دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا
هاست آزنا هاست خرید هاست خرید هاست لینوکس خرید هاست دایرکت ادمین ایران خرید هاست ارزان هاست ارزان آزنا هاست

جستجو

کانال تلگرام

کانال تلگرام زهرا مدیا

آخرین نظرات

هم‌سنگران

http://abatorab.ir/asset/image/logo.png http://up.yargomnam.ir/view/1000671/banner-yargomnam240-new.gif http://dl.tazyekal.ir/admin/baner240-120.jpg http://havayeharam.ir/wp-content/uploads/2015/08/folder.jpg

http://www.zahra-media.ir/wp-content/uploads/2013/05/fa16bb34-01d4-416e-99c8-e792a1597fa4.jpg  تلاوت های محمود علی البنّا fa16bb34 01d4 416e 99c8 e792a1597fa4

تجوید با کیفیت عالی

ترتیل با کیفیت عالی

تجوید با کیفیت خوب

ترتیل با کیفیت متوسط

تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 محمود علی البنّا؛ سوره سجده ۰۰:۰۷:۱۸
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 محمود علی البنّا؛ سوره فاتحه ۰۰:۰۰:۴۲
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 محمود علی البنّا؛ سوره بقره ۰۲:۱۳:۵۰
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 محمود علی البنّا؛ سوره آل عمران ۰۱:۱۳:۵۹
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 محمود علی البنّا؛ سوره نساء ۰۱:۱۸:۲۰
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 محمود علی البنّا؛ سوره مائده ۰۰:۵۸:۰۱
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 محمود علی البنّا؛ سوره انعام ۰۱:۰۲:۳۶
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 محمود علی البنّا؛ سوره اعراف ۰۱:۰۸:۱۳
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 محمود علی البنّا؛ سوره انفال ۰۰:۲۴:۴۱
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 محمود علی البنّا؛ سوره توبه ۰۰:۵۱:۵۷
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 محمود علی البنّا؛ سوره یونس ۰۰:۳۳:۵۹
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 محمود علی البنّا؛ سوره هود ۰۰:۳۶:۰۷
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 محمود علی البنّا؛ سوره یوسف ۰۰:۳۴:۲۹
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 محمود علی البنّا؛ سوره رعد ۰۰:۱۷:۳۷
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 محمود علی البنّا؛ سوره ابراهیم ۰۰:۱۷:۰۴
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 محمود علی البنّا؛ سوره حجر ۰۰:۰۷:۵۸
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 محمود علی البنّا؛ سوره نحل ۰۰:۳۶:۳۴
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 محمود علی البنّا؛ سوره اسراء ۰۰:۳۳:۴۵
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 محمود علی البنّا؛ سوره کهف ۰۰:۳۴:۱۸
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 محمود علی البنّا؛ سوره مریم ۰۰:۲۱:۳۴
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 محمود علی البنّا؛ سوره طه ۰۰:۲۸:۵۰
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 محمود علی البنّا؛ سوره انبیاء ۰۰:۲۵:۴۲
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 محمود علی البنّا؛ سوره حجّ ۰۰:۲۸:۳۶
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 محمود علی البنّا؛ سوره مومنون ۰۰:۲۳:۵۲
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 محمود علی البنّا؛ سوره نور ۰۰:۲۸:۲۴
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 محمود علی البنّا؛ سوره فرقان ۰۰:۱۷:۱۰
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 محمود علی البنّا؛ سوره شعرا ۰۰:۲۴:۴۸
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 محمود علی البنّا؛ سوره نمل ۰۰:۲۴:۱۳
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 محمود علی البنّا؛ سوره قصص ۰۰:۲۶:۴۸
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 محمود علی البنّا؛ سوره عنکبوت ۰۰:۱۸:۳۶
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 محمود علی البنّا؛ سوره روم ۰۰:۱۵:۵۷
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 محمود علی البنّا؛ سوره لقمان ۰۰:۱۰:۱۶
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 محمود علی البنّا؛ سوره احزاب ۰۰:۲۶:۰۴
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 محمود علی البنّا؛ سوره سبأ ۰۰:۱۷:۱۰
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 محمود علی البنّا؛ سوره فاطر ۰۰:۱۴:۵۷
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 محمود علی البنّا؛ سوره یاسین ۰۰:۱۴:۲۰
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 محمود علی البنّا؛ سوره صافّات ۰۰:۱۸:۴۹
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 محمود علی البنّا؛ سوره ص ۰۰:۱۵:۵۴
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 محمود علی البنّا؛ سوره زمر ۰۰:۲۴:۳۰
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 محمود علی البنّا؛ سوره غافر ۰۰:۲۳:۲۸
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 محمود علی البنّا؛ سوره فصّلت ۰۰:۱۶:۵۷
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 محمود علی البنّا؛ سوره شوری ۰۰:۱۷:۴۱
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 محمود علی البنّا؛ سوره زخرف ۰۰:۱۶:۵۸
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 محمود علی البنّا؛ سوره دخان ۰۰:۰۷:۴۳
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 محمود علی البنّا؛ سوره جاثیه ۰۰:۰۹:۵۸
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 محمود علی البنّا؛ سوره احقاف ۰۰:۱۲:۵۲
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 محمود علی البنّا؛ سوره محمّد صلوات الله علیه و آله ۰۰:۱۱:۵۳
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 محمود علی البنّا؛ سوره فتح ۰۰:۱۲:۱۳
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 محمود علی البنّا؛ سوره حجرات ۰۰:۰۷:۲۴
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 محمود علی البنّا؛ سوره ق ۰۰:۰۷:۳۴
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 محمود علی البنّا؛ سوره ذاریات ۰۰:۰۷:۳۸
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 محمود علی البنّا؛ سوره طور ۰۰:۰۶:۳۰
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 محمود علی البنّا؛ سوره نجم ۰۰:۰۶:۴۷
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 محمود علی البنّا؛ سوره قمر ۰۰:۰۷:۱۶
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 محمود علی البنّا؛ سوره الرحمن ۰۰:۰۸:۳۷
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 محمود علی البنّا؛ سوره واقعه ۰۰:۰۸:۳۷
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 محمود علی البنّا؛ سوره حدید ۰۰:۱۱:۳۷
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 محمود علی البنّا؛ سوره مجادله ۰۰:۱۰:۱۶
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 محمود علی البنّا؛ سوره حشر ۰۰:۰۹:۴۶
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 محمود علی البنّا؛ سوره ممتحنه ۰۰:۰۷:۵۰
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 محمود علی البنّا؛ سوره صفّ ۰۰:۰۴:۴۵
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 محمود علی البنّا؛ سوره جمعه ۰۰:۰۳:۲۸
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 محمود علی البنّا؛ سوره منافقون ۰۰:۰۴:۰۳
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 محمود علی البنّا؛ سوره تغابن ۰۰:۰۵:۱۸
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 محمود علی البنّا؛ سوره طلاق ۰۰:۰۶:۰۵
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 محمود علی البنّا؛ سوره تحریم ۰۰:۰۵:۳۱
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 محمود علی البنّا؛ سوره ملک ۰۰:۰۶:۴۳
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 محمود علی البنّا؛ سوره قلم ۰۰:۰۶:۲۸
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 محمود علی البنّا؛ سوره حاقّه ۰۰:۰۶:۰۹
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 محمود علی البنّا؛ سوره معارج ۰۰:۰۴:۵۵
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 محمود علی البنّا؛ سوره نوح ۰۰:۰۵:۱۴
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 محمود علی البنّا؛ سوره جنّ ۰۰:۰۶:۱۲
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 محمود علی البنّا؛ سوره مزّمّل ۰۰:۰۴:۵۹
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 محمود علی البنّا؛ سوره مدّثّر ۰۰:۰۶:۱۰
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 محمود علی البنّا؛ سوره قیامه ۰۰:۰۳:۲۷
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 محمود علی البنّا؛ سوره انسان ۰۰:۰۶:۱۶
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 محمود علی البنّا؛ سوره مرسلات ۰۰:۰۴:۵۹
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 محمود علی البنّا؛ سوره نبأ ۰۰:۰۴:۲۶
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 محمود علی البنّا؛ سوره نازعات ۰۰:۰۴:۴۸
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 محمود علی البنّا؛ سوره عبس ۰۰:۰۳:۴۹
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 محمود علی البنّا؛ سوره انفطار ۰۰:۰۲:۴۳
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 محمود علی البنّا؛ سوره انفطار ۰۰:۰۲:۰۵
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 محمود علی البنّا؛ سوره مطفّفین ۰۰:۰۴:۲۰
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 محمود علی البنّا؛ سوره انشقاق ۰۰:۰۲:۳۹
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 محمود علی البنّا؛ سوره بروج ۰۰:۰۲:۳۸
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 محمود علی البنّا؛ سوره طارق ۰۰:۰۱:۴۲
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 محمود علی البنّا؛ سوره اعلی ۰۰:۰۱:۵۳
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 محمود علی البنّا؛ سوره غاشیه ۰۰:۰۲:۲۲
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 محمود علی البنّا؛ سوره فجر ۰۰:۰۳:۲۵
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 محمود علی البنّا؛ سوره بلد ۰۰:۰۲:۰۴
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 محمود علی البنّا؛ سوره شمش ۰۰:۰۱:۴۰
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 محمود علی البنّا؛ سوره لیل ۰۰:۰۲:۰۷
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 محمود علی البنّا؛ سوره الضحی ۰۰:۰۱:۱۰
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 محمود علی البنّا؛ سوره انشراح ۰۰:۰۰:۴۷
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 محمود علی البنّا؛ سوره تین ۰۰:۰۰:۵۴
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 محمود علی البنّا؛ سوره علق ۰۰:۰۱:۵۲
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 محمود علی البنّا؛ سوره قدر ۰۰:۰۰:۴۳
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 محمود علی البنّا؛ سوره بیّنه ۰۰:۰۲:۱۰
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 محمود علی البنّا؛ سوره زلزله ۰۰:۰۱:۰۳
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 محمود علی البنّا؛ سوره عادیات ۰۰:۰۱:۰۴
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 محمود علی البنّا؛ سوره قارعه ۰۰:۰۱:۰۳
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 محمود علی البنّا؛ سوره تکاثر ۰۰:۰۰:۵۴
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 محمود علی البنّا؛ سوره عصر ۰۰:۰۰:۲۸
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 محمود علی البنّا؛ سوره همزه ۰۰:۰۰:۵۸
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 محمود علی البنّا؛ سوره فیل ۰۰:۰۰:۴۰
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 محمود علی البنّا؛ سوره قریش ۰۰:۰۰:۳۴
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 محمود علی البنّا؛ سوره ماعون ۰۰:۰۰:۴۶
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 محمود علی البنّا؛ سوره کوثر ۰۰:۰۰:۲۲
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 محمود علی البنّا؛ سوره کافرون ۰۰:۰۰:۳۸
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 محمود علی البنّا؛ سوره نصر ۰۰:۰۰:۳۳
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 محمود علی البنّا؛ سوره مسد ۰۰:۰۰:۳۳
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 محمود علی البنّا؛ سوره اخلاص ۰۰:۰۰:۲۲
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 محمود علی البنّا؛ سوره فلق ۰۰:۰۰:۳۱
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 محمود علی البنّا؛ سوره ناس ۰۰:۰۰:۳۸
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۱ ۰۰:۵۶:۵۹
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۲ ۰۰:۵۳:۰۴
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۳ ۰۱:۰۰:۰۵
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۴ ۰۰:۵۲:۲۹
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۵ ۰۰:۵۳:۵۱
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۶ ۰۰:۵۳:۱۰
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۷ ۰۰:۵۴:۵۰
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۸ ۰۰:۴۹:۴۴
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۹ ۰۰:۵۰:۳۵
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۱۰ ۰۰:۴۸:۴۰
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۱۱ ۰۰:۵۰:۱۹
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۱۲ ۰۰:۵۲:۳۳
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۱۳ ۰۰:۵۲:۱۳
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۱۴ ۰۰:۴۹:۵۷
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۱۵ ۰۰:۵۹:۳۲
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۱۶ ۰۰:۵۸:۵۱
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۱۷ ۰۰:۵۴:۴۱
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۱۸ ۰۰:۵۸:۱۷
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۱۹ ۰۰:۵۱:۱۷
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۲۰ ۰۰:۴۹:۳۱
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۲۱ ۰۰:۵۰:۴۲
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۲۲ ۰۰:۵۳:۰۷
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۲۳ ۰۰:۵۶:۲۲
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۲۴ ۰۰:۵۱:۰۸
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۲۵ ۰۰:۴۵:۲۵
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۲۶ ۰۱:۰۵:۲۳
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۲۷ ۰۰:۵۳:۴۸
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۲۸ ۰۰:۵۶:۴۵
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۲۹ ۰۰:۵۹:۳۳
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 محمود علی البنّا؛ ترتیل جزء ۳۰ ۰۰:۵۹:۰۱
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 سوره ی مبارکه بقره آیات ۱ تا ۵۷ ۴۶:۰۱
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 سوره ی مبارکه بقره آیات ۵۷ تا ۹۵ ۴۵:۰۵
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 سوره ی مبارکه بقره آیات ۹۶ تا ۱۴۰ ۴۵:۳۱
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 سوره ی مبارکه بقره آیات ۱۴۱ تا ۱۸۰ ۴۵:۲۹
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 سوره ی مبارکه بقره آیات ۱۸۱ تا ۲۱۶ ۴۴:۰۶
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 سوره ی مبارکه بقره آیات ۲۱۷ تا ۲۴۳ ۴۰:۴۰
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 سوره ی مبارکه بقره آیات ۲۴۴ تا ۲۶۳ ۳۴:۴۸
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 سوره ی مبارکه بقره آیات ۲۶۴ تا آخر ۳۵:۱۲
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 سوره ی مبارکه آل عمران آیات ۱ تا ۵۰ ۴۵:۳۶
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 سوره ی مبارکه آل عمران آیات ۵۱ تا ۱۰۲ ۴۴:۴۸
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 سوره ی مبارکه آل عمران آیات ۱۰۳ تا ۱۵۴ ۴۶:۴۱
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 سوره ی مبارکه آل عمران آیات ۱۵۵ تا آخر ۴۳:۴۱
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 سوره ی مبارکه نساء آیات ۱ تا ۳۵ ۴۵:۵۳
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 سوره ی مبارکه نساء آیات ۳۶ تا ۷۸ ۴۵:۲۲
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 سوره ی مبارکه نساء آیات ۷۹ تا ۱۱۲ ۴۰:۲۹
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 سوره ی مبارکه نساء آیات ۱۱۳ تا ۱۴۴ ۳۳:۰۹
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 سوره ی مبارکه نساء آیات ۱۴۵ تا آخر ۳۲:۴۵
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 سوره ی مبارکه مائده آیات ۱ تا ۲۷ ۳۹:۵۸
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 سوره ی مبارکه مائده آیات ۲۸ تا ۶۲ ۴۰:۱۰
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 سوره ی مبارکه مائده آیات ۶۳ تا ۹۴ ۳۳:۱۶
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 سوره ی مبارکه انعام آیات ۱ تا ۵۲ ۳۳:۱۰
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 سوره ی مبارکه انعام آیات ۵۳ تا ۹۳ ۴۰:۱۶
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 سوره ی مبارکه انعام آیات ۹۴ تا ۱۳۶ ۳۹:۵۷
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 سوره ی مبارکه انعام آیات ۱۳۷ تا آخر ۴۰:۳۵
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 سوره ی مبارکه اعراف آیات ۱ تا ۴۷ ۴۱:۳۰
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 سوره ی مبارکه اعراف آیات ۴۸ تا ۹۴ ۴۰:۰۳
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 سوره ی مبارکه اعراف آیات ۹۵ تا ۱۵۵ ۴۰:۰۷
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 سوره ی مبارکه اعراف آیات ۱۵۵ تا آخر ۴۵:۲۲
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 سوره ی مبارکه انفال آیات ۱ تا ۴۲ ۳۶:۰۱
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 سوره ی مبارکه انفال آیات ۴۳ تا آخر ۳۰:۱۸
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 سوره ی مبارکه توبه آیات ۱ تا ۳۷ ۴۱:۰۱
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 سوره ی مبارکه توبه آیات ۳۸ تا ۷۱ ۳۵:۱۲
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 سوره ی مبارکه توبه آیات ۷۲ تا ۱۰۱ ۳۰:۵۶
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 سوره ی مبارکه توبه آیات ۱۰۲ تا آخر ۳۰:۲۷
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 سوره ی مبارکه یونس آیات ا تا ۴۹ ۴۴:۳۸
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 سوره ی مبارکه یونس آیات ۵۰ تا آخر ۴۷:۳۴
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 سوره ی مبارکه هود آیات ۱ تا ۵۲ ۴۵:۴۶
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 سوره ی مبارکه هود آیات ۵۳ تا آخر ۵۱:۵۴
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 سوره ی مبارکه یوسف آیات ۱ تا ۵۷ ۴۵:۱۶
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 سوره ی مبارکه یوسف آیات ۵۸ تا آخر ۴۰:۴۰
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 سوره ی مبارکه رعد ۴۱:۳۶
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 سوره ی مبارکه ابراهیم ۴۳:۱۷
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 سوره ی مبارکه حجر ۳۵:۴۷
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 سوره ی مبارکه نحل آیات ۱ تا ۶۸ ۴۵:۱۵
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 سوره ی مبارکه نحل آیات ۶۹ تا آخر ۴۹:۵۰
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 سوره ی مبارکه اسراء آیات ۱ تا ۵۹ ۴۰:۲۳
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 سوره ی مبارکه اسراء آیات ۶۰ تا آخر ۳۶:۴۴
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 سوره ی مبارکه کهف آیات ۱ تا ۴۸ ۳۷:۵۲
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 سوره ی مبارکه کهف آیات ۴۹ تا آخر ۳۹:۵۷
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 سوره ی مبارکه مریم ۴۷:۰۲
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 سوره ی مبارکه طه آیات ۱ تا ۷۷ ۳۰:۳۱
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 سوره ی مبارکه طه آیات ۷۸ تا آخر ۳۰:۰۷
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 سوره ی مبارکه انبیاء آیات ۱ تا ۵۴ ۳۳:۱۵
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 سوره ی مبارکه انبیاء آیات ۵۵ تا آخر ۳۳:۳۰
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 سوره ی مبارکه حج آیات ۱ تا ۳۶ ۳۱:۲۳
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 سوره ی مبارکه حج آیات ۳۷ تا آخر ۳۲:۵۸
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 سوره ی مبارکه مؤمنون ۵۲:۵۸
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 سوره ی مبارکه نور آیات ۱ تا ۳۵ ۳۵:۱۴
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 سوره ی مبارکه نور آیات ۳۶ تا آخر ۳۳:۳۸
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 سوره ی مبارکه فرقان ۴۳:۲۱
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 سوره ی مبارکه شعراء آیات ۱ تا ۱۱۳ ۳۷:۱۲
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 سوره ی مبارکه شعراء آیات ۱۱۴ تا آخر ۳۶:۵۶
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 سوره ی مبارکه نمل آیات ۱ تا ۴۵ ۳۱:۱۰
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 سوره ی مبارکه نمل آیات ۴۶ تا آخر ۳۱:۲۸
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 سوره ی مبارکه قصص آیات ۱ تا ۴۵ ۳۸:۳۸
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 سوره ی مبارکه قصص آیات ۵۶ تا آخر ۳۸:۱۷
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 سوره ی مبارکه عنکبوت ۵۴:۳۰
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 سوره ی مبارکه روم ۴۳:۰۶
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 سوره ی مبارکه لقمان ۲۷:۵۷
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 سوره ی مبارکه سجده ۱۹:۰۹
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 سوره ی مبارکه احزاب آیات ۱ تا ۳۴ ۳۱:۱۰
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 سوره ی مبارکه احزاب آیات ۳۵ تا آخر ۳۸:۰۳
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 سوره ی مبارکه سبأ ۴۵:۱۴
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 سوره ی مبارکه فاطر ۴۰:۰۰
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 سوره ی مبارکه یس ۳۹:۴۴
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 سوره ی مبارکه صافات ۴۷:۱۹
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 سوره ی مبارکه ص ۳۹:۲۵
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 سوره ی مبارکه زمر آیات ۱ تا ۳۷ ۳۰:۳۶
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 سوره ی مبارکه زمر آیات ۳۸ تا آخر ۳۱:۳۲
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 سوره ی مبارکه غافر آیات ۱ تا ۳۶ ۲۹:۵۹
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 سوره ی مبارکه غافر آیات ۳۷ تا آخر ۳۵:۰۴
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 سوره ی مبارکه فصلت ۴۳:۲۳
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 سوره ی مبارکه شوری ۴۴:۴۹
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 سوره ی مبارکه زخرف ۴۶:۰۴
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 سوره ی مبارکه دخان ۱۹:۴۲
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 سوره ی مبارکه جاثیه ۲۶:۱۵
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 سوره ی مبارکه احقاف ۳۴:۰۷
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 سوره ی مبارکه محمد «صلی الله علیه و آله» ۲۷:۱۸
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 سوره ی مبارکه فتح ۲۹:۳۳
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 سوره ی مبارکه حجرات ۱۸:۳۱
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 سوره ی مبارکه ق ۲۰:۲۶
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 سوره ی مبارکه ذاریات ۱۹:۳۸
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 سوره ی مبارکه طور ۱۶:۲۵
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 سوره ی مبارکه نجم ۱۸:۱۲
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 سوره ی مبارکه قمر ۱۷:۰۱
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 سوره ی مبارکه الرحمن ۱۹:۲۹
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 سوره ی مبارکه واقعه ۱۹:۵۰
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 سوره ی مبارکه حدید ۲۸:۴۷
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 سوره ی مبارکه مجادله ۲۴:۰۱
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 سوره ی مبارکه حشر ۲۲:۴۶
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 سوره ی مبارکه ممتحنه ۱۸:۵۰
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 سوره ی مبارکه صف ۱۰:۳۴
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 سوره ی مبارکه جمعه ۸:۳۱
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 سوره ی مبارکه منافقون ۸:۴۶
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 سوره ی مبارکه تغابن ۱۱:۲۵
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 سوره ی مبارکه طلاق ۱۴:۳۵
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 سوره ی مبارکه تحریم ۱۴:۴۳
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 سوره ی مبارکه ملک ۱۵:۵۲
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 سوره ی مبارکه قلم ۱۴:۴۷
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 سوره ی مبارکه حاقه ۱۳:۵۵
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 سوره ی مبارکه معارج ۱۰:۵۷
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 سوره ی مبارکه نوح ۱۰:۴۹
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 سوره ی مبارکه جن ۱۳:۰۵
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 سوره ی مبارکه مزمل ۱۰:۳۴
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 سوره ی مبارکه مدثر ۱۲:۵۰
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 سوره ی مبارکه قیامه ۷:۴۱
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 سوره ی مبارکه انسان ۱۲:۴۸
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 سوره ی مبارکه مرسلات ۱۰:۰۹
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 سوره ی مبارکه نبأ ۹:۵۳
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 سوره ی مبارکه نازعات ۹:۰۹
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 سوره ی مبارکه عبس ۸:۲۱
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 سوره ی مبارکه تکویر ۵:۳۶
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 سوره ی مبارکه انفطار ۴:۲۹
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 سوره ی مبارکه مطففین ۱۰:۲۰
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 سوره ی مبارکه انشقاق ۵:۵۲
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 سوره ی مبارکه بروج ۶:۰۱
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 سوره ی مبارکه طارق ۳:۲۴
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 سوره ی مبارکه اعلی ۴:۱۰
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 سوره ی مبارکه غاشیه ۵:۵۲
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 سوره ی مبارکه فجر ۷:۳۵
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 سوره ی مبارکه بلد ۳:۵۷
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 سوره ی مبارکه شمس ۳:۳۹
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 سوره ی مبارکه لیل ۴:۲۵
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 سوره ی مبارکه ضحی ۲:۴۰
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 سوره ی مبارکه شرح ۱:۳۱
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 سوره ی مبارکه تین ۲:۰۵
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 سوره ی مبارکه علق ۳:۳۰
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 سوره ی مبارکه قدر ۱:۲۷
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 سوره ی مبارکه بینه ۴:۵۶
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 سوره ی مبارکه زلزله ۲:۰۰
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 سوره ی مبارکه عادیات ۲:۳۰
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 سوره ی مبارکه قارعه ۲:۰۲
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 سوره ی مبارکه تکاثر ۱:۳۵
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 سوره ی مبارکه عصر ۰۰:۴۵
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 سوره ی مبارکه همزه ۱:۳۷
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 سوره ی مبارکه فیل ۱:۱۴
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 سوره ی مبارکه قریش ۱:۰۰
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 سوره ی مبارکه ماعون ۱:۲۵
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 سوره ی مبارکه کوثر ۰۰:۳۹
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 سوره ی مبارکه کافرون ۱:۱۲
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 سوره ی مبارکه نصر ۱:۰۶
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 سوره ی مبارکه مسد ۱:۰۲
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 سوره ی مبارکه اخلاص ۰۰:۴۱
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 سوره ی مبارکه فلق ۰۰:۵۸
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 سوره ی مبارکه ناس ۱:۲۳
تلاوت های محمود علی البنّا videodl375 محمود علی البناء-سوره مبارکه آل عمران ۲۹:۰۶
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره حمد ۰۰:۰۱:۲۵
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره بقره ۰۵:۳۷:۴۷
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره آل عمران ۰۳:۰۱:۱۳
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره نساء ۰۳:۱۷:۳۴
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره مائده ۰۲:۲۶:۵۵
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره انعام ۰۲:۴۲:۴۳
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره اعراف ۰۲:۵۳:۵۷
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره انفال ۰۱:۰۶:۲۷
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره توبه ۰۲:۱۸:۰۰
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره یونس ۰۱:۳۲:۲۵
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره هود ۰۱:۳۷:۵۲
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره یوسف ۰۱:۲۶:۰۸
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره رعد ۰۰:۴۱:۴۰
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره ابراهیم ۰۰:۴۳:۱۸
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره حجر ۰۰:۳۵:۴۹
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره نحل ۰۱:۳۵:۱۷
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره اسراء ۰۱:۱۷:۱۷
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره کهف ۰۰:۱۷:۵۸
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره مریم ۰۰:۴۷:۰۶
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره طه ۰۱:۰۰:۴۴
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره انبیاء ۰۱:۰۶:۵۳
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره حجّ ۰۱:۰۴:۲۸
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره مومنون ۰۰:۵۳:۰۱
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره نور ۰۱:۰۹:۰۲
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره فرقان ۰۰:۴۳:۲۴
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره شعراء ۰۱:۱۴:۱۸
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره نمل ۰۱:۰۲:۴۶
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره قصص ۰۱:۱۷:۰۵
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره عنکبوت ۰۰:۵۴:۳۴
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره روم ۰۰:۴۳:۱۰
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره لقمان ۰۰:۲۷:۵۷
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره سجده ۰۰:۱۹:۰۸
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره احزاب ۰۱:۰۹:۲۳
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره سبأ ۰۰:۴۵:۱۷
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره فاطر ۰۰:۴۰:۰۲
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره یس ۰۰:۳۹:۴۶
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره صافات ۰۰:۴۷:۲۳
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره ص ۰۰:۳۹:۲۸
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره زمر ۰۱:۰۲:۱۵
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره غافر ۰۱:۰۵:۱۱
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره فصّلت ۰۰:۴۳:۲۵
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره شوری ۰۰:۴۴:۵۱
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره زخرف ۰۰:۴۶:۰۶
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره دخان ۰۰:۱۹:۴۰
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره جاثیه ۰۰:۲۶:۱۵
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره احقاف ۰۰:۳۴:۰۹
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره محمّد صلوات الله علیه و آله ۰۰:۲۷:۱۹
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره فتح ۰۰:۲۹:۳۳
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره حجرات ۰۰:۱۸:۳۱
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره ق ۰۰:۲۰:۲۶
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره ذاریات ۰۰:۱۹:۳۷
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره طور ۰۰:۱۶:۲۴
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره نجم ۰۰:۱۸:۱۲
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره قمر ۰۰:۱۷:۰۰
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره الرحمن ۰۰:۱۹:۲۸
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره واقعه ۰۰:۱۹:۵۰
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره حدید ۰۰:۲۸:۴۷
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره مجادله ۰۰:۲۴:۰۲
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره حشر ۰۰:۲۲:۴۵
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره ممتحنه ۰۰:۱۸:۵۰
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره صفّ ۰۰:۱۰:۳۳
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره جمعه ۰۰:۰۸:۲۹
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره منافقون ۰۰:۰۸:۴۳
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره تغابن ۰۰:۱۱:۲۳
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره طلاق ۰۰:۱۴:۳۴
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره تحریم ۰۰:۱۴:۴۱
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره ملک ۰۰:۱۵:۵۲
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره قلم ۰۰:۱۴:۴۵
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره حاقه ۰۰:۱۳:۵۳
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره معارج ۰۰:۱۰:۵۵
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره نوح ۰۰:۱۰:۴۸
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره جنّ ۰۰:۱۳:۰۴
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره مزّمّل ۰۰:۱۰:۳۳
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره مدّثّر ۰۰:۱۲:۴۸
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره قیامه ۰۰:۰۷:۴۰
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره انسان ۰۰:۱۲:۴۶
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره مرسلات ۰۰:۱۰:۰۸
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره نبأ ۰۰:۰۹:۵۰
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره نازعات ۰۰:۰۹:۰۷
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره عبس ۰۰:۰۸:۱۹
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره تکویر ۰۰:۰۵:۳۴
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره انفطار ۰۰:۰۴:۲۵
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره مطفّفین ۰۰:۱۰:۱۸
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره انشقاق ۰۰:۰۵:۵۰
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره بروج ۰۰:۰۵:۵۸
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره طارق ۰۰:۰۳:۲۲
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره اعلی ۰۰:۰۴:۰۸
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره غاشیه ۰۰:۰۵:۴۹
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره فجر ۰۰:۰۷:۳۳
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره بلد ۰۰:۰۳:۵۵
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره شمس ۰۰:۰۳:۳۷
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره لیل ۰۰:۰۴:۲۳
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره ضحی ۰۰:۰۲:۳۷
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره انشراح ۰۰:۰۱:۲۸
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره تین ۰۰:۰۲:۰۲
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره علق ۰۰:۰۳:۲۸
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره قدر ۰۰:۰۱:۲۴
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره بیّنه ۰۰:۰۴:۵۴
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره زلزال ۰۰:۰۱:۵۶
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره عادیات ۰۰:۰۲:۲۶
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره قارعه ۰۰:۰۱:۵۹
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره تکاثر ۰۰:۰۱:۳۳
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره عصر ۰۰:۰۰:۴۲
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره همزه ۰۰:۰۱:۳۳
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره فیل ۰۰:۰۱:۱۱
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره قریش ۰۰:۰۰:۵۶
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره ماعون ۰۰:۰۱:۲۱
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره کوثر ۰۰:۰۰:۳۶
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره کافرون ۰۰:۰۱:۱۰
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره نصر ۰۰:۰۱:۰۲
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره مسد ۰۰:۰۰:۵۹
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره اخلاص ۰۰:۰۰:۳۸
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره فلق ۰۰:۰۰:۵۵
تلاوت های محمود علی البنّا musicdl27 قرائت مجوّد محمود علی البنّا / سوره ناس ۰۰:۰۱:۱۹
کانال تلگرام زهرامدیا
1196 بازدید ۳ نظر »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

بسم رب الشهدا والصدیقین

سلام

ضمن عرض تبریک ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و روز مادر و همچنین فرا رسیدن سال 96 خدمت شما عزیزان . من به دلیل مسافرت تا تاریخ 4 فروردین 96 نیستم و نمیتونم به نظرات جواب بدم . اگه خدا عمری داد برگشتم جواب میدم وگرنه حلالمون کنید .

دنیا به مثل بهر بشر مزرع کشت است

بی حب علی کشتن این مزرعه زشت است

بنوشته چنین بر در فردوس خداوند

هر کس که علی دوست بود اهل بهشت است

شیعه همه جا رهبر و مولاش علیست

دنیاش علی بوده و عقباش علیست

بی مهر علی زهد ابوذر همه هیچ

سلمان که محمدیست آقاش علیست

یا علی مدد

 

  1. porya گفت:

    آقا کارتون درسته واقعا عالیه . این همه قرائت از کجا پیدا کردین ؟!!!!!!

  2. dasmozd گفت:

    تشکر از لطف تمام افرادی که درراه قرآن و اهل بیت تلاش می کنند.

دسته بندی