دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا

جستجو

.

http://mahanserver.ir/ads/120x240.gif

http://askdin.com/gallery/images/8087/1_banifatemeh93.jpg

 

 

سید مجید بنی فاطمه – شب پنجم فاطمیه اول (اسفند ۹۳) – روضه حضرت ابالفضل علیه السلام ۱۰:۰۳
سید مجید بنی فاطمه – شب پنجم فاطمیه اول (اسفند ۹۳) – من که با تو خیلی آرومم (شور) ۵:۴۲
سید مجید بنی فاطمه – شب پنجم فاطمیه اول (اسفند ۹۳) – مسیر چشم معصومت (واحد) ۴:۱۶
سید مجید بنی فاطمه – شب پنجم فاطمیه اول (اسفند ۹۳) – یه کاری کن که قلبم (شور) ۹:۳۶
سید مجید بنی فاطمه – شب پنجم فاطمیه اول – (اسفند ۹۳) – یه کاری کن که قلبم (شور) ۶:۰۴
سید مجید بنی فاطمه – شب پنجم فاطمیه اول – (اسفند ۹۳) – نوکر خوبی نبودم (شور) ۲:۴۲
سید مجید بنی فاطمه – شب پنجم فاطمیه اول – (اسفند ۹۳) – روضه ۷:۰۲
سید مجید بنی فاطمه – روز شهادت فاطمیه اول (اسفند ۹۳) – روضه ۱۰:۰۶
سید مجید بنی فاطمه – روز شهادت فاطمیه اول (اسفند ۹۳) – شام غربت سر نشد (واحد) ۳:۰۲
سید مجید بنی فاطمه – فاطمیه اول – شام شهادت حضرت زهرا (اسفند ۹۳) – دوباره مرغ دلم (روضه) ۸:۳۸
سید مجید بنی فاطمه – فاطمیه اول – شام شهادت حضرت زهرا (اسفند ۹۳) – روضه ۹:۳۷
سید مجید بنی فاطمه – فاطمیه اول – شام شهادت حضرت زهرا (اسفند ۹۳) – بازم میون روضه ها مدم اشک و آهم (زمینه) ۱۰:۱۳
سید مجید بنی فاطمه – فاطمیه اول – شام شهادت حضرت زهرا (اسفند ۹۳) – شب بود و می رفتند (واحد) ۴:۱۴
سید مجید بنی فاطمه – فاطمیه اول – شام شهادت حضرت زهرا (اسفند ۹۳) – یاس بوی مهربانی می دهد (واحد) ۲:۵۰
سید مجید بنی فاطمه – فاطمیه اول – شام شهادت حضرت زهرا (اسفند ۹۳) – دلم گرفته دوباره این شبا (شور) ۶:۵۷
سید مجید بنی فاطمه – فاطمیه اول – عصر شهادت حضرت زهرا (اسفند ۹۳) – روضه ۷:۰۰
سید مجید بنی فاطمه – فاطمیه اول – عصر شهادت حضرت زهرا (اسفند ۹۳) – چه روزای خوبی بود (روضه) ۷:۵۵
سید مجید بنی فاطمه – فاطمیه اول – عصر شهادت حضرت زهرا (اسفند ۹۳) – چون روز آخر بود (روضه) ۷:۱۴
سید مجید بنی فاطمه – فاطمیه اول – عصر شهادت حضرت زهرا (اسفند ۹۳) – ذکر و شعرخوانی ۵:۲۳
سید مجید بنی فاطمه – فاطمیه اول – عصر شهادت حضرت زهرا (اسفند ۹۳) – قصه قصه آتیش نیست (زمینه) ۵:۵۴
سید مجید بنی فاطمه – فاطمیه اول – عصر شهادت حضرت زهرا (اسفند ۹۳) – دلم میخواد یه بار دیگه (واحد) ۵:۰۰
حاج احد قدمی – فاطمیه اول – عصر شهادت حضرت زهرا (اسفند ۹۳) – آفریدند تو را مادر عالم باشی (واحد) ۵:۴۳
حاج احد قدمی – فاطمیه اول – عصر شهادت حضرت زهرا (اسفند ۹۳) – بدون تو پربسته شدم (شور) ۵:۱۷
سید مجید بنی فاطمه – فاطمیه اول – عصر شهادت حضرت زهرا (اسفند ۹۳) – می دونی کربلا چه وقت دیدن داره (شور) ۱۱:۳۱
سید مجید بنی فاطمه – فاطمیه اول – شب شهادت حضرت زهرا (اسفند ۹۳) – روضه ۹:۵۳
سید مجید بنی فاطمه – فاطمیه اول – شب شهادت حضرت زهرا (اسفند ۹۳) – روضه ۹:۴۶
سید مجید بنی فاطمه – فاطمیه اول – شب شهادت حضرت زهرا (اسفند ۹۳) – اگه میشه نفس بزن (زمینه) ۸:۰۴
سید مجید بنی فاطمه – فاطمیه اول – شب شهادت حضرت زهرا (اسفند ۹۳) – روضه ۱۰:۳۸
حاج احد قدمی – فاطمیه اول – شب شهادت حضرت زهرا (اسفند ۹۳) – فاطمیه و چشم ترم (شور) ۷:۰۷
حاج احد قدمی – فاطمیه اول – شب شهادت حضرت زهرا (اسفند ۹۳) – زهرا دلدارم (واحد) ۷:۲۲
سید مجید بنی فاطمه – فاطمیه اول – شب شهادت حضرت زهرا (اسفند ۹۳) – شام غربت سر نشد (واحد) ۴:۲۰
سید مجید بنی فاطمه – فاطمیه اول – شب شهادت حضرت زهرا (اسفند ۹۳) – دلم مرغ لب بام تو باشد (واحد) ۴:۱۷
سید مجید بنی فاطمه – فاطمیه اول – شب شهادت حضرت زهرا (اسفند ۹۳) – مادر ما حرم نداره (شور) ۵:۲۳
سید مجید بنی فاطمه – فاطمیه اول – شب شهادت حضرت زهرا (اسفند ۹۳) – نوکر خوبی نبودم (شور) ۸:۰۸
سید مجید بنی فاطمه – شام شهادت، فاطمیه دوم (فروردین ۹۴) – تاریک خونمون ، تنهاست شوهرت (زمینه) ۷:۰۶
سید مجید بنی فاطمه – شام شهادت، فاطمیه دوم (فروردین ۹۴) – مولا پدرمونه ، دستش رو سرمونه (شور) ۴:۲۸
سید مجید بنی فاطمه – شام شهادت، فاطمیه دوم (فروردین ۹۴) – صد مرده زنده می شود از ذکر یا حسین (ع) (شعرخوانی) ۵:۱۷
سید مجید بنی فاطمه – شام شهادت، فاطمیه دوم (فروردین ۹۴) – اینکه با تو خیلی آرومم (شور) ۵:۲۸
سید مجید بنی فاطمه – شام شهادت، فاطمیه دوم (فروردین ۹۴) – نوکر خوبی نبودم (شور) ۳:۲۷
سید مجید بنی فاطمه – شام شهادت، فاطمیه دوم (فروردین ۹۴) – یه کاری کن قلبم یه ذره آروم بشه (شور) ۵:۲۶
سید مجید بنی فاطمه – شام شهادت، فاطمیه دوم (فروردین ۹۴) – چه شود ز راه وفا اگر (شعرخوانی) ۴:۰۵
سید مجید بنی فاطمه – شب شهادت فاطمیه دوم (فروردین ۹۴) – شعرخوانی ۴:۱۰
سید مجید بنی فاطمه – شب شهادت فاطمیه دوم (فروردین ۹۴) – تا وقتی که کنارمن بمونی (روضه) ۲۰:۱۸
سید مجید بنی فاطمه – شب شهادت فاطمیه دوم (فروردین ۹۴) – چه باید کرد با سالی که آغازش چنین باشد (روضه) ۳:۳۲
سید مجید بنی فاطمه – شب شهادت فاطمیه دوم (فروردین ۹۴) – کجاست مادر ما (زمینه) ۹:۳۴
سید مجید بنی فاطمه – شب شهادت فاطمیه دوم (فروردین ۹۴) – مولا پدرمونه ، دستش رو سرمونه (شور) ۶:۳۹
سید مجید بنی فاطمه – شب شهادت فاطمیه دوم (فروردین ۹۴) – ابریه هوای چشمام (شور) ۵:۳۵
سید مجید بنی فاطمه – شب شهادت فاطمیه دوم (فروردین ۹۴) – یه کاری کن که قلبم (شور) ۲:۳۳
سید مجید بنی فاطمه – شب پنجم فاطمیه دوم (فروردین ۹۴) – گلواژه ی صحیفه نور است فاطمه (س)(روضه) ۲۴:۲۷
سید مجید بنی فاطمه – شب پنجم فاطمیه دوم (فروردین ۹۴) – دوسه ماهه توی خونه ، غم و غصه روزیمونه (زمینه) ۱۱:۵۴
سید مجید بنی فاطمه – شب پنجم فاطمیه دوم (فروردین ۹۴) – اگر بال و پرم بخشند بی زهرا نمی خواهم (واحد) ۵:۲۸
سید مجید بنی فاطمه – شب پنجم فاطمیه دوم (فروردین ۹۴) – ای پدر بنشین و با من قصه ی یاور بگو (واحد) ۱:۱۸
سید مجید بنی فاطمه – شب پنجم فاطمیه دوم (فروردین ۹۴) – می دونی کربلا چه وقت دیدن داره (شور) ۱۵:۲۳
سید مجید بنی فاطمه – شب پنجم فاطمیه دوم (فروردین ۹۴) – مناجات و شعرخوانی ۶:۳۰
سید مجید بنی فاطمه – شب چهارم فاطمیه دوم (فروردین ۹۴) – مادر برای عمر کمت گریه می کنیم (روضه) ۱۷:۰۶
سید مجید بنی فاطمه – شب چهارم فاطمیه دوم (فروردین ۹۴) – پاشو با من حرف بزن (زمینه) ۱۵:۳۶
سید مجید بنی فاطمه – شب چهارم فاطمیه دوم (فروردین ۹۴) – خونجگر افتاده بود (واحد) ۴:۳۵
سید مجید بنی فاطمه – شب چهارم فاطمیه دوم (فروردین ۹۴) – دلم مرغ لب بام تو باشد (واحد) ۵:۴۸
سید مجید بنی فاطمه – شب چهارم فاطمیه دوم (فروردین ۹۴) – ابریه هوای چشمام (شور) ۱۱:۴۲
سید مجید بنی فاطمه – شب چهارم فاطمیه دوم (فروردین ۹۴) – روضه ۷:۴۹
سید مجید بنی فاطمه – شب سوم فاطمیه دوم (فروردین ۹۴) – روضه ۲۰:۳۲
سید مجید بنی فاطمه – شب سوم فاطمیه دوم (فروردین ۹۴) – بیدارم و خواب نمیاد تو چشمام (زمینه) ۵:۳۶
سید مجید بنی فاطمه – شب سوم فاطمیه دوم (فروردین ۹۴) – نگفتی من دل دارم رفتی (شور) ۱:۱۳
حاج ابراهیم رحیمی – شب سوم فاطمیه دوم (فروردین ۹۴) – عمه بیا قرارم اومد (واحد) ۶:۰۲
سید مجید بنی فاطمه – شب سوم فاطمیه دوم (فروردین ۹۴) – با نگاهت دلم رو بردی (شور) ۴:۲۸
سید مجید بنی فاطمه – شب دوم فاطمیه دوم (فروردین ۹۴) – دل آدم تو این روزا فقط سرگرم نوروزه (روضه) ۱۰:۲۱
سید مجید بنی فاطمه – شب دوم فاطمیه دوم (فروردین ۹۴) – قسم به کسی تو (روضه) ۳:۱۰
سید مجید بنی فاطمه – شب دوم فاطمیه دوم (فروردین ۹۴) – مثل هر روز مادرم برخاست (روضه) ۱۱:۰۸
سید مجید بنی فاطمه – شب دوم فاطمیه دوم (فروردین ۹۴) – بهار عمر هر کسی جوونیه (زمینه) ۹:۳۳
سید مجید بنی فاطمه – شب دوم فاطمیه دوم (فروردین ۹۴) – مادر بارون ، مادر دریا (شور) ۳:۲۷
سید مجید بنی فاطمه – شب دوم فاطمیه دوم (فروردین ۹۴) – اون راز عاشقونه (واحد) ۷:۳۴
سید مجید بنی فاطمه – شب دوم فاطمیه دوم (فروردین ۹۴) – می دونی کربلا چه وقت دیدن داره (شور) ۱:۴۰
سید مجید بنی فاطمه – شب اول فاطمیه دوم (فروردین ۹۴) – من میخوام به پات تمنا بیارم (روضه) ۱۳:۱۸
سید مجید بنی فاطمه – شب اول فاطمیه دوم (فروردین ۹۴) – امون از این زمونه (زمینه) ۹:۵۴
سید مجید بنی فاطمه – شب اول فاطمیه دوم (فروردین ۹۴) – می دونی کربلا چه وقت دیدن داره (شور) ۵:۱۱
سید مجید بنی فاطمه – شب اول فاطمیه دوم (فروردین ۹۴) – دلم گرفته دوباره این شبا برا حرم گرفته (شور) ۴:۴۵

 

 

 

مطالب مشابه

1882 بازدید نظر: »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

دسته بندی