دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا

جستجو

.

http://mahanserver.ir/ads/120x240.gif

http://radioquran.ir/my_doc/radioquran/news/hasan-rezaeiyan.jpg

 

 

حسن رضائیان – تلاوت مجلسی سوره مبارکه حمد (تصویری) ۰۴:۳۶
حسن رضائیان – تلاوت مجلسی سوره مبارکه حمد (صوتی) ۰۴:۳۶
حسن رضائیان-تلاوت مجلسی سوره مبارکه فجر آیات ۱-۲۶ – صوتی ۱۴:۱۲
حسن رضائیان-تلاوت مجلسی سوره مبارکه غاشیه آیات ۸-۲۶ – صوتی ۰۵:۰۸
حسن رضائیان-تلاوت مجلسی سوره واقعه – صوتی ۲۵:۵۰
حسن رضائیان- تلاوت مجلسی سوره های مبارکه زمر و غافر – صوتی ۱۰:۵۹
حسن رضائیان-تلاوت مجلسی سوره مبارکه انبیاء (ع) آیات ۱۰۱-۱۰۷ – صوتی ۰۶:۰۸
حسن رضائیان-تلاوت مجلسی سوره مبارکه ابراهیم آیات ۲۳-۳۱ – صوتی ۰۸:۴۷
حسن رضائیان-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه احزاب و نباء- صوتی ۳۱:۰۸
حسن رضائیان-تلاوت مجلسی سوره مبارکه ق در محضر رهبر معظم انقلاب -صوتی ۱۱:۳۹
حسن رضائیان-تلاوت مجلسی سوره احزاب – صوتی ۱۴:۰۸
حسن رضائیان-تلاوت مجلسی سوره های واقعه و تین – صوتی ۱۴:۲۸
حسن رضائیان-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه زمر آیات ۷۳-۷۵ و غافر و حمد- صوتی ۲۳:۰۳
حسن رضائیان-تلاوت مجلسی سوره مبارکه بقره آیات ۱۴۲-۱۵۲- صوتی ۱۳:۲۵
حسن رضائیان-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه بقره آیات ۱۲۴-۱۳۱ و تین آیات ۱-۷- صوتی ۱۶:۵۱
حسن رضائیان – تلاوت مجلسی سوره های مبارکه زمر و غافر- صوتی ۰۷:۳۷
حسن رضائیان – تلاوت مجلسی سوره مبارکه ابراهیم (ع) آیات ۳۵-۴۶ – صوتی ۰۵:۳۲
حسن رضائیان – تلاوت مجلسی سوره های مبارکه ضحی ، انشراح و تین – صوتی ۰۵:۵۴
حسن رضائیان – تلاوت مجلسی سوره مبارکه الحاقه – صوتی ۰۵:۱۶
حسن رضائیان – تلاوت مجلسی سوره مبارکه آل عمران ایات ۱۶۹-۱۷۰-صوتی ۰۶:۱۰
حسن رضائیان – تلاوت مجلسی سوره مبارکه آل عمران ایات ۱۶۹-۱۷۰ ۰۶:۱۰
حسن رضائیان – تلاوت مجلسی سوره مبارکه فرقان آیات ۵۶-۶۲ ۰۸:۵۰
حسن رضائیان – تلاوت مجلسی سوره مبارکه الحاقه ۰۵:۱۶
حسن رضائیان – تلاوت مجلسی سوره های مبارکه ضحی ، انشراح و تین ۰۵:۵۴
حسن رضائیان – تلاوت مجلسی سوره مبارکه ابراهیم (ع) آیات ۳۵-۴۶ ۰۵:۳۲
حسن رضائیان – تلاوت مجلسی سوره های مبارکه زمر و غافر ۰۷:۳۷
حسن رضائیان-تلاوت مجلسی سوره مبارکه بقره آیات ۱۴۲-۱۵۲ ۱۳:۲۵
حسن رضائیان-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه زمر آیات ۷۳-۷۵ و غافر و حمد ۲۳:۰۳
حسن رضائیان-تلاوت مجلسی سوره های واقعه و تین ۱۴:۲۸
حسن رضائیان-تلاوت مجلسی سوره احزاب ۱۴:۰۸
حسن رضائیان-تلاوت مجلسی سوره مبارکه ق در محضر رهبر معظم انقلاب ۱۱:۳۹
حسن رضائیان-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه بقره آیات ۱۲۴-۱۳۱ و تین آیات ۱-۷ ۱۶:۵۱
حسن رضائیان-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه احزاب و نباء ۳۱:۰۸
حسن رضائیان-تلاوت مجلسی سوره مبارکه ابراهیم آیات ۲۳-۳۱ ۰۸:۴۷
حسن رضائیان-تلاوت مجلسی سوره مبارکه انبیاء (ع) آیات ۱۰۱-۱۰۷ ۰۶:۰۸
حسن رضائیان- تلاوت مجلسی سوره های مبارکه زمر و غافر ۱۰:۵۹
حسن رضائیان-تلاوت مجلسی سوره واقعه ۲۵:۵۰
حسن رضائیان-تلاوت مجلسی سوره مبارکه غاشیه آیات ۸-۲۶ ۰۵:۰۸
حسن رضائیان-تلاوت مجلسی سوره مبارکه فجر آیات ۱-۲۶ ۱۴:۱۲

 

حسن رضائیان-تلاوت مجلسی سوره مبارکه ق در محضر رهبر معظم انقلاب ۱۱:۳۹
لقمان ۲۹ تا ۳۴ ۰۷:۱۸
احزاب ۲۱ تا ۲۷ ۰۵:۵۲
یس ۱ تا ۱۲ ۰۴:۵۵
طه ۱ تا ۸ ۰۲:۲۸
سوره ی مبارکه فرقان آیات ۵۶ تا ۶۲ ۰۸:۵۰

مطالب مشابه

576 بازدید نظر: »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

دسته بندی