دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا
هاست آزنا هاست خرید هاست خرید هاست لینوکس خرید هاست دایرکت ادمین ایران خرید هاست ارزان هاست ارزان آزنا هاست

جستجو

کانال تلگرام

کانال تلگرام زهرا مدیا

آخرین نظرات

هم‌سنگران

http://abatorab.ir/asset/image/logo.png http://up.yargomnam.ir/view/1000671/banner-yargomnam240-new.gif http://dl.tazyekal.ir/admin/baner240-120.jpg http://havayeharam.ir/wp-content/uploads/2015/08/folder.jpg

http://zahra-media.ir/wp-content/uploads/2017/01/1561653981.jpg  تلاوت های سلامة عبد الحميد رمضان 1561653981

دانلود یکجا

 
۰۰۱_uP_bY_mUSLEm.mp3 ۲۶۱.۹ KB ۱۸۹.۱ KB
۰۰۲_uP_bY_mUSLEm.mp3 ۲۵.۳ MB ۲۱.۸ MB
۰۰۳_uP_bY_mUSLEm.mp3 ۱۶.۳ MB ۱۴.۰ MB
۰۰۴_uP_bY_mUSLEm.mp3 ۱۵.۵ MB ۱۳.۴ MB
۰۰۵_uP_bY_mUSLEm.mp3 ۱۱.۲ MB ۹.۷ MB
۰۰۶_uP_bY_mUSLEm.mp3 ۱۳.۴ MB ۱۱.۶ MB
۰۰۷_uP_bY_mUSLEm.mp3 ۱۲.۲ MB ۱۰.۵ MB
۰۰۸_uP_bY_mUSLEm.mp3 ۴.۴ MB ۳.۸ MB
۰۰۹_uP_bY_mUSLEm.mp3 ۱۰.۴ MB ۹.۰ MB
۰۱۰_uP_bY_mUSLEm.mp3 ۷.۹ MB ۶.۸ MB
۰۱۱_uP_bY_mUSLEm.mp3 ۸.۳ MB ۷.۲ MB
۰۱۲_uP_bY_mUSLEm.mp3 ۸.۵ MB ۷.۳ MB
۰۱۳_uP_bY_mUSLEm.mp3 ۴.۱ MB ۳.۵ MB
۰۱۴_uP_bY_mUSLEm.mp3 ۴.۴ MB ۳.۸ MB
۰۱۵_uP_bY_mUSLEm.mp3 ۳.۲ MB ۲.۷ MB
۰۱۶_uP_bY_mUSLEm.mp3 ۸.۱ MB ۷.۰ MB
۰۱۷_uP_bY_mUSLEm.mp3 ۶.۱ MB ۵.۳ MB
۰۱۸_uP_bY_mUSLEm.mp3 ۵.۸ MB ۵.۰ MB
۰۱۹_uP_bY_mUSLEm.mp3 ۴.۶ MB ۳.۹ MB
۰۲۰_uP_bY_mUSLEm.mp3 ۵.۸ MB ۵.۰ MB
۰۲۱_uP_bY_mUSLEm.mp3 ۵.۴ MB ۴.۶ MB
۰۲۲_uP_bY_mUSLEm.mp3 ۵.۲ MB ۴.۴ MB
۰۲۳_uP_bY_mUSLEm.mp3 ۴.۵ MB ۳.۹ MB
۰۲۴_uP_bY_mUSLEm.mp3 ۵.۷ MB ۴.۹ MB
۰۲۵_uP_bY_mUSLEm.mp3 ۴.۱ MB ۳.۵ MB
۰۲۶_uP_bY_mUSLEm.mp3 ۵.۸ MB ۴.۹ MB
۰۲۷_uP_bY_mUSLEm.mp3 ۵.۲ MB ۴.۴ MB
۰۲۸_uP_bY_mUSLEm.mp3 ۵.۸ MB ۶.۰ MB
۰۲۹_uP_bY_mUSLEm.mp3 ۴.۶ MB ۳.۹ MB
۰۳۰_uP_bY_mUSLEm.mp3 ۳.۷ MB ۳.۱ MB
۰۳۱_uP_bY_mUSLEm.mp3 ۲.۲ MB ۱.۸ MB
۰۳۲_uP_bY_mUSLEm.mp3 ۱.۶ MB ۱.۳ MB
۰۳۳_uP_bY_mUSLEm.mp3 ۵.۹ MB ۵.۱ MB
۰۳۴_uP_bY_mUSLEm.mp3 ۳.۲ MB ۲.۷ MB
۰۳۵_uP_bY_mUSLEm.mp3 ۳.۸ MB ۳.۳ MB
۰۳۶_uP_bY_mUSLEm.mp3 ۳.۶ MB ۳.۱ MB
۰۳۷_uP_bY_mUSLEm.mp3 ۴.۵ MB ۳.۸ MB
۰۳۸_uP_bY_mUSLEm.mp3 ۳.۱ MB ۲.۶ MB
۰۳۹_uP_bY_mUSLEm.mp3 ۵.۷ MB ۴.۸ MB
۰۴۰_uP_bY_mUSLEm.mp3 ۵.۹ MB ۵.۰ MB
۰۴۱_uP_bY_mUSLEm.mp3 ۳.۵ MB ۳.۰ MB
۰۴۲_uP_bY_mUSLEm.mp3 ۳.۵ MB ۳.۱ MB
۰۴۳_uP_bY_mUSLEm.mp3 ۳.۶ MB ۳.۱ MB
۰۴۴_uP_bY_mUSLEm.mp3 ۱.۸ MB ۱.۵ MB
۰۴۵_uP_bY_mUSLEm.mp3 ۲.۳ MB ۱.۹ MB
۰۴۶_uP_bY_mUSLEm.mp3 ۲.۶ MB ۲.۲ MB
۰۴۷_uP_bY_mUSLEm.mp3 ۲.۴ MB ۲.۰ MB
۰۴۸_uP_bY_mUSLEm.mp3 ۲.۲ MB ۱.۹ MB
۰۴۹_uP_bY_mUSLEm.mp3 ۱.۶ MB ۱.۳ MB
۰۵۰_uP_bY_mUSLEm.mp3 ۲.۷ MB ۲.۳ MB
۰۵۱_uP_bY_mUSLEm.mp3 ۱.۸ MB ۱.۵ MB
۰۵۲_uP_bY_mUSLEm.mp3 ۱.۶ MB ۱.۳ MB
۰۵۳_uP_bY_mUSLEm.mp3 ۱.۴ MB ۱.۲ MB
۰۵۴_uP_bY_mUSLEm.mp3 ۱.۷ MB ۱.۴ MB
۰۵۵_uP_bY_mUSLEm.mp3 ۲.۳ MB ۲.۰ MB
۰۵۶_uP_bY_mUSLEm.mp3 ۲.۰ MB ۱.۷ MB
۰۵۷_uP_bY_mUSLEm.mp3 ۱.۵ MB ۱.۲ MB
۰۵۸_uP_bY_mUSLEm.mp3 ۲.۱ MB ۱.۸ MB
۰۵۹_uP_bY_mUSLEm.mp3 ۲.۰ MB ۱.۷ MB
۰۶۰_uP_bY_mUSLEm.mp3 ۱.۶ MB ۱.۴ MB
۰۶۱_uP_bY_mUSLEm.mp3 ۱.۸ MB ۱.۵ MB
۰۶۳_uP_bY_mUSLEm.mp3 ۱.۲ MB ۱.۰ MB
۰۶۴_uP_bY_mUSLEm.mp3 ۱.۱ MB ۹۴۰.۶ KB
۰۶۵_uP_bY_mUSLEm.mp3 ۱.۴ MB ۱.۱ MB
۰۶۶_uP_bY_mUSLEm.mp3 ۱.۶ MB ۱.۴ MB
۰۶۷_uP_bY_mUSLEm.mp3 ۱.۵ MB ۱.۲ MB
۱۰۰._uP_bY_mUSLEm.mp3 ۲۵۰.۵ KB ۱۵۵.۳ KB
۱۰۱._uP_bY_mUSLEm.mp3 ۲۱۸.۷ KB ۱۲۷.۷ KB
۱۰۲._uP_bY_mUSLEm.mp3 ۲۳۳.۴ KB ۱۴۱.۴ KB
۱۰۳._uP_bY_mUSLEm.mp3 ۱۲۷.۷ KB ۴۹.۶ KB
۱۰۴._uP_bY_mUSLEm.mp3 ۳۰۳.۴ KB ۱۹۹.۴ KB
۱۰۵._uP_bY_mUSLEm.mp3 ۱۷۲.۴ KB ۸۹.۰ KB
۱۰۶._uP_bY_mUSLEm.mp3 ۱۶۶.۹ KB ۸۳.۱ KB
۱۰۷._uP_bY_mUSLEm.mp3 ۲۰۴.۴ KB ۱۱۶.۲ KB
۱۰۸._uP_bY_mUSLEm.mp3 ۱۱۱.۲ KB ۳۵.۲ KB
۱۰۹._uP_bY_mUSLEm.mp3 ۱۷۴.۸ KB ۹۰.۴ KB
۱۱۰._uP_bY_mUSLEm.mp3 ۱۴۵.۲ KB ۶۵.۱ KB
۱۱۱._uP_bY_mUSLEm.mp3 ۱۵۷.۵ KB ۷۵.۴ KB
۱۱۲._uP_bY_mUSLEm.mp3 ۱۱۶.۱ KB ۳۹.۲ KB
۱۱۳._uP_bY_mUSLEm.mp3 ۱۴۵.۲ KB ۶۴.۵ KB
۱۱۴._uP_bY_mUSLEm.mp3 ۱۹۲.۸ KB ۱۰۵.۶ KB
۶۷._uP_bY_mUSLEm.mp3 ۱.۴ MB ۱.۴ MB
۶۸._uP_bY_mUSLEm.mp3 ۱.۴ MB ۱.۲ MB
۶۹._uP_bY_mUSLEm.mp3 ۱.۹ MB ۱.۶ MB
۷۰._uP_bY_mUSLEm.mp3 ۱.۵ MB ۱.۲ MB
۷۱._uP_bY_mUSLEm.mp3 ۱,۰۰۳.۸ KB ۸۱۵.۶ KB
۷۲._uP_bY_mUSLEm.mp3 ۱.۰ MB ۸۵۰.۰ KB
۷۳._uP_bY_mUSLEm.mp3 ۹۱۸.۱ KB ۷۴۰.۳ KB
۷۴._uP_bY_mUSLEm.mp3 ۱.۱ MB ۹۰۳.۶ KB
۷۵._uP_bY_mUSLEm.mp3 ۱.۲ MB ۹۹۷.۰ KB
۷۶._uP_bY_mUSLEm.mp3 ۱.۳ MB ۱.۱ MB
۷۷._uP_bY_mUSLEm.mp3 ۱,۰۱۲.۶ KB ۸۲۲.۰ KB
۷۸._uP_bY_mUSLEm.mp3 ۸۳۰.۷ KB ۶۶۲.۶ KB
۷۹._uP_bY_mUSLEm.mp3 ۸۷۳.۴ KB ۶۹۷.۸ KB
۸۰._uP_bY_mUSLEm.mp3 ۶۸۰.۵ KB ۵۲۲.۶ KB
۸۱._uP_bY_mUSLEm.mp3 ۴۹۶.۵ KB ۳۷۰.۲ KB
۸۲._uP_bY_mUSLEm.mp3 ۴۰۴.۶ KB ۲۸۷.۰ KB
۸۳._uP_bY_mUSLEm.mp3 ۸۰۷.۵ KB ۶۳۸.۰ KB
۸۴._uP_bY_mUSLEm.mp3 ۵۲۵.۸ KB ۳۹۲.۵ KB
۸۵._uP_bY_mUSLEm.mp3 ۴۸۰.۱ KB ۳۵۴.۹ KB
۸۶._uP_bY_mUSLEm.mp3 ۳۰۳.۲ KB ۱۹۸.۸ KB
۸۷._uP_bY_mUSLEm.mp3 ۳۰۸.۵ KB ۲۰۵.۴ KB
۸۸._uP_bY_mUSLEm.mp3 ۴۳۸.۷ KB ۳۱۷.۸ KB
۸۹._uP_bY_mUSLEm.mp3 ۱,۰۲۲.۸ KB ۸۱۷.۹ KB
۹۰._uP_bY_mUSLEm.mp3 ۴۱۷.۷ KB ۲۹۹.۳ KB
۹۱._uP_bY_mUSLEm.mp3 ۳۱۱.۰ KB ۲۰۶.۸ KB
۹۲._uP_bY_mUSLEm.mp3 ۳۹۲.۸ KB ۲۷۸.۵ KB
۹۳._uP_bY_mUSLEm.mp3 ۲۳۹.۷ KB ۱۴۵.۸ KB
۹۴._uP_bY_mUSLEm.mp3 ۱۶۴.۸ KB ۸۰.۶ KB
۹۵._uP_bY_mUSLEm.mp3 ۲۰۳.۰ KB ۱۱۵.۸ KB
۹۶._uP_bY_mUSLEm.mp3 ۳۴۰.۵ KB ۲۳۴.۳ KB
۹۷._uP_bY_mUSLEm.mp3 ۲۱۱.۸ KB ۱۲۱.۸ KB
۹۸._uP_bY_mUSLEm.mp3 ۴۰۳.۴ KB ۲۸۸.۵ KB
۹۹._uP_bY_mUSLEm.mp3 ۲۴۹.۵ KB ۱۵۵.۰ KB
کانال تلگرام زهرامدیا
421 بازدید نظر: »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

بسم رب الشهدا والصدیقین

سلام

ضمن عرض تبریک ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و روز مادر و همچنین فرا رسیدن سال 96 خدمت شما عزیزان . من به دلیل مسافرت تا تاریخ 4 فروردین 96 نیستم و نمیتونم به نظرات جواب بدم . اگه خدا عمری داد برگشتم جواب میدم وگرنه حلالمون کنید .

دنیا به مثل بهر بشر مزرع کشت است

بی حب علی کشتن این مزرعه زشت است

بنوشته چنین بر در فردوس خداوند

هر کس که علی دوست بود اهل بهشت است

شیعه همه جا رهبر و مولاش علیست

دنیاش علی بوده و عقباش علیست

بی مهر علی زهد ابوذر همه هیچ

سلمان که محمدیست آقاش علیست

یا علی مدد

 

دسته بندی