هاست آزنا هاست خرید هاست خرید هاست لینوکس خرید هاست دایرکت ادمین ایران خرید هاست ارزان هاست ارزان آزنا هاست

جستجو
در اين سایت
در كل اينترنت

کانال تلگرام

کانال تلگرام زهرا مدیا

آخرین نظرات

هم‌سنگران

http://abatorab.ir/asset/image/logo.png http://up.yargomnam.ir/view/1000671/banner-yargomnam240-new.gif http://dl.tazyekal.ir/admin/baner240-120.jpg http://havayeharam.ir/wp-content/uploads/2015/08/folder.jpg

http://shora.ir/files/news/Toosi_Saeed_Korsi.jpg

 

 

سعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه فاطر -صوتی ۱۱:۰۸
سعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه فاطر در حضور رهبر معظم انقلاب – ۱۳۹۴/۰۳/۲۸ ۱۱:۰۸
سعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه اسراء فاتحه -صوتی ۲۰:۳۷
سعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه ق -صوتی ۱۶:۵۷
سعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه مریم (س) آیات۹۶-۹۸ و سوره مبارکه نصر -صوتی ۱۴:۳۰
سعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه مزّمّل و تین -صوتی ۱۶:۵۹
سعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه غافر آیات ۶۰-۶۵- صوتی ۱۱:۴۱
سعید طوسی- تلاوت مجلسی سوره مبارکه ابراهیم (ع) -صوتی ۱۴:۳۲
سعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره حدید آیات ۱-۹ -صوتی ۱۱:۵۰
سعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه طور و فجر-صوتی ۱۷:۱۹
سعید طوسی-تلاوت مجلسی آیاتی از سوره های حج و مزمل -صوتی ۰۷:۰۰
سعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره فصلت آیات۳۰-۳۶ -صوتی ۱۰:۲۲
سعید طوسی-تلاوت سوره زخرف ۸۱-۸۹ – صوتی ۱۶:۰۶
سعید طوسی – سوره مبارکه نجم -صوتی ۱۴:۴۹
سعید طوسی -سوره نور ۳۵-۳۸- صوتی ۱۵:۳۵
سعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه فاطر -صوتی ۱۱:۰۸
سعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه مائده -صوتی ۱۸:۲۱
سعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه احزاب -صوتی ۰۹:۵۸
سعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه فرقان آیات ۵۶-۷۷ -صوتی ۱۹:۵۵
سعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه حشر آیات ۲۰-۲۴ -صوتی ۱۸:۱۳
سعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه انبیاء آیات ۱۰۱-۱۱۲ بلد ایات ۱-۴ -صوتی ۱۶:۱۳
سعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه واقعه ایات ۱-۲۰ و کوثر -صوتی ۱۷:۲۵
سعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه نور و کوثر -صوتی ۱۴:۰۴
سعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه مریم -صوتی ۰۶:۵۶
سعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه شوری و توحید -صوتی ۱۴:۵۸
سعید طوسی تلاوت مجلسی سوره مبارکه فاطر آیات ۱-۱۱ -صوتی ۱۵:۳۷
سعید طوسی تلاوت مجلسی سوره های مبارکه اسراء آیات ۷۸-۸۴ ، نصر و کوثر-صوتی ۱۴:۲۲
سعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه آل عمران و کوثر -صوتی ۱۸:۳۰
سعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه طور نجم و شمس -صوتی ۱۷:۳۵
سعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه نور -صوتی ۱۰:۱۱
سعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه غافر -صوتی ۲۰:۴۸
سعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه بقره آیه ۲۶۷ -صوتی ۰۴:۳۵
سعید طوسی – تلاوت مجلسی سوره های مبارکه حشر ، کوثر و توحید ۱۶:۲۱
سعید طوسی – تلاوت مجلسی سوره های مبارکه فتح آیات ۲۷-آخر و نصر ۱۱:۳۶
سعید طوسی – تلاوت مجلسی سوره های مبارکه بقره و ضحی ۲۷:۴۰
سعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه فاطر در حضور رهبر معظم انقلاب – ۱۳۹۴/۰۳/۲۸ ۱۱:۰۸
سعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه مائده ۱۸:۲۱
سعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه احزاب ۰۹:۵۸
سعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه فرقان آیات ۵۶-۷۷ ۱۹:۵۵
سعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه حشر آیات ۲۰-۲۴ ۱۸:۱۳
سعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه انبیاء آیات ۱۰۱-۱۱۲ بلد ایات ۱-۴ ۱۶:۱۳
سعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه واقعه ایات ۱-۲۰ و کوثر ۱۷:۲۵
سعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه نور و کوثر ۱۴:۰۴
سعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه مریم (س) آیات ۵۳ الی آخر (تجمع جامعه قرآنی در حمایت از مردم مظلوم فلسطین ۱۳۹۳/۰۵/۱۸) ۰۶:۵۶
سعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه شوری و توحید ۱۴:۵۸
سعید طوسی تلاوت مجلسی سوره مبارکه فاطر آیات ۱-۱۱ ۱۵:۳۷
سعید طوسی تلاوت مجلسی سوره های مبارکه اسراء آیات ۷۸-۸۴ ، نصر و کوثر ۱۴:۲۲
سعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه آل عمران و کوثر ۱۸:۳۰
سعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه طور نجم و شمس ۱۷:۳۵
سعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه نور ۱۰:۱۱
سعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه غافر ۲۰:۴۸
سعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه بقره آیه ۲۶۷ با ترجمه فارسی و انگلیسی ۰۴:۳۵
سعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه اسراء فاتحه ۲۰:۳۷
سعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه ق ۱۶:۵۷
سعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه مریم (س) آیات۹۶-۹۸ و سوره مبارکه نصر ۱۴:۳۰
سعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه مزّمّل و تین ۱۶:۵۹
سعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه غافر آیات ۶۰-۶۵ ۱۱:۴۱
سعید طوسی- تلاوت مجلسی سوره مبارکه ابراهیم (ع) ۱۴:۳۲
سعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره حدید آیات ۱-۹ ۱۱:۵۰
سعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه طور و فجر ۱۷:۱۹
سعید طوسی-تلاوت مجلسی آیاتی از سوره های حج و مزمل ۰۷:۰۰
سعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره فصلت آیات۳۰-۳۶ ۱۰:۲۲
سعید طوسی-تلاوت سوره زخرف ۸۱-۸۹ ۱۶:۰۶
سعید طوسی – سوره مبارکه نجم ۱۴:۴۹
سعید طوسی – سوره نور ۳۵-۳۸ ۱۵:۳۵
انعام ۱۲۰ تا ۱۲۷ ۰۷:۵۱
نازعات ۴۰ تا آخر ۰۲:۴۵
بقره ۲۸۴ تا آخر ۰۶:۰۰
بقره ۱۰۶ تا ۱۲۱ ۱۴:۱۳
یونس ۳۷ تا ۵۶ ۱۴:۲۲
یونس ۱۰۴ تا آخر ۰۹:۲۳
شمس ۱ تا ۹ ۰۲:۱۵
نور ۳۴ تا ۳۸ ۱۳:۳۶
انسان ۱ تا ۱۸ و سوره بینه آیات ۷ و ۸ ۱۱:۰۸
بقره ۱۵۵ تا ۱۵۷ ۰۱:۴۸
بینه ۷ و ۸ ۰۲:۳۰
آیات آخر سوره بینه ۰۲:۳۱
فصلت ۳۰ تا ۳۶ ۱۰:۳۳
نبأ ۳۱ تا ۳۶ ۰۲:۳۳
نور ۳۴ و ۳۵ ۱۳:۴۸
یونس ۵۷ تا ۷۰ ۱۰:۵۷
یونس ۲۴ تا ۳۶ ۱۴:۳۱
یونس ۱ تا ۱۲ ۱۱:۱۸
افلا تتدبرون القرآن و لو کان من عند غیر الله … ۰۰:۳۰
سوره ی مبارکه نور آیات ۳۵تا۳۸ و نبأ آیات۳۱تا۳۶ ۱۷:۱۵
سوره ی مبارکه ی فتح آیات ۲۷ تا آخر ۱۱:۳۶

 

 

مطالب مرتبط

444 بازدید نظر: »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

دسته بندی