دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا
هاست آزنا هاست خرید هاست خرید هاست لینوکس خرید هاست دایرکت ادمین ایران خرید هاست ارزان هاست ارزان آزنا هاست

جستجو

کانال تلگرام

کانال تلگرام زهرا مدیا

آخرین نظرات

هم‌سنگران

http://abatorab.ir/asset/image/logo.png http://up.yargomnam.ir/view/1000671/banner-yargomnam240-new.gif http://dl.tazyekal.ir/admin/baner240-120.jpg http://havayeharam.ir/wp-content/uploads/2015/08/folder.jpg

http://rasekhoon.net/_files/images/categories/657ebe90-1733-4981-9fac-b2b0fbe7c3cc.jpg ترجمه گویای ترکی آذربایجانی قرآن کریم 657ebe90 1733 4981 9fac b2b0fbe7c3cc

ترجمه گویای ترکی آذربایجانی قرآن کریم همراه با ذکر مختصری از مشخصات سوره با صدای هنرمند مشهور جمهوری آذربایجان، نورالدین مهدی خانلو / Nurəddin Mehdixanli – Quran səsi tərcümə

ترجمه گویای ترکی آذربایجانی قرآن کریم musicdl80 طلاق سوره سی ۰۰:۰۶:۴۸
ترجمه گویای ترکی آذربایجانی قرآن کریم musicdl80 فاتحه سوره سی ۰۰:۰۱:۵۱
ترجمه گویای ترکی آذربایجانی قرآن کریم musicdl80 بقره سوره سی ۰۲:۰۹:۲۹
ترجمه گویای ترکی آذربایجانی قرآن کریم musicdl80 آل عمران سوره سی ۰۱:۲۰:۳۰
ترجمه گویای ترکی آذربایجانی قرآن کریم musicdl80 نساء سوره سی ۰۱:۲۱:۵۲
ترجمه گویای ترکی آذربایجانی قرآن کریم musicdl80 مائده سوره سی ۰۱:۰۱:۴۴
ترجمه گویای ترکی آذربایجانی قرآن کریم musicdl80 انعام سوره سی ۰۱:۱۴:۴۳
ترجمه گویای ترکی آذربایجانی قرآن کریم musicdl80 اعراف سوره سی ۰۱:۱۱:۰۴
ترجمه گویای ترکی آذربایجانی قرآن کریم musicdl80 انفال سوره سی ۰۰:۳۲:۱۳
ترجمه گویای ترکی آذربایجانی قرآن کریم musicdl80 توبه سوره سی ۰۰:۵۵:۰۴
ترجمه گویای ترکی آذربایجانی قرآن کریم musicdl80 یونس سوره سی ۰۰:۴۱:۳۰
ترجمه گویای ترکی آذربایجانی قرآن کریم musicdl80 هود سوره سی ۰۰:۴۸:۰۲
ترجمه گویای ترکی آذربایجانی قرآن کریم musicdl80 یوسف سوره سی ۰۰:۴۰:۵۷
ترجمه گویای ترکی آذربایجانی قرآن کریم musicdl80 رعد سوره سی ۰۰:۲۴:۵۵
ترجمه گویای ترکی آذربایجانی قرآن کریم musicdl80 ابراهیم سوره سی ۰۰:۲۱:۴۸
ترجمه گویای ترکی آذربایجانی قرآن کریم musicdl80 حجر سوره سی ۰۰:۲۱:۱۳
ترجمه گویای ترکی آذربایجانی قرآن کریم musicdl80 نحل سوره سی ۰۰:۴۶:۴۷
ترجمه گویای ترکی آذربایجانی قرآن کریم musicdl80 اسراء سوره سی ۰۰:۴۰:۱۱
ترجمه گویای ترکی آذربایجانی قرآن کریم musicdl80 کهف سوره سی ۰۰:۴۱:۵۵
ترجمه گویای ترکی آذربایجانی قرآن کریم musicdl80 مریم سوره سی ۰۰:۲۶:۴۲
ترجمه گویای ترکی آذربایجانی قرآن کریم musicdl80 طه سوره سی ۰۰:۴۰:۳۴
ترجمه گویای ترکی آذربایجانی قرآن کریم musicdl80 انبیاء سوره سی ۰۰:۳۵:۳۰
ترجمه گویای ترکی آذربایجانی قرآن کریم musicdl80 حجّ سوره سی ۰۰:۳۵:۳۰
ترجمه گویای ترکی آذربایجانی قرآن کریم musicdl80 مومنون سوره سی ۰۰:۳۱:۱۳
ترجمه گویای ترکی آذربایجانی قرآن کریم musicdl80 نور سوره سی ۰۰:۳۳:۳۱
ترجمه گویای ترکی آذربایجانی قرآن کریم musicdl80 فرقان سوره سی ۰۰:۲۷:۴۱
ترجمه گویای ترکی آذربایجانی قرآن کریم musicdl80 شعرا سوره سی ۰۰:۳۷:۱۶
ترجمه گویای ترکی آذربایجانی قرآن کریم musicdl80 نمل سوره سی ۰۰:۳۱:۴۶
ترجمه گویای ترکی آذربایجانی قرآن کریم musicdl80 قصص سوره سی ۰۰:۳۷:۰۰
ترجمه گویای ترکی آذربایجانی قرآن کریم musicdl80 عنکبوت سوره سی ۰۰:۲۷:۵۸
ترجمه گویای ترکی آذربایجانی قرآن کریم musicdl80 روم سوره سی ۰۰:۲۰:۰۳
ترجمه گویای ترکی آذربایجانی قرآن کریم musicdl80 لقمان سوره سی ۰۰:۱۴:۳۷
ترجمه گویای ترکی آذربایجانی قرآن کریم musicdl80 سجده سوره سی ۰۰:۱۰:۰۹
ترجمه گویای ترکی آذربایجانی قرآن کریم musicdl80 احزاب سوره سی ۰۰:۳۲:۴۰
ترجمه گویای ترکی آذربایجانی قرآن کریم musicdl80 سبأ سوره سی ۰۰:۲۴:۵۳
ترجمه گویای ترکی آذربایجانی قرآن کریم musicdl80 فاطر سوره سی ۰۰:۲۰:۰۳
ترجمه گویای ترکی آذربایجانی قرآن کریم musicdl80 یس سوره سی ۰۰:۲۱:۲۹
ترجمه گویای ترکی آذربایجانی قرآن کریم musicdl80 صافات سوره سی ۰۰:۲۵:۳۴
ترجمه گویای ترکی آذربایجانی قرآن کریم musicdl80 ص سوره سی ۰۰:۲۳:۰۵
ترجمه گویای ترکی آذربایجانی قرآن کریم musicdl80 زمر سوره سی ۰۰:۳۱:۲۰
ترجمه گویای ترکی آذربایجانی قرآن کریم musicdl80 غافر سوره سی ۰۰:۲۷:۵۴
ترجمه گویای ترکی آذربایجانی قرآن کریم musicdl80 فصّلت سوره سی ۰۰:۲۰:۴۰
ترجمه گویای ترکی آذربایجانی قرآن کریم musicdl80 شوری سوره سی ۰۰:۲۱:۴۳
ترجمه گویای ترکی آذربایجانی قرآن کریم musicdl80 زخرف سوره سی ۰۰:۲۱:۲۳
ترجمه گویای ترکی آذربایجانی قرآن کریم musicdl80 دخان سوره سی ۰۰:۱۰:۲۹
ترجمه گویای ترکی آذربایجانی قرآن کریم musicdl80 جاثیه سوره سی ۰۰:۱۲:۴۵
ترجمه گویای ترکی آذربایجانی قرآن کریم musicdl80 احقاف سوره سی ۰۰:۱۵:۰۵
ترجمه گویای ترکی آذربایجانی قرآن کریم musicdl80 محمد (ص) سوره سی ۰۰:۱۳:۲۰
ترجمه گویای ترکی آذربایجانی قرآن کریم musicdl80 فتح سوره سی ۰۰:۱۴:۰۶
ترجمه گویای ترکی آذربایجانی قرآن کریم musicdl80 حجرات سوره سی ۰۰:۰۹:۱۰
ترجمه گویای ترکی آذربایجانی قرآن کریم musicdl80 ق سوره سی ۰۰:۱۰:۲۷
ترجمه گویای ترکی آذربایجانی قرآن کریم musicdl80 ذاریات سوره سی ۰۰:۱۰:۰۱
ترجمه گویای ترکی آذربایجانی قرآن کریم musicdl80 طور سوره سی ۰۰:۰۸:۳۱
ترجمه گویای ترکی آذربایجانی قرآن کریم musicdl80 نجم سوره سی ۰۰:۱۰:۱۲
ترجمه گویای ترکی آذربایجانی قرآن کریم musicdl80 قمر سوره سی ۰۰:۱۱:۳۸
ترجمه گویای ترکی آذربایجانی قرآن کریم musicdl80 رحمن سوره سی ۰۰:۱۱:۵۶
ترجمه گویای ترکی آذربایجانی قرآن کریم musicdl80 واقعه سوره سی ۰۰:۱۱:۲۷
ترجمه گویای ترکی آذربایجانی قرآن کریم musicdl80 حدید سوره سی ۰۰:۱۴:۵۴
ترجمه گویای ترکی آذربایجانی قرآن کریم musicdl80 مجادله سوره سی ۰۰:۱۰:۱۴
ترجمه گویای ترکی آذربایجانی قرآن کریم musicdl80 حشر سوره سی ۰۰:۱۱:۰۶
ترجمه گویای ترکی آذربایجانی قرآن کریم musicdl80 ممتحنه سوره سی ۰۰:۰۸:۱۵
ترجمه گویای ترکی آذربایجانی قرآن کریم musicdl80 صفّ سوره سی ۰۰:۰۴:۴۱
ترجمه گویای ترکی آذربایجانی قرآن کریم musicdl80 جمعه سوره سی ۰۰:۰۵:۱۷
ترجمه گویای ترکی آذربایجانی قرآن کریم musicdl80 منافقون سوره سی ۰۰:۰۴:۲۴
ترجمه گویای ترکی آذربایجانی قرآن کریم musicdl80 تغابن سوره سی ۰۰:۰۶:۴۱
ترجمه گویای ترکی آذربایجانی قرآن کریم musicdl80 تحریم سوره سی ۰۰:۰۶:۱۹
ترجمه گویای ترکی آذربایجانی قرآن کریم musicdl80 ملک سوره سی ۰۰:۰۷:۴۴
ترجمه گویای ترکی آذربایجانی قرآن کریم musicdl80 قلم سوره سی ۰۰:۰۸:۰۲
ترجمه گویای ترکی آذربایجانی قرآن کریم musicdl80 حاقه سوره سی ۰۰:۰۷:۱۰
ترجمه گویای ترکی آذربایجانی قرآن کریم musicdl80 معارج سوره سی ۰۰:۰۵:۳۴
ترجمه گویای ترکی آذربایجانی قرآن کریم musicdl80 نوح سوره سی ۰۰:۰۵:۴۸
ترجمه گویای ترکی آذربایجانی قرآن کریم musicdl80 جنّ سوره سی ۰۰:۰۷:۱۰
ترجمه گویای ترکی آذربایجانی قرآن کریم musicdl80 مزّمّل سوره سی ۰۰:۰۵:۴۸
ترجمه گویای ترکی آذربایجانی قرآن کریم musicdl80 مدّثّر سوره سی ۰۰:۰۶:۴۷
ترجمه گویای ترکی آذربایجانی قرآن کریم musicdl80 قیامه سوره سی ۰۰:۰۴:۵۴
ترجمه گویای ترکی آذربایجانی قرآن کریم musicdl80 انسان سوره سی ۰۰:۰۶:۴۴
ترجمه گویای ترکی آذربایجانی قرآن کریم musicdl80 مرسلات سوره سی ۰۰:۰۵:۳۹
ترجمه گویای ترکی آذربایجانی قرآن کریم musicdl80 نباء سوره سی ۰۰:۰۴:۴۷
ترجمه گویای ترکی آذربایجانی قرآن کریم musicdl80 نازعات سوره سی ۰۰:۰۵:۱۱
ترجمه گویای ترکی آذربایجانی قرآن کریم musicdl80 عبس سوره سی ۰۰:۰۳:۵۰
ترجمه گویای ترکی آذربایجانی قرآن کریم musicdl80 تکویر سوره سی ۰۰:۰۳:۴۲
ترجمه گویای ترکی آذربایجانی قرآن کریم musicdl80 انفطار سوره سی ۰۰:۰۲:۱۵
ترجمه گویای ترکی آذربایجانی قرآن کریم musicdl80 مطفّفین سوره سی ۰۰:۰۴:۲۱
ترجمه گویای ترکی آذربایجانی قرآن کریم musicdl80 انشقاق سوره سی ۰۰:۰۲:۵۲
ترجمه گویای ترکی آذربایجانی قرآن کریم musicdl80 بروج سوره سی ۰۰:۰۲:۵۶
ترجمه گویای ترکی آذربایجانی قرآن کریم musicdl80 طارق سوره سی ۰۰:۰۱:۵۵
ترجمه گویای ترکی آذربایجانی قرآن کریم musicdl80 اعلی سوره سی ۰۰:۰۲:۲۸
ترجمه گویای ترکی آذربایجانی قرآن کریم musicdl80 غاشیه سوره سی ۰۰:۰۲:۲۰
ترجمه گویای ترکی آذربایجانی قرآن کریم musicdl80 فجر سوره سی ۰۰:۰۳:۵۶
ترجمه گویای ترکی آذربایجانی قرآن کریم musicdl80 بلد سوره سی ۰۰:۰۲:۳۵
ترجمه گویای ترکی آذربایجانی قرآن کریم musicdl80 شمس سوره سی ۰۰:۰۲:۲۴
ترجمه گویای ترکی آذربایجانی قرآن کریم musicdl80 لیل سوره سی ۰۰:۰۲:۴۱
ترجمه گویای ترکی آذربایجانی قرآن کریم musicdl80 ضحی سوره سی ۰۰:۰۱:۲۹
ترجمه گویای ترکی آذربایجانی قرآن کریم musicdl80 انشراح سوره سی ۰۰:۰۱:۴۰
ترجمه گویای ترکی آذربایجانی قرآن کریم musicdl80 تین سوره سی ۰۰:۰۱:۱۰
ترجمه گویای ترکی آذربایجانی قرآن کریم musicdl80 علق سوره سی ۰۰:۰۲:۲۴
ترجمه گویای ترکی آذربایجانی قرآن کریم musicdl80 قدر سوره سی ۰۰:۰۱:۳۱
ترجمه گویای ترکی آذربایجانی قرآن کریم musicdl80 بیِّنه سوره سی ۰۰:۰۲:۰۸
ترجمه گویای ترکی آذربایجانی قرآن کریم musicdl80 زلزال سوره سی ۰۰:۰۱:۲۷
ترجمه گویای ترکی آذربایجانی قرآن کریم musicdl80 عادیات سوره سی ۰۰:۰۱:۱۹
ترجمه گویای ترکی آذربایجانی قرآن کریم musicdl80 قارعه سوره سی ۰۰:۰۱:۰۶
ترجمه گویای ترکی آذربایجانی قرآن کریم musicdl80 تکاثر سوره سی ۰۰:۰۱:۴۳
ترجمه گویای ترکی آذربایجانی قرآن کریم musicdl80 عصر سوره سی ۰۰:۰۰:۴۷
ترجمه گویای ترکی آذربایجانی قرآن کریم musicdl80 همزه سوره سی ۰۰:۰۱:۱۹
ترجمه گویای ترکی آذربایجانی قرآن کریم musicdl80 فیل سوره سی ۰۰:۰۱:۰۰
ترجمه گویای ترکی آذربایجانی قرآن کریم musicdl80 قریش سوره سی ۰۰:۰۰:۵۹
ترجمه گویای ترکی آذربایجانی قرآن کریم musicdl80 ماعون سوره سی ۰۰:۰۱:۰۰
ترجمه گویای ترکی آذربایجانی قرآن کریم musicdl80 کوثر سوره سی ۰۰:۰۰:۵۶
ترجمه گویای ترکی آذربایجانی قرآن کریم musicdl80 کافرون سوره سی ۰۰:۰۱:۰۱
ترجمه گویای ترکی آذربایجانی قرآن کریم musicdl80 نصر سوره سی ۰۰:۰۰:۵۵
ترجمه گویای ترکی آذربایجانی قرآن کریم musicdl80 مسد سوره سی ۰۰:۰۱:۱۹
ترجمه گویای ترکی آذربایجانی قرآن کریم musicdl80 اخلاص سوره سی ۰۰:۰۱:۱۳
ترجمه گویای ترکی آذربایجانی قرآن کریم musicdl80 فلق سوره سی ۰۰:۰۰:۵۵
ترجمه گویای ترکی آذربایجانی قرآن کریم musicdl80 ناس سوره سی ۰۰:۰۲:۱۳
کانال تلگرام زهرامدیا
8981 بازدید ۷ نظر »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

بسم رب الشهدا والصدیقین

سلام

ضمن عرض تبریک ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و روز مادر و همچنین فرا رسیدن سال 96 خدمت شما عزیزان . من به دلیل مسافرت تا تاریخ 4 فروردین 96 نیستم و نمیتونم به نظرات جواب بدم . اگه خدا عمری داد برگشتم جواب میدم وگرنه حلالمون کنید .

دنیا به مثل بهر بشر مزرع کشت است

بی حب علی کشتن این مزرعه زشت است

بنوشته چنین بر در فردوس خداوند

هر کس که علی دوست بود اهل بهشت است

شیعه همه جا رهبر و مولاش علیست

دنیاش علی بوده و عقباش علیست

بی مهر علی زهد ابوذر همه هیچ

سلمان که محمدیست آقاش علیست

یا علی مدد

 

 1. salar گفت:

  سلام خسته نباشید. بخدا عالیه. توروخدا اگه ممکنه نرم افزار قرآن با این ترجمه بزارید. یا اول متن خود قرآن رو بخونه بعد از هر آیه ترجمه اش رو بگه. خیلی عالی میشه.

 2. ندیمی گفت:

  سلام خداقوت بسیارعالی بود لطفا در صورت امکان بصورت mp3 و یکجا قابل دانلود فرمائید اگر هم حق التلیف دارد شماره حساب قراربدید مومنین کمک میکنند متشکرم

 3. shahin گفت:

  انشالله عجرتون با خدا من با این ترجمه دوباره زنده شدم اول به خدا بعدش هم به شما مدیونم خیلی خیلی ممنون

 4. حسین پناهی گفت:

  سلام.چوخ ساغولون.گوزلدی

 5. اقدس عبداله زاد ه گفت:

  سلام و خسته نباشید
  خیلی عالی بود واقعا اجرتون با خدا هر بار که گوش فرا می دهم از ته دل برایتان دعا می کنم

 6. رسول گفت:

  خیلی عالیه
  من قبلا داشتم با همین صدا
  جز به جز بود
  خودم تبدیل به سوره به سوره کرده بودم
  ولی چند تا از سوره هاش پاک شده بود
  خیلی ممنون
  صداش خیلی به دل میشینه
  یکی هم هست که توی تلویزیون ترجمه فارسی داره صداش به دل میشینه
  من خیلی دنبالش گشتم اگه میتونید اونو تو سایت بزارید
  ممنون میشم

 7. باران گفت:

  سلام واقعا ممنون اجرتون باخدا

دسته بندی