دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا

جستجو

salahshur حاج مهدی سلحشور مراسم عزاداری فاطمیه اول و دوم سال 1392 + انتشار نهایی

حاج مهدی سلحشور – شب سوم، فاطمیه اول (اسفند ۹۲) – روضه ۱۹:۰۰
سید حمید رضا برقعی – خبر این است به سردار بگو برگردد … (شب سوم، فاطمیه اول (اسفند ۹۲)) ۶:۱۷
حاج مهدی سلحشور – شب سوم، فاطمیه اول (اسفند ۹۲) – زینب دختر من (واحد کند) ۶:۱۰
حاج مهدی سلحشور – شب سوم، فاطمیه اول (اسفند ۹۲) – ما گوشه نشینان غم فاطمه ایم (زمزمه) ۲:۲۵
حاج مهدی سلحشور – شب سوم، فاطمیه اول (اسفند ۹۲) – فاطمه جانم (زمینه) ۴:۲۱
حاج مهدی سلحشور – شب سوم، فاطمیه اول (اسفند ۹۲) – سلامی جانفزاتر از نفس های مسیحایی (واحد تند) ۵:۵۵
حاج مهدی سلحشور – شب سوم، فاطمیه اول (اسفند ۹۲) – تو را دادم پاداش حمایت کردن از مادر (شور) ۸:۰۰
حاج مهدی سلحشور – شب سوم، فاطمیه اول (اسفند ۹۲) – یابن یاسین، یابن طه (تک) ۶:۴۴
حاج مهدی سلحشور – شب سوم، فاطمیه اول (اسفند ۹۲) – مناجات آخر ۶:۳۹
حاج مهدی سلحشور – ظهر شهادت، فاطمیه اول (اسفند ۹۲) – یا فاطمه، یا فاطمه، ببین پریشانم (زمینه) ۷:۰۷
حاج مهدی سلحشور – ظهر شهادت، فاطمیه اول (اسفند ۹۲) – روضه ۰۰:۴۵
حاج مهدی سلحشور – ظهر شهادت، فاطمیه اول (اسفند ۹۲) – مادر من، مادر آب، مادر مهر (واحد تند) ۷:۳۳
حاج مهدی سلحشور – ظهر شهادت، فاطمیه اول (اسفند ۹۲) – واویلتا واویلا (واحد کند) ۶:۱۱
حاج مهدی سلحشور – ظهر شهادت، فاطمیه اول (اسفند ۹۲) – وقت نماز عشقه (شور) ۲:۱۴
حاج مهدی سلحشور – ظهر شهادت، فاطمیه اول (اسفند ۹۲) – یا ایها العزیز (زمزمه) ۲:۲۸
حاج مهدی سلحشور – ظهر شهادت، فاطمیه اول (اسفند ۹۲) – مناجات آخر ۰۰:۲۵
حاج مهدی سلحشور – شب شهادت، فاطمیه اول (اسفند ۹۲) – یا فاطمه یا فاطمه (واحد کند) ۸:۴۲
حاج مهدی سلحشور – شب شهادت، فاطمیه اول (اسفند ۹۲) – یا زهرا یا زهراء (زمینه) ۶:۰۶
حاج مهدی سلحشور – شب شهادت، فاطمیه اول (اسفند ۹۲) – روضه ۱۰:۲۴
حاج مهدی سلحشور – شب شهادت، فاطمیه اول (اسفند ۹۲) – روز محشر کار ما با فاطمه است (شور) ۶:۱۳
حاج مهدی سلحشور – شب شهادت، فاطمیه اول (اسفند ۹۲) – یا زهرا یا زهراء (واحد تند) ۴:۰۳
حاج مهدی سلحشور – شب شهادت، فاطمیه اول (اسفند ۹۲) – مناجات آخر ۲:۴۵
حاج مهدی سلحشور – شب دوم، فاطمیه اول (اسفند ۹۲) – روضه حضرت زهرا سلام الله علیها (روضه) ۲۲:۴۴
حاج مهدی سلحشور – شب دوم، فاطمیه اول (اسفند ۹۲) – یابن یاسین یابن طاها (واحد) ۶:۰۸
حاج مهدی سلحشور – شب دوم، فاطمیه اول (اسفند ۹۲) – چشمای تر داری (واحد سنگین) ۶:۱۷
حاج مهدی سلحشور – شب دوم، فاطمیه اول (اسفند ۹۲) – آقا قسم آقا قسم (مناجات) ۴:۰۹
حاج مهدی سلحشور – شب دوم، فاطمیه اول (اسفند ۹۲) – هوایی میشه باز دلم از روضه ها (شور) ۵:۳۱
حاج مهدی سلحشور – شب ششم فاطمیه دوم (فروردین ۹۳) – تو روح زلال آیه هایی (واحد) ۱۰:۲۰
حاج مهدی سلحشور – شب ششم فاطمیه دوم (فروردین ۹۳) – یابن الزهرا، یابن الزهرا (زمینه) ۸:۰۰
حاج مهدی سلحشور – شب ششم فاطمیه دوم (فروردین ۹۳) – روضه حضرت زهرا سلام الله علیها ۱۴:۵۲
حاج مهدی سلحشور – شب ششم فاطمیه دوم (فروردین ۹۳) – مناجات آخر ۳:۰۰
حاج مهدی سلحشور – شب ششم فاطمیه دوم (فروردین ۹۳) – این خاک ها شمیم سیب حرم داره (سرود پایانی) ۴:۳۵
حاج مهدی سلحشور – شب پنجم فاطمیه دوم (فروردین ۹۳) – روضه حضرت زهرا سلام الله علیها ۱۹:۰۱
حاج مهدی سلحشور – شب پنجم فاطمیه دوم (فروردین ۹۳) – صدای بارون میاد، هوای اینجا ابری (واحد) ۵:۳۵
حاج مهدی سلحشور – شب پنجم فاطمیه دوم (فروردین ۹۳) – حسین، دار و ندار دل من (زمینه) ۹:۱۶
حاج مهدی سلحشور – شب پنجم فاطمیه دوم (فروردین ۹۳) – ما را محل نداد کسی غیر چشمتان (واحد) ۵:۴۰
حاج مهدی سلحشور – شب پنجم فاطمیه دوم (فروردین ۹۳) – سربلندی ام را از تو دارم (شور) ۷:۴۹
حاج مهدی سلحشور – شب چهارم فاطمیه دوم (فروردین ۹۳) – یا لیتنا کنا معک (واحد) ۴:۲۶
حاج مهدی سلحشور – شب چهارم فاطمیه دوم (فروردین ۹۳) – حسین یا حسین سید الشهدا (زمینه) ۷:۳۸
حاج مهدی سلحشور – شب چهارم فاطمیه دوم (فروردین ۹۳) – روضه حضرت زهرا سلام الله علیها ۱۴:۲۹
حاج مهدی سلحشور – شب چهارم فاطمیه دوم (فروردین ۹۳) – چیزی که ندارم ببرم محضر ارباب (زمزمه) ۳:۱۷
حاج مهدی سلحشور – شب چهارم فاطمیه دوم (فروردین ۹۳) – کی میگه مادر ما بی حرمه (واحد) ۶:۰۱
حاج مهدی سلحشور – شب چهارم فاطمیه دوم (فروردین ۹۳) – مناجات آخر ۲:۳۰
حاج مهدی سلحشور – شب سوم فاطمیه دوم (فروردین ۹۳) – یا فاطمه، یا فاطمه (زمینه) ۵:۳۰
حاج مهدی سلحشور – شب سوم فاطمیه دوم (فروردین ۹۳) – روضه حضرت زهرا سلام الله علیها ۱۲:۵۰
حاج مهدی سلحشور – شب سوم فاطمیه دوم (فروردین ۹۳) – چیزی که ندارم ببرم محضر ارباب (زمزمه) ۳:۰۹
حاج مهدی سلحشور – شب سوم فاطمیه دوم (فروردین ۹۳) – محضر دلهای ماست کرب و بلای حسین (واحد) ۳:۵۸
حاج مهدی سلحشور – شب سوم فاطمیه دوم (فروردین ۹۳) – آی شهیدا یه عمره دل من تنگ براتون (سرود پایانی) ۲:۵۸
حاج مهدی سلحشور – شب سوم فاطمیه دوم (فروردین ۹۳) – مناجات آخر ۱:۳۰
حاج مهدی سلحشور – شب دوم فاطمیه دوم – یا فاطمه، یا فاطمه (زمینه) ۶:۴۵
حاج مهدی سلحشور – شب دوم فاطمیه دوم – روضه حضرت زهرا سلام الله علیها ۱۱:۰۵
حاج مهدی سلحشور – شب دوم فاطمیه دوم – مادر مهر، مادر آب (واحد) ۵:۳۳
حاج مهدی سلحشور – شب دوم فاطمیه دوم – زینب دختر من کوثر من (واحد سنگین) ۳:۰۴
حاج مهدی سلحشور – شب دوم فاطمیه دوم – روایت ۱:۲۱
حاج مهدی سلحشور – شب دوم فاطمیه دوم – سربلندی ام را از تو دارم (شور) ۱۰:۵۸
حاج مهدی سلحشور – شب دوم فاطمیه دوم – مناجات آخر ۱:۲۸
حاج مهدی سلحشور – شب اول فاطمیه دوم – یا فاطمه، یا فاطمه (زمینه) ۶:۳۰
حاج مهدی سلحشور – شب اول فاطمیه دوم – روضه حضرت زهرا (س) ۱۰:۳۶
حاج مهدی سلحشور – شب اول فاطمیه دوم – یابن یاسین، یابن طاها (واحد تند) ۵:۰۱
حاج مهدی سلحشور – شب اول فاطمیه دوم – رفتید ای شهدا (واحد کند) ۶:۲۱
حاج مهدی سلحشور – شب اول فاطمیه دوم – قسم به خاک کربلا (شور) ۴:۵۶
حاج مهدی سلحشور – شب اول فاطمیه دوم – سرود پایانی ۳:۱۰
حاج مهدی سلحشور – شب اول فاطمیه دوم – مناجات آخر ۴:۰۱

 

 

 

 

 

 

 

مطالب مشابه

1812 بازدید ۱ نظر »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

 1. hamed گفت:

  مادر ما سفره دار خونه ی شاه حنینه

  به خدا ام البنین هم کنیز ام الحسینه

  یا فاطمه یا زهرا…

  چه قیامتیه وقتی پا میذاری توی محشر

  دستشو میگیری بتونه بت بگه مادر

  یا فاطمه یا زهرا…

  اگه مادرم تو باشی عاشقم تا دم آخر

  میتونم از ته قلبم بخونم انا ابن حیدر

  یا فاطمه یا زهرا…

  [پاسخ]

دسته بندی

امارگیر سایت