دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا
هاست آزنا هاست خرید هاست خرید هاست لینوکس خرید هاست دایرکت ادمین ایران خرید هاست ارزان هاست ارزان آزنا هاست

جستجو

کانال تلگرام

کانال تلگرام زهرا مدیا

آخرین نظرات

هم‌سنگران

http://abatorab.ir/asset/image/logo.png http://up.yargomnam.ir/view/1000671/banner-yargomnam240-new.gif http://dl.tazyekal.ir/admin/baner240-120.jpg http://havayeharam.ir/wp-content/uploads/2015/08/folder.jpg

http://www.zahra-media.ir/wp-content/uploads/2013/04/42ca1435-6a4b-45b9-bfb3-ab6f9d865df0.jpg تلاوت های یاسر الدوسری 42ca1435 6a4b 45b9 bfb3 ab6f9d865df0

 

 

تلاوت های یاسر الدوسری musicdl119 سوره حمد ۰۰:۰۰:۴۸
تلاوت های یاسر الدوسری musicdl119 سوره بقره ۰۲:۰۰:۴۷
تلاوت های یاسر الدوسری musicdl119 سوره آل عمران ۰۱:۱۲:۵۴
تلاوت های یاسر الدوسری musicdl119 سوره نساء ۰۱:۱۳:۴۰
تلاوت های یاسر الدوسری musicdl119 سوره مائده ۰۰:۵۷:۰۰
تلاوت های یاسر الدوسری musicdl119 سوره انعام ۰۱:۰۰:۲۲
تلاوت های یاسر الدوسری musicdl119 سوره اعراف ۰۱:۱۱:۰۰
تلاوت های یاسر الدوسری musicdl119 سوره انفال ۰۰:۳۱:۵۳
تلاوت های یاسر الدوسری musicdl119 سوره توبه ۰۰:۵۲:۰۱
تلاوت های یاسر الدوسری musicdl119 سوره یونس ۰۰:۳۶:۱۸
تلاوت های یاسر الدوسری musicdl119 سوره هود ۰۰:۳۹:۲۲
تلاوت های یاسر الدوسری musicdl119 سوره یوسف ۰۰:۳۵:۳۲
تلاوت های یاسر الدوسری musicdl119 سوره رعد ۰۰:۱۶:۰۷
تلاوت های یاسر الدوسری musicdl119 سوره ابراهیم ۰۰:۱۸:۰۵
تلاوت های یاسر الدوسری musicdl119 سوره حجر ۰۰:۱۳:۳۷
تلاوت های یاسر الدوسری musicdl119 سوره نحل ۰۰:۳۵:۰۰
تلاوت های یاسر الدوسری musicdl119 سوره اسراء ۰۰:۳۰:۰۱
تلاوت های یاسر الدوسری musicdl119 سوره کهف ۰۰:۲۹:۰۳
تلاوت های یاسر الدوسری musicdl119 سوره مریم ۰۰:۱۸:۵۸
تلاوت های یاسر الدوسری musicdl119 سوره طه ۰۰:۲۴:۰۸
تلاوت های یاسر الدوسری musicdl119 سوره انبیاء ۰۰:۲۳:۳۸
تلاوت های یاسر الدوسری musicdl119 سوره حج ۰۰:۲۴:۲۴
تلاوت های یاسر الدوسری musicdl119 سوره مومنون ۰۰:۲۰:۵۵
تلاوت های یاسر الدوسری musicdl119 سوره نور ۰۰:۲۶:۰۲
تلاوت های یاسر الدوسری musicdl119 سوره فرقان ۰۰:۱۷:۲۲
تلاوت های یاسر الدوسری musicdl119 سوره شعراء ۰۰:۲۵:۴۵
تلاوت های یاسر الدوسری musicdl119 سوره نمل ۰۰:۲۳:۱۵
تلاوت های یاسر الدوسری musicdl119 سوره قصص ۰۰:۲۶:۴۲
تلاوت های یاسر الدوسری musicdl119 سوره عنکبوت ۰۰:۱۹:۳۶
تلاوت های یاسر الدوسری musicdl119 سوره روم ۰۰:۱۵:۵۷
تلاوت های یاسر الدوسری musicdl119 سوره لقمان ۰۰:۱۰:۱۶
تلاوت های یاسر الدوسری musicdl119 سوره سجده ۰۰:۰۸:۱۴
تلاوت های یاسر الدوسری musicdl119 سوره احزاب ۰۰:۲۵:۲۷
تلاوت های یاسر الدوسری musicdl119 سوره سبأ ۰۰:۱۷:۲۷
تلاوت های یاسر الدوسری musicdl119 سوره فاطر ۰۰:۱۶:۲۸
تلاوت های یاسر الدوسری musicdl119 سوره یس ۰۰:۱۵:۱۶
تلاوت های یاسر الدوسری musicdl119 سوره صافات ۰۰:۱۷:۰۴
تلاوت های یاسر الدوسری musicdl119 سوره ص ۰۰:۱۴:۰۹
تلاوت های یاسر الدوسری musicdl119 سوره زمر ۰۰:۲۳:۰۶
تلاوت های یاسر الدوسری musicdl119 سوره غافر ۰۰:۲۳:۵۸
تلاوت های یاسر الدوسری musicdl119 سوره فصّلت ۰۰:۱۵:۵۵
تلاوت های یاسر الدوسری musicdl119 سوره شوری ۰۰:۱۶:۱۲
تلاوت های یاسر الدوسری musicdl119 سوره زخرف ۰۰:۱۶:۲۵
تلاوت های یاسر الدوسری musicdl119 سوره دخان ۰۰:۰۷:۰۶
تلاوت های یاسر الدوسری musicdl119 سوره جاثیه ۰۰:۱۰:۱۶
تلاوت های یاسر الدوسری musicdl119 سوره احقاف ۰۰:۱۲:۳۵
تلاوت های یاسر الدوسری musicdl119 سوره محمّد ۰۰:۱۱:۰۸
تلاوت های یاسر الدوسری musicdl119 سوره فتح ۰۰:۱۰:۵۵
تلاوت های یاسر الدوسری musicdl119 سوره حجرات ۰۰:۰۷:۳۲
تلاوت های یاسر الدوسری musicdl119 سوره ق ۰۰:۱۱:۰۹
تلاوت های یاسر الدوسری musicdl119 سوره ذاریات ۰۰:۰۶:۵۰
تلاوت های یاسر الدوسری musicdl119 سوره طور ۰۰:۰۶:۰۰
تلاوت های یاسر الدوسری musicdl119 سوره نجم ۰۰:۰۶:۲۶
تلاوت های یاسر الدوسری musicdl119 سوره قمر ۰۰:۰۶:۴۲
تلاوت های یاسر الدوسری musicdl119 سوره رحمن ۰۰:۰۸:۵۰
تلاوت های یاسر الدوسری musicdl119 سوره واقعه ۰۰:۰۸:۵۲
تلاوت های یاسر الدوسری musicdl119 سوره حدید ۰۰:۱۲:۰۲
تلاوت های یاسر الدوسری musicdl119 سوره مجادله ۰۰:۰۹:۰۱
تلاوت های یاسر الدوسری musicdl119 سوره حشر ۰۰:۰۹:۲۲
تلاوت های یاسر الدوسری musicdl119 سوره ممتحنه ۰۰:۰۷:۱۳
تلاوت های یاسر الدوسری musicdl119 سوره صف ۰۰:۰۴:۱۳
تلاوت های یاسر الدوسری musicdl119 سوره جمعه ۰۰:۰۳:۱۶
تلاوت های یاسر الدوسری musicdl119 سوره منافقون ۰۰:۰۳:۳۱
تلاوت های یاسر الدوسری musicdl119 سوره تغابن ۰۰:۰۴:۵۴
تلاوت های یاسر الدوسری musicdl119 سوره طلاق ۰۰:۰۵:۴۹
تلاوت های یاسر الدوسری musicdl119 سوره تحریم ۰۰:۰۵:۰۷
تلاوت های یاسر الدوسری musicdl119 سوره ملک ۰۰:۰۶:۲۳
تلاوت های یاسر الدوسری musicdl119 سوره قلم ۰۰:۰۵:۴۰
تلاوت های یاسر الدوسری musicdl119 سوره حاقه ۰۰:۰۶:۵۴
تلاوت های یاسر الدوسری musicdl119 سوره معارج ۰۰:۰۴:۵۵
تلاوت های یاسر الدوسری musicdl119 سوره نوح ۰۰:۰۴:۲۵
تلاوت های یاسر الدوسری musicdl119 سوره جنّ ۰۰:۰۵:۰۱
تلاوت های یاسر الدوسری musicdl119 سوره مزّمّل ۰۰:۰۴:۵۲
تلاوت های یاسر الدوسری musicdl119 سوره مدّثّر ۰۰:۰۴:۴۹
تلاوت های یاسر الدوسری musicdl119 سوره قیامه ۰۰:۰۳:۱۸
تلاوت های یاسر الدوسری musicdl119 سوره انسان ۰۰:۰۵:۴۴
تلاوت های یاسر الدوسری musicdl119 سوره مرصلات ۰۰:۰۳:۵۹
تلاوت های یاسر الدوسری musicdl119 سوره نبأ ۰۰:۰۴:۱۵
تلاوت های یاسر الدوسری musicdl119 سوره نازعات ۰۰:۰۳:۴۱
تلاوت های یاسر الدوسری musicdl119 سوره عبس ۰۰:۰۳:۰۳
تلاوت های یاسر الدوسری musicdl119 سوره تکویر ۰۰:۰۲:۰۴
تلاوت های یاسر الدوسری musicdl119 سوره انفطار ۰۰:۰۲:۰۶
تلاوت های یاسر الدوسری musicdl119 سوره مطفّفین ۰۰:۰۳:۱۵
تلاوت های یاسر الدوسری musicdl119 سوره انشقاق ۰۰:۰۱:۵۹
تلاوت های یاسر الدوسری musicdl119 سوره بروج ۰۰:۰۲:۰۷
تلاوت های یاسر الدوسری musicdl119 سوره طارق ۰۰:۰۱:۱۰
تلاوت های یاسر الدوسری musicdl119 سوره اعلی ۰۰:۰۱:۱۷
تلاوت های یاسر الدوسری musicdl119 سوره غاشیه ۰۰:۰۱:۴۶
تلاوت های یاسر الدوسری musicdl119 سوره فجر ۰۰:۰۲:۵۰
تلاوت های یاسر الدوسری musicdl119 سوره بلد ۰۰:۰۱:۲۸
تلاوت های یاسر الدوسری musicdl119 سوره شمس ۰۰:۰۱:۰۰
تلاوت های یاسر الدوسری musicdl119 سوره لیل ۰۰:۰۱:۲۸
تلاوت های یاسر الدوسری musicdl119 سوره ضحی ۰۰:۰۰:۴۷
تلاوت های یاسر الدوسری musicdl119 سوره شرح ۰۰:۰۰:۲۶
تلاوت های یاسر الدوسری musicdl119 سوره تین ۰۰:۰۰:۳۶
تلاوت های یاسر الدوسری musicdl119 سوره علق ۰۰:۰۱:۰۹
تلاوت های یاسر الدوسری musicdl119 سوره قدر ۰۰:۰۰:۴۸
تلاوت های یاسر الدوسری musicdl119 سوره بیّنه ۰۰:۰۲:۰۱
تلاوت های یاسر الدوسری musicdl119 سوره زلزله ۰۰:۰۰:۵۶
تلاوت های یاسر الدوسری musicdl119 سوره عادیات ۰۰:۰۰:۴۸
تلاوت های یاسر الدوسری musicdl119 سوره قارعه ۰۰:۰۰:۴۹
تلاوت های یاسر الدوسری musicdl119 سوره تکاثر ۰۰:۰۰:۴۲
تلاوت های یاسر الدوسری musicdl119 سوره عصر ۰۰:۰۰:۱۷
تلاوت های یاسر الدوسری musicdl119 سوره همزه ۰۰:۰۰:۴۱
تلاوت های یاسر الدوسری musicdl119 سوره فیل ۰۰:۰۰:۲۴
تلاوت های یاسر الدوسری musicdl119 سوره قریش ۰۰:۰۰:۲۰
تلاوت های یاسر الدوسری musicdl119 سوره ماعون ۰۰:۰۰:۲۶
تلاوت های یاسر الدوسری musicdl119 سوره کوثر ۰۰:۰۰:۱۲
تلاوت های یاسر الدوسری musicdl119 سوره کافرون ۰۰:۰۰:۳۵
تلاوت های یاسر الدوسری musicdl119 سوره نصر ۰۰:۰۰:۲۰
تلاوت های یاسر الدوسری musicdl119 سوره مسد ۰۰:۰۰:۲۴
تلاوت های یاسر الدوسری musicdl119 سوره اخلاص ۰۰:۰۰:۱۱
تلاوت های یاسر الدوسری musicdl119 سوره فلق ۰۰:۰۰:۲۰
تلاوت های یاسر الدوسری musicdl119 سوره ناس ۰۰:۰۰:۳۵
کانال تلگرام زهرامدیا
13900 بازدید ۹ نظر »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

بسم رب الشهدا والصدیقین

سلام

ضمن عرض تبریک ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و روز مادر و همچنین فرا رسیدن سال 96 خدمت شما عزیزان . من به دلیل مسافرت تا تاریخ 4 فروردین 96 نیستم و نمیتونم به نظرات جواب بدم . اگه خدا عمری داد برگشتم جواب میدم وگرنه حلالمون کنید .

دنیا به مثل بهر بشر مزرع کشت است

بی حب علی کشتن این مزرعه زشت است

بنوشته چنین بر در فردوس خداوند

هر کس که علی دوست بود اهل بهشت است

شیعه همه جا رهبر و مولاش علیست

دنیاش علی بوده و عقباش علیست

بی مهر علی زهد ابوذر همه هیچ

سلمان که محمدیست آقاش علیست

یا علی مدد

 

 1. bsem گفت:

  واقعاً جالب وقشنگ است بقیه قاری هارو همین طوری بذار

 2. حسنی گفت:

  خیلی عالیه دستتون درد نکنه اجرتون با خدا

 3. Ahmad گفت:

  واقعاً قشنگ میخوند خیلى ممنون

 4. salahv گفت:

  اجرتان با خدا فقط اگه همه ۱۱۴ سوره راتو یه فایل رار یا زیب میزاشتین کنار این صفحه دیگه خیلی عالی می شد

 5. سنا (کردستان) گفت:

  صوتشون عالیه منکه سبک ایشونو دوس دارم تو مسابقه قران فعلا استانی اولم دعاکنید کشوری هم اول بشم

 6. سنا (کردستان) گفت:

  ممنونم از سایتتون اجرتون با الله

 7. شاهو گفت:

  سلام ممنون از زحماتتون خیلی عالیه خدا اجرتون بده

دسته بندی