دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا
هاست آزنا هاست خرید هاست خرید هاست لینوکس خرید هاست دایرکت ادمین ایران خرید هاست ارزان هاست ارزان آزنا هاست

جستجو

کانال تلگرام

کانال تلگرام زهرا مدیا

آخرین نظرات

هم‌سنگران

http://abatorab.ir/asset/image/logo.png http://up.yargomnam.ir/view/1000671/banner-yargomnam240-new.gif http://dl.tazyekal.ir/admin/baner240-120.jpg http://havayeharam.ir/wp-content/uploads/2015/08/folder.jpg

http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTvNkWTGFqw8mr0T7jnD1hIzmPUYZPW1G1TmVYmuL497a8gZ-hkYQ  تلاوت های محمد السيد ضيف images q tbn ANd9GcTvNkWTGFqw8mr0T7jnD1hIzmPUYZPW1G1TmVYmuL497a8gZ hkYQ

تجوید یکجا

Audio Files VBR MP3 Ogg Vorbis PNG
mohamad-elsayyed-deaf (1) ۷.۰ MB ۵.۷ MB ۱۱.۵ KB
mohamad-elsayyed-deaf (10) ۷.۲ MB ۶.۹ MB ۶.۵ KB
mohamad-elsayyed-deaf (11) ۶.۱ MB ۴.۹ MB ۱۲.۰ KB
mohamad-elsayyed-deaf (12) ۶.۰ MB ۶.۱ MB ۴.۸ KB
mohamad-elsayyed-deaf (13) ۵.۶ MB ۴.۳ MB ۱۱.۳ KB
mohamad-elsayyed-deaf (14) ۶.۱ MB ۵.۵ MB ۱۰.۵ KB
mohamad-elsayyed-deaf (15) ۶.۱ MB ۵.۸ MB ۵.۶ KB
mohamad-elsayyed-deaf (16) ۶.۴ MB ۵.۷ MB ۱۱.۷ KB
mohamad-elsayyed-deaf (17) ۶.۱ MB ۶.۱ MB ۵.۲ KB
mohamad-elsayyed-deaf (18) ۶.۸ MB ۶.۳ MB ۱۰.۷ KB
mohamad-elsayyed-deaf (19) ۵.۹ MB ۵.۷ MB ۱۲.۱ KB
mohamad-elsayyed-deaf (2) ۵.۹ MB ۴.۸ MB ۱۲.۳ KB
mohamad-elsayyed-deaf (20) ۶.۶ MB ۶.۷ MB ۴.۹ KB
mohamad-elsayyed-deaf (21) ۶.۰ MB ۵.۰ MB ۱۱.۱ KB
mohamad-elsayyed-deaf (22) ۶.۱ MB ۵.۳ MB ۱۲.۴ KB
mohamad-elsayyed-deaf (23) ۵.۴ MB ۶.۲ MB ۱۱.۹ KB
mohamad-elsayyed-deaf (24) ۶.۱ MB ۵.۹ MB ۹.۸ KB
mohamad-elsayyed-deaf (25) ۷.۴ MB ۷.۷ MB ۱۰.۸ KB
mohamad-elsayyed-deaf (26) ۷.۱ MB ۷.۴ MB ۴.۹ KB
mohamad-elsayyed-deaf (27) ۶.۲ MB ۶.۲ MB ۸.۰ KB
mohamad-elsayyed-deaf (28) ۵.۸ MB ۵.۰ MB ۱۰.۴ KB
mohamad-elsayyed-deaf (29) ۸.۵ MB ۱۱.۷ MB ۷.۳ KB
mohamad-elsayyed-deaf (3) ۶.۴ MB ۵.۱ MB ۱۲.۴ KB
mohamad-elsayyed-deaf (30) ۵.۸ MB ۴.۸ MB ۸.۷ KB
mohamad-elsayyed-deaf (31) ۱.۶ MB ۱.۲ MB ۹.۳ KB
mohamad-elsayyed-deaf (32) ۱.۱ MB ۹۵۶.۲ KB ۶.۱ KB
mohamad-elsayyed-deaf (33) ۱.۵ MB ۱.۴ MB ۵.۱ KB
mohamad-elsayyed-deaf (34) ۱.۴ MB ۱.۳ MB ۴.۲ KB
mohamad-elsayyed-deaf (35) ۱.۲ MB ۸۵۷.۶ KB ۹.۰ KB
mohamad-elsayyed-deaf (36) ۱.۳ MB ۹۸۵.۳ KB ۹.۸ KB
mohamad-elsayyed-deaf (37) ۲.۸ MB ۲.۱ MB ۱۱.۹ KB
mohamad-elsayyed-deaf (38) ۱.۶ MB ۱.۲ MB ۱۰.۵ KB
mohamad-elsayyed-deaf (39) ۱.۹ MB ۱.۵ MB ۱۱.۱ KB
mohamad-elsayyed-deaf (4) ۶.۶ MB ۵.۲ MB ۱۱.۴ KB
mohamad-elsayyed-deaf (40) ۱.۰ MB ۱.۵ MB ۹.۴ KB
mohamad-elsayyed-deaf (41) ۱.۸ MB ۱.۳ MB ۷.۱ KB
mohamad-elsayyed-deaf (42) ۱.۲ MB ۱.۰ MB ۸.۴ KB
mohamad-elsayyed-deaf (43) ۱.۵ MB ۱.۲ MB ۶.۹ KB
mohamad-elsayyed-deaf (44) ۱.۴ MB ۱.۲ MB ۴.۴ KB
mohamad-elsayyed-deaf (45) ۱.۶ MB ۱.۵ MB ۵.۴ KB
mohamad-elsayyed-deaf (46) ۱.۶ MB ۱.۲ MB ۱۰.۷ KB
mohamad-elsayyed-deaf (47) ۱.۴ MB ۱.۳ MB ۵.۴ KB
mohamad-elsayyed-deaf (48) ۱.۳ MB ۱.۰ MB ۶.۹ KB
mohamad-elsayyed-deaf (49) ۲.۱ MB ۱.۵ MB ۹.۸ KB
mohamad-elsayyed-deaf (5) ۵.۸ MB ۴.۶ MB ۸.۳ KB
mohamad-elsayyed-deaf (50) ۱.۶ MB ۱.۵ MB ۵.۷ KB
mohamad-elsayyed-deaf (51) ۱.۶ MB ۱.۳ MB ۸.۰ KB
mohamad-elsayyed-deaf (52) ۱.۲ MB ۱.۱ MB ۴.۰ KB
mohamad-elsayyed-deaf (53) ۱.۵ MB ۱.۳ MB ۱۰.۳ KB
mohamad-elsayyed-deaf (54) ۱.۴ MB ۱.۱ MB ۱۰.۹ KB
mohamad-elsayyed-deaf (55) ۱.۶ MB ۱.۵ MB ۶.۴ KB
mohamad-elsayyed-deaf (56) ۱.۵ MB ۱.۱ MB ۱۰.۲ KB
mohamad-elsayyed-deaf (57) ۱.۷ MB ۱.۲ MB ۱۱.۳ KB
mohamad-elsayyed-deaf (58) ۲.۴ MB ۲.۱ MB ۶.۴ KB
mohamad-elsayyed-deaf (59) ۱.۴ MB ۱.۲ MB ۱۱.۱ KB
mohamad-elsayyed-deaf (6) ۶.۳ MB ۱۰.۶ MB ۹.۶ KB
mohamad-elsayyed-deaf (60) ۱.۶ MB ۱.۶ MB ۶.۱ KB
mohamad-elsayyed-deaf (61) ۱.۲ MB ۱.۱ MB ۵.۷ KB
mohamad-elsayyed-deaf (62) ۱.۶ MB ۱.۲ MB ۱۱.۰ KB
mohamad-elsayyed-deaf (63) ۱.۷ MB ۱.۵ MB ۴.۹ KB
mohamad-elsayyed-deaf (64) ۱.۵ MB ۱.۲ MB ۸.۲ KB
mohamad-elsayyed-deaf (65) ۱.۲ MB ۱.۱ MB ۸.۴ KB
mohamad-elsayyed-deaf (66) ۱.۵ MB ۱.۲ MB ۹.۶ KB
mohamad-elsayyed-deaf (68) ۱.۳ MB ۹۵۲.۶ KB ۸.۶ KB
mohamad-elsayyed-deaf (69) ۱.۴ MB ۱.۵ MB ۱۰.۱ KB
mohamad-elsayyed-deaf (7) ۷.۱ MB ۵.۴ MB ۸.۲ KB
mohamad-elsayyed-deaf (70) ۱.۳ MB ۱.۱ MB ۹.۴ KB
mohamad-elsayyed-deaf (71) ۱.۵ MB ۱.۲ MB ۹.۱ KB
mohamad-elsayyed-deaf (72) ۶.۱ MB ۷.۲ MB ۱۰.۵ KB
mohamad-elsayyed-deaf (73) ۶.۴ MB ۷.۴ MB ۹.۹ KB
mohamad-elsayyed-deaf (74) ۱.۶ MB ۱.۷ MB ۸.۵ KB
mohamad-elsayyed-deaf (75) ۱.۹ MB ۲.۱ MB ۹.۸ KB
mohamad-elsayyed-deaf (76) ۵.۷ MB ۴.۶ MB ۹.۷ KB
mohamad-elsayyed-deaf (77) ۳.۰ MB ۲.۳ MB ۹.۱ KB
mohamad-elsayyed-deaf (78) ۳.۵ MB ۳.۵ MB ۵.۴ KB
mohamad-elsayyed-deaf (79) ۳.۰ MB ۲.۸ MB ۶.۳ KB
mohamad-elsayyed-deaf (8) ۶.۶ MB ۵.۶ MB ۱۲.۲ KB
mohamad-elsayyed-deaf (80) ۹.۲ MB ۷.۲ MB ۱۲.۶ KB
mohamad-elsayyed-deaf (81) ۱۵.۸ MB ۱۴.۷ MB ۹.۳ KB
mohamad-elsayyed-deaf (82) ۱۴.۸ MB ۱۳.۷ MB ۷.۴ KB
mohamad-elsayyed-deaf (83) ۵.۵ MB ۴.۹ MB ۱۲.۴ KB
mohamad-elsayyed-deaf (84) ۶.۲ MB ۵.۵ MB ۸.۳ KB
mohamad-elsayyed-deaf (85) ۶.۶ MB ۵.۴ MB ۹.۱ KB
mohamad-elsayyed-deaf (86) ۶.۴ MB ۵.۱ MB ۱۰.۴ KB
mohamad-elsayyed-deaf (87) ۵.۳ MB ۴.۸ MB ۶.۹ KB
mohamad-elsayyed-deaf (88) ۶.۳ MB ۶.۵ MB ۴.۱ KB
mohamad-elsayyed-deaf (89) ۶.۲ MB ۶.۳ MB ۵.۲ KB
mohamad-elsayyed-deaf (9) ۶.۱ MB ۵.۵ MB ۷.۶ KB
کانال تلگرام زهرامدیا
324 بازدید نظر: »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

بسم رب الشهدا والصدیقین

سلام

ضمن عرض تبریک ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و روز مادر و همچنین فرا رسیدن سال 96 خدمت شما عزیزان . من به دلیل مسافرت تا تاریخ 4 فروردین 96 نیستم و نمیتونم به نظرات جواب بدم . اگه خدا عمری داد برگشتم جواب میدم وگرنه حلالمون کنید .

دنیا به مثل بهر بشر مزرع کشت است

بی حب علی کشتن این مزرعه زشت است

بنوشته چنین بر در فردوس خداوند

هر کس که علی دوست بود اهل بهشت است

شیعه همه جا رهبر و مولاش علیست

دنیاش علی بوده و عقباش علیست

بی مهر علی زهد ابوذر همه هیچ

سلمان که محمدیست آقاش علیست

یا علی مدد

 

دسته بندی