دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا

جستجو

http://img.dalfak.com/44/448689290-7478091692.jpg
عبدالعاطی ناصف – تلاوت مجلسی سوره مبارکه یونس آیات ۵۵-۵۷ (آیه های نور مفهوم آیات: وعده خدا – تصویری)
۰۲:۳۲
عبدالعاطی ناصف – تلاوت مجلسی سوره مبارکه یونس آیات ۵۵-۵۷ (آیه های نور مفهوم آیات: وعده خدا – صوتی)
۰۲:۳۲
عبدالعاطی ناصف-تلاوت مجلسی سوره مبارکه نور
۲۹:۴۸
عبدالعاطی ناصف – تلاوت مجلسی سوره های مبارکه صف ، ضحی ، انشراح و کوثر
۲۷:۱۵
عبدالعاطی ناصف – تلاوت مجلسی سوره مبارکه آل عمران
۰۵:۲۰
عبدالعاطی ناصف – تلاوت مجلسی سوره مبارکه حجرات آیات ۱۳-۱۶
۰۵:۱۶
عبدالعاطی ناصف – تلاوت مجلسی سوره مبارکه حجرات آیات ۱۳-۱۶
۰۵:۱۶
عبدالعاطی ناصف – تلاوت مجلسی سوره مبارکه آل عمران
۰۵:۲۰
عبدالعاطی ناصف – تلاوت مجلسی سوره های مبارکه صف ، ضحی ، انشراح و کوثر
۲۷:۱۵
عبدالعاطی ناصف-تلاوت مجلسی سوره مبارکه نور
۲۹:۴۸
کهف ۳۰ تا ۴۹
۱۶:۵۸
یوسف ۵۳ تا ۶۴
۱۳:۰۱

مطالب مشابه

396 بازدید نظر: »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

فروشگاه سایت

دسته بندی

امارگیر سایت