دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا

جستجو

.

http://mahanserver.ir/ads/120x240.gif

http://www.quranct.com/faces/wp-content/uploads/2011/07/ghasrizade.gif

 

منصور قصری زاده – تلاوت مجلسی سوره های مبارکه بقره و کوثر- صوتی ۰۷:۲۹
منصور قصری زاده – تلاوت مجلسی سوره های مبارکه احزاب و کوثر-صوتی ۲۰:۰۷
منصور قصری زاده – تلاوت مجلسی سوره های مبارکه قیامت و کوثر – صوتی ۱۷:۳۲
منصور قصری زاده-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه نباء آیات ۳۱-۴۱ و قدر- صوتی ۱۷:۲۶
منصور قصری زاده-تلاوت مجلسی سوره مبارکه زمر آیات ۷۳-۷۵- صوتی ۱۰:۵۴
منصور قصری زاده-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه انسان آیات ۲۳-۳۱ و کوثر -صوتی ۱۲:۱۳
منصور قصری زاده-تلاوت مجلسی سوره مبارکه آل عمران آیات ۱۹۰-۱۹۴- صوتی ۰۸:۳۸
منصور قصری زاده- تلاوت مجلسی سوره های مبارکه قیامت و کوثر- صوتی ۱۷:۴۷
منصور قصری زاده-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه اسراء شمس و کوثر -صوتی ۱۹:۵۳
منصور قصری زاده-تلاوت مجلسی سوره احزاب – صوتی ۱۷:۵۰
منصور قصری زاده-تلاوت مجلسی سوره های فرقان۶۱-۷۲ و کوثر – صوتی ۱۳:۲۷
منصور قصری زاده -تلاوت مجلسی سوره زمر آیات ۷۳ تا ۷۵، حمد، کوثر- صوتی ۱۸:۴۰
منصور قصری زاده – تلاوت مجلسی سوره اسراء آیات ۷۰ تا ۸۲، کوثر-صوتی ۱۷:۵۵
منصور قصری زاده- فرقان آیات ۵۶ تا ۷۱-صوتی ۱۳:۳۷
منصور قصری زاده -سوره واقعه-۹۶-۷۵- صوتی ۰۶:۲۹
منصور قصری زاده-تلاوت مجلسی سوره مبارکه فرقان آیات ۳۵-۴۴ – صوتی ۶:۱۱
منصور قصری زاده – تلاوت مجلسی سوره های مبارکه فرقان آیات ۶۷-۷۰-صوتی ۰۵:۰۹
منصور قصری زاده – تلاوت مجلسی سوره های مبارکه فرقان آیات ۶۷-۷۰ ۰۵:۰۹
منصور قصری زاده-تلاوت مجلسی سوره مبارکه فرقان آیات ۳۵-۴۴ ۶:۱۱
منصور قصری زاده – تلاوت مجلسی سوره های مبارکه بقره و کوثر ۰۷:۲۹
منصور قصری زاده – تلاوت مجلسی سوره های مبارکه احژاب و کوثر ۲۰:۰۷
منصور قصری زاده – تلاوت مجلسی سوره های مبارکه قیامت و کوثر ۱۷:۳۲
منصور قصری زاده-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه نباء آیات ۳۱-۴۱ و قدر ۱۷:۲۶
منصور قصری زاده-تلاوت مجلسی سوره مبارکه زمر آیات ۷۳-۷۵ ۱۰:۵۴
منصور قصری زاده-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه انسان آیات ۲۳-۳۱ و کوثر ۱۲:۱۳
منصور قصری زاده-تلاوت مجلسی سوره مبارکه آل عمران آیات ۱۹۰-۱۹۴ ۰۸:۳۸
منصور قصری زاده- تلاوت مجلسی سوره های مبارکه قیامت و کوثر ۱۷:۴۷
منصور قصری زاده-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه اسراء شمس و کوثر ۱۹:۵۳
منصور قصری زاده-تلاوت مجلسی سوره احزاب ۱۷:۵۰
منصور قصری زاده-تلاوت مجلسی سوره های فرقان۶۱-۷۲ و کوثر ۱۳:۲۷
منصور قصری زاده | تلاوت مجلسی سوره زمر آیات ۷۳ تا ۷۵، حمد، کوثر ۰۰:۱۸:۴۰
منصور قصری زاده | تلاوت مجلسی سوره اسراء آیات ۷۰ تا ۸۲، کوثر ۰۰:۱۷:۵۵
فرقان آیات ۵۶ تا ۷۱ ۰۰:۱۳:۳۷
قرائت استودیوئی-سوره واقعه-۹۶-۷۵ ۰۶:۲۹
مائده ۱۵ تا ۱۷ ۰۷:۴۹
آل عمران ۱ تا ۹ ۰۷:۴۰
انبیاء ۴۵ تا ۵۰ ۰۴:۰۳
بقره ۱ تا ۵ ۰۴:۱۵
توبه ۱۳ تا ۱۶ ۰۴:۰۱
نساء ۱۵ تا ۲۲ ۰۹:۰۳
اعراف ۳۱ تا ۳۶ ۰۶:۱۷
حجر ۵۱ تا ۸۴ ۱۲:۳۳
قرائت سوره های حمد و بقره آیات ۱ تا ۵ ۰۴:۱۷
سجده ۴ تا ۹ ۰۴:۱۹
کهف ۲۷ تا ۳۱ ۰۶:۱۳
نحل ۳۰ تا ۴۲ ۱۲:۲۲
و قال الذین اشرکو لو شاء الله ما عبدنا من دونه … ۰۰:۲۹
مریم ۴۱ تا ۶۳ ۱۵:۵۰
سوره ی مبارکه ی اعراف آیات ۱ تا ۱۴ ۰۹:۵۳

 

 

 

 

مطالب مشابه

613 بازدید ۱ نظر »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

  1. بولینگ گفت:

    خیلی عالی بود با تشکر از وب سایت خوب و به روزتان

    [پاسخ]

دسته بندی