دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا
هاست آزنا هاست خرید هاست خرید هاست لینوکس خرید هاست دایرکت ادمین ایران خرید هاست ارزان هاست ارزان آزنا هاست

جستجو

کانال تلگرام

کانال تلگرام زهرا مدیا

آخرین نظرات

هم‌سنگران

http://abatorab.ir/asset/image/logo.png http://up.yargomnam.ir/view/1000671/banner-yargomnam240-new.gif http://dl.tazyekal.ir/admin/baner240-120.jpg http://havayeharam.ir/wp-content/uploads/2015/08/folder.jpg

http://www.zahra-media.ir/wp-content/uploads/2013/04/0d55bf98-4f9c-4d21-ae4f-997e57b641e61.jpg  تلاوت های عبدالله مطرود 0d55bf98 4f9c 4d21 ae4f 997e57b641e61

 

 

تلاوت های عبدالله مطرود musicdl178 سوره ی مبارکه حمد ۱:۱۴
تلاوت های عبدالله مطرود musicdl178 سوره ی مبارکه بقره ۲:۱۸:۴۲
تلاوت های عبدالله مطرود musicdl178 سوره ی مبارکه آل عمران ۱:۲۰:۴۲
تلاوت های عبدالله مطرود musicdl178 سوره ی مبارکه نساء ۱:۳۱:۱۵
تلاوت های عبدالله مطرود musicdl178 سوره ی مبارکه مائده ۱:۰۳:۵۴
تلاوت های عبدالله مطرود musicdl178 سوره ی مبارکه انعام ۱:۰۷:۲۰
تلاوت های عبدالله مطرود musicdl178 سوره ی مبارکه اعراف ۱:۱۷:۵۱
تلاوت های عبدالله مطرود musicdl178 سوره ی مبارکه انفال ۲۷:۲۰
تلاوت های عبدالله مطرود musicdl178 سوره ی مبارکه توبه ۵۸:۳۹
تلاوت های عبدالله مطرود musicdl178 سوره ی مبارکه یونس ۳۹:۵۳
تلاوت های عبدالله مطرود musicdl178 سوره ی مبارکه هود ۴۳:۴۴
تلاوت های عبدالله مطرود musicdl178 سوره ی مبارکه یوسف ۳۸:۴۳
تلاوت های عبدالله مطرود musicdl178 سوره ی مبارکه رعد ۱۷:۵۲
تلاوت های عبدالله مطرود musicdl178 سوره ی مبارکه ابراهیم ۱۹:۱۵
تلاوت های عبدالله مطرود musicdl178 سوره ی مبارکه حجر ۱۴:۵۲
تلاوت های عبدالله مطرود musicdl178 سوره ی مبارکه نحل ۴۰:۱۰
تلاوت های عبدالله مطرود musicdl178 سوره ی مبارکه اسراء ۳۲:۳۳
تلاوت های عبدالله مطرود musicdl178 سوره ی مبارکه کهف ۱۹:۲۵
تلاوت های عبدالله مطرود musicdl178 سوره ی مبارکه مریم ۱۹:۵۷
تلاوت های عبدالله مطرود musicdl178 سوره ی مبارکه طه ۲۷:۱۱
تلاوت های عبدالله مطرود musicdl178 سوره ی مبارکه انبیاء ۲۵:۵۹
تلاوت های عبدالله مطرود musicdl178 سوره ی مبارکه حج ۲۶:۳۲
تلاوت های عبدالله مطرود musicdl178 سوره ی مبارکه مؤمنون ۲۲:۵۵
تلاوت های عبدالله مطرود musicdl178 سوره ی مبارکه نور ۲۹:۲۰
تلاوت های عبدالله مطرود musicdl178 سوره ی مبارکه فرقان ۱۸:۵۱
تلاوت های عبدالله مطرود musicdl178 سوره ی مبارکه شعراء ۲۷:۴۰
تلاوت های عبدالله مطرود musicdl178 سوره ی مبارکه نمل ۲۵:۲۶
تلاوت های عبدالله مطرود musicdl178 سوره ی مبارکه قصص ۳۰:۰۷
تلاوت های عبدالله مطرود musicdl178 سوره ی مبارکه عنکبوت ۲۱:۰۱
تلاوت های عبدالله مطرود musicdl178 سوره ی مبارکه روم ۱۷:۰۴
تلاوت های عبدالله مطرود musicdl178 سوره ی مبارکه لقمان ۱۱:۵۰
تلاوت های عبدالله مطرود musicdl178 سوره ی مبارکه سجده ۸:۱۶
تلاوت های عبدالله مطرود musicdl178 سوره ی مبارکه احزاب ۳۰:۲۲
تلاوت های عبدالله مطرود musicdl178 سوره ی مبارکه سبأ ۱۸:۴۰
تلاوت های عبدالله مطرود musicdl178 سوره ی مبارکه فاطر ۱۷:۴۱
تلاوت های عبدالله مطرود musicdl178 سوره ی مبارکه یس ۱۴:۵۵
تلاوت های عبدالله مطرود musicdl178 سوره ی مبارکه صافات ۲۰:۳۷
تلاوت های عبدالله مطرود musicdl178 سوره ی مبارکه ص ۱۵:۱۸
تلاوت های عبدالله مطرود musicdl178 سوره ی مبارکه زمر ۲۵:۵۷
تلاوت های عبدالله مطرود musicdl178 سوره ی مبارکه غافر ۲۵:۲۸
تلاوت های عبدالله مطرود musicdl178 سوره ی مبارکه فصلت ۱۷:۴۴
تلاوت های عبدالله مطرود musicdl178 سوره ی مبارکه شوری ۱۸:۲۹
تلاوت های عبدالله مطرود musicdl178 سوره ی مبارکه زخرف ۱۹:۳۸
تلاوت های عبدالله مطرود musicdl178 سوره ی مبارکه دخان ۸:۰۸
تلاوت های عبدالله مطرود musicdl178 سوره ی مبارکه جاثیه ۱۱:۰۲
تلاوت های عبدالله مطرود musicdl178 سوره ی مبارکه احقاف ۱۳:۵۷
تلاوت های عبدالله مطرود musicdl178 سوره ی مبارکه محمد ۱۱:۳۹
تلاوت های عبدالله مطرود musicdl178 سوره ی مبارکه فتح ۱۰:۴۹
تلاوت های عبدالله مطرود musicdl178 سوره ی مبارکه حجرات ۷:۳۵
تلاوت های عبدالله مطرود musicdl178 سوره ی مبارکه ق ۸:۳۸
تلاوت های عبدالله مطرود musicdl178 سوره ی مبارکه ذاریات ۷:۳۱
تلاوت های عبدالله مطرود musicdl178 سوره ی مبارکه طور ۶:۵۰
تلاوت های عبدالله مطرود musicdl178 سوره ی مبارکه نجم ۷:۳۷
تلاوت های عبدالله مطرود musicdl178 سوره ی مبارکه قمر ۸:۰۶
تلاوت های عبدالله مطرود musicdl178 سوره ی مبارکه الرحمن ۹:۲۸
تلاوت های عبدالله مطرود musicdl178 سوره ی مبارکه واقعه ۹:۵۵
تلاوت های عبدالله مطرود musicdl178 سوره ی مبارکه حدید ۱۲:۳۴
تلاوت های عبدالله مطرود musicdl178 سوره ی مبارکه مجادله ۹:۵۲
تلاوت های عبدالله مطرود musicdl178 سوره ی مبارکه حشر ۱۰:۴۳
تلاوت های عبدالله مطرود musicdl178 سوره ی مبارکه ممتحنه ۸:۱۳
تلاوت های عبدالله مطرود musicdl178 سوره ی مبارکه صف ۴:۳۹
تلاوت های عبدالله مطرود musicdl178 سوره ی مبارکه جمعه ۳:۴۱
تلاوت های عبدالله مطرود musicdl178 سوره ی مبارکه منافقون ۴:۱۰
تلاوت های عبدالله مطرود musicdl178 سوره ی مبارکه تغابن ۵:۱۵
تلاوت های عبدالله مطرود musicdl178 سوره ی مبارکه طلاق ۶:۰۸
تلاوت های عبدالله مطرود musicdl178 سوره ی مبارکه تحریم ۶:۰۰
تلاوت های عبدالله مطرود musicdl178 سوره ی مبارکه ملک ۷:۰۲
تلاوت های عبدالله مطرود musicdl178 سوره ی مبارکه قلم ۶:۳۱
تلاوت های عبدالله مطرود musicdl178 سوره ی مبارکه حاقه ۶:۳۰
تلاوت های عبدالله مطرود musicdl178 سوره ی مبارکه معارج ۴:۴۰
تلاوت های عبدالله مطرود musicdl178 سوره ی مبارکه نوح ۵:۲۵
تلاوت های عبدالله مطرود musicdl178 سوره ی مبارکه جن ۶:۳۳
تلاوت های عبدالله مطرود musicdl178 سوره ی مبارکه مزمل ۴:۳۰
تلاوت های عبدالله مطرود musicdl178 سوره ی مبارکه مدثر ۶:۱۷
تلاوت های عبدالله مطرود musicdl178 سوره ی مبارکه قیامه ۴:۲۵
تلاوت های عبدالله مطرود musicdl178 سوره ی مبارکه انسان ۶:۰۷
تلاوت های عبدالله مطرود musicdl178 سوره ی مبارکه مرسلات ۵:۱۰
تلاوت های عبدالله مطرود musicdl178 سوره ی مبارکه نبأ ۴:۴۲
تلاوت های عبدالله مطرود musicdl178 سوره ی مبارکه نازعات ۴:۲۸
تلاوت های عبدالله مطرود musicdl178 سوره ی مبارکه عبس ۳:۲۵
تلاوت های عبدالله مطرود musicdl178 سوره ی مبارکه تکویر ۲:۳۷
تلاوت های عبدالله مطرود musicdl178 سوره ی مبارکه انفطار ۲:۰۰
تلاوت های عبدالله مطرود musicdl178 سوره ی مبارکه مطففین ۴:۰۲
تلاوت های عبدالله مطرود musicdl178 سوره ی مبارکه انشقاق ۲:۲۷
تلاوت های عبدالله مطرود musicdl178 سوره ی مبارکه بروج ۲:۳۰
تلاوت های عبدالله مطرود musicdl178 سوره ی مبارکه طارق ۱:۳۷
تلاوت های عبدالله مطرود musicdl178 سوره ی مبارکه اعلی ۱:۴۶
تلاوت های عبدالله مطرود musicdl178 سوره ی مبارکه غاشیه ۲:۱۷
تلاوت های عبدالله مطرود musicdl178 سوره ی مبارکه فجر ۳:۱۰
تلاوت های عبدالله مطرود musicdl178 سوره ی مبارکه بلد ۲:۰۰
تلاوت های عبدالله مطرود musicdl178 سوره ی مبارکه شمس ۱:۳۲
تلاوت های عبدالله مطرود musicdl178 سوره ی مبارکه لیل ۲:۱۰
تلاوت های عبدالله مطرود musicdl178 سوره ی مبارکه ضحی ۱:۱۱
تلاوت های عبدالله مطرود musicdl178 سوره ی مبارکه شرح ۰۰:۵۰
تلاوت های عبدالله مطرود musicdl178 سوره ی مبارکه تین ۱:۰۳
تلاوت های عبدالله مطرود musicdl178 سوره ی مبارکه علق ۱:۴۶
تلاوت های عبدالله مطرود musicdl178 سوره ی مبارکه قدر ۰۰:۵۲
تلاوت های عبدالله مطرود musicdl178 سوره ی مبارکه بینه ۱:۵۵
تلاوت های عبدالله مطرود musicdl178 سوره ی مبارکه زلزال ۱:۰۰
تلاوت های عبدالله مطرود musicdl178 سوره ی مبارکه عادیات ۱:۰۵
تلاوت های عبدالله مطرود musicdl178 سوره ی مبارکه قارعه ۱:۰۱
تلاوت های عبدالله مطرود musicdl178 سوره ی مبارکه تکاثر ۰۰:۵۳
تلاوت های عبدالله مطرود musicdl178 سوره ی مبارکه عصر ۰۰:۳۳
تلاوت های عبدالله مطرود musicdl178 سوره ی مبارکه همزه ۰۰:۵۸
تلاوت های عبدالله مطرود musicdl178 سوره ی مبارکه فیل ۰۰:۴۶
تلاوت های عبدالله مطرود musicdl178 سوره ی مبارکه قریش ۰۰:۴۳
تلاوت های عبدالله مطرود musicdl178 سوره ی مبارکه ماعون ۰۰:۵۰
تلاوت های عبدالله مطرود musicdl178 سوره ی مبارکه کوثر ۰۰:۳۰
تلاوت های عبدالله مطرود musicdl178 سوره ی مبارکه کافرون ۰۰:۴۶
تلاوت های عبدالله مطرود musicdl178 سوره ی مبارکه نصر ۰۰:۳۸
تلاوت های عبدالله مطرود musicdl178 سوره ی مبارکه مسد ۰۰:۴۴
تلاوت های عبدالله مطرود musicdl178 سوره ی مبارکه اخلاص ۰۰:۳۱
تلاوت های عبدالله مطرود musicdl178 سوره ی مبارکه فلق ۰۰:۴۰
تلاوت های عبدالله مطرود musicdl178 سوره ی مبارکه ناس ۰۰:۴۳
کانال تلگرام زهرامدیا
4493 بازدید ۱ نظر »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

بسم رب الشهدا والصدیقین

سلام

ضمن عرض تبریک ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و روز مادر و همچنین فرا رسیدن سال 96 خدمت شما عزیزان . من به دلیل مسافرت تا تاریخ 4 فروردین 96 نیستم و نمیتونم به نظرات جواب بدم . اگه خدا عمری داد برگشتم جواب میدم وگرنه حلالمون کنید .

دنیا به مثل بهر بشر مزرع کشت است

بی حب علی کشتن این مزرعه زشت است

بنوشته چنین بر در فردوس خداوند

هر کس که علی دوست بود اهل بهشت است

شیعه همه جا رهبر و مولاش علیست

دنیاش علی بوده و عقباش علیست

بی مهر علی زهد ابوذر همه هیچ

سلمان که محمدیست آقاش علیست

یا علی مدد

 

  1. Saeed گفت:

    باقیات صالحات ساختیتد. خداوند قبول کند.

دسته بندی