دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا

جستجو

.

http://mahanserver.ir/ads/120x240.gif

http://www.zahra-media.ir/wp-content/uploads/2014/01/salahshur-moharam922.jpg

مراسم عزاداری شب اول تا دهم محرم الحرام سال ۱۳۹۲ با مداحی حاج مهدی سلحشور در هیات فاطمیون شهرستان قم به صورت صوتی فشرده (zip) در ادامه مطلب آماده دانلود میباشد.

(اختصاصی خیمه دلسوختگان)

دریافت فایلها:

حاج مهدی سلحشور-دریافت فایلهای شب اول محرم ۹۲ به صورت فشرده (zip)

حاج مهدی سلحشور-دریافت فایلهای شب دوم محرم ۹۲ به صورت فشرده (zip)

حاج مهدی سلحشور-دریافت فایلهای شب سوم محرم ۹۲ به صورت فشرده (zip)

حاج مهدی سلحشور-دریافت فایلهای شب چهارم محرم ۹۲ به صورت فشرده (zip)

حاج مهدی سلحشور-دریافت فایلهای شب پنجم محرم ۹۲ به صورت فشرده (zip)

حاج مهدی سلحشور-دریافت فایلهای شب ششم محرم ۹۲ به صورت فشرده (zip)

حاج مهدی سلحشور-دریافت فایلهای شب هفتم محرم ۹۲ به صورت فشرده (zip)

حاج مهدی سلحشور-دریافت فایلهای شب هشتم محرم ۹۲ به صورت فشرده (zip)

حاج مهدی سلحشور-دریافت فایلهای شب تاسوعا محرم ۹۲ به صورت فشرده (zip)

حاج مهدی سلحشور-دریافت فایلهای شب عاشورا محرم ۹۲ به صورت فشرده (zip)

منبع

musicdl943

مداحی در حضور رهبر انقلاب – حسینیه امام خمینی (ره) – تصویری ۱۴:۳۱
حاج مهدی سلحشور – حسینیه امام خمینی (ره) – ای مسافران جاده های بی نشونی (واحد و شور) ۱۴:۱۱
حاج مهدی سلحشور – حسینیه امام خمینی (ره) – ای علی اکبر شبه پیغمبر (زمینه) ۷:۴۳
حاج مهدی سلحشور – حسینیه امام خمینی (ره) – روضه حضرت علی اکبر علیه السلام (روضه) ۲۳:۱۹
مناجات وسخن پایانی شب دهم محرم سال ۹۲ حاج مهدی سلحشور ۱۱:۲۱
شور شب دهم محرم سال ۹۲ حاج مهدی سلحشور و محمدجواد احمدی ۱۱:۲۵
زمزمه شب دهم محرم سال ۹۲ حاج مهدی سلحشور و محمدجواد احمدی ۳:۳۲
دودمه شب دهم محرم سال ۹۲ حاج مهدی سلحشور ۵:۰۳
واحد تند و تک شب دهم محرم سال ۹۲ حاج مهدی سلحشور ۴:۲۷
واحد تند (سرود میانی) شب دهم محرم سال ۹۲ حاج مهدی سلحشور ۷:۱۹
واحد کند شب دهم محرم سال ۹۲ حاج مهدی سلحشور ۶:۵۳
زمینه شب دهم محرم سال ۹۲ حاج مهدی سلحشور ۱۲:۲۱
روضه شب دهم محرم سال ۹۲ حاج مهدی سلحشور ۱۷:۱۸
مناجات و سخن پایانی شب نهم محرم سال ۹۲ حاج مهدی سلحشور ۷:۴۸
شور شب نهم محرم سال ۹۲ حاج مهدی سلحشور ۶:۳۳
واحد تند شب نهم محرم سال ۹۲ حاج مهدی سلحشور ۶:۴۴
واحد تند (سرود میانی) شب نهم محرم سال ۹۲ حاج مهدی سلحشور ۷:۱۶
زمینه شب نهم محرم سال ۹۲ حاج مهدی سلحشور ۹:۲۳
روضه شب نهم محرم سال ۹۲ حاج حسین کاجی و حاج مهدی سلحشور ۵۸:۵۸
شعر پایانی شب هشتم محرم سال ۹۲ حاج مهدی سلحشور ۳:۱۱
شور شب هشتم محرم سال ۹۲ حاج مهدی سلحشور ۶:۴۶
واحد تند و تک شب هشتم محرم سال ۹۲ حاج مهدی سلحشور ۶:۱۵
واحد تند (سرود میانی) شب هشتم محرم سال ۹۲ حاج مهدی سلحشور ۵:۳۰
واحد کند شب هشتم محرم سال ۹۲ حاج مهدی سلحشور ۶:۵۰
روضه دوم شب هشتم محرم سال ۹۲ حاج مهدی سلحشور ۱۱:۰۳
خاطره گویی و شعر خوانی شب هشتم محرم سال ۹۲ ۲۲:۱۲
مراسم عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام در حسینیه امام خمینی(ره) ۱۴:۳۱
مناجات و سخن پایانی شب هفتم محرم سال ۹۲ حاج مهدی سلحشور ۱۷:۰۰
واحد تند شب هفتم محرم سال ۹۲ حاج مهدی سلحشور ۵:۵۸
واحد تند (سرود میانی) شب هفتم محرم سال ۹۲ حاج مهدی سلحشور ۷:۴۰
واحد کند و مدح حضرت علی اصغر شب هفتم محرم سال ۹۲ حاج مهدی سلحشور ۱۵:۱۳
نوحه شب هفتم محرم سال ۹۲ محمدجواد احمدی و حاج مهدی سلحشور ۱۴:۲۸
زمینه شب هفتم محرم سال ۹۲ حاج مهدی سلحشور ۷:۱۳
روضه شب هفتم محرم سال ۹۲ حاج مهدی سلحشور و سید حمید رضا برقعی ۲۳:۰۸
شور شب ششم محرم سال ۹۲ حاج مهدی سلحشور و محمدجواد احمدی ۱۰:۴۴
شعر پایانی شب ششم محرم سال ۹۲ حاج مهدی سلحشور ۳:۳۵
واحد تند -سرود میانی- شب ششم محرم سال ۹۲ حاج مهدی سلحشور ۷:۴۹
واحد کند شب ششم محرم سال ۹۲ حاج مهدی سلحشور ۵:۱۲
روضه دوم شب ششم محرم سال ۹۲ حاج مهدی سلحشور ۲:۰۴
زمینه شب ششم محرم سال ۹۲ حاج مهدی سلحشور ۷:۰۲
روضه اول شب ششم محرم سال ۹۲ حاج مهدی سلحشور ۲۹:۰۸
مناجات و سخن آخر شب پنجم محرم سال ۹۲ حاج مهدی سلحشور ۱۷:۱۱
شور شب پنجم محرم سال ۹۲ حاج مهدی سلحشور ۱۰:۰۱
واحد تند شب پنجم محرم سال ۹۲ حاج مهدی سلحشور ۳:۴۳
واحد تند – سرود میانی – شب پنجم محرم سال ۹۲ حاج مهدی سلحشور ۷:۰۵
زمینه شب پنجم محرم سال ۹۲ حاج مهدی سلحشور ۱۳:۱۵
روضه شب پنجم محرم سال ۹۲ حاج مهدی سلحشور ۲۱:۱۳
مناجات آخر شب چهارم محرم سال ۹۲ حاج مهدی سلحشور ۵:۲۵
شور دوم شب چهارم محرم سال ۹۲ حاج مهدی سلحشور ۵:۰۹
شور اول شب چهارم محرم سال ۹۲ حاج مهدی سلحشور ۴:۱۶
واحد تند شب چهارم محرم سال ۹۲ حاج مهدی سلحشور ۱۰:۴۶
واحد کند شب چهارم محرم سال ۹۲ حاج مهدی سلحشور ۱۰:۳۳
نوحه شب چهارم محرم سال ۹۲ حاج مهدی سلحشور ۱۰:۰۰
زمینه شب چهارم محرم سال ۹۲ حاج مهدی سلحشور ۱۲:۵۱
روضه شب چهارم محرم سال ۹۲ حاج مهدی سلحشور ۱۵:۰۹
شور دوم شب سوم محرم سال ۹۲ حاج مهدی سلحشور ۴:۴۸
شور اول شب سوم محرم سال ۹۲ حاج مهدی سلحشور ۳:۵۸
زمزمه شب سوم محرم سال ۹۲ حاج مهدی سلحشور ۱:۰۹
دودمه شب سوم محرم سال ۹۲ حاج مهدی سلحشور ۲:۳۶
واحد تند شب سوم محرم سال ۹۲ حاج مهدی سلحشور ۸:۱۹
واحد کند شب سوم محرم سال ۹۲ حاج مهدی سلحشور ۷:۵۰
روضه دوم شب سوم محرم سال ۹۲ حاج مهدی سلحشور ۳:۰۰
زمینه شب سوم محرم سال ۹۲ حاج مهدی سلحشور ۱۱:۰۶
روضه اول شب سوم محرم سال ۹۲ حاج مهدی سلحشور ۱۹:۵۰
مناجات آخر شب سوم محرم سال ۹۲ حاج مهدی سلحشور ۱۰:۰۹
شعر و سخن پایانی شب دوم محرم سال ۹۲ حاج مهدی سلحشور ۱۰:۵۰
شور شب دوم محرم سال ۹۲ حاج مهدی سلحشور ۶:۵۰
واحد تند دوم شب دوم محرم سال ۹۲ حاج مهدی سلحشور ۵:۴۵
واحد تند اول شب دوم محرم سال ۹۲ حاج مهدی سلحشور ۷:۱۸
زمینه شب دوم محرم سال ۹۲ حاج مهدی سلحشور ۱۰:۲۰
روضه شب دوم محرم سال ۹۲ حاج مهدی سلحشور ۱۷:۳۴
مناجات آخر شب اول محرم سال ۹۲ حاج مهدی سلحشور ۱:۳۱
شور شب اول محرم سال ۹۲ حاج مهدی سلحشور ۶:۰۸
واحد تند شب اول محرم سال ۹۲ حاج مهدی سلحشور و محمدجواد احمدی ۶:۲۵
واحد کند شب اول محرم سال ۹۲ حاج مهدی سلحشور ۴:۵۰
زمینه شب اول محرم سال ۹۲ حاج مهدی سلحشور ۳:۰۲
روضه شب اول محرم سال ۹۲ حاج مهدی سلحشور و محمدجواد احمدی ۲۴:۲۷

مطالب مشابه

1783 بازدید نظر: »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

دسته بندی