دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا

جستجو

.

http://www.tamin.ir/content/files/dkashan_pr/79090.jpg
سوره نحل آیه ۹۲
۱:۲۹
سوره توبه آیه ۱۰۹
۱:۳۲
سوره یونس آیه ۲۴
۱:۳۰
سوره هود آیه ۲۴
۱:۲۹
سوره نور آیه ۴۰
۰۱:۰۸
سوره نور آیه ۳۹
۰۱:۳۱
سوره نور آیه ۳۵
۰۱:۲۷
سوره نحل آیه ۱۲
۰۱:۲۴
سوره نحل آیه ۷۶
۱:۲۹
سوره نحل آیه ۷۵
۰۱:۳۰
سوره ملک آیه ۲۲
۱:۲۹
سوره کهف آیه ۴۵
۱:۱۲
سوره کهف آیه ۴۲-۳۲
۱:۴۱
سوره فتح آیه ۲۹
۱:۴۱
سوره عنکبوت آیه ۴۱
۱:۳۴
سوره زمر آیه ۳۹
۱:۳۰
سوره روم آیه ۲۸
۱:۳۱
سوره رعد آیه ۱۴
۱:۲۵
سوره حشر آیه ۲۱
۱:۳۴
سوره حشر آیه ۱۶
۱:۳۵
سوره حدید آیه ۲۰
۱:۳۸
سوره حجرات آیه ۱۲
۱:۰۴
سوره حج آیه ۳۱
۱:۴۴
سوره جمعه آیه ۵
۱:۳۰
سوره تحریم آیه ۱۲-۱۱
۱:۳۷
سوره تحریم آیه ۱۰
۱:۳۹
سوره بقره آیه ۲۷۵
۱:۳۰
سوره بقره آیه ۲۲۶
۱:۳۲
سوره بقره آیه ۲۶۵
۱:۳۲
سوره بقره آیه ۲۶۴
۱:۳۱
سوره بقره آیه ۲۶۱
۰۱:۲۲
سوره بقره آیه ۷۴
۱:۳۵
سوره بقره آیه ۲۰-۱۶
۱:۲۷
سوره انعام آیه ۱۲۵
۰۱:۳۴
سوره انعام آیه ۱۲۲
۱:۴۹
سوره اعراف آیه ۱۷۶
۱:۳۵
سوره اعراف آیه ۵۸
۱:۲۶
سوره اعراف آیه ۴۰
۱:۳۳
سوره اسراء ، آیه ۲۹
۱:۳۷
سوره ابراهیم ، آیات ۲۶-۲۴
۰۱:۳۰
سوره ابراهیم ، آیه ۱۴
۰۱:۳۶

مطالب مشابه

687 بازدید ۱ نظر »

ارسال نظر

دسته بندی

امارگیر سایت