دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا
هاست آزنا هاست خرید هاست خرید هاست لینوکس خرید هاست دایرکت ادمین ایران خرید هاست ارزان هاست ارزان آزنا هاست

جستجو

کانال تلگرام

کانال تلگرام زهرا مدیا

آخرین نظرات

هم‌سنگران

http://abatorab.ir/asset/image/logo.png http://up.yargomnam.ir/view/1000671/banner-yargomnam240-new.gif http://dl.tazyekal.ir/admin/baner240-120.jpg http://havayeharam.ir/wp-content/uploads/2015/08/folder.jpg

http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTq_rzkZeFr6R_CreCpcReXDOoT2bXc5Q19YKvPIWIDT-aXSjcm  تزکیه برای خدا - 30 جلسه - استاد پناهیان

تزکیه برای خدا - 30 جلسه - استاد پناهیان musicdl96 حجت الاسلام پناهیان – شب سوم قدر رمضان ۹۳ – شب قدر از چه چیزی توبه کنیم؟ ۴۲:۰۷
تزکیه برای خدا - 30 جلسه - استاد پناهیان musicdl96 حجت الاسلام پناهیان – شب دوم قدر رمضان ۹۳ – سه وجه اهمیت شب قدر ۳۲:۲۲
تزکیه برای خدا - 30 جلسه - استاد پناهیان musicdl96 حجت الاسلام پناهیان – شب اول قدر رمضان ۹۳ – نگرانی از عاقبت بخیری، مهمترین مسأله شب قدر ۳۴:۴۷
تزکیه برای خدا - 30 جلسه - استاد پناهیان musicdl96 شرط ورود به مهمانی خدا (سخنان امام خمینی و حجت الاسلام پناهیان) ۹:۴۶
تزکیه برای خدا - 30 جلسه - استاد پناهیان musicdl96 وداع سوزناک حجت الاسلام پناهیان با ماه رمضان ۱۱:۵۱
تزکیه برای خدا - 30 جلسه - استاد پناهیان musicdl96 حجت الاسلام پناهیان : سبک زندگی در ماه مبارک رمضان ۵۸:۴۶
تزکیه برای خدا - 30 جلسه - استاد پناهیان videodl راهنما شناسی۱۴/۵/۱۳۹۱تصویری ۵۵:۲۰
تزکیه برای خدا - 30 جلسه - استاد پناهیان musicdl96 راهنما شناسی ۱۴/۵/۱۳۹۱صوتی ۵۵:۲۰
تزکیه برای خدا - 30 جلسه - استاد پناهیان videodl مبارزه با هوای نفس(تصویری) ۲۸/۵/۹۱ ۱:۰۹:۴۳
تزکیه برای خدا - 30 جلسه - استاد پناهیان musicdl96 مبارزه با هوای نفس(صوتی) ۲۸/۵/۹۱ ۱:۰۹:۴۳
تزکیه برای خدا - 30 جلسه - استاد پناهیان videodl رهایی از هوای نفس(تصویری) ۲۷/۵/۹۱ ۱:۰۴:۳۸
تزکیه برای خدا - 30 جلسه - استاد پناهیان musicdl96 رهایی از هوای نفس(صوتی) ۲۷/۵/۹۱ ۱:۰۴:۳۸
تزکیه برای خدا - 30 جلسه - استاد پناهیان videodl تزکیه برای خدا(تصویری) ۲۶/۵/۹۱ ۴۵:۵۷
تزکیه برای خدا - 30 جلسه - استاد پناهیان musicdl96 تزکیه برای خدا(صوتی) ۲۶/۵/۹۱ ۴۵:۵۷
تزکیه برای خدا - 30 جلسه - استاد پناهیان videodl ملاقات باخدا(تصویری) ۲۵/۵/۹۱ ۴۳:۲۲
تزکیه برای خدا - 30 جلسه - استاد پناهیان musicdl96 ملاقات باخدا(صوتی) ۲۵/۵/۹۱ ۴۳:۲۲
تزکیه برای خدا - 30 جلسه - استاد پناهیان videodl فرهنگ سازی تزکیه(تصویری) ۲۴/۵/۹۱ ۵۳:۵۵
تزکیه برای خدا - 30 جلسه - استاد پناهیان musicdl96 فرهنگ سازی تزکیه(صوتی) ۲۴/۵/۹۱ ۵۳:۵۵
تزکیه برای خدا - 30 جلسه - استاد پناهیان videodl عزم درتزکیه(تصویری) ۱۵/۵/۹۱ ۴۸:۴۵
تزکیه برای خدا - 30 جلسه - استاد پناهیان musicdl96 عزم درتزکیه(صوتی) ۱۵/۵/۹۱ ۴۸:۴۵
تزکیه برای خدا - 30 جلسه - استاد پناهیان videodl ولایت پذیری وتزکیه(تصویری) ۱۴/۵/۹۱ ۵۵:۲۰
تزکیه برای خدا - 30 جلسه - استاد پناهیان musicdl96 ولایت پذیری وتزکیه(صوتی) ۱۴/۵/۹۱ ۵۵:۲۰
تزکیه برای خدا - 30 جلسه - استاد پناهیان videodl سوق به ایمان نتیجه علم( تصویری) ۱۳/۵/۹۱ ۱:۰۶:۴۱
تزکیه برای خدا - 30 جلسه - استاد پناهیان musicdl96 سوق به ایمان نتیجه علم (صوتی) ۱۳/۵/۹۱ ۱:۰۳:۴۸
تزکیه برای خدا - 30 جلسه - استاد پناهیان videodl مبارزه باعلایق درراستای تزکیه(تصویری) ۱۲/۵/۹۱ ۱:۰۳:۲۶
تزکیه برای خدا - 30 جلسه - استاد پناهیان musicdl96 مبارزه باعلایق درراستای تزکیه(صوتی) ۱۲/۵/۹۱ ۱:۰۳:۲۶
تزکیه برای خدا - 30 جلسه - استاد پناهیان videodl ادب در دین وتزکیه (تصویری)۱۱/۵/۹۱ ۴۶:۱۸
تزکیه برای خدا - 30 جلسه - استاد پناهیان musicdl96 ادب دردین وتزکیه(صوتی)۱۱/۵/۹۱ ۴۶:۱۹
تزکیه برای خدا - 30 جلسه - استاد پناهیان videodl معرفت نفس درتزکیه(تصویری)۱۰/۵/۹۱ ۱:۰۱:۰۶
تزکیه برای خدا - 30 جلسه - استاد پناهیان videodl تزکیه وسهولت در زندگی(تصویری)۹/۵/۹۱ ۵۹:۲۸
تزکیه برای خدا - 30 جلسه - استاد پناهیان musicdl96 معرفت نفس درتزکیه(صوتی)۱۰/۵/۹۱ ۱:۰۱:۰۶
تزکیه برای خدا - 30 جلسه - استاد پناهیان musicdl96 تزکیه وسهولت درزندگی(صوتی)۹/۵/۹۱ ۵۹:۲۸
تزکیه برای خدا - 30 جلسه - استاد پناهیان videodl درک انتظارات مولا(تصویری)۸/۵/۹۱ ۱:۰۱:۴۵
تزکیه برای خدا - 30 جلسه - استاد پناهیان musicdl96 درک انتظارات مولا(صوتی)۸/۵/۹۱ ۱:۰۱:۴۵
تزکیه برای خدا - 30 جلسه - استاد پناهیان videodl تزکیه نیازکل زندگی (تصویری)۷/۵/۹۱ ۵۵:۵۸
تزکیه برای خدا - 30 جلسه - استاد پناهیان musicdl96 تزکیه نیازکل زندگی (صوتی)۷/۵/۹۱ ۵۵:۵۸
تزکیه برای خدا - 30 جلسه - استاد پناهیان videodl ضرورت هدف درزندگی(تصویری)۶/۵/۹۱ ۴۹:۵۸
تزکیه برای خدا - 30 جلسه - استاد پناهیان musicdl96 ضرورت هدف درزندگی(صوتی)۶/۵/۹۱ ۴۹:۵۸
تزکیه برای خدا - 30 جلسه - استاد پناهیان videodl تزکیه اصلی ترین رسالت پیامبران(تصویری)۵/۵/۹۱ ۴۵:۳۴
تزکیه برای خدا - 30 جلسه - استاد پناهیان musicdl96 تزکیه اصلی ترین رسالت پیامبران(صوتی)۵/۵/۹۱ ۴۵:۳۴
تزکیه برای خدا - 30 جلسه - استاد پناهیان videodl طرح مسئله به جای توضیح موضوع(تصویری)۴/۵/۹۱ ۵۸:۵۴
تزکیه برای خدا - 30 جلسه - استاد پناهیان musicdl96 طرح مسئله به جای توضیح موضوع( صوتی)۴/۵/۹۱ ۵۸:۵۴
تزکیه برای خدا - 30 جلسه - استاد پناهیان videodl چگونگی به کمال رسیدن(تصویری)۳/۵/۹۱ ۵۲:۱۰
تزکیه برای خدا - 30 جلسه - استاد پناهیان musicdl96 چگونگی به کمال رسیدن(صوتی)۳/۵/۹۱ ۵۲:۱۰
تزکیه برای خدا - 30 جلسه - استاد پناهیان videodl تزکیه تنها راه رشد روح(تصویری)۲/۵/۹۱ ۴۴:۰۸
تزکیه برای خدا - 30 جلسه - استاد پناهیان musicdl96 تزکیه تنها راه رشد روح(صوتی)۲/۵/۹۱ ۵۹:۰۰
تزکیه برای خدا - 30 جلسه - استاد پناهیان videodl فرایندتزکیه(تصویری)۱/۵/۹۱ ۴۴:۰۸
تزکیه برای خدا - 30 جلسه - استاد پناهیان musicdl96 فرایندتزکیه(صوتی)۱/۵/۹۱ ۴۴:۰۸
تزکیه برای خدا - 30 جلسه - استاد پناهیان videodl رمضان فرصت دوری ازجهل(تصویری)۳۱/۴/۹۱ ۵۳:۴۴
تزکیه برای خدا - 30 جلسه - استاد پناهیان musicdl96 رمضان فرصت دوری از جهل(صوتی)۳۱/۴/۹۱ ۵۳:۴۴
کانال تلگرام زهرامدیا
404 بازدید نظر: »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

بسم رب الشهدا والصدیقین

سلام

ضمن عرض تبریک ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و روز مادر و همچنین فرا رسیدن سال 96 خدمت شما عزیزان . من به دلیل مسافرت تا تاریخ 4 فروردین 96 نیستم و نمیتونم به نظرات جواب بدم . اگه خدا عمری داد برگشتم جواب میدم وگرنه حلالمون کنید .

دنیا به مثل بهر بشر مزرع کشت است

بی حب علی کشتن این مزرعه زشت است

بنوشته چنین بر در فردوس خداوند

هر کس که علی دوست بود اهل بهشت است

شیعه همه جا رهبر و مولاش علیست

دنیاش علی بوده و عقباش علیست

بی مهر علی زهد ابوذر همه هیچ

سلمان که محمدیست آقاش علیست

یا علی مدد

 

دسته بندی