دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا

جستجو

.

آخرین نظرات

 • طراحی سایت در فیلم سینمایی فیلادلفی
 • ترکمن دشت در 110 کلیپ وسخنرانی از آیت الله محمدعلی جاودان
 • طراحی لوگو در تبریز در سریال مختار نامه با کیفیت بالا
 • طراحی لوگو در تبریز در سریال مختار نامه با کیفیت بالا
 • بورسیه تحصیلی در آموزش دانلود
 • اتوبار در آخرین تصاویر قبل از شهادت مهدی باکری
 • شریف بار در شعر خوانی های مصطفی صابر خراسانی
 • قیمت موزاییک گرانیتی در سخنرانی رئیس جمهور در مراسم افتتاح مجلس دهم
 • maktabestan در مجموعه مداحی و مناجات های علی فانی
 • مکتبستان در مجموعه مداحی و مناجات های علی فانی
 • سید کبیر حسینی در دکتر محمد علی انصاری- 1400 ساعت تفسیر صوتی قرآن
 • کنکور در درباره ما
 • سئو سایت در کرج در شعر خوانی های مصطفی صابر خراسانی
 • موزاییک حیاطی در کلیپ شیطان ناکام
 • قیمت موزاییک سیمانی در 40 مناجات قدیمی ازحمیدعلیمی
 • نیروکابل در واکنش دکتر عباسی به انتقال سفارت آمریکا به قدس
 • خرید آرد در آخرین تصاویر قبل از شهادت مهدی باکری
 • ترکمن دشت در آخرین تصاویر قبل از شهادت مهدی باکری
 • http://www.zahra-media.ir/wp-content/uploads/2013/05/Abdolfattah11.jpg

  دانلود یکجا با کیفیت متوسط

  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره فاتحه ۰۰:۰۰:۳۵
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره بقره ۰۱:۴۴:۲۷
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره آل عمران ۰۰:۵۸:۴۱
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره نساء ۰۱:۰۲:۰۶
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره مائده ۰۰:۴۶:۰۹
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره انعام ۰۰:۴۹:۳۰
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره اعراف ۰۰:۵۷:۲۴
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره انفال ۰۰:۲۱:۳۵
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره توبه ۰۰:۴۱:۰۱
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره یونس ۰۰:۳۰:۴۳
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره هود ۰۰:۲۹:۲۲
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره یوسف ۰۰:۲۷:۴۶
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره رعد ۰۰:۱۴:۳۷
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره ابراهیم ۰۰:۱۴:۲۹
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره حجر ۰۰:۱۲:۱۶
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره نحل ۰۰:۳۲:۴۵
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره اسراء ۰۰:۲۸:۱۲
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره کهف ۰۰:۲۷:۴۷
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره مریم ۰۰:۱۷:۲۲
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره طه ۰۰:۲۱:۲۲
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره انبیاء ۰۰:۱۹:۴۸
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره حج ۰۰:۲۰:۳۹
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره مومنون ۰۰:۱۸:۵۰
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره نور ۰۰:۲۲:۳۲
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره فرقان ۰۰:۱۳:۳۹
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره شعراء ۰۰:۲۰:۰۴
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره نمل ۰۰:۱۸:۱۸
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره قصص ۰۰:۲۵:۲۵
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره عنکبوت ۰۰:۱۷:۳۴
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره روم ۰۰:۱۳:۵۴
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره لقمان ۰۰:۰۸:۵۷
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره سجده ۰۰:۰۶:۴۳
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره احزاب ۰۰:۲۲:۳۴
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره سبأ ۰۰:۱۴:۰۰
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره فاطر ۰۰:۱۴:۱۱
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره یس ۰۰:۱۲:۲۴
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره صافات ۰۰:۱۵:۲۲
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره ص ۰۰:۱۲:۱۸
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره زمر ۰۰:۱۸:۳۲
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره غافر ۰۰:۱۹:۰۱
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره فصّلت ۰۰:۱۲:۳۹
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره شوری ۰۰:۱۳:۲۳
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره زخرف ۰۰:۱۴:۰۲
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره دخان ۰۰:۰۶:۲۱
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره جاثیه ۰۰:۰۸:۳۰
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره احقاف ۰۰:۱۰:۱۱
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره محمّد صلوات اللّه علیه و آله ۰۰:۰۹:۳۶
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره فتح ۰۰:۰۹:۱۸
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره حجرات ۰۰:۰۴:۵۴
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره ق ۰۰:۱۲:۳۰
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره ذاریات ۰۰:۰۶:۱۳
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره طور ۰۰:۰۵:۵۰
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره نجم ۰۰:۰۶:۰۳
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره قمر ۰۰:۰۶:۰۲
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره الرحمن ۰۰:۰۸:۱۷
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره واقعه ۰۰:۰۸:۰۰
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره حدید ۰۰:۱۰:۳۸
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره مجادله ۰۰:۰۷:۳۰
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره حشر ۰۰:۰۷:۲۲
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره ممتحنه ۰۰:۰۵:۲۸
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره صفّ ۰۰:۰۳:۴۴
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره جمعه ۰۰:۰۲:۴۴
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره منافقون ۰۰:۰۲:۵۸
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره تغابن ۰۰:۰۳:۵۷
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره طلاق ۰۰:۰۴:۳۴
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره تحریم ۰۰:۰۴:۲۸
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره ملک ۰۰:۰۵:۱۰
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره قلم ۰۰:۰۴:۵۸
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره حاقّه ۰۰:۰۴:۲۰
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره معارج ۰۰:۰۳:۳۳
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره نوح ۰۰:۰۳:۲۳
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره جنّ ۰۰:۰۳:۵۶
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره مزّمّل ۰۰:۰۳:۰۲
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره مدّثّر ۰۰:۰۳:۵۲
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره قیامه ۰۰:۰۲:۴۳
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره انسان ۰۰:۰۴:۱۶
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره مرسلات ۰۰:۰۳:۴۰
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره نبأ ۰۰:۰۳:۰۳
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره نازعات ۰۰:۰۲:۵۸
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره عبس ۰۰:۰۲:۲۷
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره تکویر ۰۰:۰۱:۴۰
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره انفطار ۰۰:۰۴:۱۰
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره مطفّفین ۰۰:۰۲:۵۲
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره انشقاق ۰۰:۰۱:۴۴
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره بروج ۰۰:۰۱:۴۷
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره طارق ۰۰:۰۱:۰۴
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره اعلی ۰۰:۰۱:۰۸
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره غاشیه ۰۰:۰۱:۳۱
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره فجر ۰۰:۰۲:۱۹
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره بلد ۰۰:۰۱:۱۹
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره شمس ۰۰:۰۰:۵۸
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره لیل ۰۰:۰۱:۱۷
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره ضحی ۰۰:۰۰:۴۵
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره انشراح ۰۰:۰۰:۲۸
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره تین ۰۰:۰۰:۳۷
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره علق ۰۰:۰۱:۰۹
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره بیّنه ۰۰:۰۱:۳۲
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره زلزال ۰۰:۰۰:۳۹
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره عادیات ۰۰:۰۰:۴۱
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره قارعه ۰۰:۰۰:۴۰
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره تکاثر ۰۰:۰۰:۳۳
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره عصر ۰۰:۰۰:۱۹
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره همزه ۰۰:۰۰:۳۶
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره فیل ۰۰:۰۰:۲۸
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره قریش ۰۰:۰۰:۲۴
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره ماعون ۰۰:۰۰:۳۱چ
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره کوثر ۰۰:۰۰:۱۵
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره کافرون ۰۰:۰۰:۲۶
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره نصر ۰۰:۰۰:۲۳
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره مسد ۰۰:۰۰:۲۵
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره اخلاص ۰۰:۰۰:۱۵
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره فلق ۰۰:۰۰:۲۲
  ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره ناس ۰۰:۰۰:۲۷

  مطالب مشابه

  1334 بازدید نظر: »

  ارسال نظر

  ّبسم الله الرحمن الرحیم

  علی یک شب به ذات خود سفر کرد

  شبی را با خدای خود سحر کرد

  اگر بینی خدایی میکند او

  کمال همنشین در او اثر کرد

  سلام

  با عرض معذرت تا روز 15 شهریور نیستم و نمیتونم به نظرات جواب بدم

  یا حسین

  آموزش دانلود از سایت

  http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

  فروشگاه سایت

  دسته بندی

  امارگیر سایت