دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا
هاست آزنا هاست خرید هاست خرید هاست لینوکس خرید هاست دایرکت ادمین ایران خرید هاست ارزان هاست ارزان آزنا هاست

جستجو

کانال تلگرام

کانال تلگرام زهرا مدیا

آخرین نظرات

هم‌سنگران

http://abatorab.ir/asset/image/logo.png http://up.yargomnam.ir/view/1000671/banner-yargomnam240-new.gif http://dl.tazyekal.ir/admin/baner240-120.jpg http://havayeharam.ir/wp-content/uploads/2015/08/folder.jpg

https://i.ytimg.com/vi/wzpwyO1WLe0/hqdefault.jpg  تلاوت های فارس عبّاد hqdefault

 

 

ترتیل یکجا با کیفیت پایین

ترتیل یکجا با کیفیت بالا

 

تلاوت های فارس عبّاد musicdl فارس عبّاد | ترتیل سوره حمد ۰۰:۰۰:۴۴
تلاوت های فارس عبّاد musicdl فارس عبّاد | ترتیل سوره بقره ۰۱:۵۳:۲۳
تلاوت های فارس عبّاد musicdl فارس عبّاد | ترتیل سوره آل عمران ۰۱:۰۱:۵۹
تلاوت های فارس عبّاد musicdl فارس عبّاد | ترتیل سوره نساء ۰۱:۰۳:۳۱
تلاوت های فارس عبّاد musicdl فارس عبّاد | ترتیل سوره مائده ۰۰:۴۹:۱۷
تلاوت های فارس عبّاد musicdl فارس عبّاد | ترتیل سوره انعام ۰۰:۵۱:۴۵
تلاوت های فارس عبّاد musicdl فارس عبّاد | ترتیل سوره اعراف ۰۰:۵۳:۰۶
تلاوت های فارس عبّاد musicdl فارس عبّاد | ترتیل سوره انفال ۰۰:۲۱:۵۲
تلاوت های فارس عبّاد musicdl فارس عبّاد | ترتیل سوره توبه ۰۰:۴۳:۴۷
تلاوت های فارس عبّاد musicdl فارس عبّاد | ترتیل سوره یونس ۰۰:۳۱:۲۱
تلاوت های فارس عبّاد musicdl فارس عبّاد | ترتیل سوره هود ۰۰:۳۲:۵۱
تلاوت های فارس عبّاد musicdl فارس عبّاد | ترتیل سوره یوسف ۰۰:۳۲:۲۳
تلاوت های فارس عبّاد musicdl فارس عبّاد | ترتیل سوره رعد ۰۰:۱۴:۵۷
تلاوت های فارس عبّاد musicdl فارس عبّاد | ترتیل سوره ابراهیم ۰۰:۱۵:۳۹
تلاوت های فارس عبّاد musicdl فارس عبّاد | ترتیل سوره حجر ۰۰:۱۳:۱۴
تلاوت های فارس عبّاد musicdl فارس عبّاد | ترتیل سوره نحل ۰۰:۳۲:۴۶
تلاوت های فارس عبّاد musicdl فارس عبّاد | ترتیل سوره اسراء ۰۰:۲۷:۰۸
تلاوت های فارس عبّاد musicdl فارس عبّاد | ترتیل سوره کهف ۰۰:۲۷:۰۹
تلاوت های فارس عبّاد musicdl فارس عبّاد | ترتیل سوره مریم ۰۰:۱۸:۱۱
تلاوت های فارس عبّاد musicdl فارس عبّاد | ترتیل سوره طه ۰۰:۲۳:۵۶
تلاوت های فارس عبّاد musicdl فارس عبّاد | ترتیل سوره انبیاء ۰۰:۲۲:۴۱
تلاوت های فارس عبّاد musicdl فارس عبّاد | ترتیل سوره حج ۰۰:۲۴:۱۸
تلاوت های فارس عبّاد musicdl فارس عبّاد | ترتیل سوره مومنون ۰۰:۲۰:۵۹
تلاوت های فارس عبّاد musicdl فارس عبّاد | ترتیل سوره نور ۰۰:۲۴:۴۲
تلاوت های فارس عبّاد musicdl فارس عبّاد | ترتیل سوره فرقان ۰۰:۱۶:۲۸
تلاوت های فارس عبّاد musicdl فارس عبّاد | ترتیل سوره شعراء ۰۰:۲۷:۲۴
تلاوت های فارس عبّاد musicdl فارس عبّاد | ترتیل سوره نمل ۰۰:۲۲:۳۳
تلاوت های فارس عبّاد musicdl فارس عبّاد | ترتیل سوره قصص ۰۰:۲۶:۲۷
تلاوت های فارس عبّاد musicdl فارس عبّاد | ترتیل سوره عنکبوت ۰۰:۱۸:۲۶
تلاوت های فارس عبّاد musicdl فارس عبّاد | ترتیل سوره روم ۰۰:۱۵:۵۰
تلاوت های فارس عبّاد musicdl فارس عبّاد | ترتیل سوره لقمان ۰۰:۰۹:۵۸
تلاوت های فارس عبّاد musicdl فارس عبّاد | ترتیل سوره سجده ۰۰:۰۷:۱۷
تلاوت های فارس عبّاد musicdl فارس عبّاد | ترتیل سوره احزاب ۰۰:۲۵:۴۵
تلاوت های فارس عبّاد musicdl فارس عبّاد | ترتیل سوره سبأ ۰۰:۱۶:۲۱
تلاوت های فارس عبّاد musicdl فارس عبّاد | ترتیل سوره فاطر ۰۰:۱۴:۰۰
تلاوت های فارس عبّاد musicdl فارس عبّاد | ترتیل سوره یس ۰۰:۱۳:۴۰
تلاوت های فارس عبّاد musicdl فارس عبّاد | ترتیل سوره صافات ۰۰:۱۷:۱۶
تلاوت های فارس عبّاد musicdl فارس عبّاد | ترتیل سوره ص ۰۰:۱۳:۱۰
تلاوت های فارس عبّاد musicdl فارس عبّاد | ترتیل سوره زمر ۰۰:۲۰:۲۶
تلاوت های فارس عبّاد musicdl فارس عبّاد | ترتیل سوره غافر ۰۰:۲۰:۳۲
تلاوت های فارس عبّاد musicdl فارس عبّاد | ترتیل سوره فصلت ۰۰:۱۴:۱۴
تلاوت های فارس عبّاد musicdl فارس عبّاد | ترتیل سوره شوری ۰۰:۱۴:۲۷
تلاوت های فارس عبّاد musicdl فارس عبّاد | ترتیل سوره زخرف ۰۰:۱۵:۰۳
تلاوت های فارس عبّاد musicdl فارس عبّاد | ترتیل سوره دخان ۰۰:۰۶:۲۵
تلاوت های فارس عبّاد musicdl فارس عبّاد | ترتیل سوره جاثیه ۰۰:۰۸:۰۳
تلاوت های فارس عبّاد musicdl فارس عبّاد | ترتیل سوره احقاف ۰۰:۱۰:۲۹
تلاوت های فارس عبّاد musicdl فارس عبّاد | ترتیل سوره محمّد ۰۰:۰۹:۱۱
تلاوت های فارس عبّاد musicdl فارس عبّاد | ترتیل سوره فتح ۰۰:۰۹:۰۳
تلاوت های فارس عبّاد musicdl فارس عبّاد | ترتیل سوره حجرات ۰۰:۰۵:۵۰
تلاوت های فارس عبّاد musicdl فارس عبّاد | ترتیل سوره ق ۰۰:۰۶:۲۰
تلاوت های فارس عبّاد musicdl فارس عبّاد | ترتیل سوره ذاریات ۰۰:۰۶:۴۶
تلاوت های فارس عبّاد musicdl فارس عبّاد | ترتیل سوره طور ۰۰:۰۵:۴۶
تلاوت های فارس عبّاد musicdl فارس عبّاد | ترتیل سوره نجم ۰۰:۰۶:۰۷
تلاوت های فارس عبّاد musicdl فارس عبّاد | ترتیل سوره قمر ۰۰:۰۶:۲۴
تلاوت های فارس عبّاد musicdl فارس عبّاد | ترتیل سوره الرحمن ۰۰:۰۸:۰۸
تلاوت های فارس عبّاد musicdl فارس عبّاد | ترتیل سوره واقعه ۰۰:۰۷:۵۹
تلاوت های فارس عبّاد musicdl فارس عبّاد | ترتیل سوره حدید ۰۰:۰۹:۴۶
تلاوت های فارس عبّاد musicdl فارس عبّاد | ترتیل سوره مجادله ۰۰:۰۸:۱۰
تلاوت های فارس عبّاد musicdl فارس عبّاد | ترتیل سوره حشر ۰۰:۰۸:۰۲
تلاوت های فارس عبّاد musicdl فارس عبّاد | ترتیل سوره ممتحنه ۰۰:۰۶:۰۷
تلاوت های فارس عبّاد musicdl فارس عبّاد | ترتیل سوره صف ۰۰:۰۳:۵۰
تلاوت های فارس عبّاد musicdl فارس عبّاد | ترتیل سوره جمعه ۰۰:۰۳:۱۶
تلاوت های فارس عبّاد musicdl فارس عبّاد | ترتیل سوره منافقون ۰۰:۰۳:۳۰
تلاوت های فارس عبّاد musicdl فارس عبّاد | ترتیل سوره تغابن ۰۰:۰۴:۲۹
تلاوت های فارس عبّاد musicdl فارس عبّاد | ترتیل سوره طلاق ۰۰:۰۵:۰۰
تلاوت های فارس عبّاد musicdl فارس عبّاد | ترتیل سوره تحریم ۰۰:۰۵:۰۶
تلاوت های فارس عبّاد musicdl فارس عبّاد | ترتیل سوره ملک ۰۰:۰۵:۴۴
تلاوت های فارس عبّاد musicdl فارس عبّاد | ترتیل سوره قلم ۰۰:۰۵:۳۸
تلاوت های فارس عبّاد musicdl فارس عبّاد | ترتیل سوره حاقه ۰۰:۰۴:۵۹
تلاوت های فارس عبّاد musicdl فارس عبّاد | ترتیل سوره معارج ۰۰:۰۴:۰۸
تلاوت های فارس عبّاد musicdl فارس عبّاد | ترتیل سوره نوح ۰۰:۰۳:۵۷
تلاوت های فارس عبّاد musicdl فارس عبّاد | ترتیل سوره جنّ ۰۰:۰۴:۳۹
تلاوت های فارس عبّاد musicdl فارس عبّاد | ترتیل سوره مزّمّل ۰۰:۰۳:۳۶
تلاوت های فارس عبّاد musicdl فارس عبّاد | ترتیل سوره مدّثّر ۰۰:۰۴:۳۲
تلاوت های فارس عبّاد musicdl فارس عبّاد | ترتیل سوره قیامه ۰۰:۰۲:۵۹
تلاوت های فارس عبّاد musicdl فارس عبّاد | ترتیل سوره انسان ۰۰:۰۴:۳۸
تلاوت های فارس عبّاد musicdl فارس عبّاد | ترتیل سوره مرسلات ۰۰:۰۳:۳۸
تلاوت های فارس عبّاد musicdl فارس عبّاد | ترتیل سوره نبأ ۰۰:۰۳:۳۳
تلاوت های فارس عبّاد musicdl فارس عبّاد | ترتیل سوره نازعات ۰۰:۰۳:۲۷
تلاوت های فارس عبّاد musicdl فارس عبّاد | ترتیل سوره عبس ۰۰:۰۲:۵۵
تلاوت های فارس عبّاد musicdl فارس عبّاد | ترتیل سوره تکویر ۰۰:۰۲:۰۱
تلاوت های فارس عبّاد musicdl فارس عبّاد | ترتیل سوره انفطار ۰۰:۰۱:۴۲
تلاوت های فارس عبّاد musicdl فارس عبّاد | ترتیل سوره مطفّفین ۰۰:۰۳:۲۷
تلاوت های فارس عبّاد musicdl فارس عبّاد | ترتیل سوره انشقاق ۰۰:۰۲:۰۴
تلاوت های فارس عبّاد musicdl فارس عبّاد | ترتیل سوره بروج ۰۰:۰۲:۰۴
تلاوت های فارس عبّاد musicdl فارس عبّاد | ترتیل سوره طارق ۰۰:۰۱:۱۹
تلاوت های فارس عبّاد musicdl فارس عبّاد | ترتیل سوره اعلی ۰۰:۰۱:۲۲
تلاوت های فارس عبّاد musicdl فارس عبّاد | ترتیل سوره غاشیه ۰۰:۰۱:۵۱
تلاوت های فارس عبّاد musicdl فارس عبّاد | ترتیل سوره فجر ۰۰:۰۲:۴۸
تلاوت های فارس عبّاد musicdl فارس عبّاد | ترتیل سوره بلد ۰۰:۰۱:۳۰
تلاوت های فارس عبّاد musicdl فارس عبّاد | ترتیل سوره شمس ۰۰:۰۱:۰۷
تلاوت های فارس عبّاد musicdl فارس عبّاد | ترتیل سوره لیل ۰۰:۰۱:۲۷
تلاوت های فارس عبّاد musicdl فارس عبّاد | ترتیل سوره ضحی ۰۰:۰۰:۵۰
تلاوت های فارس عبّاد musicdl فارس عبّاد | ترتیل سوره انشراح ۰۰:۰۰:۳۱
تلاوت های فارس عبّاد musicdl فارس عبّاد | ترتیل سوره تین ۰۰:۰۰:۴۴
تلاوت های فارس عبّاد musicdl فارس عبّاد | ترتیل سوره علق ۰۰:۰۱:۱۹
تلاوت های فارس عبّاد musicdl فارس عبّاد | ترتیل سوره قدر ۰۰:۰۰:۳۶
تلاوت های فارس عبّاد musicdl فارس عبّاد | ترتیل سوره بیّنه ۰۰:۰۱:۳۵
تلاوت های فارس عبّاد musicdl فارس عبّاد | ترتیل سوره زلزله ۰۰:۰۰:۴۶
تلاوت های فارس عبّاد musicdl فارس عبّاد | ترتیل سوره عادیات ۰۰:۰۰:۵۳
تلاوت های فارس عبّاد musicdl فارس عبّاد | ترتیل سوره قارعه ۰۰:۰۰:۴۹
تلاوت های فارس عبّاد musicdl فارس عبّاد | ترتیل سوره تکاثر ۰۰:۰۰:۴۰
تلاوت های فارس عبّاد musicdl فارس عبّاد | ترتیل سوره عصر ۰۰:۰۰:۱۹
تلاوت های فارس عبّاد musicdl فارس عبّاد | ترتیل سوره همزه ۰۰:۰۰:۴۰
تلاوت های فارس عبّاد musicdl فارس عبّاد | ترتیل سوره فیل ۰۰:۰۰:۳۲
تلاوت های فارس عبّاد musicdl فارس عبّاد | ترتیل سوره قریش ۰۰:۰۰:۲۷
تلاوت های فارس عبّاد musicdl فارس عبّاد | ترتیل سوره ماعون ۰۰:۰۰:۳۳
تلاوت های فارس عبّاد musicdl فارس عبّاد | ترتیل سوره کوثر ۰۰:۰۰:۱۷
تلاوت های فارس عبّاد musicdl فارس عبّاد | ترتیل سوره کافرون ۰۰:۰۰:۳۶
تلاوت های فارس عبّاد musicdl فارس عبّاد | ترتیل سوره نصر ۰۰:۰۰:۲۵
تلاوت های فارس عبّاد musicdl فارس عبّاد | ترتیل سوره مسد ۰۰:۰۰:۲۹
تلاوت های فارس عبّاد musicdl فارس عبّاد | ترتیل سوره اخلاص ۰۰:۰۰:۱۶
تلاوت های فارس عبّاد musicdl فارس عبّاد | ترتیل سوره فلق ۰۰:۰۰:۲۵
تلاوت های فارس عبّاد musicdl فارس عبّاد | ترتیل سوره ناس ۰۰:۰۰:۲۹
کانال تلگرام زهرامدیا
191 بازدید نظر: »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

بسم رب الشهدا والصدیقین

سلام

ضمن عرض تبریک ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و روز مادر و همچنین فرا رسیدن سال 96 خدمت شما عزیزان . من به دلیل مسافرت تا تاریخ 4 فروردین 96 نیستم و نمیتونم به نظرات جواب بدم . اگه خدا عمری داد برگشتم جواب میدم وگرنه حلالمون کنید .

دنیا به مثل بهر بشر مزرع کشت است

بی حب علی کشتن این مزرعه زشت است

بنوشته چنین بر در فردوس خداوند

هر کس که علی دوست بود اهل بهشت است

شیعه همه جا رهبر و مولاش علیست

دنیاش علی بوده و عقباش علیست

بی مهر علی زهد ابوذر همه هیچ

سلمان که محمدیست آقاش علیست

یا علی مدد

 

دسته بندی