هاست آزنا هاست خرید هاست خرید هاست لینوکس خرید هاست دایرکت ادمین ایران خرید هاست ارزان هاست ارزان آزنا هاست

جستجو
در اين سایت
در كل اينترنت

کانال تلگرام

کانال تلگرام زهرا مدیا

آخرین نظرات

هم‌سنگران

http://abatorab.ir/asset/image/logo.png http://up.yargomnam.ir/view/1000671/banner-yargomnam240-new.gif http://dl.tazyekal.ir/admin/baner240-120.jpg http://havayeharam.ir/wp-content/uploads/2015/08/folder.jpg

http://www.zahra-media.ir/110/2013/01/khalilalhosari4.jpg

 

 

ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره فاتحه ۰۰:۰۰:۵۶
ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره بقره ۰۳:۱۹:۱۷
ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره آل عمران ۰۱:۵۴:۴۸
ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره نساء ۰۱:۵۵:۰۱
ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره مائده ۰۱:۳۲:۳۷
ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره انعام ۰۱:۴۴:۳۶
ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره اعراف ۰۱:۴۷:۵۶
ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره انفال ۰۰:۴۱:۴۱
ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره توبه ۰۱:۲۶:۲۵
ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره یونس ۰۰:۵۹:۲۷
ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره هود ۰۰:۵۵:۰۲
ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره یوسف ۰۰:۵۷:۱۰
ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره رعد ۰۰:۲۷:۱۳
ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره ابراهیم ۰۰:۲۷:۳۵
ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره حجر ۰۰:۲۲:۴۱
ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره نحل ۰۰:۵۸:۱۸
ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره اسراء ۰۰:۵۰:۲۱
ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره کهف ۰۰:۴۷:۴۹
ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره مریم ۰۰:۲۴:۴۵
ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره طه ۰۰:۳۸:۲۵
ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره انبیاء ۰۰:۳۶:۴۵
ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره حج ۰۰:۴۲:۱۳
ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره مومنون ۰۰:۳۵:۲۸
ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره نور ۰۰:۴۴:۳۹
ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره فرقان ۰۰:۲۹:۱۹
ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره شعراء ۰۰:۴۹:۳۷
ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره نمل ۰۰:۴۲:۴۱
ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره قصص ۰۰:۵۲:۳۱
ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره عنکبوت ۰۰:۳۴:۰۴
ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره روم ۰۰:۲۸:۴۶
ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره لقمان ۰۰:۱۹:۰۴
ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره سجده ۰۰:۱۳:۴۶
ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره احزاب ۰۰:۴۰:۳۰
ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره سبأ ۰۰:۲۴:۳۶
ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره فاطر ۰۰:۲۳:۴۸
ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره یس ۰۰:۲۳:۵۰
ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره صافات ۰۰:۳۴:۲۵
ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره ص ۰۰:۲۵:۵۰
ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره زمر ۰۰:۳۸:۴۲
ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره غافر ۰۰:۳۹:۰۷
ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره فصّلت ۰۰:۲۴:۵۰
ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره شوری ۰۰:۲۸:۳۶
ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره زخرف ۰۰:۳۱:۱۵
ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره دخان ۰۰:۱۴:۰۰
ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره جاثیه ۰۰:۱۴:۵۲
ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره احقاف ۰۰:۱۹:۱۴
ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره محمّد صلوات اللّه علیه و آله ۰۰:۱۸:۱۲
ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره فتح ۰۰:۱۷:۰۶
ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره حجرات ۰۰:۱۲:۵۸
ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره ق ۰۰:۱۳:۱۱
ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره ذاریات ۰۰:۱۱:۲۷
ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره طور ۰۰:۰۹:۵۸
ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره نجم ۰۰:۱۱:۲۶
ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره قمر ۰۰:۱۲:۱۲
ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره الرحمن ۰۰:۱۷:۰۹
ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره واقعه ۰۰:۱۶:۳۵
ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره حدید ۰۰:۱۸:۲۹
ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره مجادله ۰۰:۱۶:۴۰
ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره حشر ۰۰:۱۴:۰۲
ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره ممتحنه ۰۰:۱۰:۰۶
ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره صفّ ۰۰:۰۷:۰۲
ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره جمعه ۰۰:۰۵:۲۸
ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره منافقون ۰۰:۰۶:۳۰
ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره تغابن ۰۰:۰۸:۲۶
ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره طلاق ۰۰:۰۹:۰۲
ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره تحریم ۰۰:۰۹:۳۹
ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره ملک ۰۰:۱۱:۱۳
ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره قلم ۰۰:۱۱:۲۰
ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره حاقه ۰۰:۰۷:۵۹
ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره معارج ۰۰:۰۷:۱۳
ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره نوح ۰۰:۰۶:۵۹
ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره جنّ ۰۰:۰۸:۳۴
ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره مزّمّل ۰۰:۰۶:۲۴
ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره مدّثّر ۰۰:۰۷:۲۳
ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره قیامه ۰۰:۰۵:۰۳
ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره انسان ۰۰:۰۸:۴۵
ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره مرسلات ۰۰:۰۷:۲۷
ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره نبأ ۰۰:۰۶:۴۴
ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره نازعات ۰۰:۰۶:۴۱
ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره عبس ۰۰:۰۴:۴۳
ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره تکویر ۰۰:۰۳:۳۵
ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره انفطار ۰۰:۰۳:۰۰
ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره مطفّفین ۰۰:۰۶:۴۷
ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره انشقاق ۰۰:۰۳:۵۵
ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره بروج ۰۰:۰۴:۰۱
ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره طارق ۰۰:۰۲:۱۷
ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره اعلی ۰۰:۰۲:۴۲
ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره غاشیه ۰۰:۰۳:۴۰
ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره فجر ۰۰:۰۵:۲۴
ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره بلد ۰۰:۰۳:۰۲
ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره شمس ۰۰:۰۲:۰۶
ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره لیل ۰۰:۰۲:۴۶
ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره ضحی ۰۰:۰۱:۳۴
ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره انشراح ۰۰:۰۱:۰۳
ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره تین ۰۰:۰۱:۲۴
ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره علق ۰۰:۰۲:۳۶
ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره قدر ۰۰:۰۱:۰۶
ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره بیّنه ۰۰:۰۳:۰۸
ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره زلزله ۰۰:۰۱:۲۹
ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره عادیات ۰۰:۰۱:۳۴
ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره قارعه ۰۰:۰۱:۳۰
ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره تکاثر ۰۰:۰۱:۱۳
ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره عصر ۰۰:۰۰:۳۹
ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره همزه ۰۰:۰۱:۱۸
ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره فیل ۰۰:۰۰:۵۸
ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره قریش ۰۰:۰۰:۵۰
ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره ماعون ۰۰:۰۱:۰۸
ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره کوثر ۰۰:۰۰:۳۲
ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره کافرون ۰۰:۰۱:۰۵
ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره نصر ۰۰:۰۰:۴۹
ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره مسد ۰۰:۰۰:۵۴
ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره اخلاص ۰۰:۰۰:۳۴
ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره فلق ۰۰:۰۰:۴۸
ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره ناس ۰۰:۰۰:۵۶
بقره ۱ تا ۱۴۱ ۵۰:۳۹
آل عمران ۱۹۰ تا ۱۹۴ ۰۱:۴۷
حجر ۱ تا ۷۷ ۲۵:۱۵
یس ۱ تا ۵۸ ۲۷:۵۰
انبیاء ۱ تا ۵۰ ۲۶:۵۶
احزاب ۶۰ تا آخر ۰۷:۵۶
اسراء آیه ۹۳ ۰۰:۴۲
سباء ۱ تا ۲۳ ۲۰:۳۰

 تحقیق به تفکیک سوره

سوره حمد ۰۰:۵۴
سوره بقره ۰۳:۱۸:۳۵
سوره آل عمران ۰۱:۵۴:۳۴
سوره نساء ۰۱:۵۴:۴۶
سوره مائده ۰۱:۳۲:۳۹
سوره انعام ۴۴:۲۳
سوره اعراف ۴۷:۳۶
سوره انفال ۴۱:۳۲
سوره توبه ۰۱:۲۶:۰۸
سوره یونس ۵۹:۲۰
سوره هود ۵۴:۵۰
سوره یوسف ۵۷:۰۰
سوره رعد ۲۷:۰۴
سوره ابراهیم ۲۷:۳۷
سوره حجر ۲۲:۲۱
سوره نحل ۵۷:۵۶
سوره اسراء ۵۰:۰۲
سوره کهف ۴۷:۲۷
سوره مریم ۲۴:۲۶
سوره طه ۳۸:۵۱
سوره انبیاء ۳۷:۱۲
سوره حج ۴۱:۴۵
سوره مومنون ۳۴:۵۳
سوره نور ۴۴:۲۵
سوره فرقان ۲۹:۰۳
سوره شعرا ۴۸:۵۰
سوره نمل ۴۲:۲۶
سوره قصص ۵۲:۱۱
سوره عنکبوت ۳۳:۴۹
سوره روم ۲۸:۵۰
سوره لقمان ۱۸:۵۳
سوره سجده ۱۳:۴۲
سوره احزاب ۴۰:۰۳
سوره سبأ ۲۴:۳۲
سوره فاطر ۲۳:۳۷
سوره یس ۲۳:۴۰
سوره صافات ۳۳:۴۹
سوره ص ۲۵:۰۴
سوره زمر ۳۸:۲۷
سوره غافر ۳۸:۵۴
سوره فصلت ۲۴:۳۸
سوره شوری ۲۸:۲۵
سوره زخرف ۳۰:۵۹
سوره دخان ۱۳:۴۹
سوره جاثیه ۱۷:۴۴
سوره احقاف ۱۹:۱۲
سوره محمد ۱۸:۰۲
سوره فتح ۱۶:۵۵
سوره حجرات ۱۲:۵۱
سوره ق ۱۲:۵۱
سوره ذاریات ۱۱:۱۲
سوره طور ۱۰:۰۲
سوره نجم ۱۱:۲۶
سوره قمر ۱۲:۱۱
سوره الرحمن ۱۷:۰۷
سوره واقعه ۱۶:۳۷
سوره حدید ۱۸:۳۳
سوره مجادله ۱۶:۳۹
سوره حشر ۱۴:۰۰
سوره ممتحنه ۱۰:۰۳
سوره صف ۰۷:۰۱
سوره جمعه ۰۵:۳۰
سوره منافقون ۰۶:۲۹
سوره تغابن ۰۸:۲۴
سوره طلاق ۰۹:۰۰
سوره تحریم ۰۹:۳۸
سوره ملک ۱۱:۱۰
سوره قلم ۱۱:۲۰
سوره حاقه ۰۷:۵۷
سوره معارج ۰۷:۱۵
سوره نوح ۰۶:۵۷
سوره جن ۰۸:۳۴
سوره مزمل ۰۶:۲۲
سوره مدثر ۰۷:۲۳
سوره قیامه ۰۵:۰۲
سوره انسان ۰۸:۴۳
سوره مرسلات ۰۷:۲۷
سوره نبأ ۰۶:۴۰
سوره نازعات ۰۶:۴۱
سوره عبس ۰۴:۴۱
سوره تکویر ۰۳:۳۶
سوره انفطار ۰۳:۰۵
سوره مطففین ۰۶:۴۵
سوره انشقاق ۰۳:۵۳
سوره بروج ۰۳:۵۹
سوره طارق ۰۲:۱۷
سوره اعلی ۰۲:۳۹
سوره غاشیه ۰۳:۴۰
سوره فجر ۰۵:۲۲
سوره بلد ۰۳:۰۲
سوره شمس ۰۲:۰۴
سوره لیل ۰۲:۴۴
سوره ضحی ۰۱:۳۳
سوره شرح ۰۱:۰۱
سوره تین ۰۱:۲۶
سوره علق ۰۲:۳۴
سوره قدر ۰۱:۵۴
سوره بینه ۰۳:۰۶
سوره زلزله ۰۱:۲۷
سوره عادیات ۰۱:۳۴
سوره قارعه ۰۱:۲۸
سوره تکاثر ۰۱:۱۳
سوره عصر ۰۰:۳۶
سوره همزه ۰۱:۱۷
سوره فیل ۰۰:۵۷
سوره قریش ۰۰:۴۹
سوره ماعون ۰۱:۰۸
سوره کوثر ۰۰:۳۰
سوره کافرون ۰۱:۰۴
سوره نصر ۰۰:۴۸
سوره مسد ۰۰:۵۳
سوره توحید ۰۰:۳۳
سوره فلق ۰۰:۴۶
سوره ناس ۰۰:۵۶

تحقیق به تفکیک جز

جزء ۱ ۰۱:۲۱:۳۱
جزء ۲ ۰۱:۲۶:۲۵
جزء ۳ ۰۱:۲۲:۳۲
جزء ۴ ۰۱:۲۵:۲۸
جزء ۵ ۰۱:۱۵:۵۴
جزء ۶ ۰۱:۲۲:۲۴
جزء ۷ ۰۱:۳۱:۴۴
جزء ۸ ۰۱:۲۷:۳۲
جزء ۹ ۰۱:۱۹:۴۳
جزء ۱۰ ۰۱:۴۶:۵۸
جزء ۱۱ ۰۱:۲۵:۵۴
جزء ۱۲ ۰۱:۲۰:۲۹
جزء ۱۳ ۰۱:۲۲:۳۸
جزء ۱۴ ۰۱:۲۰:۱۶
جزء ۱۵ ۰۱:۲۷:۱۲
جزء ۱۶ ۰۱:۴۰:۰۷
جزء ۱۷ ۰۱:۱۸:۵۰
جزء ۱۸ ۰۱:۲۸:۳۵
جزء ۱۹ ۰۱:۳۴:۱۵
جزء ۲۰ ۰۱:۳۱:۱۸
جزء ۲۱ ۰۱:۲۶:۴۰
جزء ۲۲ ۰۱:۲۱:۴۰
جزء ۲۳ ۰۱:۳۲:۴۹
جزء ۲۴ ۰۱:۲۰:۲۸
جزء ۲۵ ۰۱:۳۵:۴۳
جزء ۲۶ ۰۱:۲۵:۳۲
جزء ۲۷ ۰۱:۳۱:۲۰
جزء ۲۸ ۰۱:۲۶:۴۳
جزء ۲۹ ۰۱:۲۸:۰۵
جزء ۳۰ ۰۱:۲۷:۳۳
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱ ۱:۳۵
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲ ۱:۲۷
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳ ۴:۰۰
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴ ۴:۳۵
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵ ۴:۰۳
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۶ ۵:۰۰
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۷ ۴:۳۱
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۸ ۴:۱۵
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۹ ۳:۴۵
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۰ ۴:۱۱
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۱ ۴:۳۹
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۲ ۳:۴۲
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۳ ۳:۳۲
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۴ ۳:۳۰
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۵ ۳:۵۷
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۶ ۳:۴۴
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۷ ۴:۰۰
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۸ ۴:۰۴
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۹ ۴:۴۳
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۰ ۴:۳۴
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۱ ۳:۵۸
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۲ ۳:۵۶
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۳ ۳:۴۳
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۴ ۴:۱۹
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۵ ۴:۳۱
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۶ ۴:۲۴
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۷ ۴:۴۴
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۸ ۳:۵۲
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۹ ۳:۵۴
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۰ ۴:۵۵
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۱ ۳:۵۶
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۲ ۴:۰۱
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۳ ۴:۱۲
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۴ ۴:۰۷
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۵ ۴:۲۸
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۶ ۵:۲۲
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۷ ۵:۱۵
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۸ ۴:۴۷
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۹ ۳:۵۵
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۰ ۴:۰۷
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۱ ۴:۰۸
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۲ ۳:۴۳
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۳ ۲:۵۹
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۴ ۴:۰۹
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۵ ۴:۰۷
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۶ ۳:۴۳
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۷ ۴:۱۱
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۸ ۴:۲۲
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۹ ۴:۲۴
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۰ ۴:۴۶
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۱ ۳:۵۹
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۲ ۴:۱۲
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۳ ۳:۰۹
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۴ ۴:۰۴
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۵ ۴:۰۹
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۶ ۴:۱۳
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۷ ۴:۲۹
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۸ ۴:۴۶
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۹ ۴:۱۹
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۶۰ ۴:۰۸
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۶۱ ۴:۱۸
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۶۲ ۴:۳۶
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۶۳ ۴:۰۲
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۶۴ ۳:۵۲
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۶۵ ۴:۳۲
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۶۶ ۴:۱۸
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۶۷ ۴:۰۶
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۶۸ ۴:۱۸
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۶۹ ۳:۳۳
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۷۰ ۴:۴۶
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۷۱ ۴:۴۰
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۷۲ ۴:۰۸
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۷۳ ۴:۲۰
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۷۴ ۳:۵۲
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۷۵ ۴:۴۸
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۷۶ ۴:۱۳
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۷۷ ۵:۱۵
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۷۸ ۴:۲۷
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۷۹ ۳:۴۴
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۸۰ ۴:۱۱
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۸۱ ۴:۱۶
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۸۲ ۳:۰۵
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۸۳ ۲:۴۰
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۸۴ ۲:۳۷
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۸۵ ۳:۱۶
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۸۶ ۳:۲۱
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۸۷ ۳:۵۱
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۸۸ ۳:۲۰
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۸۹ ۳:۴۰
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۹۰ ۴:۵۲
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۹۱ ۴:۰۳
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۹۲ ۴:۱۳
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۹۳ ۳:۵۵
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۹۴ ۴:۰۸
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۹۵ ۳:۳۲
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۹۶ ۴:۰۵
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۹۷ ۳:۵۷
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۹۸ ۴:۰۰
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۹۹ ۴:۰۲
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۰۰ ۴:۳۲
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۰۱ ۴:۴۳
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۰۲ ۴:۱۵
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۰۳ ۴:۲۵
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۰۴ ۳:۲۳
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۰۵ ۳:۳۵
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۰۶ ۴:۰۲
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۰۷ ۴:۲۸
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۰۸ ۳:۵۴
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۰۹ ۳:۴۴
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۱۰ ۳:۲۸
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۱۱ ۴:۴۹
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۱۲ ۴:۳۰
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۱۳ ۴:۱۰
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۱۴ ۳:۳۸
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۱۵ ۳:۴۷
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۱۶ ۴:۳۴
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۱۷ ۵:۰۱
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۱۸ ۴:۵۲
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۱۹ ۴:۴۰
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۲۰ ۴:۰۵
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۲۱ ۴:۰۲
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۲۲ ۴:۲۹
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۲۳ ۵:۰۸
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۲۴ ۳:۴۹
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۲۵ ۴:۱۹
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۲۶ ۳:۳۲
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۲۷ ۴:۵۵
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۲۸ ۴:۲۷
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۲۹ ۳:۵۹
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۳۰ ۵:۲۲
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۳۱ ۴:۵۳
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۳۲ ۴:۵۶
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۳۳ ۴:۱۰
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۳۴ ۴:۱۶
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۳۵ ۴:۴۰
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۳۶ ۴:۰۸
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۳۷ ۴:۳۷
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۳۸ ۴:۳۱
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۳۹ ۴:۴۲
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۴۰ ۵:۰۸
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۴۱ ۴:۴۶
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۴۲ ۴:۱۲
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۴۳ ۴:۰۶
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۴۴ ۴:۲۷
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۴۵ ۳:۴۲
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۴۶ ۴:۲۸
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۴۷ ۴:۲۷
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۴۸ ۴:۱۹
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۴۹ ۴:۳۲
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۵۰ ۵:۳۲
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۵۱ ۴:۳۱
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۵۲ ۴:۴۹
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۵۳ ۵:۰۵
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۵۴ ۴:۲۶
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۵۶ ۴:۴۹
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۵۷ ۴:۴۱
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۵۸ ۴:۱۰
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۵۹ ۴:۱۱
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۶۰ ۳:۴۱
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۶۱ ۳:۱۱
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۶۲ ۳:۳۸
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۶۳ ۳:۴۴
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۶۴ ۴:۱۹
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۶۵ ۴:۳۴
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۶۶ ۴:۱۵
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۶۷ ۴:۲۸
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۶۸ ۴:۱۷
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۶۹ ۴:۲۶
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۷۰ ۴:۱۲
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۷۱ ۳:۱۷
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۷۲ ۳:۰۲
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۷۳ ۳:۴۰
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۷۵ ۳:۵۹
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۷۶ ۳:۴۶
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۷۷ ۳:۳۸
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۷۹ ۴:۰۵
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۸۰ ۴:۱۳
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۸۱ ۳:۵۵
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۸۲ ۳:۵۱
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۸۳ ۳:۵۴
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۸۴ ۴:۱۴
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۸۵ ۴:۲۹
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۸۶ ۴:۴۱
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۸۷ ۴:۰۲
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۸۸ ۴:۲۲
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۸۹ ۴:۵۸
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۹۰ ۴:۴۵
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۹۱ ۴:۰۷
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۹۲ ۳:۳۳
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۹۳ ۳:۲۹
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۹۴ ۳:۵۴
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۹۵ ۴:۰۶
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۹۶ ۴:۲۹
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۹۷ ۴:۱۶
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۹۸ ۴:۰۶
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۹۹ ۴:۱۴
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۰۰ ۴:۲۴
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۰۱ ۴:۰۷
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۰۲ ۳:۵۳
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۰۳ ۳:۵۱
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۰۴ ۳:۵۴
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۰۵ ۳:۵۱
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۰۶ ۴:۰۹
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۰۷ ۳:۴۰
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۰۸ ۴:۰۷
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۰۹ ۴:۲۱
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۱۰ ۴:۱۲
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۱۱ ۵:۴۱
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۱۲ ۴:۲۷
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۱۳ ۴:۰۴
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۱۴ ۴:۱۸
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۱۵ ۴:۱۱
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۱۶ ۳:۴۶
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۱۷ ۴:۳۰
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۱۸ ۴:۳۰
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۱۹ ۴:۲۴
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۲۰ ۴:۴۲
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۲۱ ۵:۰۰
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۲۲ ۳:۰۶
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۲۳ ۲:۵۱
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۲۴ ۳:۰۷
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۲۵ ۳:۵۵
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۲۶ ۳:۳۳
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۲۸ ۴:۴۱
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۲۹ ۳:۴۸
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۳۰ ۴:۳۳
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۳۱ ۳:۵۲
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۳۲ ۴:۰۶
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۳۳ ۴:۰۲
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۳۴ ۳:۵۷
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۳۵ ۳:۵۸
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۳۶ ۴:۲۴
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۳۷ ۴:۳۷
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۳۸ ۴:۲۲
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۳۹ ۵:۰۱
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۴۰ ۴:۲۰
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۴۱ ۴:۲۸
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۴۲ ۴:۲۰
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۴۳ ۳:۵۰
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۴۴ ۳:۴۲
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۴۵ ۳:۵۱
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۴۶ ۳:۴۲
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۴۷ ۴:۲۴
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۴۸ ۴:۲۰
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۴۹ ۴:۴۶
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۵۰ ۴:۲۷
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۵۱ ۴:۵۷
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۵۲ ۴:۳۹
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۵۳ ۳:۴۴
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۵۴ ۴:۰۷
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۵۵ ۳:۰۹
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۵۶ ۴:۰۸
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۵۷ ۴:۰۰
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۵۸ ۴:۱۶
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۵۹ ۴:۰۴
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۶۰ ۴:۲۱
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۶۱ ۴:۰۲
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۶۲ ۳:۵۱
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۶۳ ۴:۰۰
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۶۴ ۴:۰۵
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۶۵ ۴:۲۲
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۶۶ ۴:۲۹
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۶۷ ۳:۵۰
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۶۸ ۳:۴۷
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۶۹ ۴:۰۷
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۷۰ ۴:۲۸
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۷۱ ۳:۵۵
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۷۲ ۴:۱۲
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۷۳ ۳:۵۹
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۷۴ ۴:۱۲
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۷۵ ۳:۴۳
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۷۶ ۴:۰۸
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۷۷ ۲:۵۵
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۷۸ ۳:۵۳
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۷۹ ۳:۳۴
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۸۰ ۳:۴۹
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۸۱ ۴:۱۴
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۸۲ ۴:۰۵
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۸۳ ۴:۱۶
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۸۴ ۴:۲۴
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۸۵ ۴:۲۳
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۸۶ ۴:۵۶
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۸۷ ۴:۲۴
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۸۸ ۴:۱۶
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۸۹ ۴:۳۵
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۹۰ ۴:۱۰
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۹۱ ۴:۱۷
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۹۲ ۴:۰۹
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۹۳ ۳:۱۸
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۹۴ ۳:۵۵
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۹۵ ۴:۱۰
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۹۶ ۴:۱۳
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۹۷ ۴:۴۳
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۹۸ ۵:۱۹
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۹۹ ۴:۳۰
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۰۰ ۴:۳۴
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۰۱ ۴:۴۶
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۰۲ ۳:۱۳
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۰۳ ۳:۲۷
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۰۴ ۳:۳۴
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۰۵ ۲:۴۱
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۰۶ ۳:۰۸
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۰۷ ۳:۱۵
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۰۸ ۳:۳۶
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۰۹ ۳:۵۶
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۱۰ ۳:۳۵
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۱۱ ۳:۲۵
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۱۲ ۳:۱۹
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۱۳ ۳:۴۸
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۱۴ ۴:۰۳
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۱۵ ۳:۴۳
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۱۶ ۴:۲۳
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۱۷ ۳:۵۸
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۱۸ ۳:۵۹
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۱۹ ۴:۰۱
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۲۰ ۳:۵۵
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۲۱ ۴:۳۶
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۲۲ ۳:۵۲
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۲۳ ۴:۳۵
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۲۴ ۳:۵۹
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۲۵ ۲:۵۳
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۲۶ ۳:۵۱
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۲۷ ۳:۵۶
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۲۸ ۳:۳۹
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۲۹ ۳:۲۶
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۳۰ ۳:۳۲
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۳۱ ۳:۳۴
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۳۲ ۴:۱۱
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۳۳ ۴:۲۶
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۳۴ ۴:۰۹
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۳۵ ۳:۴۲
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۳۶ ۴:۲۴
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۳۷ ۴:۰۶
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۳۸ ۴:۲۶
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۳۹ ۴:۰۳
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۴۰ ۴:۳۱
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۴۱ ۳:۵۲
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۴۲ ۴:۲۳
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۴۳ ۵:۱۳
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۴۴ ۴:۵۱
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۴۵ ۳:۵۹
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۴۶ ۳:۵۸
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۴۷ ۴:۰۷
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۴۸ ۴:۱۰
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۴۹ ۴:۱۲
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۵۰ ۵:۰۳
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۵۱ ۴:۵۳
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۵۲ ۴:۵۱
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۵۳ ۴:۵۹
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۵۴ ۴:۳۹
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۵۵ ۴:۳۰
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۵۶ ۴:۴۶
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۵۷ ۴:۰۷
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۵۸ ۳:۵۴
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۵۹ ۳:۳۹
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۶۰ ۴:۱۳
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۶۱ ۴:۱۲
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۶۲ ۴:۲۹
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۶۳ ۴:۰۲
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۶۴ ۳:۴۵
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۶۵ ۳:۵۲
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۶۶ ۳:۴۱
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۶۷ ۴:۵۶
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۶۸ ۴:۵۳
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۶۹ ۵:۳۸
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۷۰ ۴:۵۶
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۷۱ ۵:۲۰
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۷۲ ۵:۱۳
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۷۳ ۴:۱۸
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۷۴ ۴:۲۹
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۷۵ ۴:۴۶
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۷۶ ۴:۲۳
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۷۷ ۵:۰۹
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۷۸ ۵:۰۳
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۷۹ ۵:۰۶
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۸۰ ۶:۰۴
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۸۱ ۴:۰۹
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۸۲ ۴:۳۲
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۸۳ ۴:۵۵
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۸۴ ۵:۰۲
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۸۵ ۴:۳۲
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۸۶ ۴:۳۹
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۸۷ ۵:۱۸
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۸۸ ۴:۵۱
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۸۹ ۴:۵۵
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۹۰ ۴:۰۵
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۹۱ ۴:۳۶
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۹۲ ۵:۰۴
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۹۳ ۵:۱۰
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۹۴ ۴:۲۸
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۹۵ ۴:۴۴
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۹۶ ۴:۳۸
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۹۷ ۴:۳۷
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۹۸ ۴:۲۶
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۹۹ ۳:۵۲
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۰۰ ۳:۰۹
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۰۱ ۳:۳۸
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۰۲ ۴:۲۲
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۰۳ ۴:۴۳
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۰۴ ۴:۱۷
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۰۵ ۴:۳۱
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۰۶ ۴:۲۴
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۰۷ ۴:۲۹
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۰۸ ۵:۱۲
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۰۹ ۴:۱۰
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۱۰ ۴:۲۱
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۱۱ ۴:۱۵
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۱۲ ۴:۵۶
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۱۳ ۴:۵۲
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۱۴ ۴:۴۶
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۱۵ ۴:۴۹
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۱۶ ۴:۴۷
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۱۷ ۴:۰۴
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۱۸ ۳:۱۶
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۱۹ ۳:۱۱
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۲۰ ۳:۲۲
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۲۱ ۳:۴۷
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۲۲ ۳:۴۳
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۲۳ ۴:۳۸
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۲۴ ۴:۲۳
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۲۵ ۴:۳۹
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۲۶ ۴:۳۹
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۲۷ ۴:۲۸
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۲۸ ۲:۵۳
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۲۹ ۳:۲۰
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۳۰ ۳:۲۲
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۳۱ ۳:۵۰
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۳۲ ۴:۱۴
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۳۳ ۴:۴۶
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۳۴ ۴:۱۸
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۳۵ ۵:۰۳
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۳۶ ۴:۲۱
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۳۷ ۴:۲۱
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۳۸ ۳:۲۳
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۳۹ ۳:۴۳
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۴۰ ۳:۲۶
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۴۱ ۴:۱۲
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۴۲ ۴:۰۱
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۴۳ ۴:۲۶
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۴۴ ۴:۰۹
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۴۵ ۴:۰۵
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۴۶ ۴:۵۶
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۴۷ ۵:۲۱
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۴۸ ۳:۴۹
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۴۹ ۴:۵۱
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۵۰ ۴:۳۸
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۵۱ ۵:۰۳
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۵۲ ۵:۱۴
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۵۳ ۵:۱۳
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۵۴ ۴:۵۸
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۵۵ ۵:۲۳
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۵۶ ۴:۲۰
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۵۷ ۴:۱۴
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۵۸ ۳:۴۹
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۵۹ ۴:۴۱
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۶۰ ۴:۵۹
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۶۱ ۴:۳۸
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۶۲ ۴:۲۴
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۶۳ ۴:۱۰
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۶۴ ۴:۲۴
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۶۵ ۳:۵۸
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۶۶ ۳:۵۱
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۶۷ ۳:۴۱
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۶۸ ۳:۵۵
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۶۹ ۴:۱۵
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۷۰ ۴:۲۶
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۷۱ ۴:۱۸
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۷۲ ۴:۲۸
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۷۳ ۳:۵۵
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۷۴ ۴:۰۱
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۷۵ ۳:۳۷
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۷۶ ۲:۵۶
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۷۷ ۳:۳۳
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۷۸ ۳:۵۳
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۷۹ ۴:۰۵
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۸۰ ۴:۴۶
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۸۱ ۴:۳۷
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۸۲ ۴:۳۳
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۸۳ ۴:۳۳
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۸۴ ۴:۴۸
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۸۵ ۴:۰۵
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۸۶ ۴:۱۱
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۸۷ ۴:۴۸
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۸۸ ۴:۳۸
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۸۹ ۴:۰۱
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۹۰ ۴:۴۴
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۹۱ ۵:۱۲
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۹۲ ۴:۳۹
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۹۳ ۴:۳۳
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۹۴ ۴:۳۵
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۹۵ ۴:۳۹
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۹۶ ۴:۳۶
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۹۷ ۵:۱۵
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۹۸ ۳:۵۹
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۹۹ ۵:۱۹
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۰۰ ۴:۴۵
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۰۱ ۵:۳۹
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۰۲ ۴:۲۴
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۰۳ ۴:۰۳
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۰۴ ۴:۱۱
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۰۵ ۴:۱۸
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۰۶ ۴:۲۲
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۰۷ ۴:۴۱
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۰۸ ۵:۱۸
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۰۹ ۳:۴۵
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۱۱ ۴:۰۷
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۱۱ ۴:۰۲
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۱۲ ۴:۰۲
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۱۳ ۶:۴۸
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۱۴ ۳:۴۱
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۱۵ ۴:۲۵
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۱۶ ۵:۳۱
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۱۷ ۴:۵۵
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۱۸ ۴:۴۰
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۱۹ ۵:۰۰
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۲۰ ۳:۵۸
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۲۱ ۵:۰۵
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۲۲ ۳:۳۹
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۲۳ ۳:۲۹
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۲۴ ۴:۱۵
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۲۵ ۴:۰۷
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۲۶ ۴:۲۲
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۲۷ ۴:۳۱
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۲۸ ۴:۰۲
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۲۹ ۴:۴۴
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۳۰ ۴:۴۵
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۳۱ ۳:۵۲
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۳۲ ۵:۴۰
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۳۳ ۶:۱۸
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۳۴ ۴:۵۹
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۳۵ ۵:۳۸
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۳۶ ۴:۵۷
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۳۷ ۴:۵۳
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۳۸ ۴:۴۶
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۳۹ ۴:۰۴
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۴۰ ۴:۱۰
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۴۱ ۴:۱۸
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۴۲ ۴:۳۹
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۴۳ ۵:۰۵
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۴۴ ۵:۰۵
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۴۵ ۴:۰۸
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۴۶ ۵:۰۰
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۴۷ ۳:۴۶
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۴۸ ۲:۵۶
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۴۹ ۴:۰۲
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۵۰ ۴:۱۴
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۵۱ ۳:۴۲
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۵۲ ۵:۰۷
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۵۳ ۳:۵۳
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۵۴ ۴:۰۷
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۵۵ ۴:۰۷
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۵۶ ۴:۵۱
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۵۷ ۳:۳۴
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۵۸ ۳:۵۳
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۵۹ ۵:۰۸
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۶۰ ۴:۵۲
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۶۱ ۴:۴۶
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۶۲ ۴:۳۰
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۶۳ ۵:۰۱
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۶۴ ۴:۳۰
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۶۵ ۵:۴۵
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۶۶ ۴:۰۷
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۶۷ ۴:۰۲
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۶۸ ۳:۵۶
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۶۹ ۴:۳۴
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۷۰ ۴:۲۰
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۷۱ ۴:۰۸
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۷۲ ۴:۱۱
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۷۳ ۴:۲۳
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۷۴ ۴:۰۷
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۷۵ ۴:۱۴
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۷۶ ۴:۱۴
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۷۷ ۳:۳۰
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۷۸ ۴:۱۰
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۷۹ ۵:۱۷
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۸۰ ۴:۱۳
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۸۱ ۵:۱۰
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۸۲ ۴:۱۸
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۸۳ ۴:۲۳
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۸۴ ۴:۴۱
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۸۵ ۴:۴۱
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۸۶ ۳:۴۰
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۸۷ ۴:۱۱
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۸۸ ۵:۲۰
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۸۹ ۴:۱۲
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۹۰ ۴:۰۰
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۹۱ ۴:۲۴
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۹۲ ۴:۱۱
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۹۳ ۴:۱۳
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۹۴ ۴:۱۲
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۹۵ ۳:۵۴
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۹۶ ۳:۲۸
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۹۷ ۳:۵۸
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۹۸ ۳:۳۱
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۹۹ ۳:۲۲
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۶۰۰ ۲:۵۸
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۶۰۱ ۲:۵۰
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۶۰۲ ۲:۲۷
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۶۰۳ ۲:۴۳
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۶۰۴ ۲:۲۳
ترتیل قرآن کریم- صفحه ۶۰۵ ۱:۱۴

 

تحقیق آموزشی جزء ۱ ۱:۳۰:۵۱
تحقیق آموزشی جزء ۲ ۱:۳۳:۰۹
تحقیق آموزشی جزء ۳ ۱:۳۳:۱۴
تحقیق آموزشی جزء ۴ ۱:۳۵:۰۱
تحقیق آموزشی جزء ۵ ۱:۳۴:۵۴
تحقیق آموزشی جزء ۶ ۱:۳۴:۵۷
تحقیق آموزشی جزء ۷ ۱:۳۷:۱۷
تحقیق آموزشی جزء ۸ ۱:۲۲:۱۸
تحقیق آموزشی جزء ۹ ۱:۲۲:۴۳
تحقیق آموزشی جزء ۱۰ ۱:۳۱:۱۲
تحقیق آموزشی جزء ۱۱ ۱:۳۵:۰۰
تحقیق آموزشی جزء ۱۲ ۱:۳۶:۱۱
تحقیق آموزشی جزء ۱۳ ۱:۳۴:۵۵
تحقیق آموزشی جزء ۱۴ ۱:۳۵:۰۷
تحقیق آموزشی جزء ۱۵ ۱:۳۴:۵۰
تحقیق آموزشی جزء ۱۶ ۱:۳۵:۴۱
تحقیق آموزشی جزء ۱۷ ۱:۲۵:۰۱
تحقیق آموزشی جزء ۱۸ ۱:۳۸:۰۸
تحقیق آموزشی جزء ۱۹ ۱:۳۶:۱۵
تحقیق آموزشی جزء ۲۰ ۱:۲۸:۳۲
تحقیق آموزشی جزء ۲۱ ۱:۲۵:۵۲
تحقیق آموزشی جزء ۲۲ ۱:۳۳:۱۹
تحقیق آموزشی جزء ۲۳ ۱:۳۵:۵۶
تحقیق آموزشی جزء ۲۴ ۱:۳۴:۵۵
تحقیق آموزشی جزء ۲۵ ۱:۳۴:۵۱
تحقیق آموزشی جزء ۲۶ ۱:۳۲:۰۷
تحقیق آموزشی جزء ۲۷ ۱:۳۴:۵۸
تحقیق آموزشی جزء ۲۸ ۱:۲۸:۵۵
تحقیق آموزشی جزء ۲۹ ۱:۳۵:۰۴
تحقیق آموزشی جزء ۳۰ ۱:۳۲:۳۰

ترتیل همراه ترجمه

الحصری-سلیمی؛ سوره فاتحه الکتاب ۰۰:۰۲:۱۱
الحصری-سلیمی؛ سوره بقره ۰۵:۴۳:۵۲
الحصری-سلیمی؛ سوره آل عمران ۰۳:۱۳:۴۵
الحصری-سلیمی؛ سوره نساء ۰۳:۱۹:۰۶
الحصری-سلیمی؛ سوره مائده ۰۲:۳۰:۱۴
الحصری-سلیمی؛ سوره انعام ۰۲:۴۸:۴۷
الحصری-سلیمی؛ سوره اعراف ۰۲:۵۸:۰۵
الحصری-سلیمی؛ سوره انفال ۰۱:۰۹:۳۸
الحصری-سلیمی؛ سوره توبه ۰۲:۱۴:۱۱
الحصری-سلیمی؛ سوره یونس ۰۱:۳۶:۳۵
الحصری-سلیمی؛ سوره هود ۰۱:۳۳:۴۴
الحصری-سلیمی؛ سوره یوسف ۰۱:۲۸:۳۴
الحصری-سلیمی؛ سوره رعد ۰۰:۴۶:۲۹
الحصری-سلیمی؛ سوره ابراهیم ۰۰:۴۴:۳۳
الحصری-سلیمی؛ سوره حجر ۰۰:۳۶:۰۴
الحصری-سلیمی؛ سوره نحل ۰۱:۳۶:۴۸
الحصری-سلیمی؛ سوره اسراء ۰۱:۲۱:۴۹
الحصری-سلیمی؛ سوره کهف ۰۱:۱۹:۲۰
الحصری-سلیمی؛ سوره مریم ۰۰:۴۳:۲۰
الحصری-سلیمی؛ سوره طه ۰۱:۰۶:۳۶
الحصری-سلیمی؛ سوره انبیاء ۰۱:۰۱:۵۴
الحصری-سلیمی؛ سوره حجّ ۰۱:۰۷:۴۴
الحصری-سلیمی؛ سوره مومنون ۰۰:۵۵:۳۷
الحصری-سلیمی؛ سوره نور ۰۱:۰۹:۱۲
الحصری-سلیمی؛ سوره فرقان ۰۰:۴۷:۱۷
الحصری-سلیمی؛ سوره شعراء ۰۱:۱۴:۱۲
الحصری-سلیمی؛ سوره نمل ۰۱:۰۴:۴۴
الحصری-سلیمی؛ سوره قصص ۰۱:۱۸:۴۳
الحصری-سلیمی؛ سوره عنکبوت ۰۰:۵۴:۲۸
الحصری-سلیمی؛ سوره روم ۰۰:۴۶:۳۹
الحصری-سلیمی؛ سوره لقمان ۰۰:۲۸:۲۹
الحصری-سلیمی؛ سوره سجده ۰۰:۲۲:۱۸
الحصری-سلیمی؛ سوره احزاب ۰۱:۰۴:۴۹
الحصری-سلیمی؛ سوره سبأ ۰۰:۴۲:۵۱
الحصری-سلیمی؛ سوره فاطر ۰۰:۳۷:۳۴
الحصری-سلیمی؛ سوره یس ۰۰:۳۷:۵۷
الحصری-سلیمی؛ سوره صافات ۰۰:۵۱:۲۰
الحصری-سلیمی؛ سوره زمر ۰۰:۴۰:۵۷
الحصری-سلیمی؛ سوره ص ۰۱:۰۰:۴۹
الحصری-سلیمی؛ سوره غافر ۰۱:۰۲:۲۱
الحصری-سلیمی؛ سوره فصّلت ۰۰:۳۹:۵۰
الحصری-سلیمی؛ سوره شوری ۰۰:۴۵:۳۶
الحصری-سلیمی؛ سوره زخرف ۰۰:۴۸:۲۵
الحصری-سلیمی؛ سوره دخان ۰۰:۲۱:۵۸
الحصری-سلیمی؛ سوره جاثیه ۰۰:۲۷:۵۷
الحصری-سلیمی؛ سوره احقاف ۰۰:۳۲:۳۲
الحصری-سلیمی؛ سوره محمّد ۰۰:۳۰:۴۱
الحصری-سلیمی؛ سوره فتح ۰۰:۲۹:۰۵
الحصری-سلیمی؛ سوره حجرات ۰۰:۱۹:۴۵
الحصری-سلیمی؛ سوره ق ۰۰:۲۲:۰۵
الحصری-سلیمی؛ سوره ذاریات ۰۰:۱۹:۵۵
الحصری-سلیمی؛ سوره طور ۰۰:۱۷:۱۱
الحصری-سلیمی؛ سوره نجم ۰۰:۱۹:۱۵
الحصری-سلیمی؛ سوره قمر ۰۰:۲۰:۵۸
الحصری-سلیمی؛ سوره رحمن ۰۰:۲۳:۴۱
الحصری-سلیمی؛ سوره واقعه ۰۰:۲۴:۰۱
الحصری-سلیمی؛ سوره حدید ۰۰:۳۰:۱۴
الحصری-سلیمی؛ سوره مجادله ۰۰:۲۵:۱۹
الحصری-سلیمی؛ سوره حشر ۰۰:۲۲:۱۹
الحصری-سلیمی؛ سوره ممتحنه ۰۰:۱۷:۱۵
الحصری-سلیمی؛ سوره صفّ ۰۰:۱۰:۳۵
الحصری-سلیمی؛ سوره جمعه ۰۰:۰۹:۱۵
الحصری-سلیمی؛ سوره منافقون ۰۰:۱۰:۳۵
الحصری-سلیمی؛ سوره تغابن ۰۰:۱۳:۵۲
الحصری-سلیمی؛ سوره طلاق ۰۰:۱۵:۳۴
الحصری-سلیمی؛ سوره تحریم ۰۰:۱۴:۴۳
الحصری-سلیمی؛ سوره ملک ۰۰:۱۷:۳۷
الحصری-سلیمی؛ سوره قلم ۰۰:۱۹:۰۵
الحصری-سلیمی؛ سوره حاقّه ۰۰:۱۳:۱۸
الحصری-سلیمی؛ سوره معارج ۰۰:۱۲:۰۷
الحصری-سلیمی؛ سوره نوح ۰۰:۱۱:۲۴
الحصری-سلیمی؛ سوره جنّ ۰۰:۱۴:۰۳
الحصری-سلیمی؛ سوره مزّمّل ۰۰:۱۱:۰۰
الحصری-سلیمی؛ سوره مدّثّر ۰۰:۱۳:۰۱
الحصری-سلیمی؛ سوره قیامه ۰۰:۰۹:۲۷
الحصری-سلیمی؛ سوره انسان ۰۰:۱۳:۵۴
الحصری-سلیمی؛ سوره مرسلات ۰۰:۱۲:۰۲
الحصری-سلیمی؛ سوره نبأ ۰۰:۱۰:۳۹
الحصری-سلیمی؛ سوره نازعات ۰۰:۱۱:۱۱
الحصری-سلیمی؛ سوره عبس ۰۰:۰۷:۴۷
الحصری-سلیمی؛ سوره تکویر ۰۰:۰۶:۲۷
الحصری-سلیمی؛ سوره انفطار ۰۰:۰۴:۵۴
الحصری-سلیمی؛ سوره مطفّفین ۰۰:۱۰:۲۸
الحصری-سلیمی؛ سوره انشقاق ۰۰:۰۷:۰۲
الحصری-سلیمی؛ سوره بروج ۰۰:۰۶:۵۰
الحصری-سلیمی؛ سوره طارق ۰۰:۰۳:۵۸
الحصری-سلیمی؛ سوره اعلی ۰۰:۰۴:۳۷
الحصری-سلیمی؛ سوره غاشیه ۰۰:۰۵:۳۹
الحصری-سلیمی؛ سوره فجر ۰۰:۰۸:۲۶
الحصری-سلیمی؛ سوره بلد ۰۰:۰۴:۳۷
الحصری-سلیمی؛ سوره شمس ۰۰:۰۳:۴۶
الحصری-سلیمی؛ سوره لیل ۰۰:۰۵:۰۲
الحصری-سلیمی؛ سوره ضحی ۰۰:۰۲:۳۷
الحصری-سلیمی؛ سوره انشراح ۰۰:۰۱:۴۷
الحصری-سلیمی؛ سوره تین ۰۰:۰۲:۱۹
الحصری-سلیمی؛ سوره علق ۰۰:۰۴:۳۹
الحصری-سلیمی؛ سوره قدر ۰۰:۰۱:۴۵
الحصری-سلیمی؛ سوره بیّنه ۰۰:۰۵:۰۶
الحصری-سلیمی؛ سوره زلزله ۰۰:۰۲:۲۹
الحصری-سلیمی؛ سوره عادیات ۰۰:۰۲:۵۸
الحصری-سلیمی؛ سوره قارعه ۰۰:۰۲:۲۵
الحصری-سلیمی؛ سوره تکاثر ۰۰:۰۲:۴۳
الحصری-سلیمی؛ سوره عصر ۰۰:۰۱:۱۲
الحصری-سلیمی؛ سوره همزه ۰۰:۰۲:۱۰
الحصری-سلیمی؛ سوره فیل ۰۰:۰۱:۴۰
الحصری-سلیمی؛ سوره قریش ۰۰:۰۱:۴۴
الحصری-سلیمی؛ سوره ماعون ۰۰:۰۱:۵۸
الحصری-سلیمی؛ سوره کوثر ۰۰:۰۱:۱۰
الحصری-سلیمی؛ سوره کافرون ۰۰:۰۱:۴۱
الحصری-سلیمی؛ سوره نصر ۰۰:۰۱:۲۲
الحصری-سلیمی؛ سوره مسد ۰۰:۰۱:۳۸
الحصری-سلیمی؛ سوره اخلاص ۰۰:۰۱:۱۱
الحصری-سلیمی؛ سوره فلق ۰۰:۰۱:۵۰
الحصری-سلیمی؛ سوره ناس ۰۰:۰۱:۳۷
قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره حمد ۰۰:۰۱:۳۲
قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره بقره ۰۴:۵۳:۴۶
قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره آل عمران ۰۲:۴۷:۰۰
قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره نساء ۰۳:۰۰:۲۸
قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره مائده ۰۲:۰۷:۳۲
قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره انعام ۰۲:۱۸:۰۰
قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره اعراف ۰۲:۴۰:۱۸
قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره انفال ۰۱:۰۳:۴۹
قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره توبه ۰۲:۰۷:۳۵
قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره یونس ۰۱:۳۳:۲۰
قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره هود ۰۱:۳۹:۰۱
قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره یوسف ۰۱:۳۲:۰۷
قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره رعد ۰۰:۴۰:۲۹
قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره ابراهیم ۰۰:۳۹:۲۴
قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره حجر ۰۰:۳۵:۳۹
قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره نحل ۰۱:۲۱:۰۳
قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره اسراء ۰۱:۱۱:۲۴
قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره کهف ۰۱:۰۹:۴۰
قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره مریم ۰۰:۴۰:۳۱
قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره طه ۰۱:۰۲:۲۴
قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره انبیاء ۰۰:۵۶:۳۸
قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره حجّ ۰۰:۵۷:۵۸
قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره مومنون ۰۰:۵۵:۳۱
قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره نور ۰۱:۰۷:۱۲
قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره فرقان ۰۰:۳۹:۱۱
قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره شعراء ۰۱:۰۷:۵۳
قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره نمل ۰۰:۵۵:۳۵
قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره قصص ۰۱:۱۰:۴۲
قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره عنکبوت ۰۰:۴۹:۳۳
قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره روم ۰۰:۴۰:۴۰
قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره لقمان ۰۰:۲۳:۵۰
قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره سجده ۰۰:۱۸:۴۳
قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره احزاب ۰۱:۰۳:۵۸
قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره سبأ ۰۰:۳۸:۰۷
قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره فاطر ۰۰:۳۵:۰۹
قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره یس ۰۰:۳۲:۱۵
قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره صافات ۰۰:۳۹:۵۶
قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره ص ۰۰:۳۳:۴۴
قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره زمر ۰۰:۵۴:۰۲
قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره غافر ۰۰:۵۳:۳۳
قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره فصّلت ۰۰:۳۵:۵۵
قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره شوری ۰۰:۳۸:۵۰
قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره زخرف ۰۰:۴۱:۲۲
قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره دخان ۰۰:۱۸:۵۲
قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره جاثیه ۰۰:۲۳:۳۳
قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره احقاف ۰۰:۳۰:۵۰
قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره محمّد صلوات الله علیه و آله ۰۰:۲۳:۴۴
قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره فتح ۰۰:۲۵:۰۳
قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره حجرات ۰۰:۱۷:۱۰
قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره ق ۰۰:۱۶:۴۸
قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره ذاریات ۰۰:۱۸:۱۰
قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره طور ۰۰:۱۵:۳۸
قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره نجم ۰۰:۱۵:۳۱
قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره قمر ۰۰:۱۶:۳۱
قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره الرحمن ۰۰:۲۱:۱۶
قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره واقعه ۰۰:۲۰:۴۶
قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره حدید ۰۰:۲۶:۰۲
قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره مجادله ۰۰:۱۹:۴۰
قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره حشر ۰۰:۱۹:۰۹
قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره ممتحنه ۰۰:۱۶:۰۱
قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره جمعه ۰۰:۰۷:۵۹
قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره منافقون ۰۰:۰۹:۲۴
قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره تغابن ۰۰:۱۱:۴۸
قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره طلاق ۰۰:۱۳:۰۷
قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره تحریم ۰۰:۱۳:۱۸
قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره ملک ۰۰:۱۵:۱۶
قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره قلم ۰۰:۱۴:۴۹
قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره حاقه ۰۰:۱۳:۲۶
قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره معارج ۰۰:۱۱:۱۳
قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره نوح ۰۰:۰۹:۳۱
قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره جنّ ۰۰:۱۲:۲۷
قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره مزّمّل ۰۰:۰۸:۵۶
قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره مدّثّر ۰۰:۱۳:۰۹
قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره قیامه ۰۰:۰۷:۵۲
قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره انسان ۰۰:۱۲:۳۸
قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره مرسلات ۰۰:۱۲:۱۰
قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره نبأ ۰۰:۱۱:۰۲
قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره نازعات ۰۰:۰۹:۴۹
قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره عبس ۰۰:۰۷:۲۲
قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره تکویر ۰۰:۰۴:۵۲
قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره انفطار ۰۰:۰۴:۴۵
قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره مطفّفین ۰۰:۰۹:۴۴
قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره انشقاق ۰۰:۰۵:۱۶
قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره بروج ۰۰:۰۶:۰۴
قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره طارق ۰۰:۰۳:۲۸
قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره اعلی ۰۰:۰۴:۰۳
قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره غاشیه ۰۰:۰۴:۴۴
قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره فجر ۰۰:۰۷:۱۳
قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره بلد ۰۰:۰۴:۲۰
قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره شمس ۰۰:۰۳:۲۰
قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره لیل ۰۰:۰۳:۵۸
قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره ضحی ۰۰:۰۲:۱۰
قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره انشراح ۰۰:۰۱:۲۲
قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره تین ۰۰:۰۲:۱۴
قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره علق ۰۰:۰۳:۴۹
قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره قدر ۰۰:۰۱:۲۳
قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره بیّنه ۰۰:۰۴:۲۹
قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره زلزال ۰۰:۰۲:۲۱
قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره عادیات ۰۰:۰۲:۳۵
قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره قارعه ۰۰:۰۲:۲۱
قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره تکاثر ۰۰:۰۱:۵۴
قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره عصر ۰۰:۰۰:۵۷
قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره همزه ۰۰:۰۱:۵۳
قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره فیل ۰۰:۰۱:۲۴
قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره قریش ۰۰:۰۱:۱۷
قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره ماعون ۰۰:۰۱:۴۶
قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره کوثر ۰۰:۰۰:۴۷
قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره کافرون ۰۰:۰۱:۲۵
قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره نصر ۰۰:۰۱:۱۴
قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره مسد ۰۰:۰۱:۱۴
قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره اخلاص ۰۰:۰۰:۴۹
قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره فلق ۰۰:۰۱:۰۹
قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره ناس ۰۰:۰۱:۲۵

 

مطالب مرتبط

3945 بازدید ۱۵ نظر »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

 1. mahmood گفت:

  خدا خیرتون بده خیلی کامل و جالبه

  [پاسخ]

 2. mahmood گفت:

  سلام اگه میشه قرائت استاد منشاوی وپرهیزکار را هم همینطور کامل قرار دهید

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ مرداد ۲۷ام, ۱۳۹۲ ۲۱:۴۳:

  سلام بفرما
  http://www.zahra-media.ir/?p=51412
  استاد پرهیزکار هم اگه خدا بخاد بعدا میزارم

  [پاسخ]

 3. سلیمان گفت:

  سلام ترتیل استاد الحصری به ترتیب صفحه فاقد صفحه ۱۵۵ است

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ آبان ۵ام, ۱۳۹۲ ۱۴:۵۸:

  سلام شرمنده فقط همینا رو داشتم

  [پاسخ]

 4. طوافی گفت:

  ممنون از این سایت خوبتون.
  آرزوی موفقیت

  [پاسخ]

 5. علی گفت:

  سلام کل فایل زیپب دانلود کردم پسورد میخواد. چیه ؟

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ دی ۲ام, ۱۳۹۲ ۰۰:۴۷:

  سلام بفرما
  http://www.fars3da.ir

  [پاسخ]

 6. حبیبی گفت:

  سلام
  اجرکم عند الله
  وبسایت بسیار عالی است.
  ترتیل خلیل الحصری ( تفکیک صفحه ) لینک دانلود صفحه ی ۱۵۵ را ندارد .
  اللهم عجل لولیک الفرج

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ دی ۱۸ام, ۱۳۹۲ ۱۳:۰۹:

  سلام ممنون
  والا هرچی هست همیناست غیر از اینا چیزی ندارم اگه کم و کسری داره به بزرگواری خودت ببخش
  اگه بعدا کاملشو پیدا کردم اضافه میکنم

  [پاسخ]

 7. حبیبی گفت:

  سلام
  لینک بقیه صفحات خلیل الحصری ۱۷۴ ۱۷۸ ۲۲۷ ۱۵۵ صیاف زاده ۳۰۶ ۳۰۷ ۳۰۸
  منشاوی ۳۷۲ رو وبلاگ heliyatolqoran.blogfa.com هست .
  دوستان می توانند دانلود کنند.
  التماس دعا

  [پاسخ]

 8. احسان گفت:

  سلام
  فایل zipکه کامل همه را داره پسوردش چیه؟

  [پاسخ]

  ya zahra 110 پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۵ام, ۱۳۹۳ ۱۵:۲۵:

  سلام
  http://www.fars3da.ir

  [پاسخ]

 9. سلام گفت:

  ۲۰۰ تا ص ۳۰۰ رو نداشتم ممنون

  [پاسخ]

 10. yas2290 گفت:

  سلام.ممنون.خیلی لطف کردید.

  [پاسخ]