دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا
هاست آزنا هاست خرید هاست خرید هاست لینوکس خرید هاست دایرکت ادمین ایران خرید هاست ارزان هاست ارزان آزنا هاست

جستجو

کانال تلگرام

کانال تلگرام زهرا مدیا

آخرین نظرات

هم‌سنگران

http://abatorab.ir/asset/image/logo.png http://up.yargomnam.ir/view/1000671/banner-yargomnam240-new.gif http://dl.tazyekal.ir/admin/baner240-120.jpg http://havayeharam.ir/wp-content/uploads/2015/08/folder.jpg

http://www.zahra-media.ir/wp-content/uploads/2013/11/6237157231224209229154166662114417624138152.jpg  ترجمه صوتی قرآن کریم با صدای خانم بدین لو 6237157231224209229154166662114417624138152

ترجمه صوتی قرآن کریم با صدای خانم بدین لو musicdl856 ترجمه گویای فارسی سوره حمد ۰۰:۰۰:۳۰
ترجمه صوتی قرآن کریم با صدای خانم بدین لو musicdl856 ترجمه گویای فارسی سوره بقره ۰۱:۴۰:۳۳
ترجمه صوتی قرآن کریم با صدای خانم بدین لو musicdl856 ترجمه گویای فارسی سوره آل عمران ۰۱:۰۱:۱۸
ترجمه صوتی قرآن کریم با صدای خانم بدین لو musicdl856 ترجمه گویای فارسی سوره نساء ۰۱:۰۱:۳۹
ترجمه صوتی قرآن کریم با صدای خانم بدین لو musicdl856 ترجمه گویای فارسی سوره مائده ۰۰:۴۹:۰۲
ترجمه صوتی قرآن کریم با صدای خانم بدین لو musicdl856 ترجمه گویای فارسی سوره انعام ۰۰:۵۴:۵۸
ترجمه صوتی قرآن کریم با صدای خانم بدین لو musicdl856 ترجمه گویای فارسی سوره اعراف ۰۱:۰۱:۱۶
ترجمه صوتی قرآن کریم با صدای خانم بدین لو musicdl856 ترجمه گویای فارسی سوره انفال ۰۰:۲۳:۳۴
ترجمه صوتی قرآن کریم با صدای خانم بدین لو musicdl856 ترجمه گویای فارسی سوره توبه ۰۰:۴۳:۰۱
ترجمه صوتی قرآن کریم با صدای خانم بدین لو musicdl856 ترجمه گویای فارسی سوره یونس ۰۰:۳۰:۰۶
ترجمه صوتی قرآن کریم با صدای خانم بدین لو musicdl856 ترجمه گویای فارسی سوره هود ۰۰:۳۳:۰۵
ترجمه صوتی قرآن کریم با صدای خانم بدین لو musicdl856 ترجمه گویای فارسی سوره یوسف ۰۰:۲۹:۳۹
ترجمه صوتی قرآن کریم با صدای خانم بدین لو musicdl856 ترجمه گویای فارسی سوره رعد ۰۰:۱۴:۵۲
ترجمه صوتی قرآن کریم با صدای خانم بدین لو musicdl856 ترجمه گویای فارسی سوره ابراهیم ۰۰:۱۴:۲۴
ترجمه صوتی قرآن کریم با صدای خانم بدین لو musicdl856 ترجمه گویای فارسی سوره حجر ۰۰:۱۱:۳۰
ترجمه صوتی قرآن کریم با صدای خانم بدین لو musicdl856 ترجمه گویای فارسی سوره نحل ۰۰:۳۰:۱۴
ترجمه صوتی قرآن کریم با صدای خانم بدین لو musicdl856 ترجمه گویای فارسی سوره اسراء ۰۰:۲۶:۴۸
ترجمه صوتی قرآن کریم با صدای خانم بدین لو musicdl856 ترجمه گویای فارسی سوره کهف ۰۰:۲۸:۱۸
ترجمه صوتی قرآن کریم با صدای خانم بدین لو musicdl856 ترجمه گویای فارسی سوره مریم ۰۰:۱۶:۲۵
ترجمه صوتی قرآن کریم با صدای خانم بدین لو musicdl856 ترجمه گویای فارسی سوره طه ۰۰:۲۳:۰۰
ترجمه صوتی قرآن کریم با صدای خانم بدین لو musicdl856 ترجمه گویای فارسی سوره انبیاء ۰۰:۱۹:۲۰
ترجمه صوتی قرآن کریم با صدای خانم بدین لو musicdl856 ترجمه گویای فارسی سوره حج ۰۰:۲۱:۲۸
ترجمه صوتی قرآن کریم با صدای خانم بدین لو musicdl856 ترجمه گویای فارسی سوره مومنون ۰۰:۱۷:۴۱
ترجمه صوتی قرآن کریم با صدای خانم بدین لو musicdl856 ترجمه گویای فارسی سوره نور ۰۰:۲۰:۱۰
ترجمه صوتی قرآن کریم با صدای خانم بدین لو musicdl856 ترجمه گویای فارسی سوره فرقان ۰۰:۱۴:۰۷
ترجمه صوتی قرآن کریم با صدای خانم بدین لو musicdl856 ترجمه گویای فارسی سوره شعراء ۰۰:۲۱:۰۷
ترجمه صوتی قرآن کریم با صدای خانم بدین لو musicdl856 ترجمه گویای فارسی سوره نمل ۰۰:۱۸:۲۲
ترجمه صوتی قرآن کریم با صدای خانم بدین لو musicdl856 ترجمه گویای فارسی سوره قصص ۰۰:۲۲:۰۳
ترجمه صوتی قرآن کریم با صدای خانم بدین لو musicdl856 ترجمه گویای فارسی سوره عنکبوت ۰۰:۱۵:۱۶
ترجمه صوتی قرآن کریم با صدای خانم بدین لو musicdl856 ترجمه گویای فارسی سوره روم ۰۰:۱۲:۳۵
ترجمه صوتی قرآن کریم با صدای خانم بدین لو musicdl856 ترجمه گویای فارسی سوره لقمان ۰۰:۰۷:۵۰
ترجمه صوتی قرآن کریم با صدای خانم بدین لو musicdl856 ترجمه گویای فارسی سوره سجده ۰۰:۰۵:۳۷
ترجمه صوتی قرآن کریم با صدای خانم بدین لو musicdl856 ترجمه گویای فارسی سوره احزاب ۰۰:۱۹:۵۷
ترجمه صوتی قرآن کریم با صدای خانم بدین لو musicdl856 ترجمه گویای فارسی سوره سبأ ۰۰:۱۳:۵۵
ترجمه صوتی قرآن کریم با صدای خانم بدین لو musicdl856 ترجمه گویای فارسی سوره فاطر ۰۰:۱۱:۵۹
ترجمه صوتی قرآن کریم با صدای خانم بدین لو musicdl856 ترجمه گویای فارسی سوره یس ۰۰:۱۱:۵۶
ترجمه صوتی قرآن کریم با صدای خانم بدین لو musicdl856 ترجمه گویای فارسی سوره صافات ۰۰:۱۴:۵۸
ترجمه صوتی قرآن کریم با صدای خانم بدین لو musicdl856 ترجمه گویای فارسی سوره ص ۰۰:۱۲:۰۹
ترجمه صوتی قرآن کریم با صدای خانم بدین لو musicdl856 ترجمه گویای فارسی سوره زمر ۰۰:۱۸:۴۵
ترجمه صوتی قرآن کریم با صدای خانم بدین لو musicdl856 ترجمه گویای فارسی سوره غافر ۰۰:۲۰:۰۹
ترجمه صوتی قرآن کریم با صدای خانم بدین لو musicdl856 ترجمه گویای فارسی سوره فصّلت ۰۰:۱۲:۳۸
ترجمه صوتی قرآن کریم با صدای خانم بدین لو musicdl856 ترجمه گویای فارسی سوره شوری ۰۰:۱۲:۴۲
ترجمه صوتی قرآن کریم با صدای خانم بدین لو musicdl856 ترجمه گویای فارسی سوره زخرف ۰۰:۱۳:۱۸
ترجمه صوتی قرآن کریم با صدای خانم بدین لو musicdl856 ترجمه گویای فارسی سوره دخان ۰۰:۰۶:۰۸
ترجمه صوتی قرآن کریم با صدای خانم بدین لو musicdl856 ترجمه گویای فارسی سوره جاثیه ۰۰:۰۷:۵۶
ترجمه صوتی قرآن کریم با صدای خانم بدین لو musicdl856 ترجمه گویای فارسی سوره احقاف ۰۰:۱۰:۰۸
ترجمه صوتی قرآن کریم با صدای خانم بدین لو musicdl856 ترجمه گویای فارسی سوره محمّد (ص) ۰۰:۰۹:۲۹
ترجمه صوتی قرآن کریم با صدای خانم بدین لو musicdl856 ترجمه گویای فارسی سوره فتح ۰۰:۰۹:۰۶
ترجمه صوتی قرآن کریم با صدای خانم بدین لو musicdl856 ترجمه گویای فارسی سوره حجرات ۰۰:۰۵:۱۷
ترجمه صوتی قرآن کریم با صدای خانم بدین لو musicdl856 ترجمه گویای فارسی سوره ق ۰۰:۰۵:۳۶
ترجمه صوتی قرآن کریم با صدای خانم بدین لو musicdl856 ترجمه گویای فارسی سوره ذاریات ۰۰:۰۵:۵۷
ترجمه صوتی قرآن کریم با صدای خانم بدین لو musicdl856 ترجمه گویای فارسی سوره طور ۰۰:۰۵:۰۰
ترجمه صوتی قرآن کریم با صدای خانم بدین لو musicdl856 ترجمه گویای فارسی سوره نجم ۰۰:۰۵:۴۲
ترجمه صوتی قرآن کریم با صدای خانم بدین لو musicdl856 ترجمه گویای فارسی سوره قمر ۰۰:۰۵:۵۱
ترجمه صوتی قرآن کریم با صدای خانم بدین لو musicdl856 ترجمه گویای فارسی سوره الرحمن ۰۰:۰۵:۳۶
ترجمه صوتی قرآن کریم با صدای خانم بدین لو musicdl856 ترجمه گویای فارسی سوره واقعه ۰۰:۰۶:۰۰
ترجمه صوتی قرآن کریم با صدای خانم بدین لو musicdl856 ترجمه گویای فارسی سوره حدید ۰۰:۰۸:۴۷
ترجمه صوتی قرآن کریم با صدای خانم بدین لو musicdl856 ترجمه گویای فارسی سوره مجادله ۰۰:۰۷:۰۵
ترجمه صوتی قرآن کریم با صدای خانم بدین لو musicdl856 ترجمه گویای فارسی سوره حشر ۰۰:۰۶:۳۱
ترجمه صوتی قرآن کریم با صدای خانم بدین لو musicdl856 ترجمه گویای فارسی سوره ممتحنه ۰۰:۰۵:۱۳
ترجمه صوتی قرآن کریم با صدای خانم بدین لو musicdl856 ترجمه گویای فارسی سوره صف ۰۰:۰۳:۱۲
ترجمه صوتی قرآن کریم با صدای خانم بدین لو musicdl856 ترجمه گویای فارسی سوره جمعه ۰۰:۰۲:۳۰
ترجمه صوتی قرآن کریم با صدای خانم بدین لو musicdl856 ترجمه گویای فارسی سوره منافقون ۰۰:۰۲:۵۰
ترجمه صوتی قرآن کریم با صدای خانم بدین لو musicdl856 ترجمه گویای فارسی سوره تغابن ۰۰:۰۳:۴۶
ترجمه صوتی قرآن کریم با صدای خانم بدین لو musicdl856 ترجمه گویای فارسی سوره طلاق ۰۰:۰۴:۱۹
ترجمه صوتی قرآن کریم با صدای خانم بدین لو musicdl856 ترجمه گویای فارسی سوره تحریم ۰۰:۰۳:۴۸
ترجمه صوتی قرآن کریم با صدای خانم بدین لو musicdl856 ترجمه گویای فارسی سوره ملک ۰۰:۰۴:۴۳
ترجمه صوتی قرآن کریم با صدای خانم بدین لو musicdl856 ترجمه گویای فارسی سوره قلم ۰۰:۰۴:۳۱
ترجمه صوتی قرآن کریم با صدای خانم بدین لو musicdl856 ترجمه گویای فارسی سوره حاقه ۰۰:۰۳:۴۱
ترجمه صوتی قرآن کریم با صدای خانم بدین لو musicdl856 ترجمه گویای فارسی سوره معارج ۰۰:۰۳:۲۷
ترجمه صوتی قرآن کریم با صدای خانم بدین لو musicdl856 ترجمه گویای فارسی سوره نوح ۰۰:۰۳:۱۳
ترجمه صوتی قرآن کریم با صدای خانم بدین لو musicdl856 ترجمه گویای فارسی سوره جنّ ۰۰:۰۳:۳۷
ترجمه صوتی قرآن کریم با صدای خانم بدین لو musicdl856 ترجمه گویای فارسی سوره مزّمّل ۰۰:۰۲:۴۶
ترجمه صوتی قرآن کریم با صدای خانم بدین لو musicdl856 ترجمه گویای فارسی سوره مدّثّر ۰۰:۰۴:۱۸
ترجمه صوتی قرآن کریم با صدای خانم بدین لو musicdl856 ترجمه گویای فارسی سوره قیامه ۰۰:۰۲:۵۴
ترجمه صوتی قرآن کریم با صدای خانم بدین لو musicdl856 ترجمه گویای فارسی سوره انسان ۰۰:۰۳:۵۰
ترجمه صوتی قرآن کریم با صدای خانم بدین لو musicdl856 ترجمه گویای فارسی سوره مرصلات ۰۰:۰۲:۵۶
ترجمه صوتی قرآن کریم با صدای خانم بدین لو musicdl856 ترجمه گویای فارسی سوره نبأ ۰۰:۰۲:۴۹
ترجمه صوتی قرآن کریم با صدای خانم بدین لو musicdl856 ترجمه گویای فارسی سوره نازعات ۰۰:۰۳:۱۷
ترجمه صوتی قرآن کریم با صدای خانم بدین لو musicdl856 ترجمه گویای فارسی سوره عبس ۰۰:۰۲:۱۶
ترجمه صوتی قرآن کریم با صدای خانم بدین لو musicdl856 ترجمه گویای فارسی سوره تکویر ۰۰:۰۱:۳۸
ترجمه صوتی قرآن کریم با صدای خانم بدین لو musicdl856 ترجمه گویای فارسی سوره انفطار ۰۰:۰۱:۱۶
ترجمه صوتی قرآن کریم با صدای خانم بدین لو musicdl856 ترجمه گویای فارسی سوره مطفّفین ۰۰:۰۲:۴۰
ترجمه صوتی قرآن کریم با صدای خانم بدین لو musicdl856 ترجمه گویای فارسی سوره انشقاق ۰۰:۰۱:۳۹
ترجمه صوتی قرآن کریم با صدای خانم بدین لو musicdl856 ترجمه گویای فارسی سوره بروج ۰۰:۰۱:۴۱
ترجمه صوتی قرآن کریم با صدای خانم بدین لو musicdl856 ترجمه گویای فارسی سوره طارق ۰۰:۰۱:۰۴
ترجمه صوتی قرآن کریم با صدای خانم بدین لو musicdl856 ترجمه گویای فارسی سوره اعلی ۰۰:۰۱:۱۶
ترجمه صوتی قرآن کریم با صدای خانم بدین لو musicdl856 ترجمه گویای فارسی سوره غاشیه ۰۰:۰۱:۲۰
ترجمه صوتی قرآن کریم با صدای خانم بدین لو musicdl856 ترجمه گویای فارسی سوره فجر ۰۰:۰۲:۲۰
ترجمه صوتی قرآن کریم با صدای خانم بدین لو musicdl856 ترجمه گویای فارسی سوره بلد ۰۰:۰۱:۱۳
ترجمه صوتی قرآن کریم با صدای خانم بدین لو musicdl856 ترجمه گویای فارسی سوره شمس ۰۰:۰۱:۱۱
ترجمه صوتی قرآن کریم با صدای خانم بدین لو musicdl856 ترجمه گویای فارسی سوره لیل ۰۰:۰۱:۱۶
ترجمه صوتی قرآن کریم با صدای خانم بدین لو musicdl856 ترجمه گویای فارسی سوره ضحی ۰۰:۰۰:۴۱
ترجمه صوتی قرآن کریم با صدای خانم بدین لو musicdl856 ترجمه گویای فارسی سوره انشراح ۰۰:۰۰:۲۹
ترجمه صوتی قرآن کریم با صدای خانم بدین لو musicdl856 ترجمه گویای فارسی سوره تین ۰۰:۰۰:۳۲
ترجمه صوتی قرآن کریم با صدای خانم بدین لو musicdl856 ترجمه گویای فارسی سوره علق ۰۰:۰۱:۱۳
ترجمه صوتی قرآن کریم با صدای خانم بدین لو musicdl856 ترجمه گویای فارسی سوره قدر ۰۰:۰۰:۲۴
ترجمه صوتی قرآن کریم با صدای خانم بدین لو musicdl856 ترجمه گویای فارسی سوره بیّنه ۰۰:۰۱:۲۱
ترجمه صوتی قرآن کریم با صدای خانم بدین لو musicdl856 ترجمه گویای فارسی سوره زلزله ۰۰:۰۰:۳۸
ترجمه صوتی قرآن کریم با صدای خانم بدین لو musicdl856 ترجمه گویای فارسی سوره عادیات ۰۰:۰۰:۴۲
ترجمه صوتی قرآن کریم با صدای خانم بدین لو musicdl856 ترجمه گویای فارسی سوره قارعه ۰۰:۰۰:۲۹
ترجمه صوتی قرآن کریم با صدای خانم بدین لو musicdl856 ترجمه گویای فارسی سوره تکاثر ۰۰:۰۰:۳۲
ترجمه صوتی قرآن کریم با صدای خانم بدین لو musicdl856 ترجمه گویای فارسی سوره عصر ۰۰:۰۰:۱۸
ترجمه صوتی قرآن کریم با صدای خانم بدین لو musicdl856 ترجمه گویای فارسی سوره همزه ۰۰:۰۰:۲۹
ترجمه صوتی قرآن کریم با صدای خانم بدین لو musicdl856 ترجمه گویای فارسی سوره فیل ۰۰:۰۰:۲۳
ترجمه صوتی قرآن کریم با صدای خانم بدین لو musicdl856 ترجمه گویای فارسی سوره قریش ۰۰:۰۰:۲۰
ترجمه صوتی قرآن کریم با صدای خانم بدین لو musicdl856 ترجمه گویای فارسی سوره ماعون ۰۰:۰۰:۲۷
ترجمه صوتی قرآن کریم با صدای خانم بدین لو musicdl856 ترجمه گویای فارسی سوره کوثر ۰۰:۰۰:۱۲
ترجمه صوتی قرآن کریم با صدای خانم بدین لو musicdl856 ترجمه گویای فارسی سوره کافرون ۰۰:۰۰:۲۱
ترجمه صوتی قرآن کریم با صدای خانم بدین لو musicdl856 ترجمه گویای فارسی سوره نصر ۰۰:۰۰:۱۸
ترجمه صوتی قرآن کریم با صدای خانم بدین لو musicdl856 ترجمه گویای فارسی سوره مسد ۰۰:۰۰:۱۹
ترجمه صوتی قرآن کریم با صدای خانم بدین لو musicdl856 ترجمه گویای فارسی سوره اخلاص ۰۰:۰۰:۱۳
ترجمه صوتی قرآن کریم با صدای خانم بدین لو musicdl856 ترجمه گویای فارسی سوره فلق ۰۰:۰۰:۱۸
ترجمه صوتی قرآن کریم با صدای خانم بدین لو musicdl856 ترجمه گویای فارسی سوره ناس ۰۰:۰۰:۱۸

لینک کمکی

دانلود ترجمه سوره فاتحه

دانلود ترجمه سوره بقره

دانلود ترجمه سوره آل عمران

دانلود ترجمه سوره نساء

دانلود ترجمه سوره مائده

دانلود ترجمه سوره انعام

دانلود ترجمه سوره اعراف

دانلود ترجمه سوره انفال

دانلود ترجمه سوره توبه

دانلود ترجمه سوره یونس

دانلود ترجمه سوره هود

دانلود ترجمه سوره یوسف

دانلود ترجمه سوره رعد

دانلود ترجمه سوره ابراهیم

دانلود ترجمه سوره حجر

دانلود ترجمه سوره نحل

دانلود ترجمه سوره اسراء

دانلود ترجمه سوره کهف

دانلود ترجمه سوره مریم

دانلود ترجمه سوره طه

دانلود ترجمه سوره انبیاء

دانلود ترجمه سوره حج

دانلود ترجمه سوره مومنون

دانلود ترجمه سوره نور

دانلود ترجمه سوره فرقان

دانلود ترجمه سوره شعراء

دانلود ترجمه سوره نمل

دانلود ترجمه سوره قصص

دانلود ترجمه سوره عنکبوت

دانلود ترجمه سوره روم

دانلود ترجمه سوره لقمان

دانلود ترجمه سوره سجده

دانلود ترجمه سوره احزاب

دانلود ترجمه سوره سبأ

دانلود ترجمه سوره فاطر

دانلود ترجمه سوره یس

دانلود ترجمه سوره صافات

دانلود ترجمه سوره ص

دانلود ترجمه سوره زمر

دانلود ترجمه سوره غافر

دانلود ترجمه سوره فصلت

دانلود ترجمه سوره شورى

دانلود ترجمه سوره زخرف

دانلود ترجمه سوره دخان

دانلود ترجمه سوره جاثیه

دانلود ترجمه سوره احقاف

دانلود ترجمه سوره محمد

دانلود ترجمه سوره فتح

دانلود ترجمه سوره حجرات

دانلود ترجمه سوره ق

دانلود ترجمه سوره ذاریات

دانلود ترجمه سوره طور

دانلود ترجمه سوره نجم

دانلود ترجمه سوره قمر

دانلود ترجمه سوره الرحمن

دانلود ترجمه سوره واقعه

دانلود ترجمه سوره حدید

دانلود ترجمه سوره مجادله

دانلود ترجمه سوره حشر

دانلود ترجمه سوره ممتحنه

دانلود ترجمه سوره صف

دانلود ترجمه سوره جمعه

دانلود ترجمه سوره منافقون

دانلود ترجمه سوره تغابن

دانلود ترجمه سوره طلاق

دانلود ترجمه سوره تحریم

دانلود ترجمه سوره ملک

دانلود ترجمه سوره قلم

دانلود ترجمه سوره حاقه

دانلود ترجمه سوره معارج

دانلود ترجمه سوره نوح

دانلود ترجمه سوره جن

دانلود ترجمه سوره مزمل

دانلود ترجمه سوره مدثر

دانلود ترجمه سوره قیامه

دانلود ترجمه سوره انسان

دانلود ترجمه سوره مرسلات

دانلود ترجمه سوره نبأ

دانلود ترجمه سوره نازعات

دانلود ترجمه سوره عبس

دانلود ترجمه سوره تکویر

دانلود ترجمه سوره انفطار

دانلود ترجمه سوره مطففین

دانلود ترجمه سوره انشقاق

دانلود ترجمه سوره بروج

دانلود ترجمه سوره طارق

دانلود ترجمه سوره اعلى

دانلود ترجمه سوره غاشیه

دانلود ترجمه سوره فجر

دانلود ترجمه سوره بلد

دانلود ترجمه سوره شمس

دانلود ترجمه سوره لیل

دانلود ترجمه سوره ضحى

دانلود ترجمه سوره انشراح

دانلود ترجمه سوره تین

دانلود ترجمه سوره علق

دانلود ترجمه سوره قدر

دانلود ترجمه سوره بینه

دانلود ترجمه سوره زلزال

دانلود ترجمه سوره عادیات

دانلود ترجمه سوره قارعه

دانلود ترجمه سوره تکاثر

دانلود ترجمه سوره عصر

دانلود ترجمه سوره همزه

دانلود ترجمه سوره فیل

دانلود ترجمه سوره قریش

دانلود ترجمه سوره ماعون

دانلود ترجمه سوره کوثر

دانلود ترجمه سوره کافرون

دانلود ترجمه سوره نصر

دانلود ترجمه سوره لهب

دانلود ترجمه سوره اخلاص

دانلود ترجمه سوره فلق

دانلود ترجمه سوره ناس

دانلود ترجمه کل قرآن کریم به صورت یکجا

کانال تلگرام زهرامدیا
14154 بازدید ۲۸ نظر »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

بسم رب الشهدا والصدیقین

سلام

ضمن عرض تبریک ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و روز مادر و همچنین فرا رسیدن سال 96 خدمت شما عزیزان . من به دلیل مسافرت تا تاریخ 4 فروردین 96 نیستم و نمیتونم به نظرات جواب بدم . اگه خدا عمری داد برگشتم جواب میدم وگرنه حلالمون کنید .

دنیا به مثل بهر بشر مزرع کشت است

بی حب علی کشتن این مزرعه زشت است

بنوشته چنین بر در فردوس خداوند

هر کس که علی دوست بود اهل بهشت است

شیعه همه جا رهبر و مولاش علیست

دنیاش علی بوده و عقباش علیست

بی مهر علی زهد ابوذر همه هیچ

سلمان که محمدیست آقاش علیست

یا علی مدد

 

 1. LordVader گفت:

  سلام
  دستت درد نکنه
  ترجمه ی جدیده یا فقط رو خوانی؟

  • ya zahra 110 گفت:

   سلام ممنون
   فقط ترجمه هست مثل کتاب های صوتی
   اینجوری نیست که اول آیه رو بخونن بعد ترجمه صوتی باشه
   فقط ترجمه هست خیلی هم قشنگه بگیرش ضرر نداره

 2. سید رضا هاشمی گفت:

  دستتون درد نکنه ، خیلی زحمت کشیدید

 3. - گفت:

  همین رو کم داشتیم…
  یعنی یه مرد پیدا نمی شد بخونه که دادن به این خانوم؟؟؟؟؟؟؟؟

  • رویین گفت:

   با سلام.
   صدای مرد هم هست استاد پرهیزکار هم معنی رو خوندن
   ولی متاسفم برای کسانی که لحن تند و این دید منفی رو نسبت به خانومها دارن
   و این لحن شما زنده به گور کردن عربهای جاهل رو تو ذهن عموم یاداوری میکنه
   هیچ اشکالی در خواندن قران و معنی آن توسط خواهران عزیزمان وجود ندارد.
   و از خداوند اجر ایشان را بابت زحماتشان خواستاریم
   اینم لینک صوتی مردانه
   http://www.ketabdownload.com/mida-extra-13.html

 4. محمود گفت:

  با سلام ،،،
  تمام لینکها از دانلود خارج شده ، دلیلش را نقص فنی اعلام می کند . خدا قوت .

 5. مهنوش گفت:

  خیلی خوبه من قبلا همیشه آهنگ گوش میدادم ولی حالا با معنی قرآن وهدایتش می خوایم ولی کاش خانم بدین لو بگه که معنی چه سورهی ی رو داره میگه اینطوری میدونیم که چی رو داریم وچی رو دانلود کنیم هر بار قاطی میکنم که چی رو گوشیمه بعد تکراری میشن

 6. مهدی گفت:

  سلام. آیا گوش دادن به صدای خانم برای آقایون مشکل شرعی نداره؟؟؟

 7. حسین گفت:

  خدا خیرتون بده ما رو از دعای خیرتون محروم نکنید دستتون درد نکنه واقعا کارتون عالی هستش انشالله به هرچی دوسدارید برسید خوش بحالتون

 8. امیرحسین گفت:

  خیلی عالی بود، خدا حفظتون کنه

 9. رضا گفت:

  خدا بصیرتت رو زیاد کنه برادر!!

 10. سیما گفت:

  چرا دانلود نمیشه؟

 11. سیاوش گفت:

  سلام
  خسته نباشید
  فایل سوره بقره ناقصه تا آیه شریفه ۵۷ درسته اما از ترجمه آیه شریفه ۵۸ تا پایان آیه شریفه ۶۳ حذف شده
  لطف کنید فایل کاملش رو قرار بدید
  سپاسگذارم
  اجرکم عندا…

 12. سیاوش گفت:

  سلام بزرگوار
  خسته نباشی
  متاسفانه این هم ناقصه

 13. مهربان گفت:

  من خیلی دوستشون داشتم وبا صداتون ارتباط خوبی برقرار میکنم به نظرم کارتون عالیه امیدوارم فرشته هاتون هرروز بیشتر بشه در پناه خدا…

 14. بهروز گفت:

  سلام
  در خصوص دوستی که فرمایش کردن چرا ترجمه صدای زن گذشن زن هم مخلوق خداست و کسی که با صدای زن اون هم ترجمه قرآن تحریک می شود باید یک کم در نیات و درون خود تامل کند و تمرین تقوا انجام بده ..

 15. علی گفت:

  بنده با شنیدن صدای این خانم دچار غنا شده و به گناه افتادم… آیا شنیدن صدای زن توسط مرد در اسلام ناب محمدی جایز است …،چرا با این کارها جوانان ما را به منجلاب گناه و پرتگاه فساد میکشانید آیا شرم نمی کنید… ایکاش ما همگی کمی بصیرت را از مولایمان ،نماینده بر حق آقا امام زمان بر زمین ،حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ایی می آموختیم …،خدا شما را ببخشاید و بر بصیرت شما انشاالله بیفزاید…

دسته بندی