دکتر عباسی
استاد رائفی پور
حمایت مالی زهرا مدیا
هاست آزنا هاست خرید هاست خرید هاست لینوکس خرید هاست دایرکت ادمین ایران خرید هاست ارزان هاست ارزان آزنا هاست

جستجو

کانال تلگرام

کانال تلگرام زهرا مدیا

آخرین نظرات

هم‌سنگران

http://abatorab.ir/asset/image/logo.png http://up.yargomnam.ir/view/1000671/banner-yargomnam240-new.gif http://dl.tazyekal.ir/admin/baner240-120.jpg http://havayeharam.ir/wp-content/uploads/2015/08/folder.jpg

http://www.zahra-media.ir/110/2013/03/gharatii.jpg  حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 80 gharatii

حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 80 musicdl زیارت جامعه ۲۱:۳۲
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 80 musicdl رابطه اهل ذکر با اهل بیت ۲۳:۳۱
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 80 musicdl سیره اهل بیت پیامبر (ص) ۲۴:۱۷
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 80 musicdl تفسیر سوره حجرات آیه ۱ (۱) ۲۲:۴۶
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 80 musicdl تفسیر سوره حجرات آیه ۱ (۲) ۱۹:۳۶
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 80 musicdl تفسیر سوره حجرات آیه ۱ (۳) ۲۲:۳۱
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 80 musicdl تفسیر سوره حجرات آیه ۲ (۱) ۲۲:۳۵
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 80 musicdl تفسیر سوره حجرات آیه ۲ (۲) ۱۸:۴۹
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 80 musicdl تفسیر سوره حجرات آیه ۲ (۳) ۲۱:۳۴
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 80 musicdl تفسیر سوره حجرات آیه ۲ (۴) ۲۴:۴۴
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 80 musicdl تفسیر سوره حجرات آیه ۲ (۵) ۲۱:۳۲
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 80 musicdl تفسیر سوره حجرات آیه ۲ (۶) ۱۹:۲۴
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 80 musicdl تفسیر سوره حجرات آیه ۵ ۲۳:۴۴
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 80 musicdl تفسیر سوره حجرات آیه ۶ (۱) ۲۱:۵۷
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 80 musicdl تفسیر سوره حجرات آیه ۶ (۲) ۲۲:۲۹
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 80 musicdl تفسیر سوره حجرات آیه ۶ (۳) ۲۰:۲۱
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 80 musicdl تفسیر سوره حجرات آیه ۶ (۴) ۲۵:۱۶
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 80 musicdl تفسیر سوره حجرات آیه ۶ (۵) ۲۵:۰۴
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 80 musicdl حضرت زهرا (س) در قرآن ۲۳:۵۸
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 80 musicdl تفسیر سوره‌ حجرات آیه ۷ ۲۴:۴۰
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 80 musicdl تفسیر سوره‌ حجرات آیات ۷ تا ۸ ۲۵:۲۵
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 80 musicdl تفسیر سوره‌ حجرات آیه ۹ (۱) ۲۵:۵۲
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 80 musicdl تفسیر سوره حجرات آیه ۹ (۲) ۲۲:۲۹
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 80 musicdl تفسیر سوره حجرات آیه ۹ (۳) ۲۴:۵۲
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 80 musicdl تفسیره سوره حجرات آیات ۹ تا ۱۰ ۲۲:۲۴
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 80 musicdl تفسیر سوره حجرات آیه ۱۰ ۱۹:۳۳
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 80 musicdl تفسیر سوره حجرات آیه ۱۱ ۲۴:۱۵
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 80 musicdl تفسیر سوره حجرات آیه ۱۲ (۱) ۲۱:۳۹
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 80 musicdl تفسیر سوره حجرات آیه ۱۲ (۲) ۲۴:۰۲
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 80 musicdl فلسفه غیبت امام زمان(ع) ۲۲:۰۱
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 80 musicdl تفسیر سوره حجرات آیه ۱۳ ۲۳:۵۵
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 80 musicdl علم و کوچ علمی ۲۷:۴۷
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 80 musicdl تفسیر سوره حمد آیات ۱ تا ۷ (۱) ۲۷:۰۴
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 80 musicdl تفسیر سوره حمد آیات ۱ تا ۷ (۲) ۲۷:۵۴
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 80 musicdl آیات پیرامون روزه و ربا ۳۱:۳۲
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 80 musicdl بررسی جنگ احد ۲۷:۳۰
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 80 musicdl هجرت از زبان قرآن ۲۶:۰۶
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 80 musicdl شرط قبولی عمل ۲۲:۴۴
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 80 musicdl تحمل سختی برای رسیدن به هدف ۲۵:۴۶
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 80 musicdl گفتگوها در قیامت ۲۵:۴۰
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 80 musicdl آثار ایمان به خدا ۲۴:۵۹
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 80 musicdl کیفیت ایمان قلبی ۲۳:۱۲
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 80 musicdl غفلت از منکرات ۲۲:۵۴
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 80 musicdl شناخت منکرات ۲۱:۳۹
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 80 musicdl حق الناس ۲۳:۲۳
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 80 musicdl امر به معروف و نهی از منکر ۲۲:۲۶
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 80 musicdl مذمت خرافه گرایی ۲۳:۳۶
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 80 musicdl امام علی (ع)، رستگاری ۲۵:۵۲
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 80 musicdl تشخیص دوست خوب ۲۴:۴۰
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 80 musicdl رستگاری در قرآن ۲۳:۵۴
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 80 musicdl شب قدر و تقدیر ۲۳:۱۵
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 80 musicdl احسان به والدین ۲۶:۴۱
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 80 musicdl احترام به خویشان ۲۲:۵۰
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 80 musicdl اعتدال در امور دینی ۲۶:۳۴
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 80 musicdl انواع رزق از جانب خدا ۲۶:۲۵
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 80 musicdl پیوندهای مکتبی ۲۲:۰۷
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 80 musicdl زکات در اسلام ۲۴:۳۹
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 80 musicdl تفسیر سوره حجرات آیه ۱۴ ۲۴:۳۲
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 80 musicdl تفسیر سوره حجرات آیات ۱۵ تا ۱۸ ۲۴:۱۹
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 80 musicdl آب و خاک در قرآن و حدیث ۲۲:۰۸
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 80 musicdl پیروی ۲۶:۴۰
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 80 musicdl کیفیت هجرت و جهانگردی ۲۴:۱۴
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 80 musicdl توصیه به هجرت و جهانگردی در قرآن ۲۷:۱۵
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 80 musicdl سیره امام خمینی (ره) ۲۵:۵۲
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 80 musicdl انقلاب اسلامی ، سیر معنوی ۲۴:۵۲
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 80 musicdl تاثیر آخرت بینی در اعمال ۲۵:۰۸
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 80 musicdl حج و جهاد ۲۶:۰۹
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 80 musicdl شناخت‌ خطرات راه ۲۲:۲۲
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 80 musicdl پاکی و پاکیزگی در اسلام ۲۳:۰۷
حجت الاسلام محسن قرائتی-برنامه درسهايي از قرآن سال 80 musicdl پاکی معنوی ۲۲:۳۳
کانال تلگرام زهرامدیا
681 بازدید نظر: »

ارسال نظر

آموزش دانلود از سایت

http://www.tarfandestan.com/forum/up.php?file=1476729250478799_untitled-1.jpg

بسم رب الشهدا والصدیقین

سلام

ضمن عرض تبریک ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و روز مادر و همچنین فرا رسیدن سال 96 خدمت شما عزیزان . من به دلیل مسافرت تا تاریخ 4 فروردین 96 نیستم و نمیتونم به نظرات جواب بدم . اگه خدا عمری داد برگشتم جواب میدم وگرنه حلالمون کنید .

دنیا به مثل بهر بشر مزرع کشت است

بی حب علی کشتن این مزرعه زشت است

بنوشته چنین بر در فردوس خداوند

هر کس که علی دوست بود اهل بهشت است

شیعه همه جا رهبر و مولاش علیست

دنیاش علی بوده و عقباش علیست

بی مهر علی زهد ابوذر همه هیچ

سلمان که محمدیست آقاش علیست

یا علی مدد

 

دسته بندی