دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا
هاست آزنا هاست خرید هاست خرید هاست لینوکس خرید هاست دایرکت ادمین ایران خرید هاست ارزان هاست ارزان آزنا هاست

جستجو

کانال تلگرام

کانال تلگرام زهرا مدیا

آخرین نظرات

هم‌سنگران

http://abatorab.ir/asset/image/logo.png http://up.yargomnam.ir/view/1000671/banner-yargomnam240-new.gif http://dl.tazyekal.ir/admin/baner240-120.jpg http://havayeharam.ir/wp-content/uploads/2015/08/folder.jpg

http://www.zahra-media.ir/110/2013/01/28ed1e6a-d00d-4e96-8eab-57e4529bcfaf1.jpg  ترجمه منظوم قرآن کریم توسط امید مجد 28ed1e6a d00d 4e96 8eab 57e4529bcfaf1

ترجمه منظوم قرآن کریم توسط امید مجد musicdl1081 سوره هود ۵۲:۳۰
ترجمه منظوم قرآن کریم توسط امید مجد musicdl1081 سوره بقره ۰۲:۴۸:۰۶
ترجمه منظوم قرآن کریم توسط امید مجد musicdl1081 سوره فاتحه ۰۰:۴۸
ترجمه منظوم قرآن کریم توسط امید مجد musicdl1081 سوره آل عمران ۰۱:۳۵:۰۲
ترجمه منظوم قرآن کریم توسط امید مجد musicdl1081 سوره نسا ۰۱:۴۰:۳۰
ترجمه منظوم قرآن کریم توسط امید مجد musicdl1081 سوره مائده ۰۱:۱۶:۰۸
ترجمه منظوم قرآن کریم توسط امید مجد musicdl1081 سوره انعام ۰۱:۳۲:۱۰
ترجمه منظوم قرآن کریم توسط امید مجد musicdl1081 سوره اعراف ۰۱:۳۲:۱۹
ترجمه منظوم قرآن کریم توسط امید مجد musicdl1081 سوره انفال ۳۲:۵۷
ترجمه منظوم قرآن کریم توسط امید مجد musicdl1081 سوره توبه ۰۱:۱۳:۴۵
ترجمه منظوم قرآن کریم توسط امید مجد musicdl1081 سوره یونس ۴۹:۲۱
ترجمه منظوم قرآن کریم توسط امید مجد musicdl1081 سوره یوسف ۵۲:۳۲
ترجمه منظوم قرآن کریم توسط امید مجد musicdl1081 سوره رعد ۲۳:۱۰
ترجمه منظوم قرآن کریم توسط امید مجد musicdl1081 سوره ابراهیم ۲۱:۴۲
ترجمه منظوم قرآن کریم توسط امید مجد musicdl1081 سوره حجر ۱۸:۵۸
ترجمه منظوم قرآن کریم توسط امید مجد musicdl1081 سوره نحل ۴۶:۰۵
ترجمه منظوم قرآن کریم توسط امید مجد musicdl1081 سوره اسرا ۳۹:۵۶
ترجمه منظوم قرآن کریم توسط امید مجد musicdl1081 سوره کهف ۴۰:۴۳
ترجمه منظوم قرآن کریم توسط امید مجد musicdl1081 سوره مریم ۲۴:۵۲
ترجمه منظوم قرآن کریم توسط امید مجد musicdl1081 سوره طه ۳۴:۱۵
ترجمه منظوم قرآن کریم توسط امید مجد musicdl1081 سوره انبیا ۳۳:۰۶
ترجمه منظوم قرآن کریم توسط امید مجد musicdl1081 سوره حج ۳۱:۴۹
ترجمه منظوم قرآن کریم توسط امید مجد musicdl1081 سوره مومنون ۲۶:۴۵
ترجمه منظوم قرآن کریم توسط امید مجد musicdl1081 سوره نور ۳۱:۳۰
ترجمه منظوم قرآن کریم توسط امید مجد musicdl1081 سوره فرقان ۲۳:۲۰
ترجمه منظوم قرآن کریم توسط امید مجد musicdl1081 سوره شعرا ۳۵:۲۴
ترجمه منظوم قرآن کریم توسط امید مجد musicdl1081 سوره نمل ۲۸:۳۵
ترجمه منظوم قرآن کریم توسط امید مجد musicdl1081 سوره قصص ۳۴:۰۶
ترجمه منظوم قرآن کریم توسط امید مجد musicdl1081 سوره عنکبوت ۲۳:۲۳
ترجمه منظوم قرآن کریم توسط امید مجد musicdl1081 سوره روم ۱۸:۲۲
ترجمه منظوم قرآن کریم توسط امید مجد musicdl1081 سوره لقمان ۱۲:۱۸
ترجمه منظوم قرآن کریم توسط امید مجد musicdl1081 سوره سجده ۰۹:۱۹
ترجمه منظوم قرآن کریم توسط امید مجد musicdl1081 سوره احزاب ۳۲:۳۹
ترجمه منظوم قرآن کریم توسط امید مجد musicdl1081 سوره سبأ ۲۱:۳۵
ترجمه منظوم قرآن کریم توسط امید مجد musicdl1081 سوره فاطر ۱۸:۰۵
ترجمه منظوم قرآن کریم توسط امید مجد musicdl1081 سوره یس ۱۸:۵۰
ترجمه منظوم قرآن کریم توسط امید مجد musicdl1081 سوره صافات ۲۶:۳۰
ترجمه منظوم قرآن کریم توسط امید مجد musicdl1081 سوره ص ۲۷:۵۸
ترجمه منظوم قرآن کریم توسط امید مجد musicdl1081 سوره زمر ۲۷:۴۷
ترجمه منظوم قرآن کریم توسط امید مجد musicdl1081 سوره غافر ۲۹:۲۵
ترجمه منظوم قرآن کریم توسط امید مجد musicdl1081 سوره فصلت ۱۹:۰۳
ترجمه منظوم قرآن کریم توسط امید مجد musicdl1081 سوره شوری ۲۰:۲۷
ترجمه منظوم قرآن کریم توسط امید مجد musicdl1081 سوره زخرف ۲۲:۴۹
ترجمه منظوم قرآن کریم توسط امید مجد musicdl1081 سوره دخان ۰۹:۲۵
ترجمه منظوم قرآن کریم توسط امید مجد musicdl1081 سوره جاسیه ۱۲:۲۳
ترجمه منظوم قرآن کریم توسط امید مجد musicdl1081 سوره احقاف ۱۶:۰۵
ترجمه منظوم قرآن کریم توسط امید مجد musicdl1081 سوره محمد ۱۵:۴۷
ترجمه منظوم قرآن کریم توسط امید مجد musicdl1081 سوره فتح ۱۴:۵۷
ترجمه منظوم قرآن کریم توسط امید مجد musicdl1081 سوره حجرات ۰۹:۱۰
ترجمه منظوم قرآن کریم توسط امید مجد musicdl1081 سوره ق ۱۱:۲۴
ترجمه منظوم قرآن کریم توسط امید مجد musicdl1081 سوره ذاریات ۱۰:۳۲
ترجمه منظوم قرآن کریم توسط امید مجد musicdl1081 سوره طور ۹:۵۲
ترجمه منظوم قرآن کریم توسط امید مجد musicdl1081 سوره نجم ۱۰:۳۶
ترجمه منظوم قرآن کریم توسط امید مجد musicdl1081 سوره قمر ۱۱:۴۱
ترجمه منظوم قرآن کریم توسط امید مجد musicdl1081 سوره الرحمن ۱۱:۰۰
ترجمه منظوم قرآن کریم توسط امید مجد musicdl1081 سوره واقعه ۱۲:۱۶
ترجمه منظوم قرآن کریم توسط امید مجد musicdl1081 سوره حدید ۱۵:۴۴
ترجمه منظوم قرآن کریم توسط امید مجد musicdl1081 سوره مجادله ۱۲:۵۹
ترجمه منظوم قرآن کریم توسط امید مجد musicdl1081 سوره حشر ۱۲:۱۵
ترجمه منظوم قرآن کریم توسط امید مجد musicdl1081 سوره ممتحنه ۰۹:۵۰
ترجمه منظوم قرآن کریم توسط امید مجد musicdl1081 سوره صف ۰۶:۰۶
ترجمه منظوم قرآن کریم توسط امید مجد musicdl1081 سوره جمعه ۰۴:۴۳
ترجمه منظوم قرآن کریم توسط امید مجد musicdl1081 سوره منافقون ۰۵:۱۶
ترجمه منظوم قرآن کریم توسط امید مجد musicdl1081 سوره تغابن ۰۷:۴۶
ترجمه منظوم قرآن کریم توسط امید مجد musicdl1081 سوره طلاق ۰۸:۱۲
ترجمه منظوم قرآن کریم توسط امید مجد musicdl1081 سوره تحریم ۰۷:۰۹
ترجمه منظوم قرآن کریم توسط امید مجد musicdl1081 سوره ملک ۰۹:۴۲
ترجمه منظوم قرآن کریم توسط امید مجد musicdl1081 سوره قلم ۰۹:۱۳
ترجمه منظوم قرآن کریم توسط امید مجد musicdl1081 سوره حاقه ۰۷:۱۷
ترجمه منظوم قرآن کریم توسط امید مجد musicdl1081 سوره معارج ۰۷:۰۴
ترجمه منظوم قرآن کریم توسط امید مجد musicdl1081 سوره نوح ۰۷:۰۰
ترجمه منظوم قرآن کریم توسط امید مجد musicdl1081 سوره جن ۰۸:۲۳
ترجمه منظوم قرآن کریم توسط امید مجد musicdl1081 سوره مزمل ۰۶:۱۱
ترجمه منظوم قرآن کریم توسط امید مجد musicdl1081 سوره مدثر ۰۷:۵۵
ترجمه منظوم قرآن کریم توسط امید مجد musicdl1081 سوره قیامه ۰۵:۲۲
ترجمه منظوم قرآن کریم توسط امید مجد musicdl1081 سوره انسان ۰۶:۵۰
ترجمه منظوم قرآن کریم توسط امید مجد musicdl1081 سوره مرسلات ۰۶:۵۱
ترجمه منظوم قرآن کریم توسط امید مجد musicdl1081 سوره نبأ ۰۵:۴۷
ترجمه منظوم قرآن کریم توسط امید مجد musicdl1081 سوره نازعات ۰۶:۰۱
ترجمه منظوم قرآن کریم توسط امید مجد musicdl1081 سوره عبس ۰۴:۳۶
ترجمه منظوم قرآن کریم توسط امید مجد musicdl1081 سوره تکویر ۰۴:۰۶
ترجمه منظوم قرآن کریم توسط امید مجد musicdl1081 سوره انفطار ۰۲:۲۰
ترجمه منظوم قرآن کریم توسط امید مجد musicdl1081 سوره مطففین ۰۵:۲۶
ترجمه منظوم قرآن کریم توسط امید مجد musicdl1081 سوره انشقاق ۰۳:۲۴
ترجمه منظوم قرآن کریم توسط امید مجد musicdl1081 سوره بروج ۰۲:۵۸
ترجمه منظوم قرآن کریم توسط امید مجد musicdl1081 سوره طارق ۰۲:۰۱
ترجمه منظوم قرآن کریم توسط امید مجد musicdl1081 سوره اعلی ۰۲:۱۵
ترجمه منظوم قرآن کریم توسط امید مجد musicdl1081 سوره غاشیه ۰۲:۵۲
ترجمه منظوم قرآن کریم توسط امید مجد musicdl1081 سوره فجر ۰۴:۰۹
ترجمه منظوم قرآن کریم توسط امید مجد musicdl1081 سوره بلد ۰۲:۲۰
ترجمه منظوم قرآن کریم توسط امید مجد musicdl1081 سوره شمس ۰۲:۰۹
ترجمه منظوم قرآن کریم توسط امید مجد musicdl1081 سوره لیل ۰۲:۲۸
ترجمه منظوم قرآن کریم توسط امید مجد musicdl1081 سوره ضحی ۰۱:۱۳
ترجمه منظوم قرآن کریم توسط امید مجد musicdl1081 سوره شرح ۰۰:۵
ترجمه منظوم قرآن کریم توسط امید مجد musicdl1081 سوره تین ۰۰:۵۷
ترجمه منظوم قرآن کریم توسط امید مجد musicdl1081 سوره علق ۰۲:۵۱
ترجمه منظوم قرآن کریم توسط امید مجد musicdl1081 سوره قدر ۰۰:۴۹
ترجمه منظوم قرآن کریم توسط امید مجد musicdl1081 سوره بینه ۰۲:۲۶
ترجمه منظوم قرآن کریم توسط امید مجد musicdl1081 سوره زلزله ۰۰:۵۱
ترجمه منظوم قرآن کریم توسط امید مجد musicdl1081 سوره عادیات ۰۱:۲۲
ترجمه منظوم قرآن کریم توسط امید مجد musicdl1081 سوره قارعه ۰۱:۱۴
ترجمه منظوم قرآن کریم توسط امید مجد musicdl1081 سوره تکاثر ۰۱:۰۶
ترجمه منظوم قرآن کریم توسط امید مجد musicdl1081 سوره عصر ۰۰:۳۶
ترجمه منظوم قرآن کریم توسط امید مجد musicdl1081 سوره همزه ۰۱:۰۴
ترجمه منظوم قرآن کریم توسط امید مجد musicdl1081 سوره فیل ۰۰:۳۷
ترجمه منظوم قرآن کریم توسط امید مجد musicdl1081 سوره قریش ۰۰:۳۵
ترجمه منظوم قرآن کریم توسط امید مجد musicdl1081 سوره ماعون ۰۰:۵۱
ترجمه منظوم قرآن کریم توسط امید مجد musicdl1081 سوره کوثر ۰۰:۲۹
ترجمه منظوم قرآن کریم توسط امید مجد musicdl1081 سوره کافرون ۰۰:۴۳
ترجمه منظوم قرآن کریم توسط امید مجد musicdl1081 سوره نصر ۰۰:۳۴
ترجمه منظوم قرآن کریم توسط امید مجد musicdl1081 سوره مسد ۰۰:۳۷
ترجمه منظوم قرآن کریم توسط امید مجد musicdl1081 سوره اخلاص ۰۰:۲۲
ترجمه منظوم قرآن کریم توسط امید مجد musicdl1081 سوره فلق ۰۰:۳۶
ترجمه منظوم قرآن کریم توسط امید مجد musicdl1081 سوره ناس ۰۰:۴۵
کانال تلگرام زهرامدیا
5958 بازدید ۳ نظر »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

بسم رب الشهدا والصدیقین

سلام

ضمن عرض تبریک ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و روز مادر و همچنین فرا رسیدن سال 96 خدمت شما عزیزان . من به دلیل مسافرت تا تاریخ 4 فروردین 96 نیستم و نمیتونم به نظرات جواب بدم . اگه خدا عمری داد برگشتم جواب میدم وگرنه حلالمون کنید .

دنیا به مثل بهر بشر مزرع کشت است

بی حب علی کشتن این مزرعه زشت است

بنوشته چنین بر در فردوس خداوند

هر کس که علی دوست بود اهل بهشت است

شیعه همه جا رهبر و مولاش علیست

دنیاش علی بوده و عقباش علیست

بی مهر علی زهد ابوذر همه هیچ

سلمان که محمدیست آقاش علیست

یا علی مدد

 

  1. عطیه ذهب زاده گفت:

    سلام.عالیه من خودم تاحالا قرآن را کامل نخوندم اما ب این روش میتونم بخونم وان شالله عمل کنم.ممنون

  2. zarghamsadeqi گفت:

    سلام
    بصورت یکجا نیست؟؟؟؟

دسته بندی