دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا
هاست آزنا هاست خرید هاست خرید هاست لینوکس خرید هاست دایرکت ادمین ایران خرید هاست ارزان هاست ارزان آزنا هاست

جستجو

کانال تلگرام

کانال تلگرام زهرا مدیا

آخرین نظرات

هم‌سنگران

http://abatorab.ir/asset/image/logo.png http://up.yargomnam.ir/view/1000671/banner-yargomnam240-new.gif http://dl.tazyekal.ir/admin/baner240-120.jpg http://havayeharam.ir/wp-content/uploads/2015/08/folder.jpg

 

http://www.zahra-media.ir/110/2013/03/gharatii.jpg  حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 78 gharatii

حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 78 musicdl دعای عرفه و عید قربان ۳۱:۰۹
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 78 musicdl عید غدیر ۴۲:۰۹
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 78 musicdl محیط زیست ۴۲:۲۳
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 78 musicdl عوامل و انگیزه‌های نهضت امام حسین (ع) ۴۶:۰۱
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 78 musicdl امام حسین (ع) و نماز ۴۹:۰۴
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 78 musicdl سخنان امام سجاد (ع) در صحیفه سجادیه ۳۸:۵۵
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 78 musicdl صداقت ۴۱:۰۳
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 78 musicdl دموکراسی غربی ۵۱:۰۴
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 78 musicdl حق مردم ۵۰:۰۶
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 78 musicdl حقوق اقلیتها ۳۴:۴۸
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 78 musicdl وفای به عهد ۳۸:۳۹
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 78 musicdl نگرانی‌های پیامبر (ص) در زمان جاهلیت ۲۴:۵۲
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 78 musicdl سفر و مسافرت ۳۰:۱۱
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 78 musicdl مقایسه سفرهای معنوی و مادی ۲۹:۲۵
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 78 musicdl پیامبر اسلام (ص) ۳۷:۵۶
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 78 musicdl تفسیر سوره نحل آیه ۱ ۳۴:۴۸
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 78 musicdl حرمت شکنی ۳۶:۰۲
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 78 musicdl تفسیر سوره نحل آیات ۲ تا ۳ ۴۷:۳۶
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 78 musicdl تفسیر سوره نحل آیات ۴ تا ۱۳ ۴۷:۵۱
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 78 musicdl تفسیر سوره نحل آیات ۱۳ تا ۱۷ ۴۶:۴۴
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 78 musicdl تفسیر سوره نحل آیات ۱۷ تا ۲۲ ۴۷:۱۷
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 78 musicdl تفسیر سوره نحل آیات ۲۲ تا ۲۶ ۲۷:۴۹
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 78 musicdl تفسیر سوره نحل آیات ۲۷ تا ۳۰ ۳۵:۰۳
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 78 musicdl تفسیر سوره نحل آیات ۳۱ تا ۳۴ ۳۵:۰۳
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 78 musicdl تفسیر سوره نحل آیات ۳۵ تا ۳۹ ۴۸:۱۵
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 78 musicdl تفسیر سوره نحل آیه ۴۰ ۵۲:۵۲
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 78 musicdl تفسیر سوره نحل آیات ۴۱ تا ۴۲ ۵۰:۳۷
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 78 musicdl تفسیر سوره نحل آیه ۴۳ (۱) ۴۱:۳۶
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 78 musicdl تفسیر سوره نحل آیه ۴۳ (۲) ۴۸:۳۷
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 78 musicdl تفسیر سوره نحل آیات ۴۴ تا ۴۸ ۴۰:۳۸
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 78 musicdl تفسیر سوره نحل آیات ۴۹ تا ۵۹ ۴۵:۴۸
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 78 musicdl تفسیر سوره نحل آیات ۶۰ تا ۶۱ ۴۰:۲۳
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 78 musicdl تفسیر سوره نحل آیات ۶۲ تا ۶۹ ۴۷:۲۳
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 78 musicdl تفسیر سوره نحل آیات ۷۰ تا ۷۳ ۴۵:۲۵
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 78 musicdl تفسیر سوره نحل آیات ۷۴ تا ۷۹ ۴۹:۰۹
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 78 musicdl تفسیر سوره نحل آیات ۸۰ تا ۸۳ ۱:۰۳:۳۰
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 78 musicdl تفسیر سوره نحل آیات ۸۴ تا ۸۹ ۵۸:۴۳
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 78 musicdl استفاده از فرصتها ۴۳:۵۷
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 78 musicdl دعا ۲۸:۴۱
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 78 musicdl هدف بعثت پیامبر (ص) ۲۸:۴۱
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 78 musicdl فضیلت صلوات ۳۲:۲۵
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 78 musicdl ایمان کامل ۳۲:۳۸
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 78 musicdl یقین ۲۶:۴۵
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 78 musicdl نیت ۳۱:۴۱
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 78 musicdl بهترین اعمال ۲۷:۵۹
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 78 musicdl کثرت نیت ۳۵:۳۸
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 78 musicdl حقیقت شناسی ۳۳:۵۴
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 78 musicdl اصلاح عمل و اشتغال و اهتمام ۳۱:۰۳
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 78 musicdl خیر و خوبی ۲۴:۵۴
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 78 musicdl خدمت به مردم ۳۱:۳۸
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 78 musicdl منت نهادن ۲۹:۳۷
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 78 musicdl کرامت و دوری از فخر و تکبر ۳۲:۳۲
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 78 musicdl عاقبت نیکو ۳۹:۱۲
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 78 musicdl طول عمر ۳۱:۴۴
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 78 musicdl تبدیل بدیها به خوبیها ۳۴:۲۵
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 78 musicdl پیروزی حق بر باطل ۳۵:۳۲
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 78 musicdl موعظه و ارشاد ۳۲:۴۵
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 78 musicdl دعای مکارم اخلاق (فتوت و کرامت) ۲۹:۱۲
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 78 musicdl دعای مکارم الاخلاق (بزرگواری و بخشش) ۳۰:۴۹
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 78 musicdl دعای مکارم الاخلاق (تفاوت زینت و زیبایی) ۳۲:۵۹
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 78 musicdl دعای مکارم الاخلاق (زینت صالحین) ۳۱:۴۳
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 78 musicdl دعای مکارم الاخلاق (نرم خویی و تواضع) ۳۷:۵۰
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 78 musicdl زینت صالحان در دعای مکارم الاخلاق ۴۶:۳۵
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 78 musicdl دعای مکارم اخلاق (حق گویی و حق گریزی) ۴۵:۲۹
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 78 musicdl دعای مکارم اخلاق (بزرگ دیدن لغزشها) ۴۲:۳۵
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 78 musicdl دعای مکارم الاخلاق (دوام در اطاعت) ۳۷:۴۶
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 78 musicdl دعای مکارم الاخلاق (پرهیز از بدعت) ۴۰:۳۸
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 78 musicdl دعای مکارم الاخلاق (عوامل نشاط و کسالت) ۴۹:۰۸
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 78 musicdl دعای مکارم الاخلاق (بریدن از مخلوق) ۳۴:۰۷
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 78 musicdl دعای مکارم الاخلاق (درخواست از خدا) ۳۶:۴۰
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 78 musicdl دعای مکارم الاخلاق (رسیدگی به محرومان) ۳۷:۴۸

 

کانال تلگرام زهرامدیا
760 بازدید نظر: »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

بسم رب الشهدا والصدیقین

سلام

ضمن عرض تبریک ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و روز مادر و همچنین فرا رسیدن سال 96 خدمت شما عزیزان . من به دلیل مسافرت تا تاریخ 4 فروردین 96 نیستم و نمیتونم به نظرات جواب بدم . اگه خدا عمری داد برگشتم جواب میدم وگرنه حلالمون کنید .

دنیا به مثل بهر بشر مزرع کشت است

بی حب علی کشتن این مزرعه زشت است

بنوشته چنین بر در فردوس خداوند

هر کس که علی دوست بود اهل بهشت است

شیعه همه جا رهبر و مولاش علیست

دنیاش علی بوده و عقباش علیست

بی مهر علی زهد ابوذر همه هیچ

سلمان که محمدیست آقاش علیست

یا علی مدد

 

دسته بندی