دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا
هاست آزنا هاست خرید هاست خرید هاست لینوکس خرید هاست دایرکت ادمین ایران خرید هاست ارزان هاست ارزان آزنا هاست

جستجو

کانال تلگرام

کانال تلگرام زهرا مدیا

آخرین نظرات

هم‌سنگران

http://abatorab.ir/asset/image/logo.png http://up.yargomnam.ir/view/1000671/banner-yargomnam240-new.gif http://dl.tazyekal.ir/admin/baner240-120.jpg http://havayeharam.ir/wp-content/uploads/2015/08/folder.jpg

http://www.zahra-media.ir/110/2013/03/gharatii.jpg  حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 79 gharatii

 

حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 79 musicdl دعای مکارم الاخلاق (آفات زبان) ۲۴:۴۹
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 79 musicdl دعای مکارم الاخلاق (آبرو) ۲۳:۰۶
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 79 musicdl دعای مکارم الاخلاق (مفاسد شهادت باطل) ۲۳:۴۶
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 79 musicdl دعای مکارم الاخلاق (غیبت،ریشه ها و مفاسد آن) ۲۶:۱۴
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 79 musicdl دعای مکارم الاخلاق (جایگزینی صفات) ۲۲:۲۸
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 79 musicdl دعای مکارم الاخلاق (اقسام ظلم) ۲۴:۲۷
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 79 musicdl دعای مکارم الاخلاق (ظلم فرهنگی و سیاسی ) ۲۵:۵۹
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 79 musicdl دعای مکارم الاخلاق (آثار ظلم) ۲۷:۳۶
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 79 musicdl دعای مکارم الاخلاق (طغیان و طاغوت) ۲۵:۴۲
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 79 musicdl دعای مکارم الاخلاق (تشریح مساله فقر) ۲۶:۴۰
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 79 musicdl دعای مکارم اخلاق (عوامل فقر) ۲۵:۲۱
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 79 musicdl دعای مکارم الاخلاق (پرهیز از حسادت و سوء ظن) ۲۲:۴۸
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 79 musicdl دعای مکارم الاخلاق (ضلالت و هدایت) ۲۱:۰۱
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 79 musicdl دعای مکارم الاخلاق (طلب بخشش،عفو و مغفرت) ۲۴:۱۱
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 79 musicdl دعای مکارم الاخلاق (اطمینان‌های نابجا و آداب گفتگو) ۲۳:۱۴
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 79 musicdl دعای مکارم الاخلاق (توفیق الهی و تزکیه) ۲۲:۵۱
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 79 musicdl دعای مکارم الاخلاق (محکم کاری و سداد) ۲۳:۲۲
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 79 musicdl دعای مکارم الاخلاق (اهل سداد) ۲۵:۵۰
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 79 musicdl دعای مکارم اخلاق (اقتصاد و میانه روی) ۲۲:۵۶
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 79 musicdl دعای مکارم الاخلاق (حیات و زندگی واقعی) ۲۵:۰۲
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 79 musicdl دعای مکارم الاخلاق (رشد و هوشیاری و غفلت) ۲۵:۳۷
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 79 musicdl دعای مکارم الاخلاق (سیمای بندگان صالح) ۲۵:۰۷
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 79 musicdl دعای مکارم الاخلاق (رستگاری در قیامت) ۲۵:۱۶
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 79 musicdl دعای مکارم الاخلاق (جبران کاستی ها، بدی‌ها و اصلاحگری در کارها) ۲۴:۵۴
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 79 musicdl دعای مکارم الاخلاق (مفاسد بی بندوباری) ۲۲:۲۸
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 79 musicdl دعای مکارم الاخلاق (بهترین انتخاب) ۲۲:۱۵
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 79 musicdl دعای مکارم الاخلاق (عوامل برکت و موانع آن) ۲۰:۱۸
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 79 musicdl دعای مکارم الاخلاق (چگونگی دست یابی رضایت الهی) ۲۲:۲۳
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 79 musicdl دعای مکارم الاخلاق (هدایت در انفاق و امداد الهی دررفع گرفتاری‌ها) ۲۴:۳۲
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 79 musicdl دعای مکارم الاخلاق (عوامل رفاه و گشایش در روزی) ۱۸:۱۸
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 79 musicdl دعای مکارم الاخلاق (عوامل تنگدستی) ۲۴:۰۹
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 79 musicdl دعای مکارم الاخلاق (دست یابی به محبت الهی در دنیا و آخرت) ۲۳:۱۹
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 79 musicdl تفسیر سوره یوسف (ع) آیات ۱ تا ۳ ۲۵:۵۷
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 79 musicdl تفسیر سوره یوسف (ع) آیات ۳ تا ۴ ۲۱:۳۲
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 79 musicdl تفسیر سوره یوسف (ع) آیات ۵ تا ۶ ۱۹:۴۴
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 79 musicdl تفسیر سوره یوسف (ع) آیات ۷ تا ۸ ۲۷:۱۲
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 79 musicdl تفسیر سوره یوسف (ع) آیات ۹ تا ۱۰ ۲۲:۵۸
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 79 musicdl تفسیر سوره یوسف (ع) آیات ۱۱ تا ۱۵ ۲۵:۱۰
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 79 musicdl تفسیر سوره یوسف (ع) آیات ۱۶ تا ۱۹ ۲۷:۱۱
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 79 musicdl تفسیر سوره یوسف (ع) آیات ۲۰ تا ۲۳ ۲۳:۵۸
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 79 musicdl تفسیر سوره یوسف (ع) آیه ۲۴ ۲۲:۳۳
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 79 musicdl تفسیر سوره یوسف (ع) آیات ۲۵ تا ۲۹ ۲۳:۰۹
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 79 musicdl تفسیر سوره یوسف (ع) آیات ۲۹ تا ۳۱ ۱۷:۴۹
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 79 musicdl تفسیر سوره یوسف (ع) آیات ۳۶ تا ۳۷ ۱۶:۲۶
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 79 musicdl تفسیر سوره یوسف (ع) آیات ۳۷ تا ۳۹ ۲۱:۳۲
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 79 musicdl تفسیر سوره یوسف (ع) آیات ۴۰ تا ۴۱ ۱۶:۳۹
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 79 musicdl تفسیر سوره یوسف (ع) آیات ۴۲ تا ۴۶ ۲۵:۱۲
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 79 musicdl تفسیر سوره یوسف (ع) آیات ۴۷ تا ۵۰ ۲۰:۰۹
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 79 musicdl تفسیر سوره یوسف (ع) آیات ۵۱ تا ۵۲ ۲۲:۲۶
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 79 musicdl تفسیر سوره یوسف (ع) آیه ۵۳ ۱۹:۵۳
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 79 musicdl تفسیر سوره یوسف (ع) آیات ۵۴ تا ۵۵ ۱۷:۴۹
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 79 musicdl تفسیر سوره یوسف (ع) آیات ۵۵ تا ۵۶ ۱۸:۵۴
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 79 musicdl تفسیر سوره یوسف (ع) آیات ۵۷ تا ۶۲ ۲۳:۰۵
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 79 musicdl تفسیر سوره یوسف (ع) آیات ۶۳ تا ۶۶ ۱۸:۱۱
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 79 musicdl تفسیر سوره یوسف (ع) آیات ۶۷ تا ۷۰ ۲۳:۳۶
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 79 musicdl تفسیر سوره یوسف (ع) آیات ۷۱ تا ۷۷ ۲۲:۳۳
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 79 musicdl تفسیر سوره یوسف (ع) آیات ۷۸ تا ۸۰ ۲۱:۳۱
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 79 musicdl تفسیر سوره یوسف (ع) آیات ۷۱ تا ۸۵ ۲۱:۲۰
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 79 musicdl تفسیر سوره یوسف (ع) آیه ۸۷ ۲۲:۱۳
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 79 musicdl تفسیر سوره یوسف (ع) آیات ۸۷ تا ۸۹ ۲۲:۳۱
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 79 musicdl تفسیر سوره یوسف (ع) آیات ۹۰ تا ۹۲ ۲۲:۵۸
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 79 musicdl تفسیر سوره یوسف (ع) آیه ۱۰۱ ۱۵:۱۶
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 79 musicdl تفسیر سوره یوسف (ع) آیه ۹۳ ۲۳:۰۳
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 79 musicdl تفسیر سوره یوسف (ع) آیات ۹۴ تا ۹۶ ۲۱:۲۶
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 79 musicdl اهداف تربیت ۲۳:۴۵
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 79 musicdl اهمیت تربیت ۲۴:۱۷
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 79 musicdl سیمای انسان منهای تربیت ۲۳:۳۵

دانلود مجموعه درسهایی از قرآن (سال ۷۹) با حجم  ۲۹۹ مگابایت

کانال تلگرام زهرامدیا
628 بازدید نظر: »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

بسم رب الشهدا والصدیقین

سلام

ضمن عرض تبریک ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و روز مادر و همچنین فرا رسیدن سال 96 خدمت شما عزیزان . من به دلیل مسافرت تا تاریخ 4 فروردین 96 نیستم و نمیتونم به نظرات جواب بدم . اگه خدا عمری داد برگشتم جواب میدم وگرنه حلالمون کنید .

دنیا به مثل بهر بشر مزرع کشت است

بی حب علی کشتن این مزرعه زشت است

بنوشته چنین بر در فردوس خداوند

هر کس که علی دوست بود اهل بهشت است

شیعه همه جا رهبر و مولاش علیست

دنیاش علی بوده و عقباش علیست

بی مهر علی زهد ابوذر همه هیچ

سلمان که محمدیست آقاش علیست

یا علی مدد

 

دسته بندی