دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا
هاست آزنا هاست خرید هاست خرید هاست لینوکس خرید هاست دایرکت ادمین ایران خرید هاست ارزان هاست ارزان آزنا هاست

جستجو

کانال تلگرام

کانال تلگرام زهرا مدیا

آخرین نظرات

هم‌سنگران

http://abatorab.ir/asset/image/logo.png http://up.yargomnam.ir/view/1000671/banner-yargomnam240-new.gif http://dl.tazyekal.ir/admin/baner240-120.jpg http://havayeharam.ir/wp-content/uploads/2015/08/folder.jpg

http://www.zahra-media.ir/wp-content/uploads/2013/04/sdfsdfsdfsdfsdgfgjhk1.png  ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان sdfsdfsdfsdfsdgfgjhk1

 

 

ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 سوره حمد ۰۰:۰۰:۴۳
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 سوره بقره ۰۲:۰۸:۴۵
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 سوره آل عمران ۰۱:۱۳:۱۳
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 سوره نساء ۰۱:۱۹:۳۹
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 سوره مائده ۰۱:۰۱:۴۲
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 سوره انعام ۰۱:۱۶:۱۸
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 سوره اعراف ۰۱:۱۶:۱۸
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 سوره انفال ۰۰:۲۸:۴۲
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 سوره توبه ۰۰:۵۳:۱۲
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 سوره یونس ۰۰:۳۸:۴۲
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 سوره هود ۰۰:۴۰:۳۱
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 سوره یوسف ۰۰:۳۶:۳۷
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 سوره رعد ۰۰:۱۷:۲۹
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 سوره ابراهیم ۰۰:۱۷:۵۱
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 سوره حجر ۰۰:۱۴:۲۵
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 سوره نحل ۰۰:۳۹:۱۵
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 سوره اسراء ۰۰:۳۲:۴۰
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 سوره کهف ۰۰:۳۱:۱۰
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 سوره مریم ۰۰:۲۰:۳۲
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 سوره طه ۰۰:۲۷:۴۷
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 سوره انبیاء ۰۰:۲۶:۳۳
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 سوره حج ۰۰:۲۹:۳۹
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 سوره مومنون ۰۰:۲۵:۳۱
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 سوره نور ۰۰:۳۰:۲۶
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 سوره فرقان ۰۰:۱۸:۵۴
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 سوره شعراء ۰۰:۲۶:۵۳
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 سوره نمل ۰۰:۲۶:۰۰
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 سوره قصص ۰۰:۳۱:۲۶
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 سوره عنکبوت ۰۰:۲۱:۴۱
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 سوره روم ۰۰:۱۷:۴۲
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 سوره لقمان ۰۰:۱۱:۰۲
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 سوره سجده ۰۰:۰۷:۴۶
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 سوره احزاب ۰۰:۲۷:۱۲
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 سوره سبأ ۰۰:۱۶:۵۶
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 سوره فاطر ۰۰:۱۶:۰۲
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 سوره یس ۰۰:۱۴:۴۸
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 سوره زمر ۰۰:۲۵:۰۴
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 سوره صافات ۰۰:۱۴:۴۸
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 سوره ص ۰۰:۱۴:۴۲
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 سوره غافر ۰۰:۲۴:۲۵
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 سوره فصلت ۰۰:۱۷:۱۱
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 سوره شوری ۰۰:۱۷:۱۳
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 سوره زخرف ۰۰:۱۸:۵۹
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 سوره دخان ۰۰:۰۸:۰۹
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 سوره جاثیه ۰۰:۱۰:۲۸
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 سوره احقاف ۰۰:۱۳:۳۵
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 سوره محمّد ۰۰:۱۱:۵۶
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 سوره فتح ۰۰:۱۲:۳۴
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 سوره حجرات ۰۰:۰۸:۴۳
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 سوره ق ۰۰:۰۸:۳۸
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 سوره ذاریات ۰۰:۰۸:۲۲
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 سوره طور ۰۰:۰۷:۲۶
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 سوره نجم ۰۰:۰۸:۰۶
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 سوره قمر ۰۰:۰۷:۲۶
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 سوره رحمن ۰۰:۱۰:۲۱
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 سوره واقعه ۰۰:۰۹:۵۵
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 سوره حدید ۰۰:۱۳:۳۰
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 سوره مجادله ۰۰:۱۰:۴۸
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 سوره حشر ۰۰:۱۰:۲۷
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 سوره ممتحنه ۰۰:۰۹:۰۱
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 سوره صف ۰۰:۰۴:۵۰
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 سوره جمعه ۰۰:۰۳:۵۴
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 سوره منافقون ۰۰:۰۴:۱۱
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 سوره تغابن ۰۰:۰۵:۰۸
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 سوره طلاق ۰۰:۰۶:۲۸
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 سوره تحریم ۰۰:۰۶:۲۱
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 سوره ملک ۰۰:۰۷:۱۹
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 سوره قلم ۰۰:۰۷:۳۲
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 سوره حاقه ۰۰:۰۶:۲۸
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 سوره معارج ۰۰:۰۵:۲۴
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 سوره نوح ۰۰:۰۵:۳۶
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 سوره جنّ ۰۰:۰۵:۲۵
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 سوره مزّمّل ۰۰:۰۴:۳۰
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 سوره مدّثّر ۰۰:۶:۰۵
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 سوره قیامه ۰۰:۰۳:۴۰
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 سوره انسان ۰۰:۰۶:۲۷
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 سوره مرسلات ۰۰:۰۴:۴۹
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 سوره نبأ ۰۰:۰۴:۳۹
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 سوره نازعات ۰۰:۰۴:۲۰
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 سوره عبس ۰۰:۰۳:۳۳
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 سوره تکویر ۰۰:۰۲:۲۱
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 سوره انفطار ۰۰:۰۱:۴۷
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 سوره مطفّفین ۰۰:۰۴:۰۳
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 سوره انشقاق ۰۰:۰۲:۲۴
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 سوره بروج ۰۰:۰۲:۴۰
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 سوره طارق ۰۰:۰۱:۳۴
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 سوره اعلی ۰۰:۰۱:۳۸
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 سوره غاشیه ۰۰:۰۱:۵۶
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 سوره فجر ۰۰:۰۲:۵۶
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 سوره بلد ۰۰:۰۱:۳۹
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 سوره شمس ۰۰:۰۱:۲۱
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 سوره لیل ۰۰:۰۱:۳۷
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 سوره ضحی ۰۰:۰۰:۵۷
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 سوره شرح ۰۰:۰۰:۳۴
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 سوره تین ۰۰:۰۰:۴۷
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 سوره علق ۰۰:۰۱:۲۶
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 سوره قدر ۰۰:۰۰:۳۹
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 سوره بیّنه ۰۰:۰۲:۰۰
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 سوره زلزله ۰۰:۰۰:۵۰
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 سوره عادیات ۰۰:۰۰:۵۵
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 سوره قارعه ۰۰:۰۰:۵۰
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 سوره تکاثر ۰۰:۰۰:۴۷
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 سوره عصر ۰۰:۰۰:۲۵
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 سوره همزه ۰۰:۰۰:۴۴
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 سوره ماعون ۰۰:۰۰:۳۸
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 سوره فیل ۰۰:۰۰:۳۲
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 سوره قریش ۰۰:۰۰:۲۷
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 سوره کوثر ۰۰:۰۰:۱۸
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 سوره کافرون ۰۰:۰۰:۳۲
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 سوره نصر ۰۰:۰۰:۲۸
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 سوره مسد ۰۰:۰۰:۳۰
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 سوره اخلاص ۰۰:۰۰:۱۸
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 سوره فلق ۰۰:۰۰:۲۷
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 سوره ناس ۰۰:۰۰:۳۴
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 سوره های تحریم، حاقه آیه ۱ تا ۲۴ ۵۹:۳۵
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 سوره های دهر ۲۳ تا آخر،مرسلات، زلزال،عادیات،قارعه،تکاثر،عصر ۵۳:۰۰
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 سوره یوسف ۱ تا ۲۹ (۱) ۴۰:۲۰
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 سوره انفال ۱ تا ۲۴ ۳۰:۳۰
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 سوره های حجرات ۱۳ تا آخر،قاف ۱ تا ۳۵ ۲۸:۱۵
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 سوره انعام ۱۵۱ تا ۱۵۹ ۲۴:۲۵
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 سوره های فجر ۲۷ تا آخر، لیل،بلد ۱۸:۴۵
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 سوره سباء ۲۴ تا ۴۵ ۲۴:۱۵
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 سوره های احقاف ۲۹ تا آخر،محمد ۱ تا ۱۷ ۲۷:۰۵
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 سوره آل عمران ۱۳۳ تا ۱۴۶ ۲۴:۵۰
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 سوره فاطر آیات ۱ تا ۱۲ ۲۲:۱۵
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 سوره مریم آیات ۱ تا ۳۶ ۳۲:۲۵
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 سوره نمل ۱۵ تا ۴۴ ۵۱:۳۰
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 سوره های صافات،۱۸ تا آخر،صاد ۱ تا ۴۰ ۵۰:۵۵
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 یوسف ۱ تا ۲۹ (۲) ۲۷:۱۰
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 احقاف ۲۹ تا آخر و محمد ۱ تا ۱۷ ۲۷:۱۶
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 انعام ۱۵۱ تا ۱۵۹ ۲۴:۳۴
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 انبیاء ۴۶ تا ۸۲ ۳۰:۲۲
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 انفال ۱-۲۴ ۳۰:۲۸
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 بقره ۲۵۳ – 262 ۲۷:۳۲
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 انسان ۴۹:۱۵
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 اسراء ۱ – 33 ۲۹:۱۹
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 اسراء ۲۵- ۵۹ ۲۹:۰۳
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 فاطر ۱ – 12 ۲۳:۲۲
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 هود ۱۰۸ تا آخر و یوسف ۱ تا ۶ ۲۸:۰۶
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 جن ۱ تا ۲۸ و مزمل ۱ – 9 و فلق و ناس و حمد ۴۶:۳۲
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 لقمان ۸ – 34 و طارق ۲۹:۵۳
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 نمل ۱۵ تا ۴۴ ۵۱:۳۷
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 رعد ۱ تا ۱۶ ۲۹:۰۲
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 سباء ۴۶ تا آخر ومزمل ۱-۱۹ ۳۶:۰۳
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 صافات ۱۷۱ – 181 و ص ۱ – 40 ۴۹:۵۴
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 یونس ۹ – 23 ۲۳:۴۳
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 حجرات ۱۳ تا آخر ۰۸:۱۳
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 انعام ۱۵۱ تا ۱۵۹ ۲۴:۲۶
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 انفطار ۰۴:۴۸
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 مطففین ۱۹ و ۱۸ ۰۰:۴۷
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 ابراهیم ۲۳ تا آخر ۲۲:۳۸
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 یس ۵۵ تا آخر ۲۸:۱۴
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 الرحمن ۲۶ تا ۳۲ ۰۲:۲۲
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 توبه ۷۵ تا ۹۶ ۲۵:۲۷
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 اسراء ۷۸ تا ۸۵ ۱۲:۵۴
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 احزاب ۲۱ تا ۲۴ ۰۷:۰۹
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 اسراء آیه ۱۰۶ ۰۰:۳۵
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 اسراء آیه ۹۵ ۰۰:۴۲
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 آل عمران ۱۴۴ و ۱۴۵ ۰۱:۳۲
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 آل عمران ۱۳۳ تا ۱۴۶ ۲۰:۱۳
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 انعام ۹۵ تا ۹۹ ۰۵:۱۳
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 انفال ۲ تا ۴ ۰۵:۱۳
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 تحریم ۱ و ۲ ۰۳:۵۷
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 تکویر ۰۹:۳۷
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 توبه ۷۵ تا ۹۶ ۲۵:۳۸
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 دهر (الانسان) ۲۳ تا آخر ۰۹:۱۲
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 شعراء ۱۸۱ تا آخر ۱۳:۱۲
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 صافات ۱ تا ۱۳ ۱۶:۴۲
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 فتح ۲۷ تا آخر ۰۴:۲۸
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 محمد ( صلی الله علیه و آله ) ۱ تا ۴ ۰۳:۵۰
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 مریم ۲۰ تا ۲۶ ۰۵:۳۴
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 مزمل ۸ تا ۱۴ ۰۲:۵۰
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 مطففین ۲۲ تا ۲۶ ۰۱:۵۳
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 یاسین ۵۵ تا آخر ۱۳:۵۴
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 ۳ آیه آخر سوره بقره ۰۲:۰۰
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 قاف ۱ تا ۳۵ ۱۹:۳۷
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 قرائت آیاتی از سوره تحریم ۰۴:۴۹
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 احقاف ۲۹ تا ۳۵ ۰۹:۱۹
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 محمد ۱ تا ۱۷ ۱۷:۴۱
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 و الذین کفروا یتمتعون و یأکون کما تأکل الانعام … ۰۱:۳۱
ترتیل قرآن کریم توسط استاد محمد حصّان musicdl1180 یا ایها الذین آمنو توبوا الی الله توبه نصوحا ۰۱:۳۹

 

کانال تلگرام زهرامدیا
1531 بازدید نظر: »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

بسم رب الشهدا والصدیقین

سلام

ضمن عرض تبریک ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و روز مادر و همچنین فرا رسیدن سال 96 خدمت شما عزیزان . من به دلیل مسافرت تا تاریخ 4 فروردین 96 نیستم و نمیتونم به نظرات جواب بدم . اگه خدا عمری داد برگشتم جواب میدم وگرنه حلالمون کنید .

دنیا به مثل بهر بشر مزرع کشت است

بی حب علی کشتن این مزرعه زشت است

بنوشته چنین بر در فردوس خداوند

هر کس که علی دوست بود اهل بهشت است

شیعه همه جا رهبر و مولاش علیست

دنیاش علی بوده و عقباش علیست

بی مهر علی زهد ابوذر همه هیچ

سلمان که محمدیست آقاش علیست

یا علی مدد

 

دسته بندی