دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا
هاست آزنا هاست خرید هاست خرید هاست لینوکس خرید هاست دایرکت ادمین ایران خرید هاست ارزان هاست ارزان آزنا هاست

جستجو

کانال تلگرام

کانال تلگرام زهرا مدیا

آخرین نظرات

هم‌سنگران

http://abatorab.ir/asset/image/logo.png http://up.yargomnam.ir/view/1000671/banner-yargomnam240-new.gif http://dl.tazyekal.ir/admin/baner240-120.jpg http://havayeharam.ir/wp-content/uploads/2015/08/folder.jpg

http://www.zahra-media.ir/110/2013/01/khalilalhosari4.jpg تلاوت های خلیل الحصری khalilalhosari4

 

 

تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره فاتحه ۰۰:۰۰:۵۶
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره بقره ۰۳:۱۹:۱۷
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره آل عمران ۰۱:۵۴:۴۸
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره نساء ۰۱:۵۵:۰۱
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره مائده ۰۱:۳۲:۳۷
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره انعام ۰۱:۴۴:۳۶
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره اعراف ۰۱:۴۷:۵۶
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره انفال ۰۰:۴۱:۴۱
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره توبه ۰۱:۲۶:۲۵
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره یونس ۰۰:۵۹:۲۷
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره هود ۰۰:۵۵:۰۲
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره یوسف ۰۰:۵۷:۱۰
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره رعد ۰۰:۲۷:۱۳
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره ابراهیم ۰۰:۲۷:۳۵
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره حجر ۰۰:۲۲:۴۱
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره نحل ۰۰:۵۸:۱۸
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره اسراء ۰۰:۵۰:۲۱
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره کهف ۰۰:۴۷:۴۹
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره مریم ۰۰:۲۴:۴۵
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره طه ۰۰:۳۸:۲۵
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره انبیاء ۰۰:۳۶:۴۵
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره حج ۰۰:۴۲:۱۳
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره مومنون ۰۰:۳۵:۲۸
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره نور ۰۰:۴۴:۳۹
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره فرقان ۰۰:۲۹:۱۹
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره شعراء ۰۰:۴۹:۳۷
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره نمل ۰۰:۴۲:۴۱
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره قصص ۰۰:۵۲:۳۱
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره عنکبوت ۰۰:۳۴:۰۴
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره روم ۰۰:۲۸:۴۶
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره لقمان ۰۰:۱۹:۰۴
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره سجده ۰۰:۱۳:۴۶
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره احزاب ۰۰:۴۰:۳۰
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره سبأ ۰۰:۲۴:۳۶
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره فاطر ۰۰:۲۳:۴۸
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره یس ۰۰:۲۳:۵۰
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره صافات ۰۰:۳۴:۲۵
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره ص ۰۰:۲۵:۵۰
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره زمر ۰۰:۳۸:۴۲
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره غافر ۰۰:۳۹:۰۷
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره فصّلت ۰۰:۲۴:۵۰
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره شوری ۰۰:۲۸:۳۶
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره زخرف ۰۰:۳۱:۱۵
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره دخان ۰۰:۱۴:۰۰
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره جاثیه ۰۰:۱۴:۵۲
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره احقاف ۰۰:۱۹:۱۴
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره محمّد صلوات اللّه علیه و آله ۰۰:۱۸:۱۲
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره فتح ۰۰:۱۷:۰۶
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره حجرات ۰۰:۱۲:۵۸
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره ق ۰۰:۱۳:۱۱
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره ذاریات ۰۰:۱۱:۲۷
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره طور ۰۰:۰۹:۵۸
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره نجم ۰۰:۱۱:۲۶
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره قمر ۰۰:۱۲:۱۲
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره الرحمن ۰۰:۱۷:۰۹
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره واقعه ۰۰:۱۶:۳۵
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره حدید ۰۰:۱۸:۲۹
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره مجادله ۰۰:۱۶:۴۰
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره حشر ۰۰:۱۴:۰۲
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره ممتحنه ۰۰:۱۰:۰۶
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره صفّ ۰۰:۰۷:۰۲
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره جمعه ۰۰:۰۵:۲۸
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره منافقون ۰۰:۰۶:۳۰
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره تغابن ۰۰:۰۸:۲۶
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره طلاق ۰۰:۰۹:۰۲
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره تحریم ۰۰:۰۹:۳۹
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره ملک ۰۰:۱۱:۱۳
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره قلم ۰۰:۱۱:۲۰
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره حاقه ۰۰:۰۷:۵۹
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره معارج ۰۰:۰۷:۱۳
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره نوح ۰۰:۰۶:۵۹
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره جنّ ۰۰:۰۸:۳۴
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره مزّمّل ۰۰:۰۶:۲۴
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره مدّثّر ۰۰:۰۷:۲۳
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره قیامه ۰۰:۰۵:۰۳
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره انسان ۰۰:۰۸:۴۵
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره مرسلات ۰۰:۰۷:۲۷
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره نبأ ۰۰:۰۶:۴۴
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره نازعات ۰۰:۰۶:۴۱
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره عبس ۰۰:۰۴:۴۳
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره تکویر ۰۰:۰۳:۳۵
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره انفطار ۰۰:۰۳:۰۰
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره مطفّفین ۰۰:۰۶:۴۷
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره انشقاق ۰۰:۰۳:۵۵
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره بروج ۰۰:۰۴:۰۱
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره طارق ۰۰:۰۲:۱۷
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره اعلی ۰۰:۰۲:۴۲
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره غاشیه ۰۰:۰۳:۴۰
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره فجر ۰۰:۰۵:۲۴
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره بلد ۰۰:۰۳:۰۲
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره شمس ۰۰:۰۲:۰۶
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره لیل ۰۰:۰۲:۴۶
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره ضحی ۰۰:۰۱:۳۴
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره انشراح ۰۰:۰۱:۰۳
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره تین ۰۰:۰۱:۲۴
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره علق ۰۰:۰۲:۳۶
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره قدر ۰۰:۰۱:۰۶
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره بیّنه ۰۰:۰۳:۰۸
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره زلزله ۰۰:۰۱:۲۹
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره عادیات ۰۰:۰۱:۳۴
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره قارعه ۰۰:۰۱:۳۰
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره تکاثر ۰۰:۰۱:۱۳
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره عصر ۰۰:۰۰:۳۹
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره همزه ۰۰:۰۱:۱۸
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره فیل ۰۰:۰۰:۵۸
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره قریش ۰۰:۰۰:۵۰
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره ماعون ۰۰:۰۱:۰۸
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره کوثر ۰۰:۰۰:۳۲
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره کافرون ۰۰:۰۱:۰۵
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره نصر ۰۰:۰۰:۴۹
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره مسد ۰۰:۰۰:۵۴
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره اخلاص ۰۰:۰۰:۳۴
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره فلق ۰۰:۰۰:۴۸
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم، خلیل الحصری (روایت حفص عن عاصم) / سوره ناس ۰۰:۰۰:۵۶
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 بقره ۱ تا ۱۴۱ ۵۰:۳۹
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 آل عمران ۱۹۰ تا ۱۹۴ ۰۱:۴۷
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 حجر ۱ تا ۷۷ ۲۵:۱۵
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 یس ۱ تا ۵۸ ۲۷:۵۰
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 انبیاء ۱ تا ۵۰ ۲۶:۵۶
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 احزاب ۶۰ تا آخر ۰۷:۵۶
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 اسراء آیه ۹۳ ۰۰:۴۲
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 سباء ۱ تا ۲۳ ۲۰:۳۰

 تحقیق به تفکیک سوره

تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 سوره حمد ۰۰:۵۴
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 سوره بقره ۰۳:۱۸:۳۵
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 سوره آل عمران ۰۱:۵۴:۳۴
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 سوره نساء ۰۱:۵۴:۴۶
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 سوره مائده ۰۱:۳۲:۳۹
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 سوره انعام ۴۴:۲۳
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 سوره اعراف ۴۷:۳۶
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 سوره انفال ۴۱:۳۲
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 سوره توبه ۰۱:۲۶:۰۸
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 سوره یونس ۵۹:۲۰
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 سوره هود ۵۴:۵۰
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 سوره یوسف ۵۷:۰۰
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 سوره رعد ۲۷:۰۴
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 سوره ابراهیم ۲۷:۳۷
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 سوره حجر ۲۲:۲۱
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 سوره نحل ۵۷:۵۶
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 سوره اسراء ۵۰:۰۲
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 سوره کهف ۴۷:۲۷
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 سوره مریم ۲۴:۲۶
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 سوره طه ۳۸:۵۱
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 سوره انبیاء ۳۷:۱۲
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 سوره حج ۴۱:۴۵
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 سوره مومنون ۳۴:۵۳
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 سوره نور ۴۴:۲۵
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 سوره فرقان ۲۹:۰۳
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 سوره شعرا ۴۸:۵۰
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 سوره نمل ۴۲:۲۶
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 سوره قصص ۵۲:۱۱
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 سوره عنکبوت ۳۳:۴۹
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 سوره روم ۲۸:۵۰
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 سوره لقمان ۱۸:۵۳
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 سوره سجده ۱۳:۴۲
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 سوره احزاب ۴۰:۰۳
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 سوره سبأ ۲۴:۳۲
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 سوره فاطر ۲۳:۳۷
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 سوره یس ۲۳:۴۰
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 سوره صافات ۳۳:۴۹
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 سوره ص ۲۵:۰۴
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 سوره زمر ۳۸:۲۷
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 سوره غافر ۳۸:۵۴
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 سوره فصلت ۲۴:۳۸
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 سوره شوری ۲۸:۲۵
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 سوره زخرف ۳۰:۵۹
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 سوره دخان ۱۳:۴۹
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 سوره جاثیه ۱۷:۴۴
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 سوره احقاف ۱۹:۱۲
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 سوره محمد ۱۸:۰۲
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 سوره فتح ۱۶:۵۵
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 سوره حجرات ۱۲:۵۱
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 سوره ق ۱۲:۵۱
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 سوره ذاریات ۱۱:۱۲
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 سوره طور ۱۰:۰۲
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 سوره نجم ۱۱:۲۶
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 سوره قمر ۱۲:۱۱
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 سوره الرحمن ۱۷:۰۷
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 سوره واقعه ۱۶:۳۷
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 سوره حدید ۱۸:۳۳
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 سوره مجادله ۱۶:۳۹
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 سوره حشر ۱۴:۰۰
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 سوره ممتحنه ۱۰:۰۳
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 سوره صف ۰۷:۰۱
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 سوره جمعه ۰۵:۳۰
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 سوره منافقون ۰۶:۲۹
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 سوره تغابن ۰۸:۲۴
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 سوره طلاق ۰۹:۰۰
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 سوره تحریم ۰۹:۳۸
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 سوره ملک ۱۱:۱۰
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 سوره قلم ۱۱:۲۰
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 سوره حاقه ۰۷:۵۷
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 سوره معارج ۰۷:۱۵
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 سوره نوح ۰۶:۵۷
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 سوره جن ۰۸:۳۴
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 سوره مزمل ۰۶:۲۲
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 سوره مدثر ۰۷:۲۳
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 سوره قیامه ۰۵:۰۲
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 سوره انسان ۰۸:۴۳
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 سوره مرسلات ۰۷:۲۷
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 سوره نبأ ۰۶:۴۰
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 سوره نازعات ۰۶:۴۱
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 سوره عبس ۰۴:۴۱
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 سوره تکویر ۰۳:۳۶
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 سوره انفطار ۰۳:۰۵
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 سوره مطففین ۰۶:۴۵
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 سوره انشقاق ۰۳:۵۳
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 سوره بروج ۰۳:۵۹
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 سوره طارق ۰۲:۱۷
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 سوره اعلی ۰۲:۳۹
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 سوره غاشیه ۰۳:۴۰
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 سوره فجر ۰۵:۲۲
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 سوره بلد ۰۳:۰۲
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 سوره شمس ۰۲:۰۴
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 سوره لیل ۰۲:۴۴
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 سوره ضحی ۰۱:۳۳
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 سوره شرح ۰۱:۰۱
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 سوره تین ۰۱:۲۶
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 سوره علق ۰۲:۳۴
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 سوره قدر ۰۱:۵۴
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 سوره بینه ۰۳:۰۶
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 سوره زلزله ۰۱:۲۷
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 سوره عادیات ۰۱:۳۴
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 سوره قارعه ۰۱:۲۸
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 سوره تکاثر ۰۱:۱۳
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 سوره عصر ۰۰:۳۶
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 سوره همزه ۰۱:۱۷
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 سوره فیل ۰۰:۵۷
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 سوره قریش ۰۰:۴۹
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 سوره ماعون ۰۱:۰۸
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 سوره کوثر ۰۰:۳۰
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 سوره کافرون ۰۱:۰۴
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 سوره نصر ۰۰:۴۸
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 سوره مسد ۰۰:۵۳
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 سوره توحید ۰۰:۳۳
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 سوره فلق ۰۰:۴۶
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 سوره ناس ۰۰:۵۶

تحقیق به تفکیک جز

تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 جزء ۱ ۰۱:۲۱:۳۱
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 جزء ۲ ۰۱:۲۶:۲۵
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 جزء ۳ ۰۱:۲۲:۳۲
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 جزء ۴ ۰۱:۲۵:۲۸
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 جزء ۵ ۰۱:۱۵:۵۴
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 جزء ۶ ۰۱:۲۲:۲۴
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 جزء ۷ ۰۱:۳۱:۴۴
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 جزء ۸ ۰۱:۲۷:۳۲
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 جزء ۹ ۰۱:۱۹:۴۳
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 جزء ۱۰ ۰۱:۴۶:۵۸
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 جزء ۱۱ ۰۱:۲۵:۵۴
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 جزء ۱۲ ۰۱:۲۰:۲۹
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 جزء ۱۳ ۰۱:۲۲:۳۸
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 جزء ۱۴ ۰۱:۲۰:۱۶
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 جزء ۱۵ ۰۱:۲۷:۱۲
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 جزء ۱۶ ۰۱:۴۰:۰۷
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 جزء ۱۷ ۰۱:۱۸:۵۰
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 جزء ۱۸ ۰۱:۲۸:۳۵
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 جزء ۱۹ ۰۱:۳۴:۱۵
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 جزء ۲۰ ۰۱:۳۱:۱۸
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 جزء ۲۱ ۰۱:۲۶:۴۰
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 جزء ۲۲ ۰۱:۲۱:۴۰
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 جزء ۲۳ ۰۱:۳۲:۴۹
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 جزء ۲۴ ۰۱:۲۰:۲۸
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 جزء ۲۵ ۰۱:۳۵:۴۳
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 جزء ۲۶ ۰۱:۲۵:۳۲
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 جزء ۲۷ ۰۱:۳۱:۲۰
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 جزء ۲۸ ۰۱:۲۶:۴۳
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 جزء ۲۹ ۰۱:۲۸:۰۵
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 جزء ۳۰ ۰۱:۲۷:۳۳
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱ ۱:۳۵
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲ ۱:۲۷
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳ ۴:۰۰
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴ ۴:۳۵
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵ ۴:۰۳
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۶ ۵:۰۰
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۷ ۴:۳۱
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۸ ۴:۱۵
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۹ ۳:۴۵
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۰ ۴:۱۱
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۱ ۴:۳۹
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۲ ۳:۴۲
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۳ ۳:۳۲
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۴ ۳:۳۰
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۵ ۳:۵۷
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۶ ۳:۴۴
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۷ ۴:۰۰
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۸ ۴:۰۴
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۹ ۴:۴۳
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۰ ۴:۳۴
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۱ ۳:۵۸
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۲ ۳:۵۶
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۳ ۳:۴۳
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۴ ۴:۱۹
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۵ ۴:۳۱
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۶ ۴:۲۴
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۷ ۴:۴۴
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۸ ۳:۵۲
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۹ ۳:۵۴
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۰ ۴:۵۵
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۱ ۳:۵۶
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۲ ۴:۰۱
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۳ ۴:۱۲
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۴ ۴:۰۷
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۵ ۴:۲۸
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۶ ۵:۲۲
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۷ ۵:۱۵
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۸ ۴:۴۷
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۹ ۳:۵۵
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۰ ۴:۰۷
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۱ ۴:۰۸
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۲ ۳:۴۳
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۳ ۲:۵۹
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۴ ۴:۰۹
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۵ ۴:۰۷
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۶ ۳:۴۳
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۷ ۴:۱۱
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۸ ۴:۲۲
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۹ ۴:۲۴
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۰ ۴:۴۶
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۱ ۳:۵۹
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۲ ۴:۱۲
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۳ ۳:۰۹
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۴ ۴:۰۴
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۵ ۴:۰۹
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۶ ۴:۱۳
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۷ ۴:۲۹
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۸ ۴:۴۶
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۹ ۴:۱۹
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۶۰ ۴:۰۸
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۶۱ ۴:۱۸
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۶۲ ۴:۳۶
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۶۳ ۴:۰۲
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۶۴ ۳:۵۲
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۶۵ ۴:۳۲
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۶۶ ۴:۱۸
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۶۷ ۴:۰۶
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۶۸ ۴:۱۸
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۶۹ ۳:۳۳
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۷۰ ۴:۴۶
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۷۱ ۴:۴۰
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۷۲ ۴:۰۸
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۷۳ ۴:۲۰
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۷۴ ۳:۵۲
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۷۵ ۴:۴۸
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۷۶ ۴:۱۳
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۷۷ ۵:۱۵
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۷۸ ۴:۲۷
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۷۹ ۳:۴۴
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۸۰ ۴:۱۱
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۸۱ ۴:۱۶
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۸۲ ۳:۰۵
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۸۳ ۲:۴۰
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۸۴ ۲:۳۷
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۸۵ ۳:۱۶
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۸۶ ۳:۲۱
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۸۷ ۳:۵۱
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۸۸ ۳:۲۰
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۸۹ ۳:۴۰
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۹۰ ۴:۵۲
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۹۱ ۴:۰۳
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۹۲ ۴:۱۳
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۹۳ ۳:۵۵
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۹۴ ۴:۰۸
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۹۵ ۳:۳۲
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۹۶ ۴:۰۵
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۹۷ ۳:۵۷
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۹۸ ۴:۰۰
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۹۹ ۴:۰۲
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۰۰ ۴:۳۲
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۰۱ ۴:۴۳
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۰۲ ۴:۱۵
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۰۳ ۴:۲۵
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۰۴ ۳:۲۳
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۰۵ ۳:۳۵
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۰۶ ۴:۰۲
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۰۷ ۴:۲۸
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۰۸ ۳:۵۴
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۰۹ ۳:۴۴
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۱۰ ۳:۲۸
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۱۱ ۴:۴۹
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۱۲ ۴:۳۰
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۱۳ ۴:۱۰
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۱۴ ۳:۳۸
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۱۵ ۳:۴۷
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۱۶ ۴:۳۴
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۱۷ ۵:۰۱
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۱۸ ۴:۵۲
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۱۹ ۴:۴۰
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۲۰ ۴:۰۵
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۲۱ ۴:۰۲
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۲۲ ۴:۲۹
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۲۳ ۵:۰۸
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۲۴ ۳:۴۹
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۲۵ ۴:۱۹
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۲۶ ۳:۳۲
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۲۷ ۴:۵۵
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۲۸ ۴:۲۷
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۲۹ ۳:۵۹
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۳۰ ۵:۲۲
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۳۱ ۴:۵۳
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۳۲ ۴:۵۶
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۳۳ ۴:۱۰
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۳۴ ۴:۱۶
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۳۵ ۴:۴۰
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۳۶ ۴:۰۸
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۳۷ ۴:۳۷
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۳۸ ۴:۳۱
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۳۹ ۴:۴۲
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۴۰ ۵:۰۸
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۴۱ ۴:۴۶
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۴۲ ۴:۱۲
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۴۳ ۴:۰۶
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۴۴ ۴:۲۷
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۴۵ ۳:۴۲
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۴۶ ۴:۲۸
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۴۷ ۴:۲۷
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۴۸ ۴:۱۹
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۴۹ ۴:۳۲
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۵۰ ۵:۳۲
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۵۱ ۴:۳۱
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۵۲ ۴:۴۹
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۵۳ ۵:۰۵
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۵۴ ۴:۲۶
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۵۶ ۴:۴۹
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۵۷ ۴:۴۱
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۵۸ ۴:۱۰
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۵۹ ۴:۱۱
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۶۰ ۳:۴۱
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۶۱ ۳:۱۱
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۶۲ ۳:۳۸
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۶۳ ۳:۴۴
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۶۴ ۴:۱۹
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۶۵ ۴:۳۴
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۶۶ ۴:۱۵
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۶۷ ۴:۲۸
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۶۸ ۴:۱۷
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۶۹ ۴:۲۶
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۷۰ ۴:۱۲
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۷۱ ۳:۱۷
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۷۲ ۳:۰۲
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۷۳ ۳:۴۰
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۷۵ ۳:۵۹
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۷۶ ۳:۴۶
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۷۷ ۳:۳۸
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۷۹ ۴:۰۵
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۸۰ ۴:۱۳
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۸۱ ۳:۵۵
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۸۲ ۳:۵۱
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۸۳ ۳:۵۴
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۸۴ ۴:۱۴
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۸۵ ۴:۲۹
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۸۶ ۴:۴۱
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۸۷ ۴:۰۲
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۸۸ ۴:۲۲
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۸۹ ۴:۵۸
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۹۰ ۴:۴۵
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۹۱ ۴:۰۷
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۹۲ ۳:۳۳
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۹۳ ۳:۲۹
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۹۴ ۳:۵۴
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۹۵ ۴:۰۶
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۹۶ ۴:۲۹
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۹۷ ۴:۱۶
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۹۸ ۴:۰۶
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۱۹۹ ۴:۱۴
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۰۰ ۴:۲۴
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۰۱ ۴:۰۷
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۰۲ ۳:۵۳
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۰۳ ۳:۵۱
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۰۴ ۳:۵۴
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۰۵ ۳:۵۱
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۰۶ ۴:۰۹
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۰۷ ۳:۴۰
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۰۸ ۴:۰۷
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۰۹ ۴:۲۱
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۱۰ ۴:۱۲
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۱۱ ۵:۴۱
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۱۲ ۴:۲۷
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۱۳ ۴:۰۴
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۱۴ ۴:۱۸
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۱۵ ۴:۱۱
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۱۶ ۳:۴۶
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۱۷ ۴:۳۰
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۱۸ ۴:۳۰
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۱۹ ۴:۲۴
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۲۰ ۴:۴۲
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۲۱ ۵:۰۰
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۲۲ ۳:۰۶
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۲۳ ۲:۵۱
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۲۴ ۳:۰۷
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۲۵ ۳:۵۵
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۲۶ ۳:۳۳
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۲۸ ۴:۴۱
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۲۹ ۳:۴۸
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۳۰ ۴:۳۳
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۳۱ ۳:۵۲
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۳۲ ۴:۰۶
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۳۳ ۴:۰۲
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۳۴ ۳:۵۷
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۳۵ ۳:۵۸
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۳۶ ۴:۲۴
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۳۷ ۴:۳۷
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۳۸ ۴:۲۲
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۳۹ ۵:۰۱
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۴۰ ۴:۲۰
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۴۱ ۴:۲۸
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۴۲ ۴:۲۰
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۴۳ ۳:۵۰
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۴۴ ۳:۴۲
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۴۵ ۳:۵۱
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۴۶ ۳:۴۲
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۴۷ ۴:۲۴
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۴۸ ۴:۲۰
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۴۹ ۴:۴۶
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۵۰ ۴:۲۷
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۵۱ ۴:۵۷
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۵۲ ۴:۳۹
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۵۳ ۳:۴۴
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۵۴ ۴:۰۷
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۵۵ ۳:۰۹
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۵۶ ۴:۰۸
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۵۷ ۴:۰۰
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۵۸ ۴:۱۶
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۵۹ ۴:۰۴
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۶۰ ۴:۲۱
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۶۱ ۴:۰۲
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۶۲ ۳:۵۱
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۶۳ ۴:۰۰
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۶۴ ۴:۰۵
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۶۵ ۴:۲۲
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۶۶ ۴:۲۹
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۶۷ ۳:۵۰
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۶۸ ۳:۴۷
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۶۹ ۴:۰۷
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۷۰ ۴:۲۸
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۷۱ ۳:۵۵
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۷۲ ۴:۱۲
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۷۳ ۳:۵۹
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۷۴ ۴:۱۲
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۷۵ ۳:۴۳
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۷۶ ۴:۰۸
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۷۷ ۲:۵۵
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۷۸ ۳:۵۳
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۷۹ ۳:۳۴
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۸۰ ۳:۴۹
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۸۱ ۴:۱۴
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۸۲ ۴:۰۵
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۸۳ ۴:۱۶
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۸۴ ۴:۲۴
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۸۵ ۴:۲۳
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۸۶ ۴:۵۶
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۸۷ ۴:۲۴
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۸۸ ۴:۱۶
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۸۹ ۴:۳۵
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۹۰ ۴:۱۰
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۹۱ ۴:۱۷
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۹۲ ۴:۰۹
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۹۳ ۳:۱۸
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۹۴ ۳:۵۵
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۹۵ ۴:۱۰
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۹۶ ۴:۱۳
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۹۷ ۴:۴۳
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۹۸ ۵:۱۹
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۲۹۹ ۴:۳۰
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۰۰ ۴:۳۴
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۰۱ ۴:۴۶
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۰۲ ۳:۱۳
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۰۳ ۳:۲۷
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۰۴ ۳:۳۴
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۰۵ ۲:۴۱
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۰۶ ۳:۰۸
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۰۷ ۳:۱۵
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۰۸ ۳:۳۶
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۰۹ ۳:۵۶
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۱۰ ۳:۳۵
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۱۱ ۳:۲۵
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۱۲ ۳:۱۹
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۱۳ ۳:۴۸
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۱۴ ۴:۰۳
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۱۵ ۳:۴۳
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۱۶ ۴:۲۳
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۱۷ ۳:۵۸
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۱۸ ۳:۵۹
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۱۹ ۴:۰۱
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۲۰ ۳:۵۵
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۲۱ ۴:۳۶
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۲۲ ۳:۵۲
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۲۳ ۴:۳۵
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۲۴ ۳:۵۹
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۲۵ ۲:۵۳
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۲۶ ۳:۵۱
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۲۷ ۳:۵۶
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۲۸ ۳:۳۹
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۲۹ ۳:۲۶
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۳۰ ۳:۳۲
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۳۱ ۳:۳۴
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۳۲ ۴:۱۱
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۳۳ ۴:۲۶
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۳۴ ۴:۰۹
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۳۵ ۳:۴۲
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۳۶ ۴:۲۴
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۳۷ ۴:۰۶
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۳۸ ۴:۲۶
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۳۹ ۴:۰۳
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۴۰ ۴:۳۱
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۴۱ ۳:۵۲
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۴۲ ۴:۲۳
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۴۳ ۵:۱۳
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۴۴ ۴:۵۱
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۴۵ ۳:۵۹
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۴۶ ۳:۵۸
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۴۷ ۴:۰۷
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۴۸ ۴:۱۰
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۴۹ ۴:۱۲
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۵۰ ۵:۰۳
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۵۱ ۴:۵۳
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۵۲ ۴:۵۱
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۵۳ ۴:۵۹
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۵۴ ۴:۳۹
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۵۵ ۴:۳۰
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۵۶ ۴:۴۶
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۵۷ ۴:۰۷
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۵۸ ۳:۵۴
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۵۹ ۳:۳۹
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۶۰ ۴:۱۳
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۶۱ ۴:۱۲
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۶۲ ۴:۲۹
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۶۳ ۴:۰۲
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۶۴ ۳:۴۵
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۶۵ ۳:۵۲
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۶۶ ۳:۴۱
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۶۷ ۴:۵۶
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۶۸ ۴:۵۳
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۶۹ ۵:۳۸
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۷۰ ۴:۵۶
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۷۱ ۵:۲۰
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۷۲ ۵:۱۳
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۷۳ ۴:۱۸
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۷۴ ۴:۲۹
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۷۵ ۴:۴۶
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۷۶ ۴:۲۳
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۷۷ ۵:۰۹
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۷۸ ۵:۰۳
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۷۹ ۵:۰۶
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۸۰ ۶:۰۴
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۸۱ ۴:۰۹
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۸۲ ۴:۳۲
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۸۳ ۴:۵۵
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۸۴ ۵:۰۲
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۸۵ ۴:۳۲
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۸۶ ۴:۳۹
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۸۷ ۵:۱۸
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۸۸ ۴:۵۱
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۸۹ ۴:۵۵
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۹۰ ۴:۰۵
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۹۱ ۴:۳۶
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۹۲ ۵:۰۴
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۹۳ ۵:۱۰
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۹۴ ۴:۲۸
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۹۵ ۴:۴۴
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۹۶ ۴:۳۸
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۹۷ ۴:۳۷
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۹۸ ۴:۲۶
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۳۹۹ ۳:۵۲
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۰۰ ۳:۰۹
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۰۱ ۳:۳۸
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۰۲ ۴:۲۲
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۰۳ ۴:۴۳
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۰۴ ۴:۱۷
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۰۵ ۴:۳۱
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۰۶ ۴:۲۴
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۰۷ ۴:۲۹
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۰۸ ۵:۱۲
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۰۹ ۴:۱۰
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۱۰ ۴:۲۱
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۱۱ ۴:۱۵
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۱۲ ۴:۵۶
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۱۳ ۴:۵۲
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۱۴ ۴:۴۶
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۱۵ ۴:۴۹
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۱۶ ۴:۴۷
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۱۷ ۴:۰۴
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۱۸ ۳:۱۶
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۱۹ ۳:۱۱
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۲۰ ۳:۲۲
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۲۱ ۳:۴۷
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۲۲ ۳:۴۳
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۲۳ ۴:۳۸
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۲۴ ۴:۲۳
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۲۵ ۴:۳۹
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۲۶ ۴:۳۹
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۲۷ ۴:۲۸
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۲۸ ۲:۵۳
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۲۹ ۳:۲۰
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۳۰ ۳:۲۲
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۳۱ ۳:۵۰
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۳۲ ۴:۱۴
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۳۳ ۴:۴۶
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۳۴ ۴:۱۸
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۳۵ ۵:۰۳
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۳۶ ۴:۲۱
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۳۷ ۴:۲۱
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۳۸ ۳:۲۳
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۳۹ ۳:۴۳
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۴۰ ۳:۲۶
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۴۱ ۴:۱۲
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۴۲ ۴:۰۱
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۴۳ ۴:۲۶
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۴۴ ۴:۰۹
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۴۵ ۴:۰۵
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۴۶ ۴:۵۶
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۴۷ ۵:۲۱
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۴۸ ۳:۴۹
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۴۹ ۴:۵۱
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۵۰ ۴:۳۸
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۵۱ ۵:۰۳
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۵۲ ۵:۱۴
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۵۳ ۵:۱۳
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۵۴ ۴:۵۸
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۵۵ ۵:۲۳
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۵۶ ۴:۲۰
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۵۷ ۴:۱۴
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۵۸ ۳:۴۹
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۵۹ ۴:۴۱
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۶۰ ۴:۵۹
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۶۱ ۴:۳۸
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۶۲ ۴:۲۴
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۶۳ ۴:۱۰
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۶۴ ۴:۲۴
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۶۵ ۳:۵۸
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۶۶ ۳:۵۱
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۶۷ ۳:۴۱
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۶۸ ۳:۵۵
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۶۹ ۴:۱۵
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۷۰ ۴:۲۶
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۷۱ ۴:۱۸
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۷۲ ۴:۲۸
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۷۳ ۳:۵۵
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۷۴ ۴:۰۱
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۷۵ ۳:۳۷
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۷۶ ۲:۵۶
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۷۷ ۳:۳۳
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۷۸ ۳:۵۳
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۷۹ ۴:۰۵
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۸۰ ۴:۴۶
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۸۱ ۴:۳۷
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۸۲ ۴:۳۳
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۸۳ ۴:۳۳
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۸۴ ۴:۴۸
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۸۵ ۴:۰۵
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۸۶ ۴:۱۱
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۸۷ ۴:۴۸
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۸۸ ۴:۳۸
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۸۹ ۴:۰۱
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۹۰ ۴:۴۴
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۹۱ ۵:۱۲
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۹۲ ۴:۳۹
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۹۳ ۴:۳۳
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۹۴ ۴:۳۵
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۹۵ ۴:۳۹
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۹۶ ۴:۳۶
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۹۷ ۵:۱۵
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۹۸ ۳:۵۹
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۴۹۹ ۵:۱۹
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۰۰ ۴:۴۵
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۰۱ ۵:۳۹
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۰۲ ۴:۲۴
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۰۳ ۴:۰۳
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۰۴ ۴:۱۱
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۰۵ ۴:۱۸
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۰۶ ۴:۲۲
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۰۷ ۴:۴۱
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۰۸ ۵:۱۸
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۰۹ ۳:۴۵
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۱۱ ۴:۰۷
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۱۱ ۴:۰۲
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۱۲ ۴:۰۲
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۱۳ ۶:۴۸
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۱۴ ۳:۴۱
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۱۵ ۴:۲۵
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۱۶ ۵:۳۱
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۱۷ ۴:۵۵
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۱۸ ۴:۴۰
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۱۹ ۵:۰۰
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۲۰ ۳:۵۸
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۲۱ ۵:۰۵
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۲۲ ۳:۳۹
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۲۳ ۳:۲۹
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۲۴ ۴:۱۵
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۲۵ ۴:۰۷
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۲۶ ۴:۲۲
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۲۷ ۴:۳۱
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۲۸ ۴:۰۲
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۲۹ ۴:۴۴
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۳۰ ۴:۴۵
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۳۱ ۳:۵۲
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۳۲ ۵:۴۰
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۳۳ ۶:۱۸
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۳۴ ۴:۵۹
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۳۵ ۵:۳۸
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۳۶ ۴:۵۷
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۳۷ ۴:۵۳
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۳۸ ۴:۴۶
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۳۹ ۴:۰۴
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۴۰ ۴:۱۰
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۴۱ ۴:۱۸
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۴۲ ۴:۳۹
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۴۳ ۵:۰۵
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۴۴ ۵:۰۵
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۴۵ ۴:۰۸
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۴۶ ۵:۰۰
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۴۷ ۳:۴۶
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۴۸ ۲:۵۶
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۴۹ ۴:۰۲
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۵۰ ۴:۱۴
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۵۱ ۳:۴۲
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۵۲ ۵:۰۷
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۵۳ ۳:۵۳
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۵۴ ۴:۰۷
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۵۵ ۴:۰۷
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۵۶ ۴:۵۱
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۵۷ ۳:۳۴
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۵۸ ۳:۵۳
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۵۹ ۵:۰۸
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۶۰ ۴:۵۲
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۶۱ ۴:۴۶
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۶۲ ۴:۳۰
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۶۳ ۵:۰۱
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۶۴ ۴:۳۰
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۶۵ ۵:۴۵
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۶۶ ۴:۰۷
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۶۷ ۴:۰۲
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۶۸ ۳:۵۶
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۶۹ ۴:۳۴
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۷۰ ۴:۲۰
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۷۱ ۴:۰۸
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۷۲ ۴:۱۱
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۷۳ ۴:۲۳
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۷۴ ۴:۰۷
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۷۵ ۴:۱۴
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۷۶ ۴:۱۴
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۷۷ ۳:۳۰
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۷۸ ۴:۱۰
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۷۹ ۵:۱۷
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۸۰ ۴:۱۳
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۸۱ ۵:۱۰
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۸۲ ۴:۱۸
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۸۳ ۴:۲۳
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۸۴ ۴:۴۱
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۸۵ ۴:۴۱
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۸۶ ۳:۴۰
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۸۷ ۴:۱۱
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۸۸ ۵:۲۰
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۸۹ ۴:۱۲
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۹۰ ۴:۰۰
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۹۱ ۴:۲۴
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۹۲ ۴:۱۱
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۹۳ ۴:۱۳
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۹۴ ۴:۱۲
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۹۵ ۳:۵۴
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۹۶ ۳:۲۸
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۹۷ ۳:۵۸
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۹۸ ۳:۳۱
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۵۹۹ ۳:۲۲
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۶۰۰ ۲:۵۸
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۶۰۱ ۲:۵۰
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۶۰۲ ۲:۲۷
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۶۰۳ ۲:۴۳
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۶۰۴ ۲:۲۳
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 ترتیل قرآن کریم- صفحه ۶۰۵ ۱:۱۴

 

تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 تحقیق آموزشی جزء ۱ ۱:۳۰:۵۱
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 تحقیق آموزشی جزء ۲ ۱:۳۳:۰۹
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 تحقیق آموزشی جزء ۳ ۱:۳۳:۱۴
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 تحقیق آموزشی جزء ۴ ۱:۳۵:۰۱
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 تحقیق آموزشی جزء ۵ ۱:۳۴:۵۴
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 تحقیق آموزشی جزء ۶ ۱:۳۴:۵۷
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 تحقیق آموزشی جزء ۷ ۱:۳۷:۱۷
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 تحقیق آموزشی جزء ۸ ۱:۲۲:۱۸
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 تحقیق آموزشی جزء ۹ ۱:۲۲:۴۳
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 تحقیق آموزشی جزء ۱۰ ۱:۳۱:۱۲
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 تحقیق آموزشی جزء ۱۱ ۱:۳۵:۰۰
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 تحقیق آموزشی جزء ۱۲ ۱:۳۶:۱۱
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 تحقیق آموزشی جزء ۱۳ ۱:۳۴:۵۵
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 تحقیق آموزشی جزء ۱۴ ۱:۳۵:۰۷
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 تحقیق آموزشی جزء ۱۵ ۱:۳۴:۵۰
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 تحقیق آموزشی جزء ۱۶ ۱:۳۵:۴۱
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 تحقیق آموزشی جزء ۱۷ ۱:۲۵:۰۱
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 تحقیق آموزشی جزء ۱۸ ۱:۳۸:۰۸
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 تحقیق آموزشی جزء ۱۹ ۱:۳۶:۱۵
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 تحقیق آموزشی جزء ۲۰ ۱:۲۸:۳۲
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 تحقیق آموزشی جزء ۲۱ ۱:۲۵:۵۲
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 تحقیق آموزشی جزء ۲۲ ۱:۳۳:۱۹
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 تحقیق آموزشی جزء ۲۳ ۱:۳۵:۵۶
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 تحقیق آموزشی جزء ۲۴ ۱:۳۴:۵۵
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 تحقیق آموزشی جزء ۲۵ ۱:۳۴:۵۱
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 تحقیق آموزشی جزء ۲۶ ۱:۳۲:۰۷
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 تحقیق آموزشی جزء ۲۷ ۱:۳۴:۵۸
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 تحقیق آموزشی جزء ۲۸ ۱:۲۸:۵۵
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 تحقیق آموزشی جزء ۲۹ ۱:۳۵:۰۴
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 تحقیق آموزشی جزء ۳۰ ۱:۳۲:۳۰

ترتیل همراه ترجمه

تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 الحصری-سلیمی؛ سوره فاتحه الکتاب ۰۰:۰۲:۱۱
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 الحصری-سلیمی؛ سوره بقره ۰۵:۴۳:۵۲
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 الحصری-سلیمی؛ سوره آل عمران ۰۳:۱۳:۴۵
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 الحصری-سلیمی؛ سوره نساء ۰۳:۱۹:۰۶
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 الحصری-سلیمی؛ سوره مائده ۰۲:۳۰:۱۴
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 الحصری-سلیمی؛ سوره انعام ۰۲:۴۸:۴۷
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 الحصری-سلیمی؛ سوره اعراف ۰۲:۵۸:۰۵
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 الحصری-سلیمی؛ سوره انفال ۰۱:۰۹:۳۸
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 الحصری-سلیمی؛ سوره توبه ۰۲:۱۴:۱۱
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 الحصری-سلیمی؛ سوره یونس ۰۱:۳۶:۳۵
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 الحصری-سلیمی؛ سوره هود ۰۱:۳۳:۴۴
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 الحصری-سلیمی؛ سوره یوسف ۰۱:۲۸:۳۴
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 الحصری-سلیمی؛ سوره رعد ۰۰:۴۶:۲۹
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 الحصری-سلیمی؛ سوره ابراهیم ۰۰:۴۴:۳۳
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 الحصری-سلیمی؛ سوره حجر ۰۰:۳۶:۰۴
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 الحصری-سلیمی؛ سوره نحل ۰۱:۳۶:۴۸
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 الحصری-سلیمی؛ سوره اسراء ۰۱:۲۱:۴۹
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 الحصری-سلیمی؛ سوره کهف ۰۱:۱۹:۲۰
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 الحصری-سلیمی؛ سوره مریم ۰۰:۴۳:۲۰
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 الحصری-سلیمی؛ سوره طه ۰۱:۰۶:۳۶
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 الحصری-سلیمی؛ سوره انبیاء ۰۱:۰۱:۵۴
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 الحصری-سلیمی؛ سوره حجّ ۰۱:۰۷:۴۴
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 الحصری-سلیمی؛ سوره مومنون ۰۰:۵۵:۳۷
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 الحصری-سلیمی؛ سوره نور ۰۱:۰۹:۱۲
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 الحصری-سلیمی؛ سوره فرقان ۰۰:۴۷:۱۷
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 الحصری-سلیمی؛ سوره شعراء ۰۱:۱۴:۱۲
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 الحصری-سلیمی؛ سوره نمل ۰۱:۰۴:۴۴
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 الحصری-سلیمی؛ سوره قصص ۰۱:۱۸:۴۳
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 الحصری-سلیمی؛ سوره عنکبوت ۰۰:۵۴:۲۸
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 الحصری-سلیمی؛ سوره روم ۰۰:۴۶:۳۹
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 الحصری-سلیمی؛ سوره لقمان ۰۰:۲۸:۲۹
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 الحصری-سلیمی؛ سوره سجده ۰۰:۲۲:۱۸
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 الحصری-سلیمی؛ سوره احزاب ۰۱:۰۴:۴۹
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 الحصری-سلیمی؛ سوره سبأ ۰۰:۴۲:۵۱
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 الحصری-سلیمی؛ سوره فاطر ۰۰:۳۷:۳۴
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 الحصری-سلیمی؛ سوره یس ۰۰:۳۷:۵۷
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 الحصری-سلیمی؛ سوره صافات ۰۰:۵۱:۲۰
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 الحصری-سلیمی؛ سوره زمر ۰۰:۴۰:۵۷
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 الحصری-سلیمی؛ سوره ص ۰۱:۰۰:۴۹
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 الحصری-سلیمی؛ سوره غافر ۰۱:۰۲:۲۱
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 الحصری-سلیمی؛ سوره فصّلت ۰۰:۳۹:۵۰
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 الحصری-سلیمی؛ سوره شوری ۰۰:۴۵:۳۶
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 الحصری-سلیمی؛ سوره زخرف ۰۰:۴۸:۲۵
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 الحصری-سلیمی؛ سوره دخان ۰۰:۲۱:۵۸
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 الحصری-سلیمی؛ سوره جاثیه ۰۰:۲۷:۵۷
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 الحصری-سلیمی؛ سوره احقاف ۰۰:۳۲:۳۲
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 الحصری-سلیمی؛ سوره محمّد ۰۰:۳۰:۴۱
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 الحصری-سلیمی؛ سوره فتح ۰۰:۲۹:۰۵
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 الحصری-سلیمی؛ سوره حجرات ۰۰:۱۹:۴۵
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 الحصری-سلیمی؛ سوره ق ۰۰:۲۲:۰۵
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 الحصری-سلیمی؛ سوره ذاریات ۰۰:۱۹:۵۵
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 الحصری-سلیمی؛ سوره طور ۰۰:۱۷:۱۱
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 الحصری-سلیمی؛ سوره نجم ۰۰:۱۹:۱۵
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 الحصری-سلیمی؛ سوره قمر ۰۰:۲۰:۵۸
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 الحصری-سلیمی؛ سوره رحمن ۰۰:۲۳:۴۱
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 الحصری-سلیمی؛ سوره واقعه ۰۰:۲۴:۰۱
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 الحصری-سلیمی؛ سوره حدید ۰۰:۳۰:۱۴
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 الحصری-سلیمی؛ سوره مجادله ۰۰:۲۵:۱۹
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 الحصری-سلیمی؛ سوره حشر ۰۰:۲۲:۱۹
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 الحصری-سلیمی؛ سوره ممتحنه ۰۰:۱۷:۱۵
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 الحصری-سلیمی؛ سوره صفّ ۰۰:۱۰:۳۵
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 الحصری-سلیمی؛ سوره جمعه ۰۰:۰۹:۱۵
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 الحصری-سلیمی؛ سوره منافقون ۰۰:۱۰:۳۵
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 الحصری-سلیمی؛ سوره تغابن ۰۰:۱۳:۵۲
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 الحصری-سلیمی؛ سوره طلاق ۰۰:۱۵:۳۴
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 الحصری-سلیمی؛ سوره تحریم ۰۰:۱۴:۴۳
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 الحصری-سلیمی؛ سوره ملک ۰۰:۱۷:۳۷
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 الحصری-سلیمی؛ سوره قلم ۰۰:۱۹:۰۵
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 الحصری-سلیمی؛ سوره حاقّه ۰۰:۱۳:۱۸
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 الحصری-سلیمی؛ سوره معارج ۰۰:۱۲:۰۷
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 الحصری-سلیمی؛ سوره نوح ۰۰:۱۱:۲۴
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 الحصری-سلیمی؛ سوره جنّ ۰۰:۱۴:۰۳
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 الحصری-سلیمی؛ سوره مزّمّل ۰۰:۱۱:۰۰
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 الحصری-سلیمی؛ سوره مدّثّر ۰۰:۱۳:۰۱
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 الحصری-سلیمی؛ سوره قیامه ۰۰:۰۹:۲۷
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 الحصری-سلیمی؛ سوره انسان ۰۰:۱۳:۵۴
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 الحصری-سلیمی؛ سوره مرسلات ۰۰:۱۲:۰۲
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 الحصری-سلیمی؛ سوره نبأ ۰۰:۱۰:۳۹
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 الحصری-سلیمی؛ سوره نازعات ۰۰:۱۱:۱۱
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 الحصری-سلیمی؛ سوره عبس ۰۰:۰۷:۴۷
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 الحصری-سلیمی؛ سوره تکویر ۰۰:۰۶:۲۷
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 الحصری-سلیمی؛ سوره انفطار ۰۰:۰۴:۵۴
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 الحصری-سلیمی؛ سوره مطفّفین ۰۰:۱۰:۲۸
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 الحصری-سلیمی؛ سوره انشقاق ۰۰:۰۷:۰۲
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 الحصری-سلیمی؛ سوره بروج ۰۰:۰۶:۵۰
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 الحصری-سلیمی؛ سوره طارق ۰۰:۰۳:۵۸
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 الحصری-سلیمی؛ سوره اعلی ۰۰:۰۴:۳۷
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 الحصری-سلیمی؛ سوره غاشیه ۰۰:۰۵:۳۹
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 الحصری-سلیمی؛ سوره فجر ۰۰:۰۸:۲۶
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 الحصری-سلیمی؛ سوره بلد ۰۰:۰۴:۳۷
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 الحصری-سلیمی؛ سوره شمس ۰۰:۰۳:۴۶
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 الحصری-سلیمی؛ سوره لیل ۰۰:۰۵:۰۲
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 الحصری-سلیمی؛ سوره ضحی ۰۰:۰۲:۳۷
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 الحصری-سلیمی؛ سوره انشراح ۰۰:۰۱:۴۷
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 الحصری-سلیمی؛ سوره تین ۰۰:۰۲:۱۹
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 الحصری-سلیمی؛ سوره علق ۰۰:۰۴:۳۹
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 الحصری-سلیمی؛ سوره قدر ۰۰:۰۱:۴۵
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 الحصری-سلیمی؛ سوره بیّنه ۰۰:۰۵:۰۶
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 الحصری-سلیمی؛ سوره زلزله ۰۰:۰۲:۲۹
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 الحصری-سلیمی؛ سوره عادیات ۰۰:۰۲:۵۸
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 الحصری-سلیمی؛ سوره قارعه ۰۰:۰۲:۲۵
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 الحصری-سلیمی؛ سوره تکاثر ۰۰:۰۲:۴۳
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 الحصری-سلیمی؛ سوره عصر ۰۰:۰۱:۱۲
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 الحصری-سلیمی؛ سوره همزه ۰۰:۰۲:۱۰
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 الحصری-سلیمی؛ سوره فیل ۰۰:۰۱:۴۰
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 الحصری-سلیمی؛ سوره قریش ۰۰:۰۱:۴۴
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 الحصری-سلیمی؛ سوره ماعون ۰۰:۰۱:۵۸
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 الحصری-سلیمی؛ سوره کوثر ۰۰:۰۱:۱۰
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 الحصری-سلیمی؛ سوره کافرون ۰۰:۰۱:۴۱
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 الحصری-سلیمی؛ سوره نصر ۰۰:۰۱:۲۲
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 الحصری-سلیمی؛ سوره مسد ۰۰:۰۱:۳۸
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 الحصری-سلیمی؛ سوره اخلاص ۰۰:۰۱:۱۱
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 الحصری-سلیمی؛ سوره فلق ۰۰:۰۱:۵۰
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 الحصری-سلیمی؛ سوره ناس ۰۰:۰۱:۳۷
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره حمد ۰۰:۰۱:۳۲
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره بقره ۰۴:۵۳:۴۶
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره آل عمران ۰۲:۴۷:۰۰
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره نساء ۰۳:۰۰:۲۸
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره مائده ۰۲:۰۷:۳۲
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره انعام ۰۲:۱۸:۰۰
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره اعراف ۰۲:۴۰:۱۸
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره انفال ۰۱:۰۳:۴۹
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره توبه ۰۲:۰۷:۳۵
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره یونس ۰۱:۳۳:۲۰
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره هود ۰۱:۳۹:۰۱
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره یوسف ۰۱:۳۲:۰۷
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره رعد ۰۰:۴۰:۲۹
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره ابراهیم ۰۰:۳۹:۲۴
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره حجر ۰۰:۳۵:۳۹
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره نحل ۰۱:۲۱:۰۳
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره اسراء ۰۱:۱۱:۲۴
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره کهف ۰۱:۰۹:۴۰
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره مریم ۰۰:۴۰:۳۱
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره طه ۰۱:۰۲:۲۴
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره انبیاء ۰۰:۵۶:۳۸
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره حجّ ۰۰:۵۷:۵۸
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره مومنون ۰۰:۵۵:۳۱
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره نور ۰۱:۰۷:۱۲
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره فرقان ۰۰:۳۹:۱۱
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره شعراء ۰۱:۰۷:۵۳
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره نمل ۰۰:۵۵:۳۵
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره قصص ۰۱:۱۰:۴۲
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره عنکبوت ۰۰:۴۹:۳۳
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره روم ۰۰:۴۰:۴۰
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره لقمان ۰۰:۲۳:۵۰
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره سجده ۰۰:۱۸:۴۳
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره احزاب ۰۱:۰۳:۵۸
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره سبأ ۰۰:۳۸:۰۷
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره فاطر ۰۰:۳۵:۰۹
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره یس ۰۰:۳۲:۱۵
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره صافات ۰۰:۳۹:۵۶
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره ص ۰۰:۳۳:۴۴
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره زمر ۰۰:۵۴:۰۲
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره غافر ۰۰:۵۳:۳۳
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره فصّلت ۰۰:۳۵:۵۵
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره شوری ۰۰:۳۸:۵۰
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره زخرف ۰۰:۴۱:۲۲
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره دخان ۰۰:۱۸:۵۲
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره جاثیه ۰۰:۲۳:۳۳
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره احقاف ۰۰:۳۰:۵۰
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره محمّد صلوات الله علیه و آله ۰۰:۲۳:۴۴
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره فتح ۰۰:۲۵:۰۳
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره حجرات ۰۰:۱۷:۱۰
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره ق ۰۰:۱۶:۴۸
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره ذاریات ۰۰:۱۸:۱۰
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره طور ۰۰:۱۵:۳۸
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره نجم ۰۰:۱۵:۳۱
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره قمر ۰۰:۱۶:۳۱
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره الرحمن ۰۰:۲۱:۱۶
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره واقعه ۰۰:۲۰:۴۶
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره حدید ۰۰:۲۶:۰۲
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره مجادله ۰۰:۱۹:۴۰
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره حشر ۰۰:۱۹:۰۹
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره ممتحنه ۰۰:۱۶:۰۱
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره جمعه ۰۰:۰۷:۵۹
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره منافقون ۰۰:۰۹:۲۴
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره تغابن ۰۰:۱۱:۴۸
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره طلاق ۰۰:۱۳:۰۷
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره تحریم ۰۰:۱۳:۱۸
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره ملک ۰۰:۱۵:۱۶
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره قلم ۰۰:۱۴:۴۹
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره حاقه ۰۰:۱۳:۲۶
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره معارج ۰۰:۱۱:۱۳
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره نوح ۰۰:۰۹:۳۱
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره جنّ ۰۰:۱۲:۲۷
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره مزّمّل ۰۰:۰۸:۵۶
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره مدّثّر ۰۰:۱۳:۰۹
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره قیامه ۰۰:۰۷:۵۲
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره انسان ۰۰:۱۲:۳۸
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره مرسلات ۰۰:۱۲:۱۰
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره نبأ ۰۰:۱۱:۰۲
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره نازعات ۰۰:۰۹:۴۹
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره عبس ۰۰:۰۷:۲۲
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره تکویر ۰۰:۰۴:۵۲
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره انفطار ۰۰:۰۴:۴۵
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره مطفّفین ۰۰:۰۹:۴۴
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره انشقاق ۰۰:۰۵:۱۶
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره بروج ۰۰:۰۶:۰۴
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره طارق ۰۰:۰۳:۲۸
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره اعلی ۰۰:۰۴:۰۳
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره غاشیه ۰۰:۰۴:۴۴
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره فجر ۰۰:۰۷:۱۳
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره بلد ۰۰:۰۴:۲۰
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره شمس ۰۰:۰۳:۲۰
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره لیل ۰۰:۰۳:۵۸
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره ضحی ۰۰:۰۲:۱۰
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره انشراح ۰۰:۰۱:۲۲
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره تین ۰۰:۰۲:۱۴
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره علق ۰۰:۰۳:۴۹
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره قدر ۰۰:۰۱:۲۳
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره بیّنه ۰۰:۰۴:۲۹
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره زلزال ۰۰:۰۲:۲۱
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره عادیات ۰۰:۰۲:۳۵
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره قارعه ۰۰:۰۲:۲۱
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره تکاثر ۰۰:۰۱:۵۴
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره عصر ۰۰:۰۰:۵۷
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره همزه ۰۰:۰۱:۵۳
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره فیل ۰۰:۰۱:۲۴
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره قریش ۰۰:۰۱:۱۷
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره ماعون ۰۰:۰۱:۴۶
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره کوثر ۰۰:۰۰:۴۷
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره کافرون ۰۰:۰۱:۲۵
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره نصر ۰۰:۰۱:۱۴
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره مسد ۰۰:۰۱:۱۴
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره اخلاص ۰۰:۰۰:۴۹
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره فلق ۰۰:۰۱:۰۹
تلاوت های خلیل الحصری musicdl99 قرائت مجوّد خلیل الحصری / سوره ناس ۰۰:۰۱:۲۵

 

کانال تلگرام زهرامدیا
4008 بازدید ۱۵ نظر »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

بسم رب الشهدا والصدیقین

سلام

ضمن عرض تبریک ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و روز مادر و همچنین فرا رسیدن سال 96 خدمت شما عزیزان . من به دلیل مسافرت تا تاریخ 4 فروردین 96 نیستم و نمیتونم به نظرات جواب بدم . اگه خدا عمری داد برگشتم جواب میدم وگرنه حلالمون کنید .

دنیا به مثل بهر بشر مزرع کشت است

بی حب علی کشتن این مزرعه زشت است

بنوشته چنین بر در فردوس خداوند

هر کس که علی دوست بود اهل بهشت است

شیعه همه جا رهبر و مولاش علیست

دنیاش علی بوده و عقباش علیست

بی مهر علی زهد ابوذر همه هیچ

سلمان که محمدیست آقاش علیست

یا علی مدد

 

 1. mahmood گفت:

  خدا خیرتون بده خیلی کامل و جالبه

 2. mahmood گفت:

  سلام اگه میشه قرائت استاد منشاوی وپرهیزکار را هم همینطور کامل قرار دهید

 3. سلیمان گفت:

  سلام ترتیل استاد الحصری به ترتیب صفحه فاقد صفحه ۱۵۵ است

 4. طوافی گفت:

  ممنون از این سایت خوبتون.
  آرزوی موفقیت

 5. علی گفت:

  سلام کل فایل زیپب دانلود کردم پسورد میخواد. چیه ؟

 6. حبیبی گفت:

  سلام
  اجرکم عند الله
  وبسایت بسیار عالی است.
  ترتیل خلیل الحصری ( تفکیک صفحه ) لینک دانلود صفحه ی ۱۵۵ را ندارد .
  اللهم عجل لولیک الفرج

  • ya zahra 110 گفت:

   سلام ممنون
   والا هرچی هست همیناست غیر از اینا چیزی ندارم اگه کم و کسری داره به بزرگواری خودت ببخش
   اگه بعدا کاملشو پیدا کردم اضافه میکنم

 7. حبیبی گفت:

  سلام
  لینک بقیه صفحات خلیل الحصری ۱۷۴ ۱۷۸ ۲۲۷ ۱۵۵ صیاف زاده ۳۰۶ ۳۰۷ ۳۰۸
  منشاوی ۳۷۲ رو وبلاگ heliyatolqoran.blogfa.com هست .
  دوستان می توانند دانلود کنند.
  التماس دعا

 8. احسان گفت:

  سلام
  فایل zipکه کامل همه را داره پسوردش چیه؟

 9. سلام گفت:

  ۲۰۰ تا ص ۳۰۰ رو نداشتم ممنون

 10. yas2290 گفت:

  سلام.ممنون.خیلی لطف کردید.