
سوره نازعات ۰۰:۰۴:۲۰
سوره عبس ۰۰:۰۳:۳۳
سوره تکویر ۰۰:۰۲:۲۱
سوره انفطار ۰۰:۰۱:۴۷
سوره مطفّفین ۰۰:۰۴:۰۳
سوره انشقاق ۰۰:۰۲:۲۴
سوره بروج ۰۰:۰۲:۴۰
سوره طارق ۰۰:۰۱:۳۴
سوره اعلی ۰۰:۰۱:۳۸
سوره غاشیه ۰۰:۰۱:۵۶
سوره فجر ۰۰:۰۲:۵۶
سوره بلد ۰۰:۰۱:۳۹
سوره شمس ۰۰:۰۱:۲۱
سوره لیل ۰۰:۰۱:۳۷
سوره ضحی ۰۰:۰۰:۵۷
سوره شرح ۰۰:۰۰:۳۴
سوره تین ۰۰:۰۰:۴۷
سوره علق ۰۰:۰۱:۲۶
سوره قدر ۰۰:۰۰:۳۹
سوره بیّنه ۰۰:۰۲:۰۰
سوره زلزله ۰۰:۰۰:۵۰
سوره عادیات ۰۰:۰۰:۵۵
سوره قارعه ۰۰:۰۰:۵۰
سوره تکاثر ۰۰:۰۰:۴۷
سوره عصر ۰۰:۰۰:۲۵
سوره همزه ۰۰:۰۰:۴۴
سوره ماعون ۰۰:۰۰:۳۸
سوره فیل ۰۰:۰۰:۳۲
سوره قریش ۰۰:۰۰:۲۷
سوره کوثر ۰۰:۰۰:۱۸
سوره کافرون ۰۰:۰۰:۳۲
سوره نصر ۰۰:۰۰:۲۸
سوره مسد ۰۰:۰۰:۳۰
سوره اخلاص ۰۰:۰۰:۱۸
سوره فلق ۰۰:۰۰:۲۷
سوره ناس ۰۰:۰۰:۳۴
سوره های تحریم، حاقه آیه ۱ تا ۲۴ ۵۹:۳۵
سوره های دهر ۲۳ تا آخر،مرسلات، زلزال،عادیات،قارعه،تکاثر،عصر ۵۳:۰۰
سوره یوسف ۱ تا ۲۹ (۱) ۴۰:۲۰
سوره انفال ۱ تا ۲۴ ۳۰:۳۰
سوره های حجرات ۱۳ تا آخر،قاف ۱ تا ۳۵ ۲۸:۱۵
سوره انعام ۱۵۱ تا ۱۵۹ ۲۴:۲۵
سوره های فجر ۲۷ تا آخر، لیل،بلد ۱۸:۴۵
سوره سباء ۲۴ تا ۴۵ ۲۴:۱۵
سوره های احقاف ۲۹ تا آخر،محمد ۱ تا ۱۷ ۲۷:۰۵
سوره آل عمران ۱۳۳ تا ۱۴۶ ۲۴:۵۰
سوره فاطر آیات ۱ تا ۱۲ ۲۲:۱۵
سوره مریم آیات ۱ تا ۳۶ ۳۲:۲۵
سوره نمل ۱۵ تا ۴۴ ۵۱:۳۰
سوره های صافات،۱۸ تا آخر،صاد ۱ تا ۴۰ ۵۰:۵۵
یوسف ۱ تا ۲۹ (۲) ۲۷:۱۰
احقاف ۲۹ تا آخر و محمد ۱ تا ۱۷ ۲۷:۱۶
انعام ۱۵۱ تا ۱۵۹ ۲۴:۳۴
انبیاء ۴۶ تا ۸۲ ۳۰:۲۲
انفال ۱-۲۴ ۳۰:۲۸
بقره ۲۵۳ – 262 ۲۷:۳۲
انسان ۴۹:۱۵
اسراء ۱ – 33 ۲۹:۱۹
اسراء ۲۵- ۵۹ ۲۹:۰۳
فاطر ۱ – 12 ۲۳:۲۲
هود ۱۰۸ تا آخر و یوسف ۱ تا ۶ ۲۸:۰۶
جن ۱ تا ۲۸ و مزمل ۱ – 9 و فلق و ناس و حمد ۴۶:۳۲
لقمان ۸ – 34 و طارق ۲۹:۵۳
نمل ۱۵ تا ۴۴ ۵۱:۳۷
رعد ۱ تا ۱۶ ۲۹:۰۲
سباء ۴۶ تا آخر ومزمل ۱-۱۹ ۳۶:۰۳
صافات ۱۷۱ – 181 و ص ۱ – 40 ۴۹:۵۴
یونس ۹ – 23 ۲۳:۴۳
حجرات ۱۳ تا آخر ۰۸:۱۳
انعام ۱۵۱ تا ۱۵۹ ۲۴:۲۶
انفطار ۰۴:۴۸
مطففین ۱۹ و ۱۸ ۰۰:۴۷
ابراهیم ۲۳ تا آخر ۲۲:۳۸
یس ۵۵ تا آخر ۲۸:۱۴
الرحمن ۲۶ تا ۳۲ ۰۲:۲۲
توبه ۷۵ تا ۹۶ ۲۵:۲۷
اسراء ۷۸ تا ۸۵ ۱۲:۵۴
احزاب ۲۱ تا ۲۴ ۰۷:۰۹
اسراء آیه ۱۰۶ ۰۰:۳۵
اسراء آیه ۹۵ ۰۰:۴۲
آل عمران ۱۴۴ و ۱۴۵ ۰۱:۳۲
آل عمران ۱۳۳ تا ۱۴۶ ۲۰:۱۳
انعام ۹۵ تا ۹۹ ۰۵:۱۳
انفال ۲ تا ۴ ۰۵:۱۳
تحریم ۱ و ۲ ۰۳:۵۷
تکویر ۰۹:۳۷
توبه ۷۵ تا ۹۶ ۲۵:۳۸
دهر (الانسان) ۲۳ تا آخر ۰۹:۱۲
شعراء ۱۸۱ تا آخر ۱۳:۱۲
صافات ۱ تا ۱۳ ۱۶:۴۲
فتح ۲۷ تا آخر ۰۴:۲۸
محمد ( صلی الله علیه و آله ) ۱ تا ۴ ۰۳:۵۰
مریم ۲۰ تا ۲۶ ۰۵:۳۴
مزمل ۸ تا ۱۴ ۰۲:۵۰
مطففین ۲۲ تا ۲۶ ۰۱:۵۳
یاسین ۵۵ تا آخر ۱۳:۵۴
۳ آیه آخر سوره بقره ۰۲:۰۰
قاف ۱ تا ۳۵ ۱۹:۳۷
قرائت آیاتی از سوره تحریم ۰۴:۴۹
احقاف ۲۹ تا ۳۵ ۰۹:۱۹
محمد ۱ تا ۱۷ ۱۷:۴۱
و الذین کفروا یتمتعون و یأکون کما تأکل الانعام … ۰۱:۳۱
یا ایها الذین آمنو توبوا الی الله توبه نصوحا ۰۱:۳۹

 

مطالب مرتبط

1379 بازدید نظر: »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

دسته بندی