دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا

جستجو

.

http://up.hammihan.com/img/userupload_2013_3821283351419919805.8731.jpg

حسین رستمی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه انبیاء در حضور رهبرمعظم انقلاب ۱۱:۲۶
حسین رستمی-تلاوت مجلسی سوره نور آیات ۳۴ تا ۳۸-صوتی ۱۴:۰۱
حسین رستمی-تلاوت مجلسی سوره احزاب ۴۱-۴۸- صوتی ۰۶:۳۷
حسین رستمی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه انبیاء -صوتی ۱۱:۲۶
حسین رستمی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه فاطر-صوتی ۱۲:۲۲
حسین رستمی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه حشر -صوتی ۱۹:۴۹
حسین رستمی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه آل عمران و فجر -صوتی ۱۸:۱۱
حسین رستمی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه زمر -صوتی ۱۱:۵۹
حسین رستمی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه مائده -صوتی ۱۳:۳۴
حسین رستمی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه فرقان آیات ۵۶-۷۷ -صوتی ۲۰:۵۳
حسین رستمی – تلاوت مجلسی سوره مبارکه بقره آیات ۲۸۲-۲۸۶- صوتی ۱۵:۳۳
حسین رستمی – تلاوت مجلسی سوره مبارکه بقره آیات ۲۸۴-آخر- صوتی ۱۴:۰۶
حسین رستمی – تلاوت مجلسی سوره مبارکه حشر -صوتی ۱۶:۱۴
حسین رستمی – تلاوت مجلسی سوره مبارکه حشر ۱۶:۱۴
حسین رستمی – تلاوت مجلسی سوره مبارکه بقره آیات ۲۸۴-آخر ۱۴:۰۶
حسین رستمی – تلاوت مجلسی سوره مبارکه بقره آیات ۲۸۲-۲۸۶ ۱۵:۳۳
حسین رستمی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه فرقان آیات ۵۶-۷۷ ۲۰:۵۳
حسین رستمی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه زمر ۱۱:۵۹
حسین رستمی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه آل عمران و فجر ۱۸:۱۱
حسین رستمی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه حشر ۱۹:۴۹
حسین رستمی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه فاطر ۱۲:۲۲
حسین رستمی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه انبیاء در حضور رهبرمعظم انقلاب ۱۱:۲۶
حسین رستمی-تلاوت مجلسی سوره احزاب ۴۱-۴۸ ۰۶:۳۷
حسین رستمی | تلاوت مجلسی سوره نور آیات ۳۴ تا ۳۸ ۰۰:۱۴:۰۱
التوبه – البلد ۰۰:۱۹:۴۲
مریم (آیات ۱۲ الی ۳۶) ۰۰:۲۱:۲۳
فاطر (آیات ۲۷ الی ۳۵) ۰۰:۱۴:۴۵
الإسراء – التین ۰۰:۲۰:۲۱
الإسراء – الضحی ۰۰:۱۷:۱۷
الإسراء (آیات ۱ الی ۱۵) ۰۰:۱۹:۲۳
البقره – البلد ۰۰:۲۳:۱۶
الأنبیاء (آیات ۱۰۱ الی ۱۱۲) ۰۰:۲۱:۲۱
الأنعام (آیات ۹۵ الی ۱۰۷) ۰۰:۲۱:۲۷
الزمر (آیات ۶۱ الی ۷۰) ۰۰:۲۰:۰۸

 

 

 

1927 بازدید نظر: »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

فروشگاه سایت

دسته بندی

امارگیر وبلاگامارگیر سایتتقویم و ساعت
مشاهده آمار وبسایت