هاست آزنا هاست خرید هاست خرید هاست لینوکس خرید هاست دایرکت ادمین ایران خرید هاست ارزان هاست ارزان آزنا هاست

جستجو
در اين سایت
در كل اينترنت

کانال تلگرام

کانال تلگرام زهرا مدیا

آخرین نظرات

هم‌سنگران

http://abatorab.ir/asset/image/logo.png http://up.yargomnam.ir/view/1000671/banner-yargomnam240-new.gif http://dl.tazyekal.ir/admin/baner240-120.jpg http://havayeharam.ir/wp-content/uploads/2015/08/folder.jpg

http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSn40vq3gdP364whBa8L8vWA5VHCEs33kCGNNFW_gytlCkfY2nj7A

ترتیل با کیفیت متوسط

ترتیل با کیفیت بالا

Audio Files VBR MP3 Ogg Vorbis PNG
سوره الفاتحه _ کریم سعید راجح ۵۴۸.۳ KB ۴۶۶.۲ KB ۱۰.۴ KB
سوره البقره _ کریم سعید راجح ۵۸.۹ MB ۶۸.۱ MB ۱۰.۵ KB
سوره آل عمران _ کریم سعید راجح ۳۳.۲ MB ۳۹.۵ MB ۱۱.۸ KB
سوره النساء _ کریم سعید راجح ۳۴.۷ MB ۴۵.۱ MB ۱۱.۶ KB
سوره المائده _ کریم سعید راجح ۲۵.۲ MB ۳۲.۸ MB ۱۱.۷ KB
سوره الأنعام _ کریم سعید راجح ۲۷.۵ MB ۳۵.۰ MB ۱۱.۸ KB
سوره الأعراف _ کریم سعید راجح ۳۰.۷ MB ۴۱.۰ MB ۱۱.۸ KB
سوره الأنفال _ کریم سعید راجح ۱۱.۵ MB ۱۵.۹ MB ۱.۸ KB
سوره التوبه _ کریم سعید راجح ۲۳.۱ MB ۳۰.۵ MB ۲.۷ KB
سوره یونس _ کریم سعید راجح ۱۷.۲ MB ۲۱.۳ MB ۱۰.۲ KB
سوره هود _ کریم سعید راجح ۱۶.۹ MB ۱۸.۴ MB ۷.۴ KB
سوره یوسف _ کریم سعید راجح ۱۶.۶ MB ۱۷.۷ MB ۹.۳ KB
سوره الرعد _ کریم سعید راجح ۷.۴ MB ۸.۴ MB ۹.۹ KB
سوره إبراهیم _ کریم سعید راجح ۷.۶ MB ۸.۳ MB ۱۰.۳ KB
سوره الحجر _ کریم سعید راجح ۵.۹ MB ۶.۲ MB ۸.۹ KB
سوره النحل _ کریم سعید راجح ۱۵.۷ MB ۱۶.۸ MB ۸.۵ KB
سوره الإسراء _ کریم سعید راجح ۱۴.۲ MB ۱۵.۸ MB ۷.۱ KB
سوره الکهف _ کریم سعید راجح ۱۴.۵ MB ۱۶.۶ MB ۶.۲ KB
سوره مریم _ کریم سعید راجح ۸.۸ MB ۱۰.۴ MB ۴.۹ KB
سوره طه _ کریم سعید راجح ۱۲.۴ MB ۱۵.۰ MB ۳.۵ KB
سوره الأنبیاء _ کریم سعید راجح ۱۰.۹ MB ۱۱.۸ MB ۷.۵ KB
سوره الحج _ کریم سعید راجح ۱۱.۱ MB ۱۲.۰ MB ۸.۰ KB
سوره المؤمنون _ کریم سعید راجح ۹.۶ MB ۱۰.۰ MB ۱۰.۳ KB
سوره النور _ کریم سعید راجح ۱۲.۰ MB ۱۲.۶ MB ۱۰.۱ KB
سوره الفرقان _ کریم سعید راجح ۷.۹ MB ۸.۳ MB ۸.۴ KB
سوره الشعراء _ کریم سعید راجح ۱۲.۲ MB ۱۳.۳ MB ۹.۹ KB
سوره النمل _ کریم سعید راجح ۱۱.۱ MB ۱۲.۵ MB ۸.۶ KB
سوره القصص _ کریم سعید راجح ۱۲.۴ MB ۱۵.۲ MB ۳.۷ KB
سوره العنکبوت _ کریم سعید راجح ۸.۷ MB ۱۰.۵ MB ۴.۸ KB
سوره الروم _ کریم سعید راجح ۷.۵ MB ۸.۵ MB ۶.۶ KB
سوره لقمان _ کریم سعید راجح ۵.۰ MB ۵.۸ MB ۶.۷ KB
سوره السجده _ کریم سعید راجح ۳.۶ MB ۴.۲ MB ۷.۲ KB
سوره الأحزاب _ کریم سعید راجح ۱۱.۷ MB ۱۴.۴ MB ۴.۳ KB
سوره سبأ _ کریم سعید راجح ۷.۷ MB ۹.۴ MB ۱۰.۱ KB
سوره فاطر _ کریم سعید راجح ۷.۵ MB ۹.۱ MB ۱۰.۵ KB
سوره یس _ کریم سعید راجح ۷.۰ MB ۸.۶ MB ۳.۹ KB
سوره الصافات _ کریم سعید راجح ۸.۲ MB ۹.۹ MB ۴.۹ KB
سوره ص _ کریم سعید راجح ۶.۳ MB ۷.۴ MB ۶.۵ KB
سوره الزمر _ کریم سعید راجح ۹.۸ MB ۱۰.۹ MB ۷.۵ KB
سوره غافر _ کریم سعید راجح ۱۰.۶ MB ۱۱.۲ MB ۹.۲ KB
سوره فصلت _ کریم سعید راجح ۷.۶ MB ۸.۰ MB ۸.۷ KB
سوره الشورى _ کریم سعید راجح ۷.۴ MB ۷.۵ MB ۸.۵ KB
سوره الزخرف _ کریم سعید راجح ۷.۷ MB ۷.۹ MB ۱۰.۲ KB
سوره الدخان _ کریم سعید راجح ۳.۴ MB ۳.۴ MB ۱۱.۳ KB
سوره الجاثیه _ کریم سعید راجح ۴.۳ MB ۴.۳ MB ۱۱.۳ KB
سوره الأحقاف _ کریم سعید راجح ۵.۹ MB ۵.۷ MB ۱۱.۴ KB
سوره محمد _ کریم سعید راجح ۵.۱ MB ۴.۹ MB ۱۰.۴ KB
سوره الفتح _ کریم سعید راجح ۵.۲ MB ۵.۰ MB ۱۰.۵ KB
سوره الحجرات _ کریم سعید راجح ۳.۴ MB ۳.۲ MB ۱۱.۹ KB
سوره ق _ کریم سعید راجح ۳.۶ MB ۳.۵ MB ۱۲.۱ KB
سوره الذاریات _ کریم سعید راجح ۳.۷ MB ۳.۶ MB ۱۱.۲ KB
سوره الطور _ کریم سعید راجح ۳.۲ MB ۳.۱ MB ۱۰.۶ KB
سوره النجم _ کریم سعید راجح ۳.۶ MB ۳.۵ MB ۹.۸ KB
سوره القمر _ کریم سعید راجح ۳.۵ MB ۳.۵ MB ۱۱.۷ KB
سوره الرحمن _ کریم سعید راجح ۴.۳ MB ۴.۲ MB ۹.۲ KB
سوره الواقعه _ کریم سعید راجح ۴.۳ MB ۴.۳ MB ۱۰.۸ KB
سوره الحدید _ کریم سعید راجح ۴.۶ MB ۴.۵ MB ۹.۶ KB
سوره المجادله _ کریم سعید راجح ۴.۰ MB ۳.۹ MB ۱۱.۳ KB
سوره الحشر _ کریم سعید راجح ۳.۹ MB ۳.۹ MB ۱۱.۵ KB
سوره الممتحنه _ کریم سعید راجح ۳.۳ MB ۳.۳ MB ۱۱.۵ KB
سوره الصف _ کریم سعید راجح ۲.۲ MB ۲.۱ MB ۱۲.۵ KB
سوره الجمعه _ کریم سعید راجح ۱.۷ MB ۱.۶ MB ۱۲.۸ KB
سوره المنافقون _ کریم سعید راجح ۱.۸ MB ۱.۷ MB ۱۲.۶ KB
سوره التغابن _ کریم سعید راجح ۲.۳ MB ۲.۲ MB ۱۲.۱ KB
سوره الطلاق _ کریم سعید راجح ۳.۰ MB ۳.۰ MB ۱۲.۵ KB
سوره التحریم _ کریم سعید راجح ۲.۵ MB ۲.۵ MB ۱۲.۲ KB
سوره الملک _ کریم سعید راجح ۲.۹ MB ۳.۰ MB ۱۰.۸ KB
سوره القلم _ کریم سعید راجح ۲.۹ MB ۳.۰ MB ۱۰.۲ KB
سوره الحاقه _ کریم سعید راجح ۲.۷ MB ۲.۷ MB ۱۰.۶ KB
سوره المعارج _ کریم سعید راجح ۲.۳ MB ۲.۳ MB ۱۱.۳ KB
سوره نوح _ کریم سعید راجح ۲.۲ MB ۲.۲ MB ۱۱.۰ KB
سوره الجن _ کریم سعید راجح ۲.۵ MB ۲.۵ MB ۱۰.۲ KB
سوره المزمل _ کریم سعید راجح ۲.۰ MB ۲.۰ MB ۱۰.۴ KB
UzhSY ZbgPLS _ YaSng U’nP SZMN ۲.۷ MB ۲.۸ MB ۱۱.۳ KB
سوره القیامه _ کریم سعید راجح ۱.۸ MB ۱.۸ MB ۱۱.۱ KB
سوره الإنسان _ کریم سعید راجح ۲.۵ MB ۲.۵ MB ۱۰.۴ KB
سوره المرسلات _ کریم سعید راجح ۲.۲ MB ۲.۳ MB ۱۱.۹ KB
سوره النبأ _ کریم سعید راجح ۲.۰ MB ۱.۸ MB ۱۱.۷ KB
سوره النازعات _ کریم سعید راجح ۲.۰ MB ۱.۸ MB ۱۲.۲ KB
سوره عبس _ کریم سعید راجح ۱.۷ MB ۱.۶ MB ۱۲.۶ KB
سوره التکویر _ کریم سعید راجح ۱.۲ MB ۱.۱ MB ۱۱.۹ KB
سوره الانفطار _ کریم سعید راجح ۱,۰۲۴.۰ KB ۹۳۷.۲ KB ۱۱.۲ KB
سوره المطففین _ کریم سعید راجح ۱.۹ MB ۱.۸ MB ۱۲.۰ KB
سوره الانشقاق _ کریم سعید راجح ۱.۳ MB ۱.۲ MB ۱۲.۱ KB
سوره البروج _ کریم سعید راجح ۱.۳ MB ۱.۲ MB ۱۱.۶ KB
سوره الطارق _ کریم سعید راجح ۸۴۵.۴ KB ۷۴۰.۵ KB ۱۱.۴ KB
سوره الأعلى _ کریم سعید راجح ۹۴۷.۲ KB ۸۵۶.۴ KB ۱۱.۸ KB
سوره الغاشیه _ کریم سعید راجح ۱.۲ MB ۱.۱ MB ۱۱.۸ KB
سوره الفجر _ کریم سعید راجح ۱.۶ MB ۱.۵ MB ۱۲.۳ KB
سوره البلد _ کریم سعید راجح ۹۹۷.۰ KB ۹۰۳.۳ KB ۱۱.۹ KB
سوره الشمس _ کریم سعید راجح ۸۴۴.۲ KB ۷۳۴.۶ KB ۱۱.۵ KB
سوره اللیل _ کریم سعید راجح ۹۷۴.۶ KB ۸۷۳.۳ KB ۱۲.۲ KB
سوره الضحى _ کریم سعید راجح ۶۲۷.۲ KB ۴۹۸.۲ KB ۱۰.۹ KB
سوره الشرح _ کریم سعید راجح ۴۵۴.۸ KB ۳۱۵.۳ KB ۱۰.۳ KB
سوره التین _ کریم سعید راجح ۵۴۳.۴ KB ۴۲۰.۴ KB ۹.۹ KB
سوره العلق _ کریم سعید راجح ۸۷۶.۰ KB ۷۸۴.۷ KB ۱۱.۷ KB
سوره القدر _ کریم سعید راجح ۴۶۲.۹ KB ۳۳۰.۸ KB ۹.۳ KB
سوره البینه _ کریم سعید راجح ۹۹۸.۹ KB ۹۱۹.۵ KB ۱۱.۵ KB
سوره الزلزله _ کریم سعید راجح ۵۵۱.۷ KB ۴۲۸.۵ KB ۱۰.۵ KB
سوره العادیات _ کریم سعید راجح ۶۱۴.۰ KB ۴۸۹.۲ KB ۱۱.۱ KB
سوره القارعه _ کریم سعید راجح ۶۱۱.۵ KB ۴۸۸.۵ KB ۱۰.۱ KB
سوره التکاثر _ کریم سعید راجح ۵۲۸.۹ KB ۴۰۳.۰ KB ۹.۶ KB
سوره العصر _ کریم سعید راجح ۳۴۷.۴ KB ۱۹۹.۲ KB ۹.۰ KB
سوره الهمزه _ کریم سعید راجح ۵۵۹.۱ KB ۴۳۷.۲ KB ۱۰.۱ KB
سوره الفیل _ کریم سعید راجح ۴۵۷.۰ KB ۳۲۳.۷ KB ۹.۲ KB
سوره قریش _ کریم سعید راجح ۳۹۲.۳ KB ۲۴۶.۴ KB ۸.۹ KB
سوره الماعون _ کریم سعید راجح ۴۵۰.۷ KB ۳۰۹.۶ KB ۹.۳ KB
سوره الکوثر _ کریم سعید راجح ۳۱۵.۴ KB ۱۶۰.۸ KB ۸.۸ KB
سوره الکافرون _ کریم سعید راجح ۴۳۰.۳ KB ۲۸۹.۴ KB ۹.۳ KB
سوره النصر _ کریم سعید راجح ۳۹۲.۷ KB ۲۴۰.۸ KB ۱۰.۴ KB
سوره المسد _ کریم سعید راجح ۴۳۰.۵ KB ۲۸۵.۵ KB ۹.۴ KB
سوره الإخلاص _ کریم سعید راجح ۳۰۵.۶ KB ۱۴۹.۲ KB ۹.۳ KB
سوره الفلق _ کریم سعید راجح ۳۷۳.۱ KB ۲۲۶.۱ KB ۹.۹ KB
سوره الناس _ کریم سعید راجح ۴۶۳.۸ KB ۳۲۸.۵ KB ۸.۹ KB

مطالب مرتبط

394 بازدید نظر: »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

دسته بندی