دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا
هاست آزنا هاست خرید هاست خرید هاست لینوکس خرید هاست دایرکت ادمین ایران خرید هاست ارزان هاست ارزان آزنا هاست

جستجو

کانال تلگرام

کانال تلگرام زهرا مدیا

آخرین نظرات

هم‌سنگران

http://abatorab.ir/asset/image/logo.png http://up.yargomnam.ir/view/1000671/banner-yargomnam240-new.gif http://dl.tazyekal.ir/admin/baner240-120.jpg http://havayeharam.ir/wp-content/uploads/2015/08/folder.jpg

http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRsXhBPnRdJ6aCSUu-0-R9DmE3QphIWsrxiqNh0KXNc8Q7q7I3Kjw  تلاوت های محمد سهود الحافظ images q tbn ANd9GcRsXhBPnRdJ6aCSUu 0 R9DmE3QphIWsrxiqNh0KXNc8Q7q7I3Kjw

دانلود یکجا

Audio Files VBR MP3 Ogg Vorbis PNG
۰۰۱_uP_bY_mUSLEm.Ettounssi.mp3 ۶۱۱.۶ KB ۳۵۴.۴ KB ۱۰.۲ KB
۰۰۲_uP_bY_mUSLEm.Ettounssi.mp3 ۵۰.۱ MB ۴۰.۳ MB ۱۰.۴ KB
۰۰۳_uP_bY_mUSLEm.Ettounssi.mp3 ۳۰.۰ MB ۲۴.۰ MB ۱۲.۴ KB
۰۰۴_uP_bY_mUSLEm.Ettounssi.mp3 ۲۹.۴ MB ۲۳.۶ MB ۱۰.۲ KB
۰۰۵_uP_bY_mUSLEm.Ettounssi.mp3 ۲۷.۳ MB ۱۹.۵ MB ۱۰.۹ KB
۰۰۶_uP_bY_mUSLEm.Ettounssi.mp3 ۲۴.۵ MB ۱۸.۸ MB ۱۰.۵ KB
۰۰۷_uP_bY_mUSLEm.Ettounssi.mp3 ۲۵.۱ MB ۲۰.۱ MB ۱۰.۳ KB
۰۰۸_uP_bY_mUSLEm.Ettounssi.mp3 ۱۱.۲ MB ۸.۰ MB ۱۱.۳ KB
۰۰۹_uP_bY_mUSLEm.Ettounssi.mp3 ۱۷.۵ MB ۱۴.۲ MB ۱۰.۳ KB
۰۱۰_uP_bY_mUSLEm.Ettounssi.mp3 ۱۳.۲ MB ۱۰.۷ MB ۱۱.۶ KB
۰۱۱_uP_bY_mUSLEm.Ettounssi.mp3 ۱۳.۳ MB ۱۰.۷ MB ۱۱.۰ KB
۰۱۲_uP_bY_mUSLEm.Ettounssi.mp3 ۱۴.۵ MB ۱۰.۵ MB ۱۱.۱ KB
۰۱۳_uP_bY_mUSLEm.Ettounssi.mp3 ۶.۷ MB ۴.۸ MB ۱۰.۹ KB
۰۱۴_uP_bY_mUSLEm.Ettounssi.mp3 ۸.۱ MB ۵.۸ MB ۱۱.۴ KB
۰۱۵_uP_bY_mUSLEm.Ettounssi.mp3 ۶.۱ MB ۴.۴ MB ۱۱.۹ KB
۰۱۶_uP_bY_mUSLEm.Ettounssi.mp3 ۱۵.۴ MB ۱۰.۹ MB ۱۰.۷ KB
۰۱۷_uP_bY_mUSLEm.Ettounssi.mp3 ۱۳.۷ MB ۹.۹ MB ۱۱.۰ KB
۰۱۸_uP_bY_mUSLEm.Ettounssi.mp3 ۱۲.۲ MB ۸.۹ MB ۱۱.۲ KB
۰۱۹_uP_bY_mUSLEm.Ettounssi.mp3 ۷.۷ MB ۵.۶ MB ۱۱.۲ KB
۰۲۰_uP_bY_mUSLEm.Ettounssi.mp3 ۱۰.۱ MB ۷.۳ MB ۱۱.۴ KB
۰۲۱_uP_bY_mUSLEm.Ettounssi.mp3 ۹.۷ MB ۶.۹ MB ۱۲.۳ KB
۰۲۲_uP_bY_mUSLEm.Ettounssi.mp3 ۱۰.۵ MB ۷.۴ MB ۱۱.۱ KB
۰۲۳_uP_bY_mUSLEm.Ettounssi.mp3 ۸.۵ MB ۶.۱ MB ۱۱.۷ KB
۰۲۴_uP_bY_mUSLEm.Ettounssi.mp3 ۱۰.۵ MB ۷.۴ MB ۱۱.۷ KB
۰۲۵_uP_bY_mUSLEm.Ettounssi.mp3 ۶.۹ MB ۴.۸ MB ۱۱.۵ KB
۰۲۶_uP_bY_mUSLEm.Ettounssi.mp3 ۱۱.۰ MB ۷.۸ MB ۱۱.۴ KB
۰۲۷_uP_bY_mUSLEm.Ettounssi.mp3 ۹.۰ MB ۶.۵ MB ۱۱.۴ KB
۰۲۸_uP_bY_mUSLEm.Ettounssi.mp3 ۱۱.۸ MB ۷.۹ MB ۱۱.۶ KB
۰۲۹_uP_bY_mUSLEm.Ettounssi.mp3 ۸.۳ MB ۵.۸ MB ۱۲.۳ KB
۰۳۰_uP_bY_mUSLEm.Ettounssi.mp3 ۶.۴ MB ۴.۶ MB ۱۱.۵ KB
۰۳۱_uP_bY_mUSLEm.Ettounssi.mp3 ۴.۶ MB ۳.۱ MB ۱۱.۴ KB
۰۳۲_uP_bY_mUSLEm.Ettounssi.mp3 ۳.۲ MB ۲.۰ MB ۱۱.۲ KB
۰۳۳_uP_bY_mUSLEm.Ettounssi.mp3 ۹.۷ MB ۷.۰ MB ۱۱.۴ KB
۰۳۴_uP_bY_mUSLEm.Ettounssi.mp3 ۶.۰ MB ۴.۳ MB ۱۱.۹ KB
۰۳۵_uP_bY_mUSLEm.Ettounssi.mp3 ۶.۰ MB ۴.۱ MB ۱۱.۵ KB
۰۳۶_uP_bY_mUSLEm.Ettounssi.mp3 ۶.۱ MB ۴.۱ MB ۱۱.۵ KB
۰۳۷_uP_bY_mUSLEm.Ettounssi.mp3 ۷.۱ MB ۵.۱ MB ۱۱.۵ KB
۰۳۸_uP_bY_mUSLEm.Ettounssi.mp3 ۶.۴ MB ۴.۳ MB ۱۱.۱ KB
۰۳۹_uP_bY_mUSLEm.Ettounssi.mp3 ۸.۰ MB ۵.۸ MB ۱۱.۵ KB
۰۴۰_uP_bY_mUSLEm.Ettounssi.mp3 ۸.۶ MB ۶.۲ MB ۱۱.۲ KB
۰۴۱_uP_bY_mUSLEm.Ettounssi.mp3 ۵.۲ MB ۳.۸ MB ۱۱.۱ KB
۰۴۲_uP_bY_mUSLEm.Ettounssi.mp3 ۶.۱ MB ۴.۳ MB ۱۱.۵ KB
۰۴۳_uP_bY_mUSLEm.Ettounssi.mp3 ۷.۳ MB ۵.۱ MB ۱۱.۰ KB
۰۴۴_uP_bY_mUSLEm.Ettounssi.mp3 ۳.۰ MB ۲.۱ MB ۱۲.۲ KB
۰۴۵_uP_bY_mUSLEm.Ettounssi.mp3 ۳.۷ MB ۲.۶ MB ۱۱.۸ KB
۰۴۶_uP_bY_mUSLEm.Ettounssi.mp3 ۵.۱ MB ۳.۷ MB ۱۱.۸ KB
۰۴۷_uP_bY_mUSLEm.Ettounssi.mp3 ۴.۵ MB ۳.۲ MB ۱۱.۳ KB
۰۴۸_uP_bY_mUSLEm.Ettounssi.mp3 ۴.۹ MB ۳.۲ MB ۱۱.۸ KB
۰۴۹_uP_bY_mUSLEm.Ettounssi.mp3 ۳.۳ MB ۲.۲ MB ۱۲.۳ KB
۰۵۰_uP_bY_mUSLEm.Ettounssi.mp3 ۳.۵ MB ۲.۳ MB ۱۱.۲ KB
۰۵۱_uP_bY_mUSLEm.Ettounssi.mp3 ۲.۹ MB ۲.۱ MB ۱۱.۶ KB
۰۵۲_uP_bY_mUSLEm.Ettounssi.mp3 ۲.۵ MB ۱.۸ MB ۱۰.۱ KB
۰۵۳_uP_bY_mUSLEm.Ettounssi.mp3 ۲.۷ MB ۱.۹ MB ۱۱.۸ KB
۰۵۴_uP_bY_mUSLEm.Ettounssi.mp3 ۲.۷ MB ۱.۹ MB ۱۱.۷ KB
۰۵۵_uP_bY_mUSLEm.Ettounssi.mp3 ۳.۹ MB ۲.۷ MB ۱۱.۴ KB
۰۵۶_uP_bY_mUSLEm.Ettounssi.mp3 ۳.۷ MB ۲.۶ MB ۱۱.۸ KB
۰۵۷_uP_bY_mUSLEm.Ettounssi.mp3 ۴.۴ MB ۳.۱ MB ۱۱.۸ KB
۰۵۸_uP_bY_mUSLEm.Ettounssi.mp3 ۳.۸ MB ۲.۷ MB ۱۱.۸ KB
۰۵۹_uP_bY_mUSLEm.Ettounssi.mp3 ۳.۹ MB ۲.۴ MB ۱۲.۰ KB
۰۶۰_uP_bY_mUSLEm.Ettounssi.mp3 ۳.۲ MB ۲.۰ MB ۱۱.۴ KB
۰۶۱_uP_bY_mUSLEm.Ettounssi.mp3 ۲.۰ MB ۱.۳ MB ۱۱.۵ KB
۰۶۲_uP_bY_mUSLEm.Ettounssi.mp3 ۱.۷ MB ۱.۱ MB ۱۱.۷ KB
۰۶۳_uP_bY_mUSLEm.Ettounssi.mp3 ۱.۷ MB ۱.۱ MB ۱۱.۴ KB
۰۶۴_uP_bY_mUSLEm.Ettounssi.mp3 ۲.۲ MB ۱.۴ MB ۱۲.۱ KB
۰۶۵_uP_bY_mUSLEm.Ettounssi.mp3 ۲.۵ MB ۱.۷ MB ۱۲.۲ KB
۰۶۶_uP_bY_mUSLEm.Ettounssi.mp3 ۲.۴ MB ۱.۶ MB ۱۲.۰ KB
۰۶۷_uP_bY_mUSLEm.Ettounssi.mp3 ۳.۴ MB ۲.۲ MB ۱۱.۵ KB
۰۶۸_uP_bY_mUSLEm.Ettounssi.mp3 ۳.۱ MB ۲.۰ MB ۱۱.۳ KB
۰۶۹_uP_bY_mUSLEm.Ettounssi.mp3 ۲.۶ MB ۱.۷ MB ۱۱.۹ KB
۰۷۰_uP_bY_mUSLEm.Ettounssi.mp3 ۲.۱ MB ۱.۴ MB ۱۱.۶ KB
۰۷۱_uP_bY_mUSLEm.Ettounssi.mp3 ۲.۱ MB ۱.۳ MB ۱۲.۰ KB
۰۷۲_uP_bY_mUSLEm.Ettounssi.mp3 ۲.۴ MB ۱.۶ MB ۱۲.۴ KB
۰۷۳_uP_bY_mUSLEm.Ettounssi.mp3 ۱.۶ MB ۱.۱ MB ۱۱.۹ KB
۰۷۴_uP_bY_mUSLEm.Ettounssi.mp3 ۲.۰ MB ۱.۴ MB ۱۱.۹ KB
۰۷۵_uP_bY_mUSLEm.Ettounssi.mp3 ۱.۳ MB ۹۴۶.۷ KB ۱۲.۰ KB
۰۷۶_uP_bY_mUSLEm.Ettounssi.mp3 ۲.۰ MB ۱.۴ MB ۱۱.۸ KB
۰۷۷_uP_bY_mUSLEm.Ettounssi.mp3 ۱.۸ MB ۱.۲ MB ۱۲.۰ KB
۰۷۸_uP_bY_mUSLEm.Ettounssi.mp3 ۲.۳ MB ۱.۶ MB ۱۰.۸ KB
۰۷۹_uP_bY_mUSLEm.Ettounssi.mp3 ۲.۰ MB ۱.۳ MB ۱۱.۲ KB
۰۸۰_uP_bY_mUSLEm.Ettounssi.mp3 ۱.۷ MB ۱.۱ MB ۱۱.۴ KB
۰۸۱_uP_bY_mUSLEm.Ettounssi.mp3 ۱.۳ MB ۸۸۷.۸ KB ۱۱.۴ KB
۰۸۲_uP_bY_mUSLEm.Ettounssi.mp3 ۱.۱ MB ۷۴۸.۸ KB ۱۰.۹ KB
۰۸۳_uP_bY_mUSLEm.Ettounssi.mp3 ۲.۴ MB ۱.۶ MB ۱۰.۷ KB
۰۸۴_uP_bY_mUSLEm.Ettounssi.mp3 ۱.۴ MB ۹۱۱.۳ KB ۱۱.۱ KB
۰۸۵_uP_bY_mUSLEm.Ettounssi.mp3 ۱.۶ MB ۹۷۷.۳ KB ۱۱.۳ KB
۰۸۶_uP_bY_mUSLEm.Ettounssi.mp3 ۱,۰۰۸.۳ KB ۶۱۲.۸ KB ۱۱.۳ KB
۰۸۷_uP_bY_mUSLEm.Ettounssi.mp3 ۱.۱ MB ۶۶۴.۸ KB ۱۱.۳ KB
۰۸۸_uP_bY_mUSLEm.Ettounssi.mp3 ۱.۳ MB ۸۱۹.۱ KB ۱۱.۴ KB
۰۸۹_uP_bY_mUSLEm.Ettounssi.mp3 ۱.۹ MB ۱.۲ MB ۱۱.۴ KB
۰۹۰_uP_bY_mUSLEm.Ettounssi.mp3 ۱.۱ MB ۷۰۴.۲ KB ۱۱.۱ KB
۰۹۱_uP_bY_mUSLEm.Ettounssi.mp3 ۸۹۲.۱ KB ۵۳۳.۶ KB ۱۱.۵ KB
۰۹۲_uP_bY_mUSLEm.Ettounssi.mp3 ۱.۱ MB ۶۸۳.۷ KB ۱۰.۸ KB
۰۹۳_uP_bY_mUSLEm.Ettounssi.mp3 ۶۹۷.۷ KB ۴۰۹.۴ KB ۱۱.۵ KB
۰۹۴_uP_bY_mUSLEm.Ettounssi.mp3 ۴۵۵.۸ KB ۲۵۲.۳ KB ۱۰.۹ KB
۰۹۵_uP_bY_mUSLEm.Ettounssi.mp3 ۶۰۶.۳ KB ۳۴۲.۳ KB ۱۰.۴ KB
۰۹۶_uP_bY_mUSLEm.Ettounssi.mp3 ۹۶۲.۶ KB ۵۸۶.۸ KB ۱۱.۸ KB
۰۹۷_uP_bY_mUSLEm.Ettounssi.mp3 ۴۹۷.۹ KB ۲۷۴.۹ KB ۱۰.۷ KB
۰۹۸_uP_bY_mUSLEm.Ettounssi.mp3 ۱.۳ MB ۸۱۲.۰ KB ۱۱.۰ KB
۰۹۹_uP_bY_mUSLEm.Ettounssi.mp3 ۶۵۹.۱ KB ۳۷۹.۰ KB ۱۱.۱ KB
۱۰۰_uP_bY_mUSLEm.Ettounssi.mp3 ۷۸۹.۱ KB ۴۷۶.۰ KB ۱۱.۰ KB
۱۰۱_uP_bY_mUSLEm.Ettounssi.mp3 ۷۰۲.۴ KB ۴۲۲.۷ KB ۱۱.۳ KB
۱۰۲_uP_bY_mUSLEm.Ettounssi.mp3 ۶۲۷.۷ KB ۳۷۲.۰ KB ۱۰.۳ KB
۱۰۳_uP_bY_mUSLEm.Ettounssi.mp3 ۳۲۱.۸ KB ۱۶۸.۰ KB ۱۰.۱ KB
۱۰۴_uP_bY_mUSLEm.Ettounssi.mp3 ۶۲۵.۲ KB ۳۶۸.۱ KB ۱۰.۳ KB
۱۰۵_uP_bY_mUSLEm.Ettounssi.mp3 ۴۵۲.۵ KB ۲۷۳.۲ KB ۱۰.۰ KB
۱۰۶_uP_bY_mUSLEm.Ettounssi.mp3 ۴۲۴.۷ KB ۲۴۸.۷ KB ۹.۷ KB
۱۰۷_uP_bY_mUSLEm.Ettounssi.mp3 ۵۳۶.۸ KB ۳۲۸.۸ KB ۱۰.۶ KB
۱۰۸_uP_bY_mUSLEm.Ettounssi.mp3 ۲۸۹.۹ KB ۱۵۱.۱ KB ۹.۶ KB
۱۰۹_uP_bY_mUSLEm.Ettounssi.mp3 ۵۰۴.۲ KB ۳۰۴.۷ KB ۱۰.۰ KB
۱۱۰_uP_bY_mUSLEm.Ettounssi.mp3 ۳۳۷.۰ KB ۱۸۶.۴ KB ۱۰.۱ KB
۱۱۱_uP_bY_mUSLEm.Ettounssi.mp3 ۳۷۳.۳ KB ۲۱۵.۲ KB ۱۰.۲ KB
۱۱۲_uP_bY_mUSLEm.Ettounssi.mp3 ۲۲۴.۹ KB ۱۱۴.۷ KB ۱۰.۱ KB
۱۱۳_uP_bY_mUSLEm.Ettounssi.mp3 ۳۳۹.۲ KB ۱۹۳.۱ KB ۱۰.۴ KB
۱۱۴_uP_bY_mUSLEm.Ettounssi.mp3 ۴۰۳.۳ KB ۲۳۸.۰ KB ۹.۹ KB
کانال تلگرام زهرامدیا
367 بازدید نظر: »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

بسم رب الشهدا والصدیقین

سلام

ضمن عرض تبریک ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و روز مادر و همچنین فرا رسیدن سال 96 خدمت شما عزیزان . من به دلیل مسافرت تا تاریخ 4 فروردین 96 نیستم و نمیتونم به نظرات جواب بدم . اگه خدا عمری داد برگشتم جواب میدم وگرنه حلالمون کنید .

دنیا به مثل بهر بشر مزرع کشت است

بی حب علی کشتن این مزرعه زشت است

بنوشته چنین بر در فردوس خداوند

هر کس که علی دوست بود اهل بهشت است

شیعه همه جا رهبر و مولاش علیست

دنیاش علی بوده و عقباش علیست

بی مهر علی زهد ابوذر همه هیچ

سلمان که محمدیست آقاش علیست

یا علی مدد

 

دسته بندی