دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا

جستجو

آخرین نظرات

 • ART در شعر خوانی های مصطفی صابر خراسانی
 • داتینو در آموزش دانلود
 • ya zahra 135 در دانلود سریال امام رضا (ع) با کیفیت بالا
 • ya zahra 135 در استاد صمدی آملی-830 جلسه درس معرفت نفس
 • بیژن در دانلود سریال امام رضا (ع) با کیفیت بالا
 • محمد در استاد صمدی آملی-830 جلسه درس معرفت نفس
 • خرید surface pro در مجموعه مداحی و مناجات های علی فانی
 • ya zahra 135 در استاد صمدی آملی-830 جلسه درس معرفت نفس
 • محمد در استاد صمدی آملی-830 جلسه درس معرفت نفس
 • ya zahra 135 در دانلود سریال پهلوانان نمی میرند با لینک مستقیم
 • پارسا در دانلود سریال پهلوانان نمی میرند با لینک مستقیم
 • فرناز درویشی در سخنرانی های دکتر خیراندیش در مورد طب اسلامی
 • ya zahra 135 در دانلود سریال امام رضا (ع) با کیفیت بالا
 • ya zahra 135 در دانلود سریال امام علی (ع) با کیفیت HD
 • ya zahra 135 در استاد صمدی آملی-830 جلسه درس معرفت نفس
 • اصغر در تاریخ تطبیقی اسلام - استاد مهدی طائب - 51 جلسه
 • علی خرسند در دانلود سریال امام علی (ع) با کیفیت HD
 • دانلود فیلم در مجموعه شعرخوانی از مرحوم محمد رضا آقاسی
 • .

  http://up.upinja.com/nrrg5.jpg http://mahanserver.ir/ads/120x240.gif

  http://www.goums.ac.ir/files/deputy_stu/54654.jpg

   

   

  ترتیل قرآن کریم، عادل مسلّم (روایت حفص عن عاصم) / سوره فاتحه ۰۰:۰۰:۳۸
  ترتیل قرآن کریم، عادل مسلّم (روایت حفص عن عاصم) / سوره بقره ۰۱:۵۸:۴۱
  ترتیل قرآن کریم، عادل مسلّم (روایت حفص عن عاصم) / سوره آل عمران ۰۱:۱۱:۵۰
  ترتیل قرآن کریم، عادل مسلّم (روایت حفص عن عاصم) / سوره نساء ۰۱:۱۶:۲۵
  ترتیل قرآن کریم، عادل مسلّم (روایت حفص عن عاصم) / سوره مائده ۰۰:۵۴:۳۲
  ترتیل قرآن کریم، عادل مسلّم (روایت حفص عن عاصم) / سوره انعام ۰۱:۰۵:۴۸
  ترتیل قرآن کریم، عادل مسلّم (روایت حفص عن عاصم) / سوره اعراف ۰۱:۰۹:۲۳
  ترتیل قرآن کریم، عادل مسلّم (روایت حفص عن عاصم) / سوره انفال ۰۰:۲۴:۳۷
  ترتیل قرآن کریم، عادل مسلّم (روایت حفص عن عاصم) / سوره توبه ۰۰:۴۲:۵۷
  ترتیل قرآن کریم، عادل مسلّم (روایت حفص عن عاصم) / سوره یونس ۰۰:۳۲:۳۳
  ترتیل قرآن کریم، عادل مسلّم (روایت حفص عن عاصم) / سوره هود ۰۰:۳۹:۲۲
  ترتیل قرآن کریم، عادل مسلّم (روایت حفص عن عاصم) / سوره یوسف ۰۰:۳۶:۲۴
  ترتیل قرآن کریم، عادل مسلّم (روایت حفص عن عاصم) / سوره رعد ۰۰:۱۶:۴۰
  ترتیل قرآن کریم، عادل مسلّم (روایت حفص عن عاصم) / سوره ابراهیم ۰۰:۱۸:۳۷
  ترتیل قرآن کریم، عادل مسلّم (روایت حفص عن عاصم) / سوره حجر ۰۰:۱۳:۰۵
  ترتیل قرآن کریم، عادل مسلّم (روایت حفص عن عاصم) / سوره نحل ۰۰:۴۲:۲۵
  ترتیل قرآن کریم، عادل مسلّم (روایت حفص عن عاصم) / سوره اسراء ۰۰:۲۹:۵۹
  ترتیل قرآن کریم، عادل مسلّم (روایت حفص عن عاصم) / سوره کهف ۰۰:۲۸:۵۶
  ترتیل قرآن کریم، عادل مسلّم (روایت حفص عن عاصم) / سوره مریم ۰۰:۱۹:۰۰
  ترتیل قرآن کریم، عادل مسلّم (روایت حفص عن عاصم) / سوره طه ۰۰:۲۷:۰۴
  ترتیل قرآن کریم، عادل مسلّم (روایت حفص عن عاصم) / سوره انبیاء ۰۰:۲۴:۵۲
  ترتیل قرآن کریم، عادل مسلّم (روایت حفص عن عاصم) / سوره حجّ ۰۰:۲۲:۰۶
  ترتیل قرآن کریم، عادل مسلّم (روایت حفص عن عاصم) / سوره مومنون ۰۰:۲۱:۱۳
  ترتیل قرآن کریم، عادل مسلّم (روایت حفص عن عاصم) / سوره نور ۰۰:۲۵:۳۵
  ترتیل قرآن کریم، عادل مسلّم (روایت حفص عن عاصم) / سوره فرقان ۰۰:۱۴:۴۸
  ترتیل قرآن کریم، عادل مسلّم (روایت حفص عن عاصم) / سوره شعراء ۰۰:۲۹:۲۱
  ترتیل قرآن کریم، عادل مسلّم (روایت حفص عن عاصم) / سوره نمل ۰۰:۲۲:۱۴
  ترتیل قرآن کریم، عادل مسلّم (روایت حفص عن عاصم) / سوره قصص ۰۰:۲۸:۴۵
  ترتیل قرآن کریم، عادل مسلّم (روایت حفص عن عاصم) / سوره عنکبوت ۰۰:۲۰:۰۱
  ترتیل قرآن کریم، عادل مسلّم (روایت حفص عن عاصم) / سوره روم ۰۰:۱۶:۳۹
  ترتیل قرآن کریم، عادل مسلّم (روایت حفص عن عاصم) / سوره لقمان ۰۰:۱۱:۱۳
  ترتیل قرآن کریم، عادل مسلّم (روایت حفص عن عاصم) / سوره سجده ۰۰:۰۸:۳۹
  ترتیل قرآن کریم، عادل مسلّم (روایت حفص عن عاصم) / سوره احزاب ۰۰:۲۶:۴۷
  ترتیل قرآن کریم، عادل مسلّم (روایت حفص عن عاصم) / سوره سبأ ۰۰:۱۶:۴۴
  ترتیل قرآن کریم، عادل مسلّم (روایت حفص عن عاصم) / سوره فاطر ۰۰:۱۷:۰۷
  ترتیل قرآن کریم، عادل مسلّم (روایت حفص عن عاصم) / سوره یس ۰۰:۱۶:۲۲
  ترتیل قرآن کریم، عادل مسلّم (روایت حفص عن عاصم) / سوره صافات ۰۰:۱۹:۴۳
  ترتیل قرآن کریم، عادل مسلّم (روایت حفص عن عاصم) / سوره ص ۰۰:۱۶:۰۸
  ترتیل قرآن کریم، عادل مسلّم (روایت حفص عن عاصم) / سوره زمر ۰۰:۲۳:۰۲
  ترتیل قرآن کریم، عادل مسلّم (روایت حفص عن عاصم) / سوره غافر ۰۰:۲۲:۱۷
  ترتیل قرآن کریم، عادل مسلّم (روایت حفص عن عاصم) / سوره فصّلت ۰۰:۱۴:۲۹
  ترتیل قرآن کریم، عادل مسلّم (روایت حفص عن عاصم) / سوره شوری ۰۰:۱۶:۳۸
  ترتیل قرآن کریم، عادل مسلّم (روایت حفص عن عاصم) / سوره زخرف ۰۰:۱۶:۱۵
  ترتیل قرآن کریم، عادل مسلّم (روایت حفص عن عاصم) / سوره دخان ۰۰:۰۸:۲۸
  ترتیل قرآن کریم، عادل مسلّم (روایت حفص عن عاصم) / سوره جاثیه ۰۰:۰۹:۴۳
  ترتیل قرآن کریم، عادل مسلّم (روایت حفص عن عاصم) / سوره احقاف ۰۰:۱۱:۴۳
  ترتیل قرآن کریم، عادل مسلّم (روایت حفص عن عاصم) / سوره محمّد صلوات اللّه علیه و آله ۰۰:۰۹:۴۴
  ترتیل قرآن کریم، عادل مسلّم (روایت حفص عن عاصم) / سوره فتح ۰۰:۱۰:۳۱
  ترتیل قرآن کریم، عادل مسلّم (روایت حفص عن عاصم) / سوره حجرات ۰۰:۰۶:۲۷
  ترتیل قرآن کریم، عادل مسلّم (روایت حفص عن عاصم) / سوره ق ۰۰:۰۸:۴۸
  ترتیل قرآن کریم، عادل مسلّم (روایت حفص عن عاصم) / سوره ذاریات ۰۰:۰۸:۱۰
  ترتیل قرآن کریم، عادل مسلّم (روایت حفص عن عاصم) / سوره طور ۰۰:۰۷:۱۸
  ترتیل قرآن کریم، عادل مسلّم (روایت حفص عن عاصم) / سوره نجم ۰۰:۰۶:۱۸
  ترتیل قرآن کریم، عادل مسلّم (روایت حفص عن عاصم) / سوره قمر ۰۰:۰۷:۰۸
  ترتیل قرآن کریم، عادل مسلّم (روایت حفص عن عاصم) / سوره الرحمن ۰۰:۰۹:۵۹
  ترتیل قرآن کریم، عادل مسلّم (روایت حفص عن عاصم) / سوره واقعه ۰۰:۰۹:۲۵
  ترتیل قرآن کریم، عادل مسلّم (روایت حفص عن عاصم) / سوره حدید ۰۰:۱۱:۰۳
  ترتیل قرآن کریم، عادل مسلّم (روایت حفص عن عاصم) / سوره مجادله ۰۰:۰۹:۵۱
  ترتیل قرآن کریم، عادل مسلّم (روایت حفص عن عاصم) / سوره حشر ۰۰:۰۷:۲۳
  ترتیل قرآن کریم، عادل مسلّم (روایت حفص عن عاصم) / سوره ممتحنه ۰۰:۰۶:۲۹
  ترتیل قرآن کریم، عادل مسلّم (روایت حفص عن عاصم) / سوره صفّ ۰۰:۰۳:۴۴
  ترتیل قرآن کریم، عادل مسلّم (روایت حفص عن عاصم) / سوره جمعه ۰۰:۰۳:۰۰
  ترتیل قرآن کریم، عادل مسلّم (روایت حفص عن عاصم) / سوره منافقون ۰۰:۰۳:۲۷
  ترتیل قرآن کریم، عادل مسلّم (روایت حفص عن عاصم) / سوره تغابن ۰۰:۰۴:۲۸
  ترتیل قرآن کریم، عادل مسلّم (روایت حفص عن عاصم) / سوره طلاق ۰۰:۰۵:۱۶
  ترتیل قرآن کریم، عادل مسلّم (روایت حفص عن عاصم) / سوره تحریم ۰۰:۰۴:۵۸
  ترتیل قرآن کریم، عادل مسلّم (روایت حفص عن عاصم) / سوره ملک ۰۰:۰۵:۵۰
  ترتیل قرآن کریم، عادل مسلّم (روایت حفص عن عاصم) / سوره قلم ۰۰:۰۶:۳۳
  ترتیل قرآن کریم، عادل مسلّم (روایت حفص عن عاصم) / سوره حاقه ۰۰:۰۶:۰۵
  ترتیل قرآن کریم، عادل مسلّم (روایت حفص عن عاصم) / سوره معارج ۰۰:۰۴:۵۳
  ترتیل قرآن کریم، عادل مسلّم (روایت حفص عن عاصم) / سوره نوح ۰۰:۰۴:۲۲
  ترتیل قرآن کریم، عادل مسلّم (روایت حفص عن عاصم) / سوره جنّ ۰۰:۰۴:۵۲
  ترتیل قرآن کریم، عادل مسلّم (روایت حفص عن عاصم) / سوره مزّمّل ۰۰:۰۴:۱۷
  ترتیل قرآن کریم، عادل مسلّم (روایت حفص عن عاصم) / سوره مدّثّر ۰۰:۰۵:۲۵
  ترتیل قرآن کریم، عادل مسلّم (روایت حفص عن عاصم) / سوره قیامه ۰۰:۰۳:۲۶
  ترتیل قرآن کریم، عادل مسلّم (روایت حفص عن عاصم) / سوره انسان ۰۰:۰۴:۳۷
  ترتیل قرآن کریم، عادل مسلّم (روایت حفص عن عاصم) / سوره مرسلات ۰۰:۰۴:۱۰
  ترتیل قرآن کریم، عادل مسلّم (روایت حفص عن عاصم) / سوره نازعات ۰۰:۰۳:۵۳
  ترتیل قرآن کریم، عادل مسلّم (روایت حفص عن عاصم) / سوره عبس ۰۰:۰۳:۲۸
  ترتیل قرآن کریم، عادل مسلّم (روایت حفص عن عاصم) / سوره تکویر ۰۰:۰۲:۳۰
  ترتیل قرآن کریم، عادل مسلّم (روایت حفص عن عاصم) / سوره انفطار ۰۰:۰۲:۰۰
  ترتیل قرآن کریم، عادل مسلّم (روایت حفص عن عاصم) / سوره مطفّفین ۰۰:۰۴:۳۵
  ترتیل قرآن کریم، عادل مسلّم (روایت حفص عن عاصم) / سوره انشقاق ۰۰:۰۲:۳۳
  ترتیل قرآن کریم، عادل مسلّم (روایت حفص عن عاصم) / سوره بروج ۰۰:۰۲:۳۸
  ترتیل قرآن کریم، عادل مسلّم (روایت حفص عن عاصم) / سوره طارق ۰۰:۰۱:۳۴
  ترتیل قرآن کریم، عادل مسلّم (روایت حفص عن عاصم) / سوره اعلی ۰۰:۰۱:۳۷
  ترتیل قرآن کریم، عادل مسلّم (روایت حفص عن عاصم) / سوره غاشیه ۰۰:۰۱:۵۲
  ترتیل قرآن کریم، عادل مسلّم (روایت حفص عن عاصم) / سوره فجر ۰۰:۰۲:۵۹
  ترتیل قرآن کریم، عادل مسلّم (روایت حفص عن عاصم) / سوره بلد ۰۰:۰۱:۴۱
  ترتیل قرآن کریم، عادل مسلّم (روایت حفص عن عاصم) / سوره شمس ۰۰:۰۱:۱۳
  ترتیل قرآن کریم، عادل مسلّم (روایت حفص عن عاصم) / سوره لیل ۰۰:۰۱:۳۳
  ترتیل قرآن کریم، عادل مسلّم (روایت حفص عن عاصم) / سوره ضحی ۰۰:۰۰:۵۸
  ترتیل قرآن کریم، عادل مسلّم (روایت حفص عن عاصم) / سوره انشراح ۰۰:۰۰:۳۵
  ترتیل قرآن کریم، عادل مسلّم (روایت حفص عن عاصم) / سوره تین ۰۰:۰۰:۴۶
  ترتیل قرآن کریم، عادل مسلّم (روایت حفص عن عاصم) / سوره علق ۰۰:۰۱:۲۵
  ترتیل قرآن کریم، عادل مسلّم (روایت حفص عن عاصم) / سوره قدر ۰۰:۰۰:۳۷
  ترتیل قرآن کریم، عادل مسلّم (روایت حفص عن عاصم) / سوره بیّنه ۰۰:۰۱:۴۲
  ترتیل قرآن کریم، عادل مسلّم (روایت حفص عن عاصم) / سوره زلزله ۰۰:۰۰:۴۸
  ترتیل قرآن کریم، عادل مسلّم (روایت حفص عن عاصم) / سوره عادیات ۰۰:۰۰:۵۷
  ترتیل قرآن کریم، عادل مسلّم (روایت حفص عن عاصم) / سوره قارعه ۰۰:۰۰:۴۶
  ترتیل قرآن کریم، عادل مسلّم (روایت حفص عن عاصم) / سوره تکاثر ۰۰:۰۰:۴۲
  ترتیل قرآن کریم، عادل مسلّم (روایت حفص عن عاصم) / سوره عصر ۰۰:۰۰:۱۸
  ترتیل قرآن کریم، عادل مسلّم (روایت حفص عن عاصم) / سوره همزه ۰۰:۰۰:۳۹
  ترتیل قرآن کریم، عادل مسلّم (روایت حفص عن عاصم) / سوره فیل ۰۰:۰۰:۳۷
  ترتیل قرآن کریم، عادل مسلّم (روایت حفص عن عاصم) / سوره قریش ۰۰:۰۰:۳۳
  ترتیل قرآن کریم، عادل مسلّم (روایت حفص عن عاصم) / سوره ماعون ۰۰:۰۰:۴۱
  ترتیل قرآن کریم، عادل مسلّم (روایت حفص عن عاصم) / سوره کوثر ۰۰:۰۰:۱۷
  ترتیل قرآن کریم، عادل مسلّم (روایت حفص عن عاصم) / سوره کافرون ۰۰:۰۰:۳۶
  ترتیل قرآن کریم، عادل مسلّم (روایت حفص عن عاصم) / سوره نصر ۰۰:۰۰:۲۵
  ترتیل قرآن کریم، عادل مسلّم (روایت حفص عن عاصم) / سوره مسد ۰۰:۰۰:۳۲
  ترتیل قرآن کریم، عادل مسلّم (روایت حفص عن عاصم) / سوره اخلاص ۰۰:۰۰:۱۸
  ترتیل قرآن کریم، عادل مسلّم (روایت حفص عن عاصم) / سوره فلق ۰۰:۰۰:۲۶
  ترتیل قرآن کریم، عادل مسلّم (روایت حفص عن عاصم) / سوره ناس ۰۰:۰۰:۳۶

  مطالب مشابه

  1209 بازدید ۳ نظر »

  ارسال نظر

  آموزش دانلود از سایت

  http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

  1. محمد گفت:

   عکسی که گذاشتین یا بردارین یا عوضش کنین

   این عکس یه بازیگر مرده که فیلم خیلی بدی بازی کرده

   در انتخاب عکس ها بیشتر دقت کنین!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!۱

   [پاسخ]

   ya zahra 110 پاسخ در تاريخ شهریور ۲۶ام, ۱۳۹۳ ۱۰:۱۰:

   سلام عکس خودشه که نمیتونم عکس یکی دیگه رو بزارم

   [پاسخ]

  2. محمد گفت:

   هر جور میدونید از ما گفتن بود…

   آبرو سایت خودتون میره…

   اونم سایت قرآنی!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

   یعنی دیگه ازش عکس توی اینترنت نیست!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

   [پاسخ]

  دسته بندی