دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا
هاست آزنا هاست خرید هاست خرید هاست لینوکس خرید هاست دایرکت ادمین ایران خرید هاست ارزان هاست ارزان آزنا هاست

جستجو

کانال تلگرام

کانال تلگرام زهرا مدیا

آخرین نظرات

هم‌سنگران

http://abatorab.ir/asset/image/logo.png http://up.yargomnam.ir/view/1000671/banner-yargomnam240-new.gif http://dl.tazyekal.ir/admin/baner240-120.jpg http://havayeharam.ir/wp-content/uploads/2015/08/folder.jpg

http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSEo_uULREbyDGzuyf08MwpxBGUrJoroysZ-vxSxSOUMqwqSaIXMg  تلاوت های يس الجزائري images q tbn ANd9GcSEo uULREbyDGzuyf08MwpxBGUrJoroysZ vxSxSOUMqwqSaIXMg

به تفکیک صفحه

به تفکیک حزب

دانلود یکجا با کیفیت متوسط

به تفکیک جز

دانلود با کیفیت پایین

Audio Files ۶۴Kbps MP3 Ogg Vorbis PNG ۴۸Kbps MP3 ۶۴Kbps M3U ۶۴Kbps MP3 ZIP
۰۰۱.mp3 ۳۶۱.۶ KB ۳۷۴.۲ KB ۹.۳ KB
۰۰۲.mp3 ۲۹.۲ MB ۳۰.۰ MB ۹.۰ KB
۰۰۳.mp3 ۳۰.۰ MB ۳۲.۵ MB ۹.۵ KB
۰۰۴.MP3 ۳۳.۹ MB ۳۶.۶ MB ۹.۳ KB
۰۰۵.MP3 ۳۷.۳ MB ۳۸.۱ MB ۸.۹ KB
۰۰۶.MP3 ۲۸.۶ MB ۳۱.۳ MB ۹.۲ KB
۰۰۷.mp3 ۳۰.۸ MB ۳۳.۴ MB ۹.۷ KB
۰۰۸.mp3 ۳۲.۹ MB ۳۴.۹ MB ۸.۸ KB
۰۰۹.MP3 ۱۲.۴ MB ۱۳.۴ MB ۱۰.۰ KB
۰۱۰.MP3 ۲۵.۲ MB ۲۷.۳ MB ۹.۷ KB
۰۱۱.MP3 ۱۸.۰ MB ۱۹.۴ MB ۹.۲ KB
۰۱۳.MP3 ۱۷.۹ MB ۱۹.۵ MB ۹.۰ KB
۰۱۴.MP3 ۸.۰ MB ۸.۷ MB ۱۰.۷ KB
۰۱۵.MP3 ۸.۱ MB ۸.۸ MB ۱۰.۴ KB
۰۱۶.MP3 ۶.۶ MB ۷.۲ MB ۱۱.۱ KB
۰۱۷.MP3 ۱۷.۵ MB ۱۸.۸ MB ۹.۷ KB
۰۱۸.MP3 ۱۵.۰ MB ۱۶.۱ MB ۹.۵ KB
۰۱۹.mp3 ۱۶.۱ MB ۱۷.۳ MB ۹.۲ KB
۰۲۰.MP3 ۹.۲ MB ۱۰.۰ MB ۱۰.۷ KB
۰۲۱.MP3 ۹.۴ MB
۰۲۲.MP3 ۹.۳ MB
۰۲۳.MP3 ۹.۲ MB
۰۲۴.MP3 ۷.۹ MB
۰۲۵.MP3 ۱۰.۴ MB
۰۲۶.mp3 ۸.۹ MB ۸.۷ MB ۱۰.۶ KB
۰۲۷.MP3 ۱۰.۴ MB
۰۲۸.mp3 ۱۱.۸ MB ۱۱.۹ MB ۱۰.۹ KB
۰۲۹.MP3 ۱۱.۹ MB
۰۳۰.MP3 ۷.۵ MB
۰۳۱.MP3 ۶.۳ MB
۰۳۲.MP3 ۵.۰ MB ۵.۱ MB ۱۱.۸ KB
۰۳۳.MP3 ۳.۶ MB ۳.۷ MB ۱۱.۸ KB
۰۳۴.MP3 ۱۰.۴ MB
۰۳۵.MP3 ۶.۳ MB
۰۳۶.MP3 ۵.۵ MB
۰۳۷.MP3 ۵.۶ MB
۰۳۸.MP3 ۶.۹ MB
۰۳۹.MP3 ۵.۴ MB
۰۴۰.MP3 ۸.۱ MB
۰۴۱.MP3 ۸.۸ MB
۰۴۲.MP3 ۶.۸ MB
۰۴۳.MP3 ۶.۴ MB
۰۴۴.MP3 ۶.۹ MB
۰۴۵.MP3 ۲.۸ MB
۰۴۶.MP3 ۳.۸ MB
۰۴۷.MP3 ۵.۲ MB
۰۴۸.MP3 ۴.۴ MB
۰۴۹.MP3 ۴.۱ MB
۰۵۰.MP3 ۲.۸ MB
۰۵۱.MP3 ۲.۸ MB
۰۵۲.MP3 ۲.۷ MB
۰۵۳.MP3 ۲.۵ MB
۰۵۴.MP3 ۲.۷ MB
۰۵۵.MP3 ۲.۹ MB
۰۵۶.MP3 ۳.۵ MB
۰۵۷.MP3 ۳.۵ MB
۰۵۸.MP3 ۴.۵ MB
۰۵۹.MP3 ۴.۰ MB
۰۶۰.MP3 ۳.۶ MB
۰۶۱.MP3 ۳.۴ MB
۰۶۲.MP3 ۱.۸ MB
۰۶۳.MP3 ۱.۴ MB
۰۶۴.MP3 ۱.۵ MB
۰۶۵.MP3 ۱.۸ MB
۰۶۶.MP3 ۲.۲ MB
۰۶۷.MP3 ۲.۱ MB
۰۶۸.MP3 ۲.۵ MB
۰۶۹.MP3 ۲.۴ MB
۰۷۰.MP3 ۲.۱ MB
۰۷۱.MP3 ۱.۷ MB
۰۷۲.MP3 ۱.۷ MB
۰۷۳.MP3 ۲.۰ MB
۰۷۴.MP3 ۱.۵ MB
۰۷۵.MP3 ۲.۰ MB
۰۷۷.MP3 ۱.۹ MB
۰۷۸.MP3 ۱.۵ MB
۰۷۹.MP3 ۱.۴ MB
۰۸۰.MP3 ۱.۳ MB
۰۸۱.MP3 ۱.۵ MB ۱.۶ MB ۱۱.۶ KB
۰۸۲.MP3 ۱.۰ MB ۱.۱ MB ۱۰.۸ KB
۰۸۳.MP3 ۸۵۱.۸ KB ۸۹۸.۸ KB ۱۰.۶ KB
۰۸۴.MP3 ۱.۸ MB ۱.۹ MB ۱۱.۶ KB
۰۸۵.MP3 ۱.۰ MB ۱.۱ MB ۱۱.۹ KB
۰۸۶.MP3 ۱,۰۱۲.۲ KB ۱.۰ MB ۱۱.۶ KB
۰۸۷.MP3 ۷۰۲.۲ KB ۷۵۴.۸ KB ۱۱.۲ KB
۰۸۸.MP3 ۶۹۳.۶ KB ۷۲۸.۶ KB ۱۱.۶ KB
۰۸۹.MP3 ۹۱۶.۷ KB ۹۷۹.۰ KB ۱۲.۱ KB
۰۹۰.MP3 ۱.۳ MB ۱.۴ MB ۱۱.۹ KB
۰۹۱.MP3 ۸۵۱.۸ KB ۹۱۴.۶ KB ۱۰.۹ KB
۰۹۲.MP3 ۵۷۴.۸ KB ۶۱۰.۸ KB ۱۰.۸ KB
۰۹۳.MP3 ۸۰۸.۳ KB ۸۶۲.۷ KB ۱۱.۰ KB
۰۹۴.MP3 ۴۸۰.۱ KB ۵۱۸.۳ KB ۱۰.۳ KB
۰۹۵.MP3 ۲۷۹.۱ KB ۲۹۰.۷ KB ۹.۹ KB
۰۹۶.MP3 ۳۸۰.۳ KB ۴۰۹.۶ KB ۱۰.۰ KB
۰۹۷.MP3 ۷۴۸.۱ KB ۸۰۴.۶ KB ۱۱.۵ KB
۰۹۸.MP3 ۳۴۴.۸ KB ۳۷۰.۰ KB ۱۰.۰ KB
۰۹۹.MP3 ۱.۱ MB ۱.۱ MB ۱۱.۴ KB
۱۰۰.MP3 ۳۷۴.۸ KB ۳۹۱.۹ KB ۱۱.۱ KB
۱۰۱.MP3 ۴۲۴.۴ KB ۴۵۲.۱ KB ۱۰.۹ KB
۱۰۲.MP3 ۴۳۰.۷ KB ۴۵۸.۷ KB ۱۰.۶ KB
۱۰۳.MP3 ۳۱۵.۲ KB ۳۲۷.۲ KB ۱۰.۶ KB
۱۰۴.MP3 ۱۶۳.۴ KB ۱۶۷.۲ KB ۹.۵ KB
۱۰۵.MP3 ۳۸۹.۵ KB ۴۱۳.۰ KB ۱۰.۶ KB
۱۰۶.MP3 ۲۵۳.۲ KB ۲۶۵.۰ KB ۹.۷ KB
۱۰۷.MP3 ۲۸۸.۷ KB ۳۰۴.۷ KB ۸.۸ KB
۱۰۸.MP3 ۳۱۲.۰ KB ۳۳۲.۶ KB ۱۰.۶ KB
۱۰۹.MP3 ۱۶۳.۴ KB ۱۶۹.۴ KB ۸.۹ KB
۱۱۰.MP3 ۴۱۶.۵ KB ۴۴۶.۶ KB ۸.۹ KB
۱۱۱.MP3 ۲۱۸.۳ KB ۲۲۹.۹ KB ۱۰.۳ KB
۱۱۲.MP3 ۲۷۳.۰ KB ۲۹۶.۷ KB ۱۰.۲ KB
۱۱۳.MP3 ۱۲۰.۹ KB ۱۳۴.۳ KB ۹.۹ KB
۱۱۴.MP3 ۱۹۱.۸ KB ۲۱۰.۹ KB ۱۱.۰ KB
۱۱۵.MP3 ۲۲۸.۹ KB ۲۵۲.۶ KB ۹.۴ KB ۳.۵ KB ۴۲۷.۰ MB
کانال تلگرام زهرامدیا
407 بازدید نظر: »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

بسم رب الشهدا والصدیقین

سلام

ضمن عرض تبریک ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و روز مادر و همچنین فرا رسیدن سال 96 خدمت شما عزیزان . من به دلیل مسافرت تا تاریخ 4 فروردین 96 نیستم و نمیتونم به نظرات جواب بدم . اگه خدا عمری داد برگشتم جواب میدم وگرنه حلالمون کنید .

دنیا به مثل بهر بشر مزرع کشت است

بی حب علی کشتن این مزرعه زشت است

بنوشته چنین بر در فردوس خداوند

هر کس که علی دوست بود اهل بهشت است

شیعه همه جا رهبر و مولاش علیست

دنیاش علی بوده و عقباش علیست

بی مهر علی زهد ابوذر همه هیچ

سلمان که محمدیست آقاش علیست

یا علی مدد

 

دسته بندی