دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا
هاست آزنا هاست خرید هاست خرید هاست لینوکس خرید هاست دایرکت ادمین ایران خرید هاست ارزان هاست ارزان آزنا هاست

جستجو

کانال تلگرام

کانال تلگرام زهرا مدیا

آخرین نظرات

هم‌سنگران

http://abatorab.ir/asset/image/logo.png http://up.yargomnam.ir/view/1000671/banner-yargomnam240-new.gif http://dl.tazyekal.ir/admin/baner240-120.jpg http://havayeharam.ir/wp-content/uploads/2015/08/folder.jpg

http://www.zahra-media.ir/wp-content/uploads/2013/04/17cb356b-984d-410c-aa83-e3d3cc86ff532.jpg  تلاوت قرآن کريم به روش تحدير-مرحوم استاد عبدالله خياط 17cb356b 984d 410c aa83 e3d3cc86ff532

 

 

تلاوت قرآن کريم به روش تحدير-مرحوم استاد عبدالله خياط musicdl518 دو جزء ۱-۲ ۰۱:۲۶:۰۳
تلاوت قرآن کريم به روش تحدير-مرحوم استاد عبدالله خياط musicdl518 دو جزء ۳-۴ ۰۱:۲۷:۰۶
تلاوت قرآن کريم به روش تحدير-مرحوم استاد عبدالله خياط musicdl518 دو جزء ۵-۶ ۰۱:۲۵:۱۷
تلاوت قرآن کريم به روش تحدير-مرحوم استاد عبدالله خياط musicdl518 دو جزء ۷-۸ ۰۱:۲۴:۰۹
تلاوت قرآن کريم به روش تحدير-مرحوم استاد عبدالله خياط musicdl518 دو جزء ۹-۱۰ ۰۱:۲۵:۴۰
تلاوت قرآن کريم به روش تحدير-مرحوم استاد عبدالله خياط musicdl518 دو جزء ۱۱-۱۲ ۰۱:۲۲:۰۶
تلاوت قرآن کريم به روش تحدير-مرحوم استاد عبدالله خياط musicdl518 دو جزء ۱۳-۱۴ ۰۱:۲۷:۱۳
تلاوت قرآن کريم به روش تحدير-مرحوم استاد عبدالله خياط musicdl518 دو جزء ۱۵-۱۶ ۰۱:۲۳:۳۱
تلاوت قرآن کريم به روش تحدير-مرحوم استاد عبدالله خياط musicdl518 دو جزء ۱۷-۱۸ ۰۱:۲۳:۰۳۰۱
تلاوت قرآن کريم به روش تحدير-مرحوم استاد عبدالله خياط musicdl518 دو جزء ۱۹-۲۰ ۰۱:۲۳:۰۳
تلاوت قرآن کريم به روش تحدير-مرحوم استاد عبدالله خياط musicdl518 دو جزء ۲۱-۲۲ ۰۱:۱۹:۰۵
تلاوت قرآن کريم به روش تحدير-مرحوم استاد عبدالله خياط musicdl518 دو جزء ۲۳-۲۴ ۰۱:۲۵:۳۱
تلاوت قرآن کريم به روش تحدير-مرحوم استاد عبدالله خياط musicdl518 دو جزء ۲۵-۲۶ ۰۱:۱۲:۴۴
تلاوت قرآن کريم به روش تحدير-مرحوم استاد عبدالله خياط musicdl518 دو جزء ۲۷-۲۸ ۰۱:۲۵:۰۰
تلاوت قرآن کريم به روش تحدير-مرحوم استاد عبدالله خياط musicdl518 دو جزء ۲۹-۳۰ ۰۱:۱۶:۱۳
تلاوت قرآن کريم به روش تحدير-مرحوم استاد عبدالله خياط musicdl518 سوره مبارکه فاتحه (حمد) ۰۰:۳۲
تلاوت قرآن کريم به روش تحدير-مرحوم استاد عبدالله خياط musicdl518 سوره مبارکه بقره ۰۱:۲۷:۲۸
تلاوت قرآن کريم به روش تحدير-مرحوم استاد عبدالله خياط musicdl518 سوره مبارکه آل عمران ۵۱:۰۷
تلاوت قرآن کريم به روش تحدير-مرحوم استاد عبدالله خياط musicdl518 سوره¬ی مبارکه نساء ۵۶:۳۳
تلاوت قرآن کريم به روش تحدير-مرحوم استاد عبدالله خياط musicdl518 سوره مبارکه مائده ۴۳:۲۱
تلاوت قرآن کريم به روش تحدير-مرحوم استاد عبدالله خياط musicdl518 سوره مبارکه انعام ۴۴:۰۸
تلاوت قرآن کريم به روش تحدير-مرحوم استاد عبدالله خياط musicdl518 سوره مبارکه اعراف ۵۳:۵۷
تلاوت قرآن کريم به روش تحدير-مرحوم استاد عبدالله خياط musicdl518 سوره مبارکه انفال ۱۸:۴۶
تلاوت قرآن کريم به روش تحدير-مرحوم استاد عبدالله خياط musicdl518 سوره مبارکه توبه ۳۸:۵۸
تلاوت قرآن کريم به روش تحدير-مرحوم استاد عبدالله خياط musicdl518 سوره مبارکه یونس ۲۶:۴۵
تلاوت قرآن کريم به روش تحدير-مرحوم استاد عبدالله خياط musicdl518 سوره مبارکه هود ۳۱:۱۲
تلاوت قرآن کريم به روش تحدير-مرحوم استاد عبدالله خياط musicdl518 سوره مبارکه یوسف ۲۸:۰۱
تلاوت قرآن کريم به روش تحدير-مرحوم استاد عبدالله خياط musicdl518 سوره مبارکه رعد ۱۳:۳۲
تلاوت قرآن کريم به روش تحدير-مرحوم استاد عبدالله خياط musicdl518 سوره مبارکه ابراهیم ۱۱:۴۶
تلاوت قرآن کريم به روش تحدير-مرحوم استاد عبدالله خياط musicdl518 سوره مبارکه حجر ۰۹:۰۴
تلاوت قرآن کريم به روش تحدير-مرحوم استاد عبدالله خياط musicdl518 سوره مبارکه نحل ۲۶:۲۵
تلاوت قرآن کريم به روش تحدير-مرحوم استاد عبدالله خياط musicdl518 سوره مبارکه اسراء ۲۴:۵۱
تلاوت قرآن کريم به روش تحدير-مرحوم استاد عبدالله خياط musicdl518 سوره مبارکه کهف ۲۳:۵۶
تلاوت قرآن کريم به روش تحدير-مرحوم استاد عبدالله خياط musicdl518 سوره مبارکه مریم ۱۳:۱۷
تلاوت قرآن کريم به روش تحدير-مرحوم استاد عبدالله خياط musicdl518 سوره مبارکه طه ۱۷:۳۷
تلاوت قرآن کريم به روش تحدير-مرحوم استاد عبدالله خياط musicdl518 سوره مبارکه انبیاء ۱۶:۵۵
تلاوت قرآن کريم به روش تحدير-مرحوم استاد عبدالله خياط musicdl518 سوره مبارکه حج ۱۹:۴۳
تلاوت قرآن کريم به روش تحدير-مرحوم استاد عبدالله خياط musicdl518 سوره مبارکه مؤمنون ۱۷:۴۵
تلاوت قرآن کريم به روش تحدير-مرحوم استاد عبدالله خياط musicdl518 سوره مبارکه نور ۲۰:۵۲
تلاوت قرآن کريم به روش تحدير-مرحوم استاد عبدالله خياط musicdl518 سوره مبارکه فرقان ۱۳:۵۵
تلاوت قرآن کريم به روش تحدير-مرحوم استاد عبدالله خياط musicdl518 سوره مبارکه شعراء ۱۹:۰۸
تلاوت قرآن کريم به روش تحدير-مرحوم استاد عبدالله خياط musicdl518 سوره مبارکه نمل ۱۸:۱۳
تلاوت قرآن کريم به روش تحدير-مرحوم استاد عبدالله خياط musicdl518 سوره مبارکه قصص ۲۱:۲۷
تلاوت قرآن کريم به روش تحدير-مرحوم استاد عبدالله خياط musicdl518 سوره مبارکه عنکبوت ۱۴:۵۴
تلاوت قرآن کريم به روش تحدير-مرحوم استاد عبدالله خياط musicdl518 سوره مبارکه روم ۱۱:۴۲
تلاوت قرآن کريم به روش تحدير-مرحوم استاد عبدالله خياط musicdl518 سوره مبارکه لقمان ۰۷:۴۶
تلاوت قرآن کريم به روش تحدير-مرحوم استاد عبدالله خياط musicdl518 سوره مبارکه سجده ۰۵:۳۷
تلاوت قرآن کريم به روش تحدير-مرحوم استاد عبدالله خياط musicdl518 سوره مبارکه احزاب ۱۹:۴۷
تلاوت قرآن کريم به روش تحدير-مرحوم استاد عبدالله خياط musicdl518 سوره مبارکه سبأ ۱۳:۰۹
تلاوت قرآن کريم به روش تحدير-مرحوم استاد عبدالله خياط musicdl518 سوره مبارکه فاطر ۱۲:۰۴
تلاوت قرآن کريم به روش تحدير-مرحوم استاد عبدالله خياط musicdl518 سوره مبارکه یس ۱۱:۲۶
تلاوت قرآن کريم به روش تحدير-مرحوم استاد عبدالله خياط musicdl518 سوره مبارکه صافات ۱۳:۴۰
تلاوت قرآن کريم به روش تحدير-مرحوم استاد عبدالله خياط musicdl518 سوره مبارکه ص ۱۱:۳۷
تلاوت قرآن کريم به روش تحدير-مرحوم استاد عبدالله خياط musicdl518 سوره مبارکه زمر ۱۶:۴۵
تلاوت قرآن کريم به روش تحدير-مرحوم استاد عبدالله خياط musicdl518 سوره مبارکه غافر ۱۸:۰۴
تلاوت قرآن کريم به روش تحدير-مرحوم استاد عبدالله خياط musicdl518 سوره مبارکه فصلت ۱۳:۰۵
تلاوت قرآن کريم به روش تحدير-مرحوم استاد عبدالله خياط musicdl518 سوره مبارکه شوری ۱۳:۰۲
تلاوت قرآن کريم به روش تحدير-مرحوم استاد عبدالله خياط musicdl518 سوره مبارکه زخرف ۱۴:۲۰
تلاوت قرآن کريم به روش تحدير-مرحوم استاد عبدالله خياط musicdl518 سوره مبارکه دخان ۰۵:۴۱
تلاوت قرآن کريم به روش تحدير-مرحوم استاد عبدالله خياط musicdl518 سوره مبارکه جاثیه ۰۷:۳۰
تلاوت قرآن کريم به روش تحدير-مرحوم استاد عبدالله خياط musicdl518 سوره مبارکه احقاف ۰۹:۵۵
تلاوت قرآن کريم به روش تحدير-مرحوم استاد عبدالله خياط musicdl518 سوره مبارکه محمد «صلی الله علیه و آله» ۰۷:۴۷
تلاوت قرآن کريم به روش تحدير-مرحوم استاد عبدالله خياط musicdl518 سوره مبارکه فتح ۰۸:۰۳
تلاوت قرآن کريم به روش تحدير-مرحوم استاد عبدالله خياط musicdl518 سوره مبارکه حجرات ۰۵:۲۴
تلاوت قرآن کريم به روش تحدير-مرحوم استاد عبدالله خياط musicdl518 سوره مبارکه ق ۰۵:۱۹
تلاوت قرآن کريم به روش تحدير-مرحوم استاد عبدالله خياط musicdl518 سوره مبارکه ذاریات ۰۵:۱۱
تلاوت قرآن کريم به روش تحدير-مرحوم استاد عبدالله خياط musicdl518 سوره مبارکه طور ۰۴:۴۲
تلاوت قرآن کريم به روش تحدير-مرحوم استاد عبدالله خياط musicdl518 سوره مبارکه نجم ۰۴:۴۸
تلاوت قرآن کريم به روش تحدير-مرحوم استاد عبدالله خياط musicdl518 سوره مبارکه قمر ۰۵:۰۱
تلاوت قرآن کريم به روش تحدير-مرحوم استاد عبدالله خياط musicdl518 سوره مبارکه الرحمن ۰۶:۳۱
تلاوت قرآن کريم به روش تحدير-مرحوم استاد عبدالله خياط musicdl518 سوره مبارکه واقعه ۰۶:۴۵
تلاوت قرآن کريم به روش تحدير-مرحوم استاد عبدالله خياط musicdl518 سوره مبارکه حدید ۰۹:۲۶
تلاوت قرآن کريم به روش تحدير-مرحوم استاد عبدالله خياط musicdl518 سوره مبارکه مجادله ۰۷:۲۴
تلاوت قرآن کريم به روش تحدير-مرحوم استاد عبدالله خياط musicdl518 سوره مبارکه حشر ۰۷:۰۸
تلاوت قرآن کريم به روش تحدير-مرحوم استاد عبدالله خياط musicdl518 سوره مبارکه ممتحنه ۰۵:۱۳
تلاوت قرآن کريم به روش تحدير-مرحوم استاد عبدالله خياط musicdl518 سوره مبارکه صف ۰۳:۱۹
تلاوت قرآن کريم به روش تحدير-مرحوم استاد عبدالله خياط musicdl518 سوره مبارکه جمعه ۰۲:۲۸
تلاوت قرآن کريم به روش تحدير-مرحوم استاد عبدالله خياط musicdl518 سوره مبارکه منافقون ۰۲:۳۷
تلاوت قرآن کريم به روش تحدير-مرحوم استاد عبدالله خياط musicdl518 سوره مبارکه تغابن ۰۳:۳۰
تلاوت قرآن کريم به روش تحدير-مرحوم استاد عبدالله خياط musicdl518 سوره مبارکه طلاق ۰۴:۰۹
تلاوت قرآن کريم به روش تحدير-مرحوم استاد عبدالله خياط musicdl518 سوره مبارکه تحریم ۰۴:۰۳
تلاوت قرآن کريم به روش تحدير-مرحوم استاد عبدالله خياط musicdl518 سوره مبارکه ملک ۰۴:۳۸
تلاوت قرآن کريم به روش تحدير-مرحوم استاد عبدالله خياط musicdl518 سوره مبارکه قلم ۰۴:۴۸
تلاوت قرآن کريم به روش تحدير-مرحوم استاد عبدالله خياط musicdl518 سوره مبارکه حاقه ۰۳:۵۳
تلاوت قرآن کريم به روش تحدير-مرحوم استاد عبدالله خياط musicdl518 سوره مبارکه معارج ۰۳:۲۸
تلاوت قرآن کريم به روش تحدير-مرحوم استاد عبدالله خياط musicdl518 سوره مبارکه نوح ۰۳:۲۰
تلاوت قرآن کريم به روش تحدير-مرحوم استاد عبدالله خياط musicdl518 سوره مبارکه جن ۰۳:۴۸
تلاوت قرآن کريم به روش تحدير-مرحوم استاد عبدالله خياط musicdl518 سوره مبارکه مزمل ۰۲:۵۲
تلاوت قرآن کريم به روش تحدير-مرحوم استاد عبدالله خياط musicdl518 سوره مبارکه مدثر ۰۳:۴۵
تلاوت قرآن کريم به روش تحدير-مرحوم استاد عبدالله خياط musicdl518 سوره مبارکه قیامه ۰۲:۱۸
تلاوت قرآن کريم به روش تحدير-مرحوم استاد عبدالله خياط musicdl518 سوره مبارکه انسان ۰۳:۵۷
تلاوت قرآن کريم به روش تحدير-مرحوم استاد عبدالله خياط musicdl518 سوره مبارکه مرسلات ۰۳:۰۳
تلاوت قرآن کريم به روش تحدير-مرحوم استاد عبدالله خياط musicdl518 سوره مبارکه نبأ ۰۲:۵۲
تلاوت قرآن کريم به روش تحدير-مرحوم استاد عبدالله خياط musicdl518 سوره مبارکه نازعات ۰۲:۵۲
تلاوت قرآن کريم به روش تحدير-مرحوم استاد عبدالله خياط musicdl518 سوره مبارکه عبس ۰۲:۳۶
تلاوت قرآن کريم به روش تحدير-مرحوم استاد عبدالله خياط musicdl518 سوره مبارکه تکویر ۰۱:۴۴
تلاوت قرآن کريم به روش تحدير-مرحوم استاد عبدالله خياط musicdl518 سوره مبارکه انفطار ۰۱:۱۶
تلاوت قرآن کريم به روش تحدير-مرحوم استاد عبدالله خياط musicdl518 سوره مبارکه مطففین ۰۳:۰۳
تلاوت قرآن کريم به روش تحدير-مرحوم استاد عبدالله خياط musicdl518 سوره مبارکه انشقاق ۰۱:۴۶
تلاوت قرآن کريم به روش تحدير-مرحوم استاد عبدالله خياط musicdl518 سوره مبارکه بروج ۰۱:۴۴
تلاوت قرآن کريم به روش تحدير-مرحوم استاد عبدالله خياط musicdl518 سوره مبارکه طارق ۰۱:۰۳
تلاوت قرآن کريم به روش تحدير-مرحوم استاد عبدالله خياط musicdl518 سوره مبارکه اعلی ۰۱:۰۴
تلاوت قرآن کريم به روش تحدير-مرحوم استاد عبدالله خياط musicdl518 سوره مبارکه غاشیه ۰۱:۲۶
تلاوت قرآن کريم به روش تحدير-مرحوم استاد عبدالله خياط musicdl518 سوره مبارکه فجر ۰۲:۰۷
تلاوت قرآن کريم به روش تحدير-مرحوم استاد عبدالله خياط musicdl518 سوره مبارکه بلد ۰۱:۱۲
تلاوت قرآن کريم به روش تحدير-مرحوم استاد عبدالله خياط musicdl518 سوره مبارکه شمس ۰۰:۵۱
تلاوت قرآن کريم به روش تحدير-مرحوم استاد عبدالله خياط musicdl518 سوره مبارکه لیل ۰۱:۱۵
تلاوت قرآن کريم به روش تحدير-مرحوم استاد عبدالله خياط musicdl518 سوره مبارکه ضحی ۰۰:۳۸
تلاوت قرآن کريم به روش تحدير-مرحوم استاد عبدالله خياط musicdl518 سوره مبارکه شرح ۰۰:۲۳
تلاوت قرآن کريم به روش تحدير-مرحوم استاد عبدالله خياط musicdl518 سوره مبارکه تین ۰۰:۳۲
تلاوت قرآن کريم به روش تحدير-مرحوم استاد عبدالله خياط musicdl518 سوره مبارکه علق ۰۱:۰۳
تلاوت قرآن کريم به روش تحدير-مرحوم استاد عبدالله خياط musicdl518 سوره مبارکه قدر ۰۰:۲۵
تلاوت قرآن کريم به روش تحدير-مرحوم استاد عبدالله خياط musicdl518 سوره مبارکه بینه ۰۱:۱۹
تلاوت قرآن کريم به روش تحدير-مرحوم استاد عبدالله خياط musicdl518 سوره مبارکه زلزله ۰۰:۳۴
تلاوت قرآن کريم به روش تحدير-مرحوم استاد عبدالله خياط musicdl518 سوره مبارکه عادیات ۰۰:۳۹
تلاوت قرآن کريم به روش تحدير-مرحوم استاد عبدالله خياط musicdl518 سوره مبارکه قارعه ۰۰:۳۴
تلاوت قرآن کريم به روش تحدير-مرحوم استاد عبدالله خياط musicdl518 سوره مبارکه تکاثر ۰۰:۳۰
تلاوت قرآن کريم به روش تحدير-مرحوم استاد عبدالله خياط musicdl518 سوره مبارکه عصر ۰۰:۱۷
تلاوت قرآن کريم به روش تحدير-مرحوم استاد عبدالله خياط musicdl518 سوره مبارکه همزه ۰۰۳۲
تلاوت قرآن کريم به روش تحدير-مرحوم استاد عبدالله خياط musicdl518 سوره مبارکه فیل ۰۰:۲۳
تلاوت قرآن کريم به روش تحدير-مرحوم استاد عبدالله خياط musicdl518 سوره مبارکه قریش ۰۰:۲۰
تلاوت قرآن کريم به روش تحدير-مرحوم استاد عبدالله خياط musicdl518 سوره مبارکه ماعون ۰۰:۲۲
تلاوت قرآن کريم به روش تحدير-مرحوم استاد عبدالله خياط musicdl518 سوره مبارکه کوثر ۰۰:۱۳
تلاوت قرآن کريم به روش تحدير-مرحوم استاد عبدالله خياط musicdl518 سوره مبارکه کافرون ۰۰:۲۶
تلاوت قرآن کريم به روش تحدير-مرحوم استاد عبدالله خياط musicdl518 سوره مبارکه نصر ۰۰:۲۲
تلاوت قرآن کريم به روش تحدير-مرحوم استاد عبدالله خياط musicdl518 سوره مبارکه مسد ۰۰:۲۲
تلاوت قرآن کريم به روش تحدير-مرحوم استاد عبدالله خياط musicdl518 سوره مبارکه اخلاص (توحید) ۰۰:۱۱
تلاوت قرآن کريم به روش تحدير-مرحوم استاد عبدالله خياط musicdl518 سوره مبارکه فلق ۰۰:۱۸
تلاوت قرآن کريم به روش تحدير-مرحوم استاد عبدالله خياط musicdl518 سوره مبارکه ناس ۰۰:۲۲

 

کانال تلگرام زهرامدیا
15150 بازدید ۲ نظر »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

بسم رب الشهدا والصدیقین

سلام

ضمن عرض تبریک ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و روز مادر و همچنین فرا رسیدن سال 96 خدمت شما عزیزان . من به دلیل مسافرت تا تاریخ 4 فروردین 96 نیستم و نمیتونم به نظرات جواب بدم . اگه خدا عمری داد برگشتم جواب میدم وگرنه حلالمون کنید .

دنیا به مثل بهر بشر مزرع کشت است

بی حب علی کشتن این مزرعه زشت است

بنوشته چنین بر در فردوس خداوند

هر کس که علی دوست بود اهل بهشت است

شیعه همه جا رهبر و مولاش علیست

دنیاش علی بوده و عقباش علیست

بی مهر علی زهد ابوذر همه هیچ

سلمان که محمدیست آقاش علیست

یا علی مدد

 

  1. محمد گفت:

    سلام خدا قوت و در این صبح عزیز فرج اقا امام زمان و تشکر از شما برادر عزیز

  2. نسرين گفت:

    امروز اولین سحر ماه پربرکت رمضانه،خدا بهتون خیر بده،استفاده کردم

دسته بندی