دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا

جستجو

آخرین نظرات

 • تشریفات عروسی تهران در نابغه ۱۰ ساله ایرانی که طراح خودرو است!
 • پکیج در مجموعه مداحی و مناجات های علی فانی
 • سپتیک تانک در مجموعه مداحی و مناجات های علی فانی
 • سپتیک تانک در مجموعه مداحی و مناجات های علی فانی
 • آتلیه عروس شرق تهران در مستند فرماندهان - شهید عباس بابایی
 • محسن در مداحی میثم مطیعی / جانم فدای سید علی
 • ya zahra 135 در مستند فرماندهان - شهید عباس بابایی
 • نعیم ربیعی در دعای سمات پخش شده از تلویزیون
 • mohamad r j در مستند فرماندهان - شهید عباس بابایی
 • ya zahra 135 در فیلم سینمایی کاروان سر بلندی (موکب الابا) دوبله فارسی
 • مجید در مست از رفاقت با غرب و غافل از قدرت ملت
 • مهدی در فیلم سینمایی کاروان سر بلندی (موکب الابا) دوبله فارسی
 • روغن کنجد در مجموعه مداحی و مناجات های علی فانی
 • تبلیغات در اینستاگرام در مجموعه مداحی و مناجات های علی فانی
 • تبلیغات اسپانسر اینستاگرام در مجموعه مداحی و مناجات های علی فانی
 • کارواش در محل در آموزش دانلود
 • پکیج در مجموعه مداحی و مناجات های علی فانی
 • کولر در مجموعه مداحی و مناجات های علی فانی
 • .

  http://up.upinja.com/nrrg5.jpg http://mahanserver.ir/ads/120x240.gif

  http://www.zahra-media.ir/110/2013/01/khalilalhosari4.jpg

   

   

  ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره فاتحه ۰۰:۰۰:۵۶
  ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره بقره ۰۳:۱۹:۱۷
  ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره آل عمران ۰۱:۵۴:۴۸
  ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره نساء ۰۱:۵۵:۰۱
  ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره مائده ۰۱:۳۲:۳۷
  ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره انعام ۰۱:۴۴:۳۶
  ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره اعراف ۰۱:۴۷:۵۶
  ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره انفال ۰۰:۴۱:۴۱
  ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره توبه ۰۱:۲۶:۲۵
  ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره یونس ۰۰:۵۹:۲۷
  ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره هود ۰۰:۵۵:۰۲
  ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره یوسف ۰۰:۵۷:۱۰
  ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره رعد ۰۰:۲۷:۱۳
  ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره ابراهیم ۰۰:۲۷:۳۵
  ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره حجر ۰۰:۲۲:۴۱
  ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره نحل ۰۰:۵۸:۱۸
  ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره اسراء ۰۰:۵۰:۲۱
  ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره کهف ۰۰:۴۷:۴۹
  ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره مریم ۰۰:۲۴:۴۵
  ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره طه ۰۰:۳۸:۲۵
  ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره انبیاء ۰۰:۳۶:۴۵
  ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره حج ۰۰:۴۲:۱۳
  ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره مومنون ۰۰:۳۵:۲۸
  ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره نور ۰۰:۴۴:۳۹
  ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره فرقان ۰۰:۲۹:۱۹
  ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره شعراء ۰۰:۴۹:۳۷
  ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره نمل ۰۰:۴۲:۴۱
  ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره قصص ۰۰:۵۲:۳۱
  ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره عنکبوت ۰۰:۳۴:۰۴
  ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره روم ۰۰:۲۸:۴۶
  ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره لقمان ۰۰:۱۹:۰۴
  ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره سجده ۰۰:۱۳:۴۶
  ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره احزاب ۰۰:۴۰:۳۰
  ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره سبأ ۰۰:۲۴:۳۶
  ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره فاطر ۰۰:۲۳:۴۸
  ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره یس ۰۰:۲۳:۵۰
  ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره صافات ۰۰:۳۴:۲۵
  ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره ص ۰۰:۲۵:۵۰
  ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره زمر ۰۰:۳۸:۴۲
  ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره غافر ۰۰:۳۹:۰۷
  ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره فصّلت ۰۰:۲۴:۵۰
  ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره شوری ۰۰:۲۸:۳۶
  ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره زخرف ۰۰:۳۱:۱۵
  ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره دخان ۰۰:۱۴:۰۰
  ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره جاثیه ۰۰:۱۴:۵۲
  ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره احقاف ۰۰:۱۹:۱۴
  ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره محمّد صلوات اللّه علیه و آله ۰۰:۱۸:۱۲
  ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره فتح ۰۰:۱۷:۰۶
  ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره حجرات ۰۰:۱۲:۵۸
  ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره ق ۰۰:۱۳:۱۱
  ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره ذاریات ۰۰:۱۱:۲۷
  ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره طور ۰۰:۰۹:۵۸
  ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره نجم ۰۰:۱۱:۲۶
  ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره قمر ۰۰:۱۲:۱۲
  ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره الرحمن ۰۰:۱۷:۰۹
  ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره واقعه ۰۰:۱۶:۳۵
  ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره حدید ۰۰:۱۸:۲۹
  ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره مجادله ۰۰:۱۶:۴۰
  ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره حشر ۰۰:۱۴:۰۲
  ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره ممتحنه ۰۰:۱۰:۰۶
  ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره صفّ ۰۰:۰۷:۰۲
  ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره جمعه ۰۰:۰۵:۲۸
  ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره منافقون ۰۰:۰۶:۳۰
  ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره تغابن ۰۰:۰۸:۲۶
  ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره طلاق ۰۰:۰۹:۰۲
  ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره تحریم ۰۰:۰۹:۳۹
  ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره ملک ۰۰:۱۱:۱۳
  ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره قلم ۰۰:۱۱:۲۰
  ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره حاقه ۰۰:۰۷:۵۹
  ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره معارج ۰۰:۰۷:۱۳
  ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره نوح ۰۰:۰۶:۵۹
  ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره جنّ ۰۰:۰۸:۳۴
  ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره مزّمّل ۰۰:۰۶:۲۴
  ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره مدّثّر ۰۰:۰۷:۲۳
  ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره قیامه ۰۰:۰۵:۰۳
  ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره انسان ۰۰:۰۸:۴۵
  ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره مرسلات ۰۰:۰۷:۲۷
  ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره نبأ ۰۰:۰۶:۴۴
  ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره نازعات ۰۰:۰۶:۴۱
  ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره عبس ۰۰:۰۴:۴۳
  ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره تکویر ۰۰:۰۳:۳۵
  ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره انفطار ۰۰:۰۳:۰۰
  ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره مطفّفین ۰۰:۰۶:۴۷
  ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره انشقاق ۰۰:۰۳:۵۵
  ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره بروج ۰۰:۰۴:۰۱
  ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره طارق ۰۰:۰۲:۱۷
  ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره اعلی ۰۰:۰۲:۴۲
  ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره غاشیه ۰۰:۰۳:۴۰
  ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره فجر ۰۰:۰۵:۲۴
  ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره بلد ۰۰:۰۳:۰۲
  ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره شمس ۰۰:۰۲:۰۶
  ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره لیل ۰۰:۰۲:۴۶
  ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره ضحی ۰۰:۰۱:۳۴
  ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره انشراح ۰۰:۰۱:۰۳
  ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره تین ۰۰:۰۱:۲۴
  ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره علق ۰۰:۰۲:۳۶
  ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره قدر ۰۰:۰۱:۰۶
  ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره بیّنه ۰۰:۰۳:۰۸
  ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره زلزله ۰۰:۰۱:۲۹
  ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره عادیات ۰۰:۰۱:۳۴
  ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره قارعه ۰۰:۰۱:۳۰
  ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره تکاثر ۰۰:۰۱:۱۳
  ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره عصر ۰۰:۰۰:۳۹
  ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره همزه ۰۰:۰۱:۱۸
  ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره فیل ۰۰:۰۰:۵۸
  ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره قریش ۰۰:۰۰:۵۰
  ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره ماعون ۰۰:۰۱:۰۸
  ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره کوثر ۰۰:۰۰:۳۲
  ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره کافرون ۰۰:۰۱:۰۵
  ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره نصر ۰۰:۰۰:۴۹
  ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره مسد ۰۰:۰۰:۵۴
  ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره اخلاص ۰۰:۰۰:۳۴
  ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره فلق ۰۰:۰۰:۴۸
  ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره ناس ۰۰:۰۰:۵۶
  بقره ۱ تا ۱۴۱ ۵۰:۳۹
  آل عمران ۱۹۰ تا ۱۹۴ ۰۱:۴۷
  حجر ۱ تا ۷۷ ۲۵:۱۵
  یس ۱ تا ۵۸ ۲۷:۵۰
  انبیاء ۱ تا ۵۰ ۲۶:۵۶
  احزاب ۶۰ تا آخر ۰۷:۵۶
  اسراء آیه ۹۳ ۰۰:۴۲
  سباء ۱ تا ۲۳ ۲۰:۳۰

   تحقیق به تفکیک سوره

  سوره حمد ۰۰:۵۴
  سوره بقره ۰۳:۱۸:۳۵
  سوره آل عمران ۰۱:۵۴:۳۴
  سوره نساء ۰۱:۵۴:۴۶
  سوره مائده ۰۱:۳۲:۳۹
  سوره انعام ۴۴:۲۳
  سوره اعراف ۴۷:۳۶
  سوره انفال ۴۱:۳۲
  سوره توبه ۰۱:۲۶:۰۸
  سوره یونس ۵۹:۲۰
  سوره هود ۵۴:۵۰
  سوره یوسف ۵۷:۰۰
  سوره رعد ۲۷:۰۴
  سوره ابراهیم ۲۷:۳۷
  سوره حجر ۲۲:۲۱
  سوره نحل ۵۷:۵۶
  سوره اسراء ۵۰:۰۲
  سوره کهف ۴۷:۲۷
  سوره مریم ۲۴:۲۶
  سوره طه ۳۸:۵۱
  سوره انبیاء ۳۷:۱۲
  سوره حج ۴۱:۴۵
  سوره مومنون ۳۴:۵۳
  سوره نور ۴۴:۲۵
  سوره فرقان ۲۹:۰۳
  سوره شعرا ۴۸:۵۰
  سوره نمل ۴۲:۲۶
  سوره قصص ۵۲:۱۱
  سوره عنکبوت ۳۳:۴۹
  سوره روم ۲۸:۵۰
  سوره لقمان ۱۸:۵۳
  سوره سجده ۱۳:۴۲
  سوره احزاب ۴۰:۰۳
  سوره سبأ ۲۴:۳۲
  سوره فاطر ۲۳:۳۷
  سوره یس ۲۳:۴۰
  سوره صافات ۳۳:۴۹
  سوره ص ۲۵:۰۴
  سوره زمر ۳۸:۲۷
  سوره غافر ۳۸:۵۴
  سوره فصلت ۲۴:۳۸
  سوره شوری ۲۸:۲۵
  سوره زخرف ۳۰:۵۹
  سوره دخان ۱۳:۴۹
  سوره جاثیه ۱۷:۴۴
  سوره احقاف ۱۹:۱۲
  سوره محمد ۱۸:۰۲
  سوره فتح ۱۶:۵۵
  سوره حجرات ۱۲:۵۱
  سوره ق ۱۲:۵۱
  سوره ذاریات ۱۱:۱۲
  سوره طور ۱۰:۰۲
  سوره نجم ۱۱:۲۶
  سوره قمر ۱۲:۱۱
  سوره الرحمن ۱۷:۰۷
  سوره واقعه ۱۶:۳۷
  سوره حدید ۱۸:۳۳
  سوره مجادله ۱۶:۳۹
  سوره حشر ۱۴:۰۰
  سوره ممتحنه ۱۰:۰۳
  سوره صف ۰۷:۰۱
  سوره جمعه ۰۵:۳۰
  سوره منافقون ۰۶:۲۹
  سوره تغابن ۰۸:۲۴
  سوره طلاق ۰۹:۰۰
  سوره تحریم ۰۹:۳۸
  سوره ملک ۱۱:۱۰
  سوره قلم ۱۱:۲۰
  سوره حاقه ۰۷:۵۷
  سوره معارج ۰۷:۱۵
  سوره نوح ۰۶:۵۷
  سوره جن ۰۸:۳۴
  سوره مزمل ۰۶:۲۲
  سوره مدثر ۰۷:۲۳
  سوره قیامه ۰۵:۰۲
  سوره انسان ۰۸:۴۳
  سوره مرسلات ۰۷:۲۷
  سوره نبأ ۰۶:۴۰
  سوره نازعات ۰۶:۴۱
  سوره عبس ۰۴:۴۱
  سوره تکویر ۰۳:۳۶
  سوره انفطار ۰۳:۰۵
  سوره مطففین ۰۶:۴۵
  سوره انشقاق ۰۳:۵۳
  سوره بروج ۰۳:۵۹
  سوره طارق ۰۲:۱۷
  سوره اعلی ۰۲:۳۹
  سوره غاشیه ۰۳:۴۰
  سوره فجر ۰۵:۲۲
  سوره بلد ۰۳:۰۲
  سوره شمس ۰۲:۰۴
  سوره لیل ۰۲:۴۴
  سوره ضحی ۰۱:۳۳
  سوره شرح ۰۱:۰۱
  سوره تین ۰۱:۲۶
  سوره علق ۰۲:۳۴
  سوره قدر ۰۱:۵۴
  سوره بینه ۰۳:۰۶
  سوره زلزله ۰۱:۲۷
  سوره عادیات ۰۱:۳۴
  سوره قارعه ۰۱:۲۸
  سوره تکاثر ۰۱:۱۳
  سوره عصر ۰۰:۳۶
  سوره همزه ۰۱:۱۷
  سوره فیل ۰۰:۵۷
  سوره قریش ۰۰:۴۹
  سوره ماعون ۰۱:۰۸
  سوره کوثر ۰۰:۳۰
  سوره کافرون ۰۱:۰۴
  سوره نصر ۰۰:۴۸
  سوره مسد ۰۰:۵۳
  سوره توحید ۰۰:۳۳
  سوره فلق ۰۰:۴۶
  سوره ناس ۰۰:۵۶

  تحقیق به تفکیک جز

  جزء ۱ ۰۱:۲۱:۳۱
  جزء ۲ ۰۱:۲۶:۲۵
  جزء ۳ ۰۱:۲۲:۳۲
  جزء ۴ ۰۱:۲۵:۲۸
  جزء ۵ ۰۱:۱۵:۵۴
  جزء ۶ ۰۱:۲۲:۲۴
  جزء ۷ ۰۱:۳۱:۴۴
  جزء ۸ ۰۱:۲۷:۳۲
  جزء ۹ ۰۱:۱۹:۴۳
  جزء ۱۰ ۰۱:۴۶:۵۸
  جزء ۱۱ ۰۱:۲۵:۵۴
  جزء ۱۲ ۰۱:۲۰:۲۹
  جزء ۱۳ ۰۱:۲۲:۳۸
  جزء ۱۴ ۰۱:۲۰:۱۶
  جزء ۱۵ ۰۱:۲۷:۱۲
  جزء ۱۶ ۰۱:۴۰:۰۷
  جزء ۱۷ ۰۱:۱۸:۵۰
  جزء ۱۸ ۰۱:۲۸:۳۵
  جزء ۱۹ ۰۱:۳۴:۱۵
  جزء ۲۰ ۰۱:۳۱:۱۸
  جزء ۲۱ ۰۱:۲۶:۴۰
  جزء ۲۲ ۰۱:۲۱:۴۰
  جزء ۲۳ ۰۱:۳۲:۴۹
  جزء ۲۴ ۰۱:۲۰:۲۸
  جزء ۲۵ ۰۱:۳۵:۴۳
  جزء ۲۶ ۰۱:۲۵:۳۲
  جزء ۲۷ ۰۱:۳۱:۲۰
  جزء ۲۸ ۰۱:۲۶:۴۳
  جزء ۲۹ ۰۱:۲۸:۰۵
  جزء ۳۰ ۰۱:۲۷:۳۳
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱ ۱:۳۵
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲ ۱:۲۷
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳ ۴:۰۰
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴ ۴:۳۵
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵ ۴:۰۳
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۶ ۵:۰۰
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۷ ۴:۳۱
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۸ ۴:۱۵
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۹ ۳:۴۵
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۰ ۴:۱۱
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۱ ۴:۳۹
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۲ ۳:۴۲
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۳ ۳:۳۲
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۴ ۳:۳۰
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۵ ۳:۵۷
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۶ ۳:۴۴
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۷ ۴:۰۰
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۸ ۴:۰۴
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۹ ۴:۴۳
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۰ ۴:۳۴
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۱ ۳:۵۸
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۲ ۳:۵۶
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۳ ۳:۴۳
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۴ ۴:۱۹
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۵ ۴:۳۱
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۶ ۴:۲۴
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۷ ۴:۴۴
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۸ ۳:۵۲
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۹ ۳:۵۴
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۰ ۴:۵۵
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۱ ۳:۵۶
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۲ ۴:۰۱
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۳ ۴:۱۲
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۴ ۴:۰۷
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۵ ۴:۲۸
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۶ ۵:۲۲
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۷ ۵:۱۵
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۸ ۴:۴۷
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۹ ۳:۵۵
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۰ ۴:۰۷
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۱ ۴:۰۸
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۲ ۳:۴۳
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۳ ۲:۵۹
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۴ ۴:۰۹
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۵ ۴:۰۷
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۶ ۳:۴۳
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۷ ۴:۱۱
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۸ ۴:۲۲
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۹ ۴:۲۴
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۰ ۴:۴۶
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۱ ۳:۵۹
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۲ ۴:۱۲
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۳ ۳:۰۹
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۴ ۴:۰۴
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۵ ۴:۰۹
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۶ ۴:۱۳
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۷ ۴:۲۹
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۸ ۴:۴۶
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۹ ۴:۱۹
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۶۰ ۴:۰۸
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۶۱ ۴:۱۸
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۶۲ ۴:۳۶
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۶۳ ۴:۰۲
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۶۴ ۳:۵۲
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۶۵ ۴:۳۲
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۶۶ ۴:۱۸
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۶۷ ۴:۰۶
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۶۸ ۴:۱۸
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۶۹ ۳:۳۳
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۷۰ ۴:۴۶
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۷۱ ۴:۴۰
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۷۲ ۴:۰۸
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۷۳ ۴:۲۰
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۷۴ ۳:۵۲
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۷۵ ۴:۴۸
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۷۶ ۴:۱۳
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۷۷ ۵:۱۵
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۷۸ ۴:۲۷
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۷۹ ۳:۴۴
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۸۰ ۴:۱۱
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۸۱ ۴:۱۶
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۸۲ ۳:۰۵
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۸۳ ۲:۴۰
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۸۴ ۲:۳۷
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۸۵ ۳:۱۶
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۸۶ ۳:۲۱
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۸۷ ۳:۵۱
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۸۸ ۳:۲۰
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۸۹ ۳:۴۰
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۹۰ ۴:۵۲
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۹۱ ۴:۰۳
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۹۲ ۴:۱۳
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۹۳ ۳:۵۵
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۹۴ ۴:۰۸
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۹۵ ۳:۳۲
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۹۶ ۴:۰۵
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۹۷ ۳:۵۷
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۹۸ ۴:۰۰
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۹۹ ۴:۰۲
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۰۰ ۴:۳۲
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۰۱ ۴:۴۳
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۰۲ ۴:۱۵
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۰۳ ۴:۲۵
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۰۴ ۳:۲۳
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۰۵ ۳:۳۵
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۰۶ ۴:۰۲
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۰۷ ۴:۲۸
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۰۸ ۳:۵۴
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۰۹ ۳:۴۴
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۱۰ ۳:۲۸
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۱۱ ۴:۴۹
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۱۲ ۴:۳۰
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۱۳ ۴:۱۰
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۱۴ ۳:۳۸
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۱۵ ۳:۴۷
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۱۶ ۴:۳۴
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۱۷ ۵:۰۱
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۱۸ ۴:۵۲
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۱۹ ۴:۴۰
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۲۰ ۴:۰۵
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۲۱ ۴:۰۲
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۲۲ ۴:۲۹
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۲۳ ۵:۰۸
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۲۴ ۳:۴۹
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۲۵ ۴:۱۹
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۲۶ ۳:۳۲
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۲۷ ۴:۵۵
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۲۸ ۴:۲۷
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۲۹ ۳:۵۹
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۳۰ ۵:۲۲
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۳۱ ۴:۵۳
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۳۲ ۴:۵۶
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۳۳ ۴:۱۰
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۳۴ ۴:۱۶
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۳۵ ۴:۴۰
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۳۶ ۴:۰۸
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۳۷ ۴:۳۷
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۳۸ ۴:۳۱
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۳۹ ۴:۴۲
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۴۰ ۵:۰۸
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۴۱ ۴:۴۶
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۴۲ ۴:۱۲
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۴۳ ۴:۰۶
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۴۴ ۴:۲۷
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۴۵ ۳:۴۲
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۴۶ ۴:۲۸
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۴۷ ۴:۲۷
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۴۸ ۴:۱۹
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۴۹ ۴:۳۲
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۵۰ ۵:۳۲
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۵۱ ۴:۳۱
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۵۲ ۴:۴۹
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۵۳ ۵:۰۵
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۵۴ ۴:۲۶
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۵۶ ۴:۴۹
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۵۷ ۴:۴۱
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۵۸ ۴:۱۰
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۵۹ ۴:۱۱
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۶۰ ۳:۴۱
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۶۱ ۳:۱۱
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۶۲ ۳:۳۸
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۶۳ ۳:۴۴
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۶۴ ۴:۱۹
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۶۵ ۴:۳۴
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۶۶ ۴:۱۵
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۶۷ ۴:۲۸
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۶۸ ۴:۱۷
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۶۹ ۴:۲۶
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۷۰ ۴:۱۲
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۷۱ ۳:۱۷
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۷۲ ۳:۰۲
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۷۳ ۳:۴۰
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۷۵ ۳:۵۹
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۷۶ ۳:۴۶
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۷۷ ۳:۳۸
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۷۹ ۴:۰۵
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۸۰ ۴:۱۳
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۸۱ ۳:۵۵
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۸۲ ۳:۵۱
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۸۳ ۳:۵۴
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۸۴ ۴:۱۴
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۸۵ ۴:۲۹
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۸۶ ۴:۴۱
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۸۷ ۴:۰۲
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۸۸ ۴:۲۲
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۸۹ ۴:۵۸
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۹۰ ۴:۴۵
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۹۱ ۴:۰۷
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۹۲ ۳:۳۳
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۹۳ ۳:۲۹
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۹۴ ۳:۵۴
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۹۵ ۴:۰۶
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۹۶ ۴:۲۹
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۹۷ ۴:۱۶
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۹۸ ۴:۰۶
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۹۹ ۴:۱۴
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۰۰ ۴:۲۴
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۰۱ ۴:۰۷
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۰۲ ۳:۵۳
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۰۳ ۳:۵۱
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۰۴ ۳:۵۴
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۰۵ ۳:۵۱
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۰۶ ۴:۰۹
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۰۷ ۳:۴۰
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۰۸ ۴:۰۷
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۰۹ ۴:۲۱
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۱۰ ۴:۱۲
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۱۱ ۵:۴۱
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۱۲ ۴:۲۷
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۱۳ ۴:۰۴
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۱۴ ۴:۱۸
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۱۵ ۴:۱۱
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۱۶ ۳:۴۶
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۱۷ ۴:۳۰
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۱۸ ۴:۳۰
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۱۹ ۴:۲۴
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۲۰ ۴:۴۲
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۲۱ ۵:۰۰
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۲۲ ۳:۰۶
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۲۳ ۲:۵۱
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۲۴ ۳:۰۷
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۲۵ ۳:۵۵
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۲۶ ۳:۳۳
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۲۸ ۴:۴۱
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۲۹ ۳:۴۸
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۳۰ ۴:۳۳
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۳۱ ۳:۵۲
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۳۲ ۴:۰۶
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۳۳ ۴:۰۲
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۳۴ ۳:۵۷
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۳۵ ۳:۵۸
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۳۶ ۴:۲۴
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۳۷ ۴:۳۷
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۳۸ ۴:۲۲
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۳۹ ۵:۰۱
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۴۰ ۴:۲۰
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۴۱ ۴:۲۸
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۴۲ ۴:۲۰
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۴۳ ۳:۵۰
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۴۴ ۳:۴۲
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۴۵ ۳:۵۱
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۴۶ ۳:۴۲
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۴۷ ۴:۲۴
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۴۸ ۴:۲۰
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۴۹ ۴:۴۶
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۵۰ ۴:۲۷
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۵۱ ۴:۵۷
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۵۲ ۴:۳۹
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۵۳ ۳:۴۴
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۵۴ ۴:۰۷
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۵۵ ۳:۰۹
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۵۶ ۴:۰۸
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۵۷ ۴:۰۰
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۵۸ ۴:۱۶
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۵۹ ۴:۰۴
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۶۰ ۴:۲۱
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۶۱ ۴:۰۲
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۶۲ ۳:۵۱
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۶۳ ۴:۰۰
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۶۴ ۴:۰۵
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۶۵ ۴:۲۲
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۶۶ ۴:۲۹
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۶۷ ۳:۵۰
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۶۸ ۳:۴۷
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۶۹ ۴:۰۷
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۷۰ ۴:۲۸
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۷۱ ۳:۵۵
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۷۲ ۴:۱۲
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۷۳ ۳:۵۹
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۷۴ ۴:۱۲
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۷۵ ۳:۴۳
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۷۶ ۴:۰۸
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۷۷ ۲:۵۵
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۷۸ ۳:۵۳
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۷۹ ۳:۳۴
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۸۰ ۳:۴۹
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۸۱ ۴:۱۴
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۸۲ ۴:۰۵
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۸۳ ۴:۱۶
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۸۴ ۴:۲۴
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۸۵ ۴:۲۳
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۸۶ ۴:۵۶
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۸۷ ۴:۲۴
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۸۸ ۴:۱۶
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۸۹ ۴:۳۵
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۹۰ ۴:۱۰
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۹۱ ۴:۱۷
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۹۲ ۴:۰۹
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۹۳ ۳:۱۸
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۹۴ ۳:۵۵
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۹۵ ۴:۱۰
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۹۶ ۴:۱۳
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۹۷ ۴:۴۳
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۹۸ ۵:۱۹
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۹۹ ۴:۳۰
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۰۰ ۴:۳۴
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۰۱ ۴:۴۶
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۰۲ ۳:۱۳
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۰۳ ۳:۲۷
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۰۴ ۳:۳۴
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۰۵ ۲:۴۱
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۰۶ ۳:۰۸
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۰۷ ۳:۱۵
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۰۸ ۳:۳۶
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۰۹ ۳:۵۶
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۱۰ ۳:۳۵
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۱۱ ۳:۲۵
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۱۲ ۳:۱۹
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۱۳ ۳:۴۸
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۱۴ ۴:۰۳
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۱۵ ۳:۴۳
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۱۶ ۴:۲۳
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۱۷ ۳:۵۸
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۱۸ ۳:۵۹
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۱۹ ۴:۰۱
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۲۰ ۳:۵۵
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۲۱ ۴:۳۶
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۲۲ ۳:۵۲
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۲۳ ۴:۳۵
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۲۴ ۳:۵۹
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۲۵ ۲:۵۳
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۲۶ ۳:۵۱
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۲۷ ۳:۵۶
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۲۸ ۳:۳۹
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۲۹ ۳:۲۶
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۳۰ ۳:۳۲
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۳۱ ۳:۳۴
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۳۲ ۴:۱۱
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۳۳ ۴:۲۶
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۳۴ ۴:۰۹
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۳۵ ۳:۴۲
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۳۶ ۴:۲۴
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۳۷ ۴:۰۶
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۳۸ ۴:۲۶
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۳۹ ۴:۰۳
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۴۰ ۴:۳۱
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۴۱ ۳:۵۲
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۴۲ ۴:۲۳
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۴۳ ۵:۱۳
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۴۴ ۴:۵۱
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۴۵ ۳:۵۹
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۴۶ ۳:۵۸
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۴۷ ۴:۰۷
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۴۸ ۴:۱۰
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۴۹ ۴:۱۲
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۵۰ ۵:۰۳
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۵۱ ۴:۵۳
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۵۲ ۴:۵۱
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۵۳ ۴:۵۹
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۵۴ ۴:۳۹
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۵۵ ۴:۳۰
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۵۶ ۴:۴۶
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۵۷ ۴:۰۷
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۵۸ ۳:۵۴
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۵۹ ۳:۳۹
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۶۰ ۴:۱۳
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۶۱ ۴:۱۲
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۶۲ ۴:۲۹
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۶۳ ۴:۰۲
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۶۴ ۳:۴۵
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۶۵ ۳:۵۲
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۶۶ ۳:۴۱
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۶۷ ۴:۵۶
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۶۸ ۴:۵۳
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۶۹ ۵:۳۸
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۷۰ ۴:۵۶
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۷۱ ۵:۲۰
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۷۲ ۵:۱۳
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۷۳ ۴:۱۸
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۷۴ ۴:۲۹
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۷۵ ۴:۴۶
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۷۶ ۴:۲۳
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۷۷ ۵:۰۹
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۷۸ ۵:۰۳
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۷۹ ۵:۰۶
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۸۰ ۶:۰۴
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۸۱ ۴:۰۹
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۸۲ ۴:۳۲
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۸۳ ۴:۵۵
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۸۴ ۵:۰۲
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۸۵ ۴:۳۲
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۸۶ ۴:۳۹
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۸۷ ۵:۱۸
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۸۸ ۴:۵۱
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۸۹ ۴:۵۵
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۹۰ ۴:۰۵
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۹۱ ۴:۳۶
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۹۲ ۵:۰۴
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۹۳ ۵:۱۰
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۹۴ ۴:۲۸
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۹۵ ۴:۴۴
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۹۶ ۴:۳۸
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۹۷ ۴:۳۷
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۹۸ ۴:۲۶
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۹۹ ۳:۵۲
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۰۰ ۳:۰۹
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۰۱ ۳:۳۸
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۰۲ ۴:۲۲
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۰۳ ۴:۴۳
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۰۴ ۴:۱۷
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۰۵ ۴:۳۱
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۰۶ ۴:۲۴
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۰۷ ۴:۲۹
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۰۸ ۵:۱۲
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۰۹ ۴:۱۰
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۱۰ ۴:۲۱
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۱۱ ۴:۱۵
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۱۲ ۴:۵۶
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۱۳ ۴:۵۲
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۱۴ ۴:۴۶
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۱۵ ۴:۴۹
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۱۶ ۴:۴۷
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۱۷ ۴:۰۴
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۱۸ ۳:۱۶
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۱۹ ۳:۱۱
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۲۰ ۳:۲۲
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۲۱ ۳:۴۷
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۲۲ ۳:۴۳
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۲۳ ۴:۳۸
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۲۴ ۴:۲۳
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۲۵ ۴:۳۹
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۲۶ ۴:۳۹
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۲۷ ۴:۲۸
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۲۸ ۲:۵۳
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۲۹ ۳:۲۰
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۳۰ ۳:۲۲
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۳۱ ۳:۵۰
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۳۲ ۴:۱۴
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۳۳ ۴:۴۶
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۳۴ ۴:۱۸
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۳۵ ۵:۰۳
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۳۶ ۴:۲۱
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۳۷ ۴:۲۱
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۳۸ ۳:۲۳
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۳۹ ۳:۴۳
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۴۰ ۳:۲۶
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۴۱ ۴:۱۲
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۴۲ ۴:۰۱
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۴۳ ۴:۲۶
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۴۴ ۴:۰۹
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۴۵ ۴:۰۵
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۴۶ ۴:۵۶
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۴۷ ۵:۲۱
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۴۸ ۳:۴۹
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۴۹ ۴:۵۱
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۵۰ ۴:۳۸
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۵۱ ۵:۰۳
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۵۲ ۵:۱۴
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۵۳ ۵:۱۳
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۵۴ ۴:۵۸
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۵۵ ۵:۲۳
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۵۶ ۴:۲۰
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۵۷ ۴:۱۴
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۵۸ ۳:۴۹
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۵۹ ۴:۴۱
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۶۰ ۴:۵۹
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۶۱ ۴:۳۸
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۶۲ ۴:۲۴
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۶۳ ۴:۱۰
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۶۴ ۴:۲۴
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۶۵ ۳:۵۸
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۶۶ ۳:۵۱
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۶۷ ۳:۴۱
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۶۸ ۳:۵۵
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۶۹ ۴:۱۵
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۷۰ ۴:۲۶
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۷۱ ۴:۱۸
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۷۲ ۴:۲۸
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۷۳ ۳:۵۵
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۷۴ ۴:۰۱
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۷۵ ۳:۳۷
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۷۶ ۲:۵۶
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۷۷ ۳:۳۳
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۷۸ ۳:۵۳
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۷۹ ۴:۰۵
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۸۰ ۴:۴۶
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۸۱ ۴:۳۷
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۸۲ ۴:۳۳
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۸۳ ۴:۳۳
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۸۴ ۴:۴۸
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۸۵ ۴:۰۵
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۸۶ ۴:۱۱
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۸۷ ۴:۴۸
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۸۸ ۴:۳۸
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۸۹ ۴:۰۱
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۹۰ ۴:۴۴
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۹۱ ۵:۱۲
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۹۲ ۴:۳۹
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۹۳ ۴:۳۳
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۹۴ ۴:۳۵
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۹۵ ۴:۳۹
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۹۶ ۴:۳۶
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۹۷ ۵:۱۵
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۹۸ ۳:۵۹
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۹۹ ۵:۱۹
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۰۰ ۴:۴۵
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۰۱ ۵:۳۹
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۰۲ ۴:۲۴
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۰۳ ۴:۰۳
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۰۴ ۴:۱۱
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۰۵ ۴:۱۸
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۰۶ ۴:۲۲
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۰۷ ۴:۴۱
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۰۸ ۵:۱۸
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۰۹ ۳:۴۵
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۱۱ ۴:۰۷
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۱۱ ۴:۰۲
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۱۲ ۴:۰۲
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۱۳ ۶:۴۸
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۱۴ ۳:۴۱
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۱۵ ۴:۲۵
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۱۶ ۵:۳۱
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۱۷ ۴:۵۵
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۱۸ ۴:۴۰
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۱۹ ۵:۰۰
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۲۰ ۳:۵۸
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۲۱ ۵:۰۵
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۲۲ ۳:۳۹
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۲۳ ۳:۲۹
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۲۴ ۴:۱۵
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۲۵ ۴:۰۷
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۲۶ ۴:۲۲
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۲۷ ۴:۳۱
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۲۸ ۴:۰۲
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۲۹ ۴:۴۴
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۳۰ ۴:۴۵
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۳۱ ۳:۵۲
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۳۲ ۵:۴۰
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۳۳ ۶:۱۸
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۳۴ ۴:۵۹
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۳۵ ۵:۳۸
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۳۶ ۴:۵۷
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۳۷ ۴:۵۳
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۳۸ ۴:۴۶
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۳۹ ۴:۰۴
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۴۰ ۴:۱۰
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۴۱ ۴:۱۸
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۴۲ ۴:۳۹
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۴۳ ۵:۰۵
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۴۴ ۵:۰۵
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۴۵ ۴:۰۸
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۴۶ ۵:۰۰
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۴۷ ۳:۴۶
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۴۸ ۲:۵۶
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۴۹ ۴:۰۲
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۵۰ ۴:۱۴
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۵۱ ۳:۴۲
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۵۲ ۵:۰۷
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۵۳ ۳:۵۳
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۵۴ ۴:۰۷
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۵۵ ۴:۰۷
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۵۶ ۴:۵۱
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۵۷ ۳:۳۴
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۵۸ ۳:۵۳
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۵۹ ۵:۰۸
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۶۰ ۴:۵۲
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۶۱ ۴:۴۶
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۶۲ ۴:۳۰
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۶۳ ۵:۰۱
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۶۴ ۴:۳۰
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۶۵ ۵:۴۵
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۶۶ ۴:۰۷
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۶۷ ۴:۰۲
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۶۸ ۳:۵۶
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۶۹ ۴:۳۴
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۷۰ ۴:۲۰
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۷۱ ۴:۰۸
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۷۲ ۴:۱۱
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۷۳ ۴:۲۳
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۷۴ ۴:۰۷
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۷۵ ۴:۱۴
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۷۶ ۴:۱۴
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۷۷ ۳:۳۰
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۷۸ ۴:۱۰
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۷۹ ۵:۱۷
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۸۰ ۴:۱۳
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۸۱ ۵:۱۰
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۸۲ ۴:۱۸
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۸۳ ۴:۲۳
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۸۴ ۴:۴۱
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۸۵ ۴:۴۱
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۸۶ ۳:۴۰
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۸۷ ۴:۱۱
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۸۸ ۵:۲۰
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۸۹ ۴:۱۲
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۹۰ ۴:۰۰
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۹۱ ۴:۲۴
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۹۲ ۴:۱۱
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۹۳ ۴:۱۳
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۹۴ ۴:۱۲
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۹۵ ۳:۵۴
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۹۶ ۳:۲۸
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۹۷ ۳:۵۸
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۹۸ ۳:۳۱
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۹۹ ۳:۲۲
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۶۰۰ ۲:۵۸
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۶۰۱ ۲:۵۰
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۶۰۲ ۲:۲۷
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۶۰۳ ۲:۴۳
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۶۰۴ ۲:۲۳
  ترتیل قرآن کریم- صفحه ۶۰۵ ۱:۱۴

   

  تحقیق آموزشی جزء ۱ ۱:۳۰:۵۱
  تحقیق آموزشی جزء ۲ ۱:۳۳:۰۹
  تحقیق آموزشی جزء ۳ ۱:۳۳:۱۴
  تحقیق آموزشی جزء ۴ ۱:۳۵:۰۱
  تحقیق آموزشی جزء ۵ ۱:۳۴:۵۴
  تحقیق آموزشی جزء ۶ ۱:۳۴:۵۷
  تحقیق آموزشی جزء ۷ ۱:۳۷:۱۷
  تحقیق آموزشی جزء ۸ ۱:۲۲:۱۸
  تحقیق آموزشی جزء ۹ ۱:۲۲:۴۳
  تحقیق آموزشی جزء ۱۰ ۱:۳۱:۱۲
  تحقیق آموزشی جزء ۱۱ ۱:۳۵:۰۰
  تحقیق آموزشی جزء ۱۲ ۱:۳۶:۱۱
  تحقیق آموزشی جزء ۱۳ ۱:۳۴:۵۵
  تحقیق آموزشی جزء ۱۴ ۱:۳۵:۰۷
  تحقیق آموزشی جزء ۱۵ ۱:۳۴:۵۰
  تحقیق آموزشی جزء ۱۶ ۱:۳۵:۴۱
  تحقیق آموزشی جزء ۱۷ ۱:۲۵:۰۱
  تحقیق آموزشی جزء ۱۸ ۱:۳۸:۰۸
  تحقیق آموزشی جزء ۱۹ ۱:۳۶:۱۵
  تحقیق آموزشی جزء ۲۰ ۱:۲۸:۳۲
  تحقیق آموزشی جزء ۲۱ ۱:۲۵:۵۲
  تحقیق آموزشی جزء ۲۲ ۱:۳۳:۱۹
  تحقیق آموزشی جزء ۲۳ ۱:۳۵:۵۶
  تحقیق آموزشی جزء ۲۴ ۱:۳۴:۵۵
  تحقیق آموزشی جزء ۲۵ ۱:۳۴:۵۱
  تحقیق آموزشی جزء ۲۶ ۱:۳۲:۰۷
  تحقیق آموزشی جزء ۲۷ ۱:۳۴:۵۸
  تحقیق آموزشی جزء ۲۸ ۱:۲۸:۵۵
  تحقیق آموزشی جزء ۲۹ ۱:۳۵:۰۴
  تحقیق آموزشی جزء ۳۰ ۱:۳۲:۳۰

  ترتیل همراه ترجمه

  الحصری-سلیمی؛ سوره فاتحه الکتاب ۰۰:۰۲:۱۱
  الحصری-سلیمی؛ سوره بقره ۰۵:۴۳:۵۲
  الحصری-سلیمی؛ سوره آل عمران ۰۳:۱۳:۴۵
  الحصری-سلیمی؛ سوره نساء ۰۳:۱۹:۰۶
  الحصری-سلیمی؛ سوره مائده ۰۲:۳۰:۱۴
  الحصری-سلیمی؛ سوره انعام ۰۲:۴۸:۴۷
  الحصری-سلیمی؛ سوره اعراف ۰۲:۵۸:۰۵
  الحصری-سلیمی؛ سوره انفال ۰۱:۰۹:۳۸
  الحصری-سلیمی؛ سوره توبه ۰۲:۱۴:۱۱
  الحصری-سلیمی؛ سوره یونس ۰۱:۳۶:۳۵
  الحصری-سلیمی؛ سوره هود ۰۱:۳۳:۴۴
  الحصری-سلیمی؛ سوره یوسف ۰۱:۲۸:۳۴
  الحصری-سلیمی؛ سوره رعد ۰۰:۴۶:۲۹
  الحصری-سلیمی؛ سوره ابراهیم ۰۰:۴۴:۳۳
  الحصری-سلیمی؛ سوره حجر ۰۰:۳۶:۰۴
  الحصری-سلیمی؛ سوره نحل ۰۱:۳۶:۴۸
  الحصری-سلیمی؛ سوره اسراء ۰۱:۲۱:۴۹
  الحصری-سلیمی؛ سوره کهف ۰۱:۱۹:۲۰
  الحصری-سلیمی؛ سوره مریم ۰۰:۴۳:۲۰
  الحصری-سلیمی؛ سوره طه ۰۱:۰۶:۳۶
  الحصری-سلیمی؛ سوره انبیاء ۰۱:۰۱:۵۴
  الحصری-سلیمی؛ سوره حجّ ۰۱:۰۷:۴۴
  الحصری-سلیمی؛ سوره مومنون ۰۰:۵۵:۳۷
  الحصری-سلیمی؛ سوره نور ۰۱:۰۹:۱۲
  الحصری-سلیمی؛ سوره فرقان ۰۰:۴۷:۱۷
  الحصری-سلیمی؛ سوره شعراء ۰۱:۱۴:۱۲
  الحصری-سلیمی؛ سوره نمل ۰۱:۰۴:۴۴
  الحصری-سلیمی؛ سوره قصص ۰۱:۱۸:۴۳
  الحصری-سلیمی؛ سوره عنکبوت ۰۰:۵۴:۲۸
  الحصری-سلیمی؛ سوره روم ۰۰:۴۶:۳۹
  الحصری-سلیمی؛ سوره لقمان ۰۰:۲۸:۲۹
  الحصری-سلیمی؛ سوره سجده ۰۰:۲۲:۱۸
  الحصری-سلیمی؛ سوره احزاب ۰۱:۰۴:۴۹
  الحصری-سلیمی؛ سوره سبأ ۰۰:۴۲:۵۱
  الحصری-سلیمی؛ سوره فاطر ۰۰:۳۷:۳۴
  الحصری-سلیمی؛ سوره یس ۰۰:۳۷:۵۷
  الحصری-سلیمی؛ سوره صافات ۰۰:۵۱:۲۰
  الحصری-سلیمی؛ سوره زمر ۰۰:۴۰:۵۷
  الحصری-سلیمی؛ سوره ص ۰۱:۰۰:۴۹
  الحصری-سلیمی؛ سوره غافر ۰۱:۰۲:۲۱
  الحصری-سلیمی؛ سوره فصّلت ۰۰:۳۹:۵۰
  الحصری-سلیمی؛ سوره شوری ۰۰:۴۵:۳۶
  الحصری-سلیمی؛ سوره زخرف ۰۰:۴۸:۲۵
  الحصری-سلیمی؛ سوره دخان ۰۰:۲۱:۵۸
  الحصری-سلیمی؛ سوره جاثیه ۰۰:۲۷:۵۷
  الحصری-سلیمی؛ سوره احقاف ۰۰:۳۲:۳۲
  الحصری-سلیمی؛ سوره محمّد ۰۰:۳۰:۴۱
  الحصری-سلیمی؛ سوره فتح ۰۰:۲۹:۰۵
  الحصری-سلیمی؛ سوره حجرات ۰۰:۱۹:۴۵
  الحصری-سلیمی؛ سوره ق ۰۰:۲۲:۰۵
  الحصری-سلیمی؛ سوره ذاریات ۰۰:۱۹:۵۵
  الحصری-سلیمی؛ سوره طور ۰۰:۱۷:۱۱
  الحصری-سلیمی؛ سوره نجم ۰۰:۱۹:۱۵
  الحصری-سلیمی؛ سوره قمر ۰۰:۲۰:۵۸
  الحصری-سلیمی؛ سوره رحمن ۰۰:۲۳:۴۱
  الحصری-سلیمی؛ سوره واقعه ۰۰:۲۴:۰۱
  الحصری-سلیمی؛ سوره حدید ۰۰:۳۰:۱۴
  الحصری-سلیمی؛ سوره مجادله ۰۰:۲۵:۱۹
  الحصری-سلیمی؛ سوره حشر ۰۰:۲۲:۱۹
  الحصری-سلیمی؛ سوره ممتحنه ۰۰:۱۷:۱۵
  الحصری-سلیمی؛ سوره صفّ ۰۰:۱۰:۳۵
  الحصری-سلیمی؛ سوره جمعه ۰۰:۰۹:۱۵
  الحصری-سلیمی؛ سوره منافقون ۰۰:۱۰:۳۵
  الحصری-سلیمی؛ سوره تغابن ۰۰:۱۳:۵۲
  الحصری-سلیمی؛ سوره طلاق ۰۰:۱۵:۳۴
  الحصری-سلیمی؛ سوره تحریم ۰۰:۱۴:۴۳
  الحصری-سلیمی؛ سوره ملک ۰۰:۱۷:۳۷
  الحصری-سلیمی؛ سوره قلم ۰۰:۱۹:۰۵
  الحصری-سلیمی؛ سوره حاقّه ۰۰:۱۳:۱۸
  الحصری-سلیمی؛ سوره معارج ۰۰:۱۲:۰۷
  الحصری-سلیمی؛ سوره نوح ۰۰:۱۱:۲۴
  الحصری-سلیمی؛ سوره جنّ ۰۰:۱۴:۰۳
  الحصری-سلیمی؛ سوره مزّمّل ۰۰:۱۱:۰۰
  الحصری-سلیمی؛ سوره مدّثّر ۰۰:۱۳:۰۱
  الحصری-سلیمی؛ سوره قیامه ۰۰:۰۹:۲۷
  الحصری-سلیمی؛ سوره انسان ۰۰:۱۳:۵۴
  الحصری-سلیمی؛ سوره مرسلات ۰۰:۱۲:۰۲
  الحصری-سلیمی؛ سوره نبأ ۰۰:۱۰:۳۹
  الحصری-سلیمی؛ سوره نازعات ۰۰:۱۱:۱۱
  الحصری-سلیمی؛ سوره عبس ۰۰:۰۷:۴۷
  الحصری-سلیمی؛ سوره تکویر ۰۰:۰۶:۲۷
  الحصری-سلیمی؛ سوره انفطار ۰۰:۰۴:۵۴
  الحصری-سلیمی؛ سوره مطفّفین ۰۰:۱۰:۲۸
  الحصری-سلیمی؛ سوره انشقاق ۰۰:۰۷:۰۲
  الحصری-سلیمی؛ سوره بروج ۰۰:۰۶:۵۰
  الحصری-سلیمی؛ سوره طارق ۰۰:۰۳:۵۸
  الحصری-سلیمی؛ سوره اعلی ۰۰:۰۴:۳۷
  الحصری-سلیمی؛ سوره غاشیه ۰۰:۰۵:۳۹
  الحصری-سلیمی؛ سوره فجر ۰۰:۰۸:۲۶
  الحصری-سلیمی؛ سوره بلد ۰۰:۰۴:۳۷
  الحصری-سلیمی؛ سوره شمس ۰۰:۰۳:۴۶
  الحصری-سلیمی؛ سوره لیل ۰۰:۰۵:۰۲
  الحصری-سلیمی؛ سوره ضحی ۰۰:۰۲:۳۷
  الحصری-سلیمی؛ سوره انشراح ۰۰:۰۱:۴۷
  الحصری-سلیمی؛ سوره تین ۰۰:۰۲:۱۹
  الحصری-سلیمی؛ سوره علق ۰۰:۰۴:۳۹
  الحصری-سلیمی؛ سوره قدر ۰۰:۰۱:۴۵
  الحصری-سلیمی؛ سوره بیّنه ۰۰:۰۵:۰۶
  الحصری-سلیمی؛ سوره زلزله ۰۰:۰۲:۲۹
  الحصری-سلیمی؛ سوره عادیات ۰۰:۰۲:۵۸
  الحصری-سلیمی؛ سوره قارعه ۰۰:۰۲:۲۵
  الحصری-سلیمی؛ سوره تکاثر ۰۰:۰۲:۴۳
  الحصری-سلیمی؛ سوره عصر ۰۰:۰۱:۱۲
  الحصری-سلیمی؛ سوره همزه ۰۰:۰۲:۱۰
  الحصری-سلیمی؛ سوره فیل ۰۰:۰۱:۴۰
  الحصری-سلیمی؛ سوره قریش ۰۰:۰۱:۴۴
  الحصری-سلیمی؛ سوره ماعون ۰۰:۰۱:۵۸
  الحصری-سلیمی؛ سوره کوثر ۰۰:۰۱:۱۰
  الحصری-سلیمی؛ سوره کافرون ۰۰:۰۱:۴۱
  الحصری-سلیمی؛ سوره نصر ۰۰:۰۱:۲۲
  الحصری-سلیمی؛ سوره مسد ۰۰:۰۱:۳۸
  الحصری-سلیمی؛ سوره اخلاص ۰۰:۰۱:۱۱
  الحصری-سلیمی؛ سوره فلق ۰۰:۰۱:۵۰
  الحصری-سلیمی؛ سوره ناس ۰۰:۰۱:۳۷
  قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره حمد ۰۰:۰۱:۳۲
  قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره بقره ۰۴:۵۳:۴۶
  قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره آل عمران ۰۲:۴۷:۰۰
  قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره نساء ۰۳:۰۰:۲۸
  قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره مائده ۰۲:۰۷:۳۲
  قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره انعام ۰۲:۱۸:۰۰
  قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره اعراف ۰۲:۴۰:۱۸
  قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره انفال ۰۱:۰۳:۴۹
  قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره توبه ۰۲:۰۷:۳۵
  قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره یونس ۰۱:۳۳:۲۰
  قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره هود ۰۱:۳۹:۰۱
  قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره یوسف ۰۱:۳۲:۰۷
  قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره رعد ۰۰:۴۰:۲۹
  قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره ابراهیم ۰۰:۳۹:۲۴
  قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره حجر ۰۰:۳۵:۳۹
  قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره نحل ۰۱:۲۱:۰۳
  قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره اسراء ۰۱:۱۱:۲۴
  قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره کهف ۰۱:۰۹:۴۰
  قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره مریم ۰۰:۴۰:۳۱
  قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره طه ۰۱:۰۲:۲۴
  قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره انبیاء ۰۰:۵۶:۳۸
  قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره حجّ ۰۰:۵۷:۵۸
  قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره مومنون ۰۰:۵۵:۳۱
  قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره نور ۰۱:۰۷:۱۲
  قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره فرقان ۰۰:۳۹:۱۱
  قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره شعراء ۰۱:۰۷:۵۳
  قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره نمل ۰۰:۵۵:۳۵
  قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره قصص ۰۱:۱۰:۴۲
  قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره عنکبوت ۰۰:۴۹:۳۳
  قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره روم ۰۰:۴۰:۴۰
  قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره لقمان ۰۰:۲۳:۵۰
  قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره سجده ۰۰:۱۸:۴۳
  قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره احزاب ۰۱:۰۳:۵۸
  قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره سبأ ۰۰:۳۸:۰۷
  قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره فاطر ۰۰:۳۵:۰۹
  قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره یس ۰۰:۳۲:۱۵
  قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره صافات ۰۰:۳۹:۵۶
  قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره ص ۰۰:۳۳:۴۴
  قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره زمر ۰۰:۵۴:۰۲
  قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره غافر ۰۰:۵۳:۳۳
  قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره فصّلت ۰۰:۳۵:۵۵
  قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره شوری ۰۰:۳۸:۵۰
  قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره زخرف ۰۰:۴۱:۲۲
  قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره دخان ۰۰:۱۸:۵۲
  قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره جاثیه ۰۰:۲۳:۳۳
  قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره احقاف ۰۰:۳۰:۵۰
  قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره محمّد صلوات الله علیه و آله ۰۰:۲۳:۴۴
  قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره فتح ۰۰:۲۵:۰۳
  قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره حجرات ۰۰:۱۷:۱۰
  قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره ق ۰۰:۱۶:۴۸
  قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره ذاریات ۰۰:۱۸:۱۰
  قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره طور ۰۰:۱۵:۳۸
  قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره نجم ۰۰:۱۵:۳۱
  قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره قمر ۰۰:۱۶:۳۱
  قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره الرحمن ۰۰:۲۱:۱۶
  قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره واقعه ۰۰:۲۰:۴۶
  قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره حدید ۰۰:۲۶:۰۲
  قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره مجادله ۰۰:۱۹:۴۰
  قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره حشر ۰۰:۱۹:۰۹
  قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره ممتحنه ۰۰:۱۶:۰۱
  قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره جمعه ۰۰:۰۷:۵۹
  قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره منافقون ۰۰:۰۹:۲۴
  قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره تغابن ۰۰:۱۱:۴۸
  قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره طلاق ۰۰:۱۳:۰۷
  قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره تحریم ۰۰:۱۳:۱۸
  قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره ملک ۰۰:۱۵:۱۶
  قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره قلم ۰۰:۱۴:۴۹
  قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره حاقه ۰۰:۱۳:۲۶
  قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره معارج ۰۰:۱۱:۱۳
  قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره نوح ۰۰:۰۹:۳۱
  قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره جنّ ۰۰:۱۲:۲۷
  قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره مزّمّل ۰۰:۰۸:۵۶