هاست آزنا هاست خرید هاست خرید هاست لینوکس خرید هاست دایرکت ادمین ایران خرید هاست ارزان هاست ارزان آزنا هاست

جستجو
در اين سایت
در كل اينترنت

کانال تلگرام

کانال تلگرام زهرا مدیا

آخرین نظرات

هم‌سنگران

http://abatorab.ir/asset/image/logo.png http://up.yargomnam.ir/view/1000671/banner-yargomnam240-new.gif http://dl.tazyekal.ir/admin/baner240-120.jpg http://havayeharam.ir/wp-content/uploads/2015/08/folder.jpg

http://www.assabile.com/media/person/280x219/abdul-razaq-bin-abtan-al-dulaimi.jpg

 

 

دانلود یکجا

 

سوره الفاتحه (http://audio.qurani.net/quran/b/basel-alrawi/001.mp3)
سوره البقره (http://audio.qurani.net/quran/b/basel-alrawi/002.mp3)
سوره آل عمران (http://audio.qurani.net/quran/b/basel-alrawi/003.mp3)
سوره النساء (http://audio.qurani.net/quran/b/basel-alrawi/004.mp3)
سوره المائده (http://audio.qurani.net/quran/b/basel-alrawi/005.mp3)
سوره الأنعام (http://audio.qurani.net/quran/b/basel-alrawi/006.mp3)
سوره الأعراف (http://audio.qurani.net/quran/b/basel-alrawi/007.mp3)
سوره الأنفال (http://audio.qurani.net/quran/b/basel-alrawi/008.mp3)
سوره التوبه (http://audio.qurani.net/quran/b/basel-alrawi/009.mp3)
سوره یونس (http://audio.qurani.net/quran/b/basel-alrawi/010.mp3)
سوره هود (http://audio.qurani.net/quran/b/basel-alrawi/011.mp3)
سوره یوسف (http://audio.qurani.net/quran/b/basel-alrawi/012.mp3)
سوره الرعد (http://audio.qurani.net/quran/b/basel-alrawi/013.mp3)
سوره إبراهیم (http://audio.qurani.net/quran/b/basel-alrawi/014.mp3)
سوره الحجر (http://audio.qurani.net/quran/b/basel-alrawi/015.mp3)
سوره النحل (http://audio.qurani.net/quran/b/basel-alrawi/016.mp3)
سوره الإسراء (http://audio.qurani.net/quran/b/basel-alrawi/017.mp3)
سوره الکهف (http://audio.qurani.net/quran/b/basel-alrawi/018.mp3)
سوره مریم (http://audio.qurani.net/quran/b/basel-alrawi/019.mp3)
سوره طه (http://audio.qurani.net/quran/b/basel-alrawi/020.mp3)
سوره الأنبیاء (http://audio.qurani.net/quran/b/basel-alrawi/021.mp3)
سوره الحج (http://audio.qurani.net/quran/b/basel-alrawi/022.mp3)
سوره المؤمنون (http://audio.qurani.net/quran/b/basel-alrawi/023.mp3)
سوره النور (http://audio.qurani.net/quran/b/basel-alrawi/024.mp3)
سوره الفرقان (http://audio.qurani.net/quran/b/basel-alrawi/025.mp3)
سوره الشعراء (http://audio.qurani.net/quran/b/basel-alrawi/026.mp3)
سوره النمل (http://audio.qurani.net/quran/b/basel-alrawi/027.mp3)
سوره القصص (http://audio.qurani.net/quran/b/basel-alrawi/028.mp3)
سوره العنکبوت (http://audio.qurani.net/quran/b/basel-alrawi/029.mp3)
سوره الروم (http://audio.qurani.net/quran/b/basel-alrawi/030.mp3)
سوره لقمان (http://audio.qurani.net/quran/b/basel-alrawi/031.mp3)
سوره السجده (http://audio.qurani.net/quran/b/basel-alrawi/032.mp3)
سوره الأحزاب (http://audio.qurani.net/quran/b/basel-alrawi/033.mp3)
سوره سبأ (http://audio.qurani.net/quran/b/basel-alrawi/034.mp3)
سوره فاطر (http://audio.qurani.net/quran/b/basel-alrawi/035.mp3)
سوره یس (http://audio.qurani.net/quran/b/basel-alrawi/036.mp3)
سوره الصافات (http://audio.qurani.net/quran/b/basel-alrawi/037.mp3)
سوره ص (http://audio.qurani.net/quran/b/basel-alrawi/038.mp3)
سوره الزمر (http://audio.qurani.net/quran/b/basel-alrawi/039.mp3)
سوره غافر (http://audio.qurani.net/quran/b/basel-alrawi/040.mp3)
سوره فصلت (http://audio.qurani.net/quran/b/basel-alrawi/041.mp3)
سوره الشورى (http://audio.qurani.net/quran/b/basel-alrawi/042.mp3)
سوره الزخرف (http://audio.qurani.net/quran/b/basel-alrawi/043.mp3)
سوره الدخان (http://audio.qurani.net/quran/b/basel-alrawi/044.mp3)
سوره الجاثیه (http://audio.qurani.net/quran/b/basel-alrawi/045.mp3)
سوره الأحقاف (http://audio.qurani.net/quran/b/basel-alrawi/046.mp3)
سوره محمد (http://audio.qurani.net/quran/b/basel-alrawi/047.mp3)
سوره الفتح (http://audio.qurani.net/quran/b/basel-alrawi/048.mp3)
سوره الحجرات (http://audio.qurani.net/quran/b/basel-alrawi/049.mp3)
سوره ق (http://audio.qurani.net/quran/b/basel-alrawi/050.mp3)
سوره الذاریات (http://audio.qurani.net/quran/b/basel-alrawi/051.mp3)
سوره الطور (http://audio.qurani.net/quran/b/basel-alrawi/052.mp3)
سوره النجم (http://audio.qurani.net/quran/b/basel-alrawi/053.mp3)
سوره القمر (http://audio.qurani.net/quran/b/basel-alrawi/054.mp3)
سوره الرحمن (http://audio.qurani.net/quran/b/basel-alrawi/055.mp3)
سوره الواقعه (http://audio.qurani.net/quran/b/basel-alrawi/056.mp3)
سوره الحدید (http://audio.qurani.net/quran/b/basel-alrawi/057.mp3)
سوره المجادله (http://audio.qurani.net/quran/b/basel-alrawi/058.mp3)
سوره الحشر (http://audio.qurani.net/quran/b/basel-alrawi/059.mp3)
سوره الممتحنه (http://audio.qurani.net/quran/b/basel-alrawi/060.mp3)
سوره الصف (http://audio.qurani.net/quran/b/basel-alrawi/061.mp3)
سوره الجمعه (http://audio.qurani.net/quran/b/basel-alrawi/062.mp3)
سوره المنافقون (http://audio.qurani.net/quran/b/basel-alrawi/063.mp3)
سوره التغابن (http://audio.qurani.net/quran/b/basel-alrawi/064.mp3)
سوره الطلاق (http://audio.qurani.net/quran/b/basel-alrawi/065.mp3)
سوره التحریم (http://audio.qurani.net/quran/b/basel-alrawi/066.mp3)
سوره الملک (http://audio.qurani.net/quran/b/basel-alrawi/067.mp3)
سوره القلم (http://audio.qurani.net/quran/b/basel-alrawi/068.mp3)
سوره الحاقه (http://audio.qurani.net/quran/b/basel-alrawi/069.mp3)
سوره المعارج (http://audio.qurani.net/quran/b/basel-alrawi/070.mp3)
سوره نوح (http://audio.qurani.net/quran/b/basel-alrawi/071.mp3)
سوره الجن (http://audio.qurani.net/quran/b/basel-alrawi/072.mp3)
سوره المزمل (http://audio.qurani.net/quran/b/basel-alrawi/073.mp3)
سوره المدثر (http://audio.qurani.net/quran/b/basel-alrawi/074.mp3)
سوره القیامه (http://audio.qurani.net/quran/b/basel-alrawi/075.mp3)
سوره الإنسان (http://audio.qurani.net/quran/b/basel-alrawi/076.mp3)
سوره المرسلات (http://audio.qurani.net/quran/b/basel-alrawi/077.mp3)
سوره النبأ (http://audio.qurani.net/quran/b/basel-alrawi/078.mp3)
سوره النازعات (http://audio.qurani.net/quran/b/basel-alrawi/079.mp3)
سوره عبس (http://audio.qurani.net/quran/b/basel-alrawi/080.mp3)
سوره التکویر (http://audio.qurani.net/quran/b/basel-alrawi/081.mp3)
سوره الإنفطار (http://audio.qurani.net/quran/b/basel-alrawi/082.mp3)
سوره المطفّفین (http://audio.qurani.net/quran/b/basel-alrawi/083.mp3)
سوره الإنشقاق (http://audio.qurani.net/quran/b/basel-alrawi/084.mp3)
سوره البروج (http://audio.qurani.net/quran/b/basel-alrawi/085.mp3)
سوره الطارق (http://audio.qurani.net/quran/b/basel-alrawi/086.mp3)
سوره الأعلى (http://audio.qurani.net/quran/b/basel-alrawi/087.mp3)
سوره الغاشیه (http://audio.qurani.net/quran/b/basel-alrawi/088.mp3)
سوره الفجر (http://audio.qurani.net/quran/b/basel-alrawi/089.mp3)
سوره البلد (http://audio.qurani.net/quran/b/basel-alrawi/090.mp3)
سوره الشمس (http://audio.qurani.net/quran/b/basel-alrawi/091.mp3)
سوره اللیل (http://audio.qurani.net/quran/b/basel-alrawi/092.mp3)
سوره الضحى (http://audio.qurani.net/quran/b/basel-alrawi/093.mp3)
سوره الشرح (http://audio.qurani.net/quran/b/basel-alrawi/094.mp3)
سوره التین (http://audio.qurani.net/quran/b/basel-alrawi/095.mp3)
سوره العلق (http://audio.qurani.net/quran/b/basel-alrawi/096.mp3)
سوره القدر (http://audio.qurani.net/quran/b/basel-alrawi/097.mp3)
سوره البینه (http://audio.qurani.net/quran/b/basel-alrawi/098.mp3)
سوره الزلزله (http://audio.qurani.net/quran/b/basel-alrawi/099.mp3)
سوره العادیات (http://audio.qurani.net/quran/b/basel-alrawi/100.mp3)
سوره القارعه (http://audio.qurani.net/quran/b/basel-alrawi/101.mp3)
سوره التکاثر (http://audio.qurani.net/quran/b/basel-alrawi/102.mp3)
سوره العصر (http://audio.qurani.net/quran/b/basel-alrawi/103.mp3)
سوره الهمزه (http://audio.qurani.net/quran/b/basel-alrawi/104.mp3)
سوره الفیل (http://audio.qurani.net/quran/b/basel-alrawi/105.mp3)
سوره قریش (http://audio.qurani.net/quran/b/basel-alrawi/106.mp3)
سوره الماعون (http://audio.qurani.net/quran/b/basel-alrawi/107.mp3)
سوره الکوثر (http://audio.qurani.net/quran/b/basel-alrawi/108.mp3)
سوره الکافرون (http://audio.qurani.net/quran/b/basel-alrawi/109.mp3)
سوره النصر (http://audio.qurani.net/quran/b/basel-alrawi/110.mp3)
سوره المسد (http://audio.qurani.net/quran/b/basel-alrawi/111.mp3)
سوره الإخلاص (http://audio.qurani.net/quran/b/basel-alrawi/112.mp3)
سوره الفلق (http://audio.qurani.net/quran/b/basel-alrawi/113.mp3)
سوره النّاس (http://audio.qurani.net/quran/b/basel-alrawi/114.mp3)

مطالب مرتبط

181 بازدید نظر: »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

دسته بندی