دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا
هاست آزنا هاست خرید هاست خرید هاست لینوکس خرید هاست دایرکت ادمین ایران خرید هاست ارزان هاست ارزان آزنا هاست

جستجو

کانال تلگرام

کانال تلگرام زهرا مدیا

آخرین نظرات

هم‌سنگران

http://abatorab.ir/asset/image/logo.png http://up.yargomnam.ir/view/1000671/banner-yargomnam240-new.gif http://dl.tazyekal.ir/admin/baner240-120.jpg http://havayeharam.ir/wp-content/uploads/2015/08/folder.jpg

http://www.zahra-media.ir/110/2013/01/f68399e4-5356-4336-9c94-e3298859c5811.jpg ترجمه گویای قرآن کریم توسط آقای هدایت فر f68399e4 5356 4336 9c94 e3298859c5811

ترجمه گویای قرآن کریم توسط آقای هدایت فر musicdl1420 سوره حمد ۰۰:۴۰
ترجمه گویای قرآن کریم توسط آقای هدایت فر musicdl1420 سوره بقره ۰۲:۰۰:۰۱
ترجمه گویای قرآن کریم توسط آقای هدایت فر musicdl1420 سوره آل عمران ۰۱:۰۷:۰۴
ترجمه گویای قرآن کریم توسط آقای هدایت فر musicdl1420 سوره نساء ۰۱:۱۱:۵۵
ترجمه گویای قرآن کریم توسط آقای هدایت فر musicdl1420 سوره مائده ۵۳:۲۶
ترجمه گویای قرآن کریم توسط آقای هدایت فر musicdl1420 سوره انعام ۵۸:۲۷
ترجمه گویای قرآن کریم توسط آقای هدایت فر musicdl1420 سوره اعراف ۰۱:۰۱:۱۴
ترجمه گویای قرآن کریم توسط آقای هدایت فر musicdl1420 سوره انفال ۲۲:۴۳
ترجمه گویای قرآن کریم توسط آقای هدایت فر musicdl1420 سوره توبه ۴۵:۱۰
ترجمه گویای قرآن کریم توسط آقای هدایت فر musicdl1420 سوره یونس ۳۰:۱۳
ترجمه گویای قرآن کریم توسط آقای هدایت فر musicdl1420 سوره هود ۲۹:۴۴
ترجمه گویای قرآن کریم توسط آقای هدایت فر musicdl1420 سوره یوسف ۲۷:۲۱
ترجمه گویای قرآن کریم توسط آقای هدایت فر musicdl1420 سوره رعد ۱۴:۲۷
ترجمه گویای قرآن کریم توسط آقای هدایت فر musicdl1420 سوره ابراهیم ۱۴:۴۷
ترجمه گویای قرآن کریم توسط آقای هدایت فر musicdl1420 سوره حجر ۱۳:۳۲
ترجمه گویای قرآن کریم توسط آقای هدایت فر musicdl1420 سوره نحل ۳۷:۰۳
ترجمه گویای قرآن کریم توسط آقای هدایت فر musicdl1420 سوره اسراء ۳۰:۱۰
ترجمه گویای قرآن کریم توسط آقای هدایت فر musicdl1420 سوره کهف ۳۱:۰۵
ترجمه گویای قرآن کریم توسط آقای هدایت فر musicdl1420 سوره مریم ۱۷:۵۱
ترجمه گویای قرآن کریم توسط آقای هدایت فر musicdl1420 سوره طه ۲۵:۴۶
ترجمه گویای قرآن کریم توسط آقای هدایت فر musicdl1420 سوره انبیاء ۲۳:۰۰
ترجمه گویای قرآن کریم توسط آقای هدایت فر musicdl1420 سوره حج ۲۳:۳۹
ترجمه گویای قرآن کریم توسط آقای هدایت فر musicdl1420 سوره مومنون ۱۹:۱۱
ترجمه گویای قرآن کریم توسط آقای هدایت فر musicdl1420 سوره نور ۲۳:۵۴
ترجمه گویای قرآن کریم توسط آقای هدایت فر musicdl1420 سوره فرقان ۱۷:۴۸
ترجمه گویای قرآن کریم توسط آقای هدایت فر musicdl1420 سوره شعرا ۲۴:۴۶
ترجمه گویای قرآن کریم توسط آقای هدایت فر musicdl1420 سوره نمل ۲۱:۳۷
ترجمه گویای قرآن کریم توسط آقای هدایت فر musicdl1420 سوره قصص ۲۳:۴۹
ترجمه گویای قرآن کریم توسط آقای هدایت فر musicdl1420 سوره عنکبوت ۱۶:۴۵
ترجمه گویای قرآن کریم توسط آقای هدایت فر musicdl1420 سوره روم ۱۴:۳۵
ترجمه گویای قرآن کریم توسط آقای هدایت فر musicdl1420 سوره لقمان ۰۹:۰۹
ترجمه گویای قرآن کریم توسط آقای هدایت فر musicdl1420 سوره سجده ۰۶:۵۳
ترجمه گویای قرآن کریم توسط آقای هدایت فر musicdl1420 سوره احزاب ۲۱:۴۰
ترجمه گویای قرآن کریم توسط آقای هدایت فر musicdl1420 سوره سبأ ۱۶:۳۲
ترجمه گویای قرآن کریم توسط آقای هدایت فر musicdl1420 سوره فاطر ۱۳:۴۰
ترجمه گویای قرآن کریم توسط آقای هدایت فر musicdl1420 سوره یس ۱۳:۴۹
ترجمه گویای قرآن کریم توسط آقای هدایت فر musicdl1420 سوره صافات ۱۷:۰۱
ترجمه گویای قرآن کریم توسط آقای هدایت فر musicdl1420 سوره ص ۱۵:۰۱
ترجمه گویای قرآن کریم توسط آقای هدایت فر musicdl1420 سوره زمر ۲۰:۵۳
ترجمه گویای قرآن کریم توسط آقای هدایت فر musicdl1420 سوره غافر ۲۱:۳۸
ترجمه گویای قرآن کریم توسط آقای هدایت فر musicdl1420 سوره فصلت ۱۵:۰۲
ترجمه گویای قرآن کریم توسط آقای هدایت فر musicdl1420 سوره شوری ۱۴:۳۹
ترجمه گویای قرآن کریم توسط آقای هدایت فر musicdl1420 سوره زخرف ۱۵:۵۹
ترجمه گویای قرآن کریم توسط آقای هدایت فر musicdl1420 سوره دخان ۰۷:۳۱
ترجمه گویای قرآن کریم توسط آقای هدایت فر musicdl1420 سوره جاثیه ۰۹:۳۱
ترجمه گویای قرآن کریم توسط آقای هدایت فر musicdl1420 سوره احقاف ۱۱:۳۱
ترجمه گویای قرآن کریم توسط آقای هدایت فر musicdl1420 سوره محمد ۱۰:۵۳
ترجمه گویای قرآن کریم توسط آقای هدایت فر musicdl1420 سوره فتح ۰۹:۵۹
ترجمه گویای قرآن کریم توسط آقای هدایت فر musicdl1420 سوره حجرات ۰۶:۵۵
ترجمه گویای قرآن کریم توسط آقای هدایت فر musicdl1420 سوره ق ۰۷:۴۳
ترجمه گویای قرآن کریم توسط آقای هدایت فر musicdl1420 سوره ذاریات ۰۷:۰۹
ترجمه گویای قرآن کریم توسط آقای هدایت فر musicdl1420 سوره طور ۰۶:۱
ترجمه گویای قرآن کریم توسط آقای هدایت فر musicdl1420 سوره نجم ۰۷:۰۲
ترجمه گویای قرآن کریم توسط آقای هدایت فر musicdl1420 سوره قمر ۰۷:۰۵
ترجمه گویای قرآن کریم توسط آقای هدایت فر musicdl1420 سوره الرحمن ۰۷:۵۱
ترجمه گویای قرآن کریم توسط آقای هدایت فر musicdl1420 سوره واقعه ۰۷:۴۴
ترجمه گویای قرآن کریم توسط آقای هدایت فر musicdl1420 سوره حدید ۱۰:۳۷
ترجمه گویای قرآن کریم توسط آقای هدایت فر musicdl1420 سوره مجادله ۰۸:۲۹
ترجمه گویای قرآن کریم توسط آقای هدایت فر musicdl1420 سوره حشر ۰۷:۵۲
ترجمه گویای قرآن کریم توسط آقای هدایت فر musicdl1420 سوره ممتحنه ۰۶:۰۷
ترجمه گویای قرآن کریم توسط آقای هدایت فر musicdl1420 سوره صف ۰۳:۳۴
ترجمه گویای قرآن کریم توسط آقای هدایت فر musicdl1420 سوره جمعه ۰۳:۱۱
ترجمه گویای قرآن کریم توسط آقای هدایت فر musicdl1420 سوره منافقون ۰۳:۲۶
ترجمه گویای قرآن کریم توسط آقای هدایت فر musicdl1420 سوره تغابن ۰۴:۵۲
ترجمه گویای قرآن کریم توسط آقای هدایت فر musicdl1420 سوره طلاق ۰۵:۰۵
ترجمه گویای قرآن کریم توسط آقای هدایت فر musicdl1420 سوره تحریم ۰۴:۳۳
ترجمه گویای قرآن کریم توسط آقای هدایت فر musicdl1420 سوره ملک ۰۶:۰۸
ترجمه گویای قرآن کریم توسط آقای هدایت فر musicdl1420 سوره قلم ۰۶:۱۲
ترجمه گویای قرآن کریم توسط آقای هدایت فر musicdl1420 سوره حاقه ۰۴:۵۵
ترجمه گویای قرآن کریم توسط آقای هدایت فر musicdl1420 سوره معارج ۰۴:۰۷
ترجمه گویای قرآن کریم توسط آقای هدایت فر musicdl1420 سوره نوح ۰۳:۵۷
ترجمه گویای قرآن کریم توسط آقای هدایت فر musicdl1420 سوره جن ۰۴:۳۲
ترجمه گویای قرآن کریم توسط آقای هدایت فر musicdl1420 سوره مزمل ۰۰:۴۶
ترجمه گویای قرآن کریم توسط آقای هدایت فر musicdl1420 سوره مدثر ۰۵:۱۰
ترجمه گویای قرآن کریم توسط آقای هدایت فر musicdl1420 سوره قیامه ۰۳:۳۵
ترجمه گویای قرآن کریم توسط آقای هدایت فر musicdl1420 سوره انسان ۰۴:۳۵
ترجمه گویای قرآن کریم توسط آقای هدایت فر musicdl1420 سوره مرسلات ۰۳:۵۶
ترجمه گویای قرآن کریم توسط آقای هدایت فر musicdl1420 سوره نبأ ۰۳:۴۷
ترجمه گویای قرآن کریم توسط آقای هدایت فر musicdl1420 سوره نازعات ۰۴:۰۸
ترجمه گویای قرآن کریم توسط آقای هدایت فر musicdl1420 سوره عبس ۰۲:۴۳
ترجمه گویای قرآن کریم توسط آقای هدایت فر musicdl1420 سوره تکویر ۰۲:۰۶
ترجمه گویای قرآن کریم توسط آقای هدایت فر musicdl1420 سوره انفطار ۰۱:۳۴
ترجمه گویای قرآن کریم توسط آقای هدایت فر musicdl1420 سوره مطففین ۰۳:۱۹
ترجمه گویای قرآن کریم توسط آقای هدایت فر musicdl1420 سوره انشقاق ۰۱:۵۹
ترجمه گویای قرآن کریم توسط آقای هدایت فر musicdl1420 سوره بروج ۰۲:۰۳
ترجمه گویای قرآن کریم توسط آقای هدایت فر musicdl1420 سوره طارق ۰۱:۱۷
ترجمه گویای قرآن کریم توسط آقای هدایت فر musicdl1420 سوره اعلی ۰۱:۳۵
ترجمه گویای قرآن کریم توسط آقای هدایت فر musicdl1420 سوره غاشیه ۰۱:۴۲
ترجمه گویای قرآن کریم توسط آقای هدایت فر musicdl1420 سوره فجر ۰۲:۳۹
ترجمه گویای قرآن کریم توسط آقای هدایت فر musicdl1420 سوره بلد ۰۱:۳۴
ترجمه گویای قرآن کریم توسط آقای هدایت فر musicdl1420 سوره شمس ۰۱:۲۲
ترجمه گویای قرآن کریم توسط آقای هدایت فر musicdl1420 سوره لیل ۰۱:۳۷
ترجمه گویای قرآن کریم توسط آقای هدایت فر musicdl1420 سوره ضحی ۰۰:۵۱
ترجمه گویای قرآن کریم توسط آقای هدایت فر musicdl1420 سوره شرح ۰۰:۳۶
ترجمه گویای قرآن کریم توسط آقای هدایت فر musicdl1420 سوره تین ۰۰:۴۲
ترجمه گویای قرآن کریم توسط آقای هدایت فر musicdl1420 سوره علق ۰۱:۲۹
ترجمه گویای قرآن کریم توسط آقای هدایت فر musicdl1420 سوره قدر ۰۰:۲۹
ترجمه گویای قرآن کریم توسط آقای هدایت فر musicdl1420 سوره بینه ۰۱:۳۶
ترجمه گویای قرآن کریم توسط آقای هدایت فر musicdl1420 سوره زلزله ۰۰:۴۶
ترجمه گویای قرآن کریم توسط آقای هدایت فر musicdl1420 سوره عادیات ۰۰:۵۶
ترجمه گویای قرآن کریم توسط آقای هدایت فر musicdl1420 سوره قارعه ۰۰:۴۱
ترجمه گویای قرآن کریم توسط آقای هدایت فر musicdl1420 سوره تکاثر ۰۰:۳۹
ترجمه گویای قرآن کریم توسط آقای هدایت فر musicdl1420 سوره عصر ۰۰:۲۱
ترجمه گویای قرآن کریم توسط آقای هدایت فر musicdl1420 سوره همزه ۰۰:۳۷
ترجمه گویای قرآن کریم توسط آقای هدایت فر musicdl1420 سوره فیل ۰۰:۲۹
ترجمه گویای قرآن کریم توسط آقای هدایت فر musicdl1420 سوره قریش ۰۰:۲۵
ترجمه گویای قرآن کریم توسط آقای هدایت فر musicdl1420 سوره ماعون ۰۰:۳۲
ترجمه گویای قرآن کریم توسط آقای هدایت فر musicdl1420 سوره کوثر ۰۰:۱۴
ترجمه گویای قرآن کریم توسط آقای هدایت فر musicdl1420 سوره کافرون ۰۰:۲۳
ترجمه گویای قرآن کریم توسط آقای هدایت فر musicdl1420 سوره نصر ۰۰:۲۱
ترجمه گویای قرآن کریم توسط آقای هدایت فر musicdl1420 سوره مسد ۰۰:۲۴
ترجمه گویای قرآن کریم توسط آقای هدایت فر musicdl1420 سوره اخلاص ۰۰:۱۵
ترجمه گویای قرآن کریم توسط آقای هدایت فر musicdl1420 سوره فلق ۰۰:۲۰
ترجمه گویای قرآن کریم توسط آقای هدایت فر musicdl1420 سوره ناس ۰۰:۲۱
کانال تلگرام زهرامدیا
4408 بازدید ۴ نظر »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

بسم رب الشهدا والصدیقین

سلام

ضمن عرض تبریک ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و روز مادر و همچنین فرا رسیدن سال 96 خدمت شما عزیزان . من به دلیل مسافرت تا تاریخ 4 فروردین 96 نیستم و نمیتونم به نظرات جواب بدم . اگه خدا عمری داد برگشتم جواب میدم وگرنه حلالمون کنید .

دنیا به مثل بهر بشر مزرع کشت است

بی حب علی کشتن این مزرعه زشت است

بنوشته چنین بر در فردوس خداوند

هر کس که علی دوست بود اهل بهشت است

شیعه همه جا رهبر و مولاش علیست

دنیاش علی بوده و عقباش علیست

بی مهر علی زهد ابوذر همه هیچ

سلمان که محمدیست آقاش علیست

یا علی مدد

 

 1. بهاره گفت:

  خیییییلی ممنون

 2. حامد گفت:

  سلام دانلود یکجا هم قرار بدبد مرسی

 3. مهدی احمدی گفت:

  خیلی ممنون
  صوت با کیفیت ۱۲۸ نمیگذارید؟

دسته بندی