هاست آزنا هاست خرید هاست خرید هاست لینوکس خرید هاست دایرکت ادمین ایران خرید هاست ارزان هاست ارزان آزنا هاست

جستجو
در اين سایت
در كل اينترنت

کانال تلگرام

کانال تلگرام زهرا مدیا

آخرین نظرات

هم‌سنگران

http://abatorab.ir/asset/image/logo.png http://up.yargomnam.ir/view/1000671/banner-yargomnam240-new.gif http://dl.tazyekal.ir/admin/baner240-120.jpg http://havayeharam.ir/wp-content/uploads/2015/08/folder.jpg

http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQFA8b7hjDxsVoB_OjsjkvRbB2d9tQiPb2bbGcZzMLR8k052SOtvA

دانلود ۶۰ حزب

ترتیل یکجا

Audio Files VBR MP3 Ogg Vorbis PNG Windows Media Audio
۰۰۱- Al-Fatiha ۱۵۲.۱ KB ۱۴۹.۹ KB ۸.۶ KB
۰۱۰ – Yunus ۸.۲ MB ۸.۵ MB ۱۰.۲ KB
۱۰۰ – Al-Adiyat ۲۲۳.۲ KB ۲۳۷.۲ KB ۹.۹ KB
۱۰۱ – Al-Qaria ۱۹۸.۱ KB ۲۱۱.۷ KB ۹.۹ KB
۱۰۲ – At-Takathur ۱۵۱.۳ KB ۱۶۲.۸ KB ۱۰.۳ KB
۱۰۳ – Al-Asr ۱۰۱.۳ KB ۱۱۰.۷ KB ۹.۴ KB
۱۰۴ – Al-Humaza ۱۸۵.۶ KB ۱۹۹.۹ KB ۹.۴ KB
۱۰۵ – Al-Fil ۱۵۰.۷ KB ۱۵۹.۴ KB ۸.۷ KB
۱۰۶ – Quraish ۱۱۱.۳ KB ۱۱۶.۹ KB ۸.۴ KB
۱۰۷ – Al-Maun ۱۳۹.۳ KB ۱۴۴.۶ KB ۹.۳ KB
۱۰۸ – Al-Kauther ۷۰.۵ KB ۷۶.۰ KB ۸.۸ KB
۱۰۹ – Al-Kafiroon ۱۸۳.۲ KB ۱۹۳.۲ KB ۸.۱ KB
۰۱۱ – Hud ۹.۰ MB ۸.۹ MB ۱۰.۷ KB
۱۱۰ – An-Nasr ۱۱۵.۲ KB ۱۲۲.۳ KB ۱۰.۱ KB
۱۱۱ – Al-Masadd ۱۳۱.۳ KB ۱۴۰.۸ KB ۹.۵ KB
۱۱۲ – Al-Ikhlas ۶۳.۰ KB ۶۹.۰ KB ۹.۶ KB
۱۱۳ – Al-Falaq ۱۰۲.۶ KB ۱۰۹.۷ KB ۱۰.۱ KB
۱۱۴ – An-Nas ۱۲۴.۶ KB ۱۳۳.۹ KB ۹.۱ KB
۰۱۲ – Yusuf ۸.۷ MB ۸.۹ MB ۱۰.۲ KB
۰۱۳ – Ar-Rad ۴.۱ MB ۴.۲ MB ۱۰.۷ KB
۰۱۴ – Ibrahim ۴.۱ MB ۴.۲ MB ۱۰.۳ KB
۰۱۵ – Al-Hijr ۳.۳ MB ۳.۴ MB ۱۱.۲ KB
۰۱۶ – An-Nahl ۹.۰ MB ۹.۳ MB ۹.۹ KB
۰۱۷ – Al-Isra ۸.۱ MB ۸.۴ MB ۱۰.۲ KB
۰۱۸ – Al-Kahf ۸.۲ MB ۸.۵ MB ۱۰.۲ KB
۰۱۹ – Maryam ۵.۲ MB ۵.۴ MB ۱۱.۱ KB
۰۰۲ – Al-Baqara ۳۲.۱ MB ۳۲.۹ MB ۱۰.۰ KB
۰۲۰ – Ta-Ha ۷.۱ MB ۷.۳ MB ۱۱.۲ KB
۰۲۱ – Al-Anbiya ۶.۷ MB ۶.۹ MB ۱۰.۰ KB
۰۲۲ – Al-Hajj ۶.۹ MB ۷.۱ MB ۱۰.۴ KB
۰۲۳ – Al-Mumenoon ۶.۲ MB ۶.۲ MB ۹.۸ KB
۰۲۴ – An-Noor ۷.۵ MB ۷.۶ MB ۱۰.۱ KB
۰۲۵ – Al-Furqan ۵.۰ MB ۵.۲ MB ۱۱.۱ KB
۰۲۶ – Ash-Shuara ۷.۷ MB ۷.۹ MB ۹.۹ KB
۰۲۷ – An-Naml ۶.۳ MB ۶.۳ MB ۱۰.۶ KB
۰۲۸ – Al-Qasas ۷.۸ MB ۷.۷ MB ۹.۷ KB
۰۲۹ – Al-Ankaboot ۵.۳ MB ۵.۲ MB ۱۱.۵ KB
۰۰۳ – Aal-E-Imran ۱۸.۲ MB ۱۸.۷ MB ۹.۶ KB
۰۳۰ – Ar-Room ۴.۵ MB ۴.۶ MB ۱۱.۱ KB
۰۳۱ – Luqman ۳.۰ MB ۳.۲ MB ۱۱.۲ KB
۰۳۲ – As-Sajda ۲.۱ MB ۲.۱ MB ۱۰.۸ KB
۰۳۳ – Al-Ahzab ۷.۲ MB ۷.۴ MB ۹.۷ KB
۰۳۴ – Saba ۴.۴ MB ۴.۴ MB ۱۱.۴ KB
۰۳۵ – Fatir ۴.۱ MB ۴.۰ MB ۱۱.۶ KB
۰۳۶ – Ya-Seen ۳.۸ MB ۳.۷ MB ۱۱.۷ KB
۰۳۷ – As-Saaffat ۴.۷ MB ۴.۶ MB ۱۱.۷ KB
۰۳۸ – Sad ۳.۸ MB ۴.۰ MB ۱۱.۱ KB
۰۳۹ – Az-Zumar ۵.۶ MB ۵.۹ MB ۹.۹ KB
۰۰۴ – An-Nisa ۳۰.۹ MB ۱۹.۵ MB ۱۰.۰ KB
۰۴۰ – Ghafir ۶.۵ MB ۶.۷ MB ۹.۹ KB
۰۴۱ – Fussilat ۴.۷ MB ۵.۰ MB ۱۰.۶ KB
۰۴۲ – Ash-Shura ۴.۴ MB ۴.۵ MB ۱۱.۱ KB
۰۴۳ – Az-Zukhruf ۴.۷ MB ۴.۸ MB ۱۱.۵ KB
۰۴۴ – Ad-Dukhan ۲.۰ MB ۲.۱ MB ۱۰.۷ KB
۰۴۵ – Al-Jathiya ۲.۷ MB ۲.۸ MB ۱۰.۸ KB
۰۴۶ – Al-Ahqaf ۳.۵ MB ۳.۶ MB ۱۱.۱ KB
۰۴۷ – Muhammad ۳.۰ MB ۳.۲ MB ۱۱.۰ KB
۰۴۸ – Al-Fath ۳.۰ MB ۳.۱ MB ۱۱.۱ KB
۰۴۹ – Al-Hujraat ۱.۹ MB ۲.۰ MB ۱۰.۴ KB
۰۰۵ – Al-Maeda ۱۰.۶ MB ۱۰.۹ MB ۱۰.۲ KB
۰۵۰ – Qaf ۱.۹ MB ۲.۰ MB ۱۰.۳ KB
۰۵۱ – Adh-Dhariyat ۲.۰ MB ۲.۰ MB ۱۰.۲ KB
۰۵۲ – At-Tur ۱.۸ MB ۱.۹ MB ۱۰.۸ KB
۰۵۳ – An-Najm ۲.۱ MB ۲.۱ MB ۱۰.۵ KB
۰۵۴ – Al-Qamar ۲.۲ MB ۲.۲ MB ۱۱.۱ KB
۰۵۵ – Ar-Rahman ۲.۸ MB ۲.۹ MB ۱۰.۶ KB
۰۵۶ – Al-Waqia ۲.۸ MB ۲.۹ MB ۱۱.۰ KB
۰۵۷ – Al-Hadid ۳.۵ MB ۳.۶ MB ۱۲.۱ KB
۰۵۸ – Al-Mujadila ۲.۷ MB ۲.۸ MB ۱۱.۲ KB
۰۵۹ – Al-Hashr ۲.۶ MB ۲.۷ MB ۱۰.۴ KB
۰۰۶ – Al-Anaam ۶.۳ MB ۶.۶ MB ۹.۷ KB
۰۶۰ – Al-Mumtahina ۲.۴ MB ۲.۴ MB ۱۰.۱ KB
۰۶۱ – As-Saff ۱.۴ MB ۱.۴ MB ۱۱.۰ KB
۰۶۲ – Al-Jumua ۱.۰ MB ۱.۱ MB ۱۰.۹ KB
۰۶۳ – Al-Munafiqoon ۱.۱ MB ۱.۲ MB ۱۰.۷ KB
۰۶۴ – At-Taghabun ۱.۳ MB ۱.۳ MB ۱۰.۲ KB
۰۶۵ – At-Talaq ۱.۷ MB ۱.۷ MB ۱۰.۸ KB
۰۶۶ – At-Tahrim ۴.۶ MB ۳.۴ MB ۱۰.۸ KB ۲.۳ MB
۰۶۷ – Al-Mulk ۱.۶ MB ۱.۷ MB ۱۱.۰ KB
۰۶۸ – Al-Qalam ۱.۷ MB ۱.۷ MB ۱۰.۶ KB
۰۶۹ – Al-Haaqqa ۱.۴ MB ۱.۵ MB ۱۰.۳ KB
۰۰۷ – Al-Araf ۱۷.۲ MB ۱۸.۰ MB ۱۰.۰ KB
۰۷۰ – Al-Maarij ۱.۳ MB ۱.۳ MB ۱۱.۰ KB
۰۷۱ – Nooh ۱.۳ MB ۱.۳ MB ۱۰.۴ KB
۰۷۲ – Al-Jinn ۱.۴ MB ۱.۵ MB ۱۰.۸ KB
۰۷۳ – Al-Muzzammil ۱.۱ MB ۱.۲ MB ۱۰.۵ KB
۰۷۴ – Al-Muddaththir ۱.۴ MB ۱.۴ MB ۱۱.۲ KB
۰۷۵ – Al-Qiyama ۹۰۳.۲ KB ۹۲۲.۷ KB ۱۰.۶ KB
۰۷۶ – Al-Insan ۱.۴ MB ۱.۴ MB ۱۰.۰ KB
۰۷۷ – Al-Mursalat ۱.۲ MB ۱.۲ MB ۱۱.۱ KB
۰۷۸ – An-Naba ۱.۰ MB ۱.۱ MB ۱۱.۲ KB
۰۷۹ – An-Naziat ۱.۰ MB ۱.۱ MB ۱۰.۹ KB
۰۰۸ – Al-Anfal ۵.۹ MB ۶.۱ MB ۱۰.۶ KB
۰۸۰ – Abasa ۹۲۳.۰ KB ۹۵۸.۰ KB ۱۱.۱ KB
۰۸۱ – At-Takwir ۶۴۱.۱ KB ۶۶۸.۷ KB ۱۰.۸ KB
۰۸۲ – Al-Infitar ۵۰۱.۹ KB ۵۳۱.۵ KB ۱۰.۶ KB
۰۸۳ – Al-Mutaffifin ۱.۱ MB ۱.۱ MB ۱۱.۰ KB
۰۸۴ – Al-Inshiqaq ۷۰۲.۱ KB ۷۲۳.۵ KB ۱۱.۲ KB
۰۸۵ – Al-Burooj ۶۳۴.۲ KB ۶۵۸.۲ KB ۱۰.۱ KB
۰۸۶ – At-Tariq ۳۴۶.۴ KB ۳۵۵.۸ KB ۱۰.۲ KB
۰۸۷ – Al-Ala ۳۷۸.۷ KB ۴۰۷.۱ KB ۱۰.۸ KB
۰۸۸ – Al-Ghashiya ۴۹۴.۲ KB ۵۲۶.۴ KB ۱۰.۷ KB
۰۸۹ – Al-Fajr ۷۷۷.۹ KB ۸۲۵.۲ KB ۱۰.۷ KB
۰۰۹ – At-Tawba ۱۲.۳ MB ۱۲.۸ MB ۹.۶ KB
۰۹۰ – Al-Balad ۴۴۳.۰ KB ۴۷۴.۶ KB ۱۰.۶ KB
۰۹۱ – Ash-Shams ۳۳۴.۰ KB ۳۵۴.۴ KB ۱۰.۵ KB
۰۹۲ – Al-Lail ۴۰۱.۹ KB ۴۲۲.۴ KB ۱۰.۱ KB
۰۹۳ – Ad-Dhuha ۲۱۹.۷ KB ۲۳۳.۹ KB ۹.۹ KB
۰۹۴ – Al-Inshirah ۱۴۶.۸ KB ۱۵۶.۵ KB ۹.۶ KB
۰۹۵ – At-Tin ۲۰۳.۶ KB ۲۱۲.۸ KB ۹.۶ KB
۰۹۶ – Al-Alaq ۳۶۳.۲ KB ۳۸۱.۳ KB ۱۰.۸ KB
۰۹۷ – Al-Qadr ۱۵۳.۶ KB ۱۶۵.۳ KB ۱۰.۳ KB
۰۹۸ – Al-Bayyina ۴۶۲.۸ KB ۴۸۳.۰ KB ۱۰.۵ KB
۰۹۹ – Az-Zalzala ۱۹۲.۸ KB ۲۰۵.۵ KB ۱۰.۰ KB

مطالب مرتبط

341 بازدید نظر: »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

دسته بندی