دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا
هاست آزنا هاست خرید هاست خرید هاست لینوکس خرید هاست دایرکت ادمین ایران خرید هاست ارزان هاست ارزان آزنا هاست

جستجو

کانال تلگرام

کانال تلگرام زهرا مدیا

آخرین نظرات

هم‌سنگران

http://abatorab.ir/asset/image/logo.png http://up.yargomnam.ir/view/1000671/banner-yargomnam240-new.gif http://dl.tazyekal.ir/admin/baner240-120.jpg http://havayeharam.ir/wp-content/uploads/2015/08/folder.jpg

http://shora.ir/files/news/Toosi_Saeed_Korsi.jpg  تلاوت های سعید طوسی Toosi Saeed Korsi

 

 

تلاوت های سعید طوسی musicdl 495 سعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه فاطر -صوتی ۱۱:۰۸
تلاوت های سعید طوسی videodl 33 سعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه فاطر در حضور رهبر معظم انقلاب – ۱۳۹۴/۰۳/۲۸ ۱۱:۰۸
تلاوت های سعید طوسی musicdl 495 سعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه اسراء فاتحه -صوتی ۲۰:۳۷
تلاوت های سعید طوسی musicdl 495 سعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه ق -صوتی ۱۶:۵۷
تلاوت های سعید طوسی musicdl 495 سعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه مریم (س) آیات۹۶-۹۸ و سوره مبارکه نصر -صوتی ۱۴:۳۰
تلاوت های سعید طوسی musicdl 495 سعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه مزّمّل و تین -صوتی ۱۶:۵۹
تلاوت های سعید طوسی musicdl 495 سعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه غافر آیات ۶۰-۶۵- صوتی ۱۱:۴۱
تلاوت های سعید طوسی musicdl 495 سعید طوسی- تلاوت مجلسی سوره مبارکه ابراهیم (ع) -صوتی ۱۴:۳۲
تلاوت های سعید طوسی musicdl 495 سعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره حدید آیات ۱-۹ -صوتی ۱۱:۵۰
تلاوت های سعید طوسی musicdl 495 سعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه طور و فجر-صوتی ۱۷:۱۹
تلاوت های سعید طوسی musicdl 495 سعید طوسی-تلاوت مجلسی آیاتی از سوره های حج و مزمل -صوتی ۰۷:۰۰
تلاوت های سعید طوسی musicdl 495 سعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره فصلت آیات۳۰-۳۶ -صوتی ۱۰:۲۲
تلاوت های سعید طوسی musicdl 495 سعید طوسی-تلاوت سوره زخرف ۸۱-۸۹ – صوتی ۱۶:۰۶
تلاوت های سعید طوسی musicdl 495 سعید طوسی – سوره مبارکه نجم -صوتی ۱۴:۴۹
تلاوت های سعید طوسی musicdl 495 سعید طوسی -سوره نور ۳۵-۳۸- صوتی ۱۵:۳۵
تلاوت های سعید طوسی musicdl 495 سعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه فاطر -صوتی ۱۱:۰۸
تلاوت های سعید طوسی musicdl 495 سعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه مائده -صوتی ۱۸:۲۱
تلاوت های سعید طوسی musicdl 495 سعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه احزاب -صوتی ۰۹:۵۸
تلاوت های سعید طوسی musicdl 495 سعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه فرقان آیات ۵۶-۷۷ -صوتی ۱۹:۵۵
تلاوت های سعید طوسی musicdl 495 سعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه حشر آیات ۲۰-۲۴ -صوتی ۱۸:۱۳
تلاوت های سعید طوسی musicdl 495 سعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه انبیاء آیات ۱۰۱-۱۱۲ بلد ایات ۱-۴ -صوتی ۱۶:۱۳
تلاوت های سعید طوسی musicdl 495 سعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه واقعه ایات ۱-۲۰ و کوثر -صوتی ۱۷:۲۵
تلاوت های سعید طوسی musicdl 495 سعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه نور و کوثر -صوتی ۱۴:۰۴
تلاوت های سعید طوسی musicdl 495 سعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه مریم -صوتی ۰۶:۵۶
تلاوت های سعید طوسی musicdl 495 سعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه شوری و توحید -صوتی ۱۴:۵۸
تلاوت های سعید طوسی musicdl 495 سعید طوسی تلاوت مجلسی سوره مبارکه فاطر آیات ۱-۱۱ -صوتی ۱۵:۳۷
تلاوت های سعید طوسی musicdl 495 سعید طوسی تلاوت مجلسی سوره های مبارکه اسراء آیات ۷۸-۸۴ ، نصر و کوثر-صوتی ۱۴:۲۲
تلاوت های سعید طوسی musicdl 495 سعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه آل عمران و کوثر -صوتی ۱۸:۳۰
تلاوت های سعید طوسی musicdl 495 سعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه طور نجم و شمس -صوتی ۱۷:۳۵
تلاوت های سعید طوسی musicdl 495 سعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه نور -صوتی ۱۰:۱۱
تلاوت های سعید طوسی musicdl 495 سعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه غافر -صوتی ۲۰:۴۸
تلاوت های سعید طوسی musicdl 495 سعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه بقره آیه ۲۶۷ -صوتی ۰۴:۳۵
تلاوت های سعید طوسی musicdl 495 سعید طوسی – تلاوت مجلسی سوره های مبارکه حشر ، کوثر و توحید ۱۶:۲۱
تلاوت های سعید طوسی musicdl 495 سعید طوسی – تلاوت مجلسی سوره های مبارکه فتح آیات ۲۷-آخر و نصر ۱۱:۳۶
تلاوت های سعید طوسی musicdl 495 سعید طوسی – تلاوت مجلسی سوره های مبارکه بقره و ضحی ۲۷:۴۰
تلاوت های سعید طوسی videodl 33 سعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه فاطر در حضور رهبر معظم انقلاب – ۱۳۹۴/۰۳/۲۸ ۱۱:۰۸
تلاوت های سعید طوسی videodl 33 سعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه مائده ۱۸:۲۱
تلاوت های سعید طوسی videodl 33 سعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه احزاب ۰۹:۵۸
تلاوت های سعید طوسی videodl 33 سعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه فرقان آیات ۵۶-۷۷ ۱۹:۵۵
تلاوت های سعید طوسی videodl 33 سعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه حشر آیات ۲۰-۲۴ ۱۸:۱۳
تلاوت های سعید طوسی videodl 33 سعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه انبیاء آیات ۱۰۱-۱۱۲ بلد ایات ۱-۴ ۱۶:۱۳
تلاوت های سعید طوسی videodl 33 سعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه واقعه ایات ۱-۲۰ و کوثر ۱۷:۲۵
تلاوت های سعید طوسی videodl 33 سعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه نور و کوثر ۱۴:۰۴
تلاوت های سعید طوسی videodl 33 سعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه مریم (س) آیات ۵۳ الی آخر (تجمع جامعه قرآنی در حمایت از مردم مظلوم فلسطین ۱۳۹۳/۰۵/۱۸) ۰۶:۵۶
تلاوت های سعید طوسی videodl 33 سعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه شوری و توحید ۱۴:۵۸
تلاوت های سعید طوسی videodl 33 سعید طوسی تلاوت مجلسی سوره مبارکه فاطر آیات ۱-۱۱ ۱۵:۳۷
تلاوت های سعید طوسی videodl 33 سعید طوسی تلاوت مجلسی سوره های مبارکه اسراء آیات ۷۸-۸۴ ، نصر و کوثر ۱۴:۲۲
تلاوت های سعید طوسی videodl 33 سعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه آل عمران و کوثر ۱۸:۳۰
تلاوت های سعید طوسی videodl 33 سعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه طور نجم و شمس ۱۷:۳۵
تلاوت های سعید طوسی videodl 33 سعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه نور ۱۰:۱۱
تلاوت های سعید طوسی videodl 33 سعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه غافر ۲۰:۴۸
تلاوت های سعید طوسی videodl 33 سعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه بقره آیه ۲۶۷ با ترجمه فارسی و انگلیسی ۰۴:۳۵
تلاوت های سعید طوسی videodl 33 سعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه اسراء فاتحه ۲۰:۳۷
تلاوت های سعید طوسی videodl 33 سعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه ق ۱۶:۵۷
تلاوت های سعید طوسی videodl 33 سعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه مریم (س) آیات۹۶-۹۸ و سوره مبارکه نصر ۱۴:۳۰
تلاوت های سعید طوسی videodl 33 سعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه مزّمّل و تین ۱۶:۵۹
تلاوت های سعید طوسی videodl 33 سعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه غافر آیات ۶۰-۶۵ ۱۱:۴۱
تلاوت های سعید طوسی videodl 33 سعید طوسی- تلاوت مجلسی سوره مبارکه ابراهیم (ع) ۱۴:۳۲
تلاوت های سعید طوسی videodl 33 سعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره حدید آیات ۱-۹ ۱۱:۵۰
تلاوت های سعید طوسی videodl 33 سعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه طور و فجر ۱۷:۱۹
تلاوت های سعید طوسی videodl 33 سعید طوسی-تلاوت مجلسی آیاتی از سوره های حج و مزمل ۰۷:۰۰
تلاوت های سعید طوسی videodl 33 سعید طوسی-تلاوت مجلسی سوره فصلت آیات۳۰-۳۶ ۱۰:۲۲
تلاوت های سعید طوسی videodl 33 سعید طوسی-تلاوت سوره زخرف ۸۱-۸۹ ۱۶:۰۶
تلاوت های سعید طوسی videodl 33 سعید طوسی – سوره مبارکه نجم ۱۴:۴۹
تلاوت های سعید طوسی videodl 33 سعید طوسی – سوره نور ۳۵-۳۸ ۱۵:۳۵
تلاوت های سعید طوسی musicdl 495 انعام ۱۲۰ تا ۱۲۷ ۰۷:۵۱
تلاوت های سعید طوسی musicdl 495 نازعات ۴۰ تا آخر ۰۲:۴۵
تلاوت های سعید طوسی musicdl 495 بقره ۲۸۴ تا آخر ۰۶:۰۰
تلاوت های سعید طوسی musicdl 495 بقره ۱۰۶ تا ۱۲۱ ۱۴:۱۳
تلاوت های سعید طوسی musicdl 495 یونس ۳۷ تا ۵۶ ۱۴:۲۲
تلاوت های سعید طوسی musicdl 495 یونس ۱۰۴ تا آخر ۰۹:۲۳
تلاوت های سعید طوسی musicdl 495 شمس ۱ تا ۹ ۰۲:۱۵
تلاوت های سعید طوسی musicdl 495 نور ۳۴ تا ۳۸ ۱۳:۳۶
تلاوت های سعید طوسی musicdl 495 انسان ۱ تا ۱۸ و سوره بینه آیات ۷ و ۸ ۱۱:۰۸
تلاوت های سعید طوسی musicdl 495 بقره ۱۵۵ تا ۱۵۷ ۰۱:۴۸
تلاوت های سعید طوسی musicdl 495 بینه ۷ و ۸ ۰۲:۳۰
تلاوت های سعید طوسی musicdl 495 آیات آخر سوره بینه ۰۲:۳۱
تلاوت های سعید طوسی musicdl 495 فصلت ۳۰ تا ۳۶ ۱۰:۳۳
تلاوت های سعید طوسی musicdl 495 نبأ ۳۱ تا ۳۶ ۰۲:۳۳
تلاوت های سعید طوسی musicdl 495 نور ۳۴ و ۳۵ ۱۳:۴۸
تلاوت های سعید طوسی musicdl 495 یونس ۵۷ تا ۷۰ ۱۰:۵۷
تلاوت های سعید طوسی musicdl 495 یونس ۲۴ تا ۳۶ ۱۴:۳۱
تلاوت های سعید طوسی musicdl 495 یونس ۱ تا ۱۲ ۱۱:۱۸
تلاوت های سعید طوسی musicdl 495 افلا تتدبرون القرآن و لو کان من عند غیر الله … ۰۰:۳۰
تلاوت های سعید طوسی musicdl 495 سوره ی مبارکه نور آیات ۳۵تا۳۸ و نبأ آیات۳۱تا۳۶ ۱۷:۱۵
تلاوت های سعید طوسی musicdl 495 سوره ی مبارکه ی فتح آیات ۲۷ تا آخر ۱۱:۳۶

 

 

کانال تلگرام زهرامدیا
498 بازدید نظر: »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

بسم رب الشهدا والصدیقین

سلام

ضمن عرض تبریک ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و روز مادر و همچنین فرا رسیدن سال 96 خدمت شما عزیزان . من به دلیل مسافرت تا تاریخ 4 فروردین 96 نیستم و نمیتونم به نظرات جواب بدم . اگه خدا عمری داد برگشتم جواب میدم وگرنه حلالمون کنید .

دنیا به مثل بهر بشر مزرع کشت است

بی حب علی کشتن این مزرعه زشت است

بنوشته چنین بر در فردوس خداوند

هر کس که علی دوست بود اهل بهشت است

شیعه همه جا رهبر و مولاش علیست

دنیاش علی بوده و عقباش علیست

بی مهر علی زهد ابوذر همه هیچ

سلمان که محمدیست آقاش علیست

یا علی مدد

 

دسته بندی