دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا

جستجو

آخرین نظرات

 • دانلود اهنگ در دانلود سریال بچه های بهشت با لینک مستقیم
 • عطر گرمی در تلاوت های محمد محمود طبلاوی
 • ya zahra 135 در کلیپ به درک واصل شدن حرمله(لعنت الله علیه) در سریال مختارنامه
 • دانلود موزیک در درباره ما
 • هیت موزیک در درباره ما
 • زهرا در موشن گرافیک "توتال"
 • لوازم لودر ولوو در سریال همه چیز آنجاست
 • مهاجرت به استرالیا در کلیپ به درک واصل شدن حرمله(لعنت الله علیه) در سریال مختارنامه
 • چاپ مقاله فوری در سعید حدادیان - روضه سوزناک حضرت رباب (س)
 • چاپ مقاله اسکوپوس در نماهنگ | نشانه ها - درباره راهیان نور
 • چاپ مقاله علمی پژوهشی در زنان عاشورائی
 • چاپ مقاله isc در زنان عاشورائی
 • چاپ مقاله isi در اعلانات سایت
 • ترجمه فیلم در مستند روایت اسرائیلی از ترور دانشمندان هسته ای ایران
 • ترجمه اوراق اداری در نرم افزار اندروید آرام دجله
 • ترجمه مقاله isi در نرم افزار کریم سفره احسان امام حسن (ع) برای کامپیوتر
 • ترجمه مقاله در بیش از 300 سخنرانی از استاد مهندس مهدي طيّب
 • ترجمه دانشگاهی در اعتراف دکترکیت مور به اعجاز علمی قرآن در زمینه جنین شناسی
 • http://www.zahra-media.ir/wp-content/uploads/2013/05/Abdolfattah11.jpg

  دانلود یکجا با کیفیت متوسط

  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره فاتحه ۰۰:۰۰:۳۵
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره بقره ۰۱:۴۴:۲۷
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره آل عمران ۰۰:۵۸:۴۱
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره نساء ۰۱:۰۲:۰۶
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره مائده ۰۰:۴۶:۰۹
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره انعام ۰۰:۴۹:۳۰
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره اعراف ۰۰:۵۷:۲۴
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره انفال ۰۰:۲۱:۳۵
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره توبه ۰۰:۴۱:۰۱
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره یونس ۰۰:۳۰:۴۳
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره هود ۰۰:۲۹:۲۲
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره یوسف ۰۰:۲۷:۴۶
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره رعد ۰۰:۱۴:۳۷
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره ابراهیم ۰۰:۱۴:۲۹
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره حجر ۰۰:۱۲:۱۶
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره نحل ۰۰:۳۲:۴۵
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره اسراء ۰۰:۲۸:۱۲
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره کهف ۰۰:۲۷:۴۷
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره مریم ۰۰:۱۷:۲۲
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره طه ۰۰:۲۱:۲۲
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره انبیاء ۰۰:۱۹:۴۸
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره حج ۰۰:۲۰:۳۹
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره مومنون ۰۰:۱۸:۵۰
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره نور ۰۰:۲۲:۳۲
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره فرقان ۰۰:۱۳:۳۹
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره شعراء ۰۰:۲۰:۰۴
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره نمل ۰۰:۱۸:۱۸
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره قصص ۰۰:۲۵:۲۵
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره عنکبوت ۰۰:۱۷:۳۴
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره روم ۰۰:۱۳:۵۴
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره لقمان ۰۰:۰۸:۵۷
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره سجده ۰۰:۰۶:۴۳
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره احزاب ۰۰:۲۲:۳۴
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره سبأ ۰۰:۱۴:۰۰
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره فاطر ۰۰:۱۴:۱۱
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره یس ۰۰:۱۲:۲۴
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره صافات ۰۰:۱۵:۲۲
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره ص ۰۰:۱۲:۱۸
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره زمر ۰۰:۱۸:۳۲
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره غافر ۰۰:۱۹:۰۱
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره فصّلت ۰۰:۱۲:۳۹
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره شوری ۰۰:۱۳:۲۳
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره زخرف ۰۰:۱۴:۰۲
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره دخان ۰۰:۰۶:۲۱
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره جاثیه ۰۰:۰۸:۳۰
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره احقاف ۰۰:۱۰:۱۱
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره محمّد صلوات اللّه علیه و آله ۰۰:۰۹:۳۶
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره فتح ۰۰:۰۹:۱۸
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره حجرات ۰۰:۰۴:۵۴
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره ق ۰۰:۱۲:۳۰
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره ذاریات ۰۰:۰۶:۱۳
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره طور ۰۰:۰۵:۵۰
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره نجم ۰۰:۰۶:۰۳
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره قمر ۰۰:۰۶:۰۲
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره الرحمن ۰۰:۰۸:۱۷
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره واقعه ۰۰:۰۸:۰۰
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره حدید ۰۰:۱۰:۳۸
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره مجادله ۰۰:۰۷:۳۰
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره حشر ۰۰:۰۷:۲۲
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره ممتحنه ۰۰:۰۵:۲۸
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره صفّ ۰۰:۰۳:۴۴
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره جمعه ۰۰:۰۲:۴۴
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره منافقون ۰۰:۰۲:۵۸
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره تغابن ۰۰:۰۳:۵۷
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره طلاق ۰۰:۰۴:۳۴
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره تحریم ۰۰:۰۴:۲۸
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره ملک ۰۰:۰۵:۱۰
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره قلم ۰۰:۰۴:۵۸
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره حاقّه ۰۰:۰۴:۲۰
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره معارج ۰۰:۰۳:۳۳
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره نوح ۰۰:۰۳:۲۳
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره جنّ ۰۰:۰۳:۵۶
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره مزّمّل ۰۰:۰۳:۰۲
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره مدّثّر ۰۰:۰۳:۵۲
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره قیامه ۰۰:۰۲:۴۳
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره انسان ۰۰:۰۴:۱۶
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره مرسلات ۰۰:۰۳:۴۰
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره نبأ ۰۰:۰۳:۰۳
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره نازعات ۰۰:۰۲:۵۸
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره عبس ۰۰:۰۲:۲۷
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره تکویر ۰۰:۰۱:۴۰
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره انفطار ۰۰:۰۴:۱۰
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره مطفّفین ۰۰:۰۲:۵۲
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره انشقاق ۰۰:۰۱:۴۴
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره بروج ۰۰:۰۱:۴۷
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره طارق ۰۰:۰۱:۰۴
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره اعلی ۰۰:۰۱:۰۸
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره غاشیه ۰۰:۰۱:۳۱
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره فجر ۰۰:۰۲:۱۹
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره بلد ۰۰:۰۱:۱۹
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره شمس ۰۰:۰۰:۵۸
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره لیل ۰۰:۰۱:۱۷
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره ضحی ۰۰:۰۰:۴۵
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره انشراح ۰۰:۰۰:۲۸
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره تین ۰۰:۰۰:۳۷
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره علق ۰۰:۰۱:۰۹
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره بیّنه ۰۰:۰۱:۳۲
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره زلزال ۰۰:۰۰:۳۹
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره عادیات ۰۰:۰۰:۴۱
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره قارعه ۰۰:۰۰:۴۰
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره تکاثر ۰۰:۰۰:۳۳
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره عصر ۰۰:۰۰:۱۹
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره همزه ۰۰:۰۰:۳۶
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره فیل ۰۰:۰۰:۲۸
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره قریش ۰۰:۰۰:۲۴
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره ماعون ۰۰:۰۰:۳۱چ
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره کوثر ۰۰:۰۰:۱۵
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره کافرون ۰۰:۰۰:۲۶
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره نصر ۰۰:۰۰:۲۳
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره مسد ۰۰:۰۰:۲۵
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره اخلاص ۰۰:۰۰:۱۵
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره فلق ۰۰:۰۰:۲۲
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره ناس ۰۰:۰۰:۲۷

  مطالب مشابه

  1257 بازدید نظر: »

  ارسال نظر

  آموزش دانلود از سایت

  http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

  فروشگاه سایت

  دسته بندی

  امارگیر سایت